Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012"

Transkript

1 3Nr april 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Avreguleringens bakside side 8-9 Drosjepolitikk ved et veiskille? side prosent tips? side 18-19

2 2 < TAXI / TEMATITTEL TAXI > 3 Maxitaxi på første klasse. Taxi og rammevilkårene Norsk taxinæring står overfor store utfordringer i tiden fremover. Bransjen er allerede preget av nye og stadig flere konkurrenter, og tøffere økonomiske tider. Vi må derfor øke innsatsen for å få bedret rammevilkårene. Våre medlemmers hverdag skal være basert på forutsigbare vilkår og lik konkurranse. Vi kan vel med hånden på hjertet si at så ikke alltid er tilfelle i dag. Taxitilbudet er truet en rekke steder i Norge. I enkelte fylker er antall turvognløyver langt høyere enn drosjeløyver, men dette løser ikke publikums behov. Den pågående høringen på Yrkestransportloven gir i så måte intet bidrag til en positiv utvikling i næringen, bare kontrolltiltak opp i mot løyvefritak for frivillige aktører. Vi må derfor få de lovgivende myndigheter til å lytte til bransjens synspunkter, noe som det i tillegg er gitt løftemål om fra statsråd Kleppas side. For Norges Taxiforbund er det av avgjørende betydning at norske drosjeeieres interesser blir ivaretatt i dette politiske landskapet. Det er vi faktisk lovet! Det som også er klart er at EU har hatt og har stor betydning for norsk næringsliv, også for transportnæringene. Dette gjelder blant annet regler for kjøretøyer, sjåførutdannelse og kjøre- og hviletid. Norges Taxiforbund deltar derfor også i IRU(International Road Transport Union) sammen med de øvrige taxiorganisasjonene i Europa, nettopp for å få mer og bedre informasjon om utviklingen og hva som skjer i EU. Den norske reguleringen ble nylig utfordret i EFTAs overvåkingsorgan, men er tydelig besvart av Samferdselsdepartementet. Noen vil alltid hevde ofte i egen interesse, at en deregulering med fri konkurranse og etablering løser alle problemer og gir kundene det beste tilbudet. I denne forbindelse er artikkelen lenger bak i dette bladet noe avklarende Lars Hjelmeng Direktør innhold Yrkestransportloven Ut av pasienttransporten...5 Hvert fylke sin løyvepolitikk En skam för vår stad Offentlig sosial dumping ,4 mill drosjeturer i fjor...12 Dansk lov reversert...13 Alkolås i alle drosjer...14 Tesla som el-taxi?...15 Kamp for drosjetilbodet prosent i tips? Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...22 Forbundsnytt...24 Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Hvorfor skal det å kjøre flere passasjerer være et kompromiss på sikkerhet, komfort og driftssikkerhet? Nye Vito har kvalitet som det er lett å bli bortskjemt av. I god Mercedes-Benz tradisjon er det lagt stor vekt på gjennomtenkte detaljer i den Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 113/116 CDI: 0,69-0,74 l/mil. CO2 utslipp g/km. Importør: Bertel O. Steen AS rikholdige listen av standard- og ekstrautstyr. Uansett ønske lager vi bilen akkurat slik du vil ha den, vi kaller det lukseriøs skreddersøm. Sett ditt personlige preg på bilen og nyt hverdagen i din nye Vito. Kvalitet og pålitelighet i hver detalj Nytt komfortunderstell Kjøreglede på toppnivå Lavere støynivå Nye motorer, lavere forbruk Mulighet for 4Matic, firehjulstrekk med automatgir Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 80. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. Neste utgave har deadline 16. mai, og går i posten den 31. mai. Tips og innspill sendes Forsidefoto: Ålesund Taxi

3 4 < TAXI / YRKESTRANSPORTLOVEN TAXI / YRKESTRANSPORTLOVEN > 5 Drosjepolitikk ved et veiskille? Knut Thomassen har tro på at de kommende månedene vil gi mer forpliktende dialog og klarere holdninger fra de politiske partiene. - Hvis ikke politikerne nå tar utfordringene for drosjetilbudet i landet mer på alvor, kan hele Yrkestransportloven miste sitt grunnlag og drosjer forsvinne i store deler av landet, sier forbundsleder Knut Thomassen. Forbundet er nå i dialog med Samferdselsdepartementet om reform av lovgivningen ut over de tingene som er med i høringen. Samtidig er det sendt anmodning til alle stortingspartiene om møter i løpet våren. Tema der er partienes programarbeid for neste periode og deres holdning til lovgivning og rammevilkår i årene framover. Tror på bedring - Fortsatt er det slik at svært få tar næringen på alvor. Fortsatt driver enkelte partiers fylkespolitikere undergraving av loven ved å bryte premissene for antallsreguleringen. Fortsatt slipper politikere unna med at de ikke forstår noe av verken loven eller markedsmekanismene. Fortsatt er det ingen som tar tak i utfordringene i pasienttransport og annen offentlig kjøring på en overordnet måte, sier Thomassen. Han tror imidlertid på en bedring når forbundet får partienes sentrale samferdselspolitikere i tale. - De kan ikke lenger være så passive. De må si hva de ønsker for næringen og det offentlig tilgjengelige transporttilbudet. Passivitet betyr en langsom avvikling svært mange steder, mens kaoset bare vil øke i de større byene. Sverige illustrerer I så måte synes Thomassen det er illustrerende det som skjer i Sverige, og som omtales i dette bladet. Det er jo en sammenheng i en frislippspolitikk hvor forestillinger om markedets selvregulering slår feil både i distriktene og i byene. Hvis man glemmer drosjenes rolle i et offentlig tilgjengelig tilbud, og tror vi bare er en vanlig, privat markedsaktør, ja da kommer ikke folk seg hjem fra et sykehus på natta, og da øker kaos, kriminalitet og omdømmetap i storbyene. I dag blir løyver utdelt etter en såkalt behovsprøving. Hva som ligger i dette er det ingen som helt vet. Hvordan kan det offentlige egentlig vite hva som er det riktige antallet drosjer eller den riktige mengden smør for den saks skyld?. Gülsum Koc, medlem i Oslo bystyre og i Miljøog samferdselskomiteen, for Høyre. Thomassen er sjokkert over at det fortsatt er politikere med beslutningsmyndighet over næringen som blamerer seg med kunnskapsløshet, åpenbart uten selv å vite det, men håper at mer informasjon og erfaringene fra Sverige vil åpne øynene på dem. Mangel på logikk Han viser til at det i dag ikke finnes en éneste norsk politiker som kan argumentere for et frislipp på en saklig og innsiktsfull måte. Samtidig er det slik at de som snakker for at løyvesystemet er gammeldags og bør avvikles, er de første til å stille krav til næringens utøvere. Men de skal altså avvikle systemet som gir grunnlag for å stille de samme kravene! Thomassen viser for eksempel til Fremskrittspartiets program som vil avskaffe alle løyveordninger innen transportsektoren. I så fall kan de jo ikke sette krav om norskkunnskaper, lokalkunnskap eller noe som helst annet utover å følge norske lover som alle andre, uansett næring. Tror på enighet Det er i det hele tatt så mye mangel på informasjon og kunnskap om taxi, at ting bare kan bli bedre, mener Thomassen, og tror fortsatt på en tverrpolitisk enighet om å beholde den lovgivningen som sikrer et godt drosjetilbud i hele landet. Han setter sin lit til dialog med departementet og møtene med de politiske partiene. Norges taxiforbund forventer at politikerne nå lar skattejukssaken ligge som premiss for drosjedebatt og at de bruker litt tid på å sette seg inn i næringens og kundenes reelle utfordringer. Vi trenger et politisk lederskap, uansett partifarge, som tar drosjenes samfunnsrolle på alvor og som tar tak i det som truer tilgjengelighet og kvalitet, sier Knut Thomassen. AH Oslo Taxi dropper pasienttransporten Oslo Taxi har sagt opp alle avtaler om pasientkjøring i Oslo og Akershus. Pasienttransport er en krevende kunde som gir dårlig økonomi, sier kommunikasjonssjef Lars Dolva til Romerikes Blad. I tillegg oppgir han uenighet med oppdragsgiver om rammebetingelsene og hvilke oppgaver som pålegges i avtalen. Det er under ett år siden avtalen ble inngått. Dolva trekker også fram løyvepolitikken i Oslo, og kapasitetsproblemene det medfører at Oslo Taxi skal bygges ned og løyver flyttes til andre sentraler. - Dette gjør at vi må velge bort oppdragene som gir dårligst økonomi, sier Dolva. I alt er det snakk om ti områder som nå sies opp, og som må overtas av andre fra 1. oktober i år. Ett av selskapene som er fornøyd med dette, er Nedre Romerike Taxi, som vil overta pasientkjøringen i sitt område, blant annet kjøring ved Universitetssykehuset på Lørenskog A-hus. Dette er gode nyheter for oss. Dette betyr mange millioner i økt omsetning, sier styreleder Bjørn Hovland i Nedre Romerike Taxi til Romerikes Blad. Hovland var en av flere som reagerte da Oslo Taxi vant anbudet på Nedre Romerike. Tre måneder tidligere hadde nemlig Nedre Romerike Taxi og Taxus-gruppen utkonkurrert nettopp Oslo Taxi i et tilsvarende anbud i hovedstaden. Dermed havnet man i en situasjon hvor romeriksdrosjene har Lokale drosjer fra Nedre Romerike Taxi skal igjen kjøre pasienter til og fra sykehuset på Lørenskog. Oslo Taxi fikk avtalen i fjor, men sier opp. kjørt pasienter i Oslo, mens Oslo Taxi har fraktet syke og eldre på nedre Romerike. Det hele er ganske ulogisk. I tillegg er det dumt ut fra et miljøperspektiv, sier Hovland. Ingen overraskelse Avdelingssjef Jostein Svendsen ved kjørekontoret i Helse Sør-Øst bekrefter at han har mottatt oppsigelsen til Oslo Taxi og sier det ikke kom som noen overraskelse. Vi hadde et møte med Oslo Taxi hvor det kom signaler om at avtalen trolig ville bli sagt opp, forteller Svendsen. Han sier han er fornøyd med måten Oslo Taxi har løst oppdraget på, men at det ikke får noen stor betydning at Nedre Romerike Taxi overtar. Tilbudet fra Nedre Romerike Taxi lå like over Oslo Taxi, så det har liten betydning økonomisk. Jeg tror Nedre Romerike taxi vil levere veldig bra, sier Svendsen. Kritisk til politikken Avdelingssjefen er kritisk til løyvepolitikken som drives i hovedstaden. Helse-regionen var da også blant dem som advarte mot nedbyggingen av Oslo Taxi i en høringsuttalelse til Oslo kommune i fjor. Man var nettopp redd for kapasiteten. Det er dumt at myndighetene driver en drosjepolitikk som styrer markedet på denne måten og mener det må stilles større krav til kvalitet og leveringsdyktighet i sentralene. Han sier han skjønner at Oslo Taxi prioriterer bort pasientreiser når de først må si nei til noen. Det er ikke tvil om at det er krevende å kjøre eldre og syke, sier avdelingssjefen. Endringen er størst for kjøringen på Nedre Romerike, men også Oppegård og Ski kommuner hadde Oslo Taxi avtaler for. Innen Oslo hadde Taxus-gruppen (Christiania Taxi, Asker og Bærum Taxi og Nedre Romerike Taxi) fra før det meste av pasienttransporten.

4 6 < TAXI TAXI > 7 48 nye løyver i Rogaland Fylkesrådmannen i Rogaland sa klart at det ikke var grunnlag for flere løyver, men det borgerlige flertallet vedtok likevel å lyse ut 48 nye løyver. Vedtaket i Samferdselsutvalget 28. mars ble mer moderat enn det forrige. Representanter fra samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune fikk en grundig orientering av en samlet taxinæring før vedtaket 28. mars. Taxi. For to år siden var de åtte, i dag er de 16 løyvehavere. - Gjør dere mer attraktive for taxieiere. Det er den eneste måten dere kan konkurrere på, var den klare tilbakemeldingen til Norgestaxi Stavanger og Miljøtaxi fra det store flertallet taxieiere på møtet med samferdselspolitikerne i lokalene til Rogaland Taxi. Ikke ny sentral i Grenland Flertallet i Hovedutvalget for samferdsel i Telemark avviste forslaget om en ny sentral i Grenlandsområdet. Vedtaket ble gjort med åtte mot tre stemmer, idet også Fremskrittspartiets to representanter stemte med det rød-grønne flertallet. Bare Høyre og Venstre stemte for fylkesrådmannens innstilling om å si ja til en ny sentral med 20 nye løyver fra starten, og deretter prioritet til ytterligere 5-10 løyver. Nils Bjørnflaten (Frp) sier til TAXI at han synes det er greit å prøve litt lenger med dagens struktur. Spesielt siden tallene for inntjening er såpass dårlige som de er. Han legger vekt på at utviklingen skal evalueres etter en tid. Grenland omfatter kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Det er tre drosjesentraler der i dag, og området er prisregulert. Leder i NT avd Telemark, Per-Arne Aasmundstad jobbet aktivt for vedtaket som ble fattet, og er svært fornøyd med det. Blant det store flertallet av taxieiere i Rogaland har det vært høy temperatur den siste tiden. Bakgrunnen var et forslag fra Samferdselsutvalget i fylkeskommunen om en full liberalisering av taxinæringen. 28. mars ble et endelig vedtak kraftig reversert fra det opprinnelige. Men 30 nye løyver skal etter politikernes mening avhjelpe trafikktoppene. De øvrige 18 er særløyver for rullestolbrukere, 15 til Norgestaxi og 3 til Miljøtaxi. Samtidig skal reserveløyver fases ut og erstattes av ordinære løyver. Flertallet i Samferdelsutvalget ville først at alle som var kvalifisert skulle få taxiløyve, dvs. fjerne behovsprøvingen, men opprettholde kjøreplikten. Arkitekten bak forslaget var Norgestaxi Stavanger, et forslag som verken var utredet eller på høring før det ble lansert som et benkeforslag. - Det verst jeg har sett av politisk behandling av drosjesaker noe sted, var den beiske kommentaren fra direktør Lars Hjelmeng i Norges Taxiforbund i sakens anledning. Nye løyver I møtet 28. mars ble imidlertid følgende vedtak fattet med stemmene fra Høyre, Krf, Frp og Venstre: 30 nye ordinære løyver med fri tilslutningsplikt opprettes for å bedre taxisituasjonen. Av disse skal fem være nullutslippsløyver. Fylkesrådmannen fastholdt at det ikke var grunnlag for flere ordinære løyver. I saksutredningen ble det også gitt en redegjørelse for eksisterende lovgivning, slik at flertallet nøyde seg med å vedta et ønske om en liberalisert løyvepolitikk innenfor gjeldende system. Formøte med samferdselspolitikerne Æren for den delvise politiske snuoperasjonen må nok også tilfalle NT avd Rogaland, selv om mange nye løyver er vanskelig å svelge. Mandag 26. juni var samferdselspolitikerne invitert til et orienteringsmøte sammen med representanter fra alle de store taxisentralene i fylket. Norgestaxi og Miljøtaxi talte ivrig for en kraftig løyveutvidelse med tilslutningsplikt. Argumentasjonen var at skulle de kunne konkurrere om større offentlige kjøreoppdrag, måtte de bli større. Det ville presse prisene og spare det offentlige for store transportutgifter. Annen eierstruktur Norgestaxi Stavanger og Miljøtaxi er aksjeselskaper der eierinteressene er samlet på få hender. Jo flere løyver de har, jo bedre blir inntjeningen. Problemet for disse sentralen har imidlertid vært at få eller ingen av nye taxieiere ønsker å knytte seg til sentralene. Norgestaxi Stavanger har nærmest blitt rasert de siste to årene. For et par år siden var rundt 70 taxieiere tilknyttet Norgestaxi Stavanger. I dag er antallet i underkant av 25. Stavanger Taxi kan kun ha 50 prosent av taxieierne i sitt løyvedistrikt. Når nye løyver blir tildelt, skjer det derfor en knoppskyting hos andre taxisentraler. Et godt eksempel i så måte er Randaberg Ikke rimeligere priser Politikerne hadde ulike innfallsvinkler. Mens tidligere fylkesordfører Tom Tvedt fra Arbeiderpartiet var opptatt av kvalitet, service og sikkerhet på taxitjenestene, var Eli Aga fra Høyre fokusert på pris. Senterpartiet var opptatt av taxisituasjonen i distriktene, mens Venstres representant var interessert i statistikk. Det siste var et viktig innspill. For statistikken når det gjelder taxipriser viser at jo flere som skal konkurrere om kundene, jo høyere blir prisen. Det viser utviklingen i alle de store byene i Norge uten prisregulering. Nå skal 30 nye ordinære taxiløyver besettes. Med fri tilslutningsplikt skal det bli spennende å se hvilke taxisentraler de ønsker tilknytning til. Stalltipset er at de fleste går til Sandnes og Stavanger Taxi. For TAXI i Stavanger: Ole Kr. Egaas Løyveoverføring i Asker og Bærum Samferdselsutvalget i Akershus har vedtatt at 26 løyver skal overføres fra Asker og Bærum Taxi til selskapet 0-taxi. Det skal skje ved at annethvert ledig løyve i ABT flyttes inntil 26 er overført Vedtaket ble gjort med stemmene fra H, Frp, V og Krf. Mot stemte Ap og SV. Administrasjonen innstilte på at 52 løyver skulle overføres, men dette ble altså moderert av flertallet. I sak som ble varslet for ett år siden, var det også foreslått å redusere løyvetallet i Nedre Romerike Taxi til fordel for Taxi 3, men dette ble ikke foreslått nå. Norges Taxiforbund har lenge bedt om at hele saken ble lagt på is til man hadde avklart forholdene i hele løyveområdet Oslo og Akershus.

5 8 < TAXI / SVENSKE TILSTANDER TAXI / SVENSKE TILSTANDER > 9 Svenske konservative: Fortviler over avreguleringens bakside Kaos i taxinæringen truer Stockholms gode rykte. Nå fortviler politikere over avreguleringens baksider og vil ha prisregulering. Det er avisen Dagens Nyheter som i en serie reportasjer i vinter har satt søkelyset på problemene i Stockholm, og det er svenske høyrepolitikere fra partiet Moderaterna som fortviler mest høylydt. Ulf Adelsohn er en sentral Moderat-politiker gjennom flere tiår, og han gikk inn for avregulering av taxinæringen på 80-tallet. Nå ønsker han gjeninnføring av makspriser og skjerping av kravene til sjåfører. Også hans partifelle Ulla Hamilton, som er Trafikborgarråd i Stockholm og styreleder i Stockholm Business Region, reagerer kraftig, spesielt på at en del drosjer tar ågerpriser fra flyplassen Arlanda til byen. Det gir Stockholm et dårlig rykte, sier hun til DN. I et eget innlegg skriver hun at useriøse taxiselskaper sverter Stockholms rykte, og at det vi ser er avreguleringens bakside. Hvis ikke bransjens seriøse aktører og myndighetene finner løsninger, mener hun lovendring bør vurderes, selv om hun helst vil unngå det. Hun vil innby til en konferanse om problemene, for å diskutere hvordan man kan oppnå et sikrere taximarked med bibehold av kvalitet og tilgjengelighet. I den tøffe internasjonale konkurransen har ikke Stockholm råd til et svertet renommé på grunn av brister i taxibransjen, skriver hun blant annet. For tiden advarer vi våre gjester mot lommetyver, hotelltyver og taxisjåfører. Så ille er det, sier direktør Paul Peters ved Sheraton hotell i en rapport om taxinæringen i Stockholm. Katatrofalt og En skam for byen vår er andre ord som kommer fra turistbransjen. De opplever alle at turister blir lurt av friåkare som vet at de aldri møter sin kunde igjen. De som forsøker å hjelpe kunder til seriøse drosjer, blir ofte truet og av og til fysisk angrepet av de useriøse, som hele tiden sirkler rundt de mest trafikkerte knutepunktene og med skilter som ligner de seriøse sentralenes. Kaos Ulf Adelsohn sier at avreguleringen av bransjen skapte kaos. Det skjedde under en sosialdemokratisk regjering i Lokalt var Adelsohn den gang landshövding (tilsvarende fylkesmann) for Stockholmsregionen, og forsøkte å rette opp skadene gjennom å skjerpe kravene til vandel, kartprøver og legitimasjoner. Det har ikke hjulpet så mye. Han sier nå til DN: - I de fleste vestlige storbyer ved man hva det koster å kjøre taxi fra flyplassen til sitt hotell, men i Stockholm kan det koste hva som helst. Han vil ha tilbake en prisregulering med makspriser og ber også politiet, skattemyndigheter og andre om å ta problemene på alvor - så det blir mindre vanlig med kriminelle og skattefuskere bak rattet. Havarikommisjon? Både Adelsohn og Ulla Hamilton tar kraftig avstand fra forslaget om å fjerne kjentmannsprøven og sette sin lit til at alle drosjesjåfører kan finne fram ved hjelp av GPS. Det var imidlertid opposisjonen i Riksdagens transportkomité som stemte ned dette forslaget like etter påske, og som også krevde at enkeltstående drosjeeiere ( friåkare ) må levere trafikkdata til en sentral. Sosialdemokratene vil ha en statlig utredning om bransjen og vurdere lovgivningen på ny. Regjeringspartiet Folkpartiet vil ha en havarikommisjon til å se på saken. Regjeringen på sin side har bedt Transportstyrelsen og Rikspolisstyrelsen om å effektivisere kontrollen av hvordan yrkestrafikken følger lover og regler, og foreslå endringer som gjør kontrollene mer effektive. Flere har krevd makspriser etter at en del drosjer tar tusenvis av kroner for en tur mellom Arlanda flyplass og Stockholm sentrum. Regjeringen avviser imidlertid å oppheve den frie prissettingen. Den høyeste registrerte jamførpris er kr svenske kroner! Den er det nok ikke alle som får med seg. AH Selv i Sverige, der det jo finnes tillitvekkende og velfungerende taxisentraler, har taxitrafikken på landsbygda praktisk talt dødd ut. Drosjer som har vakt utenom kontortid finnes knapt for de mest nødvendige og hastende oppdrag. Nina Nizovski er glad for finsk regulering, lederartikkel i det finske TAXIbladet Kaos i Stockholm, drosjedød i utkanten Samtidig som Dagens Nyheter skrev flere artikler om taxikaos i hovedstaden, kunne nettavisen ekuriren.se melde om 79-årige Per-Olof Ludvigsson som ikke fikk skyss hjem fra sykehuset fordi drosjeselskapet ikke kjører på hverdagsnettene. Ludvigsson skulle hjem klokka to om natta etter å ha fulgt sin kone til sykehuset. Etter tre timer ble det bestemt at hun skulle innlegges på akuttavdelingen, og mannen skulle reise hjem. Personalet ringte etter taxi, men fikk beskjed om at det ikke kunne skaffes. Ludvigsson måtte i stedet vekke en venn for å bli hentet. Vingåkers Taxi og andre lokale taxiselskap mistet etter siste anbudsrunde all offentlig transport. Vingåkers alene måtte si opp over tretti ansatte og fjernet bilen som kjørte 24 timers vakt i Katrineholm. Nå kjører selskapet til klokka 22 alle hverdager. I helgene har de én bil tilgjengelig døgnet rundt, men den finnes bare på tettstedet Vingåker. Også det er et rent tapsprosjekt i følge selskapet. Det er den krasse virkeligheten når avtalene er som de er, sier en av eierne, Monica Granström. Per-Olov Ludvigsen måtte vekke en venn for å komme hjem fra sykehuset om natten. (Faksimile fra ekuriren.se).

6 10 < TAXI / DANSKE TILSTANDER Dansk taxileder: Offentlige selskaper fremmer sosial dumping I dag er trafikkselskapene politikernes egne selskap ubetinget den største enkeltvirksomhet i Danmark som systematisk fremelsker og dyrker sosial dumping. I tillegg opphever de all virkning av drosjenæringens miljøtiltak. Dette skriver direktør Peter Kjærgaard i drosjeselskapet Odense Taxa /Taxa Fyn i det danske TAXI-bladet. Begrunnelsen er utformingen av anbud fra de regionale, offentlig eide trafikkselskapene. Kjærgaard viser til at selskapene mener de skal spare 50 millioner kroner i den nye anbudsrunden for pasientransport i regionene Midt-Jylland og Syd- Danmark. Han betviler at tallgrunnlag for dette overhodet finnes. I tillegg viser beregninger at måten anbudet nå utformes på, fører til at antall kjørte kilometer økes med prosent i forhold til eksisterende avtaler. Km holdes utenfor - Det skyldes alene at man ikke kan håndtere kjøringen på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte, men opererer i et system som lager køkjøring i stedet for koordinering. Dette vet trafikkselskapene, og derfor har man sørget for at antallet kjørte kilometer ikke inngår i noen av parametrene for turoptimering eller i statistikkmaterialet. Dermed kobles enhver form for miljøhensyn ut, og man dekker over en miljøskandale. Anbud presser lønningene, alt annet blir dyrere, mener direktør Peter Kjærgaard i drosjeselskapet Odense Taxa /Taxa Fyn. (Arkivfoto fra Horsens/AH). Flere kilometer betyr høyere utslipp og høyere kostnader, så det er altså ikke der penger skal spares. Hva så med administrasjonen, spør Kjærgård, og viser til at kostnader på opp til 30 prosent for handicapkjøringen står i skjærende kontrast til Taxa Fyns kostnadsnivå på 5 prosent til administrasjon. Så heller ikke der spares det penger, tvert imot. Bare lønn kan spares Eneste sted å spare på er derfor på lønnen til den som utfører oppdragene. Det har da også skjedd andre steder der de regionale selskapene styrer det hele, skriver Kjærgård, og viser til et enkelt regnestykke: Med tariffmessig lønn og sosiale kostnader kommer både arbeidsgiver og fagforening til at 175 kroner timen er minimumsdekning. Så kommer utgiftene til drift av bilen, som kan variere fra 100 til 175 kroner timen, litt etter type bil og kjørelengde pr år. Fortjeneste kommer så på toppen. Ut fra dette er bud på under 275 kroner timen urealistisk hvis en skal dekke kostnader, med den billigst mulige bilmodell. Men en gjennomgang av prisene i Midt- og Nord-Jylland viser at mange ligger langt under denne prisen. Så skulle vel en offentlig tilbyder underkjenne anbud som underpriser? Men, nei tvert imot er de selskapene regionenes prioriterte samarbeidspartnere, og det er ganske mange av dem. Ikke vårt ansvar Da Kjærgård tok saken opp på en trafikkonferanse, fikk han til svar at det ikke var trafikkselskapenes ansvar å overholde lover på miljøog arbeidslivsområdet. Det var andre myndigheter som skulle kontrollere dette, som Arbeidstilsyn, politi, etc. Trafikkselskapene går kun etter billigste pris. - Det er en bemerkelsesverdig arrogant holdning som kommer fra embetsmenn som skal håndtere valgte politikers beslutninger, skriver Kjærgaard. Ved lønnsforhandlingene i 2010 krevde fagbevegelsen kamp mot sosial dumping og det gikk de private arbeidsgiverne med på. I dag er det de offentlige trafikkselskapene som ubetinget (er) den største enkeltvirksomhet i Danmark som systematisk fremelsker og dyrker sosial dumping. Miljøsvineri For to år siden ble de nye energiklasser for drosjer innført, med forventning om umiddelbar miljøgevinst. Men den gevinsten spises helt og fullt opp av trafikkselskapenes hodeløse miljøsvineri innenfor den individuelle persontransport, slutter Peter Kjærgaard, og oppsummerer: Trafikkselskapenes løsning er den suverent dyreste. Deres edb-systemer er markert dårligere enn drosjenæringens på trafikkstyring og utnyttelse. De slipper unna med sosial dumping og et miljøsvineri som følge av prosent overforbruk av kilometre. - Når den slags kan finne sted i årevis i et land forklares det enten med en eksisterende mafia, korrupsjon eller begge deler. Hvordan forklares det i Danmark? spør Peter Kjærgaard. Halvert i Ringsted På bare to år er antallet taxier hos Ringsted Taxa (Danmark) halvert. Før var det 24 drosjer, men nå er det bare 12 løyver igjen. - Det er en voldsom nedgang og vi lider en stille og rolig taxidød hvis det ikke snart skjer noe, sier formanden i Ringsted Taxa, Hans Hansen. 40 prosent av omsetninger er borte siden Foruten generell økonomisk nedgang, skyldes dette at det lokale taxiselskapet ikke lenger får kommunale oppdrag. Utenbys firmaer og trafikkselskaper har overtatt kjøring av eldre, mat, skoleelever og pasienter. - Kommunen må ta stilling til om den vil ha en døgnpåpen taxitjeneste. Hvis ikke vil enda flere måtte stoppe, sier Hansen. I øyeblikket må drosjeeierne kjøre 14 timer om dagen syn dager i uken for å få det til å gå rundt. Formanden for Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune, Svend-Erik Jakobsen (S), er lei for utviklingen, men sier kommunen må velge billigste anbud, selv om det ergrer ham at det ikke er det lokale taxiselskapet som vinner. (Tv2 Øst) TAXI / DANSKE TILSTANDER > 11 Mobile bedriftsløsninger rett i hanskerommet Bedriftspakken er perfekt for deg som har mye å gjøre, men som sjelden sitter på et kontor. Du får både tale, SMS og data med ekstra sim-kort som du kan bruke i f.eks. et nettbrett. Å ringe koster det samme i hele Norden, og er gratis internt i bedriften. Ta kontakt på 05051, via netcom.no/bedriftspakken eller med din lokale forhandler for bestilling eller spørsmål.

7 12 < TAXI TAXI > 13 34,4 mill. turer i 2011 Drosjeomsetningen økte med 5 prosent fra 2010 til Antall drosjeturer gikk opp med 3 prosent, samtidig som utnyttelsesgraden gikk ned. 40 prosent av tilbudte timer ender med passasjer i bilen. I 2011 omsatte drosjenæringen for 8,1 milliarder kroner, 5 prosent mer enn i Drosjenes totale kjørelengde var 589 millioner kilometer, og 56,4 prosent av disse kilometerne ble tilbakelagt med passasjerer i bilen. Antall kilometer kjørt i næring, samt tallet på opptatte timer, økte i 2011 i forhold til i I alt ble det utført 34,4 millioner turer med drosjer i Dette tilsvarte 6,9 drosjeturer per innbygger Uavklart i Møre og Romsdal Pasientkjøringen i Møre og Romsdal er fortsatt uavklart. Etter at ingen ga bud etter første gangs utlysning, har Pasientreiser bedt om forhandlinger om direkte innkjøp basert på de samme kravspesifikasjonene som i anbudsrunden. Tilbydere kan da ta de forbehold de vil forhandle om. Den største taxiaktøren i fylket, Nordvest Taxi, har fortsatt ikke levert inn noe. Herøy Taxi har levert tilbud innenfor de sju kommunene de opererer i, men med en rekke forbehold. I følge Pasientreiser skal seks tilbydere ha meldt seg. Daglig leder Steinar Nilsen i Nordvest Taxi sier til TAXI at selskapet hadde måttet ta så mange forbehold at tilbudet hadde blitt forkastet uansett. Han tror ingen andre kan levere for hele fylket, så det må legges ut et helt nytt anbud eller forhandles på nytt. Han mener Pasientreiser må slutte å legge ut anbud med så strenge krav. Foruten prisene, er det spesielt kravet til ubegrenset antall biler Nordvest Taxi har reagert på med strenge sanksjoner dersom en bil mangler. Nilsen har inntrykk av at Pasientreiser i Helse midt- Norge har lært noe undervegs, da anbudsutlysningen for Nord-Trøndelag ser noe mer moderat ut. Pasientreiser uteble for øvrig fra årsmøtet i NT avd Møre og Romsdal. i løpet av fjoråret. Gjennomsnittsturen var på 9,7 kilometer og varte i 24 minutter. Færre kilometer Drosjene tilbød til sammen 33,9 millioner timer i Av dette ble 13,8 millioner timer tilbakelagt med passasjerer i bilene. Dette er en økning på 2 prosent i forhold til Utnyttelsesgraden per time, antall opptatte timer som andel av tilbudte timer, lå på 40 prosent i Antall turer og totale kilometer kjørt i næring økte med henholdsvis 3 og 1 prosent, likevel gikk antall kilometer kjørt med passasjer ned med 2 prosent i Den gjennomsnittlige reiselengden per tur gikk dermed svakt ned fra 2010 til Lavere effektivitet Utnyttelsesgrad per kilometer ( kilometer kjørt med passasjer målt som andel av kilometer kjørt i alt) var på 56,4 prosent i 2011, mot 58,3 prosent i Utnyttelsesgrad målt som andel av tilbudte timer var uendret i perioden. Mindre vekst i 4. kvartal Drosjeomsetningen har økt hvert kvartal i I 4. kvartal var omsetningen 1 prosent høyere, sammenlignet med samme kvartal i Antall turer gikk ned med 4 prosent i samme periode. (Kilde: SSB) Norgestaxi vil inn i Vestfold Vestfold fylkeskommune har bedt Norges Taxiforbund om høringsuttalelse til søknad fra Norgestaxi i februar 2011 om ny sentral med 20 øremerkede løyver. Norgestaxi sier i søknaden at de har store ambisjoner for drosjedrift i regionen og vil bruke betydelige ressurser for å bli en markant aktør i markedet. Herunder ambisjoner om å delta i anbudskonkurranser. Norges Taxiforbund, ved avdeling Vestfold, vil i sin høringsuttalelse blant annet legge vekt på at behovsprøvingen skal være reell i Vestfold som i andre fylker. Deling i Oppland Mindre enn ett år etter nylansering av felles profil, skiller Lillehammer og Gjøvik lag og nedlegger felles callsenter. Det var i juni i fjor at Taxidrift AS lanserte Drosjene som felles profil for Oppland-siden av mjøsområdet. Årsaken til bruddet er hovedsaklig at Lillehammer Taxi er misfornøyd med de tekniske løsningene i sentralen, basert på TDS-taksametre og sentralfunksjoner. Lillehammer har vedtatt å gå tilbake til sin tidligere leverandør, Halda. Dansk lov reversert Dansk Taxi Råd er svært skuffet etter at det nye politiske flertallet nå har reversert loven som skulle sikre drosjetilbudet i utkantene. Mens den forrige danske (borgerlige) regjeringen i fjor sommer vedtok å stoppe drosjedøden med en lov som knyttet offentlige kjøreoppdrag til taxiløyver, har den nye (sentrum-venstre) regjeringen tatt skrittet tilbake. Dermed er det igjen klart for at turbiler og busselskaper kan vinne anbud på offentlige kjøring. Avisen Sjællandske skrev nylig i en tittel at Ny lov kan tage livet af taxi-selskaber. - Det handler ikke om vi vil miste jobben, men når, sier drosjeeier Meralem Garges fra Slagelse til avisen. Å hindre at drosjetilbudet forsvinner i store deler av landet var grunnen til at det forrige politiske flertallet i Folketinget valgte å innføre fjorårets lov, som trådte i kraft 15. september. TAXI omtalte dette blant annet i nr 5 i fjor. Kommuner og regioner har hevdet at de vil tape store penger på at anbud ikke kan gis til andre enn drosjenæringen, men Dansk Taxi Råd sier at det ikke er gitt noen dokumentasjon på at det vil skje. Det ergrer meg at man vedtar en lov basert på denne påstanden uten at man har bedt om dokumentasjon på den, og det undrer meg at regjeringen ikke vil avvente innstillingen fra Persontransportutvalget før man svekker taxinæringens rammevilkår, sier direktør Trine Wollenberg i Dansk Taxi Råd. Hun beklager også at lovendringen blir gjort med svært knapt flertall. Partiet Enhetslisten (tilsvarende norske Rødt) er på vippen i Folketinget, og støtter lovendringen fordi de har fått løfte om at sjåfører som kjører for selskaper i offentlig servicetrafikk ikke skal kunne ha provisjonsbasert lønn. - Vi er en utdøende rase på grunn av turvognene som underbyr oss ved ikke å følge de overenskomstene som gjelder i dansk næringsliv. Det er ren slavehandel slik de behandler sine sjåfører, sier Meralem Garges til Skjællandske. Han støtter dermed synet som direktør Peter Kjærgaard i Taxa Fyn gir uttrykk for i en annen sak i dette TAXI. Dansk Taxi Råd vant en seier i fjor, men må konstatere at den nå er tatt tilbake. Her er forbundsleder John Lindbom og direktør Trine Wollenberg under NTs landsmøte sist høst. Lindbom skal snakke om den danske lovstriden på region nords Praha-seminar i mai. Samsung Galaxy Xcover med Bedriftspakken. Tåler det meste! Samsung Galaxy Xcover 1,- med Bedriftspakken 500 Medium eks mva. Kjøp den hos din NetCom forhandler. Finn den nærmeste forhandleren, scann koden eller se netcom.no/bedrift Fra

8 14 < TAXI / ALKOLÅS TAXI / MILJØ > 15 Alkolås i alle drosjer om tre år? EU har som mål å påby alkolås i all yrkestransport fra Norges Taxiforbund er med i en norsk gruppe som skal diskutere innspill til dette arbeidet. Kristian Bjørnrud er NTs representant i den norske fagkomitéen, som ledes av Bjarne Eikefjord. Den har formelt mandat til å spille inn synspunkter på standarder og lovbestemmelser. Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet, Motorførernes Avholdsforbund (MA), Trafikkforum og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund er andre deltakere i arbeidet. TAXI var til stede på det fjerde møte i komiteen, som ble holdt i NTs lokaler. Asbjørg S. Christophersen fra Folkehelseinstituttet orienterte om undersøkelse om rus og trafikk. Det er ikke bare alkohol som er et problem. Illegale stoffer (narkotika), legemidler med varseltrekant og overinntak eller kombinasjonsbruk av andre legemidler kan alt gi trafikkfarlig rus. Ofte er det snakk om kombinasjon av stoffer. Bare 1,5 prosent - Den største økningen skjer i gruppen andre rusmiddelrelaterte ulykker (enn alkohol), sa Christophersen. Det er gjort to relevante undersøkelser. Den ene, kalt DRUID, har undersøkt i alt tilfeldige bilister over hele landet i to omganger, i og i I tillegg er 900 trailersjåfører på østlandet undersøkt høsten 2008, gjennom en frivillig og anonym spyttprøve. Disse ble analysert på 30 ulike stoffer. Bjarne Eikefjord (t.v) og taxiforbundets Kristian Bjørnrud er med i arbeidet for en standardløsning for alkolås i biler. I DRUID-undersøkelsen er konklusjonen at 1,5 prosent av bilistene burde ha latt bilen stå. 1,1 prosent var påvirket av legemidler, 0,4 av narkotika og bare 0,3 prosent av alkohol. I sum 1,8, men ikke alle var påvirket ut over en kjørbar tilstand. Tungtransportstudien viser enda færre påvirkede, og avkrefter rykter om at det er mange av disse som kjører med rus. 97 prosent av de 910 spurte sa ja til å delta, 71 prosent var utenlandske. Mørketall 78 prosent av de som av de som er påvirket har en kombinasjon med alkohol. Av personer som blir stoppet av politiet etter mistanke, er stoffer påvist i 90 prosent av tilfellene. Bjarne Eikefjord sier det er et problem at politiet nedprioriterer de preventive, store kontrollene. Han mener årsaken er at politiet må betale for hver prøve de sender inn, og vil spare penger. Han mener også det er store mørketall og at antall ulykker med påvirkede førere underrapporteres. Tre av fire drepte bilførere har vært påvirket. Selv om andelen som kjører påvirket er svært liten, blir det en del turer i prosent av anslagsvis 7 millioner kjøreturer pr dag i Norge. Da kan det være en påvirket fører i daglige bilturer. Alkolås kommer Det er derfor ganske sikkert at det kommer nye bestemmelser på dette området, selv om mange vil være skeptisk. Nylig kom det fram at busser i Troms ble sterkt forsinket fordi teknisk feil på alkolåsen gjorde det umulig å starte dem, selv om sjåførene var edru. Kostnadene blir også store i relasjon til problemets omfang. I løpet av 2012 skal det være utarbeidet standarder og bidrag til EUs beslutningsgrunnlag for alkolås. Fra 2015 skal det være innført lovgivning som påbyr alkolås installert i kjøretøy for kommersiell transport og for folk som er tatt for promillekjøring, og fra 2020 skal alkolås være påbudt installert i alle typer kjøretøy. Ny mulig el-taxi? Midt i april ble Tesla Model S presentert i Norge, blant annet for drosjefolket i Oslo Taxi. Neste år er den amerikanske elbilen i salg i Norge. 325 personer har alt forhåndsbestilt den. Stor interesse blant drosjeeiere for en ny og flott elbil, med større rekkevidde og god plass til bagasje og fire passasjerer. Bilen vakte betydelig oppsikt og interesse blant drosjeeierne. Den har god plass til fører og fire passasjerer, pluss to bakovervendte barneseter bak, god bagasjeplass både under panseret foran og bak. Tiden da batteriet tar mye av plassen i bilen synes å bli forbigående. Fredrik Hauge i Bellona samarbeider både med Tesla og Oslo Taxi, og framhever batteriteknologien i den nye bilen. Batteriene datastyres i en helt annen grad enn i andre elbiler og er sammensatt av mange små batterier av pctypen. Tesla satser på disse fordi de vil synke raskere i pris enn større batterier. Batteriene er pakket flatt under golvet, og bidrar til svært gode kjøreegenskaper. Også motoren tar lite plass, og dermed frigis motorrommet til bagasje. I tillegg er dette en stor sikkerhetsmessig forbedring ved kollisjon, mener Fredrik Hauge. Lite støy mener han vil gjøre sjåførene mindre slitne etter en lang arbeidsdag i bilen. Forutsigbarhet I sin tale til taxifolket sa Fredrik Hauge at Bellona er opptatt av langsiktighet og forutsigbarhet i samarbeidet med så vel bilprodusenter som taxinæringen. Det er dere som vet hvilke krav som må stilles til en taxi, og som må fortelle det til oss. Om S-modellen vil egne seg direkte som drosje er uvisst. Hauge viser til at Tesla kommer med en X-modell i 2014 som vil være enda bedre egnet. Den vil ha et annet karosseri, ha 7 seter og kan også bestilles med 4-hjulstrekk. Hauge mener Tesla med dette utfordrer hele den tradisjonelle bilindustrien. - Sammen skal vi skape rammevilkårene og kundegrunnlaget. Jeg er utrolig inspirert og motivert, sa Fredrik Hauge. Følg med! Direktør Svein-Erik Marø Ovesen i Oslo Taxi sa at det viktigste i denne omgang er at drosjeeierne kan se en flott bil, drevet med el og som er noe annet enn den Buddyen de har ledd av. Han minnet om uttalelser fra sentrale personer som sa at internett ville bli en flopp og sms en ungdomsgreie for bare få år siden. Mye vil skje på bilfronten framover. Følg med, sa Ovesen, og innrømmet at taxinæringen trenger et spark på skinnleggen. På verdensbasis har forhåndsbestilt Tesla S- modell, som vil være på markedet i USA i høst, i Europa neste år. Prisen til forbruker i Norge er beregnet å bli fra kroner, men da er det snakk om en bil i superklassen, med svært lave drivstoffutgifter og andre fordeler. Siden det er smått med avgifter på elbil, blir det ingen refusjon for drosjeeiere, men uansett er totaløkonomien avgjørende. Hvor mye bruker du i diesel på et år? Flere versjoner Bilen kommer i flere versjoner, der den største forskjellen er størrelsen på batteriet, henholdsvis 40, 60 og 85 kwh. Den billigste utgaven skal gi bilen mulighet til å kjøre rundt 25 mil, mens toppversjonen skal nærme seg 50 mil. Den gjør på 5,6 sekunder og en toppfart på 200 km/t. Tesla gir en batterigaranti på 8 år og på toppversjonen er det ingen begrensning i antall kilometer kjørt. AH

9 16 < TAXI TAXI > 17 Solfrid Fossberg: Vil kjempe for drosjetilbodet I desse dagar startar ho eit nytt samferdsleprosjekt i regi av Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er ein vidareføring av KIDprosjektet Med avstand som premiss eit transportprosjekt der målet var å utveksle erfaringar og finne nye universelle løysingar og samanhengar i tenesteytinga innan transporttenestene i grisgrendt strøk. Fokus var mellom anna å kopla transporttenester mot helsetenester og helseførebyggande tiltak. Erfaringa i prosjektet tilseier at betre løysingar for innbyggararane i distrikta er å finne i samhandling mellom fleire sektorar spesielt innan samferdsle- og helsepolitikk. Første KID-prosjektet vart gjennomført i regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Finnmark fylkeskommune har søkt om å vidareutvikle dette prosjektet og har no regien i Med avstand som premiss -del 2. Interessentar i noverande prosjekt er Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommunar, Norges Taxiforbund og Helseføretaka i Nord v/pasient-køyrekontor. Solid bakgrunn Solfrid har mange innfallsvinklar til kunnskap om samferdsel generelt og drosjenæringa spesielt. Ho var i ti år sekretær for samferdsleutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, jobba som sakshandsamar Solfrid Fossberg er ein ressurs for drosjenæringa, som Knut Thomassen og taxiforbundet gjerne drar nytte av. innan tildeling av løyve og oppbygging av TT-ordninga i fleire år. Ho har og vore politikar i fylkestinget for Høgre og har noko å bidra med til sine partifeller om drosjepolitikken. Ho har eit sterkt engasjement for funksjonshemma, blant anna gjennom Norges Handikapforbund og dei siste åra før ho slutta i fylkeskommunen var jobboppgåva Universell utforming og tilrettelegging for funksjonshemma. Etter 30 år i Sogn og Fjordane fylkeskommune slutta ho i fast stilling, men etablerte sitt eige firma. Entusiast Intervjuaren opplevde henne første gang i fjor, då ho holdt innlegg på Region Nord sitt seminar på danskebåten. Eg noterte meg hennar sterke engasjement for næringa og for det viktige velferdstilbodet som drosjene representerer. Ho snakka den gongen om næringa sitt omdømme, og spurte kor det kom frå. Nokre medier gir eit negativt og selektivt bilde, men klarer med det å skape dårleg sjølvbilde og frustrasjon blant utøverane. Ho meinte drosjefolk bør utstråle sjølvtillet, humør og engasjement. Ein ser det på kroppsspråket. De må vise tru på framtida, ikkje utstråle at no gir eg opp, var bodskapen. Drosjefolk må vere stolte av yrket sitt, og har grunn til det. Lite kunnskap Dette til tross, ho ser skrifta på veggen for mange distriktsdrosjer, men er sterkt engasjert for å hindre at drosjedøden vert ein realitet. Men då må politikarane høyre på næringa, og forstå meir av det som skjer, meiner ho. I tillegg må alle offentlege instansar syne samfunnsansvar og sjå heilskapen i eit offentleg transporttilbod. Fossberg legg ikkje skjul på at mange politikarar også i hennar eige parti kan altfor lite og uttaler seg på dårleg grunnlag når dei snakkar om drosje. Spesielt dei som vil avregulere næringa. Dei aner ikkje kva dei snakkar om spesielt om ein tenkjer transporttilbod i distriktsfylka, seier Solfrid med styrke. Ho meiner utviklinga gir mulegheiter, også i distrikta. Men då må styresmaktene legge til rette for at drosjetilbodet skal opprettholdast og utviklast. Folk vert stadig eldre og treng transport. Det handlar om folkehelse, forebygging og at folk skal kunne bu heime. Om dei kan bestille skyss på eigne vilkår, kome seg ut litt ha det litt sosialt, vil mange pengar vere spart i eldreomsorga. Meir fleksibel transport Samhandlingsreforma krev meir transport, og det er behov for dei små og fleksible transportane. Men då må ikkje politikarane rive grunnlaget vekk for drosjene ved å la selskap som ikkje tilbyr skyss heile døgeret, få ta dei lønnsomme oppgåvene frå til dømes pasientreiser, seier Solfrid Fossberg. Ho meiner at 50-seters bussar blir stadig mindre aktuelt i distrikta, til fordel for mindre og meir fleksible tilbod som drosjene har. Ho er og samd med taxiforbundet i at kvalitet og service i yrket må styrkast. Kvifor skal drosjeyrket vere det einaste utan fagstatus? Ambulansesjåfører er definert som nøkkelarbeidskraft. I mange høve er også drosjesjåførane nøkkelarbeidskraft. - Vi må ha ein strategi for stoltheit og byggje lag. Drosjenæringa må synleggjere det samfunnsnyttige arbeidet den gjer. Om ikkje noko vert gjort vil mykje av drosjetilbodet i distrikta vere borte innan få år. Det seier Solfrid Fossberg, som kjenner næringa betre enn dei fleste som ikkje sjølv er drosjeeigar. Færre rullestolbilar Tross optimismen og pågangsmotet er Solfrid sterkt bekymra for at drosjetilbodet for funksjonshemma skal bli dårlegare. Difor er ho med når taxiforbundet no tek initiativ til samarbeid med funksjonshemma sine organisasjonar for ein felles kamp. Forslaget frå statsråden om å la frivillegheitssentralar få fritak frå løyveplikta, meiner ho er ei stor fare. Det vil ta grunnlaget vekk for drosjer, og tvinge funksjonshemma tilbake til veldedigheit å be pent om drosje når det passar sentralen å halde ope. Utan den køyreplikta som drosjene har, kan funksjonshemma ikkje bestille profesjonell transport når det passar dei sjølv. Avgiftsauke på bilar, begrunna i miljø, men som berre gjer det mindre lønsamt å investere i bil for universell utforming, tykkjer ho og er utan meining. Det er jo ingen alternativ med lågare utslepp! Usynlege Om lag 20 prosent av befolkninga er til ei kvar tid funksjonshemma i høve til transport, det syner statistikken. Blant desse er det fleire enn dei som sit i rullestol eller er dårlege til beins konstant. For eksempel gravide eller foreldre med barnevogn, folk med midlertidig skade, eldre osv. Dessverre er det mange av desse som ikkje krev noko, og som nesten er usynlege i det offentlege rommet. TT-tilbodet varierar veldig i landet er ulike tilbod i alle fylka (19 ulike retningsliner). I snitt er det berre 2-3 prosent som får slik transportstønad. Lokale drosjer er heilt naudsynt for at samfunnet skal fungere for dei mange som ikkje har eigen bil til disposisjon til ei kvar tid. Vi må krevje samfunnsansvar og samarbeid frå alle slik at dette tilbodet ikkje blir borte, seier Solfrid Fossberg. Med samarbeid og heilskapeleg politikk trur ho og at mykje kan gjerast betre og billigare: Ein kan jo starte med å sjå kor mange prosent byråkratiet har auka innan pasientreiser etter at helseføretaka overtok styringa med pasienttransportane og korleis samfunnsrekneskapen tek seg ut. Solfrid Fossberg skulle eigentleg vore pensjonist, men valde å starte eige firma etter at ho slutta i det offentlege. Her brukar ho kunnskapen sin til arbeid for gode transportløysingar. Ho lovar fortsatt engasjement! AH NT avd Rogaland Samler hvert år inn 100 kroner pr medlem og gir til et lokalt, veldedig formål. I år gikk kroner til innsamling for Pet-skanner som Sykehuset i våre hender står bak. Gaven ble overrakt på årsmøtet. 13 minutter er reaksjonstiden for en taxi i København. Politiet kommer gjennomsnittlig 16 minutter etter du har rint, og en ambulanse 15 minutter.

10 18 < TAXI ONSDAG 18. APRIL 2012 TAXI > 19 Oppgi tips, eller få 3 prosent påslag Tips er skattepliktig inntekt. Hvis du ikke dokumenterer hva du får på hvert skift, gir skattemyndighetene et automatisk påslag i inntekten på 3 prosent. Det er meldingen fra Skatt Øst, som på årsmøtene i NT avdeling Oslo Taxi og i Østfold, orienterte om dette og øvrig kontrollvirksomhet med taxinæringen. Norges Taxiforbund mener 3 prosent er urimelig høyt og tar opp kampen mot den (se egen sak). I Skatt Øst har Frode Aarum ledet ca 15 medarbeidere som jobber på heltid med kontroll av drosjenæringen. Han har nettopp sluttet, og fungerende underdirektør Anne Gry Nielsen er midlertidig leder for gruppen. Aarum deltok på årsmøtet i Oslo og sa at nye kontroller kommer. - Strafferettssporet etter skattesvindelsaken i Oslo er snart ferdig. En del klager på ligningen som følge av dommer, behandles fortsatt i Skatt Øst, men Med økt kredittomsetning er det mye mindre tips enn før og mange har også mesteparten av inntekten fra kontraktskjøring. Derfor blir tre prosent sjablongbeskatning helt på siden av virkeligheten, sier direktør Lars Hjelmeng. Saken kom opp etter bokettersyn i forbindelse med de fleste blir avslått. Beviskravene er strengere i straffesaker, så reduserte beløp i retten gir ikke uten videre Urimelig høyt påslag 3 prosent sjablongbeskatning av tips er hjemlet i en forskrift som ikke har vært brukt, men som Skatt Øst nå tar fram igjen. Satsen er urimelig mener Norges Taxiforbund Skatt Øst vil ha bedre regnskapsførsel hos en del drosjeeiere og kom med gode råd på årsmøtet i NT avd Oslo Taxi. storkontrollen i Fredrikstad i fjor vår. Drosjeeiere har bestridt kravet og har engasjert advokat Anders Christensen for å ta sakene. Styret i taxiforbundet har vedtatt å støtte dette med et mindre beløp, siden det er en prinsippsak av stor betydning for alle landets drosjeeiere og sjåfører. tilsvarende tall til beskatning, sa han blant annet. En del taksametre håndterer ikke uten videre tips fra kontant betalte turer i systemet, og det er også andre praktiske problemer, blant annet etterberegning av lønn og arbeidsgiveravgift. - Vi vil anbefale våre medlemmer å dokumentere all tips. Da slipper man også sjablongbeskatningen, men vi vil uansett ta opp både prosentsatsen og andre sider ved denne saken, sier Lars Hjelmeng. Aarum sa videre at løyvehaverne nå er mye mer opptatt av å følge reglene på alle områder. Han kunne likevel ikke si at næringen Forskrift om takseringsregler bestemmer at drikkepenger til serveringspersonale (bortsett fra prosentlønnet serveringspersonale), drosjesjåfører mv. settes skjønnsmessig til 3 % av innberettet lønn, når drikkepengene ikke er tatt med i selvangivelsen. Sannsynliggjøres et lavere beløp ved nøyaktig førte notater, legges dette til grunn. FARGERIK: Dette fantastiske synet kunne vi oppleve på Hjelmeland sist torsdag ettermiddag. Så langt i «foto-karrieren» er dette den kraftigaste og mest fargerike regnbogen vi har sett. Myten seier at det ligg gull ved regnbogens slutt. Vel, i så fall ligg truleg heile gullbehaldninga til Drosjeeier Arif Mohammad (A 819) hadde Fort spørsmål Knox i Hjelmelandsvågen til Frode Aarum, for som leder drosjekontrollgruppa i Skatt Øst. tida. (Foto: Dag Anton Boge) er friskmeldt. Kontrollene i Oslo og Fredrikstad avdekket mange brudd på bokføringsreglene, så regnskapsførselen må innskjerpes. Men på spørsmål fra Geir Netlandet på møtet i Oslo, bekreftet Aarum at man ikke er i nærheten av der man var med skattejukssaken. Bokføring er viktig Skatt Øst mener mange viser manglende vilje til å bruke tid og ressurser på regnskap, og mange er uvitende om hvor store krav som stilles til dokumentasjon. Når det handler om å registrere tips, begynner det å gjøre vondt i viljen også, sa Frode Aarum til NT-medlemmene i Oslo Taxi. Tove-Helene Thompson gikk gjennomgikk 10 punkter med grunnleggende bokføringsprinsipper. Hun pekte på krav til nøyaktighet og fullstendighet. Her kommer kravet til å oppgi driks. Skiftlapper må ikke ha brudd i nummerserien, regnskapet skal være oppdatert, bilagsnummer skal stå på bilagene. Privatuttak må dokumenteres hver gang, ikke som en sum på slutten av året. Tips og veksel Thor Petter Sørlie understreket at alle tips skal registreres som avgiftsfri omsetning i næringsoppgaven. Tips til ansatte FAMILIENYTT kostnadsføres som lønn og innberettes på lønnsoppgaven. Hvis ikke beregnes 3 prosent av innberettet lønn i tillegg. Dødsfall Sørlie sa også at det er galt, slik en del praktiserer, at sjåfører har egne vekslepenger. Disse skal tilhøre virksomheten og telles daglig. Da Mi kjære Tore Løkkeberg kone, påpekte vår omsorgsfulle at det i tariffavtalen mor og står svigermor, at sjåføren mormor, skal søster, ha 500 kroner svigerinne i veksel, og ble tante Sørlie litt mildere stemt, og sa det Liva Grødem var greit så lenge disse pengene tydelig holdes utenfor født Vadla 29. november 1923, regnskapet. sovnet fredfullt inn i dag, Glenn Jonsokberget/Jørpeland, Tuxen påpekte at mange i 13. næringen april 2012 har mest offentlig kjøring og sjelden får tips. Aldri en Frode klage, Aarum ingen krav. svarte Alltid takknemlig for med å si det at lille selv vi gav. vi bruker hodet i blant. Takk for alt. Hvis vi får en forklaring, holder det. Det handler Tore om troverdighet. Det er det Ellen ikke hvis en sjåfør i Anne vanlig og trafikk Johnnyoppgir ett tips Bill i Tore februar og Trine og ett Lisei oktober, mente Øvrige Aarum. familie Begravelse fra Strand kyrkje torsdag 19. april kl Takk Vi ønsker å takke taxijåfør Morten som kjørte oss fra Hjelmeland til SUS da Ruben brakk håndleddet 1. april. Denne flotte og humoristiske sjåføren gjorde at turen vår ble en fornøyelse. Tusen takk! Ruben og fadderne på Foss Bergen Taxi i København I mars avholdt Bergen Taxi sin årlige faglige og sosiale tur for medlemmer ved sentralen. Årets tur gikk med fly til København i praktfull vårdrakt. Takk Hjarteleg takk for all deltaking ved vår kjære Anna Vika sin bortgang. Ei særs takk til Hjelmeland omsorgsenter for god pleie og omsorg ! Du e ei mye med dagen Familien Godt og hyggelig fagseminar for Bergen solstråla Taxi og me på e København-tur Goe klemmer jysla glad i deg! Klem fra Sturle, Tobias, fra Jørgen, mamma mor og far. Styreleder John Lindbom i Dansk Taxi Råd hurtiglading av el-biler lo- og er pappa. det kun én stasjon for Hjarteleg takk for all orienterte deltaking om ved den vår kalt. Medlemmene så også danske kjære taxilov Eli Kleppa og sin noen død. aktuelle Ei spesiell saker takk i det til personalet danske forsere utslippene med en mer et klart potensial for å redubundet. ved Hjelmeland Miljø og omsorgsenter for for god gruppearbeid. pleie og omsorg. klima var energibesparende kjørestil. tema Familien Jurist Kaja Golpen gjennomgikk hovedprinsippene i arbeidsmiljøloven, med vekt på reglene for arbeidstid. De mange spørsmål Jørn Berthelsen la grunnlag for diskusjonene med en innledning Hjarteleg om miljøstrategier. Medlemmene viste takk for all deltaking ved vår seg å være godt oppdatert kjære Alv Bjarne Harboe sin på muligheter og begrensninger i kjøretøymarkedet. I død. Ein spesiell takk til heimesjukepleien for god dagens situasjon er satsing pleie og omsorg. på hybrid-teknologi det mest aktuelle Familien alternativ i kjøretøymarkedet. Hjertelig takk I Bergen mangler infrastrukturen for for gaver alternative og blomster energibærere totalt. i Eksempelvis anledning min 70-årsdag. Tor Egil Fjelde Hjertelig takk Annonsefrister til familiesiden: Til onsdagsavisen - man Husk å oppgi fullt navn på den du gratulerer! Send helst Hipp hurra for Vegard Rettedal som e 2 år torsdag Tenk at minstemann Gabriel nå har blitt 3 år! Gratulerer så Hipp hurra for go guttane vår som fyller år! Marius som Fiskå kom, Finnesand viste blir at 6 år dette og er Sander tema Fiskå som Finnesand har høy blir 9 år aktualitet e kjempe og at gla i mange dokk! Glede opplever oss te mange Me båtturar regelverket i vår og sommer! komplisert og Klem fra mormor og morfar! vanskelig å overholde til punkt og prikke. Bryllup Denne annonsen stod nylig Strandbuen, som er lokalavisen for ytre for oppmerksomheten i Ryfylke. Sjåføren heter Morten Hetland og er nylig ansatt som min stedfortreder i Hjelmeland Taxi, forteller en overrasket og fornøyd fylkesle- anledning min dag. der i Rogaland, Bjørg Ole Olsen Henrik Olsen. Me vil gratulere gojentå vår Sina Helland Østerh så mye med 3år gen idag. Kjemp i deg vennen :) Goe knibar fra mamma & Kåre, mormor & beste Danien Fiskå Herigstad blir 7 den Gratu med dagen, den feiret og får håp du har hatt noen gilde dager. Linn faster, og alle an og ønske deg en mange gilde dag framover. Stor kl frå mamma og pappa. Glad i de Fødsle Send inn din gratulasjon på: Liv Elise Landa og Tore Jøssang giftet seg i Vi vil gratulere E

11 20 < TAXI BILGLASS SKADE? Kostnadsfri reparasjon av steinsprut v/kasko og delkasko. Meget gunstig avtale på ruteskift. Send sms BILGLASS til 2007 eller ring Vi kan bilglass Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. TAXI / TEMATITTEL > 21 ORIGINAL ISEVEIEN MINIBUSS Vi er med deg hele veien. Når du kjøper en minibuss av oss kan du føle deg trygg på at våre godkjenninger er i orden, at våre løsninger er testet og godkjent, at alle forskrifter følges, at reservedeler er tilgjengelig, at vi gjør vårt beste for at du skal ha god driftsøkonomi i mange år. Våre minibusser bygges i Norge, og vår kompetanse ligger i våre ansatte. Vi har over 25 års erfaring og det er ikke uten grunn at vi er Norges største påbygger. Vår kompetanse og lokale tilstedeværelse får våre kunder glede av, ikke bare mens de eier, men også den dagen bussen skal selges og kanskje trenger en overhaling eller nye deler. Hva er viktig for deg? at vi kun bruker originale bussemner, - ikke ombygde varebiler? bilgarantier fra norsk merkeimportør? fabrikkens originallakk på karosseriet? beskjed om tilbakekallingsaksjoner og utbedringer? 5 års garanti på påbygg? serviceavtaler for bil, påbygg og rullestolheiser? mobilitetsgaranti? problemfritt ettermarked, med delelager og serviceapparat i Norge? servicepunkter nær deg? Annonsere i TAXI? Str. Sort/hvitt 2 farger 4 farger Midtsidene ,- 2/1 side ,- Baksiden ,- 1/1 side 8.500, , ,- 1/2 side 4.300, , ,- 1/8 side (kun sort tekst på hvit bunn) Rubrikkannonse (kun tekst) Alle priser eks. mva. 1/4 side 2.450, , ,- 550,- 300,- Nr. Materiellfrist Utsending Uke 4 16/5 31/ /6 28/ /8 16/ /9 20/ /10 18/ /11 15/ /11 13/12 50 Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Gamle Forusvei 43 Postboks Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på Produksjon, rehabilitering og salg av nye og brukte minibusser. Finansiering og innbytte. ISEVEIEN BILINNREDNING AS Hovedkontor Sarpsborg Avd.Rud i Bærum Torvlia 1 Borgenhaugen Løxaveien 5 Rud Salg og produksjon Service og montering Tlf:

12 22 < TAXI Vi forventer seriøs politikk 9. mai er fristen for høringsuttalelser til Yrkestransportloven. Vi har bedt alle fylkeslagene spille inn synspunkter til fylkeskommunene, som selv er høringsinstanser. Det er viktig at motstanden mot løyvefritak for frivillighetssentraler blir framført fra flest mulig. Dette er et svært dårlig forslag, som vil svekke tilbudet til funksjonshemmede. Sentralt arbeider vi med forbundets egen høringsuttalelse. Vi har dessuten bedt om møter med alle partienes samferdselspolitikere, for å høre hva de tenker om taxinæringen, og for å fremme våre synspunkter. Vi fokuserer på programmene for neste periode og ikke minst på våre ønsker for en reform av lov og forskrift. Aust-Agder I96 Jensen, Per Øystein Bergen R618 Øyerhavn, Harald R455 Kvamme, Svein R494 Stigen, Thor R677 Bergstrøm, Gunnar A R679 Baldersheim, Rune R448 Polden, Malvin R688 Fenstad, Rune Buskerud F244 Ølstad, Rolf Petter Hordaland R293 Kalve, Arne R134 Midtbø, Magny Alice R321 Rognvik, Otto R19 Madsen, Jostein R117 Olsen, Bjørn Åge R53 Aksdal, Asbjørn Nordland W379 Flengstad, Bjørn O W102 Løkås, Geir-Allan Det er avgjørende for oss at drosjenæringen ikke blir kasteball i en partipolitisk dragkamp, men får en seriøs behandling som en viktig næring i hele landet. Det krever godt politisk håndverk både fra regjeringen og opposisjonen. Vi forventer at flere setter seg bedre inn i sakene, og forstår de faresignalene som er der. Det er ingen selvfølge at det finnes drosjer når folk trenger det. Det krever en god politikk. Fortsatt ser vi hvordan enkelte fylkespolitikere ignorerer selve fundamentet for et godt drosjetilbud, og spiller med utøvernes inntekter og arbeidstid. De mener de selv kan spille ball med sin del av samfunnskontrakten, mens drosjenæringen skal holde sin. Dette må det bli slutt på. Vi har sterkt tro på at alle partier ser nytten av at drosjene er der overalt og til alle tider. Da må Yrkestransportloven styrkes, praktiseringen bli reell og lik i hele landet. Lovens fundament må forstås og respekteres av alle som skal forvalte den. De som ser drosjenes viktige rolle, må kunne støtte oss i ønsket om en formålsparagraf om at det skal være et godt og stabilt taxitilbud i hele landet, og få innført en modell som kan stoppe drosjedøden i distriktene. Nord-Trøndelag V306 Høybakken, Jon Peter V482 Engberg, Odd Georg V811 Fjelde, Lidvor V841 Fossland, Jan V902 Hellesø, Arild V251 Rødli, Kjell Åge Oppland E138 Tandsæther, Roy E Oslo Larsen, Svein D Nekkar, M Hamed Rustand, Gunnar Arne A91 Lillegård, Gerd A1078 Rabe, Svein A989 Mustafa, Ghulam A689 Yunes, Teimori Dizaj Yekan A28 Saxegaard, Ole-Henrik A227 Gondal, Mohammad Asghar A772 Holm, Kenneth Rogaland L192 Fredriksen, Einar M L486 Stensland, Reidun Mikkelsen Knuts hjørne Styreleder Knut Thomassen Etter at høringen er over den 9. mai, starter arbeidet med en sak for Stortinget. Det kan ta mange måneder, mulig et år før saken behandles der. I mellomtiden må partiene ta stilling, og gi signaler, slik at vi får gode og samlende løsninger. Ingen er tjent med at tilbudet til landets drosjekunder blir en kasteball i valgkampen. Vi vil ha en seriøs politisk behandling. Vi gratulerer Sør-Trøndelag U260 Aune, John Egil Telemark Jønnevald, Gunn Torhild H154 Jore, Trond Kjetil Troms X112 Hegge, Mona X245 Ottesen, Viktor Vestfold Taalesen, Berit Z83 Nordkvelle, Gunnar I Østfold B195 Erlandsen, Lisbeth Irene B272 Stenberg, Jan Egil B336 Lybeck, Arild Volvo med taxidag i Oslo Volvo Personbiler Norge (VPN) har i år inngått fornyet avtale med Norges Taxiforbund. - Et av de viktigste kriteriene for å lykkes med taxikundene er at vi har et god service å tilby, sier Olav Braae Johannessen i VPN. Derfor inviterte Bilia taxisentralene og deres medlemmer i Oslo-regionen til en taxidag 29. mars. Foruten presentasjon av nyheten V70 DRIVe automat som taxiversjon og prøvekjøring av den, så var fokuset på servicekonseptet. Dette innebærer blant annet Direktør Jan Valeur i Bergen Taxi er blant innlederne på en konferanse om bruk av gass som drivstoff i Bergen 23. og 24. mai. Konferansen ser nærmere personlig servicetekniker, faste servicepriser, og forutsigbarhet mht ventetid på verkstedet. Volvo personbiler Norge oppfordrer andre forhandlere til å holde tilsvarende arrangementer. Det var stor pågang av kunder, og stor interesse. Bakgrunnen for det store oppmøtet ligger i en solid jobb utført i forkant av taxiansvarlig, Umaid Mahmood, sier Braae Johannessen. Flere drosjer på gass? TAXI > 23 Det eneste drivstoff-kortet firmaet ditt trenger! For billigere drivstoff og bilvask, ta med søknadsskjema i dag eller besøk Name & Path: Gutenberg:PRODUCTION:esso:2011:Q3:P07417 COMMERCIAL CARDS NORWAY:450x225_COMMCARD_POSTER_NO_P07417.indd Studio No: P07417 Client: Exxon_Mobil 1 of 1 Pages ArtDir: -- Order No: - Brand/Category: ESSO Date Created: :38 AM CopyW: -- Finance Job No: - Campaign: COMMERCIAL CARD Saved: :54 PM Pr Mgr: Client Job No: - Product Range: - Insertion Date: None Acc Mgr: -- Pickup No: None Product Name: - Publication: POSTER QA Mgr: Campagin Code: -- Product Variant: - Media Type:Print_Multiple Artworker: Telephone No:-- Audience: - Tier: - Designer: -- Bleed:456 mm x 231 mm Vehicles_x4b.eps (47.03%, 47.32%; esso:2011:q1:p06330 COMMERCIAL CARDS (UK):Eps:Vehicles_x4b.eps), Europe_Card_Single_D02814_HR.tif (CMYK; 1556 ppi, 1556 ppi; 19.27%; esso:2011:q1:p06330 COMMERCIAL CARDS Trim:450 mm x 225 mm (UK):Tiff:Europe_Card_Single_D02814_HR.tif), Illustrated_hand.eps (62.26%; esso:2011:q1:p06330 COMMERCIAL CARDS (UK):Eps:Illustrated_hand.eps), Esso A cmyk(small).eps (CMYK; 360 ppi; 20.02%; MASTER LOGOS:E:ESSO:Es cmyk(small).eps), Esso_Card.eps (165.23%; MASTER LOGOS:E:ESSO:Esso_Card.eps) Safety:None og 40 prosent naturgass. Country: UK Asset Type:Global_Master Status: IN_Concept Selskapet kjøper en ny Agency Revisions: 0 Client Revisions: 0 gassbil om dagen. Cyan, Magenta, Yellow, Black - Colour Profile ISOcoated_v2_300 Previous User: Thomas He på utviklingen og bruk av gass som drivstoff for kjøretøy og setter spesielt fokus på busser og drosjenæringen. Valeur skal ha som tema: Hvordan skal taxinæringen ta miljøutfordringen på alvor? Miljøsjef Gunnar Welander skal fortelle om Taxi Stockholms satsing på gass som drivstoff. Taxi Stockholm har i dag 1100 biler som kjører på gass, 60 prosent biogass

13 24 < TAXI / FORBUNDSNYTT Forbundsnytt Oslo skal rydde mellom lokal- og fylkesforening Den midlertidige ledelsen i NT avd Oslo og Oslo Taxi fikk fast mandat da årsmøtene ble holdt nylig. Glenn Tuxen er leder og Ali Rafaqat nestleder i både lokalavdelingen og fylkesforeningen. Sammen med Jan Johnsrud er disse to også valgt til medlemmer av NTs landsstyre. Et utvalg er nedsatt for å rydde opp i forholdet mellom lokalavdelingen i Oslo Taxi og fylkesforeningen. Nye vedtekter for begge skal avklare arbeidsdeling og økonomiske forhold mellom de to. Unison-avtalen opphører Forsikringsavtalen mellom Norges Taxiforbund og Unison forsikring lot seg ikke forlenge, da skadeomfanget er større enn inntektene gir grunnlag for. Partene er derfor enige om at avtalen utløper ved hovedforfallet 1. juni. Etter det kan medlemmene vurdere en fortsettelse på individuelt grunnlag, med en høyere pris. Direktør Lars Hjelmeng sier det arbeides med en ny forsikringsavtale med andre selskaper, men har ikke lykkes med å få en slik på plass før 1. juni. Vi kommer tilbake til dette i løpet av høsten, sier Hjelmeng. Politiker? I fylkesforeningens styre sitter de tre nevnte foruten Anne Hove og Zulfiqar Ahmed Gondal fra Oslo Taxi, med Svein Rabe som varamedlem. Øvrige styremedlemmer ble Fawad Mahmood Khan (Norgestaxi), Ahmed Subhani (Christiania Taxi), Kåre Sten (Bytaxi), Najeeb Ollah (City Taxi) og Waqas Aslam (Taxi 2). Alle er valgt for to år. Arnfinn Abrahamsen ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen for to år. Ved hovedforfall i 2011 ble premien økt med 20 prosent for å kompensere for det økte skadeomfanget før den tid. Etter det har skadeomfanget bare økt og er på 130 prosent. Det vil si at det utbetales 130 kroner i skadedekning for hver 100 kroner i premie. Det er derfor enighet om at avtalen måtte avsluttes. - Vi beklager dette, men det var ingen annen utvei. Vi arbeider målrettet for å finne en ny tilpasset og gunstig avtale for medlemmene, sier Lars Hjelmeng. Alle de 964 medlemmene som benyttet avtalen, har fått brev om saken. Norges Taxiforbund sender bladet TAXI til alle medlemmer av fylkeskommunale samferdselsstyrer, som er våre løyvemyndigheter. Vi håper vi har kommet i mål med alle endringene etter høstens valg. Hvis du ikke ønsker bladet, evt bare på pdf, så send en e-post til Det samme om du kjenner andre politikere som bør få bladet. Vi er også åpne for debatt om drosjepolitikk i våre spalter. Disse eierne i Oslo Taxi fikk hederstegn for 30 års medlemsskap i Norges Taxiforbund, utdelt av forbundsleder Knut Thomassen (t.v). deretter følger Kjell Helland, Erik Trøen, Tore Hauge Jensen, Arne Bjørgen, Rune Berntzen og Liv Maren Berg. Ikke på bildet er Bjørn Lage Moen, Tor Bakke, Britt Spenningsby, Gunnar Larsen, Trond Rønning, Per Ole Werner Holm og Ragnhild Holth. Felles Agder-årsmøte Den 10. mars hadde Aust Agder og Vest Agder felles årsmøte-arrangement på Quality Hotel & Resort i Kristiansand. Bente Stokkeland ønsket velkommen. Øystein Trevland representerte sentralstyret og orienterte om forbundet, medlemsavtalene og arbeidet med Yrkestransportloven. Han var også med på utdeling av 15 års hederstegn til Gjertrud Kiland og Oddrun Gjeruldsen. Nils Oddvar Oland fra Aust- Agder, Sigurd Ingvald Pettersen, Liv Ragnhild Karlsen og Bjørn Birkeland fra Vest- Agder var ikke til stede. Anne Siri Skomedal fra Vest-Agder fylkeskommune fortalte om løyvesituasjonen i fylket. Hun fortalte også om kriteriene for å få løyve, og for å trekke dem tilbake. Her ble det stilt mange spørsmål. Før en lang lunsjpause fikk utstillere presentere seg og sine produkter. Selve årsmøtene ble holdt hver for seg. For Aust Agder dukket det opp 21 av i alt 61 medlemmer. Leder Oddrun Gjeruldsen tok seg av konstitueringen, deretter ledet Trevland møtet videre gjennom årsmøtesakene. Møtet var fort unnagjort. Valgkomiteens forslag på styre ble valgt ved akklamasjon. Dette er det nye styret: Leder Oddrun Gjeruldsen, nestleder Terje K. Th. Christensen, styremedlem Daniel Hamzavi. Varamedlemmer: Svein Erik Jerstad og Nils Olaf Frivoll. Årsmøtet i NT avd. Vest- Agder ble åpnet av Bente Stokkeland. Også der ledet Øystein Trevland møtet. 19 medlemmer var til stede. Alle årsmøtesakene ble godkjent uten kommentarer og alle valg foregikk ved akklamasjon. Styrets sammensetning for perioden er som følger: Fylkesleder Bente Stokkeland, Nestleder Frode Sørensen, styremedlemmer Endre Vennesland, Ole Martin Olsson, Svein Terje Lindefjell. Varamedlemmer er Fred Bonde Lykkås og Makvan Kasheikal. Originalbygget Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45. Garanti 4 år/ km. Garantien gjelder hele bussen, ikke bare drivlinjen og gjelder kun orginalbygget Sprinter minibuss. Sprinter er bilen som gir deg trygghet. Trygghet for at du har nok plass, topp komfort og overlegen driftssikkerhet. Trygghet for at du med ekstrautstyr og seteløsninger kan tilpasse bilen slik Sprinter, gj.snitt forbruk 0,82-0,87 l/mil, CO g/km. Importør Bertel O. Steen AS. Løyvekurs - Taxi UTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUND Bli din egen sjef ta løyvekurs på nett, og søk eget løyve. Vi har også tilbud om klasseundervisning. START I DAG! at den passer nøyaktig ditt behov. Motoralternativene er siste generasjons CDI-dieselmotorer fra 109 til 204 hk. Du kan velge mellom 6-trinns manuell girkasse eller 5-trinns automatgirkasse Les mer på nki.no eller ring som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Sprinter kan leveres med det overlegne 4-hjulsdriftsystemet 4MATIC en trygghet for at du alltid vil ligge foran. A5_Sprinter_Minibuss.indd

14 26 < TAXI TAXI > 27 CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** E 200 cdi, Taxiutgave, st.v. indiumgrå met 9000 km, nov-2011, kunstskinn grå, Automat Navigasjon, Hengerfeste, Speilpk. Stor tank Ordinær taxi: kr ,- + mva E 200 cdi, Taxiutgave, st.v. Sort, 8000 km, jan-2012, kunstskinn sort, Automat, Xenon Parktronic, Parameter styring, Stor tank m.m Ordinær taxi: kr ,- + mva 2 stk - Sølv og Sort E 200 cdi, Sedan km, juli-2011 Aut 7-tr, Setevarme,NAVI, Parktronic, m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år Annonsetekst i Norges Taxiforbund sitt blad. DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Tlf Tlf taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse AUTOconsult AS KJØPer Pris fra kr ,- eks MVA Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside: Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Hvordan kan vi styrke forbundet? Utdrag fra artikkel i TAXI 3/87 da Norges Taxiforbund vurderte å ansette en reisesekretær med alle fylkesforeningene som arbeidsfelt: Det vi vet i dag, er at Samferdselsdepartementet arbeider alvorlig med tanker om å endre drosjenæringen. Det er ikke lenger bare snakk om løse diskusjoner, men konkrete vurderinger. Vi kan bare nå frem med våre synspunkter via to kanaler: de enkelte samferdselssjefer ved hjelp av fylkesforeningene, og departementet via forbundet. Det siste betinges av at vi får en tettere kontakt med de enkelte fylkesforeningene enn hva tilfellet er i dag. En øket foreningsstøtte vil måtte bety klare retningslinjer for samarbeid og kommunikasjon. Gjenvalg i Troms Inge Jacobsen fortsetter som leder i NT avd Troms. 45 medlemmer deltok på årsmøtet i Tromsø den 14. april. Bente Stokkeland var sentralstyrets representant og møteleder. Leder i Nordland, Jon Ragnar Nilsen deltok også. De orienterte om arbeidet i forbundet og i Nordland fylke. Elin Busch Reitan fra AktiMed orienterte om bedriftshelsetjeneste og tilhørende tema. Jan Sture Sivertsen, Målselv ville ha debatt om parallelltaksten. Årsmøtet ba styret innhente opplysninger og innspill fra både by og distrikt om erfaringene i TAXI for 25 år siden Det er en forutsetning for at vi skal kunne gjøre jobben vår overfor departementet. Resultatet vil direkte berøre det enkelte medlem. Og den økonomiske støtten til fylkesforeningene kan bare økes ved å øke kontingenten. Vil man ha en bedre og sikrere fremtid må man være villig til å investere i den forbindelse med evalueringen. Hederstegn for 30 år ble tildelt Jan-Arne Johansen, Gunnar Woll og Tore Kristoffersen. 15 år til Paal Berg- Olsen, Åsmund Karlsen, Rolf Karlsen, Kjell G. Olsen og Magne Nygård Styremedlemmer ble Svein Harry Martinsen (Tromsø), Inge Jakobsen (Midt- Troms), Lars Skog (Harstad og omegn). Gjenstående i styret er Hugo Jensen (Nord-Troms) og Hans B. Kristensen. Inge Jakobsen ble enstemmig gjenvalgt som leder. Radiotelefoner Utviklingen av bilradiotelefoner har ført il at disse stort sett er blitt like i oppbygging og elektrisk konstruksjon, ja en kan si at radiotelefonen har fått en tradisjonell form. En typisk radiotelefon er satt sammen av en sender, en mottaker og en strømdel, bygget inn i en felles kasse. Dessuten hører det med en kontrollboks, mikrofon, høyttaler og annet. Kontrollboksen skrus fast ved førersetet, mens sender/mottakerdelen blir forvist til koffertrommet p.g.a. at det som regel ikke er plass Fra historien TAXI for 50 år siden til den inne i bilen. I de radiotelefoner som er i drift i dag, blir det brukt radiorør i den elektriske konstruksjon. Disse radiorørene bruker en hel del strøm, slik at det blir en ekstra tapping av akkumulatorbatteriet i bilen, ja noen ganger så mye at det blir nødvendig å skifte dynamoen til en kraftigere type og skaffe seg større batteri. Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen

15 28 < TAXI TAXI > 29 Forbundsnytt Årets sjåfør og nytt æresmedlem i Finnmark 31 medlemmer deltok på årsmøtet i NT avd Finnmark, der Roger Kjønstad representerte sentralstyret og var møteleder. Fylkeslederne fra Nordland og Troms deltok også. Møtet minnet avdøde æresmedlem Arvid Andersen med ett minutts stillhet. Varaordfører Thorvald Asphaug (Frp) ønsket velkommen til Porsanger kommune. Han hadde gjort god research om samferdsel og taxinæringen og la vekt på dens rolle som et serviceyrke. Under behandlingen av årsmeldingen ble følgende tilføying gjort: Rita S.S. Pallto, Kjøllefjord, utnevnes som Årets sjåfør i Finnmark. Ho er ei positiv dame som liker yrket sitt. Ho er Bent Skogli fortsetter som leder etter årsmøtet i NT avd Østfold. Han var ikke på valg i år. veldig godt likt er sprudlende og pratsom med kundene. Er det noen som er stille i bilen, så får ho praten i gang. Skal taxien på langtur, og passasjeren får vite at Rita skal kjøre, takker kunden på forhånd. Det er veldig hyggelig for taxieier å få slike tilbakemeldinger vi trenger slike flotte sjåfører i yrket. I egen sak på årsmøtet ble Ulf Børre Rist utnevnt til æresmedlem av fylkesforeningen. Vedtatt av et enstemmig og tiljublende årsmøte, som det står i protokollen. God situasjon i Østfold Det er nå 159 aktive medlemmer i fylkesforeningen, 9 flere enn året før. Det har også vært en del skifte av drosjeeiere i fjor, slik at det er mange nye medlemmer. Av årsberetningen framgår ellers stor aktivitet både med interne møter og med næringspolitisk arbeid. Samarbeidet med fylkeskommunen er godt, både politisk og administrativt. Bent Skogli ble valgt inn i sentralstyret på siste landsmøte. Mye arbeid er gjort i forbindelse med konflikter i Taxi 3, men med nytt styre og daglig leder håper NT på at situasjonen blir bedre for de 12 medlemmene der. Økonomien i foreningen er god, mest takket være forsikringsavtalen med Sparebank 1. Det har ikke Roger Kjønstad orienterte om ulike aktuelle saker, blant annet anbudssituasjonen i Møre og Romsdal, arbeidet med Yrkestransportloven og medlemsavtalene. Gerd Wikckstrøm og Jørgen Blix fra Samferdselsetaten i Finnmark orienterte om aktuelle tema. Herunder nye kollektivanbud som er under utarbeidelse, taxi for buss, elektronisk søknadsskjema for løyver og tilskudd til tilpasning av biler for frakt av funksjonshemmede. De tok også for seg drosje som servicenæring, og berørte tema som omdømme, næring og samfunnsrolle. Inge Jacobsen, fylkesleder i Troms, orienterte om samarbeidsutvalget for de nordnorske foreningene, herunder Praha-turen i mai. Utvalget skal arbeide aktivt mot politiske fora og være et forum for erfaringsutveksling mellom fylkene. Kollegaen i Nordland, Jon Ragnar Nilsen, orienterte vært anbud for helseforetaket i Østfold siden mars 2009, der drosjene vant det meste av kjøringen. I årsmeldingen går det ellers fram at foreningen har engasjert seg i transportløsningen ved det planlagte nye sykehuset på Kalnes. De som tegner har liten forståelse for den virkelige verden slik vi oppfatter den. Vi venter spent på den endelige plantegningen, men er svært skeptiske, heter det i årsmeldingen. Hans Bergsmark fra Halden har gjort seg fortjent til 15 års hederstegn. Etter Valget består styret består av Leder Bent Skogli (Halden Taxi), Lars Røed og Anni Raade Blindheim (Moss Taxi), Thomas Jacobsen (nestleder), Kjell Iversen og Bjørn Ressler (ny) (Taxisentralen Fredrikstad og Sarpsborg), Tor Yngve Olsen og Sigbjørn Julien (ØTT), Kjell Vivot Sørholt (ny) (Taxi 3) og Frank Alme (Hvaler). om deres arbeid. Arvid Haddal (Alta) ble gjenvalgt som leder og Bjørn Dahl (Vadsø) som nestleder (med 19 mot 12 stemmer for Svein Kåsereff (Hammerfest), som ble styremedlem sammen med Odd Harjo (Vadsø). I styret fortsetter også Gry Løvberg (Kirkenes), Turid Johannessen (Lakselv) og Bjørn-Eirik Mikkola (Kirkenes), som ikke sto på valg. Under festmiddagen ble det utdelt 15 års hederstegn til Roger Johannes Nilsen (Hammerfest), Tor Egil Johansen (Alta), og Per Mathis Sombu (Kautokeino). 30 års hederstegn ble tildelt Olav Teseem (Hammerfest), Kjartan Mosand (Vadsø) og Arvid Haddal (Alta). Gjenvalg i Buskerud 28 medlemmer deltok på årsmøtet i NT avd. Buskerud på Oset hotell. Erik Galambos ble enstemmig gjenvalgt som leder. Rafiq Dutt deltok som sentralstyrets representant og var møteleder. Årsberetning, regnskap, budsjett, kontingent og honorarer ble godkjent. Under valgene ble Truls Ødegård foreslått som motkandidat til Per Egil Flaskerud som styremedlem, men sistnevnte vant med 15 mot 12 stemmer. Øvrige styremedlemmer ble Bjørn Holst og Ove Egon Skagen. Varamedlemmer ble Henning Pedersen og Ingar Ekern. Juristen har ordet Vi hjelper deg med jussen! Har du noen gang kommet i en situasjon der du gjerne skulle hatt råd fra en jurist? Utfordringer i forhold til en ansatt, eller problemer etter kjøp av bil? NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: Da kan du benytte deg av et privilegium i Norges Taxiforbund. En av dine medlemsfordeler er nemlig gratis juridisk bistand i jobbrelaterte saker. Vi hjelper deg innen de fleste rettsområder, og har spesielt god kunnskap innen bransjespesifikke problemstillinger. Først og fremst består vår bistand i rådgivning, veiledning og korrespondanse med eventuell motpart. Dersom det er en sak som ikke løses ved mekling, kan vi hjelpe til med å skrive forliksklage og møte i forliksrådet sammen med deg. Ved prinsipielle saker, kan forbundet også vurdere å representere deg i rettssak. Dette blir i så fall en vurdering fra sak til sak. I tillegg til kompetanse og omfattende praksis internt på huset, har vi samarbeid med eksterne advokatfirmaer. Dette er verdifulle sparringspartnere, som vi benytter for å dele erfaringer og høste råd. I saker som forbundet selv ikke påtar seg, kan vi formidle bistand via disse firmaene. Her vil du få kyndig oppfølging, av advokater som har jobbet med taxirelevante spørsmål i mange år. Det er et mål for forbundet å jobbe for en bedret arbeidssituasjon for våre medlemmer. Den juridiske bistanden vi yter er en naturlig del av dette, og vi mener at desto mer erfaring og praksis vi opparbeider oss, desto bedre bilde får vi av hvor skoen trykker. Vi jobber stadig for å utvide og styrke vår kompetanse, og også formilde denne Stor aktivitet i Oppland NT avd Oppland holdt årsmøte over to dager i april, med HMS-kurs og Servicekurs første dag. Årsmeldingen beretter om stor møteaktivitet siste år. Stabilt medlemstall ligger på 130 aktive, men med betydelig utskifting. Simen Sterud ble valgt inn i sentralstyret under siste landsmøte, og det er Øystein Skoglund som nå er landsstyremedlem. Avdelingen har godt samarbeid med fylkeskommunen og Sykehuset Innlandet og har også et godt forhold til forretningsenhetene, framgår det av årsmeldingen. Flere utstillere deltok på årsmøtet og TDS holdt brukerkurs før lørdagens middag. SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva. kunnskapen til våre egne saksbehandlere og samarbeidspartnere eksternt. En god del spørsmål kan være små og enkle. Under fanen Medlemsfordeler på våre nettsider, finner du Forbundets tjenester. Når du klikker deg inn her vil du finne en oversikt over rettsområder som er typiske for vår bransje. Her har vi samlet artikler, som kan gi deg svar på noen av de spørsmålene som ofte dukker opp. Vi følger stadig med på rettsutviklingen og aktuelle problemstillinger, og legger forløpende ut informasjon, som vi mener dere bør holdes oppdatert på. Dette er også et arbeid som vi har som mål å bli enda flinkere på! Vi er altså her for å hjelpe deg. Dersom du skulle få behov for juridisk bistand, er riktig vei å gå via din Oppland har forsikringsavtaler med Sparebank 1, Hedmark, men bilforsikringen opphører 30. juni. Det arbeides med fornyelse eller ny partner. Ny yrkesskadeforsikring er tegnet med Vardia fra Hederstegn for 15 år er tildelt Ingolf Linn, Tommy Knestang, Jan-Tore Mathisen og Celi Kolden. 30 års hederstegn er tildelt Jan Egil Brovold og Terje Bjørnødegård. Simen Sterud (Hov Taxi) Kaja Goplen, advokatfullmektig i Norges Taxiforbund fylkesavdeling. Det er mange saker som best lar seg løse på lokalt nivå, og forbundets representanter i fylkene bistår deg gjerne. Dersom det viser seg at det er behov for ytterligere hjelp, videreformidler fylkeslederen saken til juridisk avdeling i NT. Ikke nøl med å ta kontakt, det er din rett. fortsetter som leder. I styret ellers sitter nestleder Øystein Skoglund (Gjøvik Taxi), Morten Havn og Stein Ivar Sæther (Taxi Innlandet), Harald Østheim (Gran Taxi) og Kristoffer Kvien (Valdres Taxi). Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no

16 30 < TAXI / FYLKESLAGENE TAXI / MEDLEMSFORDELER > 31 Sentralstyret Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / vara Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Jan Johnsrud Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: Ole Emil Johansen Hageveien 8 A, 1400 Ski Mobil: Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: BUSKERUD Erik Galambos Postboks 256, 3301 Hokksund Mobil: Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vestfold Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: / ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per Helge Bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MNA ANS 2. vara Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND Rafiq Dutt Hamangskogen 33, 1338 Sandvika Mobil: Landsstyret ØSTFOLD Medlemsfordeler SØR-TRØNDELAG Ola Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Taxiskolen telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. NT TAXIFORSIKRING NT Taxiforsikring tilbyr gunstige ordninger på bilforsikring for din taxi, og private forsikringer til deg som medlem. NT Taxiforsikring er næringens eget forsikringskonsept. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist MOBILDATA NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 160 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen ØKONor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; STENA LINE Rabbater på cruise med Stena Line elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad Oslo ISSN Gode tilbud til medlemmer i Norges Taxiforbund Bedrift Total mobilabonnementet som gir deg full kontroll Bedrift Total passer for deg som ringer mye og vil ha en forutsigbar og lav faktura. Du kan snakke og sende SMS omtrent så mye du vil med hele 3000 minutter og 3000 SMS inkludert hver måned! Du betaler heller ingen startpris per samtale innenfor de inkluderte minuttene. Som medlem av Norges Taxiforbund får du også spesialtilbud på Mobilt Bredbånd. Les mer om de gode tilbudene på taxiforbundet.no. Som bedriftskunde hos Telenor får du mange fordeler Uansett hvilket bedriftsabonnement du velger, får du mange fordeler hos Telenor, som døgnåpen kundeservice, selvbetjening via Min Bedrift og suveren dekning. Med mobilabonnementene som har inkluderte minutter og SMS koster det heller ingenting å ringe internt i bedriften. I tillegg er Mobilt Bredbånd kåret til best i test de siste fire årene. Ring eller besøk en Telenor-forhandler.

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår.

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår. 1 Notat, 22. februar 2013 NTs innspill til lov- og forskriftsendringer. Ref: Høringsuttalelse av 9. mai 2012, notat Oppfølging av dialog med Samferdselsdepartementet til politisk ledelse, 8. juni 2012.

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 Pasientreiser Helse Nord-Trøndelag Transportordninger Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 AGENDA Litt om Pasientreise kostnader i Nord-Trøndelag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Sosialdemokratiet i dag?

Sosialdemokratiet i dag? Sosialdemokratiet i dag? Georg Arnestad Møtet med pensjonistgruppa i Sogn og Fjordane Ap 4.11.2010 Sosialdemokratiet i dag? Om GA: fou-byråkrat, skribent, spaltist, (sofa)raddis, passiv og (nesten alltid)

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter De lokale aktørene Utfordringer og muligheter Avfallsdagene Torsdag 8. mars 2012 Kari Merete Moen Volle Daglig leder J O Moen Miljø AS Jeg vil si litt om : Hvem er J O Moen? Hva kjennetegner de lokale

Detaljer

TAXI-14 Distriktsdrosjene - vere eller ikkje vere

TAXI-14 Distriktsdrosjene - vere eller ikkje vere Regionsråda Transport for alle overalt enn so lenge TAXI-14 Distriktsdrosjene - vere eller ikkje vere Taxiforbundet Avd. Sogn og Fjordane Leiar Endre Råheim Prosjektleiar Solfrid Fossberg Nye (gamle) lover/forskrifter

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Innledning på møte om kommunereformen

Innledning på møte om kommunereformen Innledning på møte om kommunereformen 06.09.16 Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse med kommunereformen. Sigbjørn annonserte

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer