MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT/-PROTOKOLL"

Transkript

1 Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: kl. 13:30 Møtested: Champagne kantina Til stede: Harald, Erika, Pernille, Jørgen, Henrik og Lene Forfall: Kari Faste saker: S 01/14 Godkjenning av referat fra styremøtet Vedtak: Referatet er godkjent. S 02/14 Orientering fra leder av Lene orienterte. Styret ønsker å ha et større fokus på markedsføring og synlighet i løpet av det kommende semesteret. Målet er at alle studentene ved fakultetet vet hvem vi er og hva vi gjør i JSU. S 03/14 Lunsjmøte med fakultetsledelsen, orientering av Første lunsjmøte i 2014 er torsdag 30.januar kl. 12:00. S 04/14 Økonomi, orientering av Pernille orienterte. Årsregnskap og budsjett er godkjent av allmøtet. S 05/14 Orientering fra Fakultetsstyret av Neste fakultetsstyremøte er 27. Januar. S 06/14 Orientering fra Studieutvalget av Dato for neste møte i Studieutvalget er foreløpig ikke satt. Juridisk Studentutvalg v/ Det Juridiske Fakultet, UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø / / jsutromso.org

2 Nye saker: S 07/14 Konstituering av styret Styrets medlemmer innehar følgende verv dette semesteret; Leder: Lene Nestleder: Harald Økonomiansvarlig: Jørgen Representant i Fakultetsstyret: Kari Representant i Studieutvalget: Erika Representant i Juristforbundet-student: Harald Kontaktperson for fagråd: Lene Tillitsvalgtansvarlig: Harald Fagkritisk rekke: Henrik Undervisningspris: Kari Lesesalsansvarlig: Pernille Markedsføring: Kari og Erika Kontaktperson for NSO: Jørgen Vedrørende vervet kontaktperson for NSO avventer vi foreløpig å foreslå det innført i vedtektene. Vi vil først undersøke om det er behov for et slikt verv. Vedtak: Fra er styrets leder Lene Emilie Øye, nestleder er Harald Olsvik og økonomiansvarlig er Jørgen Blix Nicolaysen. Kari Ellila Brodahl er styrets representant i Fakultetsstyret, Erika Steinholt Mortensen er styrets representant i Studieutvalget og Harald Olsvik er styrets representant i Juristforbundet-student. Harald har også ansvaret for tillitsvalgtordningen. Pernille Engstrøm Skaug er lesesalsansvarlig og Henrik Rode er ansvarlig for Fagkritisk rekke. For øvrig har Kari og Erika hovedansvaret for markedsføring av JSU. S 08/14 Søknad om økonomisk støtte fra læringsmiljøutvalget Vi har mottatt invitasjon om å søke om midler til studiekvalitetsfremmende tiltak. Styret har diskutert og det er enighet om at vi skal søke på grunnlag av kriteriegrunnlag 1; Utviklingsprosjekter som gir langsiktig merverdi for læringssituasjonen for en større gruppe studenter ved UiT, det vil si tiltak med et betydelig element av spredningseffekt og mulighet for videreføring. I dette inngår også tiltak som har som formål å øke studentenes engasjement i egen studiesituasjon og i studiepolitiske spørsmål. Kategorien omfatter også tiltak som bidrar til at større studentgrupper tilegner seg faglig kunnskap som bidrar til å øke studentenes faglige forutsetninger for å gjennomføre studiene. Tiltak som faller inn under denne kategorien, gis høy prioritet. Jørgen har ansvar for å skrive søknaden. Vi vil diskutere innholdet nærmere etter hvert. Det er imidlertid spesielt aktuelt å søke om støtte til tillitsvalgtordningen og prosjektet fagkritisk rekke. Juridisk Studentutvalg v/ Det Juridiske Fakultet, UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø / / jsutromso.org

3 Vedtak: Styret har enstemmig vedtatt at JSU skal søke om økonomisk støtte for 2014 fra Læringsmiljøutvalget. S 09/14 Søknad om økonomisk støtte fra fakultetet Jørgen har ansvar for å skrive søknad. Foreløpig er det ikke klart når frist for å søke om økonomisk støtte er. S 10/14 Fagkritisk rekke Henrik orienterte. Fagkritisk rekke med temaet Rettssikkerhet skal avholdes i løpet av semesteret. Susann Funderud Skogvang holder foredrag i Samerett fredag 31. januar kl. 12:00 i AUD 3. Advokat John Wessel Aas skal holde foredrag i Ytringsfrihet/media. Det er foreløpig ikke avklart dato og tidspunkt for dette. Det som gjenstår er at Henrik skal avklare tidspunkt for når Wessel Aas skal holde sitt foredrag og booke AUD 3 i forbindelse med dette. Deretter gjenstår arbeid med promotering. Øvrige styremedlemmer skal bidra til at vi får godt oppmøte på foredragene. S 11/14 Orientering om fordeling av kontorplassene for vår 2014 Pernille orienterte. Hun har opplyst om at alle som ikke skal skrive master dette semesteret må levere kontornøkler snarest. Vi ønsker å fordele kontorplassene til de som skal skrive master før fristen 1. februar. S 12/13 Ny logo Harald orienterte. Bjørn er i gang med å lage ulike forslag til logo. Det er foreløpig uklart når disse er ferdige. S 13/14 Kjøkkenkrok plan 2 Lene orienterte. Slik det er nå fungerer ikke løsningen med kjøkkenet optimalt. Det er mye rot på benken og gammel mat i kjøleskapet. Som vi har snakket om tidligere kan det hjelpe med oppvaskmaskin og et verv som kjøkken ansvarlig. Fakultetsledelsen har stilt seg positiv til dette, så vi tar opp diskusjonen igjen på neste lunsjmøte. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 S 14/14 Arbeidsgruppe praksisordning, orientering av Lene orienterte. Det er utarbeidet et utkast til forslag til retningslinjer for kontaktlærer. Foreløpig har ikke dette vært oppe til vurdering i Studieutvalget. S 15/14 Nyttårsbord Vi ønsker å ha nyttårsbord lørdag 1. februar. Vedtak: Styret ønsker å gjennomføre nyttårsbord i løpet av februar. Saker under eventuelt: S 16/14 Tillitsvalgtlunsj Harald orienterte. Tillitsvalglunsj ble ikke arrangert før jul grunnet misforståelser. Målet med tillitsvalglunsj er at de tillitsvalgte skal ha lettere for å kunne kontakte avdelingsansvarlig. Styret diskuterte og er enige om at vi ønsker å gjennomføre lunsjen i løpet av dette semesteret. S 17/14 - Markedsføring Kari og Erika har fått ansvar for å bedre vår markedsføring dette semesteret. Til neste møte skal vi ha klare mål om hvordan vi skal få til dette. S 18/14 Ny hjemmeside Hjemmesiden vår begynner å bli utdatert. Vi betaler kr. 1999,- pr. år uten at vi bruker den noe særlig. Dette er unødvendige penger. For å gjøre publisering av referat og annen info mer gjennomførbart, ønsker vi å betale noen for å oppdatert hjemmesiden. Styret ser på dette som en forutsetning for bedre markedsføring. Erika har ansvar for å finne noen som kan ordne det for oss og hvor mye det vil koste. Vedtak: Styret har enstemmig vedtatt at vi ønsker å oppdatere vår hjemmeside. S 19/14 Kontaktperson for NSO Vi ønsker å opprettholde kontakten med medlemmene i faglig komité for juridiske fag. Jørgen har ansvar for å undersøke mulighetene for videre samarbeid. Før kontaktperson for NSO foreslås inntatt i vedtektene, skal vi undersøke om vi har behov for det. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 Møtet er hevet: : 16:12 Lene Emilie Øye Styreleder UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi Styremøte nr. 3 2005 / 2006 Tilstede : Kr. Lian, Jan Petter Bergan (til kl. 1600), Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Kari Austenå, Bastrup, Annette Gundersen Kopi : Ketil Helgevold, Elin Brede Kristiansen

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer.

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/4731 ESK004 Dato: 02.10.2014 Referat Til: Det nasjonale utdanningsmøte i medisin Møtetid: 10.oktober 2014 kl.08.30 15.30 Møtested: MH bygget, rom U7.220

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Referat. Hovedstyremøte 16. mars 2009

Referat. Hovedstyremøte 16. mars 2009 Referat Hovedstyremøte 16. mars 2009 Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 16. MARS 2009 1 INFORMASJONSSAKER 2 TSI 06/03/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 TSI 07/03/09 GODKJENNING AV REFERAT 2 TSI 08.1/03/09

Detaljer