Frivilligsentralen Hillevåg Hinna Årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivilligsentralen Hillevåg Hinna Årsrapport 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Formål I Kulturdepartementets retningslinjer fra /revidert for Frivilligsentraler står det at en Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentraler skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige. Eier og driftsform Stavanger kommune ved Ungdom og Fritid ble ny eier av de tre Frivilligsentralene i Stavanger fra De nye vedtektene (vedlagt) regulerer driftsformen for sentralene i Stavanger. Årsmøtene som er lagt til bydelsutvalgene, velger Frivilligsentralenes lokale styrer. Årsmøtet (Hinna bydelsutvalg) vedtok årsplanen og budsjett for 2010, mens eier fram til , Stiftelsen Frivillighetssentralene i Stavanger, vedtok regnskap og årsrapport for Styreleder Steinar Torgersen Hinna bydelsutvalg utgjør Årsmøtet til Frivilligsentralen Frivilligsentralens hus Daglig leder, Øystein Dahle, var ansatt i 100 % stilling i Stavanger kommune, med avdelingsleder fritid øst, Egil Kr. Olsen som nærmeste overordnet. Sentralen leier kontor og møtelokaler av Sanitetsforeningen Hinna, Gamleveien 53. Kulturdepartementet og Stavanger kommune finansierer 50% hver av driftstilskuddet. Eget regnskap vedlagt. Styremedlemmer i 2010 Styreleder Steinar Torgersen, Stavanger kommune, Hinna bydelsutvalg Nestleder Arne Rønneberg, Stavanger kommune, Hinna bydelsutvalg Medlem Inge Aarrestad, Frivillig Medlem Hans Kind, Frivillig Medlem Egil Kr. Olsen, Stavanger kommune, Ungdom og Fritid Sekretær Øystein Dahle, Varamedlemmer Grethe Eriksen, Stavanger kommune, Hinna bydelsutvalg Atle Meling, Stavanger kommune, Ungdom og Fritid Axel H. Leversen, Frivillig

3 Eier av Frivilligsentralene i Stavanger Arbeidsområder: Vi deler arbeidsområdene inn på følgende måter: 1sosial inkludering, 2 rekruttere frivillige, 3 synliggjøre frivillighet, 4 dugnad, 5 lokal forankring, 6 fagarbeid og 7 langsiktige planer. Vi har generelt fokus på folkehelse- og inkluderingsarbeidet. 1 Sosial inkludering Idun og Frivilligsentralen som møteplass Iduns venner består av pensjonerte menn og kvinner, som sammen har glede av å være frivillige verter og koordinere bruken av grendehuset Idun. Faste brukere: Idun senior dataklubb, Idun bokbytte/bokloft, Idun 60 pluss trim, Torsdagkafe, Allsang og svingom, diverse kurs, Sanitetsforeningen, Frivilligsentralen, Iduns venner, Jåttå og Hinna historielag, Frøystad pensjonistene, Idun juletrefest, Idun seniordans og Turgjengen. I felleskap arrangerer brukerne Julegrøt og Sommer-grill. Snakke norsk klubben To frivillige har pratet og veiledet og hjulpet innvandrere hver torsdag fra Til sammen har det vært ca 40 deltakere fra forskjellige land. Resultatet er at de har blitt mye bedre i norsk språk, kultur og bedre rustet for jobbsøking.

4 Nye frivillige tilbud Frivilligsentralen har prøvd å etablere fire nye uformelle grupper, Linedance gruppe, sykkelgrupper, turgrupper kveldstid, rullestolgruppe. Det har vært liten respons på tilbudet, men vi vil forsøke igjen i 2011 med omtale i bydelsavisen. Hinna aktivitetsdag Dagen er et samarbeidstiltak mellom 25 organisasjoner og lag i Hinna, bydelsutvalget, ungdom og fritid i bydelen, bydelshuset og frivilligsentralen. Bydelsutvalget støtter arrangementet økonomisk Aktivitetsdagen ledes av senterleder Elsie Fruegård Steinsvik, leder av bydelshuset.. Målgruppen er barn og unge og det er ca 1000 deltakere. Alle barn blir invitert med brosjyre i ranselpost, produsert av Frivilligsentralen. Hele befolkningen i bydelen blir invitert gjennom bydelsavisen. Hensikten er å få til god samhandling mellom organisasjonene samt markedsføring av fritidstilbudene i bydelen. Generasjonsturen rundt Mosvatnet Arrangementet er i samarbeid med bydekkende organisasjoner som Stavanger turistforening, Eldrerådet, Grønn hverdag osv. De tre frivilligsentralen i Stavanger hadde ansvar for sin felles stand. Vi presenterer Frivilligsentralene og frivilligheten, og hadde leker som aktivitet. Til sammen i arrangementet ca 1000 deltakere og ca 30 frivillige.

5 2 Rekruttere frivillige Frivillig hjelp i Hinna og Hillevåg bydeler Det har vært forskjellige frivillige hjelpere som har ordnet ulike oppgaver for brukere i Hillevåg og Hinna. De frivillige er pensjonister, uføretrygdede, arbeidsledige, folk i arbeid, men med ledig tid på fritiden, skoletrøtt ungdom og ikke minst ny gruppe frivillige innvandrere. Vi formidler frivillige og oppdrag til Røde Kors-omsorgstjenesten, IMI kirken, Salem kirken og Mosheim folkehøgskole. Oppgaver som vi har ordnet var å skuffe snø, strø sand, hakke is, koste sand på fortau, følge til lege/tannlege, kjøpe julepakke, handle klær, fikse skuffer, dører, lyspærer, pc og tv, plen og hekk, takrenner og løv, små snekre og male, bære vaskemaskin og fryseboks. I tillegg til de frivillige har Småjobbsentralen til Stavanger kommune løst mange oppgaver som plen og hagearbeid, og ungdommen får betalt kr pr time fra den som får hjelp. 3 Synliggjøre frivilligheten Foredrag og media Gjennom aktiviteter, arrangement, media og foredrag synliggjør og representerer vi frivilligheten. Øystein Dahle har gitt foredrag til Kulturdepartementet ved statsråd Anniken Huitfeldt, Jåttå videregående skole, Stavanger turistforening, Hillevåg menighet, Skipper Worse Ågesentunet, Kvalaberg skole, Styremedlemmene i frivilligsentralene i Stavanger, fellesmøte i Stavanger for organisasjoner og lag i levekårsområdet. Sentrale tema i foredraget er verdiforankring av frivillighet, sosiale kapitaler, historisk perspektiv, og virksomhetsområdet til sentralene. Vi har vært omtalt i Mortepumpen og Stavanger aftenblad. Vi har deltatt i Krf sitt frivillighetsforum, IMI frivillighetsforum. Frivilligsentralens nye folder er delt ut.

6 Bydelsavisen byttet navn ved årsskiftet fra Nuten til Hinnavis, og fikk samtidig ny logo. Sentralen er presentert i og I Hinnavis sørger Frivilligsentralen for å synliggjøre den lokale frivilligheten, med reportasjer og bilder av personer, frivillige organisasjoner og aktiviteter. Sentralen utga som planlagt 4 utgaver, alle på mellom sider, og med et opplag på eks og fulldistribusjon i bydelen. Avisen er eiet av Bydelsutvalget som har valgt eget styre, vi har eget redaksjonsutvalg, 3 journalister og flott samarbeid med Hetland vgs medialinje, Hinna fotball, Hinna speidergruppe, Jåtten skolekorps og Forus og Gausel IL, Iduns venner og Elsie Steinsvik på Gausel bydelshus. Ps: Takk til alle annonsører. Vi arbeidet hele året med Men på grunn av flere hendelser ble lanseringen av nettavisen forskjøvet til Hinnaprisen Bydelsutvalgets Hinnapris-komite delte ut Hinnaprisen våren Den gikk til Jarl Inge Frimannslund - sportslig leder i Hinna Håndball Frivilligsentralen formidler aktuelle prisvinnere videre til regionale frivilligpriser og ildsjelpriser. Vinneren fikk bred omtale i HINNAvis. Temakveld for tillitsvalgt i Frivillige organisasjoner I samarbeid med bydelsutvalget, arrangerte Frivilligsentralen en tema kveld med Professor Øyvind Dahl. Temaet hans var når ja betyr nei og gjaldt kommunikasjon og integrering i frivillige organisasjoner.

7 Frivillighetsarbeid Alle frivillige organisasjoner og lag i Hinna ble i løpet av året oppdatert med korrekte e-poster og kontaktpersoner og presentert i bydelsavisen. Frivilligsentralen deltok på årsavslutningene til Forus og Gausel i.l. og Hinna bydelsutvalget. Frivilligsentralene i Stavanger deltar aktivt i produksjon og prosessen av Frivillighetsmeldingen i Stavanger kommune. Vi var også i møte med Fylkeskultursjefen for å strukturere arbeidet med den regionale Frivilligprisen. Forum for frivillig arbeid på sykehjemmene Frivillighetskoordinatorene på sykehjemmene og leder av Frivilligsentralen har hatt 5 møter. Hensikten med møtene var erfaringsutveksling, inspirasjon, felles rekruttering av frivillige og avdekke behov. Bildet viser Lions Hinna som spanderer nytt tv til Frue Gamlehjem. 4 Dugnad Treløype i Sørmarka/Auglendshøyden Lions Club Stavanger Hinna bevilget kr til en trehinderløype for barn. Stavanger skoglag skal lage og vedlikeholde løypa. Frivilligsentralen sørget for presentasjon av ide og nettverksarbeid i forkant av prosjektet. På grunn av frost i skogen og opprydding har arbeidet blitt utsatt. Sanitetsforeningen Hinna og Ryfylke friluftsråd er blitt med i samarbeidsgruppen. Arbeidet med treløypen skal videreutvikles i Hinna og Hillevåg ryddeaksjon Prosjektet/oppdraget ble gitt av bydelsutvalgene i Hinna og Hillevåg og tiltaket var i samarbeid med Renovasjon og Natur- og idrettservice pluss henholdsvis Hillevåg 1370 og Hinna 2700 barnehage- og skolebarn. I tillegg ble hele befolkningen også oppfordret til å rydde og koste. Vi brukte Bydelsavisene som informasjonskanal. Prosjektet ble finansiert av Renovasjon, Stavanger kommune.

8 et 5 Lokal forankring Styret og styrearbeid I løpet av våren 2010 vedtok bydelsutvalgene og Oppvekststyret i Stavanger kommune de nye vedtektene for Frivilligsentralene. Disse regulerer lokal forankring til sentralen. Det nye styret i Frivilligsentralen har avholdt 4 styremøter og behandlet 25 saker, samt representert Frivilligsentralen mellom styremøtene. Styret har representert Frivilligsentralen i styre/eiersamling Rennesøy, Frivillighetskonferansen i Haugesund, felles styresamling Stavanger Rådhus. Vi har innarbeidet nye vedtekter og sørget for en lengre strategitenking. Bydelsutvalget er eier av Hinnavis og har valgt styret for avisen: Steinar Torgersen, Arne Rønneberg og Bertha Veggeberg. Øystein Dahle var redaktør og daglig leder av avisen. 6 Fagarbeid Kurs og seminar Øystein Dahle begynte høsten 2010 i Stavanger kommune sitt 2 årige lederprogram: Ledelse i bevegelse. Frivillige og Øystein Dahle har deltatt på Anders Vik søke om penger kurs Frivillighetskonferansen i Haugesund og styreseminaret i Stavanger kommune var vi representert. Kollegasamarbeid Daglige ledere i Frivilligsentralene i Rogaland møtes tre ganger i felles fylkessamlinger, der fag og samarbeidstiltak utvikles. Øystein Dahle har i seks år vært engasjert av Kulturdepartementet ved avd. Samfunn og Frivillighet, som nettverksleder. Oppgaven hans har vært å lede en gruppe kolleger lokalt, samt samarbeide med nettverkskolleger på vestlandet for å arrangere den årlige Frivillighetskonferansen. Øystein Dahle frasa seg pr oppgaven som nettverksleder.

9 Frivillig Rogaland Øystein Dahle sitter i styret til Frivillig Rogaland, som er et samarbeidsorgan for eiere/styrer av Frivilligsentralene. Viktige saker i 2010 var kursing av daglig ledere i å skrive søknader, samt arbeide med Folkehelseprosjektet og fellessamlingen på Rennesøy. Aktuelle/relevante rapporter og forskning i 2010: Stavanger kommune, rapport 4 Levekår i Stavanger november 2010 Rogaland fylkeskommune, regionalplan for et inkluderende samfunn Institutt for samfunnsforskning. Håkon Lorentzen: Frivilligsentralen mellom stat, kommune og sivilsamfunn Håkon Lorentzen, Line Dugstad: Stiftelser i det moderne Norge Signe Bock Segaard: Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer Guro Ødegård: Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn Ivar Eimhjellen, Signe Bock Segaard: Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner Oppsummering. Det har vært høy aktivitet gjennom hele året. Vi har mange dyktige frivillige, gode møteplasser, og bredde i aktivitetene. De frivillige kommer fra alle samfunnslag med ulik status og alder. Vi samarbeider med enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner i både nærmiljøet og kommunen for øvrig. Sentralen har et godt omdømme. Ny eier, Stavanger kommune - Ungdom og fritid, har lagt til rette for nye administrative rutiner, IKT, vedtekter, personalarbeid og samarbeid i virksomheten. Sentralen er lokalt forankret ved at Hinna bydelsutvalg er Årsmøtet og velger Styret til Frivilligsentralen. Vi har gode lokaliteter. Takk til alle frivillige og alle andre vi har samarbeidet med, for å lage til gode aktiviteter og nye tiltak. Takk til Hinna og Hillevåg Bydelsutvalg, Stavanger kommune/ungdom og Fritid, og Kulturdepartementet for driftstilskuddet. Takk til Rogaland fylkeskommune som støtter oss med Folkehelsemidler. Takk til styret for konstruktive faglige innspill og veiledning. 7 langsiktige planer Hinna bydel er i sterk vekst med mange nye tilflyttere og mange nye arbeidsplasser. Dette legger press på våre nærmiljø. Styret i Frivilligsentralen er observant på dette og vil arbeide med både lange og korte planer. Styrke og øke fritidstilbud i Hinna sør Mødrebank Menneskelig ressursbank Finne nye samarbeidsmåter mellom frivillige, næringsliv, aktiviteter og det offentlig. Voluntørarbeid Øke antall friske, spreke pensjonister i aktivitetene

10 Styreleder Steinar Torgersen Daglig leder Øystein Dahle Vedtekter for frivilligsentralene Hinna, Eiganes og Storhaug 1 Lovverk og retningslinjer Frivilligsentralene i Stavanger skal arbeide i samsvar med reglementet for bydelsutvalgene i Stavanger. Frivilligsentralene skal som øverste organ ha et årsmøte som velger styre. Virksomheten skal drives i samsvar med kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetslovens bestemmelser og retningslinjer gitt av Kulturdepartementet. 2 Årsmøte Årsmøtet skal velge leder, nestleder og styremedlemmer, godkjenne budsjett innenfor tildelt ramme bestående av kommunale midler, statsmidler og eventuelt andre finansieringskilder, og regnskap samt føre kontroll med styret og Frivilligsentralens drift. Det skal føres møtebok fra årsmøtet. Bydelsutvalget for den bydel den enkelte frivillighetssentral har sin adresse utgjør frivilligsentralens årsmøte. Årsmøte skal avholdes innen 31.3 det respektive år. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom bydelsutvalget eller styret krever det. På årsmøtet møter styret og representant(er) for eier v/ungdom og fritid med tale og forslagsrett. Årsmøtet nedsetter en valgkomité som fremmer forslag til valg av styremedlemmer og vararepresentanter. Årsmøte fastsetter styrets varighet, dog kan ingen velges utover valgperioden, som maksimum er 2 år. Årsmøtet er på lik linje med ordinære møter i bydelsutvalget åpne for alle. Årsmøte vedtar selv foretningsorden. 3 Styret Styret skal behandle budsjett, revidert regnskap, årsplan og årsrapport og fremlegge disse for årsmøtet til godkjenning. Styret avgjør selv hvor mange møter som skal avholdes i løpet av året, men det skal minimum være 2 møter. Styret skal bestå av minimum 5 personer maksimum 7 personer hvor eier skal ha flertall. Ungdom og fritid skal være representert med en representant i styret, som en av eiers representanter. Styrets leder har dobbelstemme ved stemmelikhet. Styrets sekretærfunksjon er tillagt leder av frivilligsentralen. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styret deltar.

11 4 Forberedelse av saker og daglig drift Ungdom og fritid ved leder av frivilligsentralen forbereder sakene og følger disse opp i styret. Ungdom og fritid har i tillegg ansvaret for å følge opp vedtak i styret så som å forestå ansettelser. Ungdom og fritid har videre ansvar for arbeidsledelse, regnskap, budsjettering og kontakten med Kulturdepartementet 5 Vedtektsendringer Vedtektsendringer fremmes for årsmøtet til uttalelse og godkjennes av kommunalstyret for oppvekst. Revidert

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

NR. 2/2011, 9. MAI. VituSapotek Nå får du rabatt tilsvarende solfaktoren! SunkoSt 30 DAYS, 120 kaps, før 407,- Meny Kyllingkjøttdeig,

NR. 2/2011, 9. MAI. VituSapotek Nå får du rabatt tilsvarende solfaktoren! SunkoSt 30 DAYS, 120 kaps, før 407,- Meny Kyllingkjøttdeig, NR. 2/2011, 9. MAI SunkoSt 30 DAYS, 120 kaps, før 407,- nå 299,- VituSapotek Nå får du rabatt tilsvarende solfaktoren! (gjelder ikke dagkremer /anti-rynke prod. med UV-filter) Meny Kyllingkjøttdeig, prior

Detaljer

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar NR 1/2010, 15. februar Ka skjer? Apeberget Side 8-9 Fotballpris til FGI Side 3 Side 13 Vegg til vegg-tepper Stort resteutvalg PÅ mariero Teppelageret AS Marieroveien 7, 4017 Stavanger Tlf.: 51 58 92 47

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7 NR 1/2011, 21. FEBRUAR Kultur på tvers side 10, 11, 12 Befolkningseksplosjon i Hinna side 16 Fastelavnsris side 7 Nyhet! HINNAvis på nettside 9 jernia Firepal - kitchen effektiv sprayslukker. 129,- BrilleHuset

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER Nr. 4/2014, 1. desember Denne høsten har vi mye på lur: Gratulerer som norgesmestre! Forus og Gausel Idrettslags Jenter 16 vant cupen 2014. Les mer på side 4. ÅPNINGSTIDER I DESEMBER 15.-23. desember kl

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer