Vår visjon. Ole Vig videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår visjon. Ole Vig videregående skole"

Transkript

1 Vår visjon Ole Vig videregående skole

2 Vår visjon - Skape og dele, gløde og leve Vår visjon bygger på verdiene: Fellesskap - Nærhet ansatte og elever og likeverd - Tilpasset opplæring - Tverrfaglighet - Miljøbevissthet oss i mellom - Kulturopplevelser - Fellesarrangement - Møte folk ut fra behov - Felles normer og regler Ansvarlighet - Omtanke for andre og engasjement - Gjensidig respekt - Høflighet - Gi tilbakemelding til hverandre - Fravær av mobbing - Lytte til hverandre - Støtte hverandre - Få fram det beste i hver enkelt Kompetanse - Kreativitet og utvikling - Åpen for endring - Utfordre hverandre - Etter - og videreutdanning - Ny teknologi - Teamutvikling - Rekruttering - Gjøre hverandre gode 2

3 Felleskap og likeverd Nærhet ansatte og elever sette plakat med bilde og navn på dørene til arbeidsrom ha flere fellesarrangement elever/ansatte ansatte bruker elevkantina av og til ansatte og elever hilser på hverandre Tilpasset opplæring, se eget oppsett neste side Tverrfaglighet teamet lager årshjul; f.eks. prosjekt samarbeid om oppgaver/ekskursjoner/læreplaner opprette idébank på It`s Learning Miljøbevissthet oss i mellom ansette miljøarbeider hvilerom etableres ved utbyggingen av skolen etablere sosiale møteplasser møtes på felles personalrom! servicepersonalet informerer klassene v/skolestart Kulturopplevelser opprettholde kulturlunsjen stimulere til husorkester, bedriftsidrettslag, sangkor, skoleteater, kunstutstilling og abonnement på kulturarr. f. eks teater, Olavshallen, Lerkendal kulturinnslag i julefrokosten benytte oss av eksterne kulturarrangement Fellesarrangement legge til rette for felles fysisk aktivitet, for eksempel Spenst opprette fadderording for nytilsatte lik mottakelse for nye kollegaer større engasjement fra ansatte rundt aktivitetsdager ha avdelingsvise fellesarrangement oppfordre fagmiljøene til å tilby kurs for ansatte 3

4 Møte folk ut fra behov vise ekte interesse for hverandre videreutvikle fadderordninger for nye elever møte folk ut fra deres ståsted lytte, gi tid og oppmerksomhet gi tydelig informasjon Fellesnormer og regler teamet må lage regler for elevadferd diskutere felles krav til elevgruppa som ligger under teamet alle må ta ansvar for å holde skole i god orden Tilpasset opplæring Læringsstiler arbeide aktivt med sikte på at elevene har ulike læringsstiler variere undervisninga ta i bruk varierte arbeidsmetoder, for eks rollespill og diskusjoner la elevene ta aktive valg av læringsmåte videreutvikle bruk av It s learning Differensiering bruke nivådifferensierte oppgaver i lærebok eller nett ansvarliggjøre/ bevisstgjøre elever mht til nivå og læreplanmål aorenkle tekster ved gjennomgang av teori tilpasse læreplanmål for svake elever etablere nivådifferensierte grupper bruke muntlig eller skriftlig tilrettelegging ta i bruk egnede dataverktøy som kan gjøre det enklere for elevene å arbeide på ulike nivå praksisrette der det er mulig yrkesrette oppgaver i fellesfag bruke tempo- og mengde differensiering vurdere reduserte læreplanmål for den enkelte Handlingsrom etablere praksisplasser etter behov modulbasert opplæring, modulene må bestås for å arbeide videre la flinke elever jobbe med krevende oppgaver gi dem utfordringer lage arbeids-/ treningsoppgaver tilpasset elevenes kunnskaps- og ferdighetsnivå bruke åpne oppgaver, slik at elevene kan arbeide mer ut fra egne forutsetninger øke entusiasmen i alle fag gjøre fagene attraktive 4

5 Nærhet til elevene gjennomføre utviklingsplan og fagsamtaler møte eleven på elevens nivå følge opp elevenes individuelle utviklingsplan bevisstgjøre eleven på egne utviklingsmuligheter vise respekt og forståelse for elevens ståsted ta alle elever på alvor Ytre rammer tilrettelegge i form av ulik størrelse på rom legge til rette for veilednings, arbeidsøkter og fagdager lærere bør ikke være med i mer enn to team Ansvarlighet og engasjement Omtanke for hverandre tilby hjelp når du ser en kollega trenger det rydde etter seg informere hverandre vise lojalitet til beslutninger og bestemmelser ta hensyn til hverandre på arbeidsrommet Gjensidig respekt akseptere ulike behov respektere hverandres fag/arbeid snakke med hverandre, ikke om hverandre være forberedt til møter bruke hverandre som rådgivere Høflighet alle hilser på hverandre smile og være bevisst på kroppsspråk sørge for at alle slipper til i samtaler starte dagen/timen med å hilse på hverandre møte presis og vis respekt for andres tid Tilbakemelding gi respons på initiativ fra kolleger gi konstruktiv kritikk, fokuser det positive være konkret og helst begrunne 5

6 Fravær av mobbing nulltoleranse for mobbing legge til rette for fellesopplevelser være tydelige voksenpersoner, observere og reagere på enkeltsitasjoner bruke team i arbeidet mot mobbing vis respekt, ikke ironisere bevisst pedagogikk Lytte til hverandre ta vare på de sosiale møteplassene la alle slippe til på teammøtene Støtte hverandre være ærlig med hverandre legge til rette for at folk blir kjent med hverandre gjennom fellesopplevelser og utforming av arbeidsplassen vise empati Få fram det beste i hver enkelt gjennomføre årlige utviklingssamtaler spørre hverandre til råds samarbeide om evalueringer utvikle hverandre gjennom teamarbeid Kompetanse og utvikling Kreativitet skape arena for kreative tiltak etablere møter mellom teamledere avdelingsvis og på tvers Åpen for endring gi grobunn for nytenkning og kompetanseendring gjennom: turer og arrangement utenfor skolen teamskoleringsturer personalseminar fellesskap innen ulike treningsaktiviteter delta på kurs. utveksling mellom skoler utplassering/hospitering i næringslivet trekke inn næringslivet i ulike prosjekter i skolen 6

7 Utfordre hverandre kollegaveiledning legge til rette for 2-lærersystem utnytte hverandres kompetanse Etter- og videreutdanning kartlegge behov bedre info om kurs kartlegge skolens egne ressurser kursrapporter muntlig/skriftlig må legges fram etter endt kurs opprette faget "Kursrapporter" på It s learning. videreføre teamskolering Ny teknologi hele personalet skal ha bærbar pc alle må kurses og ta i bruk nødvendige digitale læremidler nytilsatte lærere gis innføringskurs i skolens digitale læremidler jobbe kontinuerlig med nettetikk og mobbing ta i bruk kollegaveiledning lage oversikt på ressurspersoner innen ny teknologi Teamutvikling teamet må ha hensiktmessig størrelse alle må kurses i teamutvikling alle team må ha en dag per år til teamrelatert utviklingsarbeid teammøter må ligge på ulike tidspunkt og timeplanfestes bruke inspiratorer for å få fart i teamutviklingen teamet må ha teamregler som følges opp Rekruttering hjemmeside med oppdatert info om skolen rådgivere i ungdomsskolen må styrke kjennskap til programområdene våre elever markedsfører de ulike programområdene til u-skolen ære bevisst på å bruke regionale medier i forhold til aktiviteter på OVVS ansatte må gjøre skolen synlig på en positiv måte det gis rom for aktiv rekruttering av nytt personell skolen må være moderne utstyrt i forhold til alle tekniske hjelpemidler ta godt vare på nytilsatte Gjøre hverandre gode styrke faglig samarbeid vise hverandre oppmerksomhet gi oppmuntring og støtte 7

8 Notater 8

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Idérapport Energi Norge. HR-konferansen 2012

Idérapport Energi Norge. HR-konferansen 2012 Idérapport Energi Norge HR-konferansen 2012 Problemstillinger Gr. 1-3 Hvilke tiltak og aktiviteter kan bedriften gjøre for å tiltrekke og beholde yngre ansatte i energibransjen? Gr. 4-7 Hvilke tiltak og

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer