Jo det er mulig å produsere grønnsaker!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jo det er mulig å produsere grønnsaker!"

Transkript

1 august arrangerte Fabio forsøksring studietur til Danmark med tema grønnsaker. Her følger en beskrivelse av produksjonen på gardene vi besøkte. I neste nr kommer det flere artikler fra turen. Kari Bysveen Fabio Jo det er mulig å produsere grønnsaker! Svend Daverkosen er økonom på Årsiderne, et stort abonnementsfirma på økologiske matvarer i Danmark, men har god greie på dyrking av grønnsaker også! Halvparten av grønnsakene til firmaet produseres på Billesund. Svend Daverkosen Fakta Billesund Ligger utenfor Gram syd i Danmark 930 daa med ulike grønnsaker: Div salat og baby leaf, kål, gulrot, løk, purre, ulike graskar, jordskokk, bønner mm. Samarbeider med Gram og Nybøl Godser, slik at man bytter jord og gjødsel Bruker mange av prinsippene inne biodynamisk drift, som bl.a. preparatene. Nettside. com Jorda på Billeslund er moldholdig sand, med skifter flat som ei pakkekake. Her er det ypperlig grønnsaksjord! De samarbeider med Gram og Nybøl Godser, som har økologisk mjølkeproduksjon og gjødsel til overs. Noe fast vekstskifte følges ikke, men selvfølgelig byttes kulturene fra år til år for å unngår de verste skadegjørerne. De er klar over at det kan bli en oppformering av ugras og skadedyr. Siden de har mulighet til å flytte det hele ganske mange hundre meter lengre unna, er dette likevel ikke noe problem. Svak gjødsling Ganske overraskende for flere av turdeltageren var at det ikke ble gjødsla så veldig mye. 2-3 tonn blautgjødsel holdt liksom til det meste. Og avlingene stod da ganske fint for det. Misforstå meg rett - vi kan enkelte ganger sette et spørsmålstegn ved gjødselnormene, men husk at i Danmark er vekstsesongen atskillig lengre enn selv i sentrale Vestfold. Da har man lengre tid til frigjøring av næringsstoffer. Det er bra frigjøring av nitrogen fra jord i Norge også, men den kommer ofte litt for seint. Det vi tilfører har da en større betydning. Jorda kan pløyes i mars, og man har da en mulighet for å utsette planting/ såing av en del areal. Den lengre vekstsesongen kan også benyttes til å så fangvekster etter at kulturen er høsta, slik at man tar vare på mer næring. Man skal heller ikke legge skjul på at god jordstruktur, allsidig vekstskifte, godt moldinnhold osv har stor betydning for hva jorda gir fra seg. Livet i jorda påvirkes av de tre nevnte faktorene, så det ligger nok en liten forklaring der. Bak på gjødselvogna er det satt på labber, slik at gjødsla moldes ned mellom planteradene. Man kan da konsentrere mest gjødsel der gjødsla skal brukes, og komme kulturen mest mulig til gode. Grønnsaker med lang veksttid får en ekstra dæsj med storfegjødsel i vektsesongen, som f.eks. purre. Grønnsaker som høstes i løpet av august, blir tilsådd med ulike fangvekster. Oljeraps, rug, lodnevikke og honningurt, er noen av artene. Baby leaf Baby leaf er mange rare arter og sorter. Under gruppa baby leaf er det ulike arter og sorter innen de korsblomstra artene, kurvblomst (= salat) og meldefamilen (beter, spinat). Felles er at de raskt kan danne en liten plante som er aktuell å bruke pga sin smak og/eller utseende. Baby leaf sås tett, på bed. Etter såing strøs et tynt lag med sand over. Først og fremst for å sikre jamn spiring, men også for å redusere faren for jordsprut på bladverk ved hardt regn. Avhengig av vær, vind og sjukdomspress, kan mange av typene høstes 2-3 ganger. 30 Nr. 3

2 mellom plantene i planterekka. Mellom planteraden benyttes et bredt gåsefotskjær. Manuell luking i gulrotåkeren kan fortsatt være nødvendig, og lukevogner med plass til 9 personer er da aktuelt. Lukevogner kan også brukes ved manuell planting på plast eller såing (gresskar). Bøylesolfanger, et gammelt system, i ny innpakning. Kanskje kan man redusere import av mange varer? Mange spesialmaskiner Alle småplantene, kjøpes fra Holland. Det brukes torvblokk. Plantene har da litt mer opplagsnæring med seg når de plantes ut, men systemet krever spesialutstyr. Med nærmere 1000 daa ulike grønnsaker, kan man likevel ha en del spesialmaskiner. Det var en allsidig og velholdt maskinpark på Billeslund, både til jordarbeiding, planting, ugrasregulering og høsting. Ugraskampen utføres med en propanbrenner som dekker tre hele bed. Brenneren var ganske effektiv, og benyttet bare 3 kg propan pr daa. Det brennes før såing og spiring av gulrot og rødbeter. Man kan hindre ganske mye frøugras fra å spire ved bruk av falskt såbed. Purren radrenses nesten en gang pr uke så lenge som mulig. Det brukes fingerhjul med ganske stor overlapp, så det blir en skikkelig krafsing Bøylesolfanger De siste åra har de prøvd ut et system med bøylesolfanger. Systemet er ikke ukjent for de som har drevet med grønnsaker en stund, ei heller i Norge. Tidligere ble bøylene satt ned i bakken manuelt, noe som var ganske arbeidskrevende. I dag er det utvikla spesialmaskiner, og systemet er derfor på nytt aktuelt. Først legges det plast, i dette tilfellet maisplast, deretter planting eller såing. Bøylene settes ned med en annen maskin, og en tredje maskin trekker over klar plast eller insektnett. Når de først har lært seg å bruke systemet, ser man muligheter til å bruke dette i flere kulturer. Ca 30 % av varene Årstideren selger er importert. Årstideren fører nøye CO 2 regnskap, muligens kan bøylesolfanger i enkelte kulturer ha positivt utslag på klimaregnskapet. I år var systemet prøvd i bl.a. melon og pakchoi, en asiagrønnsak som er sårbar for skade pga av vindslit. Spesialisering og samarbeid Fakta Skyttes gartneri Eier: Lars Skytte Årslev på Fyn. 300 daa med grønnsaker Produksjon: diverse salater, hode- og spisskål, stangselleri, rabarbra, kvit asparges. Nettside: www. skyttes.com Lars og kona kjøpet garden i 1973 og la om alt med en gang. Fram til 1990 jobbet han som landbruksskolelærer. For å oppnå gode resultat både mht avling, kvalitet og økonomi, er spesialisering et stikkord, mener Skytte. Likevel er allsidighet en absolutt nødvendighet. Dette løses med samarbeid med andre produsenter som produserer noe annet en det de selv gjør. Samarbeid og allsidighet gjør at både ugras og smittepress av andre skadegjørere og sopp holdes nede. Produksjonen og spesialiseringen har økt med den økende etterspørselen etter økologiske matvarer. I dag driver de 300 daa. Ikke alle arealene kan vatnes. Der det investeres i vatningsanlegg, lages det mer varige avtaler. Det brukes vanlig Nr. 3 31

3 Salat i alle regnbuens farger hos Lars Skytte. vatningskanon, men også sprinkelvatning siden dette er litt mer skånsomt for plantene. Holder kontroll på ugraset Det samarbeides med 2 mjølkeprodusenter i nærheten om areal og gjødsel. Det etterstrebes å ha grønnsaker etter 2-3 år med eng. Der dyr har beita, benyttes arealet helst ikke pga tråkkskader i enga og dermed oppblomstring av ugras. Det kan være en utfordring å finne de rette arealene mht til kveke og tistel. Det er siltig lettleire på de fleste skiftene, som fortrinnsvis vårpløyes. Oftest utføres det en stubbharving før det spres gjødsel og pløyes. Skytte legger sin ære i det ikke skal bli oppformering av frøugras den tida han låner jorda. På deler av arealene blir det en slags vårbrakking ved at det vårpløyes ganske tidlig, så kan det gå inntil 1,5 mnd til han får planta på deler av arealene. Han passer da selvfølgelig på at frøugras ikke får satt frø og oppformert seg. Også kubonden skal føle at han har nytte av samarbeidet med Skytte! Kun økologisk gjødsel Skytte ønsker at det skal være mest mulig økologi i sin produksjon. Han bruker bare gjødsel fra økologiske dyr. Det meste selvsagt fra mjølkeprodusentene han samarbeider med, men på de tidligste holdene i salat spres det på litt økologisk hønsemøkk. Hold som er planta godt ut i mai, trenger sjelden noe ekstra. Da er mineraliseringa fra jorda i godt gjenge. Småplanter kjøpes fra et gartneri litt lenger nord. Lite skadedyr Kontroll på skadegjørere ble mye bedre etter at samarbeidet om jord med mjølkeprodusentene kom i gang. Det er lite grønnsaker i nærheten, så det er ikke spesielt store problem med skadedyr og luftbårne soppsjukdommer. Av skadedyr er det kålflue og lus og trips i salat som kan være problematisk år om annet. Han mister noen kg/daa i pussing ved angrep av sommerfugler eller snegler, men innunder akseptabelt nivå. Han merket ganske raskt bedring på luseangrep i salaten etter at han begynte å leie jord hos andre. Man kan flytte seg fra mange skadedyrproblem. Ellers er det mht lus viktig å beskytte nyttedyra som f.eks. blomsterfluer og saksedyr. Skytte var for 10 år siden med på et forsøk med dyrking av en blomstrende vekst mellom bedene av salat for å ha mest mulig blomstrefluer. Noen fullgod effekt er det ikke på det store luseangrepet som normalt kommer i slutten av juni, men ved senere angrep har nyttefaunaen fått bygd seg opp. Ikke så veldig overraskende kanskje, viste det seg i disse forsøkene at det var mer nyttedyr på økologiske enn på konvensjonelle gardsbruk. Snegler oppfatter han heller ikke som stort problem. Han kan innenfor regelverkets grenser benytte midlet ferramol, men hva er da forskjellen på økologisk og konvensjonell produksjon, spør han? Bremia i salat Av sjukdommer i salat, frykter de fleste Bremia. Man får ikke gjort så veldig mye dersom værforholda ligger til rette for store angrep. I sin lange tid som salatprodusent forteller han at bremia synes jo, men det er utrolig sjelden det har blitt fullstendig avlingssvikt pga av denne. Mest mulig bremiaresistente sorter brukes. I isbergsalat oppfattes ikke bremiaproblemet så stort, da man likevel tar av de ytre bladene. Mer viktig er det at de ulike sortene kan takle en mindre intensiv gjødsling. En isberg som funger bra med mindre næring, er Taiga. I den varmeste perioden blir den for løs, og sorten brukes derfor ikke midt på sommeren. Skytte bruker fiberduk på de første holda av salat for å sikre mot frostskader. Som regel kan det dyrkes 3 hold salat på samme skiftet i løpet av sesongen, litt avhengig av smittepress etc. Rabarbra som spesialitet Rabarbra er en kjær kultur for familien. Det lages marmelade, chutny og saft, og Skytte synes det er artig å dra rundt på messer med dette. En liten syltetøyfabrikk er med på produksjonen. Det sier seg selv at et felt som skal ligge så lenge som 6-8 år, må være ugrasfritt før planting. Han deler opp plantene i en gammel åker og planter på nytt areal. Det bør være ung eng som forkultur da rabarbra liker å ha god næringstilgang ved etablering. Rabarbraen plantes om sensommeren, og det bør ikke høstes det første året. Ganske genialt har Skytte planta slik at det kan radrense fra alle kanter på kryss og tvers. 32 Nr. 3

4 Planlegging er viktig Skytte har i åras løp tilpassa en del veldig interessant utstyr (se artikkel i Ø.L nr 4/04). Effektive maskiner i alle ledd er med på å holde kostnadene nede sikt. Fingerhjul benyttes ca 1 gang pr uke i både salat, kål og selleri. Likevel er det viktigste for å lykkes med økologisk produksjon, at man hele tida planlegger drifta og forsøker å unngå de store problemene med ugras og skadedyr. Vekstskifte er viktig Ikke langt fra Ålborg produserer Laurs Nielsen gulrot til konsum og fabrikk, samt pastinakk og rødbeter. Her er det faktisk en og annen helling. Laurs Nielsen Fakta Annerup Produsent: Stine og Laurs Nielsen Ellidshøj, Støvring utenfor Ålborg. Moldholding sandjord Antall ansatte: 5 faste. Innleid lukemannskap Produksjon: 500 da gulrot, hvorav 150 daa industrirot. Pastinakk og rødbeter. Levering: medlem av Danorganic, som omsetter det meste Jorda er moldholdig sand, og inneholder såpass mye stein at strenglegging er nødvendig. Det er ganske mange økologiske mjølkeprodusenter i nærheten, så han kan nærmest velge og vrake mellom leiejord. Hans eget areal går også inn i byttehandelen slik at også han kan ha et større vekstskifte. Det betales rundt kr 1000,- pr daa ferdig gjødsla (ca 2,5 t/daa). Han er opptatt av at begge parter skal ha fordel av samarbeidet, og er derfor nøye med ugrasreguleringa. Han kan gjøre en god jobb med å tappe jorda for frøugras. Før det avtales hvilket skifte som skal benyttes til grønnsaker, skaffer han seg en oversikt over hva som har vært på skiftet tidligere. Slik unngår han de største problem med rotugras. Får han dårlige arealer med mye rotugras, tenker han seg om før han leier der igjen. Maskinstasjonen i nærheten ordner pløying og annen jordarbeiding. Spesialmaskinene til grønnsaksproduksjonen har han selv. Vekstskifte mot skadedyr Stankelbeinlarver kan gjøre store skader enkelte år ved at de opptrer som bøddellarver og ganger av plantene i overgangen mellom rot og topp. Det er lite annen grønnsaksdyrking i området. Man unngår derfor lett skadedyrproblematikk ved å flytte åkrene langt vekk fra fjorårets åker med samme kultur. Aktiv ugraskontroll Fordi han dyrker gulrot både til konsum og fabrikk, brukes det mange sorter. Bedene kjøres opp i april, og brennes for nyspirt ugras 1-2 ganger før såing (= falskt såbed). Etter såing av gulrot brennes det rett før spiring. En manuell luking for å ta ugras i planterekka er som regel tilstrekkelig. Til dette brukes ei lukevogn (bak på traktor). Mellom radene ble det brukt en radrenser med rullestjerner. Fingerhjul benyttes ca 1 gang pr uke i både salat, kål og selleri hos Lars Skytte. På Billesund ble de også brukt i purre. Laurs Nielsen brenner bedene for nyspirt ugras 1-2 ganger før såing i tillegg til en gang rett før spiring. Denne flammeren er fra Billesund. Nr. 3 Alle gårdene vi besøkte 33

5 Fakta lagring i jorda Felles for begge gulrotdyrkerne var at de lagra mye av gulrota ute. Hvert bed (2 m brede) ble dekt med svart plast, og et ca 40 cm tjukt lag med halm. Plasten må ikke gå ned i hjulspora, vannet må jo et sted renne. Det tas opp ca 1 gang pr uke. Toppløfter er da selvfølgelig ikke aktuell å bruke fordi bladverket visner, men en belteopptager. De er fornøyd med metoden, men poengterer selv at det kan i enkelte uker by på store strukturskader på jorda. Omsettinga av varen går raskt etter opptak. Jeg minner om at metoden er prøvd i Norge også, uten spesielt godt hell! Fakta.men hva gjør du med.??? Etter å ha jobba med økogrønnsaker i Vestfold i over 10 år, vet jeg at det er mange som kan dyrke, og oppnå gode avlinger. Det siste året har også flere konvensjonelle produsenter fattet interesse for økologisk grønnsaksproduksjon. Rådgiverne til disse produsentene, ringlederne i de tidligere konvensjonelle grønnsaksringene har også begynt å vise stor interesse. Veldig bra! Vi arrangerer en del fagmøter, og det er veldig artig at det kommer andre folk utenfor menigheten. Det er litt artig å sette seg selv på sidelinja og høre - bare høre - på spørsmålene som stilles på disse møtene: Hvordan er det mulig at det i det hele tatt blir avlinger når man ikke kan gjødsel med 22 kg lettløselig N, og bruke x-antall gram av et plantevernmiddel. Finnes det alternative sprøytemidler? Hva gjør du med det hva gjør du med det? HÆ- er det ikke noe problem? Her er noen råd fra en avtroppende rådgiver i økogrønnsaker: Detaljkunnskap er viktig, men husk at detaljkunnskapen må settes inn i et system. Når vi snakker om vekstskifter er det ikke nødvendigvis tenkt at man skal ha faste vekstskifter. Planlegg det du skal ha på et skifte året før, slik at du får kontroll på ugras, og at du kan beskytte best mulig mot skadedyr. Gjør noe med det du kan gjøre noe med (optimal jordarbeiding for å redusere ugras, skape et godt såbed osv). Det er mange ting du ikke får gjort noe med (div soppsjukdommer når de har etablert seg). Skaff masse detaljkunnskap og sett det i system. Kan kulturen beskyttes mot et insekt ved å bruke duk? Er insektet god eller dårlig flyger kan du flytte åkeren lengre unna, og dermed redusere problemet? Har du ikke mulighet til dette, må duk selvfølgelig benyttes. Noen år kan det gå dårlig, men som oftest går det faktisk bedre enn man fryktet. Takk for meg! Besøksadresse: Postadresse: Skolmar 10, 3232 Sandefjord Postboks 1277, 3205 Sandefjord Telefon: Mobil: e-post: web: NÅ: kun ,- Det enkle valg for sporstyring: LH CenterLine 220 Sporstyrer som gir deg riktig avstand mellom kjøresporene for både parallelle og kurvede spor. Denne brukes i stedet for skum-markør ved kjøring med sprøyte eller spreder. Utmerket til bruk ved bløtgjødselspredning. Valgfri arbeidsbredde. Enkel betjening. 5 Hz lisensfri DGPS mottaker. Pris: ,- eksl. mva og frakt Vi forhandler produkter innen regulering, dosering av gjødsel, sprøyteutstyr og GPS fra TeeJet, Kyndestoft Maskinfabrik og satconsystem Bestill i dag pr. e-post : - eller kontakt oss på telefon Agronom søker jobb(variasjon) Etter flere år med kontorarbeid innenfor økologisk landbruk, ønsker jeg nå å jobbe på en gård. Melkeproduksjon i Sør-Norge er å foretrekke, men jeg er også åpen for andre typer produksjoner. Ta kontakt med meg på tlf JORDANALYSER+GJØDSELPLAN = SIKKER DRIFT+GOD ØKONOMI 34 Nr. 3

TEMA Nr. 17 - Mai 2014

TEMA Nr. 17 - Mai 2014 TEMA Nr. 17 - Mai 2014 Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk, Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no

Detaljer

TEMA Nr. 15 - Mai 2014

TEMA Nr. 15 - Mai 2014 TEMA Nr. 15 - Mai 2014 Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk, Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

- en læringsarena for skoler og barnehager

- en læringsarena for skoler og barnehager TEMA Nr. 1 - April 2013 Skolehagen på Holt - en læringsarena for skoler og barnehager Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt. E-post: marit.jorgensen@bioforsk.no Skolehagen gir en unik mulighet til å kombinere

Detaljer

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13 Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2013 Framtidas mest etterspurte kompetanse SIDE 4-13 Mer presis N-gjødsling SIDE 14-19 Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 SIDE 31-33 Gjødsel og sikkerhet SIDE 36-41 2 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer