VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)"

Transkript

1 Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden

2 VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet den 9. mars 2011og revidert den 8. juni Navn og sete: Organisasjonens navn skal være: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN). Virksomhetens forretningsadresse skal være i Oslo, Norge. 2 IBHN sin visjon og formål: Visjon: Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i utviklingsland. Formål: Å bedre levekår for barn i utviklingsland gjennom: Fjernadopsjonsprogram Støtte til barnehjelpsorganisasjoner i utviklingsland. Dette gjør IBHN i Norge ved å ta imot og videreformidle: Private donasjoner Bidrag fra nasjonale/internasjonale institusjoner og givere generelt Andre givere som finansielt ønsker å støtte IBHN og arbeidet som gjøres Alle givere, donasjoner, gaver og andre bidrag skal godkjennes av IBHN sitt styre 3 Landsmøte: Organisasjonens første Landsmøte avholdes 4 år etter organisasjonens registrering. Deretter avholdes Landsmøtet annethvert år innen slutten av første kalenderhalvår. Styret i IBHN innkaller til Landsmøtet

3 Landsmøtet skal behandle: Dagsorden Styrets beretning og regnskap, revisjonsberetning, rapporter fra IBHN sine virksomheter og prosjekter igangsatt i mottakerlandene Innkomne forslag Vedtektsendringer Prinsipprogram og overordnede prioriteringer fram til neste Landsmøte Valg av IBHN sitt styre etter innstilling fra valgkomiteen Landsmøteforberedelser: IBHN sitt styre sender ut innkalling til Landsmøte via IBHN sine nettsider og gjennom andre former for kommunikasjon styret bestemmer, innen 4 (fire) måneder før Landsmøtet IBHN sitt styre oppnevner valgkomitee med en leder og 2 (to) medlemmer seks måneder før Landsmøtet Valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig fire uker før Landsmøtet Forslag til Landsmøtet fra givere/faddere som skal behandles på Landsmøtet må sendes styret senest 6 (seks) uker før Landsmøtet IBHN sitt styre skal sende ut sakslisten for Landsmøtet og legge denne på IBHN sine nettsider 4 (fire) uker før Landsmøtet. Sakslisten med Landsmøtedokumenter vil umiddelbart bli sendt ut til givere/faddere som ønsker det Adgang til og stemmerett på Landsmøtet har: Alle godkjente givere/faddere som har betalt alle forfalte krav fra IBHN 4 (fire) uker før Landsmøtet Alle givere som har betalt minst 50% av et årlig tilsagnsbeløp på minimum kr ,- per år. Styret og varamedlemmer: Styret og varamedlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av årsberetning og regnskap

4 Antall stemmer: Hver godkjent giver/fadder har en stemme Kun frammøtte har stemmerett på Landsmøtet. Fullmakter aksepteres ikke Protokollen skal undertegnes av 2 (to) personer valgt av og blant deltakerne på Landsmøtet 4 Ekstraordinært Landsmøte: Ekstraordinært Landsmøte avholdes når minst 2/3 av styrets medlemmer bestemmer det eller når minst 2/3 av godkjente givere gjør krav på det overfor IBHN sitt styre Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort ved innkalling til møtet 5 Styrets myndighet, ansvar og oppgaver: Styret er organisasjonens øverste organ mellom Landsmøtene Styret består av: Leder 2-4 styremedlemmer 2 varamedlemmer Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene deltar på møtet. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme Ved etablering av disse vedtekter oppnevnes styrets leder og et styremedlem for 6 (seks) år De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 4 år På etterfølgende Landsmøter velges leder og styremedlemmer/varamedlemmer som er på valg for 2 år av gangen Styret har ansvar for å: Vedta organisasjonens overordnede strategidokumenter

5 Vedta organisasjonens budsjetter og regnskap Ansette daglig leder og godkjenne ansettelsen av annet personell samt fastsette lønn og oppgaver for disse Innstille overfor Landsmøtet og gjennomføre Landsmøtet Tolke vedtektsspørsmål Vedta retningslinjer og mandater Engasjere revisjonsselskap og regnskapsfører Føre tilsyn med administrasjonens transaksjoner Innkalle til ekstraordinært Landsmøte så snart som mulig etter at vedtektenes krav for dette er lagt fram Gjennomføre minst 3 (tre) styremøter innenfor et kalenderår Sikre oppfølging av Landsmøtet sine beslutninger Fastsette årlig giverbeløp for et navngitt barn eller ungdom 6 Endring av vedtekter: Enhver giver/fadder kan sende inn forslag til endringer av eller tillegg til vedtektene, til styret i IBHN. Frist for innsending av forslag er 6 (seks) uker før Landsmøtet Endringer av eller tillegg til vedtekter for IBHN vedtas av det ordinære Landsmøtet med 2/3 flertall Forføyninger: Følgende forføyninger kan brukes av IBHN: Suspendering o IBHN sitt styre kan suspendere givere/faddere som opptrer mot IBHN sin målsetning, etiske prinsipper eller verdigrunnlag eller opptrer illojalt ovenfor IBHN

6 Terminering av avtaler 7 Administrasjon: o IBHN sitt styre kan terminere inngåtte avtaler med givere/faddere som opptrer mot IBHN sin målsetning, etiske prinsipper eller verdigrunnlag, eller opptrer illojalt mot IBHN Den daglige ledelse av organisasjonen gjennomføres av administrasjonen Administrasjonen ledes av en daglig leder som er underlagt styret i IBHN Administrasjonen skal vedlikeholde organisasjonens databaser samt rekruttere nye givere/faddere Likeledes påhviler det administrasjonen å arbeide for å oppfylle IBN sine mål, og følge opp vedtak fattet av styret og Landsmøtet Daglig leder og styreleder gis fullmakt til å signere for IBHN sine bankkonti 8 Givere/faddere: Giver-/fadderbeløp betales forskuddsvis hver måned/kvartal/halvår/år IBHN vil, gjennom ulike kanaler, holde givere/faddere oppdatert om bruken av de innsamlede midlene Som givere/faddere regnes alle som er godkjent av styret og som forplikter seg til å gi: o Et fast årlig beløp fastsatt av styret i IBHN til navngitt barn eller ungdom o Et årlig beløp som er lik eller overstiger kroner o Andre donasjoner/beløp fastsatt av styret i IBHN o Enkeltbeløp til andre formål som overstiger kr o IBHN vil følge de retningslinjene som til enhver tid gjelder for «Innsamlingskontrollen i Norge» for drift av frivillige organisasjoner.

7 9 Oppløsning av IBHN Oppløsning av IBHN krever 2/3 flertall på 2 (to) påfølgende ordinære Landsmøter. Ved oppløsning av IBHN bestemmer det oppløsende Landsmøtet med 2/3 flertall hvordan de eksisterende midlene skal anvendes Styret i Internasjonal Barnehjelp Norge

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer