FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING PÅ FROSTATUN, FROSTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA"

Transkript

1 FROSTATING Levanger REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING PÅ FROSTATUN, FROSTA Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Gerd Janne Kristoffersen Verdal kommune 4. Rudolf Holmvik Verdal kommune 5. Ole Tronstad Inderøy kommune 6. Einar Jakobsen Inderøy kommune 7. Odd E. Thraning Levanger kommune 8. Alf Birger Haugnes Levanger kommune 9. Hans-Fredrik Donjem Levanger Næringsselskap AS 10. Sylvi Hopland Frosta kommune 11. Boje Reitan Frosta kommune 12. Jan Håvard Selseng Stjørdal kommune 13. Kjell Fosse Stjørdal kommune 14. Bjørn Skjelstad Verran kommune 15. Dag Lyseid Meråker kommune 16. Inge Fornes Nord-Trøndelag fylkeskommune 17. Vigdis Hjulstad Belbo Nord-Trøndelag fylkeskommune 18. Per Bårdsen Nord-trøndelag fylkeskommune 19. Oddbjørn Nordset Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 20. Asbjørn Norberg SpareBank 1 Midt-Norge 21. Svein I. Larsen Verdal Vekst AS 22. Steinar Gran Nord-Trøndelagsforskning 23. Knut Ingar Westeren HiNT

2 SAKSLISTE: 1. Innovasjon og nyskaping i næringslivet i Frostating Verdal Vekst AS v/ Svein I. Larsen; Eksempel på hvordan det jobbes på det lokale nivået Nord-Trøndelagsforskning v/ Steinar Gran: Hva er vår rolle HiNT v/ Knut Ingar Westeren: Hva er vår rolle Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ Inge Fornes: Hvordan ivareta koordinering og paraplyansvar 2. Innovasjon og nyskaping Debatt 3. Felles plattform for Regionsamarbeidet Frostating Strategivalg. Forslag til nye vedtekter 4. Orientering om tilbud om felles innkjøp av forsikringer for Frostating Orientering v/ Steinar Lille, Aon Grieg AS 5. Markering av Hell Sunnanbanen 100 år. Forslag til næringslivsseminar: Ideer / Tanker for fremtidig utvikling Innledning v/ Asbjørn Øye og arne Gunnar Bakken 6. Eventuelt / Avslutning Boje Reitan ønsket velkommen og ga en orientering om Frostatunet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Boje Reitan ledet møtet. 1. Innovasjon og nyskaping i næringslivet i Frostating Svein I Larsen, Verdal Vekst AS innledet og orienterte om selskapets arbeid med innovasjon og nyskaping. Kopi av lysarkene fra foredraget følger vedlagt. Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål / kommentarer: Vigdis Hjulstad Belbo Pekte på at man hadde forsøkt Skattefunn innen landbrukssatsingen, men at det ikke gikk. Man får ikke brukt det. Svein I Larsen sa at det skyldes at man ikke får brukt egeninnsatsen i Skattefunn - ordningen. Vigdis Hjulstad Belbo fremholdt at man burde samarbeide for å få dette til innen landbruket. 2

3 Per Sverre Rannem syntes samarbeidet mellom Verdal Vekst og Steinkjer Næringsselskap fungerte godt. Hva med HUNT og forskningsparken? Hva gjør at HUNT blir? Svein I Larsen svarte at HUNT blir på grunn av blodprøvene og HUNT-undersøkelsene. Per Sverre Rannem sa at vi må være utradisjonelle og tenke i nye baner. Det gjelder også innenfor landbruk. Svein I. Larsen pekte på at HUNT blir i Nord-Trøndelag fordi materialet tilhører Nord- Trøndelag. Det er ellers viktig å få gjennomført HUNT 3. Det vil koste et sted mellom 60 og 100 mill. kr. Det vil representere et stort potensiale, spesielt opp mot genforskning. Alf Birger Haugnes ønsket å sette fokus på bolyst / stedsutvikling. Hvordan kan man bruke næringslivet i stedsutvikling a la Cittaslow? Verdal Vekst er regional aktør i forhold til samkommunen FLV. Hvordan er forholdet til Frostating? Svein I. Larsen mente at når det gjelder bolyst er det kommunene som må fronte dette. Det må ha forankring i folket. Verdal Vekst har ikke kompetanse på dette, men har penger å bruke. Frostatings oppgave blir i første rekke gjennom er samspill mellom næringsliv og det offentlige å påvirke rammebetingelsene til næringslivet. Steinar Gran tok i sitt innlegg for seg innovasjonsbegrepet og Nord-Trøndelagsforsknings rolle vedr. innovasjon og nyskaping. Gran var i dag ansatt i 50 % stilling ved Indpro i Verdal. Det er et bra samarbeid mellom Indpro og Verdal Vekst. Kopi av lysark fra foredraget følger vedlagt. Knut Ingar Westeren tok for seg HiNTs rolle vedr. innovasjon og nyskaping. Han trakk frem 3 hovedpunkter: - Undervisning / forskning, skape kultur for innovasjon / nyskaping - Høgskolens regionale oppgaver. Ny strategisk plan er på høring. Man har tatt initiativ ovenfor NTE, Aker, Norske Skog og har inngått avtaler med de. - Regionale innovasajonsinitiativ. Næringshager, Inkubatorer, osv. HiNT må ha et samordnet syn på dette. HiNT er arnested for entreprenører: - Få frem positiv holdning til entreprenørskap og nyetableringer - Undervisning i entreprenørskap. Ulike tilbud. FoU-prosjekter: - Økonomi konkurranseanalyser - IT, høgkom-prosjekter, IKT for lærere, mastergrad i IT, IT for fylkeskommunen - Ingeniør: elektronikk, fiskeslim / medisin Nord-Trøndelag i medvind eller motvind Lokale initiativ og HiNTs rolle: 3

4 - Næringshage i hver kommune? - Alternative eller komplementære strategier plass for alle? - Ressurser til alle? HiNT har ikke ressurser til å delta i alt. HiNT må bli god der vi skal vinne. Felles IT-satsing med Steinkjer vil bli en suksess. Etter innleggene fra NTF og HiNT hadde følgende ordet: Bjørn Skjelstad mente det var viktig å få entreprenørskap inn i lærerutdanningen og ikke bare som etterutdanningskurs. Svein I. Larsen fremholdt at lærerne også må ut i bedriftene. Vigdis Hjulstad Belbo opplyste om at KS Nord-Trøndelag vil ta et initiativ til at det satses på entreprenørskap i grunnskolen. Inge Fornes tok i sitt innlegg for seg hvordan fylkeskommunen ivaretar sitt koordinerings- og paraplyansvar. Han pekte på at fylkeskommunen i RUP har prioritert entreprenørskap. Fylkeskommunen deltar i Arena-programmet. Grunnlaget for innovasjon ligger i Trippel Helix: Bedrift, FoU og det offentlige. RUP Signaler fra prosessen: - Bolyst må styrkes stedsutvikling - Ungdomsperspektivet må styrkes - Entrprenørskap må styrkes - Innovasjon / nyskaping bygge opp strukturer for dette - Samarbeidsløsninger mellom kommunene må styrkes - Samarbeid mellom kommunenes næringsselskaper - Bransjevise satsinger - Gassrørledning - Infrastruktur i Nord-Trøndelag, eks. bredbånd I RUP 2003 har man særlig satset på utvikling og nyskaping. Entreprenørskap og regionale utviklingsmiljøer: - Ungdom og entreprenørskap - Permanent opplæring - Utvikling av regionale innovasjonsmiljøer - Bygge opp nettverk mellom de regionale miljøer og eksterne aktører (SINTEF, SIVA) Større prosjekter / program: - Mat i Nord-Trøndelag - Handlingsplan for lokal mat i Trøndelag - Mære som senter for småskalaforedling 4

5 - Nyskapingsprosjekt for trebransjen - Verdiskaping for minaraler - Kraftvarmeverk Skogn - Innovasjonsprosjekt knyttet til helseutvikling (HUNT) For den enkelte etablerer og nyskapende bedrift: - SkatteFUNN - Seriegründere - Ideutvikling / nyskaping i Nord-Trøndelag - Tilgang til såkorn- / risikokapital i Nord-Trøndelag. Vi må bygge opp noe i Nord- Trøndelag for småbedrifter. Vi må finne regionalt tilpassede løsninger. Før lunsj presenterte Asbjørn Norberg programmet for Stiklestadkonferansen 8. mai Innovasjon og nyskaping Debatt I debatten hadde følgende ordet: Steinar Gran spurte om hva fylkeskommunen jobber med når det gjelder strukturer. Inge Fornes sa det kunne konkretiseres med Ytternamdalen som eksempel. For det regionale fond hadde man valgt ut videregående skole som drivkraft. Det ble jobbet med lokal / regional kapitaldannelse. Ellers ville man satse mer på samarbeid mot NTF, SINTEF, SIVA, m. v. Gerd Janne Kristoffersen mente Ungt Entreprenørskap var viktig. I Verdal har man satset på elevbedrifter. Verdal Vekst har deltatt i dette. Det er 4 kommuner som er medlem av Ungt Entreprenørskap. Hun ville derfor gjerne vite mer om denne organisasjonen. Hun vil gjerne være medlem i nettverket. Vigdis Hjulstad Belbo opplyste at SpareBank 1, fylkeskommunen, NHO, KS m. fl. sto bak organisasjonen. Man har et rådgivningsapparat til disposisjon, og målet er at dette også skal omfatte grunnskolen. Asbjørn Norberg pekte på at det er en del forvirring her. Ungt Entreprenørskap startet med videregående skole og har etter hvert gått nedover til grunnskolen. En annen organisasjon Distriktsaktiv skole har arbeidet nedenfra og opp. Når det gjelder innovasjon og nyskaping burde det være en presentasjon fra hver kommune etter tur på møtene i Frostating slik Verdal Vekst ga på dette møtet. Fylkeskommunen må også delta her. Per Sverre Rannem fortalte at man hadde hatt messe for elevbedrifter på Steinkjer. Steinkjers vennskapskommune i Sverige hadde gått inn på et kanadisk opplegg for enkeltpersoner som ønsker å starte egen bedrift. Det var benevnt Open for business. Det kan være nyttig å bli informert om dette. 5

6 Nord-Trøndelag Invest har problemer med å få til nødvendig minimumsbeløp. TÆL, Steinkjer og fylkeskommunen er med her. Det kan være en mulighet å gå sterkere inn her. Inge Fornes sa at det er dette som er avveiingen. Klarer vi å utnytte dette i Nord-Trøndelag? Vi er for langt unna Trondheim. Vi bør derfor ha et lokalt fond. Vi må ha det som en inngang mot det større fondet. Per Sverre Rannem sa at TÆL kunne ha en kontordag på Steinkjer. Bjørn Skjelstad pekte på at det er viktig å få til samhandling. I Verran har man fått til vekst p.g.a. samhandling. Ingen går ut av grunnskolen i kommunen uten å kjenne det lokale næringslivet. Man har fått hjelp av fylkeskommunen for å få dette til. Fylkeskommunen må jobbe mot å få SINTEF m. fl. Til å orientere seg mot Nord-Trøndelag og kommunene. Må koble inn ressurser / krefter utenfra for å få til den veksten Verran har hatt. Vi må utvikle samhandling også innen Frostating. Vi må her ha tillit i bunnen. Vi må samle næringsselskapene i området for å utveksle erfaringer. Rudolf Holmvik mente Ungt Entreprenørskap var viktig. Nord-Trøndelag er her best i landet. Vi må få dette fast inn i lærerutdanningen. Frostating bør gi en uttalelse om dette opp mot HiNT. Lærerutdanningen i Nord-Trøndelag bør satse på dette. Sylvi Hopland sa at fylkeskommunen må ha en rolle som døråpner opp og inn. Det er viktig å ha kontakt mot elever og bedrifter. Fylkeskommunen må her komme inn i forhold til elever fra de ulike kommuner i videregående skoler og de som har deltatt i elevbedrifter. Inge Fornes sa at man ville se på dette. Sylvi Hopland mente dette var en del av videregående skole sin rolle som regional utviklingsaktør. Vigdis Hjulstad Belbo sa at man trenger gründere i Nord-Trøndelag. Vi må bygge på egne krefter. Elever i grunnskolen må kjenne næringslivet i sin egen kommune. Man må satse i den enkelte kommune på dette, også med tanke på å få de tilbake etter endt utdanning. Jan Håvard Selseng mente det var viktig å følge opp de fra elevbedrifter for å få de til å starte egne bedrifter. Et virkemiddel her er bl. a. de regionale fondene. Per Sverre Rannem pekte på at Open business er en møteplass for elever som har deltatt i elevbedrifter og som vil starte opp egen virksomhet. Vi har dessuten Innherredsrekrutten som en møteplass for de som ønsker å flytte tilbake til hjemregionen. Einar Jakobsen fremholdt at vi på hvert møte i Frostating bør ha en presentasjon fra en kommune, der temaet var: Næringsutvikling og entreprenørskap. Ole Tronstad stilte spørsmål om en skulle ha en næringshage i hver kommune. Videre reiste han spørsmålet om kommunale eller regionale fond. Hvor gjennomtenkt er det regionale inndeling som nå er lagt til grunn? Skal regiondannelse komme ovenfra eller nedenfra? 6

7 Inge Fornes sa at regiondannelsen var et puff for å få til samarbeid om næringsutviklingen. I denne sammenheng var Frostating for stort og uhåndterlig. Innherred samkommune var også viktig i dannelsen av regioner. Per Bårdsen reiste spørsmålet om hva gjør vi nå videre. Det er satt i gang en prosess, men det er uklart hva som gjøres videre. Vi må arbeide for å få mest mulig effekt ut av midlene. Ole Tronstad mente at det var viktig også å se på de negative effekter med de regionale fondene. Man må forebygge de negative effektene. Man bør ikke splitte opp et naturlig område. Frostating er i alle tilfelle viktig. Vigdis Hjulstad Belbo sa at kommunene må komme med innspill om hva de ønsker neste gang. Sylvi Hopland stilte spørsmål om hva kursen er videre. Det antas at man får mer effekt ut av regionale fond. Vi får prøve ut dette med regionale fonds nå. Inge Fornes pekte på at mange kommuner i dag ikke har tiltaksapparat for kommunale fond. Man har derfor lagt sekretariatsfunksjonen til videregående skoler. Man får prøve ut dette. Bjørn Skjelstad sa at man fikk prøve ut de regionale fond. Dette blir viktig dersom Nord- Trøndelagsfondet ikke blir realisert. 3. Felles plattform for Regionsamarbeidet Frostating Strategivalg. Forslag til nye vedtekter Hans-Fredrik Donjem redegjorde for den fremlagte innstilling fra Arbeidsutvalget. Kommunene hadde sluttet seg til forslaget til endring til vedtektenes pkt. 2, men Stjørdal hadde hatt visse merknader til forslaget. På dette grunnlag har Arbeidsutvalget valgt å ta inn det andre avsnittet fra de opprinnelige vedtektenes pkt. 2. Endringene består derfor først og fremst i at formålet for Regionsamarbeidet Frostating blir spisset gjennom 2. setning i første avsnitt. I den etterfølgende debatten hadde følgende ordet: Gerd Janne Kristoffersen mente at det var viktig å ha Frostating, selv om Frostating ikke har vært et beslutningsorgan. Denne nye setning i første avsnitt er men å styrke formålet med Frostating. Det er viktig å satse på infrastruktur som for eks. gassrørledning inn fjorden. Boje Reitan mente det var viktig å ha dette foraet. Per Sverre Rannem pekte på at forslaget til endring i vedtektene skal opp i Stor-Frostating nå i vår. 7

8 4. Orientering om tilbud om felles innkjøp av forsikringer for Frostating Steinar Lille, Aon Grieg AS, orienterte om deres tilbud til kommunene i Frostating om felles innkjøp av forsikringer. Aon Grieg er et internasjonalt firma med 200 ansatte. De har i dag 130 kommuner i sin portefølje. Kopi av lysarkene fra orienteringen følger kun vedlagt referatet. Det ble vedtatt at tilbudet fra Aon Grieg oversendes innkjøpsgruppen for vurdering.. 5. Markering av Hell Sunnanbanen 100 år. Forslag til næringslivsseminar: Ideer / Tanker om fremtidig utvikling Asbjørn Øye ga en orientering av tanker man hadde om markering av Hell Sunnanbanen var 100 år i Banen ble åpnet av amtmannen Kong Haakon 7 kom til Norge 2.november og var ikke til stede. Det var den gang mye utviking rundt byggingen av jernbanen, også næringsmessig. En gruppe ihuga inntrøndere har drøftet hvordan man skulle markere dette jubileet i Sammen med et par ordførere i Frostating har gruppen kommet frem til at dette burde markeres på en fremtidsrettet måte og ikke bare gjennom tradisjonelle markeringer med jubileumstog, middag m.v. Man ønsker derfor å få til et samarbeidsopplegg med kommunene i Frostating, fylkeskommunen, NSB, Jernbaneverket, SpareBank 1 Midt-Norge og næringslivet der man legger et fremtidsperspektiv til grunn. De kan tenke seg et opplegg etter følgende skisse: - Utstillinger som peker på / illustrerer de naturgitte ressurser i den enkelte kommune / region - Næringslivsseminar, for eks. på Stiklestad, som tar opp næringsrettede muligheter og som drøfter aktuelle problemer etter innledninger av regionens egne toppkvalifiserte innledere. - Målgruppe kan være politikere. Gründere, næringslivsfolk og medier fra steder også utenom regionen - Oppleggene må holdes i en fremtidsrettet ånd som gjenspeiler den tro og den entusiasme som våre forfedre hadde for sin region for hundre år siden - Selvsagt må en ikke glemme jubileumsarrangementet så som tog, taler og bok som en link mellom fortid og fremtid Fylkeskommunen har allerede vedtatt å delta i markeringen. Er dette et opplegg å jobbe videre med? 8

9 Det var enighet om at dette er noe å gå videre med. Dette bør samordnes med Stiklestadkonferansen for 2005 og gå inn som dette årets Stiklestadkonferanse. Men konferansen bør holdes tidlig på høsten altså før Arbeidsutvalget i Frostating følger opp denne saken i forbindelse med planleggingen av Stiklestadkonferansene.. 6. Eventuelt Hans-Fredrik Donjem orienterte om stiftelsen av Gassforum Trøndelag. Vedtekter og referat fra stiftelsesmøtet 10. mars 2003 ble delt ut. Det er ønskelig at Frostating deltar i gassforumet. Det ble gitt enstemmig tilslutning til at Frostating deltar i Gassforum Trøndelag. Hans-Fredrik Donjem opplyste om at de fleste kommuner hadde gitt beskjed om at de foretrekker alternativ D vedrørende finansiering av innkjøpsordningen. Dette vil bli tatt opp i første møte i Arbeidsutvalget. Det ble gitt uttrykk for at Frostating tar opp gass-saken snarest. Man må her drøfte forholdet mellom gassrørledning og LNG. Det var enighet om at dette tas opp som tema på møtet i Stor-Frostating. Hans-Fredrik Donjem Sekretær 9

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett ÅRSMELDING 2005 Her alt e mulig - uansett FYLKESTING v/fylkesordfører Erik Bartnes 35 representanter AP: 12 SP: 8 SV: 5 H: 3 FrP: 3 Krf: 2 V: 2 Fylkesrådet REVISJON Alf Daniel Moen Pål Sverre Fikse Pedersen,

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 25.04.2006 kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer