ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS"

Transkript

1 FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen i Ski rådhus NB! Merk Tid og sted Etter møtet (ca kl 19.00) blir det en avrunding av styrets arbeid i valgperioden med en middag i restauranten Bowlers i Jernbaneveien 6. Forslag til dagsorden: Sak 19/11 Regnskapsrapport pr. 23. august 2011 Sak 20/11 Rapport fra sekretariatet Sak 21/11 Status oppstartkonferansen 22. og Sak 22/11 Sak 23/11 Sak 24/11 Sak 25/11 Sak 26/11 Eventuelt Fornyelse av internettsidene Samordning av forvaltningsrevisjonsprosjekter Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Oppsummering av styrets arbeid i valgperioden Orienteringssaker Forfall til møtet og/eller middagen meldes til FIKS. Odd Harald Røst/s./ Styreleder Vennlig hilsen Jan T. Løkken /s./ Sekretariatsleder Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen 29 Telefon: (m) E-post Internett:

2 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 19/11 Sak 19/11 Regnskapsrapport pr. 23. august 2011 Saksutredning Ås kommune har ennå ikke kreditert FIKS for vårt refusjonskrav for inneværende år, men dette går vi ut fra kommer på plass i løpet av høsten. Posten kopieringsavtale vil bli overskredet med ca kr ,- ved årsavslutningen. Dette skyldes at to fakturaer som gjaldt fjoråret, først kom i Regnskapsrapporten tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: Regnskapsrapport pr

3 FIKS Regnskapsrapport pr. 23. august 2011 # Konto Regnskap Forbruk i % Avvik i kr Oppr. budsjett Lønn faste stillinger ,76 62, , Feriepengeavsetning faste stillinge ,52 71, , Godtgjørelse folkevalgte , Pensjon fellesordning ,86 65, , Arbeidsgiveravgift ,81 63, , Lønn og sosiale utgifter ,95 63, , Kontorrekvisita 4 562,38 30, , Abonnementer 8 988,22 112,35 988, Kopieringsmateriell 1 355, , Medisinsk forbruksmateriell Bevertning ved møter/utvalg 1 603,00 160, Diverse utgiftsdekning 1 947,00 64, , Portoutgifter , , Portoutgifter 720 3, , Telefonutgifter 1 204,37 30, , Linje- og sambandsutgifter 3 600, , Kurs og opplæring ,00 44, , Kompetanseutviklingstiltak , Kjøregodtgjørelse 7 340,15 48, , Telefongodtgjørelse , Utlegg i følge bilag til reise 291,67 9, , Andre transportutgifter 212, , Personforsikringer 2 435,85 30, , Husleie , Kontigenter 9 540,00 86, , Kopieringsavtale ,10 96,15-961, Inventar , Leie av utstyr , , Moms 1 125, , Moms ,64 116, , feb 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl mo ,15 39, , Refusjon fra andre kommuner ,00 88, , Refusjoner eks sykepenger/momskom ,00 88, , Momskompensasjon , , Momskompensasjon , , Momskomp.inntekter , , Bruk av bundet driftsfond , , Finansinntekter , , FIKS , ,73 0

4 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 20/11 Sak 20/11 Rapport fra sekretariatet Saksutredning: 1. En vannlekkasje fra taket satte kopimaskinen ut av drift i noen dager i juni. Vi har fått en foreløpig erstatningsmaskin. Kommunen håndterer skadeoppgjøret. 2. Selskapskontrollen 2011 er snart i mål. I år har vi kontrollert Nesodden lettindustri AS, Enebakk produkter AS, Follo kvalifiseringssenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS. Alle kommunene i Follo har eierinteresser i en eller flere av disse selskapene. Resultatene av høringsrunden skal tas inn i rapporten før de kan tas opp i kontrollutvalga. 3. Anbud er innhentet for nye internettsider. Se egen sak. 4. Begge medarbeidere har benyttet møtepausen i sommer til ferie og avspasering. Rapporten fra sekretariatet tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

5 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 21/11 Sak 21/11 Status oppstartkonferansen 22. og Saksutredning: Programmet og de fleste foredragsholderne er nå avklart. Blant utforingene som står igjen er å lage opplegg for gruppearbeidene. Vi regner med at alle de nye kontrollutvalgene har hatt minst ett møte før konferansen og at opplæringen allerede vil starte der. Orienteringen om oppstartkonferansen tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: Program for startkonferansen pr

6 Vedlegg Utkast pr Oppstartkonferanse for de nye kontrollutvalga i Follo Dato: 22. og 23. november 2011 Sted: Strømstad Spa, Strømstad 22. november Frammøte kaffe og rundstykker Åpning og praktisk v/leder for styret i FIKS Kontrollutvalgas rolle - mine erfaringer v/ Odd Harald Røst Kontrollutvalgas oppgaver og sekretariatets bistand v/ Jan T. Løkken, FIKS 12: Lunsj 13: Gruppearbeid samtale om egen komp, rolle og oppgaver Risikoanalyser av kommunen, hva, hvorfor og hvordan? v/fdr (ikke avklart) 14:30 Kaffe :30 Gruppearbeid Hvor kan måloppnåelsen i vår kommune svikte? :30 Plenum oppsummering av gruppearbeidet avslutning for dagen Middag 23. november SPA for de som vil! 09:00 9:30 Revisjonens rolle og oppgaver v/ FDR (ikke avklart) Spørsmål Åpenhet en forutsetning for god kontroll v/ Ole Petter Pedersen, redaktør Kommunal rapport Kaffe - utsjekking 10: Gruppearbeid basert på case innenfor utvalgets arbeidsområde og utvalgets behandling av dette 11: Plenum oppsummering av gruppearbeidet Våre forventinger til kontrollutvalget v/ en av de nyvalgte ordførerne i Follo (ikke avklart) Avslutning Lunsj - Hjemreise NB! Tiden avsatt til fordrag inkl. tid for spørsmål.

7 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 22/11 Sak 22/11 Fornyelse av internettsidene Saksutredning: Styret vedtok 30. mai d.å., jf. sak10/11 å avsette kr ,- til videreutvikling av FIKS sine internettsider. I tråd med reglene i anskaffelsesregelverket inviterte FIKS webutviklere til å komme med pristilbud som dekket våre ønsker om kravspesifikasjoner. Invitasjonen ble lagt ut på anbudstjenesten mittoppdrag som visstnok er Norges største på området. Våre krav framgår av vedlagte invitasjon. I brevet skrev vi også at vi vil treffe vårt valg av leverandør på grunnlag av en helhetsvurdering av innkomne tilbud. Vi forbeholdt oss retten til å forkaste alle tilbudene. Fristen for å gi tilbud var satt til 15. august. Det er kommet inn 18 tilbud. Mange av tilbudene har mangelfulle beskrivelser av om hvordan våre kravspesifikasjoner er ivaretatt og mangelfulle mht. tekniske løsninger etc. Se vedlegg 2 med en foreløpig oversikt over tilbudene. Det er ønskelig å ha en nærmere gjennomgang av tilbudet til det/de firmaene vi ønsker å gå videre med. Sekretariatet gis i fullmakt å inngå avtale med ett av selskapene som har gitt tilbud på en videreutvikling av internett-løsningen til FIKS, innenfor de økonomiske rammer som styret har vedtatt. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: 1. Brev fra FIKS av med invitasjon til å legge inn tilbud (Samme tekst ble benytt på anbudstjenesten på internett: mittoppdrag. 2. Oversikt over tilbydere.

8 Vedlegg 1 FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til webdesignere og webutviklere. Ås Invitasjon til å legge inn tilbud Se FIKS sine internettsider i dag: Vi ønsker nå å fornye vår web-design og legge til flere sider. Vi ønsker å ta i bruk en programvare med lav brukerterskel og mulighet for support, dersom vi skulle trenge det. FIKS har i dag one.com som web-hotell og vi ser ikke noen grunn til å skifte ut dette. 1. Ny sidestruktur Adressen til dagens sider er: Dagen sidestruktur og tilleggsønsker: Som i dag: Hovedsiden Om FIKS Nyheter Kontrollutvalgene Kontaktinfo Møtekalender Forvaltningsrevisjon Lenker Tillegg: Innk/sakspapirer + protokoller + lenker til lover, lokale forskrifter etc, jf. nedenfor Rammer for arbeidet: linker til nasjonale og lokale lover, forskrifter, reglement. Noen av disse vil være felles for alle kontrollutvalgene, andre vil være utvalgspesifikke. Denne lenkesamlingen skal totalt sett framstå som et oppslagsverk på nett. Søkefunksjon 2. Ny design Vi ønsker sider som er noe mer stilrene og med enklere design enn i dag. Vi synes dagens sider framstår som noe tunge. Vi ønsker å videreføre vår logo, men er usikre på bruken av kommunevåpnene, i alle fall som vignett på alle sider. 3. Lav brukerterskel og mulighet for support.

9 Ønsker oss et program med et godt utprøv verktøy og som mange allerede bruker. Det skal være enkelt å legge til nye sider og redigere sidene og legge inn ny tekst og bilder. Vi vektlegger muligheten/prisen for support. Vi ber om et pristilbud som følger opp overnevnte spesifikasjoner, eksempel på designløsninger og to referanser som vi kan kontakte. Tilbudet skal inkludere flytting av alle vedlagte dokumenter fra dagens løsning over i den nye. Vi vil treffe vårt valg av leverandør på grunnlag av en helhetsvurdering av innkomne tilbud. Vi vil ventelig ta en avgjørelse i månedsskiftet august/september d.å. Vi forbeholder oss retten til å forkaste alle tilbudene. Alle som leverer anbud vil bli orientert om hvem vi til slutt valgte. Spørsmål kan rettes til sekretariatsleder Jan T. Løkken, e-post: (ferie fram til 8. august). Frist for å levere tilbud: 15. august Jan T. Løkken Sekretariatsleder Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen 29 Telefon: (m): E-post Internett:

10 Vedlegg 2. FIKS nye internettsider innkomne tilbud Tilbyder Pris Pr. måned /år 1. Alusoft 4367Nærbø 2. Pixelpoeten Hagan 3 Docstream Skjetten 4 Datakonsulent Per Christian Volmert Oslo 5 Bedriftweb Drøbak 6 Webskredder Skedsmokorset 7 Grøthe Solutions Skjetten 8 Strong design Son 9 AGWelle WebDesign 10 Final touch 3128 Ramdalveien 11 Imbera AS Son 12 Jan-Ove Iversen ski 13 Msx Skjetten 14 Oxodesign Finstadjordet Inkl mva Innhold 129 Egenutviklet publiseringsløsning Eget web-hotell Kundekonsulenter svarer innen 2 timer Mulighet til å leie server eller få installert software på egen server Joomia publisering One-com Support kr 450 pr time mva mva mva mva OSNode mva 16 Romerike 5000 Internett +mva 499 WordPress publisering Publ: PHP/MySql Support kr 500 publwordpress link til sosiale medier mva HTML/CSS/JavaScript og eventuelt PHP /3900 Eget webhotell Årsavgift Myeditor kr3800 Support kr Support og webhotell kr + mva 800 pr. måned Wordpress + mva Joomla publ. Support kr Drupal el. Wordpress +.mva Support 1050 eks. mva /4990 Joomla Fast pris suport pr år 4990 /2000 årlig kr 2000 Referanser Vurdering ja Nei ja ja Lagd flere sider Seriøs

11 17 LillebrorWeb Delco Solutions Drøbak +mva ingen

12 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 23/11 Sak 23/11 Samordning av forvaltningsrevisjonsprosjekter Saksutredning: 10. juni d.å. skrev Bjørn Loge til FIKS: Det er mange forvaltningsprosjekter som burde inkludert flere kommuner, men dette er ikke så lett å få til. Revisjonen bidrar jo heller ikke med noe til dette. Kan styremøtet i FIKS være en arena hvor kommunene kan diskutere dette? Ett slikt prosjekt kan være kartlegging av situasjonen når det gjelder spesialundervisning i skolene. Vi får ukentlig informasjon om at ikke fungere slik det bør, med lange ventetider osc. Dette vil jeg tror er et aktuelt tema for alle kommunene i FIKS. Er dette noe å tenke på? FIKS sendte e-posten videre samme dag, med følgende påtegning: Jeg tror samtlige kontrollutvalg innen FIKS i sine strategiplaner har som mål å få en bedre samordning av forvaltningsrevisjonen mellom kommunene. I praksis og over tid gjennomfører mange de samme prosjektene, men mye mer kunne sikkert bli gjort for bedre samordning. Styret for FIKS kan være en utmerket arena for å drøfte aktuelle prosjekter. En slik samordning bør likevel ikke føre til at medlemmene i de enkelte utvalg blir fratatt initiativ og styring. Odd Harald Røst svarte samme dag: Styremøtene i FIKS fungerer for så vidt allerede som et forum for utveksling av synspunkter og erfaringer, også om forvaltningsrevisjoner. Muligens er styret i FIKS et bedre sted enn styret i FDR for samråd og samarbeid om nettopp forvaltningsrevisjon. Det er ikke noe i veien for at denne diskusjonen struktureres, men om det skal skje på siste styremøte i denne perioden eller første i neste, eventuelt under konferansen i Strømstad, kan selvsagt diskuteres. Jeg er åpen for ethvert fornuftig forslag/tiltak. Sekretariatet foreslår at styret tar en første meningsutveksling om de forslag som her reises. Sekretariatet bes, på grunnlag av diskusjonen i styret, fremme en sak med forslag til tiltak for bedre samordning av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

13 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 24/11 Sak 24/11 Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Styrets medlemmer har under disse møtene pleid å informere hverandre om arbeidet i egne kontrollutvalg. Herved utfordres styremedlemmene til en muntlig runde om dette i styremøtet. Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

14 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 25/11 Sak 25/11 Oppsummering av styrets arbeid i valgperioden Saksutredning: Styret inviteres til en dialog om hvordan arbeidet har forløpt i perioden, sett opp mot målene for arbeidet, bl.a. i vedtektene. Videre utfordringer. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

15 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 26/11 Sak 26/11 Orienteringssaker Vedlegg: 1. Godkjent protokoll fra styremøtet den 30. mai 2011 Orienteringssaken tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

16 Vedlegg 1 STYRET FOR FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT PROTOKOLL fra styremøtet i Erik Johansen-bygget i Ås, onsdag 30. mai 2011, fra kl til Til stede: Odd Harald Røst (Oppegård), leder, Thorbjørn Nerland (Enebakk), Håkon L. Henriksen (Ås), Tore Hem (Vestby), Bjørn M. Birkeland (Frogn), Helge Underland (Ski) Forfall: Hans Petter Andresen (Nesodden) Øivind Stenbek (vara, Nesodden) Fra sekretariatet: Jan T. Løkken og May-Britt Ødegård Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Sak 15/11 behandles først. Sak 15/11 Behandling: Vedtak: Rapport fra sekretariatet fornyelse av internettsidene 1. Orienteringen fra sekretariatet tas til orientering. 2. Styret ber sekretariatet legge fram en sak med forslag til fornyelse av internettsidene. Styret var enig i at det settes i gang et arbeid med å fornye internettsidene. Dette bør omfatte forslag til egne sider med kontrollutvalgas dokumenter. Bjørn M. Birkeland sa seg villig til å bistå sekretariatet i dette arbeidet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 10/11 Årsregnskapet 1. Styret godkjenner det framlagte regnskapet for FIKS for Regnskapet og årsberetningen oversendes kommunestyrene som melding. 2. Midler fra bufferfondet fordeles som følger: - kr tilføres driftsbudsjett for 2011, jf. sak 10/10 - Kr ,- fra bufferfondet tilføres driftsbudsjettet for å dekke kostnadene til en videreutvikling av internettsidene til FIKS. Behandling: Revisjonsrapporten fra Follo distriktsrevisjon av 26. mai 2011 ble utdelt i møtet. Thorbjørn Nerland mente fordelingen av midler fra bufferfondet ikke hørte inn under en sak om årsregnskapet og foreslo at pkt. 2 i innstillingen utgikk. Andre medlemmer mente slike årsoppgjørsdisposisjoner var naturlig å ta i forbindelse med vedtaket om årsregnskapet.

17 Votering: Pkt. 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 ble vedtatt mot en stemme. Vedtak:. Styret godkjenner det framlagte regnskapet for FIKS for Regnskapet og årsberetningen oversendes kommunestyrene som melding. 3. Midler fra bufferfondet fordeles som følger: - kr tilføres driftsbudsjett for 2011, jf. sak 10/10 - Kr ,- fra bufferfondet tilføres driftsbudsjettet for å dekke kostnadene til en videreutvikling av internettsidene til FIKS. Sak 11/11 Regnskapsrapport pr. 18. mai 2011 Behandling: Vedtak: Sak 12/11 Behandling: Vedtak: Sak 13/11 Regnskapsrapporten pr tas til orientering. Det ble bemerket at feilene som det ble redegjort for i regnskapsrapporten, bør bli rettet opp til neste styremøte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Lønnsoppgjøret orientering Orienteringen om lønnsoppgjøret 2011 tas til orientering. Styrets leder presiserte at styret vil bli orientert om resultatet av oppgjøret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Oppstartkonferansen 22. og og annen info. til de nye utvalgene 1. Styret slutter seg til det skisserte opplegget for oppstartkonferansen i Strømstad den 22. og 23. november Diskusjonen om annen info til utvalgene i startfasen tas til orientering. Behandling: Vedtak: Styret var fornøyd med utkastet til program som ble lagt fram. Til posten kontrollutvalgenes synlighet var det enighet om å invitere Pettersen i Kommunal rapport. Også enighet om at permen til utvalgene bør bli nettbasert, men med mulighet for de som ikke har tilgang til internett å få en papirkopi. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 14/11 Budsjett 2012 Behandling: Styret slutter seg til det framlagte budsjettet for 2012 og økonomiplanen for Styrets vedtak om økt møtefrekvens var ikke reflektert i budsjettet og

18 sekretariatslederen fikk styrets tilslutning til at posten for godtgjørelse til folkevalgte økes med kr ,-. Det var enighet om at det ikke er mulig med innsparinger i den størrelsesorden som Follorådet har bedt om, dersom virksomheten i FIKS skal videreføres innenfor rammene av lov og vedtekter. Enighet om at Økonomiplanens pkt 6 om sparetiltak strykes. Vedtatt budsjett og økonomiplan følger vedlagt protokollen. Vedtak: Sak 16/11 Vedtak: Sak 17/11 Styret slutter seg, med de endringer som det var enighet om i møtet, til det framlagte budsjettet for 2012 og økonomiplanen for Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Neste styremøte sted Styrt slutter seg til sekretariatets forslag til ramme for møtet den 31. august. Behandling: Vedtak: Sak 18/11 Vedtak: Kjennere av utelivet i Ski stilte seg tvilende til stedet som var foreslått. For eksempel den indiske restauranten kan være et bedre alternativ, kombinert med møte i formannskapssalen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Orienteringssaker Orienteringssaken tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Eventuelt Ingen saker til eventuelt. 10. juni 2011 Odd Harald Røst Leder Thorbjørn Nerland Nestleder

19 Vedlegg 1 Budsjett 2012 med deltakerkommunenens andeler og økonomiplan Budsjett 2012 Budsjett Prognose Budsjett Regnskap Regnskap Lønnsutgifter Godgjørelse styret Øvrige driftsutgifter Sum Bufferfond Beregning av deltakerkommunenes andeler 2012 Innb.tall Fordeling Fordeling Netto andel Fordeling Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til sammen Økonomiplan Basisår Lønnsutgifter Godgjørelse styret Øvrige driftsutgifter Sum Økonomiplanen er basert på uendret aktivitet med basis i 2011 Utvikling av internett tas fra bufferfond 3% årlig økning av lønnsbudsjettet i forhold til revidert budsjett 2011 = 953 Ingen prisvekst beregnet fra 2011 til 2012 deretter 3%

20 Vedlegg 2 ØKONOMIPLAN FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 27 - selskap 1.0 Ansvarsområde FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Kommuneloven, og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i kommuneloven. Driften av FIKS baseres på en refusjonsordning fra deltakerkommunene. Budsjettet for FIKS inngår som en del av kontrollutvalgenes innstilling om budsjett for kontroll og tilsyn i den enkelte kommune. Innstillingen fra kontrollutvalga sendes direkte til kommunestyrene 1.1 Utfordringer fram mot 2015 FIKS bidrar med både sekretæroppgaver og utredningshjelp/saksbehandlingshjelp til utvalgene. Nesodden ble deltaker i FIKS fra 2011 og samtlige Follo-kommuner er etter dette med i ordningen. Sekretariatet har etablert rutiner for arbeidet på de fleste områder. I kommende periode blir det en viktig utfordring å utvikle servicen overfor kontrollutvalga videre og utvikle samspillet med revisjonen og kommuneadministrasjonen videre. En utfordring både til FIKS og kontrollutvalgene vil være å øke sin synlighet overfor både kommunene og media. Merknad [HB1]: Kortfattet redegjørelse vedr. etatens rammebetingelser, strukturelle utfordringer, endrede forutsetninger 2. Mål for virksomheten Vårt mål er å gi rimelig og god sekretær- og saksbehandler-/utredningshjelp til kontrollutvalgene. 3. Utviklingsrelaterte mål Mål 1: Fornyelse av egne internettsider og bedre synliggjøring av kontrollutvalgene overfor kommunene og media. Jf. FIKS vedtekter og kontrollutvalgas strategiplaner Merknad [Sk2]: Side: 1 Betydelige, tidsbegrensede tiltak som kommer i tillegg til ordinær aktivitet. Skal være relatert til delmål /strategier i kommuneplanen, politiske vedtak i Follo-kommuner og/eller nasjonale føringer (jf. pkt. 2)

21 4. Konsekvensjustert budsjett (i kr) FIKS Basis Sum lønn inkl. sosiale kostnader Godtgjørelse styret Driftsutgifter Sum Refusjoner fra kommunene Fra bufferfond 150 Sum Kommentarer: 5. Rammer for økonomiplanperioden (i kr) Basis Brutto driftsutgifter Herav: - Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon -Overføringer Brutto driftsinntekter Herav: -Salgsinntekter -Refusjoner Overføringer 150 Netto driftsutgifter Herav tilskudd fra kommunene (1 000 kr): R 2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 Oppegård Ski Enebakk Ås Vestby Frogn Nesodden Sum tilskudd fra kommune

22 6. Omfordeling, sparetiltak mv. Merknad [Sk3]: Side: 2 Nedleggelser og reduksjon i tjenestenivå 7. Personalmessige rammer ,5 Nedleggelse av stillingar (-) Nye stillingar (+) ,5 Kommentar til ev. opprettelse/nedleggelse av stillinger: Nedleggelse av stillingar vil medføre færre møter i utvalgene og dårligere service til disse. Svekket miljø og beredskap ved sekretariatet

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 28. august 2013 kl 18.00 Jnr. 1/13 Sted: Møterommet i 3.etg.,

Detaljer

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS og lederen av kontrollutvalget i Nesodden MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.30 Jnr. 99/11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS Møtetid: 05.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet i 3. etg., Erik-Johansen-bygget, Rådhusplassen 29 i Ås Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS Møtetid: 15.04.2015 kl. 18:00 Sted: Lokalene til FIKS, 3. etg., Rådhusplassen 29, Ås Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ski), Ludolf

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Til styret for FIKS ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS MØTEINNKALLING Tid: 27.november 2013 kl 18.00 Jnr.229 /13 A 418 Sted: Møterommet

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 11. april kl 18.00 Sted: Erik Johansen-bygget, møterommet i

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Gunnar Melgaard (H), Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.09.2014 kl. 15:00 Sted: Møterom i 2.etasje i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Grethe

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 19. mai 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS Møtetid: 02.09.2015 kl. 18:00 Sted: Møterom Oscarborg i Frogn Rådhus, Rådhusveien 6 i Drøbak Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 10.11.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 10.11.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 10.11.2009 FRA SAKSNR: 26/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/09 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 21.01.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 44 /10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: Sted: 21. april 2010 kl 19:00 NB! Merk tidspuktet! Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Til Representantskapet Ski, 01.10.2014 Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 Tid: 23. september 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Gunnar Melgaard (H), Berit Alfsen

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 04.03.2014 kl. 18:30 19:40 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Helge

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 13.10.2015 kl. 18:30 20:25 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Janne

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 158/11 Tid: Mandag 29. august 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Nesodden kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Nesodden kontrollutvalg Møtetid: 12.03.2014 kl. 17:15 Sted: Møterom Hasle i Tangenten MØTEPROTOKOLL Nesodden kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Øivind Stenbek (H), Arne Maus (SV),

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Oppegård

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Oppegård MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Oppegård Møtetid: 28.05.2015 kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen i Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Ås

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Ås Møtetid: 03.02.2015 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Ås Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Einride Berg (Ap), Tone Holm Dagsvold

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 9. september 2009 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 31.08.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder Ola Tore Dokken,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Aurskog-Høland Rådhus, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 2.9.2015, kl. 18:00 20:15. Tilstede Jan Rune Fjeld (nestleder) medlemmer Anne Lise Torvund Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. september 2008 kl 09.30 11.20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 10.06.2014 kl. 18:30 20:00 Sted: Formannskapssalen i Ski rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 Fra KU-sak: 19/10 Fra kl.: 19.00 Til KU-sak: 25/10 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Pb 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00046-9 Guro

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Møtedato/tid : 13. september 2007 kl 10.30 14.10 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer : Odd Vårvik,

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 9. februar 2011 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Trygve Hagland. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 22.04.2008 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr12/08 08/900 KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTIDER Utv.sak

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3 /2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2012/13012-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Elisabeth H. Karlsen, leder Kjell Pedersen, nestleder Carina Prytz, varamedlem Andre:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 19.08.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen i rådhuset Møtedato: Onsdag 17.9.2014 Varighet: 10.00 11.15 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 10/11 Tid: Sted: Mandag 31. januar 2011 kl. 19:00 (Merk!)

Detaljer

STYREMØTE NR. 5/ 2014

STYREMØTE NR. 5/ 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer