Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune

2 Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med anbod på båt Litt om utfordringane på båt Universell utforming på rutekøyring med buss

3 Buss Rutetilbodet i fylket Skuleskyss % Regionale ruter på kryss og tvers i fylket Fylkeskryssande ruter Drosje/undertransportørar ca 30 millionar kroner Båt/ferje 4 ekspessbåtruter til/frå Bergen 16 lokalruter 7 fergesamband

4 Kva har vi hatt fokus på tidlegare Tilrettelegging for skuleelevar med særskilte behov Som løyvemyndighet har vi forsøkt å legge til rette for rullestolbilar Reserveløyve er omgjort til rullestolbilløyve Tilskot til ombyging

5 Kva har vi hatt fokus på tidlegare Terminalar Brukt ein del pengar på universell utforming av dei største knutepunktterminalane Førde, Florø og Stryn No vert det jobba med Eid og Skei

6 Båt og universell utforming Vi har gjennomført anbod på hurtigbåtane mellom Sogn og Fjordane og Bergen Fire store hurtigbåtar + ein reservebåt To båtar med 190 seter og to båtar med 290 seter + reservebåt med minimum 190 seter

7 Anbod på hurtigbåtane I anbodspapira var vi tydelege på krava i samband med alder og universell utforming I tillegg er operatørar og båtbyggjarar svært gode på prosjektering og bygging av nye båtar. Ein av kandidatane til å levere slike båtar er Brødrene Aa som ligg i Hyen ca 10 mil herifrå

8

9

10 Krav i anbodspapira I anbodspapira var vi tydelege på krava både på funksjonalitet og universell utforming 2007 eller nyare Landgang 2 3 Rullestolplassar/barnevognplass Leikeareal Osv I tillegg regulerer lovverket dette med universell utforming på båtar bygt etter 2007

11 Innovasjonspris universell utforming Norled har i lag med Brødrene Aa fått Norsk designråd sin innovasjonpris for universell utforming på båtar som vart bygt i Båtane vi får er ei vidareutvikling av desse

12 Resultatet Norled har bygt dei nye båtane på Oma Baatbyggeri på Leirvik på Stord Berre nye båtar Reservebåten er frå 2010

13

14

15

16

17

18

19 Lokale båtruter i fylket Tre lokalruteanbod Lærdal, Vik og Høyanger Gulen, Solund, Askvoll Flora, Vågsøy og Bremanger

20

21 Kravspesifikasjon - kortversjon På lokalbåtanboda er det stort sett ikkje stilt krav til alder på fartøya Krav til universell utforming : forskrift frå 1998 Det er høve til å bruke eittskrogsbåtar på ein del av rutene På dei to første har det så langt gått knirkefritt, medan det i Flora har vorte litt støy sjølv om dei har same type båtar som dei andre

22 Kvifor er det blitt uro i Florabassenget? I utgangspunktet var det lagt opp til vidareføring av eksisterande nivå i alle lokalbåtrutene Men på grunn av avlysing av det siste anbodet, måtte det gjerast vesentlege endringar i anbodet for å ikkje bryte lov om offentlege innkjøp

23 Kvifor er det blitt uro i Florabassenget? forts I Florabassenget vil dei i ein overgangsperiode på inntil to år oppleve ein nedgang i «kvalitet», medan dei andre områda får ei vidareføring av tidlegare nivå Naturleg at dei som får redusert kvalitet klagar

24

25

26

27 Rørslehemma kjem seg ikkje om bord: Saka er meldt til Likestilling- og diskrimineringsombodet Sogn og Fjordane Fylkeskommune har inngått avtale med Fjord1 Fylkesbåtane om transport i Flora bassenget frå 1.mai Denne avtala betyr at Lov om Diskriminering og Tilgjenge brytes fordi rørslehemma ikkje kjem seg om bord.

28 Kva vart resultatet Vi ser at innbyggjarane i Florabassenget får ein litt dårlegare tilbod i overgangsperioden Alle har totalt fem turar til/frå Florø per dag Minimum tre av desse vert utført av kombikatamaran som er universelt utforma Dei siste 6 8 åra av anbodsperioden vil det vere 4 5 turar per dag med kombikatamaran

29 Utfordringa Vanskelig situasjon når anbod må avlysast og det må gjerast endringar Lov om offentleg anskaffelse vert sett opp mot blant anna universell utforming Vi trur vi har balansert tilbodet i overgangsperioden på ein måte som gjer at publikum får eit «rimelig godt tilbod»

30 Kaiane Den største utfordringa? Kaiane er ei kjempestor utfordring for at heile reisekjeden skal henge i hop Her på våre kantar så er det ein forskjell mellom flo og fjøre på opptil 200 cm

31 Tidevatn Oslo i mars i år

32 Tidevatn Måløy i mars i år

33

34

35

36

37 Kor er det naturleg å starte? Sannsynlegvis ikkje her

38 Prioritering Vi må starte der det er mest passasjerar eller på plassar med «faktisk behov» I beste fall vil det gå lang tid før alle kaiane er universelt utforma Truleg er det tilhøve rundt omkring som gjer det umulig å tilpasse kaiane slik at dei er universelt utforma

39 Spørsmål før eg går vidare til buss?

40 Regelverk buss FOR nr 1438: Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/85/EF Lov om offentlige anskaffelser

41 Forordning om Eudirektiv 2001/85/EF 4. Krav til buss klasse II og III Buss klasse II og III skal oppfylle kravene i vedlegg VII til direktiv 2001/85/EF når disse er ment å brukes i løyvepliktig persontransport i rute Vedlegg VII definerer i detalj korleis bussen skal byggast

42 Kva betyr dette i praksis? Bussar bestilt etter er universelt utforma. I alle fall for personar med nedsett funksjonsevne Det betyr at «alle» får tilgang til bussane i alle fall etter kvart som bussar vert skifta ut I samband med anbod skjer det ofte ei merkbar fornying

43 Kva er så den store utfordringa?

44 Haldeplassar (busstopp)

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Oppsummert Universell utforming knytt til sjølve bussen er løyst gjennom forskrift nr 1438 og EU direktiv 2001/85/EF I alle fall for dei med nedsett funksjonsevne

58 Oppsummert Utfordringane er framleis enorme på haldeplassnivå. Viktig å prioritere busstopp med mange reisande eller stopp der vi veit at det er brukarar med nedsett funksjonsevne Uansett vil det ta svært lang tid før heile reisekjeda er universelt utforma

59 Reisekjeden.no Elektronisk veiledar for universell utforming lansert i går Utarbeidd av Standard Norge finansiert av samferdsledepartementet Omfattande oppslagsverk for dei som arbeider med offentlege anskaffelsar, leverandørar og interesseorgansisasjonar

60

61

62 Takk for meg!

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI Berekna til Møre og Romsdal fylkeskommune Dokument type Rapport Dato September, 2011 MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane Vestlandsforsking-notat nr. 7/2011 Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane - Evaluering av måloppnåing Geir Liavåg Strand og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen

persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen REGIONALAVDELINGA Leikanger, den 29. juni 2007 GRUNNLAG FOR TINGINGAR OM KJØP AV persontransporttenester med snøggbåt i rute Sogn og Fjordane - Bergen i perioden 1.5.2009-30.4.2017(-19) Tilbodsfrist: 21.

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

KOLLEKTIVMELDINGA 2008

KOLLEKTIVMELDINGA 2008 KOLLEKTIVMELDINGA 2008 INNHALD INNHALD 3 FØREMÅL 4 UTVIKLINGSTREKK 6 OVERORDNA MÅL FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I BERGENSOMRÅDET 7 50% passasjerauke og full framkomst 7 Miljøvenleg kollektivtransport 8 Universell

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

På veg. Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa. Vestlandsforsking-rapport nr. 9/07

På veg. Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa. Vestlandsforsking-rapport nr. 9/07 Vestlandsforsking-rapport nr. 9/07 På veg Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa Nils Arne Hove, Håvard Myrvang og Svein Ølnes Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar Regional transportplan 2014 2023 Analysar og utfordringar www.sfj.no Vedteke av fylkestinget des.ember 2013 INNHALD 1. SAMANDRAG... 3 2. BAKGRUNN OG RAMMER FOR REGIONAL TRANSPORTPLAN... 5 2.1 Bakgrunn...5

Detaljer

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde Årsrapport 2011 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Konsernsjefen har ordet 8 Konsernleiinga 9 Forretningsområde 10 Viktige hendingar i 2011 11 Verksemdstyring 14

Detaljer

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet Årsmelding skuleåret 2014/2015 Elev- og lærlingombodet www.sfj.no Side 1 INNHALD FØREORD 3 INNLEIING 3 ARBEIDSFORM 3 SKULEBESØK - SAMARBEID MED ELEVORGANISASJONEN 3 MOBBEOMBOD 4 KURS, KONFERANSAR OG AKTUELL

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

handlingsprogram for Samferdsel

handlingsprogram for Samferdsel Fylkesplan 2013-2016 HANDLINGSPLAN 2013-2022 handlingsprogram for Samferdsel 2013 Vi vågar litt meir! U 27/13 1. HANDLINGSPLAN SAMFERDSEL 2013-2022... 3 1.1 Det regionale plansystemet... 3 1.2. Gjennomføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer