Økologisk grønnsakdyrking. Studietur til Tyskland august 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økologisk grønnsakdyrking. Studietur til Tyskland 25. 27. august 2009"

Transkript

1 Økologisk grønnsakdyrking Studietur til Tyskland august 2009 Arrangør Norsk landbruksrådgiving Østafjells Prosjekt Økogrønt 2010

2 Norsk landbruksrådgivning Østafjells arrangerte fagturen som gikk til fire økologiske grønnsaksprodusenter i Tyskland. Fagturen ble arrangert som en del av prosjektet Økogrønt Økogrønt 2010 er støttet av Statens landbruksforvaltning og gjennomførers i samarbeid med Bioforsk Økologisk. Formålet med prosjektet er å fremme økologisk grønnsaksproduksjon i Norge gjennom informasjon og rådgivning. Faglig ansvarlig for turen: Thomas Holz, prosjektleder for Økogrønt og ansatt i Norsk landbruksrådgivning Østafjells Tolk på turen: Hans Gaffke, småbruker og mangeårig ringleder i Økosøn (nå Forsøksringen SørØst) Deltakere på turen: grønnsakprodusenter og veiledere Bussjåfør: Dieter Pottkamp, Provinzreisen Referatet er skrevet av Kirsty McKinnon med bidrag fra Alena Gibalova. Foto: Kirsty og Alena Studieturen var spekket med informasjon fra begynnelse til slutt, både i bussen og på gårdene. Det er derfor vanskelig å referere alt som ble sagt og diskutert. Alle oppfordres derfor til å supplere med egne notater. Det er satt av plass til det under hver gård.

3 Sagt av Thomas (noe av det!): Økologisk i Tyskland Økologisk grønnsakproduksjon har hatt stor økning i Tyskland de siste årene. Det er et stabilt prismarked, ikke så mye påvirket av finanskrisen som i f eks Storbritannia. Har tre store økologiske landbruksforeninger: Bioland, Naturland og Demeter. Bioland er den største på grønnsaker, gjelder areal og på marked. Nesten ikke Biodynamisk grønnsakproduksjon utover direkte salg eller sosiale prosjekter. Demeter har vært svake på markedsføring av grønnsaker. De er sterkere på melk og korn. Har egne meieri % av grønnsakproduksjonen er økologisk. Salat, gulrot, løk og bønner til frysevarer i kontinuerlig vekst. Det er lite kålrot. Gulrot og hodekål er hovedvekster. Vi så mye mais fra bussvinduet, vi lurte på hva det brukes til? 60 % går til biogassproduksjon det har skjedd en meget rask utvikling på dette området de siste få årene. Resten går til grisefôr. Annet Skadelige nematoder har blitt et økende problem, spesiell i økologiske vekstskifter. Det hvor ugrastrykket er høyest, er nemtodeproblemet størst. Tiltak: Brakking i 8 uker -3 måneder høsten før en sår. 0!!! toleranse for ugras. I økologisk landbruk har det tradisjonelt vært en høyere toleranse for ugras. Innstillingen er i ferd med å forandre seg. Er nematoder et problem i Norge? Thomas har sendt inn prøver tatt rett før innhøsting. Lab i Norge kvantifiserer ikke og har også problemer med å artsbestemme. Thomas har anledning å sende prøver til Tyskland, der de har erfaring med slike analyser. Alle som driver økologisk grønnsakdyrking MÅ ha en beitepusser. Den knuser grønnsakstengler, molder ned rester og unngår oppformering av ugras, kålflue, nematode mm.

4 Auehof Reese, Ernst Röhrs, Stayerberg Har drevet økologisk siden -87. Leverer til grossist. Samarbeider med gård som har mer spesialproduksjoner, til sammen har de et stort spekter. Satser på lagringsgrønnsaker, har stor lagerkapasitet. Mesteparten leveres på ettervinteren. Kontraktdyrking av gulrot. Kan ikke levere nok selv, samarbeider. Pakkes på gården, har mange pakkemaskiner. Har heltidsansatte, flere tamiler og kurdere. Dette er viktig mener Ernst for å sikre stabilitet og tilhørighet. Har i tillegg sesongarbeidere fra Øst-Europa. De får 2mnd arbeidstillatelse. Får lønn etter tariff,6,50 netto /t. 4-årig vekstskifte: Kløver (dekkvekst er en ukjent praksis), korn, 2 år med grønnsaker Kløvergress til grønngjødsel. Får samme oppmerksomhet og oppfølging som andre kulturer. Ville helst hatt vanningsanlegg til engen for å øke N-fikseringen. Engen pløyes ned i november når jordtemperaturen er lav for å redusere mineraliseringen. Brukes kløver som underkultur i korn? Nei, er redd for oppformering av kveke. Grubber om høsten og sår fangvekst: ert, vikke, oljereddik. Opplever oftere at det overvintrer pga mildere vintre. Har lodnevikke og rug på de letteste sandjordene. Hvilken gjødsel brukes ellers? Bruker tilleggsgjødsel til kål og andre næringskrevende vekster. Dyrehårpellets, har høyere N-innhold. Er skeptisk til rapsbaserte gjødslingsmidler pga fare for GMOforurensning. Angående GMO: de som dyrker GMO-mais må gi nabovarsel. (men hva så.?) Tillatte mengder tilført N iflg Bioland: 11kg N/daa i gjennomsnitt. Det vil si at hvis arealer som grønngjødsel ikke gjødsles, kan mengden økes til f eks 22 kg/daa. Historisk har det skjedd noe med forbrukernes preferanser i forhold til produktkvalitet. I 1987 skulle økologiske grønnsaker være mindre, i dag skal økologiske grønnsaker ha samme størrelse og utseende som konvensjonelle. Det betyr at det må gjødsles mer. I praksis bruker de 18 kg N/daa til blomkål. Det er vanlig å plante ut tidlig i Tyskland, rundt 1.mars. Her planter de midt i mai. Radgjødsler ved planting og ved 2. radrensing. Det er vanlig å bruke radgjødsler (Rauch) til N- gjødsling.

5 På jorder der kulturer blir høstet før 15.august blir det sådd fangvekster. Er oppmerksomme på at det kan føre til nematodeproblem v/kontinuerlig plantevekst. Et tiltak mot nematode: Sår raps, som tiltrekker nematoder, avbryter veksten og nematodebestanden reduseres. Noen uker brakk etterpå. Settepotetproduksjonen blir kontrollert for nematoder. Har hittil ikke vært noe problem. I år har det vært 130 mm i vekstsesongen som betyr et underskudd på 350 mm i forhold til vanlig. Vanning er viktig. De har 17 brønner på gården. Gulrot Bedformer med såmaskin, sår dobbeltrad, frø/daa Noe håndluking. Arbeidsforbruk: t /daa. Har 4 hold. 1. hold høstet og sådd fangvekst. Store lønnskostnader. Verdiskapningen skjer ved pakking! Avling: Mål, 4t/daa salgsavling. Holdet de høster nå, 8t/daa brutto. Svært lite ugras, noe fransk ugras (i Frankrike heter det tysk ugras). På norsk: peruskjellfrø Sorter: Meistro, Laguna Grivola Flammer ikke lenger i gulrot. De nye sortene spirer nesten like raskt som ugraset. Gulrot kommer 4. året i vekstskiftet. Gjødsler med kompostert grøntavfall og svinebust. 3kg totn/daa tilsvarende 5m 3 /daa. ph: 5,8-6,2 Falskt såbed? Ikke i gulrot, jorden tørker for fort, lite kapillær transport. Bruker duoparallellogram, 75 cm radavstand. Problemer med skadedyr, sopp, lagersjukldommer? Noe gulrotbladflekk forårsaket av soppen Alternaria dauci. Merkes på brune bladflekker. Kan gi problemer ved bruk av toppløfter. Klosopp ved lagring. Bolero kan være problematisk å langtidslagre. Viktig med sorter som tåler lang lagring, gir beste pris. Gode kjølesystemer er viktig. Highteck helt nødvendig! Tidligere var det mye selvlagde lager og aggregat. Kålrot Kålrot er et delikatesseprodukt i Tyskland, forholdsvis lite dyrket. Pris i juni: 1 for bunt, nå 0,7. En type nett varte i 12 år. Men kan være problem med fugl som kan ødelegge duken så den varer bare en sesong. Problemer med at det blir for varmt under duk? Ikke her. Problem med kålflue? Noe. I år er det mye kålmøll. Vanskelig å dyrke kål uten å bruke Bt (Bacillus thuringiensis). Sprøyter hver 5.dag. Spinosad Er et ganske nytt middel. Det er ikke lov å bruke i henhold til Biolandregler, men etter EU regelverk fra Problem med ugras? Når nett ligger på hele sesongen kan det bli mye arbeid. Finnes det varslingssystemer ved sverming? Dette er ikke organisert i Tyskland, gårdbrukerne sjekker selv. Svartrot Sådde i fjor men det var ingen omsetning, holder bladene nede i år for å unngå blomstring. Usikker metode. Høstes for hånd, underskjæring med kniv. Er usikker på markedet. Lukevogn Flyer til 10 eller 12 personer. Hadde en til 18 men den var for stor å manøvrere. Vognene er selvgående. En av lukerne (får litt høyere lønn) styrer vha pedal i fotenden. Lukerne var skeptiske til vognen i starten men etter tilvenning (tar av og til en uke) er det ikke lenger noen som vil luke uten vogn. Tar motoren hjem hver kveld ellers blir den borte.

6 Nematodeskadet gulrot Gulrot, slik det bør være..uten ugras Torgeir med svartrot/skorsonnerrot Flyer lukevogn Franzosenkraut peruskjellfrø på norsk Kålrot er en delikatesse i Tyskland Løklager med luftning Pakking og sortering, HACCP krav(hygieneforeskrifter) er en utfordring Opprinnelsesmerking Fendt GT som finness på nesten alle gårdene som dyrke økogrønt

7 Ulenburg, Löhne Startet opp med 50 daa -nå er det størrelsen på arealet som de trenger til maskinparken! I dag der det 500 daa grønnsaker Wolfgang Nemesch, som viste oss rundt, var et av stiftelsesmedlemmene i Bioland. Bedriften har ansatte. 5 i ledelsen. Eierforholdet er noe uklart. Juridisk er det én eier, men i praksis er det et kollektiv En kjernegruppe på rundt 20 deltar i kollektivet og i planleggingen. Alle, unntatt sesongarbeidere, er med på bestemmelser etter consensusprinsippet. Driver egne forsøk med egne midler. Deltar i dyrkingsgrupper, som regel er det 5-7 deltagere med fra Ulenburg. Bedriften leier veksthus. Har fokus på balansegangen mellom økologi og økonomi. Ugrasregulering: Filosofi: regulerer før kulturen, for kostbart å gjøre i kulturen. Deres spesialitet er tiltak mot ugras. Wolfgang sier Vi har 0-tåleranse mot ugras! Det er ingen som liker å luke så vi er nøye med å forebygge. Før alle kulturer praktiserer vi falskt såbed. Vanning er svært viktig for å få ugraset til å spire. Vi satser mye på utvikling av redskap og har ansatt egen mekaniker. Han er ingeniør og har f eks utviklet en brenner som går på olje. En person har ansvaret for ugrasreguleringen, kjører rundt til alle kulturene. Etter omlegging til økologisk har frøbanken blitt betydelig redusert. Nye leiearealer har ofte spesielle ugras. Viktig å være konsekvent. Er motivert for å gjøre hva som er mulig for å regulere ugras. Hovedoppgave ved en høyskole viste: 6 ugrasplanter per 50 m rad. På andre gårder økogårder var det mye verre, den verste hadde 1400! Omsetning Mesteparten av det de produserer går til grossist. Grossisten har flere leverandører. De har avtale om et minstekvantum med garanti, resten er konkurranse med andre produsenter. Opprinnelsesmerking følger helt til butikk. 2/3 leveres til grossist = 1/3 av inntekten 1/3 til direktesal (torg, abonnement, ansatte) = 2/3 av intekt Har 30 grønnsaksarter Praksis med falskt såbed Før grønnsaker plantes eller såes: =>harver 5 cm dypt, vanner, harver 3cm dypt, vanner, harver så grunt som mulig, vanner. Dersom det er tid gjentas prosessen tre ganger. Lar ugraset komme opp, skjærer under ugraset på 1 cm dyp. Dersom regn/for fuktig blir det flammet.

8 Gjødsling Brukes bladgjødsling til mikronæringsstoffer: Selleri og pastinakk trenger gjerne bor, obligatorisk til kålrot. Kulturene følges med næringsstoffanalyser gjennom sesongen. Trengs det tiltak i forhold til analyse er det rask behandling hos Bioland, der er lite byråkrati knyttet til dispensasjoner eller tillatelse til bruk av driftsmiddel. Vekstskifte Vekstskiftet legges opp i forhold til plantefysiologi. 40 daa hodekål 45 daa knutekål 30 daa brokkoli 60 daa feltsalat 70 daa gulrot + pastinakk og rødbete Lite grønngjødsling gjennom sommeren. Brukes som etterkultur på 60 % av arealet. Vikke/rugblanding. 100 daa med åkerbønne. Såmengde: 60kg/daa!! Stor plantemasse gir bedre C/Nforhold. Slås, hakkes, moldes ned grunt. Regner med 3-4 kg tilgjengelig N/ daa. Bruker lite 2årige grønngjødslingsvekster som en strategi mot nematoder. Heller kort og ofte enn lang kultur. Forskrift: 40% av jorden må være dekket av grønt materiale gjennom vinteren. Hva med humusinnholdet med så mye åkervekster? Humusinnholdet har økt de siste 20 årene. Gulrot Forarbeidet er som for de andre kulturene bortsett fra drill i stedenfor seng. 80 km med driller! Arbeidsbehov: 8-10 t håndluking /daa. Balderbrå ligner gulrot i spirefasen derfor flere ganger kjøring. 2t/daa traktorkjøretid til radrensing. I utgangspunktet ingen gjødsling utenom grønngjødsling som forkultur. Gulrotflue i mai, dekker med duk, ellers ingen problemer. Såing ved 2 cm dybde, 80 % spiring. Viktig med jevn fuktighet. Avling: 3,5 t/daa. Vekstskifte: minst hvert 5.år. Sprekking kan skyldes nitrogenbølger. Fuktighet.. nitrogenmineralisering..tørt Kan komme mye nedbør på kort tid i dette området. For å unngå erosjon kjøres det opp korte render. Hovedsort har vært Bolero, er på vei ut. Siceco på vei inn. Brokkoli og blomkål - 1 gang radrensing og 1 gang hypping, ingen håndluking. Purre - ugraset i radene tas ved hypping. Noe håndluking. Direktesalg. Spinat - høstes for hånd, viktig å få med hele rosetten. Reddik - Kom mye regn etter såing, 40 mm på en time. Røttene ble avlange, ikke runde, ikke salgsavling. Feltsalat. Er spesialiteten. 60 daa, såes på 12 dager. Sår feltsalat i flere hold. Salat lusresistens viktigste kriterium. Salatbladskimmel: hvert 3.eller 4.år risikerer de at hele kulturen kan gå ut, spesielt høstholdet. I slike år kuttes høstholdet ut. Knollselleri - Ikke hyppe, da blir det mange siderøtter. Settes på drill, ved radrensing blir sellerien stående på tå. Ved seinere radrensing/hypping kommer jord opp på drillen uten å komme for høyt på roten. Håndarbeidet er i pakkingen. Innhøstingen krever % av arbeidet på gården. Snegl oppformeres i raps hos nabo. Ettervekst sprøytes, sneglene kommer hit for å få mat. Ferramol brukes som tiltak.

9 Omvisning med traktor og henger langt mellom skiftene! Lite ugras etter vellykket falskt såbed Vellykkede tiltak i purre Salat dyrkes også etter falskt såbed, etter planting er det bare radrensing uten handluking Nett over ruccula mot jordloppe Wolfgang ved nye falske såbed før såing av feltsalat. Kort omløp: løk høstet torsdag, fredag jordarbeiding, lørdag vanning for å stimulere ugras. Spinat uten ugras etter falsk såbed og uten brenning fordi spinat spirer så raskt Har utviklet egen jordblanding for oppal av planter, den blir i dag produsertav Klasmann Så- og torvblokkmaskin Fend GT med redskap til siste rensing i falskt såbed (so grunt som mulig) Gjødselspreder til pellets Ugrasbrenner som drives med olje

10 Gerlinde Höner, Gütersloh Gården som Gerlinde tok over fra foreldrene for 12 år siden er på 80 daa: 25 daa grønnsaker, 15 daa poteter, 40 daa kløver/korn Mannskapet på gården: foreldre, Gerlinde, 1 fast gartner, 1 sesonggartner, + elever og andre om våren Omsetning Omsetningen skjer på torg (3 ganger per uke), butikk på gården (åpen 1 dag per uke) og levering til et annet gårdsbruk som ikke dyrker grønnsaker. Største utfordringene nå: - Næringsforsyning. Fikk tidligere husdyrgjødsel fra nabo. I konvensjonell drift brukes nå ugrasmiddelet Simplex i eng som har ettervirkning 18 mnd på tobladvekster, finnes rester i gjødselen, virker skadelig på enkelte grønnsakarter. - Nematode. Pga dem fikk hun 80 % svinn i gulrot. Må brakke i minst 8 uker. Enkelte ugrasarter oppformerer nematode, derfor unngås ugras i grønnsakene så godt det lar seg gjøre. Nematodeproblem spesielt på lette jorder (sandjord). Bruk av sudangress og tagetes. Næringsforsyning: grønngjødsling med kløver (1-2 år) 3 tuneller=600 m 2. Problemer med lus i paprika, marihøner kom sent pga sen vinter, kjøpte blomsterfluer- ingen hjelp, bruk av kaliumsåpe i tillegg. Spisspaprika mer resistent mot lus (sort Monzana ). Rosenkål topper ikke dem som skal høstes fram til mars, knekker for hånd. Salatplanting hver 14.dag. Kjøper inn småplanter. Pris i starten ca.1,-nkr, senere 0,6,-Nkr. (Prisen for et modent salathode/plante fra grossist 5-6,-Nkr) Småplanter dyppet i FCB 24 (mikroorg.preparat fra Bayer)- virker mot Rhizoctonia.

11 Holder alt ugrasfritt, også utenfor grønnsakarealet Gerlinde med Sembdner HS såmaskin Mulig å så alle arter med ulike hull som er tilpasset spesielle frø Blomster for salg og tiltrekking av nyttedyr Vanning med PVCrøranlegg, lette å bære (4,5 kg/ rør) Brakking mot nematode og ugras FØR feltsalat skal såes. Gammel Fend GT med radrenser Paprika i plasttunnel Gulrotpizza til lunsj kårfolket stiller opp.

12 Martin og Susanne Meiwes, Detmold Startet i 2003, drev i starten hovedsakelig med håndredskap. Vanskelig å finne jord, fikk kjøpt jorden rundt her i Brukte to år på å få tillatelse til å sette opp hus med gårdsbutikk og lager. Martin har ansvar for produksjonen, Susanne for butikken. Har grønnsaker og potet på 120 daa, har ikke eget grønngjødselareal, bruker for- og etterkulturer. Vil bruke grønngjødsel dersom mer areal. F eks tett såing med åkerbønne. Frilandsproduksjon. Har vurdert tunneldyrking men vanskelig å få tillatelse til bygging pga landskapsvernområde og fordi tilkomsten er vanskelig. Har to fast ansatte gartnere. Har studenter og praktikanter gjennom ordningen LOGO. En populær ordning. Er der 6 mnd, kost & losji. 2 ansatte har ansvar for torgsalg. Gårdsbutikken er åpen fire dager i uken. 45 % selges der. Ellers selges 20 % på torg og 35% til grossist. Har prøvd abonnementsordning men mange av kundene kom likevel til butikken. Jordarbeiding Intensivt. Lagt om til dyrking på drill, 75 cm avstand. Fungerer godt under tørre forhold. Kan bli hardt pakket under og fuktig under våte forhold. Viktig med nøyaktig planting for å komme så nær plantene som mulig ved ugrasregulering. Ugras i planteraden er en utfordring. Sår med to aggregat = 2 driller. Ugrasregulering over 4 driller. Vil prøve med 4 såaggregat neste år. Styrtregn kan være et problem i området. Løser jorden mellom planteradene etter planting for å redusere vannfordampningen. God erfaring: Kål på drill, 100% avling uten vanning.

13 Feltsalat. 10 rader/seng. Falskt såbed. Nett over elastiske pinner mot jordloppe. Pastinakk: på 12 daa. Bruker pilletert og upilletert frø (økt såmengde, mer tynning). Sår 6 cm dypt, forsinket spiring men bedre fuktighetsforhold. Avlingsmål: 2t/daa. Erfaring fra annen gård: 5 cm sådybde, hypping, avskjæring av jord. Metoden egner seg for storfrøete vekster. Gulrot. Undergrunnen for hard, vurderer å grubbe. Virus fra villgulrot, Møhrenröte Skvallerkållus som overfører virus. Det er finns mye av den i Nord-Tyskland i økologisk drift. Symptom på rot: små, tynne. Cu kan brukes mot tørråte. Thomas: Det er sannsynligvis ikke mulig å dyrke økologiske potet uten å ha mulighet til å bruke Cu mot tørråte. EU- øko regelverket tillater bruk av Cu i økologisk. Bioland begrenser innsats utover økologiforskriften på 400g/daa/år. I Norge er det ikke tillat. Cu er i omstridt i EU plantevernregelverk, det var plantevernmiddelindustrien selv som presset gjennom et totalforbud. Kanskje fordi middelet er mye billigere enn moderne systemiske midler? Gjødsling Mange problemstillinger. Bruker hårmelspellets med dårlig samvittighet kg/daa i gj.snitt. (8 kg til potet, 25 til blomkål, urter 6) Alternativer? Da kommer det langveisfra og vi vet lite om innholdet. Vegetabilske produkter er for dyre og virker spirehemmende. Thomas: det er snakk om tataln. 60 max 70 % nitrogen blir tilgjengelig for plantene i vekstsesongen. Eks ra Ulenborg: De gjødsler 14 dager før såing for å starte omdanningen. Martin: gjødsler som regel ved jordarbeiding. Overgjødsler rosenkål. Urtene får 50% ved start, resten seinere i sesongen. Utfordringer: - å bevare jordstrukturen. Mulig å slå sammen driller og så grønngjødsel? - markedet kan være uforutsigbart, eks: radicchio er ferdig til omsetning men det er ikke marked. Mais og ert: stort problem med lus. Bruker Neudosan fra Neudorf, rapsoljeprodukt Mais: sår 3-4 sorter, flere hold, lengre høsteperiode Bønner. Høster for hånd. Har ikke mekanisering for erter til friskkonsum. (Thomas: kjenner en dyrker med nytt utstyr for innhøsting) Thomas: Ved tistel i gulrot på drill: spenn en streng mellom spissen på hyppeskjær, skjær tistelrøttene under gulroten. Fungerer kun hvis gulroten ikke er for lang.

14 Gårdsbutikk Ikke bare produkter fra gården Det aller meste sås eller plantes på drill Bønner høstes for hånd Bokhvete i potet for å regulere ugras. Såes ved siste hypping. 3kg /daa. Bruker ikke bokhvete v/svartskurv og smellelarve.? Kassene er dyre å leie (rene mafiatilstander jmf Thomas), problem med forurensing av jord, vanskelig å vaske. For hypping i drill Streng til å ta toppen av drillen Kjettingslådd, monteres foran på traktoren for å lage jevnt såbed. Vurderer å bruke systemet på seng med feltsalat.

15 Såmaskin, Martin er meget fornøyd med den, koster Steinnedlegger, begraver også planterester

16 Program Tirsdag 25, august 2009 Kl. 16:30 Oppmøte i avgangshallen lufthavn Oslo Gardermoen. Sjekke inn bagasje. Kl. 18:05 SAS fly til København og videre til Hannover Kl. 21:15 Ankomst i Hannover, hente bagasje Kl: 21:45 Til fots til hotellet på lufthavn Hannover, det er 10 min gangtid fra gate. Kl: 22:00 Sjekke inn på hotellet, hyggelig kveld, overnatting i enkeltrom Onsdag 26.August 2009 Kl. 7:15 Frokost i hotellet i Hannover Kl. 7:45 Avreise med buss Kl. 9:15 Ankomst hos Auehof Reese, Ernst Röhrs, Steyerberg, Dyrket økologisk siden 1986 etter Bioland Regelverk. 120 haa gulrot, løk, potet, kålvekster, pastinakk, rødbeter, kålrot. 8 fast ansatte medarbeidere pluss sesongarbeidere. Interessant å se: mye teknikk, kjølelager, pakkestasjon. Selger hovedsaklig hele vinteren lagergrønnsaker til grossister og lokale butikker. Kl. 12:00 Avreise med bussen, det er lunsj, frukt, drikke og kaffe om bord i bussen. Kl. 13:30 Ankomst Gartneriet Ulenburg, Löhne, Dyrket siden 1981 etter Bioland regelverk på et leid gartneri med 15 fast ansatte, 50 haa grønnsaker på friland og 0,6 haa i veksthus. Nesten alle typer grønnsaker. Hovedvekster: Salat, feldsalat, alle typer kål, spinat, reddik, gulrot, løk og flere andre. Selger selv på 17 lokale torg i uke og til en økologisk grossist. Interessant å se: Ikke ugras! Fine kulturer, mye agronomiske kunnskap, de er veldig flinke å regulere ugraset, mye teknikk (flere egne løsninger), egenutviklet ugrasoljebrenner, eget planteoppal. Det er mange ting å se på gården, vi bruker tiden vi trenger og som deltakerne ønsker. Mot kvelden er en grillfest. De som ønsker kan dra etterpå ut igjen på åkeren, gjerne i flere grupper etter interesse, eller fortsette med å grille, drikke og prate. Ca. kl. 21:00 Avreise med bussen Ca kl: 21:30 Ankomst overnattingsstedet Haus Einschlingen, Bielefeld. Overnatting i enkeltrom Torsdag 27. august Kl. 7:30 Frokost Kl. 8:00 Avreise med bussen Kl: 8:45 Ankomst på gartneri Gerlinde Höner, Gütersloh

17 Dyrket siden 1999 etter Bioland regelverk på friland ca. 1 haa grønnsaker og 5 haa grønngjødsel, potet og korn med en ansatt. Stort sortiment av grønnsaker, nesten alt som vokser. Selger i gårdsbutikk, eget torg. Interessant å se: Konsept å dyrke på små arealer og samtidig markedsføre et stort utvalg av egne grønnsaker året rundt direkte til kunder. Kl. 11:00 Avreise med bussen, det er lunsj, frukt, drikke og kaffe om bord i bussen. Kl. 12:00 Ankomst gartneri Marin Meiwes, Detmold, Dyrket siden 2003 etter Bioland regelverk på friland ca. 3 haa grønnsaker og 15 haa grønngjødsel, potet og korn med en ansatt. Stor gårdsbutikk og noe uketorg. Interessant å se: Familien kjøpte for noen år siden jord og startet med økologisk grønnsaksdyrkning og markedsføring. Hovedmålet er å produsere best kvalitet og mest mulig grønnsaker for å kunne selge direkte til forbruker. Kl. 15:00 Avreise med bussen, det er lunsj, frukt, drikke og kaffe om bord i bussen. Oppsummering i bussen. Kl. 17:00 Ankomst Hannover Lufthavn Kl: 18:35 SAS fly til København og videre til Oslo Gardermoen Kl. 21:25 Ankomst i Oslo Gardermoen Kl 21:30 Avslutning, alle drar hjem

18 Deltaker Fagtur Tyskland 2009 Thomas Holz Christian Krohgsvei Oppegård Hans Gaffke Østfold Forsøksring, Huggenes 1580 Rygge Guren Gerd Kurefjorden Rygge Hilde Marie Saastad Huggenes 1580 Rygge Kirsty McKinnon Bioforsk Økologisk 6630 Tingvoll Alena Gibalova Bioforsk økologisk 6630 Tingvoll Hans-Albert Huseby St. Hallvardsvei Lier Hans Kjærås Finstad Gård Rosnes, Nylinna Sande Thor Graff Hurumveien Røyken Torgeir Tajet GAFA, Gjennestadtunet 3160 Stokke Mona Kristin Auli Lier Forsøksring, Foss Gård 3400 Lier Anne Lene Malmer Lier Forsøksring, Foss Gård 3400 Lier Stina Mehus Vestbyveien 190, Nordre Øierud gård 1440 Drøbak Vegard Arnhoff Vestbyveien 190, Nordre Øierud gård 1440 Drøbak Jan-Oddbjørn Bakke Mollandsv Grimstad Francisco Javier Granados Perez Norsk Landbruksrådgiving Oppland 2850 Lena Per Odd Gjestvang Nordre Vang 2848 Sureia Per Ivar Rognlien Slagsvold 2850 Lena Odd Hveem Balue Gård 2848 Sureia Magnus H. Jonsson 6392 Vikebukt

Økogrønt Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking

Økogrønt Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking Økogrønt 2010 Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking Finansering: SLF (2007-2010) Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Falsk såbed og brenning i gurot Forebyggende strategier. Thomas Holz Rådgiver i grønnsaksdyrking

Falsk såbed og brenning i gurot Forebyggende strategier. Thomas Holz Rådgiver i grønnsaksdyrking Falsk såbed og brenning i gurot Forebyggende strategier Thomas Holz Rådgiver i grønnsaksdyrking Målet Jordbearbeiding Kun i lagelig jord, særlig tidlig i sesongen => Grunn grubbing 1-2 dager før pløying

Detaljer

Rotvekster Økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Rotvekster Økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Rotvekster Økologisk dyrking Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Oversikt Jord Vekstskifte Gjødsel Mikronæring (Bor) Jordbearbeiding Ugrasstrategi Falskt såbed Såing Ugras bekjempelse Insektnett

Detaljer

i forkant av vekstsesongen

i forkant av vekstsesongen Tiltak for å bedre P ugrassituasjonen i forkant av vekstsesongen Thomas Holz Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon Vestfold Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Vestfold er Foregangsfylke for økologisk

Detaljer

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk dyrkning, tankevekkende utfordringer Thomas Holz, Foregangsfylke prosjektet økologisk grønnsaksproduksjon i Vestfold g p j rådgiver i NLR Østafjells Vestfold - Foregangsfylke

Detaljer

Økologisk dyrking av grønnsaker

Økologisk dyrking av grønnsaker Økologisk dyrking av grønnsaker Feltet den 4. juni Bakgrunn Det har vært et ønske fra myndighetenes sin side å øke produksjonen av økologiske grønnsaker, men omleggingen har gått seint. I Aust-Agder har

Detaljer

Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr.

Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr. Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr.no Før du går i gang må følgende være på plass: Omsetting? Hvilken kundegruppe?

Detaljer

Fagtur til Smøla 24. og 25. juni referat fra dyrkerbesøk

Fagtur til Smøla 24. og 25. juni referat fra dyrkerbesøk Fagtur til Smøla 24. og 25. juni referat fra dyrkerbesøk Årets fagtur for rådgiverne i grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving gikk til Smøla. Rådgiver i Landbruk NordVest, Olav Inge Edvardsen, la opp et

Detaljer

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien?

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Suppekoking på vårens første grønnsaker, ville vekster og urter i skolehagen tidlig i juni. Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Gropflekk - hvorfor i 2006?

Gropflekk - hvorfor i 2006? Gropflekk - hvorfor i 2006? Arne Hermansen Bioforsk Plantehelse Hedmark forsøksring 19.01.07 Gropflekk (Pythium spp.) Disposisjon Hvilke Pythium- arter skyldes gropflekk? Litt om biologien til gropflekk-soppene

Detaljer

Bruk av fangvekster effektiv resirkulering av nitrogen

Bruk av fangvekster effektiv resirkulering av nitrogen Bruk av fangvekster effektiv resirkulering av nitrogen Av Kari Bysveen, Fabio Forsøksring - referat fra møte Fangvekster nyttig for alle! arrangert på Gjennestad Gartnerskole den 29.02.08 Vinderosjon i

Detaljer

Løkvekster økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Løkvekster økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Løkvekster økologisk dyrking Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Målet Økologisk løk i Hedmark Målet Oversikt Jord Vekstskifte Gjødsel Jordbearbeiding Ugras før såing/planting Såing Ugras

Detaljer

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Ugras Viktigste årsak til reduserte avlinger og kvalitet i økologisk landbruk Største kostnad direkte

Detaljer

Jo det er mulig å produsere grønnsaker!

Jo det er mulig å produsere grønnsaker! 11-13. august arrangerte Fabio forsøksring studietur til Danmark med tema grønnsaker. Her følger en beskrivelse av produksjonen på gardene vi besøkte. I neste nr kommer det flere artikler fra turen. Kari

Detaljer

Gulrot og andre skjermplanter Grønnsakskurs Økogudbrand 15.feb.007 Kari Bysveen, Fabio

Gulrot og andre skjermplanter Grønnsakskurs Økogudbrand 15.feb.007 Kari Bysveen, Fabio Gulrot og andre skjermplanter Grønnsakskurs Økogudbrand 15.feb.007 Kari Bysveen, Fabio Næring: Pr tonn vare fjernes: 1,6 kg N/daa 3 kg P/daa og 3,1 kg K/daa Anbefalt gjødsling: 8-10 kg N 4-5 kg P 14-16

Detaljer

Korn 2017 Mekanisk bekjempelse av rotugras (resultat fra prosjektet «Økokorn » og EU «OSCAR»)

Korn 2017 Mekanisk bekjempelse av rotugras (resultat fra prosjektet «Økokorn » og EU «OSCAR») Korn 2017 Mekanisk bekjempelse av rotugras (resultat fra prosjektet «Økokorn 2012-2016» og EU «OSCAR») Quality Hotell Olavsgaard, Skjetten Tirsdag 14. februar 2017 1 Vekst og kontroll med rotugraset. («generalisert

Detaljer

Referat fra kompetanseoverføringsdag

Referat fra kompetanseoverføringsdag Referat fra kompetanseoverføringsdag 24.08.2010 Fagkoordinator arrangerte en dag med kompetanseoverføring fra økologiske til konvensjonelle rådgivere 24.08.2010. Dagen ble støttet med midler fra Økologisk

Detaljer

Høstemelding #11 2015

Høstemelding #11 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Høstemelding #11 2015 Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Kontroll av skadedyr i grønnsaker. Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio

Kontroll av skadedyr i grønnsaker. Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Kontroll av skadedyr i grønnsaker Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Viktige prinsipper! Kunnskap om skadedyra sin livs-strategi Forebyggende tiltak Legg på insektnett/fiberduk til rett tid Insektnett/fiberduk

Detaljer

Bruk av Fangvekster. Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring

Bruk av Fangvekster. Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring Bruk av Fangvekster Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring Fangvekstbestand: Nær sammenheng mellom N i fangvekst og visuell bedømmelse av fangvekstens dekningsgrad Svensk anbefaling:

Detaljer

Produksjonsøkonomi Poteter og grønnsaker på friland. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Produksjonsøkonomi Poteter og grønnsaker på friland. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Produksjonsøkonomi Poteter og grønnsaker på friland Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Oversikt Omsetning og markedet Målet med å dyrke økologisk Kostnadsforskjell øko konvensjonell Hovedfaktorer

Detaljer

Plantenytt i grønnsaker nr , 07. juli 2016

Plantenytt i grønnsaker nr , 07. juli 2016 Soppsprøyting i løk Plantenytt i grønnsaker nr. 13-2016, 07. juli 2016 Se siste plantenytt (nr. 12) Det meldes fra VIPS at det er høy risiko for løkbladskimmel nå. Soppsprøyting i gulrot Gulrota som skal

Detaljer

Planteoppal økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Planteoppal økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Planteoppal økologiske grønnsaker Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Oversikt Nøkkelfaktorer Gode frø er viktig Jord til oppal Karsetest Gjødsel Pluggstørrelse Lys og temperatur Vanning

Detaljer

Ugrasbekjemping i kålrot. Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst

Ugrasbekjemping i kålrot. Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst Ugrasbekjemping i kålrot Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst Falskt Såbed Starte 2-4 uker før såing Dyrke ugras Harve flere ganger grunnere for hver gang Og /eller Svi enten kjemisk eller m propan Kjemisk

Detaljer

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Økologisk landbruk: Landbruk med definert driftsform som det er fastsatt detaljerte minstekrav til Driftsformen innebærer et allsidig driftsopplegg

Detaljer

TEMA Nr 4 februar 2015

TEMA Nr 4 februar 2015 TEMA Nr 4 februar 2015 Økologisk gulrotproduksjon agronomi og økonomi Kirsty McKinnon, Matthias Koesling, Martha Ebbesvik, Bioforsk, Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgivning Viken Økologisk gulrot er etterspurt

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker 2015. Pr. 15.04.2015 Skadedyr (15) Kultur Skadegjørere Preparat Godkjenning Godkjennings

Detaljer

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN FORENKLET UTGAVE 2013 Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Jord med dårlig struktur gir dårligere plantevekst, seinere opptørking, mindre

Detaljer

Nyhetsbrev frå prosjektet Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet

Nyhetsbrev frå prosjektet Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet Nr 8, 4.juli.2013 Nyhetsbrev frå prosjektet Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet Skadedyrsituasjonen: Gulrotfluer: Det er 1-2 fluer på ei og anna limfelle i Lærdal. Flere er det ingen på. Altså ikke

Detaljer

Termisk og mekanisk ugrasregulering i grønnsaker. Thomas Holz, rådgiver økologiske grønnsaker

Termisk og mekanisk ugrasregulering i grønnsaker. Thomas Holz, rådgiver økologiske grønnsaker Termisk og mekanisk ugrasregulering i grønnsaker Thomas Holz, rådgiver økologiske grønnsaker Forebyggende uhgrasregulering følg med i morgen! Hovedregel at rotugraset må være borte før man har grønnsaker

Detaljer

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Disposisjon Regelverk Vekstkrav til ulike korn- og belgvekster Jorda vår, jordas bidrag Vekstskifte

Detaljer

Økologisk veksthusproduksjon i Norge

Økologisk veksthusproduksjon i Norge Økologisk veksthusproduksjon i Norge Dagens øko status i Norge Trenden går mer enn noen gang mot økologisk, lokalprodusert, usprøyta, produkter med en historie Flere forbrukere lager maten fra bunnen av,

Detaljer

Forebyggende plantevern. Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker

Forebyggende plantevern. Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker Forebyggende plantevern Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken kari.bysveen@nlr.no På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker Aktivitet i Foregangsfylket økogrønnsaker Litt forskjellig fra år

Detaljer

Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016

Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016 Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016 Det å dyrke egne grønnsaker er trendy som aldri før. Med det overbygde høybedet GrowCamp vil du få en større avling og unngå at brunsneglene spiser opp grønnsakene.

Detaljer

Bekjemping av snegler i korsblomstra vekster - Foss Gård 02.02.2010

Bekjemping av snegler i korsblomstra vekster - Foss Gård 02.02.2010 Bekjemping av snegler i korsblomstra vekster - Foss Gård 02.02.2010 Hovedstrategier Forebyggende tiltak, her er det glidende overganger til: Kurrative tiltak v/ Rådgiver v/ ådg ve Lars-Arne Høgetveit,

Detaljer

TEMA. Frø og spirer. Nr. 21 2014. Skolehage

TEMA. Frø og spirer. Nr. 21 2014. Skolehage Nr. 21 2014 Skolehage Frø og spirer Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk. E-post reidun.pommeresche@bioforsk.no. Frø er oftest små, men er opphav til noe stort. Når vi studerer frø,

Detaljer

Mer om økologisk korn

Mer om økologisk korn Mer om økologisk korn Omleggingskurs, 16. mars 2010 1 Einar Kiserud Forsøksringen SørØst Bygg 2 Spirer raskt, dekker godt tidlig Krever mye N tidlig, kun aktuelt med husdyrgjødsel Blir tynn ved lite næring

Detaljer

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

Gulrøtter Økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Gulrøtter Økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Gulrøtter Økologisk dyrking Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Målet Oversikt Jord Vekstskifte Gjødsel Jordbearbeiding Drill eller flat bed? Ugras før såing Såing Ugras etter såing Gulrotflue

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite

JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite Reidun Pommeresche, NORSØK og Maud Grøtta, Landbruk Nordvest. Februar 2017. Kort om hele prosjektet I prosjektet skal det lages en læringspakke

Detaljer

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014 YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014 Ole Stampe, 4. februar 2014 Nøkkeltall Omsetning 2012 NOK 84,5 mrd. Omsetning 2010: NOK 80,3 mrd. Omsetning 2009: NOK 65,3 mrd. Antall ansatte >

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@lr.no l Hva kan vi gjøre noe med? Vekstskifte Arter og sorter med god økonomi Faste kostnader

Detaljer

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når Når hva? Fornying uten pløying Sverre Heggset, Reparasjon eller fornying? Val av reparasjonsmetode - redskap Val av fornyingsmetode redskap Attlegg eller grønfor? Dekkvekst? Val av frø/såteknikk/sådjupne

Detaljer

Propamokarb Løselig konsentrat

Propamokarb Løselig konsentrat 1 liter Systemisk middel mot algesopper ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking av prydplanter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i veksthus og på friland, samt

Detaljer

Arktisk potet og grønnsaker

Arktisk potet og grønnsaker Arktisk potet og grønnsaker FMLA - Arktisk landbrukskonferanse Tromsø 23.-24. september 2014 Kristin Sørensen, rådgiver, Tromspotet AS Silsand, 69 breddegrad. (Nordkapp 71 breddegrad) Tromspotet AS og

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

Ugrasbekjempelse. Økologisk kornproduksjon - mandagsseminar 30. mars kl på Hvam Kjell Mangerud

Ugrasbekjempelse. Økologisk kornproduksjon - mandagsseminar 30. mars kl på Hvam Kjell Mangerud Ugrasbekjempelse Økologisk kornproduksjon - mandagsseminar 30. mars kl 19.00 på Hvam Hva skal gjennomgås Grunnlaget for ugrasbekjempelse Ugrasharving mot frøugras Rotugras egenskaper, svakheter Rotugras

Detaljer

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Disposisjon Satsing for egenprodusert grovfôr Nitrogen (N) kvantitativt viktigste næringsstoff for plantevekst Naturens

Detaljer

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Fagmøte Bondestua Rakkestad 21. januar 2010 Areal, % av totalt kornareal 100 90 80 70 60 50 40 30 Rughvete Høsthvete

Detaljer

Erfaringar frå økologisk dyrking. Nordre Nes, Gvarv Tone Ness og Mikkel Aanderaa

Erfaringar frå økologisk dyrking. Nordre Nes, Gvarv Tone Ness og Mikkel Aanderaa Erfaringar frå økologisk dyrking Nordre Nes, Gvarv Tone Ness og Mikkel Aanderaa Sortar Eple Aroma Discovery Katja Katinka Rubinstep James Grieve Summerred Ca 60 daa Plommer Opal Reeves Mallard (2017) Ca

Detaljer

Agronomiprosjektet i Vestfold Fangvekster. Jord og kompostfagdag i Lier 10.mars 2017

Agronomiprosjektet i Vestfold Fangvekster. Jord og kompostfagdag i Lier 10.mars 2017 Agronomiprosjektet i Vestfold 2014-2017 + Fangvekster Jord og kompostfagdag i Lier 10.mars 2017 Det starter med jorda! Kjemi biologi fysikk Jorda er det viktigste produksjonsapparatet Forventes det avling,

Detaljer

Årsaker til manglende avlingsøkning på korn i Hedmark

Årsaker til manglende avlingsøkning på korn i Hedmark Årsaker til manglende avlingsøkning på korn i Hedmark Åsmund Langeland Dialogmøte på Jønsberg 16. mars www.nlrinnlandet.no Norsk Landbruksrådgiving Innlandet Ny regional enhet bestående av rådgivingsenheter

Detaljer

Bilder fra arrangementet: Mekanisk ugrasregulering i potet og grønnsaker, Lærdal 12.juni, 2013

Bilder fra arrangementet: Mekanisk ugrasregulering i potet og grønnsaker, Lærdal 12.juni, 2013 Bilder fra arrangementet: Mekanisk ugrasregulering i potet og grønnsaker, Lærdal 12.juni, 2013 Arrangør: prosjektet «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» Et samarbeidsprosjekt mellom Lærdal Grønt

Detaljer

Olje- og proteinvekster

Olje- og proteinvekster Olje- og proteinvekster Foto: Unni Abrahamsen C M Y CM MY CY CMY K Alt du trenger til planteproduksjon: såvarer Platevern gjødsel Desinfeksjon kalk ensilering Mikronæring vi har også: fôr til alle husdyrslag

Detaljer

Rips og stikkelsbær for frisk konsum

Rips og stikkelsbær for frisk konsum Rips og stikkelsbær for frisk konsum Dyrking av rips og stikkelsbær i espalier (hekk ) Relativt nytt dyrkningsteknikk For rips utviklet i Holland i begynnelse av 90- tallet Først og fremst tenkt for rips

Detaljer

Bjørn Inge Rostad. Høstkorndyrking

Bjørn Inge Rostad. Høstkorndyrking Bjørn Inge Rostad Høstkorndyrking Planlegging Ugraskontroll ph Skiftet bør være fri for kveke og annet problemugras Drenering- avskjæringsgrøfter God planlegging året i forveien! Forgrøder Velge en art

Detaljer

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal Markdag i potet, Reddal- 02. juli Sigbjørn Leidal Disposisjon Velkommen, arrangører og deltakere! Program : Tørråtebekjemping Tiltak mot PVY i potet Forsøksresultater (N-gjødsling Arielle og sølvskurvbeising)

Detaljer

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø 21.11.2013 Hvorfor belgvekster? Nitrogenfiksering Forbedrer jordstruktur Proteininnhold og fôropptak økes Økonomi Utfordring

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova Eksotisk frukt og bær vet de fleste hva er, men hva med eksotisk grønt? Det er grønnsaker

Detaljer

Næringsforsyning til korn. Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH

Næringsforsyning til korn. Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH Næringsforsyning til korn Kurspakke økologisk landbruk 2010- hedmark Forøkring, Blæstad, FMLA 11.oktober, 2010 Kari Bysveen Hihm/SJH Antall aks og avling Et resultat av såmengde, spiring, busking og ant.

Detaljer

Produksjonsøkonomi Veksthusgrønnsaker. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Produksjonsøkonomi Veksthusgrønnsaker. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Produksjonsøkonomi Veksthusgrønnsaker Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Oversikt Omsetning og markedet Målet med å dyrke økologisk Økonomiske forskjeller øko konvensjonell Faktorer som

Detaljer

Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked

Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked Økologisk kvalitetsproduksjon på 15 % av grønnsaks- og potetarealet innen 2020. Foregangsfylket vil følge produktene gjennom

Detaljer

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Agurk, friland 124 Middels til fullt utviklede blad

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Planteverndag 27/5-16. Integrert Plantevern - IPV

Planteverndag 27/5-16. Integrert Plantevern - IPV Planteverndag 27/5-16 Integrert Plantevern - IPV Ny Plantevernforskrift fra 2015 krever: 26.Integrert plantevern «Brukere av yrkespreparater skal sette seg inn i og anvende de generelle prinsippene for

Detaljer

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Frø & formering Tema 1 C - Engfrø Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Etablering av engsvingel

Detaljer

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015.

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015. Kornskolen det agronomiske utgangspunktet Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015 Åsmund Langeland «Hvilken del av planta gir du mest fokus?» Bruker du nok tid på rota?

Detaljer

Ribes. Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk

Ribes. Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk Ribes Mette Feten Graneng- rådgiver i hagebruk Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Kva er Ribes? Ribes nigrum Solbær Ribes rubrum Rips Ribes uva-crispa Stikkelsbær Ribes produksjon i Norge Totalt 43

Detaljer

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells,

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, Økonomi i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, www.nlrø.no silja.valand@lr.no, 900 89 399 God økologi = God økonomi Foto: Reidun Pommersche, Bioforsk Økonomi Binder seg

Detaljer

Naturgress fra vinterskade til spilleflate

Naturgress fra vinterskade til spilleflate Naturgress fra vinterskade til spilleflate Agnar Kvalbein Turfgrass Research Group Bioforsk Et forskningsinstitutt Ca 450 ansatte Spredt over hele Norge Eier: Landbruks- og matdep. Hovedområder: Plantevekst,

Detaljer

Oppal av småplanter til skolehagen

Oppal av småplanter til skolehagen Oppal av småplanter til skolehagen Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk kirsty.mckinnon@norsok.no Noen vekster krever en lengre vekstsesong enn det vi kan gi dem på friland.

Detaljer

Gjødsling og bladgjødsling gjennom insektnett i kålrot på Toten

Gjødsling og bladgjødsling gjennom insektnett i kålrot på Toten Gjødsling og bladgjødsling gjennom insektnett i kålrot på Toten 27-29 Sivilagronom Francisco Granados Ringleder hagebruk francisco.granados@lr.no www.lr.no Oppland Bakgrunn og problemstillingen Trad. gjødsling

Detaljer

TEMA Nr. 13 - Mai 2014

TEMA Nr. 13 - Mai 2014 TEMA Nr. 13 - Mai 2014 Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk og Kari Bysveen, Økoringen Vest E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no Økologisk landbruk

Detaljer

KÅLMØLL biologi, bekjemping og erfaringer fra 2013-sesongen

KÅLMØLL biologi, bekjemping og erfaringer fra 2013-sesongen KÅLMØLL biologi, bekjemping og erfaringer fra 2013-sesongen kålmøllsituasjonen 2013 Livssyklus og utviklingstid under nordiske forhold Egg - ca 1 uke. Larve - ca 3 uker. Fordelt på fire larvestadier: 1.

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Sjukdommer i erter og oljevekster (og åkerbønne) spredning og bekjempelse. Unni Abrahamsen og Guro Brodal Bioforsk

Sjukdommer i erter og oljevekster (og åkerbønne) spredning og bekjempelse. Unni Abrahamsen og Guro Brodal Bioforsk Sjukdommer i erter og oljevekster (og åkerbønne) spredning og bekjempelse Unni Abrahamsen og Guro Brodal Bioforsk Proteinmøte 2. desember 2008 Sjukdommer i ert (Ertevisnesjuke (Aphanomyces euteiches),

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov?

Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov? Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov? Jens Strøm Direktør Bama Gruppen AS Kvalitet-Miljø-FIV-Næringspolitikk Jens Strøm 2009 1 Bama D+D 0-feil Miljø Forskning Økonomi Økologisk produksjon Temaer

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Medalhus Andelslandbruk 08.02.2015 Innhold 1 Evaluering av sesongen 2014... 2 1.1 Rammer for undersøkelsen... 2 2 Resultat... 2 2.1 Hvordan har du fått

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

Lukeroboter og mekanisk ugrasbekjempelse i grønnsaker

Lukeroboter og mekanisk ugrasbekjempelse i grønnsaker Lukeroboter og mekanisk ugrasbekjempelse i grønnsaker Lukerobotene er på vei inn i Norge. Fordelen med disse er at de fjerner ugraset mellom plantene i raden, i tillegg til mellom radene. Med denne teknikken

Detaljer

Vurdering av N-gjødselbehovet til grønnsaker og tidligpotet

Vurdering av N-gjødselbehovet til grønnsaker og tidligpotet Vurdering av N-gjødselbehovet til grønnsaker og tidligpotet med fokus på N-avrenning i og utenfor vekstsesongen Hugh Riley Bioforsk Øst (Apelsvoll) Kort sagt om N-gjødsling til grønnsaker: N-gjødsling

Detaljer

Steinrik-jord: hvilket radrenserutstyr passer?

Steinrik-jord: hvilket radrenserutstyr passer? Steinrik-jord: hvilket radrenserutstyr passer? Forsøk på noen gode råd. Kari Bysveen, Blæstad Steinrik jord ikke bare bare! Det finnes i dag veldig mye bra redrenserutstyr på markedet, men ikke alt passer

Detaljer

HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK

HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK Årsberetning 2015 INNLEDNING Husebyjordet Andelslandbruk SA (HA) ble startet opp våren 2015 på Husebyjordet i Skedsmo Kommune og skal produsere grønnsaker etter økologiske prinsipper.

Detaljer

Livet i jorda. 16.april 2009 Tromsø, Arktisk Landbruk. Reidun Pommeresche Bioforsk Økologisk

Livet i jorda. 16.april 2009 Tromsø, Arktisk Landbruk. Reidun Pommeresche Bioforsk Økologisk Livet i jorda 16.april 2009 Tromsø, Arktisk Landbruk Reidun Pommeresche Bioforsk Økologisk J O R D Jord Inne i en meitemarkgang Hva består jord av? 2 10% Jordliv/m 2 70 milliarder bakterier/m 2 7 milliarder

Detaljer

Økologisk Planteoppal. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Økologisk Planteoppal. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Økologisk Planteoppal Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Planteoppal Gode oppal planter er forutsetningen til gode avlinger med god kvalitet! Dårlige småplanter = aldri bra resultat på felt

Detaljer

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess!

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess! Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016 Nøkler til økologisk suksess! Balanse, jord, fôr, dyr Nøkler til suksess i økologisk drift! God jordkultur. Tilpassede sorter, Jordstruktur ( pakking,

Detaljer

Økologisk veksthusproduksjon Grønnsaker og krydder. Silje Stenstad Nilsen NLR Viken, 2016 Rådgiver veksthusgrønnsaker

Økologisk veksthusproduksjon Grønnsaker og krydder. Silje Stenstad Nilsen NLR Viken, 2016 Rådgiver veksthusgrønnsaker Økologisk veksthusproduksjon Grønnsaker og krydder Silje Stenstad Nilsen NLR Viken, 2016 Rådgiver veksthusgrønnsaker Oversikt ü Historie ü Tekniske forutsetninger ü Dyrkingsmedium/jord ü Gjødsel ü Oppal

Detaljer

Jordbærkurs. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen

Jordbærkurs. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Jordbærkurs Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Hvorfor jordbærdyrking?? Enorm etterspørsel Jordbær er sommerens favoritt Gir sterk assosiasjon med sommer og ferie Jordbær = stor smaksopplevelse Lang tradisjon

Detaljer

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2014 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 07.12.2014 v/ Ingrid Myrstad Rapport 2014 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport

Detaljer

Jordstrukturfelt på Steinssletta

Jordstrukturfelt på Steinssletta Rapport Jordstrukturfelt på Steinssletta 2013 2014 Eirik Kolsrud Sammendrag I et jordforbedringsår er hensikten å gjennomføre tiltak som kan bedre jorda (jordstrukturen og jordlivet) for å gi bedre forhold

Detaljer