Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

2 Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige har vært preget av forandring for Frivilligsentralen Eiganes Tasta. Sentralen gikk fra å være en del av Stiftelsen Frivilligsentralene i Stavanger til å bli en kommunal frivilligsentral og eier er nå Ungdom og Fritid ved Stavanger Kommune. Det er gitt nye vedtekter som regulerer driftsformen av sentralene i Stavanger, vedtektene utpeker bydelsutvalget i den bydelen hvor sentralen har lokaler som Årsmøte. Årsmøtet (Eiganes og Våland bydelsutvalg) godkjente årsplan og budsjett for 2010 mens eier fremt til vedtok regnskap og årsrapport for Sentralen har også fått ny daglig leder i Jeanette Osberg har vært ansatt som vikar i 100 % stilling fra Vikariatet løper til Nærmeste leder i Ungdom og Fritid er Egil Kristian Olsen som er Avdelingsleder i Fritid Øst. Sentralen leier lokaler i underetasjen i Sanitetsforeningenshelsehus i Madlaveien 13, 4008 Stavanger. Driften av sentralen finansieres av Kulturdepartementet og Stavanger Kommune med 50 % hver. Eier/driftsform: Sentralen eies av Ungdom og Fritid, Stavanger Kommune. Styret 2010: Styreleder: Gert H.Engelien, Eiganes Våland bydelsutvalg Nestleder: Gry-Hege Olsen-Hagen, Eiganes Våland bydelsutvalg Styremedlem: Inger Jo Bergslien, Eiganes Våland bydelsutvalg Styremedlem: Hulda M. Gunnarsdottir, Ungdom og Fritid, Stavanger Kommune Styremedlem: Dag Terje K.Solvang, Eiganes Våland bydelsutvalg Styremedlem: Guri Tysse, Tasta bydelsutvalg Styremeldem: Else Mathiesen, Stokka Undervisningssykehjem, Stavanger Kommune Sekretær: Jeanette Osberg, daglig leder Frivilligsentralen Eiganes Tasta Varamedlem: Rigmor H.Amundsen, Eiganes Våland bydelsutvalg Varamedlem: Egil K.Olsen, Ungdom og Fritid, Stavanger Kommune 2

3 Resultatmål 2010: Frivilligsentralen Eiganes Tasta skal fokusere på sosialt integrerende aktiviteter. Sentralen skal bidra til økt deltakelse fra grupper som faller utenfor det frivillige organisasjonslivet. Generasjonstur rundt Mosvannet. Generasjonsturen er en aktivitetsdag i samarbeid mellom Eldrerådet, Stavanger Turistforening, Frivilligsentralene i Stavanger, Grønn Hverdag, Svithun Husflidlag, Nasjonalforeningen for folkehelsen med flere. Målet med genrasjonsturen er å få flere mennesker ut på tur på tvers av generasjoner og det er lagt opp til 7 forskjellige poster på denne løypen som går rundt Mosvannet. Frivilligsentralen Eiganes Tasta hadde hovedansvar for posten til Frivilligsentralene i Stavanger. Vi bidro på arrangementet med sjongleringsutstyr, stylter og selvlagede drager. Frivilligsentralene har frivillige med på posten sin under selve arrangementet som bistår i aktivitetene. Totalt i arrangementet deltok ca 30 frivillige og ca 1000 mennesker var innom på postene. Snakke norsk gruppe To frivillige er knyttet opp mot en gruppe innvandrere som kommer sammen og snakker norsk hver mandag fra 10:00-12:00. Gruppen består av 10 mennesker fra 6 ulike land som alle har et ønske om å bli bedre i å snakke norsk og i å forstå norsk kultur. Vi har også en frivillig som bistår med veiledning i forhold til utforming og korrigering av jobbsøknad og CV. Målet med gruppen er å gi deltakerne bedre språk slik at de blir bedre integrert i samfunnet og kan få seg arbeid. Flere av gruppe deltakerne er også frivillige i andre aktiviteter, for eksempel frivillig på aktivitetssenter og sykehjem. Ferieklubb Eiganes Nærmiljøsenter Frivilligsentralen hadde i samarbeid med Nærmiljøsenteret et ønske om å skape en ferieklubb for barn i alderen år. Prosjektet ble ikke satt i gang grunnet for lite kjennskap til behov og ønske om deltakelse fra frivillige i nærmiljøet. Turgruppe Bofellesskap Etter initiativ fra en ansatt ved et bofellesskap for demente ble det satt i gang en turgruppe bestående av daglig leder for frivilligsentralen, en frivillig og en ansatt som deltok på frivillig basis. Vi pakket kaffemat og hadde en fin spasertur i deltakernes tempo til Mosvannet som for deltakerne er et kjent og kjært turområde. Være en møteplass Frivilligsentralen er åpen for alle som ønsker å komme innom. En av utfordringene for sentralen er lite synlige lokaler, det er vanskelig å finne frem, ingen skilt som viser vei og heller ikke gode parkeringsmuligheter. Dette gjør det nærmest umulig for frivilligsentralen Eiganes Tasta å være et naturlig møtested. Siden høsten 2010 har vi vært på utkikk etter bedre lokaliteter og dette vil være et av hovedfokusområdene for Selvhjelpsgruppe Frivilligsentralen startet opp en selvhjelpsgruppe etter initiativ fra en frivillig. Det ble søkt om og gitt støtte til prosjektet i form av Folkehelsemidler. Gruppen starter mars Resultatmål 2010: 3

4 Sentralen skal formidle brukere og frivillige til andre lokale aktører på frivilligfeltet. Interne så vel som eksterne. Organisasjonsoversikt Opprette oversikt over frivillige lag og organisasjoner i bydelen Eiganes Våland. Daglig leder har brukt tid på å kartlegge organisasjonslivet i bydelen, dette for å kunne si noe om behov og aktiviteter i bydelen. I samarbeid med Eiganes og Våland bydelsutvalg er det et ønske å publisere en oversikt over aktiviteter og tilbud i bydelen. Daglig leder har arbeidet med å kartlegge organisasjoner, lag, menigheter og aktivitetssenter i bydelen og har nå en oversikt som kan bli utarbeidet og bli et faktisk produkt til glede for bydelens beboere i Formidle 1:1 Sentralen har fått henvendelser fra flere som har hatt behov for praktisk hjelp i hus og hage, samt følgehjelp til lege/annet. Vi har frivillige som har påtatt seg enkelte praktiske oppdrag i hus og hage. Følgebehov har vi videreformidlet til Røde Kors. Alt i alt har vi 4 frivillige som har vært aktive med praktiske oppgaver. Formidle til småjobbsentralen Frem til høsten 2010 ble det formidlet 15 oppdrag til småjobbsentralen. Småjobbsentralen ble midlertidig nedlagt pga økonomi høsten 2010, dette førte til at flere ikke fikk dekket behov med hjelp i hus og hage. Formidle til Rødekors Sentralen får jevnlig henvendelser fra mennesker som har behov for følgehjelp og som ønsker å komme i kontakt med andre mennesker. Rødekors er en stor aktør i bydelen hvor sentralen har sitt virke og de tilbyr blant annet besøkstjeneste som vi formilder behov til. Formidle til sykehjem Vi har i løpet av 2010 formidlet 4 frivillige til et sykehjem i bydelen. Disse driver med blant annet praktisk arbeid i en sansehage og besøk/samtale med beboere på sykehjemmet. Samarbeid med frivillighetskoordinatorer/aktivitører på sykehjem Etter å ha blitt kjent med behov og arbeidsmåter på sykehjem i bydelene hvor sentralen har sitt virke har daglig leder tatt initiativ til å starte opp et nettverksforum for frivillighetskoordinatorer og aktivitører fra sykehjemmene i Tasta og Eiganes Våland bydel. Målet med nettverksforumet er å kartlegge behov for frivillige, utveksle erfaringer, tips og råd for ivaretakelse av frivillige etc. 5 sykehjem og et bofellesskap deltar i dette forumet som starter med møter i Formidle frivillige til lag/organisasjoner Vi har formidlet 2 frivillige til fotball fritidsordninger (FFO). Dette er et tilbud som gir leksehjelp, mat og fotball trening til barn i alderen år. Vi har også formidlet frivillighet til en større organisasjon som driver med kafédrift etter skoletid for barn, unge og voksne. Tilbudet skal gi barn og unge et trygt sted å komme til etter skole for å treffe venner, gjøre lekser og kunne snakke med en voksen om det skulle være et behov. Resultatmål 2010: 4

5 Sentralen skal synliggjøre frivillig innsats i nærmiljøet Markedsføring Utsiktsposten bydelsavis Frivilligsentralen tok etter ønske fra bydelsutvalget initiativ til å starte opp bydelavis for Eiganes og Våland bydel. Prosjektet kom i gang i samarbeid med 4 journaliststudenter fra Norges Kreative Fagskole. Disse fikk ansvar for å produsere og redigere hele avisen. Gjennom media skapte vi blest om produktet som skulle komme. Rogalands avis, p4 og studentavisen til UiS (universitetet i Stavanger) hadde blant annet oppslag om samarbeidet med studentene. Resultatet ble veldig bra og vi har i 2010 hatt to utgivelser og distribuert til husstander i Eiganse og Våland bydel, en planlagt tredje utgivelse ble produsert men ikke sendt til trykk og distribusjon grunnet økonomi. Eiganes og Våland har lenge vært eneste bydel i Stavanger uten bydelavis og tilbakemeldingene har vært gode. Bydelsavisen er gratis for alle husstander i bydelen og formålet er å gi lokale nyheter til bydelens befolkning samtidig som det skal være en arena for frivillige lag og organisasjoner hvor de kan markedsføre seg og sitt virke gratis. En frivillig har vært ansvarlig for annonsesalg. Utfordringen for 2011 blir å videreføre produktet enten på nett eller i publisert format da journaliststudentene ikke lenger har kapasitet til å fortsette med sitt bidrag. Rekruttere frivillige Daglig leder har utarbeidet en folder med generell informasjon om frivilligsentralen og mulighetene sentralen gir for deltakelse samt kontaktinfo. Sammen med to styremedlemmer ble denne brosjyren delt ut til forbipasserende midt i Stavanger sentrum en lørdagsformiddag like før jul. En slik kampanje vil bli gjennomført også i Tilbakemeldingen har vært gode og foreløpig har vi fått to henvendelser fra mottakere av brosjyre som har meldt seg som frivillige. Vi har også benyttet oss av media og fikk en flott tosiders artikkel i Rogalandsavis hvor vi oppfordret til økt frivillig deltakelse. Julelunsj for frivillige Like før jul ble det arrangert en julelunsj for de frivillige og representanter fra styret. Dette for å synliggjøre at de frivilliges innsats blir satt pris på og for å gi dem noe tilbake for innsatsen. 16 frivillige fra forskjellige aktiviteter deltok på julelunsjen og fikk utveksle erfaringer og møte hverandre. Styreleder takket de fremmøtte for innsatsen og synliggjorde at deres bidrag er veldig viktig for lokalmiljøet. 5

6 Resultatmål 2010: Sentralen skal samarbeide med aktører på flere forvaltningsnivå samt koordinere lokale aktører hvis arbeidsoppgaver er sammenfallende. Sentralen skal fungere som en tilrettelegger for frivillig virksomhet i nærmiljøet. Ryddeaksjonen Daglig leder fikk etter ønske fra bydelsutvalget ansvaret med å koordinere den årlige ryddeaksjonen i bydelen. Skoler og barnehager i bydelen sørger for å rydde store og små områder i sitt nærområde. Natur- og Idrettsservice sørger for utstyr og Renovasjon er ansvarlige for innhenting av søppel. Prosjektet er finansiert av Stavanger Kommune ved Renovasjon. I Tasta bydel har frivilligsentralen en administrativ rolle i forbindelse med ryddeaksjonen. Daglig leder har vært ansvarlig for utforming og utsending av skriv til skoler, barnehager og private bedrifter med oppfordring om å rydde i sitt nærmiljø. Den økonomiske støtten til prosjektet går direkte til skolene og barnehagene som deltar som en påkjønnelse for deltakelsen. Alt i alt deltok 10 barne- og ungdomsskoler og 6 barnehager i Tasta og Eiganes Våland bydel på ryddeaksjonen Bydelskafé Stokka Undervisningssykehjem Etter initiativ fra frivillighetskoordinator ved sykehjemmet har frivilligsentralen vært med å starte opp en Bydelskafé i sykehjemmets storstue. Kaféen drives av i alt 6 frivillige som er tilknyttet sykehjemmet og i tillegg har de en frivillig som har påtatt seg rollen som huspianist. Frivilligsentalen har bidratt med markedsføring og har hatt ansvar for å få på plass underholdningsbidrag som også er av frivillig karakter. Åpningen av kafeen i september 2010 fikk god omtale i bydelsavisen Utsiktsposten og Rogalandsavis. Den offisielle åpningen ble holdt av varaordfører i Stavanger Kommune; Bjørg Tyssdal Moe. Vi har også hatt profilerte gjester som fylkeskultursjef John G.Johnsen, Erik Thorstvedt og leder for Eldrerådet i Stavanger, Hilmar Egelie på besøk. Kafédriften fortsetter i 2011 og programmet for våren er allerede på plass. Svømmeaksjonen 2010 Gjensidigestiftelsen Det ble søkt om og gitt støtte til en svømmepakke fra Gjensidigestiftelsen som er et tilbud for barn i alderen 8-12 med innvandrerbakgrunn som trenger å forbedre svømmeferdighetene sine. En svømmepakke dekker opplæring for 15 barn og i samarbeid med skoler i bydelene fikk vi meldt på 8 barn. Det gikk mye tid med på å komme i kontakt med skolene og det ble ikke gitt tilbakemelding fra svømmeklubben som hadde ansvar for svømmeopplæringen. Om vi skulle bli oppfordret til å søke i 2011 vil det være hensiktsmessig å gjøre dette i tettere samarbeid med svømmeklubb og skoler. 6

7 Resultatmål 2010: Sentralen skal være lokalt forankret i aktiviteter og eierskap Styremøter I løpet av våren 2010 vedtok bydelsutvalgene og Oppvekststyret i Stavanger Kommune de nye vedtektene til frivilligsentralene i Stavanger. Disse vedtektene regulerer den lokale forankringen til frivilligsentralenen. På årsmøtet 2010 ble det besluttet å opprette et styre med 5 medlemmer, det har i løpet av 2010 blitt utvidet til 7 for å styrke aktiviteter og kunne bedre si noe om aktuelle tiltak i frivilligsentalens regi. Det har blitt avholdt 4 styremøter i 2010 og styret har behandlet 31 saker. Styret har representert frivilligsentralen ved styre/eier samling Rennesøy, Frivillighetskonferansen i Haugesund samt ved felles styresamling på Rådhuset i Stavanger. På den felles styresamlingen fikk styret i frivilligsentralen Eiganes Tasta inspirasjon og tips fra de mer etablerte styrene i henholdsvis Storhaug og Hillevåg Hinna frivilligsentral. Resultatet av felles utvekslingsmøte har vært økt antall styremedlemmer samt et ønske fra styret side om å få i gang flere aktiviteter i

8 Resultatmål 2010: Sentralen skal ta del i fagsamarbeid Team møter frivilligsentralene i Stavanger De tre sentralene i Stavanger er alle lagt under Ungdom og Fritid og har Avdelingsleder Fritid øst, Egil Olsen som nærmeste leder. Gruppen med daglige ledere for frivilligsentralene og avdelingsleder møtes fast en gang i måneden. Her blir det lagt til rette og gitt veiledning i forhold til administrative rutiner, IKT, vedtekter, personalarbeid og samarbeid i virksomheten. Nettverksmøter Daglig leder tar del i nettverksmøter sammen med 6 andre daglige ledere ved andre sentraler i fylket. Samarbeid og utviklingsforum i Rogaland (Sufr) Daglige ledere ved frivilligsentralenen i Rogaland har i løpet av 2010 hatt 3 fylkessamlinger hvor fag og samarbeidstiltak har blitt utviklet. Sentralene samarbeider også om Folkehelseprosjekter og Frivilligsentralen Eiganes Tasta søkte og fikk innvilget støtte til to folkehelseprosjekter i Webløsning Frivilligsentralen har vært representert på og Sidene har blitt brukt til å formidle aktiviteter og behov i nærmiljøet. Førstnevnte nettside har vært vanskelig og tidkrevende å bruke, det ble derfor besluttet at alle sentralene i Rogaland skal gå over til en ny webløsning. Denne vil tas i bruk januar Foredrag Daglig leder har holdt og deltatt på foredrag om frivilligsentralen til Skipper Worse, bydelsutvalgene i Stavanger, forskjellige organisasjoner i Stavanger på felles samling om levekårsområdet og i IMI kirken. Sentrale tema som verdiforankring og mulighetene til å delta aktivt i frivilligsentralen har blitt presentert. Frivillighetsmeldingen Stavanger Kommune Frivilligsentralen deltar aktivt i produksjonen av frivillighetsmeldingen til Stavanger Kommune og sentralene er også presentert i frivilligmeldingen med arbeidsområder og utfordringer. 8

9 Oppsummering 2010 har vært et år hvor vi begynte med blanke ark. Det har vært en bratt læringskurve for både daglig leder og styre og vi har nå en bedre oversikt over hva som er behovene i bydelen og hva som er utfordringene. Lokalitetene gjør det vanskelig å være en møteplass og sentralen er ikke synlig i bydelen. Dette gjør rekrutteringen av nye frivillige vanskelig og det er heller ikke gode muligheter for å sette i gang aktiviteter i de lokalene sentralen har. Hovedfokuset for året har vært å bli kjent med organisasjonene i bydelen og med deres aktiviteter, tilbud og behov. Vi har i løpet av året utarbeidet gode samarbeid med organisasjoner og institusjoner i bydelen og dette legges til grunn for neste års aktiviteter. Veien videre Først og fremst vil det i 2011 bli lagt vekt på å få en mer synlig sentral. Dette vil lette rekrutteringsarbeidet og gjøre sentralen til et lokalt forankret møtested. Det er også ønskelig å få økt deltakelse fra langtidssykemeldte og uføretrygdede. En annen utfordring er å finne passende tilbud til nye landsmenn som vil integreres i samfunnet men som har liten eller manglende norsk språkkunnskaper. Et annet satsningsområde vil være Byhaugkaféen, en perle i bydelen, hvor det er gode muligheter for aktiviteter, konserter, utstillinger osv. Daglig leder har også fått ansvaret med å koordinere Ungdom og Fritids EVS program (Europeisk volontørtjeneste) som er en del av Aktiv Ungdoms EU program for ikke formell læring. Vi har fire ungdommer fra forskjellige europeiske land som arbeider frivillig i kommunen på bydelshusene. Disse vil bli mer inkludert i aktivitetene som frivillige ved frivilligsentralene. De vil også markedsføre EVS programmet og inspirere andre ungdommer til å være frivillige. Helt til slutt rettes en takk til alle frivillige for deltakelse og initiativ. Takk til alle samarbeidsparter og kollegaer for gjennomførte arrangementer og for inspirasjon. Takk til eier Ungdom og Fritid/Stavanger Kommune for tilrettelegging av administrative rutiner og godt samarbeid. Takk til Eiganes Våland og Tasta bydelsutvalg for godt samarbeid. Takk til Rogaland fylkeskommune for støtte til folkehelseprosjekter. Takk til Ungdom og Fritid ved Stavanger Kommune og Kulturdepartementet for driftstilskudd og til sist takk til styret for innspill og konstruktiv tilbakemelding. Gert H. Engelien Styreleder Jeanette Osberg Daglig leder 9

Frivilligsentralen Hillevåg Hinna Årsrapport 2010

Frivilligsentralen Hillevåg Hinna Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Formål I Kulturdepartementets retningslinjer fra 23.09.05/revidert 28.01.10 for Frivilligsentraler står det at en Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer