REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN"

Transkript

1 Levanger REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN Til stede: 1. Robert Bjørk Verran kommune 2. Jacob Br. Almlid Verran kommune 3. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 4. Hans Brattås Steinkjer kommune 5. Svein Jørum Inderøy kommune 6. Jon Arve Hollekim Inderøy kommune 7. Bjørn Iversen Verdal kommune 8. Rudolf Holmvik Verdal kommune 9. Odd E. Thraning Levanger kommune 10. Alf Birger Haugnes Levanger kommune 11. Lars Myraune Frosta kommune 12. Einar Fløttum Stjørdal kommune 13. Einar Østereng Stjørdal kommune 14. Bård Langsåvold Meråker kommune 15. Oddbjørn Nordset Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 16. Hans-Fredrik Donjem Sekretær Dessuten møtte Borghild Lundeby, SNK, til sak 1.

2 SAKSLISTE: 1. Prosjektet Reisemål med Olavsarven som plattform Orientering ved Lars Myraune og Borghild Lundeby Notat om prosjektet var utsendt til møtet 2. Rehabiliteringsprosjektet. Status videreføring Innledning ved Rudolf Holmvik Statusrapporter fra kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal var utsendt tidligere. 3. Skifte av ledelse og medlem i arbeidsutvalget 4. Eventuelt Lars Myraune ønsket velkommen til møtet i Frostating. Per Sverre Rannem ønsket velkommen til Steinkjer. Steinkjer fyller i år 150 år, noe som markeres på flere måter. I morgen skal det bl a avholdes en todagers avfallskonferanse. Før jubileet hadde man arbeidet med logo for Steinkjer. Dette arbeidet bygget på fire søyler: 1. Historiske røtter: Bølarein, Egge, mv 2. Levende småby, gjenreisningsby 3. Utstillingsby for landbruk 4. Norges geografiske midtpunkt Steinkjers slagord: Åpen, lys og glad. Det omfatter både byen og innbyggerne. I Steinkjer er det 12 kirker. Det blir arrangert en kirkekonsert i hver måned i de forskjellige kirkene mars skal det holdes en nasjonal likestillingskonferanse i Steinkjer. Kommunen har tatt initiativ til dette. 7. mai er dagen for geburtsdagsmarkeringen. 8. mai holdes en næringskonferanse. * 1. Prosjektet Reisemål med Olavsarven som plattform Lars Myraune pekte på at det hadde vært en lang og kronglete veg for prosjektet fra starten i Sandvika i På møte i Sandvika vedtok man følgende strategi: Verdiskaping gjennom økt turisme ble definert som satsningsområde i regionen. Han gikk så gjennom fremdriften i arbeidet med prosjektet. Lysark av innlegget er lagt ut på hjemmesiden til Frostating. Borghild Lundeby gikk så nærmere inn på status og innhold i prosjektet pr dato. Lysark av hennes innlegg er lagt ut på hjemmesiden til Frostating. 2 av 6

3 Lars Myraune la så frem følgende spørsmål til debatt: Vegen videre: - Vil Frostatingskommunene bidra? - Vil vi være pådriver? - Skal vi sende søknad til NTFK, STFK og TK og gå på med krum hals? I den etterfølgende debatten hadde følgende ordet: Einar Fløttum syntes det var meget interessant det som var blitt lagt frem. Han savnet imidlertid ting fra Stjørdal i det som var nevnt opp. Olav Engebrektson og Steinviksholmen var viktig i Olavsarven. Stjørdal ønsket å være med videre i prosjektet. * Lars Myraune sa at Steinviksholmen og Olav Engebrektson klart var viktig i prosjektet. Det som ble lagt frem var noe SNK hadde jobbet med på egen hånd bl a i tilknytning til nytt hotell. Bjørn Iversen stilte spørsmål om hvordan Innovasjon Norge sentralt vil forholde seg til offentlig eierskap all den tid Innovasjon Norge Nord-Trøndelag hadde påpekt større privat engasjement. Lars Myraune sa at dette ikke var avklart ennå. Innovasjon Norge Nord-Trøndelag hadde ønsket SNK som prosjekteier. Kan det være andre aktører enn Frostating? Trøndelagsrådet er uaktuelt. Fylkeskommunene og Trondheim kommune som eiere er også vanskelig rent organisatorisk. Oddbjørn Nordset var enig at dette var vanskelig. Han spurte om vi har vært prinsipielle nok. Det er vanskelig med mange aktører. De er mest opptatt av sine attraksjoner. Synergien må skapes av det offentlige. De må styre det og ta ansvar for helheten. Men aktørene må også bringes inn og ta ansvar for sitt. Borghild Lundeby sa hun støttet innlegget til Nordset. SNK kan være eier med det offentlige som referansegruppe. Lars Myraune syntes det hele er komplisert. Noen må ta ansvar. Per Sverre Rannem pekte på at Innherredsprogrammet hadde reiseliv som satsning for Innherredsregionen. Man bør samarbeide med dette. Borghild Lundeby sa at man gjorde det. Svein Jørum syntes det var gjort en bra jobb. Inderøy kommune hadde hatt kontakt med Innovasjon Norge om Den gyldne omveg. I den forbindelse trakk Innovasjon Norge frem det med reiselivspakker. Det er bare i Frostating man tar for seg helheten. Rudolf Holmvik syntes det var et vanskelig tema når det var så omfattende. Kan Olavsfestdagene og SNK gå sammen? 3 av 6

4 Bjørn Iversen pekte på at Olavsfestdagene er en festivalorganisasjon. Lars Myraune mente det var for tidlig å gi fra seg ballen nå. Da vil det ikke skje noe. Frostating bør fortsatt være pådriver. Frostating må jobbe opp mot Innovasjon Norge sentralt i deres reiselivssatsning. Alternativt søke et mindre bidrag til et forprosjekt og så overlate hovedprosjektet til fylkeskommunene. Bjørn Iversen spurte om hvordan vi skal spille det inn overfor Innovasjon Norge sentralt ut fra poenget til Nordset. Hvordan skal vi vinkle det med vårt eierskap? Odd Thraning fremholdt at man må føre prosjektet videre i Frostating. Det nye arbeidsutvalget må jobbe opp mot Innovasjon Norge. Svein Jørum ga sin støtte til Nordset. Vi må løfte prosjektet opp og få frem tydelig det med Olavsarven. Rudolf Holmvik fremholdt at vi mangler et koordinerende ledd for et så stort og omfattende prosjekt. Han pekte på Access Trøndelag som er under etablering og lurte på om prosjektet kanskje hørte til der. Oddbjørn Nordset hevdet at Trondheim ikke fremsto som samlet og klar. Nidarosbispen er ikke rettet mot reiseliv. Frostating og Trondheim kommune kunne snakke sammen og gå sammen om prosjektet. Man burde bringe Trondheim kommune i partnerskap med Frostating om dette. Det ble gitt almen tilslutning til dette og arbeidsutvalget i Frostating fremmet følgende forslag til vedtak: For å styrke eierskapet til reiselivsprosjektet Reisemål med Olavsarven som plattform tar arbeidsutvalget i Frostating kontakt med Trondheim kommune med sikte på å etablere et kraftfullt partnerskap for videreutvikling av prosjektet. De helhetlige samfunnsinteressene i prosjektet må understrekes. Kommunene i Frostating yter et tilskudd til prosjektet på kr. 1,- pr innbygger. Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. Rober Bjørk fremmet følgende forslag: For å bevare fremdriften i prosjektet tiltrer Lars Myraune arbeidsutvalget i behandlingen av dette prosjektet. Det ble gitt tilslutning til Bjørks forslag. 2. Rehabiliteringsprosjektet. Status videreføring Rudolf Holmvik innledet om status og videreføring av prosjektet. Lysarkene fra innlegget er lagt ut på Frostating sin hjemmeside. I den etterfølgende debatten hadde følgende ordet: 4 av 6

5 Per Sverre Rannem sa at INVEST hadde foreslått at midlene fordeles på INVEST, Samkommunen og Stjørdalssamarbeidet. Det gjaldt midlene til interkommunalt samarbeid (ca kr ). Hans Brattås fremholdt at man må avslutte et prosjekt når det er ferdig. De gjenstående midler fordeles på de tre regionenhetene. Rudolf Holmvik sa seg enig med Brattås. Man kan ikke sitte igjen med midler som skal gå til brukermedvirkning. Lars Myraune sa at han var enig i det forslag Holmvik la frem i sitt innlegg. Styringsgruppen bør reetableres. Hans-Fredrik Donjem sa at det ikke var fattet vedtak om overføring til regionenhetene. Han stilte spørsmål om fylkesmannen vill ha innvendinger mot dette. Robert Bjørk refererte vedtaket i Frostatingsmøtet der det står at arbeidsutvalget ser nærmere på oppfølgingen/videreføringen av prosjektet og vurderer om det kan skje i de mindre regionene. AU vurderer samtidig en tilsvarende overføring av gjenstående prosjektmidler. Oddbjørn Nordset pekte på at fylkesmannen ga i dag et bredt kurstilbud til ulike faggrupper. Detsamme vil det nye NAV gi. Det er viktig å få samkjørt de kursene fylkesmannen og NAV gir fremover. NAV har også et ansvar ut over arbeidslinja. Spesielt er det viktig at ungdommen fanges inn. Det ville vært nyttig å trekke inn Helseforetaket og NAV i rehabiliteringsopplegget. Hver bruker skal ha en individuell plan for å få et best mulig tilbud. Alf Birger Haugnes fremholdt at man må avslutte et prosjekt når det er ferdig. Det må da videreføres i driftsfasen i kommunene. Han pekte på at Levanger kommune arbeider opp mot Igalo-klinikken i Montenegro. Kristiansand kommune har brukt den både til rehabilitering og IA-tiltak med suksess. Rudolf Holmvik sa at prosjektet startet for tidlig i forhold til NAV. Einar Østereng sa at samhandlingsforumet og fagnettverket bør opprettholdes. Per Sverre Rannem foreslo at man gikk tilbake til vedtaket i Frostatingsmøtet og at prosjektet avsluttes og midlene fordeles på regionenhetene. Det ble gitt almen tilslutning til dette. 5 av 6

6 3. Skifte av ledelse og medlem av arbeidsutvalget Lars Myraune går ut av arbeidsutvalget i tråd med ledelseshjulet. Nytt medlem blir ordføreren i Levanger. Arbeidsutvalget for 2007 består da av: Robert Bjørk, leder Bjørn Iversen Odd E. Thraning 4. Eventuelt Per Sverre Rannem hadde fått beskjed fra fylkesmannens landbruksavdeling om at fylkesskogsjefen ønsket å møte i Frostating og orientere om skogpolitikken. Lars Myraune mente det da var naturlig å koble dette tema opp mot bioenergi. Arbeidsutvalget ser på innpassing av dette i det videre møteprogrammet for Frostating. Hans-Fredrik Donjem (Sign.) Sekretær 6 av 6

REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 06.12. 2002 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL

REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 06.12. 2002 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL FROSTATING Levanger 10.12.02 REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 06.12. 2002 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Hans Brattås Steinkjer

Detaljer

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA FROSTATING Levanger 01.04.03 REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Gerd Janne

Detaljer

REFERAT. Levanger 20.06.04 FRA MØTE I FROSTATING 18.06.04 I INDERØY KULTURHUS

REFERAT. Levanger 20.06.04 FRA MØTE I FROSTATING 18.06.04 I INDERØY KULTURHUS Levanger 20.06.04 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 18.06.04 I INDERØY KULTURHUS Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Erling Bergh Steinkjer kommune 3. Svein J Svensson Verdal kommune 4. Einar

Detaljer

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING I SANDVIKA 12. - 13. APRIL 2005

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING I SANDVIKA 12. - 13. APRIL 2005 Levanger 14.04.05 REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING I SANDVIKA 12. - 13. APRIL 2005 Til stede: 1. Robert Bjørk Verran Kommune 2. Bjørn Holder Verran Næringsutvikling AS 3. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet:

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet: Rapport Til: Styret i Visit Sørlandet Fra: Referansegruppen for ny reiselivsstruktur på Agder Kopi: Siri Mathiesen Dato: 13. februar 2015 Sak: Ny reiselivsstruktur i Agder-fylkene Bakgrunn Sommeren 2014

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 11.00 12.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Arkivsak : 189-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Tirsdag 15.juni 2010 kl 17.00.

Arkivsak : 189-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Tirsdag 15.juni 2010 kl 17.00. Møteinnkalling Arkivsak : 189-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Tirsdag 15.juni 2010 kl 17.00. Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Formannskapssalen : Gunnar

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

Referat/protokoll fra møte i Trøndelagsrådets AU 24.10.2014, 13.00-15.30

Referat/protokoll fra møte i Trøndelagsrådets AU 24.10.2014, 13.00-15.30 Til Trøndelagsrådets arbeidsutvalg Tore O. Sandvik (leder) Anne Marit Mevassvik Rita Ottervik Bjørn Arild Gram Kopi: Trøndelagsrådet Fylkesmenn og KS Administrasjon Referat/protokoll fra møte i Trøndelagsrådets

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.00 15.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 04.09.2015 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg

Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg Arkiv: 024 Arkivsaksnr: 2014/3214-10 Saksbehandler: Bjørg Løkken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 4/15 26.01.2015 Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg Vedlegg:

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sissel Elisabet Slapgård Tlf. direkte: 74 16 80 23 E-post: ses@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 22.12.2010 Vår ref.: 2007/2689 Arkivnr: 421.3 Innherred samkommune

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer