Klubbvedtekter for Kjose 4H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbvedtekter for Kjose 4H"

Transkript

1 Klubbvedtekter for Kjose 4H 1 Navn Formål Medlemmer H klubbens arbeidsoppgaver Årsmøte Årsmøtesaker Styret Klubbrådgivere H alumner Vedtekter Kontingent Innmelding av nye medlemmer Personalia Registrering av personalia Medlemsdatabase Arrangementer Overnattingsturer Andre dagsturer og arrangementer Prosjekt Prosjektveiledere Oppløsning av klubben Ikrafttreden... 5 Vedtektene er utarbeidet av styret i Kjose 4H i samråd med klubbrådgiver(e), og godkjent iht. 18.

2 1 Navn Navnet på klubben er Kjose 4H. 2 Formål Formålet til 4H klubben er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og i lokalmiljøet. 4H Norges målsetting uttrykkes gjennom 4H løftet: Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender og god Helse. 4H klubben er en del av organisasjonen 4H Norge. 3 Medlemmer All ungdom mellom 10 og 25 år som vil følge 4H Norges lover, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer i 4H klubben. Klubbrådgivere er også medlemmer i klubben. 4 4H klubbens arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene til 4H klubben er å: Utvikle et godt ungdomsmiljø på hjemstedet ved å drive allsidig klubbaktivitet. Utvikle en aktiv ungdom med faglig innsikt og praktisk kunnskap om jord, skog, planter, dyr, sjøbruk, husstell og lagsarbeid ved å drive allsidig 4H arbeid for barn og unge. Bidra til samhørighet, arbeidsglede og økt trivsel i lokalsamfunnet ved å gjennomføre 4Haktiviteter. Gi råd og opplæring gjennom 4H prosjekter, kurs, studiearbeid, tevlinger, demonstrasjoner, lagsarbeid og andre arbeidsformer etter prinsippet "Å lære ved å gjøre det". 5 Årsmøte Årsmøtet er 4H klubbens øverste organ. Hvert år, snarest mulig etter høstfesten og før 1. desember har klubben årsmøte. Styret kaller inn til årsmøtet. Medlemmene i klubben skal få innkalling til/kunngjøring om årsmøtet minst 10 dager på forhånd. Bare medlemmer mellom 10 og 25 år på veg mot plaketten som har vært med i minst 1 måned og har betalt medlemskontingenten, har stemmerett. Referat fra årsmøtet skal føres inn i møteboka.

3 5 1 Årsmøtesaker 5 1 A Melding fra styret om arbeidet i klubben siste året. 5 1 B Revidert regnskap for klubben for siste året. 5 1 C Innkomne saker. Slike saker må være kommet til klubbstyret minst 5 dager før årsmøtet. 5 1 D Forslag til arbeidsplan for neste år. 5 1 E Forslag til budsjett med fastsetting av medlemskontingent til klubben for neste år. 5 1 F Valg for to år av: Leder, nestleder, kasserer og sekretær. Bare medlemmer i alderen år på veg mot plaketten kan velges til styret. 5 1 G Valg for ett år av: To styremedlemmer, representant(er) til 4H nemnda i kommunen, valgkomité på 3 medlemmer, revisor og to representanter med vararepresentanter til årsmøtet for 4H i fylket. Den ene av representantene til fylkesårsmøtet bør være et medlem i alderen år, den andre et alumnmedlem i 4H klubben eller en klubbrådgiver. Styremedlemmene må være medlemmer i alderen år på veg mot plaketten. 5 1 H Valg av: Klubbrådgivere, representant(er) til 4H nemnda i kommunen, valgkomité på 3 medlemmer og revisor. Det skal være skriftlig valg på leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Ved andre personvalg skal det være skriftlig valg dersom det er forslag om mer enn en kandidat eller dersom noen forlanger det. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. 6 Styret Styret har som oppgave å lede arbeidet i 4H klubben etter de lover og regler som gjelder i organisasjonen 4H Norge. Styret har ansvar for økonomi og aktiviteter i 4H klubben. For gyldig vedtak i styret kreves at minst 3 medlemmer har stemt for forslaget. Styret i samråd med klubbrådgiver(e) forbereder møter og ulike aktiviteter i 4H klubben. Lederen kaller inn til og leder styremøtene. Sekretæren har ansvar for at det blir ført referat fra medlemsmøter, styremøter, fester, tevlinger m.m. Sekretæren bør også sørge for at andre viktige hendinger i 4H klubben blir referert i møteboka. Kassereren fører regnskap for 4H klubben og ordner med alle pengesaker. Kassereren i samråd med klubbrådgiver(e) skal også ha oversikt over og tilsyn med eiendelene til klubben. Styret skal straks etter årsmøtet, og seinest 15. desember sende kopi av årsmelding, revidert regnskap, arbeidsplan og orientering om valgresultat til 4H i fylket.

4 7 Klubbrådgivere 4H klubben skal ha en eller flere voksne klubbrådgivere. Klubbrådgivere velges på årsmøtet. De skal være rådgivere for 4H klubben og i første rekke hjelpe styret med å planlegge driften av klubben. Klubbrådgiverne skal også i samarbeid med styret, 4H nemnda og 4H fylkesstyret skaffe prosjektveiledere som kan veilede 4H medlemmene i arbeidet med de praktiske 4H prosjektene. Klubbrådgiverne fordeler arbeidet seg imellom. Klubbrådgivere og 4H alumner har ikke stemmerett ved avstemninger i 4H klubben. De kan heller ikke velges til styrefunksjoner i 4H klubben. 8 4H alumner 4H alumner i alderen år kan hjelpe klubbrådgiverne med ulike leder og serviceoppgaver i 4H klubben. 9 Vedtekter 4H klubben vedtar sine egne vedtekter etter mønster av 4H Norges normalvedtekter for 4H klubber. Klubben kan endre vedtektene når det er lagt fram forslag om det på årsmøtet, og det blir vedtatt med minst 2/3 flertall. Vedtektene og eventuelle endringer av disse, må godkjennes av 4Hfylkesstyret for å være gyldige. Forslag om endring av vedtektene må være kommet til styret minst 5 dager før årsmøtet. 10 Kontingent 4H medlemmene betaler kontingent til organisasjonen 4H Norge: Kontingent til 4H klubben fastsatt av årsmøtet i 4H klubben. Kontingent til 4H i fylket og 4H Norge sentralt fastsatt av årsmøtet for 4H Norge. 4H klubben må betale kontingent for minst en klubbrådgiver. 11 Innmelding av nye medlemmer Nye medlemmer skal avlegge personalia til kasserer. Kasserer har så ansvaret for å oversende personalia til 4H i fylket for innmelding. Det nye medlemmet skal varsles etter at innmeldingen er gjennomført og vedkommende har fått tildelt et medlemsnummer. 12 Personalia Kasserer og sekretær, i samråd med klubbrådgiver(e), står ansvarlig for at medlemmenes personalia til en hver tid er korrekte Registrering av personalia Det skal registreres personalia for samtlige medlemmer; Fullt navn Adresse, postnr og poststed Fødselsdato Telefonnummer Navn på foresatte I tillegg kommer valgfrie opplysninger.

5 13 Medlemsdatabase All personalia skal arkiveres i Kjose 4H sin elektroniske database. Databasen inneholder sensitive opplysninger, og skal kun være tilgjengelig for styret og klubbrådgiver(e). Passord til databasen skal byttes med jevne mellomrom. 14 Arrangementer 14 1 Overnattingsturer Ved overnattingsturer skal det respektive reglement følges. Klubbrådgiver(e) og eventuelt foresatte som er med på turer, fungerer som leder(e). Det skal være minimum 1 leder pr. 10. deltaker. Klubbrådgiver(e) har ansvaret for sikkerheten under overnattingsturer, og må dermed sørge for at førstehjelpsskrin alltid er i nærheten og riktig utrustet for anledningen Andre dagsturer og arrangementer Ved dagsturer skal det respektive reglement følges. Klubbrådgiver(e) og eventuelt foresatte som er med på turer, fungerer som leder(e). Det skal være minimum 1 leder pr. 10. deltaker. Klubbrådgiver(e) har ansvaret for sikkerheten under turer, og må dermed sørge for at førstehjelpsskrin alltid er i nærheten og riktig utrustet for anledningen. Ved andre arrangement er det styret i samråd med klubbrådgiver(e) som har hovedansvaret. 15 Prosjekt Hvert medlem skal hvert år velge et prosjekt. Prosjektvalget gjennomføres på det andre møtet etter årsmøtet, og meldes til kasserer som er ansvarlig for å bestille prosjekthefter. 16 Prosjektveiledere Aspirant og junior skal ha prosjektveileder som hjelper til med gjennomføringen og vurderer prosjektet. Senior står fritt til å velge om de vil benytte seg av prosjektveileder eller ikke. Dersom en senior ikke har prosjektveileder, er det klubbrådgiver(e)s ansvar å følge opp og vurdere prosjektet. Dersom medlemmene selv ikke lykkes i å få tak i prosjektveileder, gjelder 7 annet ledd. 17 Oppløsning av klubben En 4H klubb kan ikke oppløses så lenge minst tre medlemmer vil opprettholde driften. Om en 4H klubb slutter å fungere, skal alt klubben eier tas vare på av 4H nemnda i kommunen eller av 4H fylkesstyret hvis det ikke finnes 4H nemnd. Alle verdier skal oppbevares i 5 år. Dersom det ikke er kommet i gang 4H arbeid på samme sted i løpet av denne tida, skal midlene brukes til 4H arbeid andre steder i kommunen eller stilles til disposisjon for 4H fylkesstyret. 18 Ikrafttreden Disse vedtektene er fastsatt på årsmøtet i 4H klubben den 12. november 2007 godkjent av 4H fylkesstyret den 29. Januar 2008 og gjort gjeldende med virkning fra den 10. Februar 2008

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Forbundets navn er Norges Airsoftforbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes navnet Norwegian Airsoft Association (forkortet NAA).

Forbundets navn er Norges Airsoftforbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes navnet Norwegian Airsoft Association (forkortet NAA). FORBUNDETS VEDTEKTER 1. NAVN Forbundets navn er Norges Airsoftforbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes navnet Norwegian Airsoft Association (forkortet NAA). Forbundet ble opprettet 05.09.1999. Offisielt

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer