Sosiale medier ved HiØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosiale medier ved HiØ"

Transkript

1 Sosiale medier ved HiØ Retningslinjer for bruk av sosiale medier (Gjennomgått på faglig ledermøte og administrativt ledermøte ) Markeds- og kommunikasjonsenheten

2 Innhold Bakgrunn... 3 Hva er sosiale medier?... 3 Hovedmål for bruken av sosiale medier... 3 HiØs målgrupper i sosiale medier... 4 Sosiale medier og HiØs omdømmebygging... 4 Hvordan kommunisere privat i sosiale medier som ansatt ved HiØ?... 4 Nettikette ved HiØ... 5 Underenheter ved HiØ i sosiale medier... 5 Retningslinjer for bruk av profiler knyttet til underenheter i studiemarkedsføring... 5 Retniningslinjer for bruk av bloggtjeneste... 6 Etisk bruk av bilder og video... 7 Hvordan rette feil?... 7 Kritikk og negativ omtale... 7 Respons i sosiale medier... 8 HiØs krisekommunikasjon i sosiale medier... 8 HiØs offisielle sosiale medier... 8 Evaluering og oppfølging av sosiale medier Inspirasjon... 11

3 Bakgrunn Som en kompetanseinstitusjon skal Høgskolen i Østfold (HiØ) nå frem til mange ulike målgrupper med informasjon om virksomheten. I tillegg ønsker HiØ å være i dialog med interne og eksterne interessenter, samt skape engasjement rundt og interesse for høgskolen. Nye kommunikasjonsformer gir HiØ flere muligheter. I sosiale medier kan man kombinere ulike virkemidler og vise andre sider av høgskolen enn i mer tradisjonelle medier. Det signaliserer også at HiØ behersker moderne kommunikasjonsformer og ønsker å være tilgjengelig og lytte til brukerne. Hva er sosiale medier? Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Ved å være aktiv og kommunisere i sosiale nettverk som høgskolens interne og eksterne målgrupper benytter seg av, kan HiØ påvirke og bygge omdømmet sitt i en ønsket retning. Disse retningslinjene vil bidra til å sikre at HiØ fremstår konsekvent og enhetlig i sosiale medier. Det overordnede ansvaret for HiØs offisielle profiler i sosiale medier ligger hos Markeds- og kommunikasjonsenheten. Per i dag har HiØ offisielle profiler på følgende sosiale medier: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og Flickr, Vimeo og YouTube. Markeds- og kommunikasjonsenheten ønsker imidlertid å oppfordre alle ansatte til å ta i bruk sosiale medier på arbeidsområder der det faller seg naturlig. For mange kan det være noe helt nytt å delta i slike arenaer, og det er derfor viktig at alle kjenner seg trygge og vet hva som forventes når man bruker sosiale medier som et arbeidsverktøy. Hovedmål for bruken av sosiale medier I sosiale medier er HiØs målsettinger følgende: HiØs deltakelse i sosiale medier skal bidra til å oppnå mål satt i øvrige plan- og styringsdokumenter som strategisk plan. HiØs deltakelse i sosiale medier skal være i tråd med høgskolens verdigrunnlag: Synlighet og kompetanse Fleksibilitet og tilgjengelighet Samhandling og engasjement Åpenhet og troverdighet Respekt, toleranse og likestilling En aktiv dialog i sosiale medier vil bidra til at HiØ fremstår som synlig, tilgjengelig, åpen og kompetent. Gjennom sosiale medier ønsker HiØ å skape engasjement og bygge høgskolens omdømme som en kompetanseinstitusjon og som et godt sted å studere. Sosiale medier skal dermed også være et verktøy i rekrutteringen av nye studenter og ansatte. HiØ skal også i disse nye kommunikasjonskanalene opptre profesjonelt slik at man bygger troverdighet og respekt.

4 Det er svært ønskelig at ansatte ved HiØ deler og liker de publiseringene som blir publisert ved de offisielle sosiale mediene, og da spesielt innenfor de temaene du jobber med. Dette sikrer god markedsføring og rekkevidde på de aktuelle sakene som du brenner for. Du viser også at du er stolt av den arbeidsplassen du jobber på. HiØs målgrupper i sosiale medier Hvilke målgrupper ønsker HiØ å nå via sosiale medier? Eksisterende og potensielle studenter Eksisterende og potensielle ansatte Medier, samarbeidspartnere og andre eksterne interessenter Sosiale medier skal ikke erstatte kommunikasjonen med eksisterende studenter gjennom formelle og etablerte kanaler som Fronter, e-post, nettsider, råd og utvalg m.m, men kan være et tillegg. Sosiale medier og HiØs omdømmebygging Sosiale medier vil kunne bidra til å videreutvikle omdømmet til HiØ og styrke høgskolen som en merkevare. De skal imidlertid ikke erstatte de mer tradisjonelle kommunikasjonskanalene ved høgskolen. All informasjon skal fortsatt være tilgjengelig på universelt utformede plattformer, hovedsakelig på Deltakelse på sosiale medier gir HiØ mulighet til å utvikle et tettere forhold til sine målgrupper og formidle engasjement og deltakelse på studiemarkedsføringsnivå: HiØ kan gi studenter lett tilgjengelig informasjon om studietilbud, arrangementer, kampanjer og andre tiltak rettet mot studenter. HiØ kan gjennom flere kanaler markedsføre høgskolens studietilbud, kompetanseområder, arrangementer og tiltak. Dette vil bidra til å bevisstgjøre interne og eksterne interessenter om høgskolen og dens virksomhet. HiØ kan presentere informasjon om ansatte og deres relevante arbeider på nett; forskning, kronikker, blogginnlegg etc. HiØ kan videreformidle gode historier fra spesifikke studier eller avdelinger med egne sosiale medier / blogg-profiler. HiØ kan gi service til eksisterende og potensielle studenter ved å tilby studieveiledning på nett. HiØ kan legge til rette for at spesielt eksterne målgrupper enkelt kan komme i kontakt med høgskolen og føre en dialog. Hvordan kommunisere privat i sosiale medier som ansatt ved HiØ? Som ansatte er vi viktige ambassadører og representanter for høgskolens omdømme. I sosiale medier kan det være vanskelig å opprettholde et klart skille mellom rollen som ansatt og som privatperson. Det er viktig å la personligheten sin slippe til, samtidig som det er viktig å huske på at vi opptrer som representant for HiØ. Selv om vi ytrer oss som privatperson i sosiale medier, kan andre oppfatte en som talsperson for HiØ. Vi bør derfor huske hvor vi jobber og bruke sunn fornuft når vi kommuniserer på sosiale medier.

5 Nettikette ved HiØ 1. HiØ-representant Husk på at du kan bli oppfattet som HiØ-representant også når du uttaler seg privat. 2. Konfidensiell informasjon Husk på at disse mediene er offentlige. Informasjon du publiserer på nettet er aldri privat. Sensitiv informasjon om HiØ eller tilknyttede personer publiseres aldri. 3. Redelighet Vær ærlig og korrekt. Det er viktig med korrekte opplysninger. Er du usikker, dobbeltsjekk med relevante personer. 4. Høflighet Husk på rollen som HiØ-representant vær profesjonell og uttrykk deg på en klar og høflig måte. 5. Tidsaspekt Hvis du deltar i en dialog for HiØ, er det viktig at du jevnlig oppdaterer innhold og svarer på spørsmål raskt. Det er også viktig å rette opp feil når det er nødvendig. 6. Saksbehandling Som offentlig høgskole skal HiØ aldri foreta saksbehandling i sosiale medier. Henvis til høgskolens ansvarlige organ for saksbehandling. Underenheter ved HiØ i sosiale medier Ansatte har mulighet til å profilere og markedsføre studier, forskning, avdelinger, enheter o.l. på vegne av HiØ. Ofte ser vi at faglærere og studenter, forskere og andre som er tett på områdene som skal profileres har den beste muligheten til å formidle engasjement og deltakelse for sitt område. Høgskolens offisielle kanaler med et høyt antall følgere/besøkende kan videreformidle og engasjere ytterligere ved å dele informasjonen. Hver enkelt avdeling, fagmiljø og ansatt som på eget initiativ oppretter profil på sosiale medier på vegne av HiØ, har et redaktøransvar for profilen og dens innhold. Det betyr at det forventes at spørsmål og meldinger som kommer inn til siden blir besvart, at siden er vedlikeholdt og oppdatert, og at det er en ansvarlig moderator som kan overvåke evt. diskusjoner. Hver enkelt har også ansvar for egen opplæring i sosiale medier. Når det opprettes offisielle profiler i sosiale medier skal Markeds- og kommunikasjonsenheten ved informasjonssjef varsles i forkant. Dette for at vi til enhver tid skal ha oversikt over hvilke offisielle profiler som finnes for Høgskolen i Østfold i sosiale medier. Husk bruk av nettikette. Retningslinjer for bruk av profiler knyttet til underenheter i studiemarkedsføring Markeds- og kommunikasjonsenheten kan knytte studiemarkedsføringsprofiler i sosiale medier inn i markedsføringsteksten for studiet for å gi potensielle studenter en smakebit på studielivet, og øke sannsynligheten for at en potensiell student vil ønske å søke seg til studiet. Se f.eks Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse for et eksempel på dette. Profilene må imidlertid rette seg etter følgende retningslinjer for å kunne knyttes opp mot studiemarkedsføringen på hiof.no:

6 Profilen må ha HiØs emblem som profilbilde i enten hvitt eller svart men bakgrunnsfargen kan velges fritt fra høgskolens fargekoder i Designmal Coverbilde kan velges selv (men pass på at det retter seg etter kravene for bilde og video i seksjonen under) Profilen må være rettet mot et eksternt publikum, dvs. den må være opprettet for et profileringsformål. Profiler som er rettet i hovedsak mot eksisterende studenter med mye intern / lukket informasjon vil ikke kunne brukes i studiemarkedsføring. Tonen på postene i sosiale medier kan med fordel være uformell og åpen, men Nettikette skal alltid følges. Egne profiler anbefales å ha et særlig fokus på faglig og sosial aktivitet på en utadrettet måte dvs. vise omverdenen hvordan det er å være student via bilder, artikler, bloggposter og nyhetssaker om hva studentene oppnår i/med studiet, eller profilere (opprette) arrangementer og annet for et eksternt publikum (f. eks åpen dag på studiet/avdelingen, kunstforestillinger, kunstutstillinger, åpne seminarer o.l.) Ved ønske om promotering av lokale gjesteforelesninger, kampanjer, arrangementer o.l. er det utarbeidet en egen informasjonsplan for lokale arrangementer. Gå gjennom denne i god tid før promoteringen finner sted. (Henvis til «Informasjonsplan for lokale arrangementer» - Ta kontakt med de lokale webansvarlige for å gjennomgå denne informasjonsplanen. For at HiØ skal fremstå som konsekvent og enhetlig ved ulike arrangementer og promoteringer, er det viktig at ansatte bruker høgskolens nye grafiske profil og maler for plakater / flyers / informasjonsmateriell. Det er viktig at retningslinjene for HiØs grafiske profil overholdes slik at all kommunikasjon fra HiØ gjenkjennes og styrker høgskolens identitet. Ny designmal er nå vedtatt og skal følges av alle avdelinger og enheter. Les mer om HiØs grafiske profil her. Retniningslinjer for bruk av bloggtjeneste Oppretting av blogger for studiemarkedsføringsformål og annet kan gjøres via vår offisielle bloggplattform Den som oppretter bloggen har et redaktøransvar for det som publiseres der, og et selvstendig ansvar for egen opplæring. Kursrekken med referanser til videoer og artikler om hvordan blogge skal gjennomgås før du starter bloggingen, og du bør ha skrevet noen artikler før du evt ønsker å få din blogg fremhevet. Skal du opprette en blogg for en forskergruppe, til markedsføring eller annet, så skal temaet Casper hiof og en spesiell HiØpliging for Wordpress benyttes. Dette temaet sikrer at denne bloggen er klargjort for å kunne håndtere universell utforming og at den takler responsive nettsider. Da kan bloggposten videreformidles og skape liv på høgskolens offisielle sosiale medie-kanaler, og/eller legges ut som henvisningsartikler på forsiden av hiof.no/ avdelingens forside/ andre sider under Markeds- og kommunikasjonsenhetens kontroll. Mer informasjon om temaer og plugins finnes på bloggplattformen. Husk Nettikette. Markeds- og kommunikasjonsenheten har et redaktøransvar for offisielle kommunikasjonsflater, og vil alltid vurdere hver enkelt post individuelt. Ikke alle bloggposter vil kunne publiseres på offisielle flater. Markeds- og kommunikasjonsenheten forbeholder seg retten

7 til å ta disse avgjørelsene på høgskolens vegne, med bakgrunn i krav om balanse og fordeling mellom avdelinger og studiesteder, samt gjeldende kommunikasjonsstrategi, markedsplan og strategisk plan. Bloggen må imidlertid forholde seg til de samme retningslinjene som stilles ovenfor sosiale medier-kontoer (se over) for å kunne anses som en offisiell kanal for en underenhet ved HiØ. Ta kontakt med Markeds- og kommunikasjonsenheten hvis det er noe du er i tvil om ved bruk av sosiale medier. Etisk bruk av bilder og video Som offentlig høgskole skal HiØ følge etiske kjøreregler for publisering av bilder og video på sosiale medier, i bloggform og på egne markedsføringsflater: Spør alltid om samtykke av personer som avbildes eller filmes. Informer om at bildene vil bli brukt på HiØs profiler i sosiale medier og i hvilke medier de vil bli publisert. Gi alltid mulighet til å reservere seg mot slik publisering. Prioriter å kontakte personer som er gjenkjennelige og i fokus på bilder i situasjoner der det blir tatt bilder av større folkemengder, vil det ikke alltid være mulig å innhente samtykke fra hver enkelt. Sørg for lett tilgjengelig og synlig informasjon om kontaktperson hvis noen ønsker å bli fjernet fra publiserte bilder og videoer. Innhent alltid tillatelse fra foresatte før fotografering og publisering av bilder av barn. Hvordan rette feil? Det er lov å feile i sosiale medier. Dersom du begår en feil ved å publisere noe uriktig eller uheldig, retter du opp og beklager. Informer avdelingens/enhetens webansvarlige om hendelsen hvis du mistenker at overtredelsen får konsekvenser. Se oversikt over lokale webansvarlige her. Kritikk og negativ omtale HiØ ser på kritikk og negativ omtale i sosiale medier som en mulighet til dialog og forbedring. Ved å imøtekomme og delta i samtaler om det som oppfattes som negativt, kan HiØ bruke sosiale medier som et utviklingsverktøy. Innholdet i dialoger på sosiale medier som berører HiØ, vurderes nøye. Hvis innholdet i en kommentar er relevant for dialogen den henviser til, tas det på alvor, uavhengig om det er en positiv eller negativ omtale. Her er det viktig å gi tilbakemelding og takke for engasjementet. Slike innlegg slettes ikke. Saksbehandling skjer ikke i sosiale medier. Man gir ikke konkrete svar på kritikk som i henhold til lover og forskrifter krever formell behandling av særskilte organ ved HiØ. Alt innhold som er lovstridig, fjernes umiddelbart fra de sosiale medier som HiØ har kontroll over. I andre medier kontakter man ansvarlig redaktør.

8 Respons i sosiale medier Sosiale medier legger til rette for direkte dialog og rask respons. For å skape en god dialog med brukere, anbefaler markeds og kommunikasjonsenheten å følge opp henvendelser og samtaler slik det faller naturlig. Spørsmål som har relevant og saklig innhold besvares så fort som mulig, helst samme dag som spørsmålet blir stilt. Hvis det ikke lar seg gjøre, skal det bli gitt et foreløpig svar om at spørsmålet er mottatt og at vedkommende skal få et svar snarest mulig. Spørsmål og svar om studier, studietilbud og opptak skal koordineres med ansvarlig studieleder eller studie- og forskningsenheten. Spørsmål og svar om avdelingers virksomhet og planer skal koordineres med ansvarlig dekan. Spørsmål og svar om HiØs strategier og planer skal koordineres med informasjonssjef. Informasjonssjefen avklarer alltid med rektor og øvrig ledelse. Spørsmål som er kompliserte, vurderes nøye. Vurder om man selv er den rette til å svare, eller henvis/videresend til en kollega eller leder hvis det er en annen som er en mer naturlig adressat. HiØs krisekommunikasjon i sosiale medier Det er svært viktig med god kommunikasjon i krisesituasjoner. Viktige og nøyaktige budskap skal formidles på en mest mulig effektiv måte, under stort tidspress. Her kan sosiale medier fungere som et effektivt supplement til den tradisjonelle krisekommunikasjonen mediene er raske og treffsikre om man kjenner målgruppene. Dessuten kan både eksterne og interne målgrupper forvente å få oppdatert informasjon i sosiale nettverk hvor høgskolen er godt etablert. Det er viktig å understreke at sosiale medier ikke skal erstatte den tradisjonelle kommunikasjonsvirksomheten ved HiØ. Kommunikasjon til HiØs studenter, ansatte og pårørende vil skje i henhold til vedtatte beredskapsplaner ( Sosiale medier skal fungere som et tilskudd slik at HiØ kan møte det omfattende informasjonsbehovet som oppstår ved kriser. HiØs offisielle sosiale medier Per dags dato bruker HiØ en rekke sosiale medier til ulike formål: Facebook Brukes som kommunikasjonskanal og portal for dialog rettet mot HiØs målgrupper. Benyttes særlig til å ha en dialog med potensielle og eksisterende studenter og ansatte. Brukes til å formidle innhold av sosial karakter som nyheter og bilder fra ulike arrangementer og tiltak ved og om HiØ. Lenker oftest til nyhetssaker som publiseres på Ved å lenke til saker på høgskolens nettsider fra Facebook og andre passende sosiale medier, kan leserne bli mer kjent med nettsiden og innholdet der. Brukes også til generell interessant informasjon for potensielle studenter, eksisterende studenter og ansatte, fra eksterne artikler om studieteknikk

9 Brukes til å gi informasjon og service til studenter studieveiledning kan bli aktuelt fremover. Twitter: Brukes til korte meldinger og budskap på maksimalt 140 tegn. Brukes som kommunikasjonskanal for HiØs omdømmebygging og rekrutteringsarbeid. Særlig rettet mot media, samarbeidspartnere og potensielle arbeidstakere og studenter. LinkedIn Brukes som et digitalt nettverk hvor arbeidstakere og arbeidsgivere finner hverandre. Brukes til å annonsere og profilere ledige stillinger ved HiØ. Brukes til å annonsere etter- og videreutdanning for en arbeidende målgruppe. HiØ vil satse på økt bruk av følgende sosiale medier: Instagram Brukes til å dele og formidle bilder og øyeblikk. Publiserer bilder fra ulike arrangementer og settinger ved HiØ. Særlig rettet mot studenter. Kan re-poste studenters hverdagsøyeblikk. Flickr Brukes til å publisere og formidle offisielle bilder fra ulike arrangementer ved HiØ. Henviser til HiØs Flickr-konto til dem som trenger bildemateriell, f.eks. medier, samarbeidspartnere og studenter. Brukes til å gi søkere og potensielle studenter et visuelt inntrykk av høgskolen. YouTube Brukes til å utveksle filmsnutter og formidle budskap gjennom små filmklipp eller innslag fra pressekonferanser og arrangementer ved HiØ. Brukes som kommunikasjonskanal for rekruttering og markedsføring, spesielt rettet mot potensielle og eksisterende studenter. Brukes som informasjonskanal med faglig innhold rettet mot studenter, f.eks brukt av IT-drift og Avdeling for lærerutdanning (Magnus Nohr). Vimeo Brukes til å utveksle filmsnutter og formidle budskap gjennom små filmklipp eller innslag fra pressekonferanser og arrangementer ved HiØ. Brukes som kommunikasjonskanal for rekruttering og markedsføring, spesielt rettet mot potensielle og eksisterende studenter.

10 Evaluering og oppfølging av sosiale medier HiØs deltakelse og omdømme i sosiale medier overvåkes og følges opp systematisk. Markeds- og kommunikasjonsenheten har det overordnede ansvaret for denne oppfølgingen. Per i dag benytter HiØ seg av Retriever Monitor, en overvåkningstjeneste av redaksjonelle saker. Her presenteres papiraviser, nettaviser, og TV og radio i inn- og utlandet, i et og samme grensesnitt, og man kan motta varsling både gjennom e-post, sms og mobilapp. Retriever tilbyr også en overvåkningstjeneste for sosiale medier, Retriever Pulse. For HiØ kan det være aktuelt å ta i bruk Retriever Pulse for å følge høgskolens deltakelse og samtaler på blant annet Facebook, Twitter og Flickr. HiØ bruker også Google Analytics som primært overvåker høgskolens nettside og alle undersider. Denne overvåkningen gir oss tilbakemeldinger om brukerreisen; hvor trafikken inn til nettstedet kommer fra, hvilken teknologi er brukt, hvor lenge oppholder brukerne seg på ulike sider, besøker brukerne andre sider og evt. hvilke, og hvilke sider forsvinner de ut til. Her kan vi evaluere effekten av nettsideoptimaliseringer, ulike kampanjer, generell annonsering og evaluere bruken av sosiale medier. I tillegg benytter HiØ seg av Facebook Innsikt og Facebook Annonseadministrasjon, som er Facebooks egne analyseportaler for henholdsvis organiske poster og annonsering.

11 Inspirasjon I utarbeidingen av disse retningslinjene for bruk av sosiale medier ved HiØ, er følgende kilder blitt brukt til inspirasjon og informasjonsinnhenting: Høgskolen i Buskerud (HiBU): Direktoratet for forvaltning og IKT: Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST): Kommunesektorens organisasjon (KS): %20FoU%20- %20Rapport%20om%20kommunesektorens%20bruk%20av%20sosiale%20medier.pd f I tillegg har markeds- og kommunikasjonsenhetens erfaringer med HiØs foreløpige deltakelse på sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram, Flickr og LinkedIn, blitt benyttet.

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2011/9150-11 Saksbehandler: Kari Imsgard Saksframlegg Etablering av en kommunal Facebookside Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 10.06.2014

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Strategi for bruk av sosiale medier i Rakkestad kommune. Saksnr. 15/1441 Journalnr /15 Arkiv 140 Dato:

Strategi for bruk av sosiale medier i Rakkestad kommune. Saksnr. 15/1441 Journalnr /15 Arkiv 140 Dato: Strategi for bruk av sosiale medier i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13555/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 1 Rakkestad kommune og sosiale medier Hvorfor satse på sosiale medier? 1. Hva er sosiale

Detaljer

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011 Meldal kommune i sosiale medier Olav Dombu eforum 18.10.2011 Sosiale medier er fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side,

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Songdalen kommune... 1 Vi skal bruke sosiale medier som en del av:... 1 Songdalen kommunes sosiale

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Songdalen kommune... 1 Vi skal bruke sosiale medier som en del av:... 1 Songdalen kommunes sosiale Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Songdalen kommune... 1 Vi skal bruke sosiale medier som en del av:... 1 Songdalen kommunes sosiale medier... 1 Opprettelse av nye kommunale sider i sosiale medier...

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning oktober 2011

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning oktober 2011 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning oktober 2011 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs overordnede

Detaljer

Hvordan møter vi mediene?

Hvordan møter vi mediene? MEDIEHÅNDTERING Hvordan møter vi mediene? Det du ikke klarer å overbevise deg selv om vil du neppe klare å overbevise andre om Jeg kjenner saken jeg skal intervjues om Jeg er trygg på min rolle Jeg sier

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning juni 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning juni 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning juni 2010 Innhold HiST inspirasjon strategi sosiale medier Om strategien og veiledningen HiSTs muligheter for å bli bedre med sosiale medier Forts. forbedringsmuligheter

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Vi samhandler og skaper relasjoner

Vi samhandler og skaper relasjoner Vi samhandler og skaper relasjoner - HiST i sosiale medier FS-Brukerforum 25.10.2011 Agenda Sosiale medier i høgere utdanning Hvordan HiST bruker sosiale medier Praksis og muligheter Praktiske og overordna

Detaljer

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet?

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? Synlig speiding Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? 2 Synlig hvorfor? Hva vil det si å være synlig og hvorfor skal vi være det? Bare merarbeid eller også en bonus? 3 Viser speidergruppa

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Veiledning for. nettansvarlig

Veiledning for. nettansvarlig Veiledning for nettansvarlig CP-skolen 2017 Innhold Valg av nettansvarlig... 2 Nettansvarligs oppgaver... 2 Fylkesavdelingens nettside... 3 Fylkesavdelingens Facebook-side... 4 1 Veiledning for nettansvarlig

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Hvordan bruke sosiale medier smart?

Hvordan bruke sosiale medier smart? Hvordan bruke sosiale medier smart? Edgar Valdmanis, NettCoach.no Subsea Valley, 5.mars 2014 Alt er brukerskapt Tradisjonelle medier har en redaksjon Redaksjonen er et filter Sosiale medier har av og

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 BETA.KOMM Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 Oppdragsgiver: KS FoU Undersøkelsen er utført av HK Reklamebyrå AS i samarbeid med Norfakta Markedsanalyse. Jannicke Husevåg konsulent

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Informasjonsplan for Bydel Østensjø

Informasjonsplan for Bydel Østensjø Informasjonsplan for Bydel Østensjø 2010-2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlag og kommunale føringer... 3 3. Prinsipper for informasjonsvirksomheten... 4 4. Mål og tiltak... 4 4.1

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Sosiale medier og offentlig forvaltning Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Agenda 1. Hva er sosiale medier 2. Ta stilling til sosiale medier 3. Ta i bruk sosiale medier

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR S T Y R E S A K # 04/16 STYREMØTET DEN 10. OG 11.03.2016 Vedrørende: KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2016-2017 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslåtte kommunikasjonsplan for 2016-2017 Vedlegg:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I HATTFJELLDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I HATTFJELLDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I HATTFJELLDAL KOMMUNE 21.08.12 mh 1. Innledning Stadig flere benytter sosiale medier. Hattfjelldal kommune ønsker derfor at alle ansatte har et bevisst forhold

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

og beskriver hvilke sosiale kanaler som skal anvendes, hvordan SIU skal kommunisere, og hvem som skal utføre det.

og beskriver hvilke sosiale kanaler som skal anvendes, hvordan SIU skal kommunisere, og hvem som skal utføre det. Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Forvaltningspolitiske føringer og regelverk... 2 3. Målgrupper og segmenter... 3 4. e media soner og kanaler... 3 5. Målsettinger... 4 6. Identitet og budskap... 5 7. Hovedaktiviteter...

Detaljer

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER SELVUTNEVNT EKSPERT PÅ SOSIALE MEDIER Hvilken navn går jeg under på sosiale medier? NETTET SOVER ALDRI HVA ER SOSIALE MEDIER? «SOSIALE MEDIER ER NETTBASERTE TJENESTER SOM

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 1 Innhold Innledning...3 Hvem er vi?...3 Visjon 2012-2018...3 Hovedmål...3 Barneombudets verdier...3 Vår organisasjonskultur...4 Statlig informasjonspolitikk...4

Detaljer

Margit Tangen Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold. Hedda Takle

Margit Tangen Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold. Hedda Takle Tema Facebook Margit Tangen Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold Hedda Takle Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold Agenda 09.30 12:00 Facebook & Facebook Ads 12:00 13:00 Lunsj 13:00 14:30 Instagram

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder Bibliotek i sosiale medier Kenneth Eriksen daglig leder Hva er sosiale medier? Videodeling Bildedeling Blogging Mikroblogging Podcaster Sosiale medier RSS Forum & diskusjon sgrupper Widgets Wikis Sosiale

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

Strategi for bruk av sosiale medier i Ås kommune

Strategi for bruk av sosiale medier i Ås kommune Strategi for bruk av sosiale medier i Ås kommune Utkast Nov. 2010 Dette er en foreløpig versjon av hvordan Ås kommune ønsker å bruke forskjellige sosiale medier. Rådmannen ønsker at ansatte skal ha spesielt

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Foto: colourbox.com VEILEDER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I LØRENSKOG KOMMUNE

Foto: colourbox.com VEILEDER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I LØRENSKOG KOMMUNE Foto: colourbox.com VEILEDER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I LØRENSKOG KOMMUNE Skrevet av: Gard Haglund Publisert: september 2015 Innhold Sosiale medier i kommunen... 3 Hva er sosiale medier?... 3 Hvorfor

Detaljer

Hvordan nå ungdom via sosiale medier?

Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Colt Kommunikasjon AS Stiftet 03.12.2006 - Helena Makhotlova -Kommunikasjonsrådgiver i Norges første PRbyrå med spesialisering i sosiale medier - I dag er vi 5 heltidsrådgivere

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Bør kommune-norge ta i bruk sosiale medier?

Bør kommune-norge ta i bruk sosiale medier? Bør kommune-norge ta i bruk sosiale medier? Veikart for sosiale medier i kommunesektoren Frank Langva Frank Langva Vi skal snakke om Strategi for bruk av sosiale medier Stemmer og språktoner Sosiale medier

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av sosiale medier For Facebook-redaksjon og ansatte

Retningslinjer for bruk av sosiale medier For Facebook-redaksjon og ansatte Retningslinjer for bruk av sosiale medier For Facebook-redaksjon og ansatte Hensikt og målsetting: Kommunen ønsker å bruke sosial medier med tre målsettinger: Innbyggerdialog Omdømmebygging Krise- og beredskapsarbeid

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

MODUL 7 MEDIA OG KOMMUNIKASJON

MODUL 7 MEDIA OG KOMMUNIKASJON MEDIA OG KOMMUNIKASJON AVSENDER BUDSKAP MOTTAKER Hva vil vi si? Når? Hvorfor? På hvilken måte? Metode? Til hvem? Lys opp kommunikasjonen Flere verktøy og raskere medier gir både utfordringer og muligheter

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

RETNINGSLINJER. for bruk av digitale og sosiale medier i tjenesten Borg biskop og bispedømmeråd

RETNINGSLINJER. for bruk av digitale og sosiale medier i tjenesten Borg biskop og bispedømmeråd RETNINGSLINJER for bruk av digitale og sosiale medier i tjenesten Borg biskop og bispedømmeråd Hensikt med retningslinjene Disse retningslinjene er utviklet til hjelp for ansatte til å bruke digitale og

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 1. Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune er en vekstkommune som skal være tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Sentralstyremøtet Norsk Psykologforening 21.4.08 Rammer: skal være forankret i foreningens verdigrunnlag og vedtekter, og bygge opp om overordnede mål

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen?

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? NOKIOS, 20. september 2011 Ingrid Stranger-Thorsen og Ragnhild Olin Amdam Direktoratet for forvaltning og IKT Hvem er vi? Hvem er du?

Detaljer

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016 God morgen kom i gang digital strategi 15. desember 2016 Organisasjonens strategi Digital strategi Forretningsmål Digital strategi Resultat før/etter skatt, omsetning og større markedsandel ved Salg Redusere

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Hvordan nå ungdom via sosiale medier?

Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Colt Kommunikasjon AS Stiftet 03.12.2006 Helena Makhotlova Kommunikasjonsrådgiver i Norges første PRbyrå med spesialisering i sosiale medier I dag er vi 5 heltidsrådgivere

Detaljer