STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 15. JANUAR JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32"

Transkript

1 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 15. JANUAR JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32

2 Adresse: Elgsetergt Trondheim Tlf: Fax: E-post: Annonse: Kontortid: 9-16, Studentersamfundet NYHET REDAKSJON 7 EKSAMENSTRØBBEL Håndball prioritert foran syke slektninger 12 tilrettelegging Filosofistudent måtte stå i 7 timer ved eksamen ANSVARLIG REDAKTØR Marte Borhaug, tlf: GJENGSJEF Marit Kristine Vea, tlf: NYHETSREDAKTØR Anders Park Framstad, tlf: REPORTASJEREDAKTØR Per Magnus Nordrum Riseng, tlf: KULTURREDAKTØR Morten Fiskvik, tlf: NETTREDAKTØR Sivert Frøseth Rossing, tlf: FOTOREDAKTØR Sveinung Sundfør Sivertsen, tlf: Øremerking Ekspertene tviler på NTNUs argumenter 11 inntektsbasert rente Norsk Studentunion ønsker tilpasset tilbakebetaling 14 kvalitetsreform Flere oppgaver, men dårlig tilbakemelding 17 Transit Hard kamp om skoleplassene i Kenya 12 ANNONSEANSVARLIG Simen Sørlie, tlf: GRAFISK ANSVARLIG Iris Ørnhaug, tlf: REPORTASJE KRONIKK- OG DEBATTANSVARLIG Knut Steinfeld, tlf: ØKONOMIANSVARLIG Magnus Willumsen DATAANSVARLIG Marvin Bredal Lillehaug JOURNALISTER Anders Berg-Hansen, Bjørn Grimsmo, David Bach, Gina Maria Østmoe, Hanne Strypet, Hege Lind, Irene Stendal, Marit Eline Christensen, Pia Farstad Eriksen, Stian Mathisen, Tale Moldestad og Tonje Espeland FOTOGRAFER Hans-Erik Olsen, Kari Sørnes, Merete Skogrand, Pål Sandnes og Sarah Afeef 24 SØVNLØSHET Ettersøkt: Jon Blund 28 PORTRETTET Unni Steinsmo 32 GAMMELDAGS Da utepilsen kostet tre kroner 36 TANKESPINN Spandering på eget ansvar ILLUSTRATØRER Asbjørn Flø, Helene Mørk, Jan-André Granheim, Niclas Damerell og Vegard Stolpnessæter GRAFISKE MEDARBEIDERE Iris Ørnhaug (nyhet), Karin Myren (reportasje), Ståle Lind Storvik (kultur), Heine Jensvold, Ingrid Kirknes, Kristine Ugstad, Silje Christine Sandness og Ørjan Steffensen 28 ANNONSE OG MARKEDSFØRING Ina Nathalia Henneli, Simen Paulsen, Trygve Langeland Haugen, DATA Magnar Wium, Mari Jørstad, Martin Bjørgan og Tommy Torgersen KULTUR KORREKTUR Anders Rydningen, Bjørn Romestrand, Camilla Kilnes, Christian Stendal, Elin Grotnes, Eva Therese Grøttum og Pål Vikesland OMSLAGSFOTO Sveinung Sundfør Sivertsen TRYKK Grytting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsomplakaten for god presseskikk. De som føler seg urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen. 39 musikk Urørte finalister møtes i Storsalen 43 mat Studielån strømmer til delikatesser i Ravnkloa 44 Samfundet Studentersamfundet slipper vårprogrammet sitt 47 studentmedia Under Dusken, Studentradion og STV på felles nettportal 48 kulturtegn Nettdebatt - elsket og forhatt anmeldelser Arbeideravisa skuffer, Samfundet leverer Følg oss på nett: 51

3 LEDER Nederlag for campusutvikling NTNUs og HiSTs campusutviklingsplaner er i fare. Like over nyttår fikk institusjonene et brev fra Kunnskapsdepartementet (KD), og beskjeden er umulig å misforstå: Campusprosjektet har ikke tilfredstillende finansieringsplaner og gjennomføringsmodeller. Etter tre og et halvt år med planlegging må studiestedene innse at prosjektet igjen blir forsinket. Likevel proklamerer de to rektorene at kampen for campusutvikling fortsetter med full styrke. Prestisjenivået i saken er allerede høyt. NTNU har så langt brukt 40 millioner kroner på utredningen av mulige prosjektmodeller. Når NTNU og HiST nå får planene refundert er det nærliggende å spørre om dialogen med departementet har vært god nok i utredningsprosessen. NTNU og HiSTs campusmodell bygger på samarbeid med en privat partner og salg av tomtearealer på Dragvoll. Dette fordi det har vært regnet som håpløst å stå i den statlige køen for å få finansiert milliardprosjektet. I denne utgaven av Under Dusken kan du lese hvordan departementet utelukker en slik modell. Som KD påpeker i brevet, er hovedregelen at statlige løsninger er å foretrekke. Det burde ikke overraske noen. For Trondheims studiemiljø har campusutviklingsspørsmålet enorm betydning. Studenter og ansatte på Dragvoll kan få nye grupperom og lesesalsplasser. På Gløshaugen er det et presserende behov for å oppgradere og bygge nye laboratorier, for å nå NTNUs mål om å være internasjonalt fremragende innen For HiST står en etterlengtet samlokalisering av høyskolens avdelinger på spill. Det er ingen tvil om at Trondheims studenter vil profittere på utvikling av campusene. Det er derfor uheldig dersom prosjektet forsinkes. I verste fall kan det være snakk om år, en forsinkelse som i hovedsak vil ramme byens studenter. Den endelige avgjørelsen fattes av Stortinget. Til nå har NTNU og HiST kjørt sitt eget løp. Fremover må de spille på lag med staten i campusutviklingsprosjektet. Forrige uke uttalte Kunnskapsdepartementet at «det er opplagt at noe skal skje». Vi håper dette er signal om at forsinkelsen ikke blir langvarig, og at både instiusjonene og departementet handler til studiemiljøenes beste. *** Godt nytt år! Kalenderen viser 2008, og redaksjonen i Under Dusken er på plass igjen, med ny redaksjonsledelse. Vårt mål er å gi deg et bredt og godt medietilbud. Vi skal fortsette å dekke studentnyheter, kulturbegivenheter og gi deg underholdende reportasjer i papirutgaven. I tillegg vil vi også gi deg et bedre tilbud på underdusken.no, og vi håper du får nytte av satsningen. Lykke til i året som kommer. Studentorganisasjon på ville veier Norsk Studentunion ønsker forskjellig rente på studielånet, basert på inntekt etter endt utdanning. Hvor ble det av lik rett for alle? KOMMENTAR Bakgrunnen for at Norsk Studentunion (NSU) ønsker inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån, er at de mener det er store forskjeller på lønnsnivået etter endt utdanning. De frykter derfor at høy rente kan skremme folk fra å studere. NSU har i flere år jobbet for høyere stipendandel og lavere låneandel når man tar opp lån i Lånekassen, men nå velger de å ikke kjempe for drømmesituasjonen. Er det ikke lenger realistisk for dem at høyere utdanning skal tilbys uavhengig av studentenes økonomiske evne? Den 1. april øker studielånsrenten til seks prosent. IRENE STENDAL Nyhetsjournalist Dette er den høyeste renten siden At flere og flere velger å ikke ta høyere utdanning fordi de er bekymret for tilbakebetaling av lånet når de er ferdig utdannet er, som NSU sier, svært bekymringsverdig. Likevel er det ikke studentenes egen interesse organisasjons oppgave å ønske noe som ikke er det optimale for alle studenter. Bekjempelse av ulikheter i samfunnet må gjøres på andre områder og av andre organisasjoner. NSU rundet ʻʻ Er det ikke lenger realistisk for dem at høyere ut danning skal tilbys uavhengig av studentenes økonomiske evne? Illustrasjon: Arne Skeie 70 år i 2006, og på deres hjemmesider heter det at de har arbeidet for studentenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter i alle disse årene. Spørsmålet er om inntektsavhengig tilbakebetaling av studielånet virkelig vil hjelpe studentene økonomisk, slik høyere stipend og lavere lån vil gjøre. Det er styret i Lånekassen som hvert kvartal fastsetter renten. Her er også studentorganisasjonene representert. Ifølge forskriftene til Lånekassen skal renten på studielånet følge renteutviklingen i markedet. I tillegg kommer én prosent rente til delvis dekking av administrasjonskostnader og tap. Det vil si at ett prosentpoeng av de seks prosentene som tidligere studenter skal betale tilbake på studielånet går rett i lommen til Lånekassen. Det burde vært en mer interessant kamp for studentorganisasjonene. Riktignok har student representantene i flere år ytret sin misnøye mot dette punktet i forskriftene, men et aktivt krav er ennå ikke fremmet. I stedet er ønsket om at studentene skal stille på forskjellig grunnlag når de er ferdig utdannet prioritert. Har studentenes egne tillitsvalgte gitt opp det de har kjempet for i mange år? Det er svært bekymringsverdig at interesseorganisasjoner som NSU ikke våger å ønske seg hele kaken. Det at de nå ønsker seg halve kan bety at de til syvende og sist får tilbake en kvart kake eller en uendret situasjon. Det har vist seg gang på gang at man må kreve hele kaken dersom man ønsker en liten del av den.

4 SIDEN SIST DETTE HAR HENDT 15. januar januar 2008 Vurderer Obiora-saken Sivilombudsmann Arne Fliflet har bedt om fullt innsyn i dokumentene i Obiora saken, og vil gjennomføre en egen gransking etter å ha gjennomgått Riksadvokatens avgjørelse. Eugene Obiora døde etter å ha blitt pågrepet utenfor Østbyen servicekontor i Trondheim 7. september i fjor. Spesialenheten for politisaker har etterforsket pågripelsen to ganger, men henla den for andre gang etter bevisets stilling 4. mai i år. Riksadvokaten henla saken før jul. Jeg vil ikke spå noe som helst, jeg har jo ikke tatt noe standpunkt på forhånd. Jeg vil undersøke om det er gjort feil fra myndighetenes side. Hvis vi finner ut at det er gjort feil, må vi så ta stilling til hva som skal gjøres, sier sivilombudsmann Fliflet til TV2. Lørdag samlet rundt hundre mennesker seg til en demonstrasjon på torget i Trondheim, og krevde at sivilombudsmannen tok affære. Etterlyser handlingsplan for Kvalitetsreformen Norsk Studentunion (NSU) etterlyser en klarere handlingsplan etter at stortingsmeldingen om evaluering av Kvalitetsreformen ble lagt fram i slutten av november Regjeringen mener at meldingen viser at institusjonene har fått økt frihet, gradsstrukturen er lagt om, studentene har fått tettere oppfølging og det har kommet på plass systemer for kvalitetssikring. Resten av sektoren er ikke like fornøyd. Studenten skulle lykkes i større grad, men løper verken fortere gjennom utdanningen eller blir bedre på veien. Selv om Aasland sier at dette fortsatt er målene, foreslår ikke regjeringen stort for at vi skal komme dit, sier NSU-leder Per Anders Langerød (se side 14). DEMONSTRASJON: Folk oppfordrer sivilombudsmannen til å gjennomføre en ny granskning av Obiora-saken. Over 3100 mot gjentaksregelen Studenttingets kampanje «Fjern gjentaksregelen NÅ!» ble avsluttet 30. november. Over 3100 studenter hadde da skrevet under på at de ønsket den omstridte regelen fjernet. Leder Martin Sværen i Studenttinget 2007, overleverte underskriftene til rektor Torbjørn Digernes, og rektor uttalte at saken skal tas opp i styret i løpet av våren. Studenttinget 2008 vil følge opp og passe på at rektor holder ord, og at saken kommer opp i styret i løpet av våren, skriver studenttingsleder Anne Karine Nymoen i en e-post til Under Dusken. NTNU-medisinerne stryker mest i landet Ved Det medisinske fakultet (DMF) strøk en av fem ved vårens eksamen. Det er verst i landet. Den ferskeste statistikken i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) viser at hele 22,6 prosent av studentene fikk «ikke bestått». Dekan Stig Slørdahl mener at vurderings formen må ta skylden for de oppsiktsvekkende resultatene. Medisinstudiet er krevende, med få og store eksamener. Samtidig så har vi «bestått eller ikke bestått» som evaluering. Det betyr at våre studenter som består har karakteren C eller bedre, det vil si at kravene til bestått er høyere enn ved studiesteder med karakterer, sier han til Universitetsavisa. Facebook mot Team Trafikk «Alle som blir medlem av denne gruppa oppfordres til å gi sin overgangsbillett til en stakkars student som står i busskøen når man går av bussen. Ønsker med dette å lage et lite studentopprør mot de urimelig høye billettpriser» er beskrivelsen av Facebookgruppen «Opprør mot Team Trafikk i Trondheim!». Denne gruppen og den lignende «Nei til økning av bussprisen i Trondheim» har i skrivende stund samlet til sammen over 5000 medlemmer til kamp mot økte billettpriser. Krever 20 milliarder til forskning NTNU og Sintef krever, sammen med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Universitetet i Oslo, at 20 milliarder kroner investeres i laboratorier og vitenskapelig utstyr de nærmeste ti årene. Kravet støttes også av Norges forskningsråd og en rekke aktører i norsk næringsliv. Det er nødvendig å investere i noen verdensledende laboratorier i Norge, på områder hvor vi virkelig kan bidra internasjonalt. Det er fortsatt slik at ny kunnskap starter i laboratoriene, sier konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef i en pressemelding. Luksushybler vant konkurranse Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sine nye hybler i Elgeseter gate skal, ifølge vinnerbidraget i en arkitektkonkurranse, få boblebad og campingplass på taket. Det er en spennende skisse å ta utgangspunkt i. Det spanske vinnerteamet har aldri vært i Trondheim, men det er spennende at de tenker nytt, innovativt og kreativ, sier eiendomsdirektør Terje Bosatd i SiT til Adresseavisen. Han påpeker at det til slutt trolig verken blir boblebad eller campingplass på taket at studentboligene. Bygget vil romme 100 nye studentboliger, og i første etasje skal det være næringsarealer. Mister gratis telefon Til nå har Anwar Muhammad og de drøyt 500 internasjonale studentene på Fantoft kunnet motta telefonsamtaler gratis fra utlandet, og andre eksterne samtaler, på telefoner som er installert på hyblene på studenthjemmet. Det har også vært mulig å ringe gratis internt på huset. Ved ved å bruke et internasjonalt kontantkort har det også vært mulig å ringe til utlandet. Etter jul forsvinner denne muligheten, og studentene blir oppfordret til å skaffe seg egne telefonabonnement. Det er ifølge Muhammad uaktuelt for mange av de internasjonale studentene. For studenter som bare er i Norge i fire til seks måneder blir det både dyrt og komplisert å opprette private norske fasttelefoneller mobilabonnement, sier han til studentavisa Studvest. Karakterrot I nesten to uker trodde Maren Høyland at hun kunne legge høstens eksamen bak seg. Plutselig var karakteren D blitt til stryk. Etter høstens eksamen fikk 45 studenter ved nordisk på Universitetet i Stavanger (UiS) utlevert feil karakter, skriver Hugin, studentavisen i Stavanger. Feilen oppsto da en nyansatt i administrasjonen la ut feil karakterer på Studentweb. To uker etter at Høyland mottok karakteren D, fikk hun beskjed fra Eksamenskontoret at karakteren var ugyldig og at hun hadde strøket. Dette er noe som ikke skal kunne skje, jeg trodde det var såpass seriøst her, sier hun. UiS beklager hendelsen. Dette går mer under kategorien uhell enn rutinesvikt, sier studiekoordinator Jørg Arne Jørgensen ved Institutt for kulturog språkvitenskap. 4

5 De yngste og ferskeste mest fornøyd Studentene er stort sett fornøyde med tjenestene til Studentsamskipnaden i Trondheim. Dette kommer fram i en fersk spørreundersøkelse fra samskipnaden. STUDENTVELFERD TEKST: Bjørn Grimsmo FOTO: SVEINUNG SUNDFØR SIVERTSEN I undersøkelsen Kundetempen 07, som ble besvart av 1124 studenter i november i fjor, får SiT 63 av 100 mulige poeng på indeksen for kundetilfredshet. Denne indeksen er det viktigste målet vi har. Den sier alt i alt hvor gode vi er, hevder administrerende direktør Knut Solberg i SiT. Vi har kommet langt siden i fjor, men kravene øker, fortsetter han. Undersøkelsen viser at det er studenter i alderen 18 til 20 år, som har studert i ett semester, som er mest fornøyde. Men tilfredsheten blir lavere jo lenger man har studert i Trondheim. Hvorfor er det slik? Min teori er at det skyldes at en god del av tilbudene våre er tilpasset folk som nettopp har flyttet hjemmefra. Hensikten er å sørge for at de har et sikkerhetsnett, sier informasjonsdirektør Halvard Danielsen. De som har bodd her en stund bruker ikke tjenestene våre like mye. Få studenter er tydelig misfornøyde, POPULÆR OMLEGGING: Studentene er fornøyde med at SiT nå lar dem forsyne seg selv med tilbehør til middagen. men de som er det, nevner først og fremst høye priser som årsak. Suksess med middag Trenden de siste årene har vært en jevn økning i tilfredshet, men uten endring fra 2006 til Studentene har blitt mer fornøyde med hovedkafeene siden 2006, mens kvalitet på informasjon fra samskipnaden trekker ned inntrykket. Kafeene gikk tilbake i fjorårets undersøkelse, og har jobbet hardt for å bli bedre, og for å øke kvaliteten på maten sier Danielsen. Høstens nye ordning i Hangaren og i kantina på Dragvoll, der man selv forsyner seg med tilbehør til middagen, har trolig også spilt inn. Vi har et system der folk kan skrive på lapper for å gi respons. De som svarer er veldig fornøyde, sier Knut Solberg. Vi lurte på om det kom til å bli mye svinn, men studentene er veldig miljøbevisste, så det går seg til. Ber i kott Bønnerommet vi har nå er bare et kott. Det rommer kun én person om gangen, sier legestudent og talskvinne for Muslimsk Studentsamfunn (MSS) ved Universitetet i Oslo, Bushra Ishaq til Universitas. Som muslim er hun pålagt å be fem ganger daglig på faste tidspunkter. Både Ishaq og de andre muslimske medisinstudentene er da henvist til et tre kvadratmeter stort rom. Også ernæringsstudentene og tannlegestudentene bruker dette bønnerommet. Under ramadan skapte plassmangelen kø utenfor det lille rommet i de korte Må stå på Når det gjelder tilfredshet med SiT Hybel er forskjellene store fra område til område. Studenter som bor på Berg og Nedre Singsaker er langt mindre fornøyde enn hybelboere på Lerkendal og Steinan. Hva skyldes disse forskjellene? Studentbyene er ulike, både med hensyn til pris og kvalitet. Dette er ting som slår ut. Fokuset vårt har vært på at prisen ikke skal stige, sier Halvard Danielsen. Han tror at SiT har lært to ting av Kundetempen 07: At det nytter å satse på forbedringer, men også at vi ikke kan tro på at noe vil skje av seg selv. Det er viktig at vi står på videre. Studentene skal være fornøyde. Det er berettigelsen vår. Denne undersøkelsen er ikke noe som blir lagt i en skuff. Den er levende, sier Knut Solberg.UD pausene mellom forelesningene, sier Ishaq, som legger til at det er ekstra vanskelig på denne tiden av året når bønnetidene er så korte. Det har ført til at enkelte ikke har fått utført bønnen sin i det hele tatt, sier hun. De muslimske studentene får støtte fra studentprest Inger Anne Naterstad. For mange hører bønn til livet utenfor Blindern, mens muslimer må be i løpet av studiedagen. Vi støtter deres krav om bønnerom, og det er dumtat det tar så lang tid, sier Naterstad.UD UD FOR SIDEN SIST 75 år siden Hvad sier De om arbeidsløsheten «Om arbeidsløsheten sier jeg, kort utrykt på godt norsk, at den er Nivlheim. Odin, «folkets konge, folkets prest», lærte de gamle nordmenn om Nivlheim, der Hel hersker over ni verdener: Gjerdene om dette riket er meget høie. Borgen der Hel sitter, heter Plaskregn, bordet Hunger, kniven Sult, tjeneren Langsom, dørterskelen Et høit stupbratt sted. (...) Når vi kjenner det halvt spøkelsesaktige tilvære som arbeidsløse fører så har vi bare ett å gjøre: Sette alle nasjonens krefter inn på å fri dem ut av Nivlheim. Rette folkets krefter inn i slagorden til kamp mot Nivlheim.» 25 år siden Samfundet skal bygges ut! «Kanskje. Begge Trondheimsavisene kom på nyåret med store oppslag om en mulig utbygging av konsert/kongresssal ved Samfundet, i samarbeid med kommunen og NTH. Og Finansstyret applauderte ideen allerede tidlig i desember. Men hva vet VI? (...) Denne saken har ikke blitt tatt opp innen Huset, og det må ses som kritikkverdig at finansstyret tar initiativ før Storsalen er orientert, når det gjelder en så viktig sak som denne. Forretningsføreren var også nølende til at Dusken skulle ta opp dette. Riktigere hadde det kanskje vært om forretningsstyret hadde gått til oss da de hadde satt seg inn i den. Nå fikk vi kjennskap til «vår framtid» gjennom by-avisene.» 10 År siden Smilet som vart borte «Den siste fredagen i oktober valde medisinstudenten Kjersti Flakne å ta sitt eige liv. Nokre veker etter sit far til Kjersti framføre meg og fortel om kva som skjedde med Kjersti. Kolbjørn Flakne fortel om sorg og sakn, men òg om omtanke og god støtte frå familie og vener og ikkje minst frå Kjersti sine vener i studentmiljøa på medisin og på Rosenborg. Flakne har eit sterkt ynskje om at folk skal bli meir opne om psykiske lidingar: Kjersti greidde i liten grad å opna seg og dele byrdene.» 5

6 Idé og grafisk design: Tapir Uttrykk

7 NYHETER Forskjellsbehandling ved NTNU: Fikk ta eksamen på hotellrommet Håndballspiller Marit Malm Frafjord avla eksamen på hotellrommet under VM. Da bestemoren til Rasmus Bøckman lå på dødsleiet, spurte han om han kunne å ta eksamen på hjemstedet. Han ble blankt avvist. EKSAMEN TEKST: Knut Steinfeld FOTO: KARI SØRNES Hvert eneste semester får vi mange forespørsler fra folk som ønsker å avlegge eksamen utenfor campus. Av økonomiske årsaker har vi en policy om å ikke gjøre dette, forteller studiedirektør Anne Rossvoll ved NTNU. Under Dusken har tidligere skrevet om Rasmus Bøckmans møte med byråkratiet på NTNU (Under Dusken nr. 10, 2007). Med en bestemor som lå på dødsleiet i eksamenstiden sist vår, ønsket han å avlegge eksamen nær hjemstedet. Fra NTNU fikk Bøckman beskjeden: «Vi driver ikke med sånt.» På Høgskolen i Buskerud fikk jeg beskjed om at det var vanlig at man kunne ta eksamen andre steder ved slike tilfeller. Det er rart om NTNU ikke har større ambisjoner enn høyskolene, forteller han. Studiedirektør Rossvoll anser ikke Bøckmans tilfelle som unikt og forteller at policyen er den samme som før. Eksamen på hotellrommet Et halvår etter at Bøckman ble avvist skrev VG om en NTNU-student som fikk avlagt eksamen på et hotellrom. Marit Malm Frafjord spiller på håndballandslaget, og studerer til sivilingeniør i energi og miljø. Hun hadde en enklere vei til en tilrettelagt eksamen enn Bøckman. NTNU har en samarbeids avtale med Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund der det inngår at det skal legges til rette SKUFFET: Rasmus Bøckman synes det er leit å se hvilke eksamensbehov NTNU prioriterer. for utdanning for toppidretts utøvere. Dermed fikk hun tatt eksamen i Matte 4 og i Teknologiledelse på hotellrommet. En eksamensvakt var til stede, og besvarelsen ble fakset til Norge. Bøckman fikk ikke den samme gode behandlingen som Malm Frafjord. Han har hørt om flere som deler hans erfaringer. Han har ambivalente følelser om Malm Frafjords sak. På den ene siden var det godt å se at NTNU viser fleksibilitet. På den andre siden var det frustrerende å se hvilke saker som er skuffende å se at det må et VM, ʻʻDet med tilhørende mediesirkus, til for at de viker fra policyen sin Rasmus Bøckman Student prioriteres. Først og fremst er det riktig av NTNU å la Marit Malm Frafjord ta eksamen. Men det er skuffende å se at det må et VM, med tilhørende mediesirkus, til for at de viker fra policyen sin, sier Bøckman. Han legger til at det rart hvis sykdom ikke er en spesiell nok årsak for en tilrettelagt eksamen. Må avklares i god tid Avvikene fra policyen kommer i de tilfellene hvor det har vært avklart i god tid, sier studiedirektør Anne Rossvoll. Burde ikke en familietragedie være grunn til spesiell tilrettelegging? Med en så stor studentmasse som vi har her, er det ikke uvanlig at slike situasjoner oppstår, sier Rossvoll. Bøckman synes ikke forklaringen holder mål. Man kan ikke planlegge sykdom, sier han. Malm Frafjord skjønner at Bøckmans situasjon er frustrerende. Det er litt rart at det gjøres forskjell på de to tilfellene. Men systemet med å ta eksamen andre steder er ganske nytt, så det er ikke sikkert at det er skikkelige rutiner på det ennå. Bøckmann beskriver behandlingen han fikk som fraværende. De prøvde å gjøre minst mulig, forteller han. Over en måned etter at Bøckmans sak ble skrevet om første gang, sendte rektor Thorbjørn Digernes ved NTNU en beklagelse (Under Dusken nr. 13, 2007) til familien. UD 7

8 NYHETER 15. januar januar 2008 Risikerer tap i EFTA-domstolen Dersom NTNU fastholder at de vil øremerke vitenskapelige stillinger til kvinner, er det sannsynlig at Norge taper i EFTAdomstolen, mener ekspert. LIKESTILLING TEKST: Anders Park Framstad Det vil i så fall være andre gangen Norge dømmes for traktatbrudd på EØSavtalen i denne saken. Professor Finn Arnesen ved Senter for Europarett, stiller seg tvilende til at en ny rettsak vil få et annet utfall (se faktaboks). I denne saken er det noen som mener at rettstilstanden er endret, men jeg skjønner ikke helt hvilket grunnlag de har for å hevde det. Likestillingsdirektivet fra 2004, som mange viser til, gjelder ikke ansettelser. Ansettelser reguleres av et direktiv fra 2006, og jeg kan ikke se at dette endrer rettstilstanden på en slik måte at det gjør det mulig å øremerke vitenskapelige stillinger for det ene kjønn, slik det ble gjort i saken fra 2003, sier Arnesen. NTNU vil øremerke Øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner ble avskaffet ved norske utdannings institusjoner etter at domstolen for European Free Trade Association (EFTA) i Luxembourg i 2003 slo fast at praksisen stred mot reglene om likebehandling av kjønn i EØS-avtalen. Avgjørelsen ble gjort rettskraftig umiddelbart, og er bindende for Norge, uten norske ankemuligheter. I oktober 2007 varslet likevel NTNU at øremerking igjen ville bli tatt i bruk. Til dette initiativet hadde universitetet støtte fra både Kvinner i forskning, Universitets- og høyskolerådet og studentorganisasjonene (med unntak av Studenttinget NTNU). Målet er reell kjønnsbalanse i Det forutsetter minst 40 prosent kvinner i vitenskapelige stillinger. For å klare dette, vil vi fra nå av tilsette kvinner i 8 TVILER: Professor Finn Arnesen tror ESA vil nekte NTNU å øremerke stillinger. (Foto: Richard Eriksen, Universitas)

9 NYHETER minst halvparten av alle nytilsettinger som krever doktorgrad, uttalte rektoratet ved NTNU i en pressemelding. Dette ble også bekreftet i et intervju i Under Dusken (nr. 13, 2007). Øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner vil bli brukt av NTNU, sa rektor Torbjørn Digernes. Tviler på FN-argument NTNU argumenterer med at det har vært en endring av EUs rammedirektiver for likebehandling etter at FNs kvinne konvensjon ble implementert i direktivet. Professor Arnesen synes ikke at argumentasjonen basert på kvinnekonvensjonen holder vann. Inkorporeringen av FNs kvinnekonvensjon vil neppe føre til et annet resultat enn i 2003, sier han. Han påpeker at konvensjonen ikke pålegger Norge å treffe tiltak som er positive for rekruttering av kvinner, som for eksempel øremerking, men at det fremdeles er fullt mulig å følge den rettskaftige dommen fra FNs kvinnekonvensjon sier bare at slike tiltak, i favør av kvinner, ikke skal regnes som diskriminerende i relasjon til denne konvensjonen. Den er dermed ikke til hinder for regler som begrenser mulighetene til å bruke slike tiltak, sier professoren. Norge risikerer at saken igjen trekkes for retten dersom NTNU og de andre norske universitetene velger å gjennomføre øremerkingen. Det er ESAs oppgave å reagere dersom de mener at det norske initiativet er lovstridig. Det er også mulig for enkeltpersoner å klage praksisen inn for domstolen. Det vil overraske meg om ESA ikke reagerer dersom man gjør det samme som før dommen i 2003, men det er vanskelig å si sikkert, mener professor Arnesen. Risikerer erstatningskrav Likestillingsrådgiver Svandìs Bendiktsdottìr ved NTNU forteller at universitetet venter på grønt lys fra Kunnskapsdepartementet, og at de enda ikke har benyttet seg av øremerking. Hun mener at inkorporeringen av kvinnekonvensjonen har åpnet for øremerking av midlertidige stillinger. Andre land har innført lignende tiltak uten at det har ført til reaksjoner fra ESA. Norge har vært kritisert for å være for lojale mot EFTA-dommen, og har nærmest blitt kritisert for ikke å finne alternative tiltak, sier hun. Et eventuelt nytt tap i retten vil bety at Norge blir dømt for traktatbrudd, og må avvikle praksisen. Vil kvinnene som ble ansatt i perioden fra innføringen i Norge, og til en eventuell ny dom, få beholde sine stillinger, og kan innføringen derfor være en «smart» handling av Norge? Det er riktig at en fellende dom i EFTA-domstolen neppe vil innebære noen plikt til å si opp de kvinner som eventuelt måtte være ansatt. Det kan imidlertid tenkes at mannlige søkere krever erstatning, og etter omstendighetene kan de muligens vinne fram med et slikt krav. Og videre lojalt mot EØS-avtalen vil det jo ikke være å gjøre akkurat det samme en gang til, slår Finn Arnesen fast.ud Forholder seg til dommen fra 2003 Heller ikke ESA kjenner til nye momenter som kunne tippet en rettssak i Norges favør. Professor Finn Arnesen får støtte fra European Free Trade Association Surveillance Authority (ESA) i spørsmålet om øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner. ESA er det overvåkingsorganet som passer på at Norge etterlever sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen.! DETTE ER SAKEN Øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner ble innført i Norge i Både NTNU og Universitetet i Oslo hadde 12 øremerkede stillinger. Det var bred tverrpolitisk enighet om tiltaket. Våren 2000 ble praksisen klaget inn for Likestillingsombudet av seks stipendiater ved Universitetet i Oslo. Klagerne fikk ikke medhold, men klagen ble sendt videre til ESA, som reiste traktatsbruddsøksmål mot Norge i European Free Trade Aassociation-domstolen (EFTAdomstolen). EFTA-domstolen i Luxembourg konkluderte med at praksisen stred Det finnes ikke noe konkret vedtak, verken fra vår side eller i EU-systemet, som sier at man nå har åpnet for slik øremerking som likestillingspolitisk virkemiddel. Vi er heller ikke kjent med noen rettslig utvikling i EU-systemet som skulle tilsi at denne saken ville fått et annet utfall i dag. Derfor forholder vi oss til dommen som angivelse av gjeldende praksis, sier informasjonsrådgiver Inge Hausken Thygesen i ESA. ESA vil vurdere om saken strider med EØS-avtalen, og eventuelt fremme saken for EFTA. Thygesen påpeker at mot reglene om likebehandling av kjønn i EØS-avtalen. I 2004 kom EU med et nytt likestillingsdirektiv som, ifølge institusjoner i Norge, inkorporerer FNs kvinnekonvensjon i EUs rammedirektiver for likebehandling, og dermed åpner for å lyse ut midlertidige stillinger spesifikt for kvinner. I dag er kun 17 prosent av professoratene ved norske universiteter og høyskoler besatt av kvinner, til tross for at omlag 60 prosent av studentmassen i høyere utdanning er kvinner. Kilder: Forskning.no, Uio.no, Kvinner i forskning, NSU det på forhånd er umulig å fastslå hvorvidt en ny utlysning vil innebære et brudd på regelverket, og slik sett på EØS-avtalen. Hvorvidt slik øremerking vil være i strid med EU-regelverket vil, som alltid, avhenge av en konkret vurdering av det enkelte saksforholdet. Dersom man fra norsk side er overbevist om at det finnes nye elementer, eller at saken er faktisk forskjellig fra den som dommen gjelder, har man naturligvis anledning til å få en ny vurdering, både fra oss, og eventuelt også fra EFTAdomstolen.UD Diskuter saken på nett: 9

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging 1 Mediehåndtering i gode og onde dager NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging g av rektor Torbjørn Digernes UHR-møte Lillehammer, 25.11 torbjorn.digernes@ntnu.no

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Som kjent sitter redaktøren for Under Dusken i stillingen ett år av gangen, med Styret må dermed

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE STUDVEST

SPØRREUNDERSØKELSE STUDVEST Innledning: På vegne av Studvest utarbeidet BIS Kommunikasjon våren 2004 en markedsundersøkelse for å kartlegge kundetilfredshet og brukermasse. Respondentene ble spurt på sine respektive fakultet, henholdsvis;

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. Anonymisert versjon Ombudets uttalelse Sak: 08/716 Lovandvendelse: likestillingsloven 3. Konklusjon: Brudd Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. X mener at det

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

RAPPORT FOR PERIODEN 1.2.2013-30.6.2013. Marianne Høva Rustberggard. Studentombud ved Universitetet i Oslo

RAPPORT FOR PERIODEN 1.2.2013-30.6.2013. Marianne Høva Rustberggard. Studentombud ved Universitetet i Oslo RAPPORT FOR PERIODEN 1.2.2013-30.6.2013 Marianne Høva Rustberggard Studentombud ved Universitetet i Oslo INNLEDNING Studentombudet er det første studentombudet i Norge og ved UiO, og har vært i virksomhet

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol Vår ref.: Dato: 11/2094-21 27.03.2012 Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol En kvinne ble ved fire anledninger i 2011 nektet adgang til en av Ruters busser

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag

Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag Innledning Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 HF Det humanistiske fakultet Kandidatene er Anne Helene Bakke, Kathrine Bache Nilsen, Fredrik Aronsen, Espen Eigil Barrat-Due Solum, Eirik Juul Aafthen Jørgensen,

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning.

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. INSTRUKS FOR RADIO REVOLT 1. FORMÅL a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. 2. SAMMENSETNING a) Radio Revolt består av 90 gjengmedlemmer,

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Introduksjon En kan spørre seg om det å lese eller høre om andres læring kan bidra på en gunstig måte til egen læring. Kan en lære om brøk ved å leke at en er en annen person

Detaljer

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet.

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Bakgrunn: Gjengsekretariat ved Studentersamfundet har utarbeidet et forslag til nye instrukser for gjengene. I den sammenheng omfattes også Under Dusken, Studenradio

Detaljer

Budsjett 2010 Under Dusken

Budsjett 2010 Under Dusken Budsjett 2010 Under Dusken 1 Innledning Som følge av tidspress, er dette kun et foreløpig utkast til budsjettforklaring for Under Duskens 2010-budsjett. Under har vi skissert hvordan vi ønsker at midlene

Detaljer

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige BIO1000 2009 Sluttevaluering av kursansvarlige Generelt Kurset ble i det store og hele gjennomført uten problemer i år. Totalt har vi hatt ca. 240 studenter som har fulgt kurset, og auditorium 3 har stort

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007

Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007 1.0 Visjon Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007 Hensikten med studiefinansieringen er å fremme lik rett til utdanning uavhengig av kjønn, geografi,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Lars Egil Haugen, IPM Mike Moulton, SEVU Universitet for miljø- og biovitenskap Eksempel:

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen Trondheim, 17.4.2011 Om Velferdstinget i Trondheim Velferdstinget i Trondheim representerer de om lag 30 000 studentene på utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim, og

Detaljer

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.»

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.» PFU-SAK NR. 041/12 KLAGER: LO OSLO, ved daglig leder Roy Pedersen ADRESSE: Pb 1184 Sentrum, 0107 Oslo TELEFON: PUBLIKASJON: Dagbladet (papir) PUBLISERINGSDATO: 31.01.2012 STOFFOMRÅDE: Politikk GENRE: Kommentarartikkel

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 12/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Tid: kl. 08.10 08.40 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

10/290-15.11.2012. SAFH handlet i strid med likestillingsloven 3

10/290-15.11.2012. SAFH handlet i strid med likestillingsloven 3 Vår ref.: Dato: 10/290-15.11.2012 SAFH handlet i strid med likestillingsloven 3 A henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet 8. februar 2010. A mente Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Detaljer

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at rekrutteringen til doktorgradstudiet for sivilingeniører er

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.10.11 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann

Detaljer

toppidrett og høyere utdanning - erfaringer

toppidrett og høyere utdanning - erfaringer Tilrettelegging av kombinasjonen toppidrett og høyere utdanning - erfaringer Toppidrettsseminar, Bergen, 12.april 2011 Olympiatoppen/Erling Rimeslåtten ...Noe å forholde seg til nr. 1 STATENS ANSVAR ER

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Administrasjons- og utviklingsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 19. januar 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken.

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken. En kvinne som kun fikk godkjent to av tre år av sine PhD-studier fra Ukraina, hevdet at praktiseringen av reglene for godkjenning av utdanning fra utlandet er diskriminerende. Hun viser til at NOKUT godkjenner

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer