ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU"

Transkript

1 ryw ffi NBLI IETIT Varhaug BU Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag September 1999 Lasso-kasting på Gri llfest Mer på Side 8-9 Varhaug BU har vært på landsleir i Larvik 4H på tur i Møgedalen

2 Svala 4H MøgedaleJr- here we come!! Fredøg den 11 juni s'tod 18 aspirøntar, 3 juniorer, 2 aspirøntledørør og dei vøksne klar te å kjørø mot møgedalen, å endeleg var det enda en leir i vente. Medfull opp-pakning av både store og småe stappø me bilanefodle og "rånte" mot Møgedølen. Dæ æ altijillt åvera på leir, sjølve om veret ikkje æ så bra.dei 18 aspirantane, 3 juniorane, 2 aspirantledarane og dei vaksne frå Svale ankom møgedalen i fint ver, men dæ sko ikkje vara lenge. Diskotek, treffa nye folk å setja opp teltå va dæ så me gjorde resten av kvellen. Lørdags mårron kom og mange var både trøtte og blaute etter ei regn full natt. Då va hu mor jille å ha (Milfrid Tjensvoll)!! Som altid pa 4H leir har me volleyball turnering. Også dette året klarte Svala og koma te finalen utan noko særleg motstand. "Boksa-kasting", pis- Opprett BSIJ hos oss nå, og vi kan gi deg 90% lån til 60% pris til ditt første boliglan SpureBanmSR-Bank Best når det gielder SIDE 2 VARHAUG BUEN Nr.21999

3 B Svala 4H a q tol skyting, hestasko kasting vart avgiort slik at var bare finalane som stod igien. Svala stilte med natursti som adle aspirantane var flinke til å gå. Men også bading, kamp mellom dei vaksne og ungane. Flagstong klatringvar ein grei ting synest dei i Svala leiren. Mens resten av leiren sov, sko dei 3 juniorane i naboteltet ikkie sova. Seinare he me høyrt at dei hadde besøk..., men trøtte var dei på sundagsmårron.! Dei forskjellige fi nalane begynnte medvolleyball, og i år som i {or gjekk "SVALA DREAM TEAM'' av mæ seiaren ogvibå blei okka. Mildfrid, Håvard og Ingve va nogen greie foreldre å ha mæ. Håbe at dokke hadde dæ jillt!!?? Håbe at liga mange vil værmæ te neste år!! Dei vaksne: f.v. Ingve l{adland, Mildfrid Tjensvoll og llåvard Skretting Felleskjøpet avd Varhaus Tlf: 5l Fari: -51 { Apent: o8:oo-l6.oo Lor li:00 Dei to aspirantledarane: Gro Tove & Marit Johanne. STIHL MOTORSAG Igbb'?ircrre' HUNDEFOR PLENKLIPPER Klart Hovud - Varmt Hjerte Flinke Hender - Ood Helse Nye folk på Statoil Vi tilbyr. Drivstoff. Kortløsninget firma/privat. Butikk med meieriprodukt o Dekk. Bilrekvisita. Børsteløs vaskemasin. olje, gass, fyringsolje og parafin. Servicehall Vår hovedleverandør på dekk Statoil Service Varhaug lnrehåver. Knua n! Co. AS. Tll l Vå.hauq Åpningrtideri Hv.rd.ger Lrrd.g H.lllgdåg.r o9-22 VARHAUG BUEN NT Srde 3

4 Svala 4H Tlf Først pål Jæren! kan nå få utført dine banktjenester også På internett Holmavatnet 25 mai Ein grei kveld var i vente da grillen blei tent og det var duka for grilltur. Mykje folk og medlemmer møtte, og medlemmane hadde mykje å ta seg til; fotball, kano, hoppe tau, fisking og drøsing. Natursti var og ein viktig del. I plassen gjekktil : Håvard Slcetting. 2 plassen : Marita Varhaug & Co. 3 plassen : Elisabeth ljeltå & Co. Takk te adle som kom, håba au at dar vil koma liga mange neste år! Marit Johanne Krabbetur 19 august Krabbetur i bodle he alti vore populært og møje folk he dar vore, men i år var det litt lide. Medlemmane va flinke te å koma, og krabbestengene kom fort i wing. Fangsten vart ikkje så grasat store, så me tende grillen iplassen. Grillen æ jo alti en faste ting å ha mæ sæg, godbroktevarte an au!! Veretva skikkele fint ogmedlemmane va i godt humør. En medlem sa at dai hadde fanga 200 grønne krabba, så ivriglreten var iallefall på topp! (Får satsa på flaire røe neste år!) Marit Johanne Ønsker du mer informasjon, kontakt oss' http ://time-sparebank.no Kvernrhnd Undheim 51 4E t4473 VARHAUG BUEN NT

5 Varhauq Bonde- oq Bondekvinnela 15. august var det Varhaug sin tur å arrangera Åpen Gard - denne gongen luå Eli og Harald Odland. Det sag lenge spøkje ut for heile dagen, då Harald var midt i eit byggeprosjekt - men takka være gode folk vart bygget ferdig! Etter mange timar planlegging og dugnadsinnsats i forkant, er detveldig skuffande når bare 200 mennesker med stort og smått finn vegen til gards. Dei som kom, fekk oppleva gieterhuldoppvisning, kalvar, griser, høner og kaniner, og det var og natursti som Svala 4H hadde lagalll. Det var og høve til å kjøpa grillmat, meierivarer, kaffr og vafler. Takktil alle somvar medålagadetre arrangementet! Og til alle i Varhaug - kor var de? Åpen Gard er ikkje bare for bfolkl Dei ser ut til å kosa seg bep4ge to N.A.R.F FORF:NING - MEI)I,EM 4H hadde laga lil natursrt HA REGNSKAP OG DATA A/S Rådhusgt. 2, Boks 1O4, 4360 VARHAUG Tlt.51 43M77 - Fax Mobil Regnskap - Lønn - Arsoppgjør Firmaregistreringer - Budsjett m.m 4360 Varhaug Gilde Agro Fellesslakteri BA Tlf Forskaling og støyping - Betong- og trearbeid Salg og montering av element - Armering - Tegning Ki r t t p ro d urcn tc n cr :,t"ilr,ir. "rrrnisesion. vercmcrkc K øttsamvtrket Tt L K,øTTPRODUSEilTEilS BESTE VARHAUG BUEN NT Srde 5

6 Varhau Bondekvinnela Basar Glimt fra basaren {cime landtcknikk Spesialist innendørsmekanisering Planlegging - montering -salg -service S/DE 6 Ait i gravihg, dyrking og steinløing Rlsfr! ffi Tlf: Bjorhaug Vest Nærbø lnnredninger - melkean 26. august hadde bondekvinnelaget den arlegebasaren $Eldresenteret. Sjølv om veret denne kveldenvart uhyre grapsen og srygg med både kraftig vind, regn og tordenbyger, hadde utruleg mange funne veien til Eldresenteret. Me hadde ein koseleg kveld med fin sang og musikh god mat og utlodning av mange fine gevinster. Det kom inn ca kr Takktil alle som kjøpte lodd, laga gwinster eller ga inn noko til basaren. Eat{guMl fi"tumir Planlegging / salg :Svein Boganes mob Jon Årsvold mob Qlx- {eimc landtcknikk Bøveien I, P.b. 134, 4367 Nærbø Ttf Fax legg - ilrueueno VARHAUG BUEN NT

7 i Varhaug Bondekvinnelag å Litt frå Marken og 5 mai var det igjen Varhaugmarken. Her var både bonde- og bondekvinnelaget med som vanleg. Det vart servert frokost lørdag morgen, ogi bondeteltet vart det baka flatbrødbåde fredag oglørdag. Fint ver var me heldige å fr desse dagane, og mykje folk var samla både rundt bondeteltet og i gata elles. Takk tit alle som år etter år stiller opp, og bl. a er med på baking og kinning! Bondefest \-:-. åc itørst og best ålå.-.+- i sport i'hå "ffi* 9;FF"9*1*N#RFP Det vert bondefest fredag 29. oktober på Misjonshuset. Støtt om festen, og m dykk på når innbydinga kjem! ffi : arhaug BonCelag Elehlrofnqlæren Irtolisclt clcltlocrtlctcrrr Tlf.: e elfas VARHAUG BUEN Nr Side 7

8 Varhau 20. mai arrangerte Varhaug Bondeog Bondekvinnelag den årlige grillkvelden på Holmavatn. Det vart ein koseleg kveld, som starta ute med god mat og godt drøs. Vi var så heldige å ffi hjelp av grillekspert Eilef - takktil han! Ungane (og dei var mangc... ) koste seg pa det fine området. Under maten vart det seld lodd, dei gjekk unna som bare det! Etter maten trekle me inn i peisestova for det vidare programmet. Først hadde me utlodning, det eralltidtrivelig når de1 er så pass mange gevinster. Takk til alle i det lokale næringslivet som hjelper oss med gevinster. Hovedattraksjonen var jo Arvid Mæland, som fortalte og viste lysbilete frå turar han Bonde- oo Bondekvinnela Gri llkveld r Holmavatn Ei l e f v ar " i nn l ei gd " sj efskokk på Gri l lkve l de n Arsmøte Varhaug bondelag skal ha årsmøte mandag 20. september. Kva er det som skjer nå tru? Varhaug Bondelag De smarte sparer tid og /lu,e,stnd VARHAUG Tlf BYGGKJøP HABYGG Jernbanevegen - Nærbø rfi Dublandsveien - Varhaug Ttf S/DE 8 VARHAUG BUEN NT

9 Varhau Bonde- Bondekvinnela Gri llkveld r Holmavatn har vore med å arrangert. Dette er historiar som treff hjå dei fleste, og han har ei naturleg gåve når det gield å framføre det han skal. Veldig bra! Til tross for veldig godt annonsering i forkant, var det berre ca. 100 frammøtte. Vi oppfordrer alle medlemmer med familie til å koma sterkare igien neste år - det er en veldig gild kveld - både for storc og små. Det er ikkje heilt enkelt å kasta lasso Erik T. slapper w med ei pølse etter dressur framsyninga tx$*,'9.39 Re/Aaql 3, /aalaa7 7(.: 5 /43/0 / I /æ. : 5 / herrekllpp ETI LOKAT MESTER STAR BAK ISI.BYGGes Tll: Fax: NÅn oer c,{n FORT I SVINGANE irr,. l,r', rr r,^.,il,r.r to' rrl r"r rtl 1Iil.,!. \\rr llrrrrn lr",p, r trr hht or..n$qt ilar brulr'. t dtn 'onr, l'!l,.lr!rr r,,.,llr Y lltrg I VARHAUG BUEN NT Srde

10 Varhauq B deunqdomsla FYLKESLEIR PA ØKSNEVAD Den juni vart dar arrangert fylkesleir I Rogaland bygdeungdomslag. På fredagen Va dæ kultuløs minirely som stodpa programmet. Der va Pål lljem(kjent fra løgnaslaget) som var en meget morsom konfransier samt en del løgne innslag fra andre bu-lag.etterminirelyen va dæ goe gang I leirområdet te langt udpå morgonkvisten.nogen tima blei dar pa øyra før varmen gjore dæ umuligt te å liggja lengar.så litt udpa dagen vart dar LÆREI{AUTO AS BILUTLEIE. BILSALG. TLF.: st arrangert mini-graver tevling, der dæ gjalt å væra stødige pa håndå.dæ va'kje enkelt for dei så hadde fingje den store skjelven,dæ va lett å sjå Om kvelden va dæ Ssste swing-tevling så dans mæ ''TOMMY & TIGEREN' I festteltet. På sundagen va dar mange sletne og ikkje adle liga goe tivolikroppa så va glae for atdette baravarde ei helgmen sammtidig så va dæ ei goe oppvarming te årets høgdepunkt : LANDSLEIREN. 'ARHAUG NBTT r':::;;::""'::::::::::-1, ffitst qygqvtestery t, l[ JonHcrutd I, a ll HEGnacrs,, l Kydtandsvegen 6,4360 Varhaug,, :ffi"' Mob.ttf. s4b rtf.s1 +sbt-'o, 7 Æi'%q Privat os 03, ) L ffi r---.j^r---.r r^r^r^j^r^e-.a

11 Den20-25juli var me 10 Varhaugbuer samla med ca andre landsleir på Hovlandsbanen i Larvik. Det var Steinar og Ingve som møtte på årsmøtet for Varhaug, men dei hadde ikke noe fornuftig og sei om det. Det vart arrangert mange forkjellige tevlinger: motorsag, TRT, ku, hest samt mange andre ting og tang. Sveinung og Ingve med mor Lillan på mobillinje vant naturstien. Me i Rogalandsleiren hadde med et eget festivaltelt kalt "Møsereiret".Der var det goe gangnatl som dag. På torsdagen var det vikingkveld der mange kledde seg ut (og oppførde seg som vikinger). Me hadde stort sett fint vær heile tida så me så ikkje hadde solkrem vart rimele brende. Etter tidegare erfaringer medvarmen så hadde Varhauo B deunqdomsla LANDSLEIREN ILARVI K Litt av Varhaugs-giengen samlet Landl e i r me d i utv eks li ngspro si ekt me tatt med oss ei frysa så me fylde opp med is i Stavern. Så kalde drikka var det heilaveka. Detvar ingen som "tørka du" alle fekk nok veska i seg. Men maten var det verre med og Mcdonald $ utsida av leirområdet hadde nok goe tie denne veka. Ellers så var det dans hver kveld med blant andre Hellbillies. Ved ukas slutt var me vell temmele ferdige alle sammen, menalle haddelikr seg sagdet ut som. Vel, neste landsleir er bare en regntunge høst, kalde vinter og en blaute VARHAUG BUEN NT vår til som skal vera i Breim som visst skal ligge i Sogn og Fjordane. Håpar du blir med!?!?!? 7<fr#'K{l, & DUBLAND A.s I l. ;il:tl;;j;l'jj:il[:' a,. t"#';,t::::r:" a ) =-': -: :::,, t'y'ytr>^r./ R. SKRETTII{GY' R, SKRETTII\G ^Å KJØTTFORRETNING DELI KATESSE " SELSKAPSMAT, Srde 11

12 Adresse: Blad Returaddresse: Varhaug Buen v/ Anbjørn Ueland Lensmansgarden Varhaug Varhaug Buen Medlemsblad ulgitt av Varhaug Bygdeungdomslag, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Opplag: 1200 Redaktør: Anbjørn Ueland Tlf.: l Svala 4H: September 28 Sen/Jun. inrrlevering av bøker 30 Asp. innlevering av bøker Oktober 2l Utstilling 22 Haustfest Kva skjer? November 18 Årsmøte Desember 3 Grautfest 4 Plastinnsamling Varhaug BU: Svein Borgen Jon Reinhart Huwegg Tlf: Svala 4H Anne Mette Bjelland 5t Varhaug Bondelag Geir Egil Aanestad Tlf: INNTN LANDBRUKSENTER, A.5 Jæren Landbruksenter as Kydlandsvn Varhaug Varhaug Bondekvinnelag Liv Hobberstad Aud Håland Tlf: l 63 lnternatet: BYGGMESTER I AUT. ENTREPRENøR Mi4dor ShrettiQg Dublandsveien 13, 4360 Varhaug Telefon: 51 tli} 13 50' Fax: UTO Mobil9O Stoffrist: 9. November 1999 Til nr. 3 Bladet {em ut uke 49 Varhaug Servicenter A/S Tlf VARFIAUG

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april!

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april! ammen t alltid best sa lltid best alltid best s alltid best alltid best alltid best est en best en alltid best OPPRYKK FOR 3 HÅNDBALLAG! SUPERAVTALE MED KVERNELAND BIL ÅRSFESTEN 2014 best mmen Sverre Sverre

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

Bratthelgeland - Historie

Bratthelgeland - Historie Ei lokalavis for Myklabust, Mykjå, Tuastad, Røyksund og Fosen Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område. Bratthelgeland - Historie Februar 2015 Skråblikk fra Ognsurnå Aldri før hadde vel

Detaljer

Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter, dei ansar han aldri på.

Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter, dei ansar han aldri på. Nr 2 2011 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 29 ~ laussal kr 20.- ~ Klyp lype peepostten ynskjer kjer allle lesarane ei god jul og eitt godt n nyyttt år! å Den annsame Han har ikkje stund til å stogge

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Ein gong telemarking alltid telemarking!

Ein gong telemarking alltid telemarking! DIN kundeavis nr. 1/2015 Sparebanken DIN Ein gong telemarking alltid telemarking! HALLVARD FLATLAND Suksess i Åmotsdal SIDE 5 Bø Sommarland 30 år SIDE 6-7 Frå blokk til brygge SIDE 12-13 KJÆRE LESER Kostnaden

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

VETTU KA. Møt Klara Jørgensen. Ny design! Skråblikk frå Ognsurnå. Masse gøy på Barnasiå. Hilsen fra Han Norante. Juni 2013. Ognsurnå inrømmer doping!

VETTU KA. Møt Klara Jørgensen. Ny design! Skråblikk frå Ognsurnå. Masse gøy på Barnasiå. Hilsen fra Han Norante. Juni 2013. Ognsurnå inrømmer doping! VETTU KA Ei lokalavis for Myklabust, Mykjå, Tuastad, Røyksund og Fosen Ny design! Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område. Møt Klara Jørgensen Klara Jørgensen er en blid dame med godt

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår,

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår, MED TEMAPARKEN GJENNOM 20 ÅR Vær helsa jubilant! 20 års fartstid har gått so fort, mykje har vore gjort, både smått og stort. Som med det meste, starta også dette i det små, men mange bekkar vert som kjent

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 2 Godt nyttår alle sammen! Julen er lagt bak oss og det er tid for å se fremover. Likevel er det en ting som

Detaljer

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen.

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. DIN kundeavis nr. 3/2014 Sparebanken DIN Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. VESLEMØY SOLBERG Bård Langkaas Transport AS SIDE 8 og 9 Eggproduksjon i Åsgrend SIDE 10 FN Eigedom

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer