Plan for utvikling av sosial kompetanse Stokkan ungdomsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for utvikling av sosial kompetanse Stokkan ungdomsskole"

Transkript

1 Plan for utvikling av sosial kompetanse Stokkan ungdomsskole Den enkelte elevens sosiale utvikling er hele skolens ansvar. skolens ansatte fungerer som rollemodeller. lærere følger de retningslinjene en har blitt enige om slik at elevene møter ens praksis. Kontaktlæreren har et overordnet ansvar for at utviklingen av elevenes sosiale kompetanse blir ivaretatt. Det arbeides aktivt med å skape og opprettholde et positivt klassemiljø. Arbeidet med utvikling av den enkelte elevs sosiale kompetanse bør være en sentral del av utviklingssamtalene (elevsamtaler/kontaktmøter). Godt samarbeid med foreldre/foresatte vil være viktig på klasseplan og i forbindelse med den enkelte eleven. Skolen deltar i undervisningsprogrammer som legger vekt på utvikling av sosial kompetanse: FRI, MOT, ART (Ungdomskontakten). Ukeplanen bør inneholde klassens mål for utvikling av sosial kompetanse. Skolen gjennomfører en adferdskampanje i løpet av september/oktober hvert år. Side 1 av 5

2 Kompetanseområde Kjennetegn Tiltak Empati Bry seg om hverandre Fokus på medmenneskelighet og omtanke for andre i situasjoner som angår elevene direkte og i situasjoner av mer generell karakter Samarbeidsevne Uselvisk Initiativ Kreativitet Respekt Aktiv Forklare elevene hva begrepet respekt innebærer Legge vekt på at elevene skal vise interesse og engasjement under presentasjoner og arrangement Elevene arbeid sammen med ulike elever Selvhevdelse Selvtillit Trygg Selvinnsikt Avdekke/framheve sterke sider hos hverandre for å skape gjensidig respekt Gi ros i undervisningssammenhenger Muntlige presentasjoner Øve opp elevenes evne til å gi medelever konstruktive tilbakemeldinger Oppgaver tilpasset elevens nivå Selvkontroll Vente på tur God språkbruk Fornøyde elever Klar elevrolle/lærerrolle Lære seg å vente på tur i undervisningssituasjoner Lære å delta i debatter Sette klare grenser for hva som er tillat å si Gi elevene positive tilbakemeldinger Trene på konstruktiv kommunikasjon og toleranse Øvelse i konfliktløsing Side 2 av 5

3 Ansvarlighet Stille krav til seg selv Være presis Pålitelig Målrettet Bevisst Oppmerksom/ våken Utvikle elevens evne til å bidra aktivt til fellesskapet Muntlige presentasjoner Elevmedvirkning Tydelige voksne/lærerrolle Klare konsekvenser ved brudd på retningslinjer Arbeid med faget Utdanningsvalg (bl.a. Min framtid ) Ordenselevoppgaver Dataansvarlige elever Inspeksjonsordningen/ rydding Hærverk og andre brudd på ordensreglementet får entydige konsekvenser Lek, glede og humor Blid Positiv Humor (le med og ikke av noen) Legge til rette for trivsel og positive holdninger i klassen og i elevgruppen som helhet Uformelle samtaler med elever når en har inspeksjon Sosiale arrangementer: idrettsdager, ballcuper, skidag, elevkvelder, juleball og kulturelle aktiviteter Proaktiv adferd Høflig Hjelpsom (glede ved å gi) Ta hensyn til hverandre/alle Elever som reiser seg på bussen Tydelig start og slutt på skoledagen Hilse på elever(også de en ikke kjenner) Gi tydelige tilbakemeldinger på positiv adferd mens medelever hører på Side 3 av 5

4 Forebyggende arbeid mot uønsket adferd Belønning for god adferd Ansvar Eks. positive kommentarer på månedsmelding Månedlige, planlagte forebyggende samtaler med "utsatt" elevgruppe Skolen gjennomfører "Folkeskikk" -kampanje. Både elever og lærere har fokus på språkbruk og adferd/høflighet. Ansatte bør benytte anledningen til å vise interesse for alle elevene på skolen når de møter dem utenfor klasserommet. Ikke avslutt timene for tidlig (til vanlig) lærere må praktisere skolens ordensreglement. Det må repeteres jevnlig i kollegiet og i klassene. Regelmessig kontakt med heimen. God dialog med foreldregruppen: foreldrene i klassen bidrar med forslag til tiltak mot uønsket adferd (klasseforeldremøte). Utvidet lærerinspeksjon med en fast lærer som har hovedansvaret i storgangen hele dagen. Styrking av tilvalgfag fordyping norsk og engelsk med fokus på adferd. Assisterende rektor Kontaktlærer Kontaktlærere Rektor/tillitsvalg Side 4 av 5

5 Hendelse Reaksjon/tiltak ved uønsket adferd Ansvar All uønsket adferd av alvorlig karakter Rask reaksjon og klare konsekvenser. Kontaktlærere og ledelse hendelser føres i dagboka Uro/ prat/forstyrrelser på forelesninger/ forestillinger/kino Ekskludering fra neste skolearrangement av samme type Kontaktlærer/trinn (frigjorte lærere har tilsyn/hospitering i annen klasse) Uakseptabel /provoserende oppførsel mot ansatte og medelever Kontaktlærer rådfører seg med ledelsen. Kontaktlærer tar kontakt med foreldrene, og elever kan etter avtale hentes av foreldre Kontaktlærer/ledelse Elever som har ufin oppførsel, ikke tar tilsnakk og som forstyrrer og ødelegger undervisningen. Bortvisning fra timen. Dersom elever bortvises fra klasserommet, følges disse til assisterende rektor/ Lærer rektor ev rådgiver "Ukjente elever" svarer lærer ufint/ oppgir falskt navn/ argumenterer mot/ Finn ut hvem de er, gi beskjed til kontaktlærer som tar opp saken med eleven og fører anmerkning i dagboka Lærer/kontaktlærer slenger kommentarer Uvedkommende elever kommer inn i timene Hærverk: Ødeleggelser og forringelse Vises bort. Finn ut hvem de er, gi beskjed til kontaktlærer som tar opp saken med eleven og fører anmerkning i dagboka Kartlegging av skade Utsending av erstatningskrav Lærer og kontaktlærer Lærer som oppdager ødeleggelser tar kontakt med ledelsen som tar saken videre Side 5 av 5

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer