Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris?"

Transkript

1 Militærteknologiens betydning hvor mye og til hvilken pris? Oslo Militære Samfund 5. desember 2011 Paul Narum Administrerende direktør

2 Innhold 1. Utfordringer 2. Forsvarets oppgaver 3. Planleggingsdilemmaer 4. Forsvarsøkonomi 5. Avslutning

3 Forsvarets utfordring Forsvarets oppgaver avtar ikke Nordområdene og Russland internasjonale operasjoner terrorisme og cyberforsvar Forsvaret blir stadig mindre Forsvarets kjøpekraft minsker hvor liten kan Hæren bli? hvor få kampfly gir det noen mening å kjøpe? Framtiden er usikker økonomisk krise i USA og Europa Kinas og Asias framvekst er stabiliteten i Europa truet?

4 Russland og nordområdene Politisk og økonomisk utvikling Russland er ikke et stabilt demokrati sterk økonomisk vekst, råvarebasert framtidig utvikling usikker 2000 = Rosstat/MinFin SIPRI Det russiske forsvaret og forsvarsreformen sterk satsning på forsvaret ambisiøse reformer store utfordringer Nordområdene fremdeles viktige militærstrategisk naturressurser klimaendringer Konfliktpotensial i framtiden?

5 Internasjonale operasjoner Et bredt spekter av til dels helt andre oppgaver enn hjemme Krav om økt effektivitet og mer spesialiserte kapasiteter Prinsippet om strukturlikhet ute og hjemme under ytterligere press Utenlandsoperasjoner vil være en viktig oppgave for Forsvaret også etter Afghanistan SCENARIOKLASSER EKSEMPLER Counter Regime (CORE) Begrenset COIN Militær SSR Transnasjonal konflikt Megabyoperasjon Kystnær landoperasjon

6 Terrorisme Internett Robotisering Globalisering og nettverksorganisering Terrorisme vil forbli en betydelig utfordring for norske styrker i utlandet og for norske myndigheter Norge kan ikke etablere og opprettholde kostbare parallelle kapasiteter på militær og sivil side

7 Cyberforsvar Tett og økende integrasjon i cyberdomenet skaper dynamiske, komplekse og uforutsigbare avhengigheter Cyberdomenet er domenet hvor alle selv aktører med svært begrensede ressurser kan angripe norske interesser Datanettverksoperasjoner som er rettet mot andre, vil kunne få konsekvenser for norsk infrastruktur Uavklarte spørsmål Er cyberspace et militært domene? Hva er Forsvarets rolle? Hvordan ser konkrete scenarier ut?

8 Forsvarsstrukturens evner Fremdeles ubalanser i forsvarsstrukturen Utfordringer mht kvantitet eksempel: Hæren underdimensjonert Utfordringer mht kvalitet eksempel: store deler av HV mangelfullt utrustet og dårlig trent Utfordringer mht beredskap eksempel: helikoptre har kun beredskap for administrativ bistand til politiet, ikke håndhevelsesbistand Gjeldende forsvarsambisjon gir begrensede muligheter for å veksle kvantitet inn i kvalitet og beredskap

9 Ett eksempel: Hæren Hæren per 5. desember 2011 står overfor store utfordringer Begrenset kampkraft små manøverbataljoner ikke kampluftvern Begrenset kvalitet på deler av hærstrukturen 2. bn ikke egnet for manøverstrid Lav beredskap flere vernepliktsbaserte bataljoner Forsvarsjefens fagmilitære råd retter opp mange av svakhetene Får ikke rettet opp alt innenfor dagens rammer

10 USAs forsvarsutgifter USAs statsfinanser under press Underskudd på statsbudsjettene Høy og voksende statsgjeld USAs forsvarsutgifter (mill USD) Forsvarsbudsjettene må reduseres Vil måtte gjennomføre kutt i materiellprogrammene Totalt Drift Reduserte produksjonsserier gir høyere enhetskostnader Investeringer FoU estimate 2014 estimate 2016 estimate

11 Enhetskostnadsvekst Nye modeller og generasjoner av militært materiell har høyere ytelse enn materiellet de erstatter Pris per fly F-16 C/D F-35 Lavere produksjonsvolumer i militærindustrien reduserer skala- og læringsgevinster F-5 F-16 A/B Konsumprisindeksen Prisen 1) på nytt militært materiell vokser kraftigere enn konsumprisindeksen Kostnad per enhet Militært utstyr 2000-tallet Militært utstyr 1970-tallet Sivile varer 1970-tallet Sivile varer 2000-tallet 1) Antar at prisen gjenspeiler kostnaden ved utvikling og produksjon av materiellet Antall enheter

12 Militærteknologisk utvikling hva nå? En nasjon har ambisjoner om og ressurser til å være den absolutt ledende innen alle relevante områder USA Mange store nasjoner er ikke komfortable med dette av sikkerhetspolitiske eller prestisjemessige grunner Kina, Russland, India,.. Mange har egne ambisjoner og også ønsker å være en relevant partner for USA Storbritannia, Frankrike... Mange stoler ikke helt på andre enn seg selv Korea, Japan, Israel Alle leter etter måter å gjøre dagens systemer mindre relevante Terrororganisasjoner stater

13 Norsk forsvarsøkonomi Forsvarsbudsjettene 1 er styrket i inneværende planperiode ( ) Forsvarsbudsjettets kjøpekraft 2 har falt som følge av dyrere enheter, både med hensyn til materiell og personell Dagens lønns- og priskompensasjonsregime tar ikke høyde for enhetskostnadsvekst (utover kpi) på materiell 1) Justert for tekniske endringer 2) Målt i antall enheter som kan anskaffes

14 Norsk forsvarsøkonomi (2) 2 3 % årlig realvekst i budsjettene (utover kpi) nødvendig for å opprettholde dagens struktur på lengre sikt Tilsvarer veksten i enhetskostnader Anskaffelse av nye kampfly vil ikke kunne fullfinansieres innenfor dagens budsjettnivå Kontinuerlige fornyings- og forbedringsprosesser er nødvendig for å sikre effektiv bruk av tildelte midler På kortere sikt kan interneffektivisering erstatte deler av realveksten Milliarder 2012-kroner Nødvendige tilleggsbevilgninger til kampfly (kilde: FMR)

15 Effektivisering av Forsvarets støttestruktur Ulike deler av Forsvaret er ikke i balanse Operativ struktur omstilt etter den kalde krigen Vanskeligere å finne/utnytte kuttmuligheter i støttestrukturen Begrensede insentiver Kostnadskutt Redusert basestruktur Kostnadseffektivisering Flernasjonalt samarbeid Konkurranseutsetting og privatisering Interne organisasjonsendringer ÅRSVERK I FORSVARET, Operativ struktur Støttestruktur Ledelse

16 Strukturens robusthet FFIs analyser viser at Forsvarets oppgaver og struktur er i skjør balanse Ved selv moderate nedtrekk i sentrale kapasiteter må oppgaver og ambisjonsnivå for Forsvaret revurderes Strategisk overfall Aktør: statlig Mål: framtvinge politisk endring Metode: kontroll over deler av norsk territorium Middel: omfattende militær innsats Begrenset angrep statlig aktør, men sterkt begrenset bruk av makt geografisk begrenset, tidsbegrenset episode Tvangsdiplomati Terrorangrep Kriminalitet Militære fredstidsoperasjoner

17 Svaret er ikke mindre høyteknologi Den militærteknologiske utviklingen vil fortsette Tilgjengelig også for motparten Interoperabilitet Begrenset mulighet for å veksle materiellkvalitet i volum på forsvarsstrukturen Bare 20prosent av budsjettet går til investeringer Uforholdsmessig store tap med materiell som bare er nesten godt nok Vil bryte med prinsippet for resten av det norske samfunnet Høye investeringer bak hver arbeidsplass for å redusere ulempene med høye lønnskostnader

18 Er et regenereringsforsvar løsningen? Mobiliseringsforsvar gir tilstrekkelig personellvolum dårligere kompetansenivå mobavdelinger forvitrer mht materiell lav beredskap Materiell i møllpose materiell forvitrer svært lav beredskap kvalitet Gradert beredskap nyttes i dag kan tillate lavere beredskap på deler av strukturen Kaderavdelinger kan gi både beredskap, kvalitet og kvantitet US National Guard / Israls hær (IDF) en viss fare for at kaderavdelinger nedprioriteres og forvitrer beredskap

19 Oppsummering Svekket vestlig militærkapasitet Stort/større ansvar for det norske forsvaret framover Nasjonale oppgaver Internasjonal innsats Nye trusselområder (bl.a. cyber) Enhetskostnadsvekst på forsvarsmateriell reduserer Forsvarets kjøpekraft Stadig mindre forsvarsstruktur Mer effektiv ressursbruk er viktig Redusere basestruktur og støttevirksomhet Forsvarsbudsjettenes indekserte utvikling Kina Russland India USA Norge 190 Storbritannia 140 Tyskland

20 Konklusjon Framtidens utfordringer for Norge krever en forsvarsstruktur med et tilstrekkelig bredt spekter av kapabiliteter Dagens forsvar representerer et minimum av en slik struktur både i bredde og dybde Vi er ved veis ende i svekke Forsvarets kjøpekraft dersom vi skal opprettholde et nasjonalt balansert forsvar

Hvilket forsvar vil vi ha?

Hvilket forsvar vil vi ha? Norges Offisersforbund Fotograf Adrian Lombardo, Forsvarets bildearkiv Hvilket forsvar vil vi ha? Søkelys på forsvarets økonomiske situasjon November 2010 Hvilket forsvar vil vi ha? Forsvaret skal være

Detaljer

Makroøkonomiske trender 2012 forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv

Makroøkonomiske trender 2012 forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv FFI-rapport 2012/00031 Makroøkonomiske trender 2012 forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv Dagfinn Furnes Vatne Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 12. mars 2012 FFI-rapport

Detaljer

Modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren

Modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren Modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren Sluttrapport 17. mars 2015 Copyright McKinsey & Company Innholdsfortegnelse 1 Prosjektets bakgrunn og gjennomføring...

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift KATARZYNA ZYSK Mot et moderne russisk forsvar? side 4 OLE JØRGEN MAAØ F-16 anskaffelsen framsynthet eller flaks? side 16 ESKIL AMDAL Om flystøy og store overskrifter Beretningen om et fly side 31 Norsk

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

En framtid for LO i Forsvaret?

En framtid for LO i Forsvaret? Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat 2004:09 Fafo 2004 ISSN 0804-5135

Detaljer

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009)

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009) St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Innhold Innledning............................ 7 5 Nordområdene vil fortsatt

Detaljer

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid FFI-rapport 2010/00657 Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid Frank Brundtland Steder og Geir Kvitrud Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 1105 P: ISBN 978-82-464-1804-9

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo Vår sak nr: 2014-AR-01142 Dato: 24.2.2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 I forbindelse med regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett,

Detaljer

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Des 2013. Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse?

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Des 2013. Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 1 Des 213 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? 1/213 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? av Kari Tvetbråten,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

HÆR I nord. Krevende klima: Krever økt forutsigbarhet side 18. Pudderjakt i Chamonix side 28. Nyhet: Advokatforsikring til alle medlemmer.

HÆR I nord. Krevende klima: Krever økt forutsigbarhet side 18. Pudderjakt i Chamonix side 28. Nyhet: Advokatforsikring til alle medlemmer. Persjonellordning: Krever økt forutsigbarhet side 18 Pudderjakt i Chamonix side 28 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 1-2015 Nyhet: Advokatforsikring til alle medlemmer side 38 Krevende

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer