NFB - faggruppe for katodisk beskyttelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFB - faggruppe for katodisk beskyttelse"

Transkript

1 NFB - faggruppe for katodisk beskyttelse Referat fra møte 3/2006, 7. november 2006, kl. 12:00-15:00 hos Tekna, Oslo Tilstede: Knut Grefstad (KG), Statens Vegvesen Rune Haug (RH), Norconsult Christian Nerland (CN), Det Norske Veritas Øystein Vennesland (ØV), NTNU Trond Østmoen (TØ), Aas-Jakobsen Jan Eri (JE), Protector Forfall: Roy Antonsen (RA), Norut Svein Erik Strøm (SES), Corroteam Olav Ødegård (OØ), Ødegård & Lund Jan Magnus Østvik (JMØ), Statens Vegvesen Ragnar Aarstein (Raa), Rakon 1. Referat fra møte 2/2006 (20. juni 2006) Referatet ble godkjent (en justering under punkt 2a understreket nedenfor) 2. Profilering a) Referansedatabase En oversikt over KB-prosjekter i 2 nivåer skal etableres. Nivå 1 skal være på et enkelt listenivå med et beskjedent antall felter, slik at det er enkelt å bidra til oversikten. Listen skal inneholde referanse/lenke til nivå 2 som består av mer detaljert beskrivelse av anlegg og oppfølgingsrapporter der hvor det finnes. KG kan bidra med rapporter til nivå 2 for en del bruer. JE justerer sitt forslag i henhold til diskusjonen i møtet, sender til gruppen for kommentarer og sender deretter pr e-post til deltagerne på 7. mars møtet med oppfordring om å returnere bidrag basert på prosjekter man har vært involvert i. Oversikten utarbeides med tanke på presentasjon på Syv aktører har bidratt til listen som foreløpig er på ca 130 prosjekter inklusiv noen utført i utlandet, ytterligere fem aktører har varslet at bidrag er på vei. Det skal utarbeides en engelsk versjon av den ferdige listen. Hovedansvar: JE Tidsfrister: De prosjektdata som er innkommet innen utgangen av november 2006 sammenstilles på en første versjon av oversikten som skal være klar til kurset på NTNU i januar. Ferdig presentasjon på web bør være på plass senest til rehabdagen 2007 (mars).

2 b) Artikkel i Byggeindustrien Vi ønsker en artikkel om prosjekt Sørstraumen til Byggeindustrien, sammen med en generell omtale av katodisk beskyttelse og NFB med vår gruppe dette som en videreføring av RAs presentasjon på rehab. dagen om samme tema. Arve Brekkhus, Byggeindustrien skriver artikkel med utgangspunkt i informasjon/artikkel fra Roy Antonsen og i kontakt med CN. Hovedansvar: RA Tidsfrist: innen første møte 2007 (6. mars) c) Informasjonsfolder, digital Dette skal være en lettfattelig og delikat info folder om hva KB er og litt om hva som er gjort i Norge. Det har ikke vært mulig å finne kopier av gammel folder, ny lages derfor fra bunnen av. ØV lager først innspill til innhold, og ØV, CN og JE tar dette videre sammen. Grafiker benyttes for proff design. Distribusjon er i første omgang tenkt gjort som PDF fil via hjemmeside og eventuelt e-post. ØV har laget et innspill, dette sammen med en tilsvarende folder fra CPA kan være utgangspunkt for videre arbeid. Dersom innhold er klart innen to uker (ca 21. november) kan digital versjon foreligge før kurset i januar. Denne, med eventuelle justeringer, kan trykkes opp innen rehab-dagen i mars. Vi går for folder basert på A4 ark brettet en gang. Hovedansvar: ØV, CN, JE Tidsfrist: innhold innen 21. nov. d) Presentasjon på hjemmeside Vi har aksept for å få vår egen side under NFB på Planlagt innhold er: informasjon om vår eksistens (og evnt kurs i januar 2007 når avklart) samling av kvalitetssikrede lenker til foreninger, tidsskrifter og KB-informasjon (RH har ansvar for å samle bidrag) referater fra gruppens møter informasjon om KB, basert på innhold i folder (forrige punkt) Vi har avventet innhold (referansedatabase, folder, lenker etc) samt reell bruk av domenenavnet betongrehabilitering.net (brukes bare som peker til tekna.no foreløpig). Vi bestemte oss for å kjøpe domenenavnet katodiskbetong.no for å kunne kontrollere dette selv. Hovedansvar: JE

3 Tidsfrister: domenenavn og første side innen kursdagene, mer innhold innen rehabdagene. 3. Kompetanse a) «Kompetansebevis» Fra tidligere: «Informasjon om bransjens kompetansebevis og bevisets tilknytning til standardene finnes på NFB kan på vegne av bransjen søke Betongopplæringsrådet om å etablere et kurs for å styrke kompetansenivået i bransjen» CN og ØV avklarer med bistand fra Knut Berg veien videre i forhold til å etablere et kurs som er så tett knyttet til BOR og kompetansebeviset som mulig. CN kommer tilbake til gruppen pr e-post i løpet av september med innspill til videre framdrift for å etablere slikt kurs. CN redegjorde for prosessen via NFB mot BOR. Tilbakemeldingen fra BOR er positiv, og et kurs f.eks. av den typen som avholdes ved kursdagene kan tenkes innlemmet som en modul i kompetansebevis-systemet. Vi avventer litt med lanseringen av et slik kurs. Det blir etter disk i faggruppen ikke aktuelt å tilby eksamen i tilknytning til Kursdagene Trolig er det tilstrekkelig at et fremtidig kurs kjøres 1 ev. 2 ganger pr år. Hovedansvar: CN Tidsfrist: positiv tilbakemelding til BOR gis, plan videre framlegges fram på neste møte b) Kursdagene 2007 NFB-styret får tilbakemelding om at vi ønsker å avholde nytt kurs i katodisk beskyttelse på NTNU ved kursdagene Foreløpig kurskomite består av ØV og CN. Kurskomiteen er etablert og består av Christian Nerland, Morten Skalle, Øystein Vennesland, Jan-Magnus Østvik og Knut Berg. Program er laget og til trykking. Fokus på klorindinitiert korrosjon, kursets siste del er en workshop. Hovedansvar: komiteen Tidsfrist: kurs avholde januar c) FoU ØV informerer om at han kan ta i mot innspill til prosjektoppgaver eller forskningsprosjekter og videreformidle til rette vedkommende, enten med tanke på diplomstudenter eller europeiske prosjekter. Innspill bare fra Rob Polder, ellers svært få studenter innen fagfeltet på NTNU i år (to)

4 4. Temadag rehabiliteringsdagen 2007 Vi ønsker at en del av rehabiliteringsdagene 2007 skal være dedikert katodisk beskyttelse, f.eks. fra lunch og ut dagen på den første dagen. For å koordinere dette trenger gruppen en kontakt mot rehab-dag komiteen som etableres av NFB-styret i september. JE informerer styret om ønsket og om at JMØ fungerer som vår kontakt. JMØ samler innspill til temadagen, og kontakter bl.a. Birit Buhr Jensen som har tilbudt seg å bidra. Den faglige samlingen som i år ble avholdt kvelden før selve rehab. dagene er vårt alternativ når vi ikke har temadag (den er altså ikke aktuell i 2007). Komiteen er etablert og vil snart starte sitt arbeid. Noen innspill fra møtet til komiteen, dersom det blir etablert en slik KB-sesjon: Ikke gjenta kursdagene Offeranoder Overvåking (når skal man sette inn tiltak) Prosjekter: Sørstraumen, Vassås, Risøy, Oslo havn 5 systemer, Ormsund Referansedatabasen EX sikkerhet, olje og gass Standarder Hovedansvar: JMØ Tidsfrist: gitt av komiteens aktivitet 5. Standardarbeid a) Veiledning Med utgangspukt i EN12696 utarbeider TØ en veiledning i KB prosjektering. Denne er klar ved årsskiftet, og KG har tilbudt NFB ved gruppen å bruke denne som grunnlag for videre arbeid. Den kan fungere som et supplement til standarden. Hovedansvarlig: TØ Tidsfrist: januar 2007, i etterkant av prosesskoden til SVV. JE rapporterte at det har vært nødvendig med en rekke henvendelser/purringer til Standard Norge for å få noen respons. Heldigvis mottok vi endelig et svar like før dette møtet. Møtet vedtok å bidra til norsk oversettelse av EN12696 som beskrevet i forslag oversendt pr epost (ca NOK ). SVV tilbyr i tillegg å kunne støtte oversettelsesarbeidet med inntil Hovedansvarlig: JE Tidsfrist: tilbakemelding til Standard Norge gis omgående

5 b) pren status Gruppen ønsker informasjon om status for denne standarden. Standarden foreligger nå som «Final pren stadie», og er tidligere utsendt pr i sin nåværende form. c) NS-EN status Gruppen har behov for informasjon om hvordan man går fram for å bidra til revisjonsarbeidet med denne standarden. Standard Norge viser til den TC som arbeider med standarden. Hovedansvar: JE har kontaktet TC156 og avventer svar. Tidsfrist: info sendes pr epost så snart den foreligger 6. Budsjett Forslag til budsjett for 2007: # Aktivitet Kostnad 1 Seminar rehabdager, Tidsskriftsartikler, Presentasjoner, Kunnskapsformidling, Bruke referanselisten, sette den i perspektiv 20,000 2 Web 5,000 3 Standardarbeid 20,000 4 Kompetanse, kurs (mhp første gjennomføring i 2008) 5,000 5 Møteutgifter 15,000 6 Annonsering i Byggeindustrien, Havneavisen, Våre veger, i tillegg til artikler 15,000 7 Stipender (f.eks. for deltagelse på konferanser eller studier med rapportering tilbake) 20,000 8 SUM 100,000 Tidsfrist: Denne budsjettskissen ble utarbeidet i etterkant av møtet av CN & JE basert på diskusjonen i møtet. Dersom noen har kommentarer eller innspill til skissen må det varsles innen 1. desember Forslaget blir da formidlet til styret. 7. Reisekostnader Dette punktet ble innledningsvis drøftet på møtet, og i etterkant med sekretariatet. Det foreslås at nødvendige flyreiser kan dekkes med inntil 2.000,- for hvert møte. Dette gir forutsigbarhet i vårt begrensede budsjett, samtidig som det vil utgjøre et betydelig tilskudd for de det gjelder.

6 Tidsfrist: diskuteres på neste møte Neste møte (1/2007) er berammet til tirsdag 6. mars 2007 kl 16:00 NB! Vi håper at enda flere finner å kunne prioritere neste møtet 100% deltagelse et mål! Tranby 7. november 2006 Sign Jan Eri

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer