STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn."

Transkript

1 STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

2 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing betydelig forbedret Resultat Resultat Resultat Mål 2014 Mål Kartlegging av leseferdighet 1.trinn, delprøve 4 9,1 % 17,9 % 22 % Kartlegging av leseferdighet 1.trinn, delprøve 8 9,1 % 21,4 % 24,4 % Kartlegging av leseferdighet 2.trinn, delprøve 5 5,1 % 0 % 10,3 % Kartlegging av leseferdighet 2.trinn, delprøve 7 10,3 % 0 % 13,8 % Kartlegging av leseferdighet 3.trinn, delprøve 4 14,0 % 17,6 % 26,2 % Kartlegging av leseferdighet 3.trinn, delprøve 5 10,5 % 14,7 % 28,6 % Nasjonale prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 43,3 % 44,4 % 32,3 % 20 % Nasjonale prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 13,3 % 14,8 % 12,9 % 30 % Nasjonale prøve i norsk lesing, 8.trinn, nivå % 40,5 % 32,3 % 25 % Nasjonale prøve i norsk lesing, 8.trinn, nivå ,3 % 33,3 % 32,3 % 35 % Ikke alle lærerne har god nok kompetanse innenfor veiledet lesing. Lesing som grunnleggende ferdighet er ikke godt nok implementer i alle planer. Kurs for nye lærere innenfor Fagtekst i Fokus og Tidlig innsats / Early Years. Hospitering i hverandres klasser, og på andre skoler. bidrar med tilrettelegging. Revidere alle lokale planer slik at de inneholder beskrivelser av de grunnleggende ferdigheter og følge opp at de blir brukt. Fag som vurderes med IUP, prioriteres. Observasjon og oppfølging av undervisningen. Samtaler umiddelbart etter observasjonsøktene. 20 % at tiden til ledelse settes av til dette arbeidet. Teamene

3 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende ferdigheter i regning betydelig forbedret Resultat Resultat Resultat Mål 2014 Mål Kartlegging av regneferdighet 1.trinn 11,4 % 25,0 % 19,5 % Kartlegging av regneferdighet 2.trinn 10,3 % 0 % 13,8 % Kartlegging av regneferdighet 3.trinn 7,0 % 5,7 % 17,5 % Nasjonale prøve i regning, 5.trinn, nivå 1 34 % 31,3 % 20 % Nasjonale prøve i regning, 5.trinn, nivå 3 26,4 % 31,3 % 32 % Nasjonale prøve i regning, 8.trinn, nivå % 45,2 % 20,7 % 20 % Nasjonale prøve i regning, 8.trinn, nivå ,3 % 23,8 % 44,8 % 45 % Regning som grunnleggende ferdighet er ikke synliggjort i alle lokale fagplaner. Ikke alle lærere er bevisst på at alle har et ansvar for elevenes opplæring i regning. Foreldre vegrer seg for å hjelpe sine barn med matematikklekser fordi de er usikre på egne ferdigheter. For lite kunnskap om hva elevene skal gjennom faglig på ungdomsskolen. Felles plan for regning utarbeides i samarbeid med andre skoler i område C. Fast punkt på teammøter, i fellestid og i samtaler med den enkelte lærer etter observasjoner. 20 % av tiden til ledelse settes av til observasjoner og oppfølging av undervisningen. Alle foreldremøter skal ha en læringsøkt om hva elevene skal lære i semesteret. Invitere til egne foreldrekurs i metodikken som brukes på skolen. Kursing av lærere i regi av pedavdelingen i etaten. Ta initiativ til to samarbeidsmøter med ungdomsskolens mattelærere gjennom året. Rektor / Skolens mattenettverk

4 1.2 Brukerperspektivet: På Furuset skole har elevenes bedre læringsresultater i engelsk Resultat Resultat Mål 2014 Mål Nasjonale prøve i engelsk lesing, 5.trinn, nivå 1 22,2 % 23,5 % 16 % Nasjonale prøve i engelsk lesing, 5.trinn, nivå 3 44,4 % 41,2 % 45 % Nasjonale prøve i engelsk lesing, 8.trinn, nivå ,3 % 25,8 % 22 % Nasjonale prøve i engelsk lesing, 8.trinn, nivå ,7 % 19,4 % 40 % Manglende trening i å lese lengre tekster. Utvide utvalget av engelske bøker på biblioteket på flere nivåer. Både kvalitativt og kvantitativt. Bibliotekar/faglærer engels/ledelse Dårlig ordforråd og leseferdighet.

5 1.1 Brukerperspektivet: Elevene ved Furuset skole opplever et bedre arbeids- og læringsmiljø preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Trivsel med lærerne (EU) 86,2 % 83,8 % 93 % Sosial trivsel (EU) 86,3 % 90,2 % Arbeidsro (EU) 35,8 % 38,2 % Orden og oppførsel (EU) - 49,1 % Andel elever som blir mobbet omtrent en gang i uken eller oftere(eu) 8,7 % 11,3 % 0 % Andel elever som sier at andre elever i sin klasse/gruppe kommer for sent til timen(eu) 29,1 % 25,2 % 35 %?!! Andel elever som mener at lærerne kommer presis til timene/arbeidsøktene(eu) 95,2 % 83,8 % 85,92 % Mål 2014 Mål 2017 Friminuttene er i for stor grad preget av at elevene ikke leker sammen på en god måte. Konflikter blir ikke dempet, løst og bearbeidet tidsnok. Våre klasserom, som er elevenes fellesrom, har ikke god nok orden. Rommene er ikke godt nok tilpasset den pedagogiske aktiviteten som skal foregå i de enkelte fag. Trivselsledere blant elevene på 5.trinn utdannes. Lærerne følger opp på klassemøter hvordan lek skal foregå i skolegården. Tid settes av på småskoletrinnet til systematisk leke-trening, sosialisering og forståelse for lekens regler. Alle har et felles ansvar for alle elever. Alle elever er våre elever. Vurdere å ansette en miljøarbeider som kan følge opp de elevene som er/har vært i konflikt. Gatemegling videreføres i samarbeid med bydelen. Utarbeide en klasseromsstandard, tilrettelegge klasserommene for struktur og orden. Garderobeforholdene i paviljongen oppgraderes. Utrede muligheten for å bruke egne fagrom på mellomtrinnet. SMU / team SMU / FAU

6 Våre elever har for få positive treffpunkter utenfor skolehverdagen. Elevene har ikke gode nok relasjoner til hverandre og til voksne. Samarbeid mellom skole hjem må styrkes. oppleves ikke som en samstemt enhet. Samarbeide med FAU og foreldrene om jevnlige sosiale sammenkomster på skolen. møter elevene minst to ganger i uka i skolegården på morgenen. er mer synlig ute i friminuttene (ikke inspeksjon). Første dag etter ferier har kontaktlæreren sin egen klasse gjennom dagen. Ved skolestart har kontaktlærer sin klasse 2-3 dager. Utrede muligheten for flere elevsamtaler enn det som er obligatorisk. Lærerne har et foreldremøte om høsten. Foreldremøte med valgt tema etter jul. Mellomtrinnet utreder muligheten for å ha tre utviklingssamtaler gjennom året+ ett foreldremøte. Sikre at foreldrene har mulighet til å få snakket med flere lærere enn kontaktlærer. FAU arrangerer temaforeldremøte en gang i året. Systematisk tilbakemelding til foreldrene gjennom mobilskole. Det utarbeides en "ledelsesstandard". Fordelingen av ledelsens ansvarsområder og struktur vil utredes. Team / kontaktlærere/mbu / lærere/mbu FAU Lærere Rektor Spesialområder på skolen blir ikke godt nok ivaretatt. Opprette komiteer som planlegger og gjennomfører aktiviteter på skolen.

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Bakås skole 18.12.2014. Bakås skoles strategiske plan 2015-18

Bakås skole 18.12.2014. Bakås skoles strategiske plan 2015-18 Bakås skole 18.12.2014 Bakås skoles strategiske plan -18 1 Hva er en strategisk plan? En strategi er handlinger med hensikt å nå spesifikke mål. Strategisk plan er et styringsdokument skolen. Strategisk

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Respektfulle barn med lyst på livet!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Respektfulle barn med lyst på livet! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Respektfulle barn med lyst på livet! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. VIRKSOMHETSPLAN FOR HALLERMOEN SKOLE 2010: TILTAKSPLAN FOR GJENNOMFØRING Programområde 12 Utdanningsdirektør : Tore Isaksen Virksomhetsleder : Hanne-Kristin Aarthun Drammensskolen Norges beste skole. En

Detaljer

Årsplaner 2010/2011. for. skolesektoren. i Andebu kommune

Årsplaner 2010/2011. for. skolesektoren. i Andebu kommune Årsplaner 2010/2011 for skolesektoren i Andebu kommune Andebu, september 2010-1 - Innholdsfortegnelse Forside.....1 Innholdsfortegnelse..2 Forord...3 Overordnende føringer for skolesektoren.4 Læringsplakaten

Detaljer