Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU"

Transkript

1 Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Utvalg Spørreskjemaet ble sendt til mer enn 4648 e-postadresser til ansatte ved NTNU. E-postadressene samlet vi inn ved å bruke NTNUs egen hjemmeside. Vi fikk 248 i retur (feil e-postadresse, melding om at de hadde sluttet ved NTNU eller at de var borte fra kontoret lengre enn vi hadde svarfrist). I tillegg har 68 svart at de ikke er ansatt ved NTNU. Det gir et nettoutvalg på Ifølge opplysninger på NTNUs hjemmeside er om lag 43 personer ansatt ved universitetet. Mange av de ansatte i teknisk avdeling står ikke oppført med e-postadresse, og har derfor ikke fått undersøkelsen tilsendt. Svarprosent 1914 NTNU-ansatte har svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 44,2%. Videre er det slik at noen av disse kun har svart på et fåtall av spørsmålene. Når det gjelder spørsmål om hvilken campusløsning de foretrekker er det 1747 personer som har svart (4,3% av populasjonen). Hovedvekten av spørsmålene ble oversatt til engelsk slik at de som ikke behersker norsk også fikk anledning til å delta. 136 personer har besvart den engelskspråklige versjonen av skjemaet. Gjennomføring Spørreskjemaet ble sendt ut 15. mars med svarfrist 22. mars. Torsdag 23. mars sendte vi ut skjemaet på nytt til dem som ikke hadde besvart innen fristens utløp. Svarfristen ble da satt til mandag 27. mars. Spørsmålene i skjemaet er i sin helhet laget av Adresseavisen, mens Rambøll Management i Danmark har stått for den tekniske gjennomføringen. Representativitet For å et bilde av hvor godt utvalget som er med i Adresseavisens undersøkelse reflekterer de faktiske forhold, har vi sammenlignet med en del sentrale parametere. Vi har brukt tilgjengelig statistikk fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste/Database for statistikk om høyere utdanning (NSD/DBH) for å sammenligne utvalget med populasjonen: Fordelingen mellom kvinner og menn er tilnærmet lik. Fast ansatte er overrepresentert i undersøkelsen (61,8 prosent kontra 54,8 i populasjonen). Andelen administrativt ansatte er nøyaktig lik (19,1%), mens de vitenskapelig ansatte er overrepresentert og de driftsansatte er underrepresentert. Historisk-filosofisk fakultet og fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er overrepresentert, mens det for de andre fem fakultetene kun er ubetydelige avvik. Det er godt samsvar mellom utvalg og populasjon når det gjelder de fleste vitenskapelige stillinger. Med unntak av at professorer er overrepresentert i utvalget, mens stipendiatene er underrepresentert. I undersøkelser er det gjerne slik at de som er mest interessert og engasjert i temaet lettere svarer. Det er ingen grunn til å tro at ikke dette også er tilfelle for denne undersøkelsen. Dette har vi derimot ingen mulighet til å teste. Svarfordelingen på spørsmål om holdning til samlokalisering ble første gang undersøkt da fem prosent hadde svart. Den ble igjen undersøkt før det ble sendt ut en ny forespørsel om å delta (33 prosent svart), og til slutt da undersøkelsen var avsluttet. Andelene for de tre ulike campusløsningene varierte kun med to prosentpoeng ved de tre tidspunktene.

2 Tabeller som viser forholdet mellom Adresseavisens utvalg og populasjonen Tall fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (Database for statistikk om høgere utdanning), høst 5. Andel menn og kvinner i populasjon og utvalg. 7 6 Populasjon (NSD/DBH) Utvalg (Adressas undersøkelse) 6,9 62, ,1 37,4 Kvinner Menn Andel fast og midlertidig ansatte i populasjon og utvalg ,8 61,8 Fast ansatt Populasjon (NSD/DBH) Utvalg (Adressas undersøkelse) 45,2 38,2 Midlertidig ansatt

3 Stillingskategori i populasjon og utvalg ,3 72,4 Populasjon (NSD/DBH) Utvalg (Adressas undersøkelse) ,1 19,1,6 8,6 Administrative stillinger Vitenskapelig stilling Andre stillinger 4 35, 3 Fakultetstilknytning i populasjon og utvalg 37,3 Populasjon (NSD/DBH) Utvalg (Adressas undersøkelse) 32 29,9 25, 22, 17,6 15,4 15, 5,8 4,8 5, 5,2 5, 1,41,6 2,5 Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Professor Stipendiat Vitenskapelig assistent/forskningsass Forsker 5 7,9 6,6 Post.doc.

4 25, 15, 8,6 12,1 11,3 Fakultetstilknytning i populasjon og utvalg Populasjon (NSD/DBH) Utvalg (Adressas undersøkelse) 15,2 14,415 13,1 15,3 17,5 11,3 16,2 23,7 12 5, 2,4 2 Historisk-filosofisk fakultet Det medisnske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Ingen fakultetstilknytning

5 Resultater fra undersøkelsen NTNU-ansattes mening om framtidig campusløsning Nedenfor er det en rekke tabeller som gir mer detaljert informasjon om ulike sammenhenger som er grunnlaget for avisartiklene. Selge hele Dragvoll og samlokalisere på Gløshaugen () Selge tomtearealer på Dragvoll for å finansiere bygging av bibliotek/læringssenter (19 kvm på Dragvoll og 6 kvm på Gløshaugen) og ytterligere utvidelse av Dragvoll på 94 kvm. () Ikke selge noe av Dragvoll og beholde campusene som i dag. () Spørsmål stilt i undersøkelsen: I hvor stor grad har du tillit/mistillit til toppledelsen ved NTNU? Tillit/mistillit til toppledelsen ved NTNU. Prosent. N(1668) , ,6 16,2 3,4 6,3 Meget stor tillit stor tillit Verken tillit eller mistillit stor mistillit Meget stor mistillit Tillit/mistillit til toppledelsen ved NTNU etter holdning til campusløsning. Prosent. N(1668) 6 Meget stor tillit stor tillit Verken tillit eller mistillit stor mistillit Meget stor mistillit 53,6 52,7 5 45,1 4 39,7 3,9 17,8 17,5 19,5,1 7,3 8,4 4,1 1, 2,,4

6 Tillit/mistillit til toppledelsen ved NTNU etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1668) Meget stor tillit stor tillit Verken tillit eller mistillit stor mistillit Meget stor mistillit 61, 51,3 5,1 5,3 24,2 4,3 25,4 21,8 15,9 13,8 12,7 4,2 1,5 1,7 34,9 6,8 5,1 4, 9,7 1,1 Gløshaugen Dragvoll Sentrum Annet 6 5 Tillit/mistillit til toppledelsen ved NTNU etter type stilling. Prosent. N(1668) Meget stor tillit stor tillit Verken tillit eller mistillit stor mistillit 54,9 Meget stor mistillit 51,8 49, ,9 22,5,7 17,2 14,5 11,3 7 6,7 4,4 4,2 2,2 3,6 Administrativ stilling Teknisk, drift Vitenskapelig stilling

7 Spørsmål stilt i undersøkelsen: I hvor stor grad har du tillit/mistillit til styret ved NTNU? Tillit/mistillit til styret ved NTNU. Prosent. N(1668) , ,5 2,9 Meget stor tillit stor tillit Verken tillit eller mistillit 13, stor mistillit 2,3 Meget stor mistillit 7 6 Tillit/mistillit til styret ved NTNU etter type stilling. Prosent. N(1648) Meget stor tillit stor tillit Verken tillit eller mistillit stor mistillit Meget stor mistillit 52,8 57,9 58, ,6 3 24,9 13,6 18,7 17,5 6,7 3,9 2, 3,4 1, 1,6 1,7

8 7 6 Tillit/mistillit til styret ved NTNU etter type stilling. Prosent. N(1648) Meget stor tillit stor tillit Verken tillit eller mistillit stor mistillit Meget stor mistillit 54,4 6,6 57, ,6 21,1,6 7,9 3,8 4,9,3 22,4 14,7 2,8 2,5 2,7 Administrativ stilling Teknisk, drift Vitenskapelig stilling Tillit/mistillit til styret ved NTNU etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1668) 7 6 Meget stor tillit stor tillit Verken tillit eller mistillit stor mistillit Meget stor mistillit 61, 58, 56, , 23,5 26,3 28, 13,8 14,3 8,5 8,6 3,4 2,8 2,4 1,8 1,7 2,5 2,9,6 Gløshaugen Dragvoll Sentrum Annet

9 Påstand reist i undersøkelsen: For ledelsen og styret ved NTNU har det gått prestisje i å få gjennomført samlokaliseringsprosjektet. 6 5 "For ledelsen og styret har det gått prestisje i å få gjennomført samlokaliseringsprosjektet". Prosent. N(1562) 5, , 16,3 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig 3,5 3,1 Delvis uenig Helt uenig "For ledelsen og styret har det gått prestisje i å få gjennomført samlokaliseringsprosjektet" etter holdning til campusløsning. Prosent. N(1561) Helt enig 37,2 58,6 63,1 Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 3 28,2 27, 26,5 13, 11,5 13,,1 7,9 1,3,2 1,5 1,

10 6 5 4 "For ledelsen og styret har det gått prestisje i å få gjennomført samlokaliseringsprosjektet" etter type stilling. Prosent. N(1561) Helt enig 47,8 51,1 5,7 Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 3 28,3 29,3 26,3 13,5 14,3 17,2 6, 4,4 3, 2,3 2,9 2,9 Administrativ stilling Teknisk, drift Vitenskapelig stilling "For ledelsen og styret har det gått prestisje i å få gjennomført samlokaliseringsprosjektet" etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1562) 51, 27,1 56,4 25,8 4,4 36, Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 36,6 23,3 31,4 15, 12,6 16,7 3,3 4,4 5,8 3,6 2,72,5 2,6 2,9 Gløshaugen Dragvoll Sentrum Annet

11 Påstand reist i undersøkelsen: NTNU-ledelsen er for opptatt av saker som er uvesentlig for universitetets kjernevirksomhet. 35, 3 25, 15, 5, "NTNU-ledelsen er for opptatt av saker som er uvesentlig for universitetets kjernevirksomhet". Prosent. N(1674) 32,1 3 24,3 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig 9,1 Delvis uenig 4,6 Helt uenig 45, 4 35, 3 "NTNU-ledelsen er for opptatt av saker som er uvesentlige for universitetets kjernevirksomhet" etter holdning til campusløsning. Prosent. N(1654) Helt enig 4,8 36,8 36, 41,7 29,6 Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 25, 22,1 21,1 16,9 16,6 15, 12,3 5, 7,9 8,5 5,5 2,2 2,1

12 4 35, 3 25, "NTNU-ledelsen er for opptatt av saker som er uvesentlige for universitetets kjernevirksomhet" etter type stilling.. Prosent. N(1671) Helt enig 22,6 37,6 25,4 3,8 29,4 29,4 34,7 28,1 23,2 Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 15, 9,4 7,7 9,2 5, 5, 2,8 4,7 Administrativ stilling Teknisk, drift Vitenskapelig stilling 45, 4 35, 3 25, "NTNU-ledelsen er for opptatt av saker som er uvesentlige for universitetets kjernevirksomhet" etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1674) 32,4 3,3 23,3 38,7 29,1,1 Helt enig Hverken enig eller uenig Helt uenig 36,4 26,3 23,7 Delvis enig Delvis uenig 18,6 33,3 31,6 15, 5, 9,2 7,7 4,8 4,4 11,,7 2,5 5,6 Gløshaugen Dragvoll Sentrum Annet

13 Spørsmål stilt i undersøkelsen: I hvor stor grad opplever du at høringsrunden vil kunne påvirke det endelige vedtaket styret skal treffe i mai? Tro på at høringsrunden kan påvirke styrevedtaket. Prosent. N(1567) 5 44, , I meget stor grad 14, 3,8 8,9 I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Tro på at høringsrunden kan påvirke styrevedtaket etter holdning til campusløsningstilling. Prosent. N(1548) ,2 I meget stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 43,5 38,8 36,7 3,8 18,8 18,3 13,5 12,2,4 4,5 2,2 2,1 2,

14 Tro på at høringsrunden kan påvirke styrevedtaket etter type stilling. Prosent. N(1561) 5 45, 4 I meget stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 41,2 4,6 45,6 35, 3 3,2 29,3 31,1 25, 17,3 19,5 15, 9,1 9,8 12,4 8,7 5, 2,2 2,2,8 Administrativ stilling Teknisk, drift Vitenskapelig stilling 6 Tro på at høringsrunden kan påvirke styrevedtaket etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1674) Helt enig Hverken enig eller uenig Helt uenig Delvis enig Delvis uenig 5 42,1 46, 5,4 46, ,2 32,3 27,8 31,2 16,2 14,5 12,2 9,,3 9,6 9,6 2,4 1,8 2,3 Gløshaugen Dragvoll Sentrum Annet 5,8

15 Spørsmål stilt i undersøkelsen: Hvilken av følgende tre løsninger for NTNU mener du er best? Selge hele Dragvoll og samlokalisere på Gløshaugen () Selge tomtearealer på Dragvoll for å finansiere bygging av bibliotek/læringssenter (19 kvm på Dragvoll og 6 kvm på Gløshaugen) og ytterligere utvidelse av Dragvoll på 94 kvm. () Ikke selge noe av Dragvoll og beholde campusene som i dag. () Oppslutning om de tre campus-løsningene. Prosent. N(1747) ,1 29,3 46,7 Samlokaliserin gstilhengere Tocampustilhengere Nullløsningstilheng ere Oppslutning om de tre campus-løsningene etter ansettelsesforhold. Prosent. N(1747) 3,6 49,4 3,9 Null-løsningstilhengere 27 42,1 Fast ansatt n(87) Midlertidig ansatt n(66)

16 5 Oppslutning om de tre campus-løsningene etter kjønn. Prosent. N(1747) 46,2 46,9 4 Null-løsningstilhengere 3 3,1 23,6 24,4 28,7 Kvinne n(647) Mann n(1) ,5 Oppslutning om de tre campus-løsningene etter alder. Prosent. N(1747) 26,8 39,8 46,9 45,6 28,7 31,3 24,4 23,1,2 25,9 53,9 11,6 32,1 56,3 Samlokaliseringstilhen gere Null-løsningstilhengere Under 3 år n(269) 3-39 år n(488) 4-49 år n(351) 5-59 år n(371) Over 6 år n(268)

17 6 Oppslutning om de tre campus-løsningene etter type stilling. Prosent. N(1651) 57, 5 47,2 Null-løsningstilhengere 4 39,7 36,8 3 23,5 22,5,4 29, 23,9 Administrativ stilling n(315) Teknisk, drift, annet n(142) Vitenskapelig stilling n(1194) Oppslutning om de tre campus-løsningene etter fakultetstilknytning. Prosent. N(1747) ,2 57,1 Null-løsningstilhengere 52, ,4 24, ,9 42,2 47,2 33,2 23,1 19,6 19,8 4 37,137,8 37,1 25,2 22,9 24,223 37,6 3,5 31,9 Naturvitenskap og teknologi n(311) Medisin n(166) Historisk-filosofisk n(214) Informasjonsteknologi, metematikk og elektronikk n(268) Samfunnsvitenskap og teknologiledelse n(278) Arkitektur og billedkunst n(35) Ingeniørvitenskap og teknologi n(265) Ingen fakulitetstilknytning n(2)

18 Oppslutning om de tre campus-løsningene etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1747) 51,7 26, 22,3 21,4 41,8 36,8 34,3 24,6 41, 32,8 18, 49,2 Null-løsningstilhengere Gløshaugen n(963) Dragvoll n(467) Sentrum n(134) Utenfor Trondheim n(183) Oppslutning om de tre campus-løsningene etter vitenskapelig stilling. Prosent. N(1193) ,5 57,4 58,9 Null-løsningstilhengere 57,7 56, ,1 Professor n(329) 3,4 25,5 Professor II n(47) 17, 23, Førsteamanuensis n(191) 4,3 36,6 Universitetslektor 34, 34, 34,3 32,1 Stipendiat n(353) 27,5 38,2,7 Forsker n(56) 3,4 39,3 Vit.ass./forskningsass. n(28) 32,1 28,6 23,1 21,1 21,1 Post.doc. Annen vitenskapelig stilling n(65)

19 Spørsmål stilt i undersøkelsen: Hvor viktig er det for deg at den løsningen du mener er best vinner fram og blir den styret velger? Kryss av på skalaen under, der 1 er "helt avgjørende, dette er en sak som betyr mye for meg" og 7 er "ikke så viktig, jeg er i tvil om den løsningen jeg har falt ned på egentlig er den beste". Hvor viktig det er at den campus-løsningen man selv mener er best er den styret velger. Prosent. N(176) 25 15,5 22,8 17,4 13,8,1 7,2 8,3 5 1 (Helt avgjørende. Dette er en sak som betyr mye for meg) (Ikke så viktig. Jeg er i tvil om den løsningen jeg har falt ned på egentlig er den beste) Hvor viktig det er at den campus-løsningen man selv mener er best er den styret velger etter holdning til campusløsning. Prosent. N(1733) 3 26,5 25,7 24, ,6 11,3 18,3 18,4 16,3 17,1 14,1 12 To-campustilhengere 14,9 12,3,2 9,4 7,2 7,3 6,1 6,76,2 1 (Helt avgjørende. Dette er en sak som betyr mye for meg) (Ikke så viktig. Jeg er i tvil om den løsningen jeg har falt ned på egentlig er den beste)

20 4 Hvor viktig er det at den campus-løsningen man selv synes er best er den styret velger etter daglig arbeidssted. Prosent. N(176) Gløshaugen Sentrum Dragvoll Annet 3 28,7 19,6 13,3 9,2 25, 22,7 17, 17,2 14,8 13,5 19,3 17,8 12,912,5 13,5 13,313,5 11,1 11,1 9,9 8,7 9,7 7,2 8,2 5,1 5,1 1 (Helt avgjørende. Dette er en sak som betyr mye for meg) (Ikke så viktig. Jeg er i tvil om den løsningen jeg har falt ned på egentlig er den beste) 3 Hvor viktig det er at den campus-løsningen man selv mener er best er den som styret velger etter stillingsgruppe. Prosent. N(1671) Administrativ stilling 22, 24,8 19,7 19,7 19,7 17,5 18,2 16,816,9 16,616,1 12, 9,7 14, 9,4 Teknisk, drift, annet Vitenskapelig stilling,5 7,8 6,6 7, 7,2 7,7 1 (Helt avgjørende. Dette er en sak som betyr mye for meg) (Ikke så viktig. Jeg er i tvil om den løsningen jeg har falt ned på egentlig er den beste)

21 I undersøkelsen listet vi opp 12 mulige konsekvenser av en samlokalisering i området rundt Gløshaugen. De ansatte ble bedt om å angi hvor realistisk de mente at hver av konsekvensene var. Tar tid, fokus og ressurser bort fra satsning på forskning og undervisning. Prosent. N(1695) ,5 56,7 Totalt ,5 Svært realistisk 27,8 21,4 22,2 realistisk 15,8 3 6,9 3,8 4,4 4,2 3,7 14, 4,1,6 1,4 Svært Trafikk- og forurensningsproblemer i og rundt Elgeseter gate. Prosent. N(1696) ,6 63,9 53,9 Totalt 4 36, 3 14,3 Svært realistisk 26,2 24,2 21,6 realistisk,3,2 8,3 5,2 22,5 7,4 7, 3, 2,5,6 1, 2,3 Svært

22 Bedre undervisning og forskning. Prosent. N(1694) 5 45, 4 35, 3 3,1 42,6 Totalt 44,4 35,9 31,5 38,7 28,6 27,1 25, 15, 14,7 18,819,4 18,518,8 5, 7,9,6 1,4 Svært realistisk 6,9 5,6 realistisk 6,3 2,3 Svært Fører NTNU ut i økonomiske vanskeligheter. Prosent. N(1694) 5 44,4 Totalt 4 38,3 3 25,4 32,7 23,6 31,3 28,6 28,2 26,9 25,8 26,6 16,8 3, 9,3 8,3 7, 12, 6,3 3,5 2,2 Svært realistisk realistisk Svært

23 Mer tverrfaglig samarbeid. Prosent. N(1694) 5 42,9 Totalt 46,2 44,2 4 38,3 36,1 3 24,9 19,1,2 16,715,9 19,2 17,9,9 11,911,8 9, 7,3 2,4 2,4 2,5 Svært realistisk realistisk Svært Mer effektiv drift av NTNU. Prosent. N(1695) ,1 42,6 3,8 2, 12,2 Svært realistisk,8 13,9 22,7 realistisk 3,2 29,8 26,4 23,7 3, 33,6 25,3 Totalt 1,3 15,5 24,1 16,2 Svært

24 7 6 Gjør Trondheim mer attraktiv som studentby og tiltrekker seg flere studenter. Prosent. N(1695) 65,7 Totalt ,1 6, 4, Svært realistisk 27,6 27,6 16,5 22,4 realistisk 24,6 26,,5 4,3 34,3 32,5 26,1 1,5 1, 9,3 19,1 11,9 Svært Gjør Trondheim mer attraktiv som arbeidsplass for nasjonale og internasjonale forskere. Prosent. N(1695) ,9 36,1 Totalt 46,8 39,9 33,5 35, 3 25,4 24,1 12,6 2, 2, Svært realistisk 15,9 15,9 14,8 15, 12, 9,9 7,2 realistisk 4, 1, Svært

25 Fører til at det lettere skapes en felles NTNU-identitet både blant ansatte og studenter. Prosent. N(1674) ,5 Totalt 4 4,1 4,7 38,8 3 13,8 25,6 23,6 19,6 17,818,7 15,6 31, 14,2,7 14, 3,8 2,2 Svært realistisk realistisk 6,6 3,3,5 Svært Bedre servicetilbud til ansatte og studenter. Prosent. N(1674) ,2 Totalt 4 4,1 37,9 35,6 3 13,2 22,2 23,4 24,4 22,6 15,8 28,5 14,8 22,5 14,9 2,6 1,8 Svært realistisk realistisk 7,9 2,5,3 Svært

26 ,6 Triveligere campus. Prosent. N(1674) Totalt 38,5 39,4 35,5 31,6 32,1 28,2 26,8,8 8,8 6,5 14,,619,8,4,3 2,1,8 Svært realistisk realistisk 2,3 1, Svært Gjør NTNU bedre i stand til å møte framtidens utfordringer. Prosent. N(1674) ,4 37,8 Totalt 43,8 36,6 37,2 3 22,4,3,5 18,5 3,5 25,3 25,,8 1,8 1, Svært realistisk 7,2 4,9 13,3 realistisk 2,,3 Svært

27 Fører til vanskeligere arbeidsforhold i tiden fram til de nye lokalene ved Gløshaugen står ferdig. Prosent. N(1674) ,763,9 53,2 Totalt 4 4,6 3 18,8 27,1 25, 21,6,3 16,5 9,6 5,4 6,8 6,1 2,6 3,1 3,8 3,4 4,6 4,1 Svært realistisk realistisk Svært Svekker den teknologiske hovedprofilen. Prosent. N(1673) 4 3 Totalt 22,5 33,7 3,1 3,3 23,9 37,6 27,7 24,4 25,1 13,6 18,9 15,4 15,8 15,8 15,6 12,8 14,1 9,6 9,4 3,8 Svært realistisk realistisk Svært

28 Spørsmål stilt i undersøkelsen: Uavhengig av hva du måtte mene er det beste for din arbeidsstiuasjon: Synes du en samlokalisering av NTNU ved Gløshaugen er det riktige strategiske valget for NTNU om man tenker 4-5 år fram i tid? Syn på om samlokalisering er riktig strategisk valg for NTNU uavhengig av egen arbeidsstituasjon. Prosent. N(1753) 6 56, ,4 17,6 Riktig startegisk valg Ikke riktig strategisk valg Syn på om samlokalisering er riktig strategisk valg for NTNU uavhengig av egen arbeidssitusjon etter holdning til campus-løsning. Prosent. N(1727) To-campustilhengere 89,3 76,8 73,5 19,3 18,8,2 7,3 4,5,5 Riktig startegisk valg Ikke riktig strategisk valg

29 Spørsmål stilt i undersøkelsen: La oss tenke oss at det ikke var noe universitet i Trondheim, men at det skulle etableres, og da med de samme fag og fakulteter som NTNU i dag har. Hvilke av løsningene nedenfor ville du ha foretrukket? Foretrukken campusløsning hvis NTNU skulle blitt etablert i dag. Prosent. N(1559) ,7 45, 16,4 Delt campus som i dag Samlet NTNU på Gløshaugen Samlet NTNU på Dragvoll Foretrukken campusløsning hvis NTNU skulle ha blitt etablert i dag etter holdning til framtidig campusløsning. Prosent. N(1542),3 85,8 13,9 14,7 28,4 56,9 Delt campus som i dag Samlet NTNU på Gløshaugen Samlet NTNU på Dragvoll 26,1 21, 53, To-campustilhengere

30 Foretrukken campusløsning hvis NTNU skulle ha blitt etablert i dag etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1559) Delt campus som i dag 6 Samlet NTNU på Gløshaugen 5 44,1 51,7 Samlet NTNU på Dragvoll 49,2 41,7 5,6 4 36,9 34,5 34,3 3 19, 13,8 15,1 9,2 Gløshaugen Dragvoll Sentrum Annet Spørsmål stilt i undersøkelsen: Under hvilke forhold vil NTNU være best egnet til å rekruttere nye flinke studenter og forskere om en -års tid? Beste campusløsning for å rekruttere nye flinke studenter og forskere om en -års tid. Prosent. N(1558) ,6 23,3 64,1 Som i dag med to campuser Med en samlet campus lokalisert i Gløshaugenområdet Rekrutteringen vil være uavhengig av campusløsning

31 Beste campusløsning for å rekruttere nye flinke studenter og forskere om en -års tid etter holdning til campusløsning. Prosent. N(154) ,3 11,5 19,7 Som i dag med to campuser 81,6 8,2 4,4 Med en samlet campus lokalisert i Gløshaugenområdet 18,1 8,3 75,9 Rekrutteringen vil være uavhengig av campusløsning Beste campusløsning for å rekruttere nye flinke studenter og forskere om en -års tid etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1558) 63,8 Som i dag med to campuser Med en samlet campus lokalisert i Gløshaugen-området Rekrutteringen vil være uavhengig av campusløsning 68,6 57,9 57, ,5 33,9 21,3,6 15,,8 9,6 8,2 Gløshaugen Dragvoll Sentrum Annet

32 Spørsmål stilt i undersøkelsen: I hovedrapporten om en eventuell samlokalisering som ble framlagt 3. mars presenteres det beregninger som viser at en samlokalisering av NTNU kan finansieres ved salg at tomteareal og bygningsmasse på Dragvoll. Hvor mye man kan tjene avhenger av hvilken modell som velges, men mest sannsynlig mener man gevinsten vil være 25 millioner kroner. Hvor realistisk tror du det er at en samlokalisering i sin helhet kan finansieres ved salg av Dragvoll? Syn på realismen i at samlokaliseringen i sin helhet kan finansieres ved salg av Dragvoll. Prosent. N(1579) ,3 6 22,3 32,1 37,3 Svært realistisk realistisk Svært Syn på realismen i at samlokaliseringen i sin helhet kan finansieres ved salg av Dragvoll. Prosent. N(1559) ,8 48, ,8 26,7 36,2 32,5 19,5 18,2 16,9 8,4,4 2,5,7 1,5 8,6 Svært realistisk realistisk Svært

33 Syn på realismen i at samlokaliseringen i sin helhet kan finansieres ved salg av Dragvoll etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1579) Gløshaugen Sentrum Dragvoll Annet 35,5 33,4 31,6 3,3 28,6 29,7 41,8 37,9 31,9 26, ,8, ,1 2,9 1,,8 5,85,2 3,4,3 Svært realistisk realistisk Svært Spørsmål stilt i undersøkelsen: Et nytt bibliotek/læringssenter er en del av planene. Hvor viktig mener du det er at det blir bygd et nytt bibliotek/læringssenter for å få til en vellykket samlokalisering av NTNU ved Gløshaugen? Viktigheten av at det blir bygd et nytt bibliotek/læringssenter for å få til en vellykket samlokalisering. Prosent. N(1579) 35, 3 25, 15, 5, 14,5 Veldig viktig - helt avgjørende 23,9 16,1 3,5 viktig Litt viktig Ikke viktig - uten betydning 15,

34 Viktigheten av at det blir bygd et nytt bibliotek/læringssenter for å få til en vellykket samlokalisering etter holdning til campusløsning. Prosent. N(1553) ,1 42, 3 27,,2 16,8,2,8 16,5 18,2 16,8 14,8 11,5 7, 18,5 16,5 Veldig viktig - helt avgjørende viktig Litt viktig Ikke viktig - uten betydning 5 4 Viktigheten av at det blir bygd et nytt bibliotek/læringssenter for å få til en vellykket samlokalisering etter daglig arbeidssted. Prosent. N(1573) Gløshaugen 4,7 37,1 Dragvoll Sentrum Annet 3 24,1 23,,9 13,6 12,1,1 29,3 27,6 22,7 17,1 16,1 16,1 16,1 14,3 14,7 15,9 13,6 14,9 Veldig viktig - helt avgjørende viktig Litt viktig Ikke viktig - uten betydning

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Utvalg Spørreskjemaet ble sendt til mer enn 4648 e-postadresser til ansatte ved NTNU. E-postadressene samlet vi inn ved å bruke NTNUs egen hjemmeside.

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

NTNU S-sak 13/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/PIM Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 13/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/PIM Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 13/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.02.2006 RE/PIM Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Høringsrunde om NTNU/HiST 2020 - eventuell samlokalisering Tilråding: Styret

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Organisasjonsnr: 974 767 880 Navn/foretaksnavn: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Forretningsadresse: Høgskoleringen 1 Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Brønnøysundregistrene Postadresse:

Detaljer

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Erica Waagene Arbeidsnotat 3/2014 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor 1. Innledning Ipsos MMI har gjennomført en nasjonal undersøkelse om omfang, utbredelse og bruk av

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Høring - faglig organisering

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU

Forslag til faglig organisering av nye NTNU Gjøvik Trondheim Ålesund Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, nov. 2015. Oppdatert 11. nov. 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen?

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? 1 Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? Torbjørn Digernes rektor NTNU Presentert på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 6. november 2007 2 Universitetene møter utfordringen

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2006200720082009201020112012 Diplomundersøkelsen Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Eiendomssjef / fung. leder NTNUs campusprosjekt Lindis Burheim Prosjekt 2015 15. oktober 2015 Mye mer enn en byggesak 2 Campusutvikling

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

NTNU S-sak 65/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 65/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 65/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.09.2010 Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Strategi og handlingsplan for rekruttering av kvinner - 2012 Tilråding: 1 Styret vurderer

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

En campus for framtiden

En campus for framtiden En campus for framtiden Status pr 31.januar 2014 Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden 3 Eksisterende tiltak FRIPRO SFI/SFF/ FME EU Kavli/ Jebsen NTNU Toppforskning

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet - Det juridiske fakultet http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskergrupper/retningslinjer.html Page 1 of 3 10.03.2010 Retningslinjer

Detaljer

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) 1 Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) Bedriftspresentasjon, NTNU 10. mai Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 3 SENTER Senter for idrettsanlegg og teknologi KUD

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB)

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiB Årsverk er basert på data fra Database for høyere utdanning (DBH) offisiell årsverksstatistikk for sektoren pr 1. oktober

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03. 2013 /BKR Godkjent uendret av Styret 24.04. 2013 P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 15.20 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

Respondents: 383 displayed, 383 total Status: Closed. Launched Date: 08.04.2013 Closed Date: 14.04.2013

Respondents: 383 displayed, 383 total Status: Closed. Launched Date: 08.04.2013 Closed Date: 14.04.2013 Brukerundersøkelse NTNU IT Respondents: 383 displayed, 383 total Status: Closed Launched Date: 08.04.2013 Closed Date: 14.04.2013 1. Hvilket fakultet tilhører du? Det humanistiske fakultet (HF) 35 11%

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Samlokalisering av NTNU

Samlokalisering av NTNU ARBEIDSNOTAT 17/2006 Nils Vibe Samlokalisering av NTNU Undersøkelse av de ansattes og studentenes holdninger NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Signatur: Høringsuttalelser fra

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS

UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS SLIPP FORSKNINGEN FRI, DEN ER VÅR Forskningen får stadig flere interessenter og interesser

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Doktorgraden Springbrett eller blindvei?

Doktorgraden Springbrett eller blindvei? kunnskap gir vekst Doktorgraden Springbrett eller blindvei? Jon Iddeng, fagpolitisk rådgiver i Forskerforbundet www.forskerforbundet.no Min yrkeskarriere ved UiO 1995-2009 Timelærer Konsulent Stipendiat

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling

Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling Lindis Burheim, eiendomssjef ved NTNU Strategisk eiendomsledelse, 7. januar 2016 Mye mer enn en byggesak

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer

Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering

Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering Til Prosjektledelsen Faglig organisering av NTNU postmottak@adm.ntnu.no Trondheim 15.09.2015 Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering Trondheim, 14.09.2015. Innledning Tekna NTNU

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet?

Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet? Sveinung Skule Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet? Kampen om talentene. Forskningspolitisk seminar 14. november 2017 Hovedtemaer Behovet for forskerutdannede

Detaljer

Det har vært 4 sakkyndige komiteer som kunne rangere inntil 5 kandidater i kategori A innefor sine felt.

Det har vært 4 sakkyndige komiteer som kunne rangere inntil 5 kandidater i kategori A innefor sine felt. Møtereferat Til stede: Forfall: Gjelder: Kathrine Skretting, Annlaug Bjørsnøs, Kari Melby, Margrethe Aune, Vegard Austmo, Magnar Breivik, Lars Sigfred Evensen, Hans Otto Frøland, Arne Halvorsen, Arnhild

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall Vitenskapelig publisering UiB Hovedtall Kvadratrotmodellen n N n = Antall forfatterandeler ved institusjon X N = Antall forfatterandeler totalt Gammel modell: n N Forfatterandeler Ny modell 3,4 3,3 3,2

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Annik M. Myhre Leder av likestillingsutvalget ved MNF 2000- Handlingsplan for likestilling UiO 2004-2006 2006 Ny handlingsplan

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

Prosjekt: DMFs Handlingsplaner 2008, Økt antall publikasjonspoeng

Prosjekt: DMFs Handlingsplaner 2008, Økt antall publikasjonspoeng Det medisinske fakultet Prosjekt: DMFs Handlingsplaner 2008, Økt antall publikasjonspoeng Statusrapport SIST REVIDERT: 17.09.2008 Prosjektleder: May Britt Kjelsaas Statusrapport Prosjekt: DMFs handlingsplaner

Detaljer

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjenoppstartstipend for

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Dette er NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dette er NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Internasjonalt fremragende 2020 Utkast til strategidokument Side 1 av 5 Dette er NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU er et breddeuniversitet med teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil.

Detaljer

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Revidert og utvidet utgave

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Revidert og utvidet utgave Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Revidert og utvidet utgave Erica Waagene Ingvild Reymert Arbeidsnotat 1/2015 Metodenotat

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015.

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny faglig struktur som avspeiler fusjonen av fire

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program Fulvio Castellacci TIK-styret, Møte 1. september 2015

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Godkjent uendret /BKR av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Godkjent uendret /BKR av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Godkjent uendret 26.03.2009/BKR av Styret 23.04.09 P R O T O K O L L fra møte i Styret 26.03.2009, kl. 10.00 14.20 Møtested: Møterom 224, Hovedbygget,

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Kjønnsfordeling innen forskning og høyere utdanning Bergen, 2. februar 2010 Presentasjonen

Detaljer

Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia

Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia Hebe Gunnes Arbeidsnotat 7/2011 1 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Likestilling. Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/astrid Breivik

Likestilling. Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/astrid Breivik Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 12.10.2005 v/astrid Breivik GJENNOGANG Status i dag Utvikling i perioden 2000 2005 Er det en trend?

Detaljer

Til alle kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen

Til alle kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen Til alle kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen TO FLUER I ETT SMEKK I år har NOKUT slått sammen Underviserundersøkelsen med NIFUs Tidsbruksundersøkelse. Vitenskapelig ansattes oppfatninger og tilbakemeldinger

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Arbeidssituasjons- undersøkelsen 2000

Arbeidssituasjons- undersøkelsen 2000 Arbeidssituasjons- undersøkelsen 2000 En undersøkelse av arbeidssituasjonen blant tidligere utdannede sivilingeniører fra institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk- naturvitenskaplige

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 13. oktober 2010. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer