ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører"

Transkript

1 1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 Innhold Om ELRAPP Demo - gjennomgang av hovedskjermbilder 2

2 2 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. Skal sikre en effektiv oppfølging av oppgavene i drift- vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar (funksjonskontrakter). Etablere et godt styringssystem for SVV sine byggeledere for oppfølging av entreprenører SVV sine egne aktiviteter. Sikre korrekt innrapportering fra entreprenørene forbedre innrapporteringsmulighetene i forhold til dagens løsning ved å gå over til elektronisk rapportering der det er hensiktsmessig. Kvalitetssikre administrasjon, oppfølging kontroll av funksjonskontrakter. 3 ELRAPP (forts.) System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. Sikre arbeidsbesparende dokumentbehandling. Sikre et konsistent datagrunnlag for statistikk, blant annet ved å bedre innsamlingen av mengdeinformasjon fra aktivitetene veien (salt, sand etc.). Målsetningen er å etablere et system som er effektiviserende både for byggherrens entreprenørens arbeid. 4

3 3 Oppbygning av ELRAPP ELRAPP består av to hovedmoduler SVV modul Kontraktsmodul 5 Statens vegvesen Entreprenør SVV modul (Intranett) Kontrakts modul (Internett) System for automatisk datainnsamling (alt. manuelt system) Integrasjoner med tilgrensende systemer Database DAU format 6

4 4 SVV - modul SVV modulen er den modulen som vil benyttes av personellet fra Statens vegvesen. Denne er WEB basert vil være tilgjengelig gjennom SVV sitt intranett. Modulen ivaretar SVV sine behov for oppfølging av entreprenørene av egne aktiviteter. 7 SVV - modul (forts.) Dette inkluderer: Entreprenørenes innrapportering av informasjon SVV sine egne kontroller Oppfølgingspunkter i kontrakter (frister avvik) Rapportering 8

5 5 Kontraktsmodul Kontraktsmodulen benyttes av entreprenørene. Denne vil derfor ha noe annen funksjonalitet enn SVV-modulen. Kontraktsmodulen vil være WEB basert være tilgjengelig for entreprenørene via Internett. Modulen skal ivareta entreprenørens behov for rapportering til SVV samt inneholde oversikt over oppfølgingspunkter i kontrakten. 9 Kontraktsmodul Dette inkluderer: Innrapportering til SVV Oppfølgingspunkter i kontrakten (frister avvik) 10

6 6 Rapportering av mengdeinformasjon Det er lagt opp til at entreprenørene skal rapportere inn forbrukte mengder (sand, salt, brøytekilometer) Innrapportering kan skje to måter: Gjennom eksisterende rapporteringsskjema for dette som blir en del av Kontraktsmodulen. Gjennom bruk av system for automatisk datainnsamling. Foreløpig begrenset til brøyting strøing riks- fylkesveger utvalgte strekninger På sikt vil vi vurdere omfang automatisk datainnsamling. Uansett ingen planer om sanntids datainnsamling i ELRAPP. 11 Automatisk datainnsamling G PS I fremtidige kontrakter blir det entreprenørens ansvar å anskaffe idriftsette løsning for automatisk datainnsamling. Det finnes en rekke standard systemer som er tilpasset for data som er samlet inn automatisk i markedet (for eksempel Vintermann Light). SVV har definert et grensesnitt for elektronisk innrapportering av mengdeinformasjon. Dette er basert DAU formatet som er foreslått som europeisk standard som støttes av de fleste systemer for dette markedet. Dessuten har leverandørene av brøyte- strøutstyr tidligere anbefalt SVV å bruke dette formatet. Automatisk datainnsamling vil kun støtte nåværende rapporteringsopplegg - IKKE sanntidsrapportering. 12

7 7 Skisse automatisk datainnsamling Entreprenør Statens vegvesen Leverandør spesifikk prramvare entreprenørsiden ELRAPP - VINTERCOM FTP / WEB DAU-filer med dataoppsamling Leverandør spesifikk kommunikasjon SVV bruker et standard grensesnitt for kommunikasjon - DAU. Leverandør velger selv system standard for kommunikasjon med eget utstyr. GP S DAU filene kan overføres via FTP eller lastes inn via Kontraktsmodulen (WEB). 13 Organisering ELRAPP prosjektet er forankret hos Vegdirektoratet, inkluderer prosjektdeltakere fra regionene i SVV fra leverandør av systemet i tillegg til Vegdirektoratet. Norconsult Informasjonssystemer AS er leverandør av systemet, er ansvarlig for utviklingen av dette. Veginformatikk AS er leverandør av modulen som ivaretar innsamling av data fra SVV sine egne kontroller. Dette vil være en integrert modul i ELRAPP. 14

8 8 Organisering (forts.) ELRAPP benytter moduler fra et tilsvarende system (Vinterman) utviklet av Vejdirektoratet i Danmark. Prosjektet samarbeider derfor med Vejdirektoratet deres systemleverandør. Vinterman har vært i bruk i Danmark siden midten av 1990 tallet, er en velprøvd velfungerende løsning. Modulene fra Vinterman ivaretar innsamling rapportering av mengdeinformasjon fra entreprenørene. 15 Framdrift Systemet ble designet i 2005, utviklingen startet i januar Tidspunkt for start av SVV sin testing av løsningen er satt til 1. kvartal Systemet planlegges å bli tatt i bruk for samtlige kontrakter med oppstart høsten Automatisk datainnsamling vil skje utvalgte riks- fylkesveg strekninger som angis i forbindelse med utlysingen av kontraktene, senest anbudskonferansene. 16

9 9 Gjennomgang av applikasjonen KONTRAKTSMODUL 17 Overordnet kontraktsinformasjon. Overordnet kontraktsinformasjon. 18

10 10 Innrapportering Innrapportering til til byggherre byggherre basert basert eksisterende eksisterende R-skjemaer. R-skjemaer. 19 Lg Lg over over oppfølgingspunkter. oppfølgingspunkter. Avvik Avvik (observerte (observerte besluttede) besluttede) Planer Planer skjemaer skjemaer som som skal skal leveres leveres Denne Denne er er så så synlig synlig for for byggherre. byggherre. Naturlig Naturlig å å følge følge opp opp denne denne byggemøter. byggemøter. 20

11 11 Arkiv Arkiv over over tidligere tidligere innsendte innsendte rapporter rapporter til til entreprenør. entreprenør. Søkemuligheter Søkemuligheter basert basert relevante relevante felter felter (dato, (dato, rapporttype rapporttype etc.) etc.) 21 Gjennomgang av applikasjonen SVV-MODUL 22

12 12 Søk Søk etter etter kontrakter kontrakter Generell Generell kontraktsinformasjon kontraktsinformasjon 23 Innkomne Innkomne elementer: elementer: Avvik Avvik (observerte (observerte besluttede) besluttede) Planer Planer Skjemaer Skjemaer Både Både fra fra byggherre byggherre fra fra entreprenør entreprenør 24

13 13 Oversikt over ferdig behandlede innbokselementer. Oversikt over ferdig behandlede innbokselementer. 25 Lg Lg over over oppfølgingspunkter oppfølgingspunkter Avvik Avvik Mangler Mangler Planer Planer skjemaer skjemaer som som skal skal leveres leveres Oppfølgingslgen Oppfølgingslgen er er synlig synlig for for begge begge parter parter (byggherre/entreprenør). (byggherre/entreprenør). Byggherre Byggherre kan kan ha ha egne egne kommentarer kommentarer som som ikke ikke er er synlig synlig for for entreprenør. entreprenør. Oppfølgingslgen Oppfølgingslgen gjennomgås gjennomgås byggemøter. byggemøter. 26

14 14 Planlegging Planlegging oppfølging oppfølging av av byggherrens byggherrens kontroller. kontroller. 27 Utskrift Utskrift av av rapporter rapporter (avviksrapporter (avviksrapporter lignende). lignende). Rapportering Rapportering av av mengdeinformasjon mengdeinformasjon fra fra entreprenørene entreprenørene (fra (fra automatisk automatisk eller eller manuell manuell datainnsamling). datainnsamling). 28

15 15 Grunndata Grunndata relatert relatert til til entreprenører, entreprenører, kontrakter, kontrakter, prosesser, prosesser, mal mal versjoner versjoner vegnettet. vegnettet. 29

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

Brukerveiledning ELRAPP

Brukerveiledning ELRAPP Brukerveiledning ELRAPP Versjon 2011.2.1 08.08.2011 Endringslogg: Versj.nr. Dato Nytt i versjon Endret av 1.0 2007-09-11 Første versjon hbj@norconsult.no 1.1 2007-11-14 Oppdaterte skjermbilder ift ny versjon

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Intern rapport nr. 2268

Intern rapport nr. 2268 Intern rapport nr. 2268 System for driftsoppfølging i Produksjon April 2002 Vegteknisk avdeling Intern rapport nr. 2268 System for driftsoppfølging i Produksjon Sammendrag Produksjonsavdelingen i Statens

Detaljer

Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system

Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system 18.01.2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Gjennomført arbeid... 3 4. Overordnende intensjoner... 3 5. Planlagt

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Økonomi og administrasjon Løsning 2

Økonomi og administrasjon Løsning 2 Sluttrapport Økonomi og administrasjon Løsning 2 Et prosjekt innenfor IT-Program for bergindustrien Trondheim 28/1-02 Sekretariat: Institutt for geologi og bergteknikk Tlf: 73 59 48 56 Alfred Getzv. 2

Detaljer

Tilsynsrapport sak 2014-02. Styring og oppfølging av driftskontraktar. tilsynsrapport 2014 02

Tilsynsrapport sak 2014-02. Styring og oppfølging av driftskontraktar. tilsynsrapport 2014 02 Tilsynsrapport sak 2014-02 Styring og oppfølging av driftskontraktar 1 Saksnummer 2014-02 Publiseringsdato 11. februar 2015 Tilsynslag Bård Gjerde, tilsynsleiar Kenneth Lyngsgård, fagrevisor veg Ida Blomhoff

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015 Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra Denne tjenestebeskrivelsen gjør rede for hvordan Dataflyt fungerer. Pr 1. januar 2015 er det kun tjeneste for sending av avregningsdata fra varemottaker til regnskapskontor

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Løsningsdesign Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Versjon: 1.1 Sist endret: 21.01.11 13:23 Skrevet av: Ernst & Young Filnavn: Løsningsdesign Sider:

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Automatisk datafangst

Automatisk datafangst E L M E R ENKLERE OG MER EFFEKTIV RAPPORTERING Middelthuns gate 27, Postboks 5250 Majorstua, N-0303 Oslo Automatisk datafangst Rapport fra ELMER-prosjektet 28. juni 2001 Et prosjekt i regi av: Nærings-

Detaljer

Anne Britt Svinnset. Plan for SSBs arbeid med KOSTRA fram til fullskala drift. 98/83 Notater I 1998

Anne Britt Svinnset. Plan for SSBs arbeid med KOSTRA fram til fullskala drift. 98/83 Notater I 1998 98/83 Notater I 1998 Anne Britt Svinnset Plan for SSBs arbeid med KOSTRA fram til fullskala drift Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatistik Innhold 1.

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Teknologi og prosesser KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål

Detaljer

Sommeroppgave MFO Tele 2013

Sommeroppgave MFO Tele 2013 Sommeroppgave MFO Tele 2013 Morten Øvrebø og Lars-Martin Hejll 8/15/2013 Innhold Introduksjon:... 3 Oppgave... 5 1. Tema og problemstilling for oppgaveideen... 5 2. Hva skal sluttproduktet være etter at

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Kredittilsynet v1.0 01.10.2006 Side 1 av 19 INNLEDNING Med bakgrunn i finansforetakenes økte bruk og avhengighet av IKT, utarbeidet Kredittilsynet

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/10 Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Side 4 Bryter ned BIM-barrierene Side 10 Vinnende kalkyle Side 14 Verktøy å regne med på

Detaljer