ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014"

Transkript

1 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer i skolens regi. Reglementet var godkjent i samarbeidsutvalget våren På Vestbygda ungdomsskole aksepteres ikke Mobbing Hærverk ødeleggelser Røyking, snusing eller andre rusmidler Skulk ulovlig fravær fra skolen. Bruk av mobiltelefon inne i skolebygget Konsekvens: Utvisning inntil 3 dager. Nedsatt karakter i oppførsel. Konsekvens: Erstatningspliktig. Nedsatt karakter i oppførsel vurderes. Konsekvens: Brev med hjem. Nedsatt karakter i oppførsel ved gjentakelse. Konsekvens: Foresattes kontaktes. Nedsatt karakter i oppførsel eller orden ved gjentakelse. Konsekvens: Faglærer leverer mobilen til adm. Nedsatt karakter i oppførsel eller orden ved gjentakelse. De kommunale forskrifter om ordensreglement for grunnskolen i Fredrikstad er gjeldende for skolen. Der står det om elevenes rettigheter og plikter, samt prosedyrer når saker om brudd på ordensreglementet skal behandles.

2 Regler for orden: 1. Du skal møte presis til timen, og være på skolen i skoletiden. 2. Du skal gjøre hjemmearbeidet ditt og overholde frister for innleveringer og skolearbeid. 3. Du skal la mobiltelefonen ligge avslått i garderobeskapet. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon inne i skolebygget. Nettbrett og pc skal ligge avslått i elevskap på klasserommet. Begge skap må låses. 4. Du skal møte forberedt på skolen hver dag og ha med bøker og utstyr til alle undervisningstimer. Regler for oppførsel: 1. Du skal oppføre deg ordentlig, være høflig mot andre og rette deg etter lærerens henstillinger. 2. Du skal ikke erte, trakassere eller slå elever/ voksne ved skolen. 3. Du skal la andres personlige eiendeler og skolebøker være i fred. 4. Du skal møte presis til timen, og være på skolen i skoletiden. 5. Du bidrar til arbeidsro i timene. 5. Du skal ikke kaste snøball eller andre ting, eller drive med vannsøl ved skolen 6. Du skal ta av yttertøy og lue/ caps i garderoben. Ta på innesko. 7. Det er ikke tillatt å høre på musikk i timene. Unntak hvis faglærer tillater det. 8. Du skal bruke eget ikt- utstyr etter avtale med lærer. Eget ikt- utstyr tas med på eget ansvar. 9. Du skal bruke skolens pc er og IKT-utstyr etter de kommunale retningslinjene som foreligger. 10. Du skal kaste all søppel i søppelkassene. Ved dagens slutt skal ordenselever kaste klasserommets søppelpose i avfallscontaineren ute. 6. I storefri skal du gå ut i. Det er ikke lov å oppholde seg i gangene. 7. Rullebrett/ rulleskøyter som brukes til og fra skolen oppbevares i garderoben i skoletiden. 8. Du skal ikke oppholde deg i hallen i skoletiden. Elever som ikke skal ha gym, må være inne i klassens treningsareal. 9. Du skal ikke ha med deg farlige gjenstander som f. eks kniv på skolen. 10. Du skal ikke gå utenfor skolens område i skoletiden, og det er ikke lov å handle mat på nærbutikkene. 11. Sykler, mopeder og mc parkeres på anviste plasser og skal kun brukes som transportmiddel til og fra skolen. Brukes ikke i skoletiden. 11. Du skal ikke spise godteri eller bruke tyggegummi i timene. Brus og energidrikker skal ikke forekomme på skolen. Egne regler for heldagsprøver og eksamen.

3 Tiltak ved regelbrudd: Tilsnakk Anmerkning Muntlig/ skriftlig kontakt med hjemmet etter behov Utestengning fra fellesaktiviteter Utsendelse av paradebrev/ gjensitting Utvisning ved bruk av rusmidler, mobbing, vold eller andre grove brudd på reglementet. Tiltakene blir iverksatt ut fra handlings alvorlighetsgrad og skolens vurdering. Anmerkninger Alle anmerkninger blir dokumentert i anmerknings- og fraværsmodulen i Fronter og tas med i grunnlaget for fastsettingen av halvårsvurderingen og standpunktkarakter i orden og oppførsel. Utvisning er skolens strengeste straff. Elever på ungdomstrinnet kan ved alvorlig brudd på orden og oppførselsreglementet bortvises fra undervisningen for inntil 3 dager av rektor Ødelagt/ mistet skolemateriell/ inventar må erstattes. Lån av skolens utstyr er på eget ansvar. Forsentkomming og skulk: går enten på orden eller oppførsel. Det er årsaken til fraværet fra skolen som avgjør om det skal gå på elevens orden (forsentkomming) eller oppførselskarakter (skulk). Ved håndheving av regler og fastsetting av karakterer i orden og oppførsel skal elevens forutsetninger trekkes inn. Elever og foreldre skal varles skriftlig dersom det er fare for at eleven går ned i karakter ved halvårsvurdering eller standpunktkarakter.

4 Skolen benytter seg av følgende kjennetegn på måloppnåelse når karakterene i orden og oppførsel skal settes: KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Vurderingskriterier Orden God Nokså god Lite god Overholder frister og er forberedt til opplæringen Gjør lekser, leverer arbeid/ svarslipper i henhold til plan og møter forberedt til timene Gjør ikke alt arbeid en blir bedt om å gjøre. Tilsnakk, samtaler og korrigeringer har vært nødvendig Gjør ikke det arbeidet en blir bedt om, selv etter flere advarsler Fravær Fraværet er dokumentert umiddelbart når de er tilbake på skolen, eller avklart i forkant. Fravær er delvis dokumentert Fravær dokumenteres ikke Møter i rett tid Er på plass når timen starter og for øvrig holder avtalt tid Slurver med å komme tidsnok til timer og avtaler Avtaler holdes sjelden eller aldri Har med avtalt utstyr Har med påkrevd utstyr til ulike fag/ timer Gjentatte glemminger av bøker, læremidler og utstyr Mangler svært ofte læremidler, bøker og utstyr Holder orden på klasserom/ på skolen Bidrar til orden i klasse- arbeidsrom og ellers i skolens fellesarealer inkludert Bidrar i noen grad, men må påminnes om orden i klasseromarbeidsrom og ellers i skolens fellesarealer inkludert Klarer ikke å holde orden på egne saker, og / eller tar tak i det når de blir påminnet. Bidrar ikke til orden i klasseromarbeidsrom, eller skolens fellesareat, inkludert Arbeidsinnsats Har god arbeidsinnsats på skolen og hjemme Viser mangelfull arbeidsinnsats på skolen og hjemme Viser dårlig eller ingen arbeidsinnsats på skolen eller hjemme

5 Vurderingskriterier Oppførsel God Nokså god Lite god Viser hensyn og respekt for andre. Har god folkeskikk og normal oppførsel Viser hensyn, er trivelig og har respekt for andre. Har omtanke for medmennesker i skolesamfunnet, både elever og ansatte. Viser god språkbruk. Kan vise manglende respekt og hensynsfull atferd. Tilsnakk, samtaler og korrigeringer er nødvendig. Har noe dårlig språkbruk. Viser manglende respekt og hensyn til andre. Har negative holdninger. Grove atferdsbrudd som f. eks. mobbing, trusler eller rasistisk oppførsel. Har dårlig språkbruk. Respekt for opplæring Er aktiv, viser gode holdninger og bidrar til et godt læringsmiljø Fremstår likegyldig til undervisningen og bidrar lite i opplæringen. Motsetter seg og nekter å være med i undervisningen. Arbeidsro i timen Bidrar til arbeidsro i timene og har god oppførsel Skaper gjentatt uro i timene. Ødelegger for seg selv. Retter seg ikke etter lærerens henstillinger. Skaper mye uro rundt seg. Ødelegger for seg selv, medelever og lærer. Retter seg ikke etter lærerens henstillinger. Ledelsen Svarslipp Leveres kontaktlærer. Vi har lest igjennom og forstått ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL for Vestbygda ungdomsskole. Elev: Klasse: Dato/signatur Elev... Foresatte