Samordnet registermelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samordnet registermelding"

Transkript

1 Veiledning Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i nhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret Statistisk sentralbyrås bedriftsog foretaksregister Stiftelsesregisteret Skattemanntallet for etterskuddspliktige

2 2 Innhold Samordnet registermelding side 3 Hva er nhetsregisteret? side 3 Hva skal registreres i nhetsregisteret? side 3 Innhenting av opplysninger fra andre registre side 3 Offentlighet for registrerte opplysninger side 4 Del 1 Hovedblankett side 4 Nødvendige vedlegg ved nyregistrering og endringer i nhetsregisteret side 18 ved nyregistrering og endringer i Stiftelsesregisteret side 18 ved nyregistrering og endringer i Foretaksregisteret side 20 Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsmanntallet side 22 Har du lyst til å prøve registrering på Internett? Gjennom tjenesten for elektronisk registrering kan du registrere nye enheter og foretak i nhetsregisteret og Foretaksregisteret. Du kan også melde endringer og nye opplysninger om eksisterende enheter eller melde fra om oppløsning og sletting. Foreløpig kan tjenesten brukes for de vanligste organisasjonsformene, der vi finner hovedtyngden av registreringer. Det er mange fordeler ved elektronisk registrering: Utfyllingen er enklere og det er lett å oppdage feil underveis. Du leverer registermeldingen når det passer deg, og saksbehandlingstiden blir kortere. Adressen for elektronisk registrering og nærmere opplysninger finner du på:

3 3 Samordnet registermelding Blanketten «Samordnet registermelding» er en fellesblankett for registrering i nhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet og Stiftelsesregisteret. Med denne blanketten samler en også inn grunndata til arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister, Lotteri- og stiftelsestilsynet og Skattemanntallet for etterskuddspliktige. Blanketten kan sendes til nhetsregisteret eller ett av de nevnte tilknyttede registrene. Mottakeren formidler de innsendte opplysninger videre. Det er derfor ikke nødvendig å sende inn opplysningene direkte til det tilknyttede registeret der de skal registreres. Blanketten består av følgende deler: Del 1 Hovedblankett Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsmanntallet Blanketten skal brukes både når en enhet skal registreres første gang, når registrerte opplysninger om en enhet skal endres, blant annet opplysninger om kjøp, salg eller nedleggelse av virksomhet, og når en skal melde fra om at en enhet skal oppløses eller slettes. Når du ønsker å slette en enhet og samtidig registrere en ny, skal det fylles ut to blanketter. Når det gjelder endringer, skal du fylle ut bare de feltene som skal endres (unntatt felt 1.1). Hvis endringen innebærer at opplysningen skal slettes uten at den erstattes med nye opplysninger, skriver du «utgår» i feltet. Tilleggsblankett Driver enheten virksomhet på flere steder, skal du også fylle ut særskilt blankett (del 1b). Denne får du tilsendt fra Brønnøysundregistrene når du har krysset av i blanketten for at du driver virksomhet på flere steder. Hvilke deler av blanketten som skal fylles ut, avhenger av hvor enheten skal registreres eller er registrert: Registrering/endring/sletting i Foretaksregisteret og nhetsregisteret: Det er tilstrekkelig å sende inn del 1 hvis enheten bare søker registrering i nhetsregisteret og Foretaksregisteret. Det samme gjelder ved endring og sletting i disse registrene. nheten kan også søke registrering i Foretaksregisteret etter at den allerede er registrert i nhetsregisteret. Registrering/endring/sletting i Merverdiavgiftsmanntallet: nheter som driver merverdiavgiftspliktig virksomhet, skal være registrert i Merverdiavgiftsmanntallet. Disse må fylle ut både del 1 og del 2. Blankettene sendes samlet til nhetsregisteret eller fylkesskattekontoret hvis enheten ikke er registrert i nhetsregisteret fra før. (Se veiledning til blankettens felt 2.1.) Hvis enheten tidligere har meldt inn de nødvendige opplysningene og er registrert i nhetsregisteret, kan del 2 sendes inn for seg. Underskrifter Både del 1 og del 2 skal underskrives. Hvis du ikke følger underskriftskravene, blir meldingen ikke registrert. Hva er nhetsregisteret? nhetsregisteret er et samordningsregister for seks tilknyttede registre. Disse registrene er: Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister Stiftelsesregisteret Skattemanntallet for etterskuddspliktige nhetsregisteret skal forenkle registrering og bruk av registreringspliktige data både for de enhetene som skal gi opplysningene, og for de offentlige etatene som skal bruke dem. Når du melder en registreringspliktig opplysning til nhetsregisteret, formidler nhetsregisteret de meldte opplysningene videre til de registrene hvor enheten er registrert eller skal registreres. Hva skal registreres i nhetsregisteret? I nhetsregisteret registreres/ formidles opplysninger om enheter og den virksomheten som enhetene driver. Det er derfor svært viktig at du skiller mellom begrepene enhet og virksomhet når du fyller ut blanketten. nhet: Samlebegrep for personer, selskap, foreninger, sameier o.a. som har plikt eller rett til å registrere seg i nhetsregisteret etter enhetsregisterloven 4. Virksomhet: Den aktiviteten som enheten driver. Virksomhet på forskjellige geografiske steder og/eller i forskjellige bransjer regnes som ulike virksomheter. n enhet kan eie en eller flere virksomheter. t aksjeselskap eier f.eks. en bokhandel og et trykkeri. I dette eksemplet eier enheten (aksjeselskapet) to virksomheter. Innhenting av opplysninger fra andre registre n viktig oppgave for nhetsregisteret er å oppdatere grunndata i andre registre. På samme måte vil nhetsregisteret bli oppdatert med opplysninger fra andre registre. nhetsregisteret er direkte tilkoblet Sentralkontoret for folkeregistrering.

4 4 For at nhetsregisteret skal være oppdatert med hensyn til endringer i navn og adresser til rolleinnehavere (kontaktperson, styre, deltakere osv.), må slike endringer meldes snarest mulig til folkeregisteret. Offentlighet for registrerte opplysninger Opplysninger om enhetens navn/foretaksnavn, enhetens adresse, organisasjonsform, formål (art, bransje), stiftelsestidspunkt og hvem som er enhetens daglige leder, er offentlig tilgjengelige fra nhetsregisteret. Det samme gjelder opplysninger om enhetens status, næringskode og institusjonell sektorkode samt telefonnummer, telefaksnummer og andre elektroniske adresser. Andre opplysninger er ikke offentlig tilgjengelige fra nhetsregisteret. Når det gjelder Foretaksregisteret, har enhver rett til å gjøre seg kjent med opplysningene som er registrert der, og få utskrift av disse. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer/ D-nummer. For de andre registrene som er tilknyttet nhetsregisteret, gjelder andre regler om offentlighet. Opplysninger om de reglene som gjelder, kan du få ved å kontakte det aktuelle registeret. Slik fyller du ut blanketten Del 1 Hovedblankett 1 Navn/Foretaksnavn 1.1 nhetens fullstendige navn/foretaksnavn Feltet skal alltid fylles ut. Oppgi enhetens fullstendige navn/foretaksnavn og organisasjonsnummer. Gjelder det nyregistrering, tildeler nhetsregisteret organisasjonsnummer. Også når du melder om endring av registrert navn/foretaksnavn, skal enhetens registrerte navn/foretaksnavn før endring oppgis her. Nytt navn/foretaksnavn oppgis i felt 1.2. Vær oppmerksom på at det er navnet/ foretaksnavnet som oppgis i dette feltet (ev. i felt 1.2 ved endring), som blir stående på firmaattesten fra Foretaksregisteret hvis enheten skal registreres der. nkeltpersonforetak: Navnet/Foretaksnavnet på enkeltpersonforetak skal minst inneholde innehaverens etternavn, f.eks. Lars Holm eller Holms Bilskadeservice. Utenlandske enheter oppgir navn/ foretaksnavn i hjemlandet. Navn/ Foretaksnavn for virksomheten i Norge oppgis i felt 25. Valg av foretaksnavn For næringsdrivende enheter (foretak) er det spesielt viktig å være påpasselig med valg av navn/foretaksnavn. Reglene om dette finnes i foretaksnavneloven av 21. juni De viktigste bestemmelsene finnes i brosjyren «Før du starter egen bedrift», som du kan få fra Brønnøysundregistrene eller på nettstedet NB! nhetsregisteret kontrollerer ikke at foretaksnavnelovens regler er fulgt. nheten har selv ansvaret for dette. Ved registrering i Foretaksregisteret blir det kontrollert at foretaksnavnet tilfredsstiller foretaksnavnelovens krav. 1.2 ventuelt nytt navn/ foretaksnavn Feltet skal bare fylles ut hvis enheten melder inn endring av registrert navn/ foretaksnavn. Husk at navnet/foretaksnavnet før endring skal oppgis i felt 1.1 sammen med tidligere tildelt organisasjonsnummer. r enheten registrert i Foretaksregisteret, er endring av navn/foretaksnavn gebyrbelagt. 1.3 get navn på virksomheten Feltet skal bare fylles ut dersom enheten driver virksomhet under et annet navn enn enhetens navn/ foretaksnavn. Hvis f.eks. det fullstendige navnet/foretaksnavnet er Lars Holms Pølsebu, og du bare bruker Grillbua i markedsføring, korrespondanse o.l., er det bare sistnevnte navn som skal fylles inn her. 1. Navn/Foretaksnavn (se veiledningen) 1.1 nhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) SOLHIMSVIKN BILSKADSRVI AS 1.2 ventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/foretaksnavnee 1.3 get navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn en BILSKADSRVI 2. Meldingen gjelder (se veiledningen) 2.1 nhet som ikke er registrert tidligere (enhet som ikke har eget organisasjonsnummer) 2.2 ndringer/nye opplysninger (fyll bare ut de felt endringen gjelder) 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet 2.4 Sletting av enhet

5 5 ndringen gebyrbelagt 2 Meldingen gjelder I dette feltet angis hva meldingen gjelder. n melding kan gjelde følgende forhold: 2.1 Registrering av enhet som ikke er registrert fra før 2.2 ndring av registrerte opplysninger eller nye opplysninger 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet 2.4 Sletting av enhet Dersom meldingen gjelder opplysninger om den virksomhet enheten driver/eier, må felt 9 og 10 fylles ut. Det skal sendes inn melding til nhetsregisteret i forbindelse med overdragelse/ overtakelse og nedleggelse/opphør av virksomhet. Overdragelse av virksomhet vil eksempelvis foreligge når et aksjeselskap kjøper en frisørsalong fra et annet aksjeselskap. Begge enheter skal i så fall melde inn endringen til nhetsregisteret på hver sin blankett. Den enheten som kjøper/overtar virksomheten, skal angi dato for kjøpet/overtakelsen av virksomheten i felt 9a. Felt 10a skal fylles ut med opplysninger om tidligere eier Selger/overdrager skal angi dato for salget/overdragelsen av virksomheten i felt 9b. Felt 10b skal fylles ut med opplysning om ny eier Hvis virksomheten er opphørt eller nedlagt, oppgis opphørs-/ nedleggelsesdato i felt 9b. Melding om at virksomheten nedlegges/opphører, innebærer ikke at enheten blir slettet fra nhetsregisteret. Ønsker du å slette enheten må det krysses av for dette i felt 2.4. Aksjeselskap og enkelte andre selskapstyper skal avvikles etter Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes) etens fullstendige navn/foretaksnavn) Ved kjøp, salg eller nedleggelse av virksomhet må felt 9 og 10 fylles ut. reglene i selskapslovgivningen, mens andre enheter skal slettes når all virksomhet er varig opphørt. Merk spesielt at felt 2 i blankettens del 2 også må fylles ut når endringen omfatter overtakelse, overdragelse eller nedleggelse/opphør av merverdiavgiftspliktig virksomhet. 2.1 nhet som ikke er registrert tidligere Her skal det krysses av bare hvis enheten ikke er registrert i nhetsregisteret tidligere. Registrerer du en ny enhet i forbindelse med at du overtar en eksisterende virksomhet, krysser du i tillegg av for kjøp/overtakelse av virksomhet i felt 9a. Felt 10a skal fylles ut med opplysninger om virksomhetens tidligere eier. Registreres en ny enhet i forbindelse med start av ny virksomhet, skal datoen for start av virksomhet oppgis i blankettens felt 9a. Merk: Det oppstår ingen ny enhet hvis det bare har vært eierskifte av aksjer/andeler i et aksjeselskap eller et ansvarlig selskap e.l. I slike tilfeller skal du ikke sende melding om ny enhet, men melde eventuell endring i de opplysningene som er registrert om enheten. t ansvarlig selskap skal i slike tilfeller sende melding om endring av deltakere. 2.2 ndringer/nye opplysninger Dersom enheten er registrert i nhetsregisteret fra før, skal det i de fleste tilfeller krysses av i felt 2.2, ndringer/nye opplysninger. Dette gjelder selv om enheten gjennom meldingen søker registrering i ett av nhetsregisterets tilknyttede registre som den ikke er registrert i tidligere. Hvis f.eks. et enkeltpersonforetak allerede er registrert i nhetsregisteret og så sender inn melding om registrering i Foretaksregisteret, skal det krysses av for «ndringer/nye opplysninger». Gjelder endringen/den nye opplysningen vedtak om å oppløse eller slette enheten, skal det krysses av i egne rubrikker. Fyll alltid ut med enhetens organisasjonsnummer og registrerte navn/ foretaksnavn i felt 1.1. Fyll for øvrig bare ut de felt endringen gjelder. Innebærer endringen at registrert opplysning skal slettes uten at den erstattes med nye opplysninger, skriver du «utgår» i det aktuelle feltet. For enheter registrert i Foretaksregisteret er det gebyr på visse endringer med hjemmel i forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene, 6. Dette gjelder følgende endringer: Beslutning om kapitalnedsettelse Beslutning om fusjon Beslutning om fisjon Beslutning om nedsettelse av overkursfond Beslutning om utbetaling av utbytte iht. særlige regler i aksjelovene 8-1 annet ledd Beslutning om utbetaling av konsernbidrag iht. særlige regler i aksjelovene 8-5 annet ledd, jf. 8-1 annet ledd ndring av foretaksnavn, medregnet endring av foretaksnavn som følge av omdanning fra ansvarlig selskap (ANS) til ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) og omvendt, eller fra aksjeselskap (AS) til allmennaksjeselskap (ASA) og omvendt ndring av deltaker, medregnet fratreden som deltaker i ansvarlig selskap (ANS), ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), interkommunalt selskap (IKS) og partrederi ndring av ansvarsandelene i ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), interkommunalt selskap (IKS) og partrederi med delt ansvar (DA) ndring av komplementar i kommandittselskap 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet For de fleste selskapstyper som er registrert i Foretaksregisteret, skal dette feltet brukes når en skal avvikle selskapet. For bl.a. aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap, ansvarlig selskap og interkommunalt selskap skjer oppløsning og avvikling i to trinn. t selskap som er meldt oppløst, kan ikke slettes før kreditorfristen er utløpt og avviklingsregnskapet er godkjent av kompetent organ. Avkrysningsrubrikken skal også brukes ved beslutning om oppløsning for fusjon og fisjon. De fleste andre organisasjonsformer slettes uten forutgående varsel. Dette gjelder enkeltpersonforetak, selskap med begrenset ansvar, partrederier,

6 6 kommunale foretak, fylkeskommunale foretak, foreninger og andre innretninger. Se veiledningen til felt Sletting av enhet Feltet brukes hvis enheten skal slettes fra alle registre (nhetsregisteret og de tilknyttede registre). Vær oppmerksom på at når du ønsker å slette en enhet og samtidig registrere en ny, skal det fylles ut to blanketter. Husk å oppgi i felt 9b hva som skjer med enhetens virksomhet. Sletting bare fra tilknyttede registre: Det er fullt mulig å bli slettet fra ett av nhetsregisterets tilknyttede registre uten å slette seg fra nhetsregisteret og/eller øvrige tilknyttede registre. Sletting i Merverdiavgiftsmanntallet: Meldes som opphør/nedleggelse i del 2. Sletting i Foretaksregisteret: De fleste organisasjonsformer slettes fordi de har opphørt å eksistere. Følgelig skal de slettes fra alle registre. For selskap med begrenset ansvar, stiftelser, foreninger og andre innretninger gjelder imidlertid at de skal slettes fra Foretaksregisteret når næringsvirksomheten er nedlagt for godt. nkeltpersonforetak, som har registreringsrett, men ikke registreringsplikt i Foretaksregisteret, kan også slettes fra Foretaksregisteret uten at de har opphørt å eksistere. Dersom enheten i slike tilfeller fremdeles ønsker å stå eller skal stå registrert i nhetsregisteret, må melding om særskilt sletting fra Foretaksregisteret angis i felt 28. Det skal i så fall ikke krysses av for sletting i blankettens felt Registrering i andre registre Her oppgir du hvilket tilknyttet register enheten skal registreres i. Felt 3 skal fylles ut når enheten skal registreres i et tilknyttet register den ikke er registrert i fra før. Felt 3.3 og 3.4 gjelder registrering av opplysninger i henholdsvis arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. Stiftelser: Blanketten inneholder ikke noe eget avkrysningsfelt for registrering i Stiftelsesregisteret. Det blir automatisk meldt fra til Lotteri- og stiftelsestilsynet om alle stiftelser som melder registrering til nhetsregisteret. Registrering i Stiftelsesregisteret er gebyrbelagt. Satsene er fastsatt i forskrift av , om stiftelsesloven. Næringsdrivende stiftelser gebyrlegges ikke av Stiftelsesregisteret, men av Foretaksregisteret ved nyregistrering. 3.1 Foretaksregisteret Hva er Foretaksregisteret? Foretaksregisteret er i hovedsak et register for næringsdrivende foretak i Norge. Se informasjon om registreringsrett og registreringsplikt under tema «Hvilke enheter skal registreres i Foretaksregisteret?» Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt. Satsene er fastsatt i forskrift av nr. 1551, om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene. Hvilke enheter skal registreres i Foretaksregisteret? Noen av organisasjonsformene har etter loven registreringsrett eller registreringsplikt i Foretaksregisteret. Se henvisningene i blankettens felt Skal enheten registreres i Foretaksregisteret? (Det er gebyr på registreringen.) Gate, husnummer eller sted Postboks, gate, husnummer eller sted nkeltpersonforetak plikter å registrere seg i Foretaksregisteret hvis de sysselsetter mer enn fem fast ansatte i hovedstilling eller driver handel med varer som er innkjøpt for videre salg. Med hovedstilling menes stilling hvor det arbeides mer enn 20 timer i uken. nkeltpersonforetak som ikke plikter å registrere seg i Foretaksregisteret, har likevel rett til å registrere seg der. ierseksjonssameier som er seksjonert etter begjæring fremsatt etter , plikter å registrere seg i Foretaksregisteret hvis de har ni eller flere seksjoner. ierseksjonssameier med åtte eller færre seksjoner har registreringsrett i Foretaksregisteret. ierseksjonssameier, som er seksjonert etter begjæring fremsatt før , er ikke registreringspliktige i Foretaksregisteret, men har rett til å registrere seg der. Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap, ansvarlige selskap o.l. skal alltid registrere seg i Foretaksregisteret. Andre organisasjonsformer, som selskap med begrenset ansvar, stiftelser og foreninger, skal bare registreres i Foretaksregisteret dersom de driver næringsvirksomhet. Med næringsvirksomhet 3. Registrering i andre registre (i tillegg til registrering i nhetsregisteret) 3.2 Har virksomheten omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser? (Se veiledningen.) 3.3 nheten har eller venter å få arbeidstakere betaler/skal betale andre enn arbeidstakere vederlag som det skal betales arbeidsgiveravgift av etter folketrygdloven Har eller venter enheten å få virksomhet på flere adresser? 4. Hovedkontorets adresse (forretningsadresse/besøksadresse) FABRIKKGATN 12 Postnummer Poststed Kom 5000 BRGN Telefonnummer Telefaksnummer Mobiltelefonnummer Hjem Postadresse POSTBOKS 5 Postnummer Poststed Kom 5000 BRGN 6. Virksomhetens beliggenhetsadresse (oppgis bare hvis virksomheten foregå Gate, husnummer eller sted INDUSTRIVIN 55 Postnummer Poststed Kom 5000 BRGN B -po B B

7 7 mune RGN meside stadresse mune menes virksomhet som er av en viss varighet og av et visst omfang, og som er opprettet med tanke på å gi eller som faktisk gir økonomisk avkastning. Utenlandske enheter skal registreres i Foretaksregisteret dersom de driver næringsvirksomhet her i landet eller på norsk kontinentalsokkel. Se forøvrig oversikten i blankettens felt 8, i brosjyren «Før du starter egen bedrift» eller nettstedet Husk å legge ved nødvendige vedlegg, jf. oversikten på side 20. Hvis vedlegg mangler, vil foretaket ikke bli registrert. 3.2 Merverdiavgiftsmanntallet De som har virksomhet med omsetning som kommer inn under bestemmelsene i lov om merverdiavgift, plikter å være registrert i Merverdiavgiftsmanntallet. Se brosjyren «Merverdiavgift Investeringsavgift, Veiledning til næringsdrivende» som fås fra fylkesskattekontoret eller nettstedet Se veiledningen om registreringsrett/-plikt i Foretaksregisteret. r svaret ja, fyller du også ut blankettens del 2. Hvis ja, får du nærmere informasjon tilsendt. Land mune RGN r på annet sted enn oppgitt i felt 4) RGN 3.3 Arbeidstakere/andre som mottar vederlag Arbeidstakere Som arbeidstaker regnes enhver som er ansatt i annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Andre enn arbeidstakere som mottar vederlag det skal betales arbeidsgiveravgift av Det kan være oppdragstakere, frilansere og andre som ikke står i noe ansettelsesforhold til arbeidsgiver, men som likevel mottar lønn eller andre godtgjørelser som det skal betales arbeidsgiveravgift av. Som eksempel på frilansere kan nevnes kunstnere, visse grupper journalister og andre som ikke kan anses som ansatt. Videre omfatter gruppen personer som mottar ulike former for lønn, provisjon, honorar eller annen godtgjørelse som medlem i styrer, råd o.a. Selvstendig næringsdrivende hører ikke inn under denne gruppen. nheter som svarer «ja» på at de har arbeidstakere og/eller betaler andre enn arbeidstakere vederlag som det skal svares arbeidsgiveravgift av, vil bli kontaktet av Rikstrygdeverket eller nhet for Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret etter første gangs registrering i nhetsregisteret. Derfra får de nærmere informasjon. Det samme gjelder alle som senere melder fra til nhetsregisteret om at de vil få ansatte eller engasjere frilansere/oppdragstakere o.l. 3.4 Virksomhet på flere steder nheter som melder at de har eller vil få virksomhet på flere steder, vil bli kontaktet av nhetsregisteret om tilleggsopplysninger som må sendes inn. 4 Hovedkontorets adresse (forretningsadresse/ besøksadresse) Næringsdrivende enheter: Oppgi forretningsadresse. Med dette mener vi hovedkontorets gateadresse eller stedsadresse på mindre steder. Utenlandske enheter: Oppgi forretningsadressen i hjemlandet. uropeisk økonomisk foretaksgruppe: Skal adressen flyttes ut av landet, må forslag om dette registreres for kunngjøring. Foretaksregisteret sørger for kunngjøringen, som er gebyrbelagt. Benytt blankettens felt 28 for melding om slikt forslag. Konkursbo: Oppgi konkursdebitors forretningsadresse. Andre enheter: Oppgi enhetens besøksadresse. 5 Postadresse nheter som har en særskilt postadresse, f.eks. postboks, oppgir denne i tillegg til hovedkontorets forretningsadresse/besøksadresse. Konkursbo: Oppgi bobestyrers postadresse. Utenlandsk enhet med norsk mva.-representant: Oppgi den norske mva.-representantens adresse som postadresse. 6 Virksomhetens beliggenhetsadresse Hvis enhetens virksomhet foregår på en annen adresse enn hovedkontorets, oppgis denne adressen her. Hvis virksomheten ikke foregår i bestemte lokaler eller på faste plasser, men er ambulerende (f.eks. bygg- og anleggsvirksomhet eller transportvirksomhet), oppgi adressen på det stedet hvor virksomheten administreres, ev. fast frammøtested. Drives det virksomhet på flere steder, skal det krysses av for det i felt 3.4. nheten vil da motta ytterligere informasjon om hvordan dette skal meldes. Fyll i så fall ikke ut noe i felt 6.

8 8 7 Innsender/gebyransvarlig Innsenderen vil bli brukt som adressat for alle typer tilbakemeldinger om meldingen dvs. at bekreftelser og andre brev, registerutskrift o.l. blir sendt til den som er oppgitt som innsender. Innsenderen er også ansvarlig for å betale gebyr til Foretaksregisteret. Hvis innsenderfeltet ikke er utfylt, blir tilbakemeldinger, krav om gebyr o.l. sendt til enheten. Hvis innsenderen tidligere har fått tildelt kundenummer av Brønnøysundregistrene, oppgis dette nummeret. Saksreferanse for innsender/ attention: Her kan innsenderen oppgi egen referanse for saken hvis det er ønskelig. 7. Innsender/gebyransvarlig Innsender vil bli benyttet som kontaktperson om saken og vil blant annet få tilsendt krav om gebyr ved re Navn/Foretaksnavn ADV. LARS HOLM Postboks, gate, husnummer eller sted STORGATN 10 Postnummer Poststed 5030 LANDÅS Innsendt via bare for internt bruk 8. Organisasjonsform (fylles bare ut ved melding om enhet som ikke er registr Kryss av for enhetens organisasjonsform nkeltpersonforetak (eneinnehaver) Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) Gjensidig forsikringsselskap Sparebank Statsforetak (SF) Ku Te Sa Ku Forening/lag/innret ierseksjonssamei Tingsrettslig samei 8 Organisasjonsform Partrederi Interkommunalt selskap Bo Feltet skal fylles ut bare ved melding om ny enhet. Kryss av for den organisasjonsformen som skal registreres. nheten kan bare sette kryss for ett av alternativene. n enhet kan som hovedregel ikke endre organisasjonsform uten å gå veien om sletting og nystiftelse. Hvilke organisasjonsformer som har plikt eller rett til registrering i Foretaksregisteret, framgår av henvisningene i feltet og veiledningen til felt 3.1. nkeltpersonforetak: nkeltpersoner som driver næringsvirksomhet, skal krysse av for enkeltpersonforetak. Alle utenlandske enheter krysser av i rubrikken for utenlandske enheter. Kommandittselskap (KS) Aksjeselskap (AS) Allmennaksjeselskap (ASA) Boligbyggelag Organisasjonsnr. Tidligere eier: (hvis registrert) Navn/Foretaksnavn på enheten Gate, husnummer eller sted Kommunalt foretak/ Fylkeskommunalt foretak Utenlandsk enhet uropeisk økonomisk foretaksgruppe (ØFG) Annet selskap med begrenset ansvar (BA) Verdipapirfond Offentlig sektor (må spesifiseres i fe Annen juridisk perso f.eks. pensjonskass pensjonsfond (må spesifiseres i fe (oppgi ny eier under Borettslag Stiftelse 9a. Stiftelse av enhet. Start eller kjøp av virksomhet 9b. Salg eller ne Dato År Dato for stiftelse av enheten: r enhetens virksomhe Har enheten startet ny virksomhet? Dato År solgt/overdratt? kjøpt/overtatt virksomhet? Dato År (oppgi tidligere eier under 10a) x nedlagt? Ved kjøp av mva.-pliktig virksomhet, må blankettens del 2 også fylles ut. Ved salg eller opphør av 10a. Kjøp/overtakelse av virksomhet fra 10b. Salg/overd INVIKS MOTORSRVI AS HAVNVIN 38 Orga Ny eier: (hvis Navn/Foretaksnavn på Gate, husnummer eller Postnummer Poststed Postnummer Postst 5000 BRGN 11. Virksomhet/bransje Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den næringsvirksomheten som utføres. Hvis enheten drive dem oppgis i rekkefølge etter hvor viktige de er, f.eks. etter størrelsen på omsetning/sysselsetting. aktivitet som skal utøves (f.eks. musikkorps, idrettslag). (f.eks. butikkhandel med dagligvarer, hotell med restaurant, produksjon av husholdningsvarer av plast) SALG AV BILR OG BILRKVISITA, SAMT BILVRKSTDVIRKSOMHT

9 9 gistrering i Foretaksregisteret denummer i Brønnøysundregistrene hvis tildelt efonnummer Telefaksnummer sref. for innsender/attention denummer ert tidligere) ning e e lt 28) n, er og lt 28) enheten sted ed dleggelse av virksomhet t 10b) Saksnr./referanse Se veiledningen til felt 3.1 om registreringsrett/ -plikt i Foretaksregisteret Skal registreres i Foretaksregisteret Skal registreres i Foretaksregisteret hvis enheten driver næringsvirksomhet Skal ikke registreres i Foretaksregisteret mva.-pliktig virksomhet, må blankettens del 2 også fylles ut. ragelse av virksomhet til nisasjonsnr. registrert) Dato Dato r næringsvirksomhet i flere bransjer, må hver enkelt av heter som ikke driver næringsvirksomhet, oppgir den År År Ved endring av virksomhet/bransje, oppgi dato for når endringen trådte i kraft: 9a Stiftelse av enhet. Start eller kjøp av virksomhet Dato for stiftelse Oppgi dato da enheten ble stiftet. For eldre enheter som ikke har nøyaktige opplysninger om dato for stiftelse, er det tilstrekkelig å oppgi stiftelsesår. Stiftelsesdato må også oppgis for utenlandske enheter. nkeltpersonforetak skal ikke oppgi stiftelsesdato. Start av virksomhet nheter som starter virksomhet, skal oppgi dato for når aktiviteten ble startet/skal starte. Kjøp av virksomhet Gjelder meldingen kjøp av en virksomhet f.eks. ved at et aksjeselskap overtar en skobutikk eller frisørsalong fra et annet aksjeselskap, skal dato for overtakelsen oppgis her. Kjøp/salg For at en virksomhet skal regnes som kjøpt eller solgt, skal samme virksomhet fortsette, men med en annen enhet som eier. Disse vilkårene må være oppfylt: De aktiva som inngår som nødvendige bestanddeler i virksomheten, så som råvarer, produksjonsutstyr, varelager, kontrakter o.a., må i sin helhet eller for det alt vesentligste overdras under ett. Dersom de aktiva som inngår i virksomheten, selges særskilt, slik at virksomheten ikke kan fortsette, meldes nedleggelse av virksomheten. Aksjesalg eller endring av deltakere i ANS/DA regnes ikke som kjøp/salg av virksomhet. Ved endring av organisasjonsform, f.eks. overgang fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap, skal det meldes om kjøp/overtakelse av virksomhet. Vær oppmerksom på at når det meldes om kjøp/salg av virksomhet, vil eventuelle ansatte som er innmeldt på virksomheten automatisk bli overført til den overtagende enheten dersom de ikke meldes ut (via trygdekontoret). 9b Salg eller nedleggelse av virksomhet Salg av virksomhet Gjelder meldingen salg av en virksomhet, f.eks. ved at et aksjeselskap overdrar en skobutikk eller frisørsalong til et annet aksjeselskap, skal dato for overdragelsen oppgis her. Se ellers veiledning til 9a om kjøp/salg av virksomhet. Nedleggelse/opphør av virksomhet n virksomhet nedlegges hvis produksjonen av varer og/eller tjenester av en eller annen grunn opphører fullstendig. Virksomheten opphører også hvis: en ny eier starter en helt ny virksomhet/produksjon av varer og/ eller tjenester i de samme lokalene en ny eier flytter hele den tidligere virksomheten til en ny adresse i en annen kommune den flyttes til en annen kommune og det startes en helt ny virksomhet/produksjon av varer og/eller tjenester (samme eier). Hvis virksomheten er nedlagt (opphørt), kryss av for dette og før opp dato for nedleggelsen. Vær oppmerksom på at melding om nedleggelse av virksomhet ikke betyr at enheten blir slettet. Ønskes enheten slettet, må det krysses av for «Sletting av enhet» i felt a Kjøp/overtakelse av virksomhet fra Gi opplysninger om den tidligere eieren hvis enheten har kjøpt eller overtatt en virksomhet. Oppgi tidligere eiers organisasjonsnummer hvis det finnes. 10b Salg/overdragelse av virksomhet til Gi opplysninger om den nye eieren hvis enheten har solgt/overdratt en virksomhet til en annen enhet. Oppgi ny eiers organisasjonsnummer hvis det finnes.

10 10 11 Virksomhet/bransje Opplysningene om virksomhetens art er grunnlaget for å tildele enheten næringskode. Næringskoden tildeles etter Standard for næringsgruppering (NOS CI82). Næringskoden blir bl.a. brukt til å lage statistikk der norsk næringsliv/arbeidsmarked blir beskrevet etter næring/bransje. Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den virksomheten som utføres. Oppgi derfor hvilke varer som produseres, hvilke varer som selges og/eller tjenester som utføres. Pass spesielt på å få klart fram hvilken bransje virksomheten tilhører. n generell regel innenfor industri er at det må oppgis hva slags produkt som framstilles. Nedenfor er det gitt eksempler på hvor detaljert beskrivelsen må være: Jordbruk: Dyrking av jordbruksvekster Kombinert husdyrhold og planteproduksjon Transport: Godstransport på vei Rutebiltransport Industri: Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir Produksjon av byggevarer av plast Handel: Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer ngroshandel med elektriske husholdningsapparater Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer Bygg og anlegg: Oppføring av bygninger VVS-arbeid nheter som ikke driver næringsvirksomhet, oppgir den aktiviteten som skal utøves. ksempler kan være musikkorps, idrettslag. Utenlandske enheter oppgir den (nærings)virksomhet som utøves i Norge, eventuelt hva som er grunnlaget for registreringen. Ved endring oppgis den nye virksomheten og dato for når denne trådte i kraft. Dersom enheten har startet med tilleggsvirksomhet, angis også virksomheten som utøves fra før. 12 Daglig leder, innehaver, forretningsfører eller annen kontaktperson Hvis kontaktperson ikke oppgis, blir enheten ikke registrert. nkeltpersonforetak oppgir alltid innehaver. Med innehaver mener vi den personen som har ubegrenset personlig ansvar for enkeltpersonforetakets forpliktelser. Oppgi også daglig leder hvis enheten har det. Utenlandsk enhet med forretningssted i Norge oppgir daglig leder for virksomheten i Norge dersom slik leder er valgt, samt innehaver dersom enheten er organisert som et enkeltpersonforetak i hjemlandet. Utenlandsk enhet uten forretningssted i Norge som driver mva.-pliktig virksomhet, oppgir enhetens norske mva.-representant. For enkeltpersonforetak: oppgi alltid innehaver. Hvis enheten har daglig leder oppgis det i tilleg For utenlandsk enhet med forretningssted i Norge: oppgi eventuell daglig leder i Norge og/elle For mva.-pliktig utenlandsk enhet uten forretningssted i Norge: oppgi norsk mva.-representant Hvis enheten ikke har innehaver, daglig leder eller forretningsfører: oppgi en annen kon Hvis daglig leder, forretningsfører eller norsk mva.-representant er en juridisk person: oppgi i t Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer må søke om/oppgi D-nummer (se veiledning Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/organisasjonsnr LARS HOLM Adresse Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/organisasjonsnr. Adresse Navn (personer angir navnet slik: fornavn, mello Navn (personer angir navnet slik: fornavn, mello r den norske mva.-representanten en juridisk person, oppgi i tillegg en kontaktperson. Øvrige utenlandske enheter oppgir kontaktperson. Andre organisasjonsformer oppgir daglig leder eller forretningsfører. Med daglig leder/forretningsfører mener vi den personen som har den daglige administrative ledelsen av enheten, og som har myndighet til å representere enheten utad i forhold som faller inn under den daglige ledelsen. r daglig leder/forretningsfører en juridisk person, skal en i tillegg oppgi en kontaktperson. Hvis enheten ikke har daglig leder/forretningsfører, oppgis en annen kontaktperson. Postnummer STORGATN Postnummer 13. Reklame 14. Ønsk Vi samtykker i at opplysningene om navn og adresse kan brukes til utsending av direkte reklame. 15. Vedtekter/selskapsavtale Fylles bare ut hvis enheten skal registreres/er registrert i Foretaksregisteret og/eller Stiftelsesr Gjeldende vedtekter/selskapsavtale vedtatt: Må v 16. Kapital i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap Fylles bare ut hvis enheten skal registreres/er registrert i Foretaksregisteret og/eller Stiftelsesr Kapital i henhold til vedtekter/selskapsavtale Dato Omfattes kapitaltegningen av verdipapirhandelloven 5 7 eller 5 8? År Totalt innbetalt kapital i kommandittsels

11 11 g. r eventuell innehaver.. taktperson for enheten. illegg en kontaktperson. en). navn, etternavn) Poststed navn, etternavn) Poststed et målform Bokmål egisteret. edlegges egisteret. kap LANDÅS og stiftelser Nynorsk Kryss av Bunden kapital i kommandittselskap Innehaver Daglig leder Forretningsfører Norsk mva.-representant Annen kontaktperson Fødselsnummer/D-nummer/ Organisasjonsnummer nkeltpersoner: Pass på å få med fødselsnummer i tillegg til navn og bostedsadresse (jf. enhetsregisterloven 7). Juridiske personer: Oppgi organisasjonsnummer og forretningsadresse. Utenlandske personer: Oppgi D-nummer dvs. et eget nummer som identifiserer utenlandske personer uten norsk fødselsnummer. Tildeling av D-nummer Nummeret tildeles av Sentralkontoret for folkeregistrering. I tilfelle det mangler, skal det rekvireres av det registeret som har behov for D-nummeret, f.eks. fylkesskattekontorene, Brønnøysundregistrene eller andre. Før D-nummer kan rekvireres må det legges ved kopi av legitimasjonsdokument med bilde der personens fulle navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap går klart fram. Kopien skal være bekreftet av notarius publicus, norsk offentlig myndighet eller en norsk utenriksstasjon. Vi anbefaler at blanketten «Anmodning om tildeling av D-nummer» benyttes. Du får blanketten ved å kontakte Brønnøysundregistrene, eller ved å laste den ned fra: Merk at fødselsnummer/d-nummer bare er til internt bruk. Disse numrene kan ikke offentliggjøres, jf. enhetsregisterloven Reklame nheten kan samtykke i at de registrerte opplysningene om navn og adresse kan brukes til utsending av adressert reklame, publikasjoner o.l. ved å krysse av for «ja» i dette feltet. Hvis det ikke krysses av i ja-rubrikken, blir det registrert som et nei. Alle som får tilgang til disse opplysningene i nhetsregisteret, får da beskjed om at enheten har reservert seg mot at opplysningene brukes til utsending av direkte adressert reklame. 14 Ønsket målform Skriftlig kommunikasjon fra nhetsregisteret til enheten vil skje på den målform som er avkrysset her. 15 Vedtekter/selskapsavtale Oppgi dato da vedtektene/selskapsavtalen ble fastsatt eller endret. Feltet gjelder ved registrering i Foretaksregisteret og Stiftelsesregisteret, og må fylles ut av alle organisasjonsformer, unntatt enkeltpersonforetak. Vedtektene/selskapsavtalen må vedlegges ved nyregistrering. Ved endringer av vedtektene/ selskapsavtalen må det vedlegges et ajourført eksemplar. 16 Kapital i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap og stiftelser I feltets øverste del melder du kapital ved registrering av aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap og stiftelser. Her melder du også kapitalendringer, f.eks. kapitalforhøyelse, gjennomføring av kapitalnedsettelse og innbetaling av kapital i kommandittselskap. I avkrysningsfeltene skal det anmerkes hva kapitalendringen gjelder. Du skal dessuten krysse av for om kapitaltegningen omfattes av meldeplikten til Oslo Børs etter verdipapirhandelloven 5 7 eller meldeplikten til Foretaksregisteret etter verdipapirhandelloven 5 8. Det gjør den i de tilfeller hvor tegningsinnbydelsen er større enn CU og er rettet mot flere enn 50 personer, jf. verdipapirhandelloven 5 1. Det forutsettes at prospektet allerede er registrert hos Oslo Børs eller i Foretaksregisteret. Dersom prospektet er registrert på Oslo Børs, må det vedlegges prospekt og annet tegningsmateriale. I tillegg må det legges ved kopi av brev fra Oslo Børs om at prospektet er registrert, eller erklæring fra de meldepliktige om at prospektet er sendt til Oslo Børs. Aksjeselskap og allmennaksjeselskap må gi nærmere opplysninger i blankettens felt 28 «Andre merknader/opplysninger» når kapitalforhøyelsen skjer på grunnlag av utstedt styrefullmakt, konvertibelt lån, tegningsrettsaksjer eller frie tegningsretter. (Se veiledningen til felt 28.) Hele aksjeinnskuddet må være innbetalt før registrering i Foretaksregisteret. Utenlandske enheter: Oppgi aksjekapitalen og hvor mye av den som er innbetalt, dersom enheten er et aksjeselskap. Angi kapitalen i landets valuta. Sparebanker som har utstedt omsettelige grunnfondsbevis oppgir grunnfondsbeviskapitalen i felt 28 «Andre merknader/opplysninger». Stiftelser: Grunnkapitalen oppgis i rubrikken for «Kapital i henhold til vedtekter/selskapsavtale».

12 12 17 Beslutning om kapitalnedsettelse i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap og stiftelser 17. Beslutning om kapitalnedsettelse i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, komm Dato År I generalforsamling/selskapsmøte ble det besluttet å sette ned aksjekap fra kroner med kroner I feltet melder du beslutning om kapitalnedsettelse som grunnlag for eventuelt kreditorvarsel. Avkrysning for hva nedsettelsen skal brukes til, må være i samsvar med protokoll. Gjennomføring av kapitalnedsettelse etter at kreditorfristen har løpt ut, skal meldes i felt 16. Beløpet skal anvendes til (kryss av): Dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Tilbakebetaling til aksjeeierne/deltakerne 18. Fusjon Selskapet har besluttet oppløsning for å fusjonere med: gjennomføring av fusjon med: Avskrivning på deltakernes innskuddsplikt Avsetning til fond å overta: Kryss av dersom d Mor og heleid datt Benytt felt 19 til å melde kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon. Navn/Foretaksnavn Organisasjonsn Adresse Postnummer Poststed 18 Fusjon Dette feltet skal brukes av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og andre enheter som med hjemmel i lov kan fusjoneres. Hvis fusjonen følger særreglene for fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven 13 24, eller mellom to heleide datterselskaper, jf. aksjeloven 13 24, krysses det av for dette. I feltets øverste del skal det krysses av for om meldingen gjelder overdragelse, dvs. oppløsning for fusjon, eller overtakelse av et selskap. Ved melding om oppløsning for fusjon skal det også krysses av for beslutning om oppløsning av enhet i felt 2.3. Både det overdragende og det overtakende selskap må sende inn melding. Fyll ut feltet med navn/foretaksnavn, organisasjonsnummer og adresse til det selskapet som inngår i fusjonen. I feltets nederste del skal allmennaksjeselskap opplyse om meldingen gjelder fusjonsplan. tter at kreditorfristen har utløpt må det inngis melding om gjennomføring av fusjonen for samtlige selskaper som deltar. Allmennaksjeselskap angir om meldingen gjelder fusjonsplan 19. Fisjon Selskapet har besluttet * Fyll ut: fra kroner Navn/Foretaksnavn kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon*: med kroner gjennomføring av fisjon med: Allmennaksjeselskap angir om meldingen gjelder fisjonsplan oppløsning for å fisjonere med: Organisasjonsn Adresse Postnummer Poststed Navn/Foretaksnavn Organisasjonsn Adresse Postnummer Poststed 20. Styre, deltakarar o.a. (dokumentasjon må leggjast ved sjå rettleiinga) Tilleggsopplysningar i samband med styrevalet for aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan førast opp i feltet fo spesielle opplysningar heilt til høgre. Fyll ut: A for vald av A-aksjonærane B for vald av B-aksjonærane C for vald av C-aksjonærane D for vald av dei tilsette Ansvarleg selskap med delt deltakaransvar (DA) og interkommunalt selskap skal gi opp ansvarsdel i prosent elle feltet for ansvarsdel. Utanlandsk eining gir opp eventuelt særskilt styre for den norske verksemda. Utanlandske personar utan norsk fødselsnummer må søkje om/gi opp D-nummer (11 siffer). Både ved nyregistrering og ved seinare endringar av styre, deltakarar o.a., må ein gi opp alle medlemmen Fødselsnr./D-nr.(11 siffer)/organisasjonsnr. Namn/Føretaksnamn (personar gir opp namnet slik: fornamn, mellomnamn, e LARS HOLM Adresse Postnummer Poststad STORGATN LAND Fødselsnr./D-nr.(11 siffer)/organisasjonsnr PDR ÅS Fødselsnr./D-nr.(11 siffer)/organisasjonsnr. Fødselsnr./D-nr.(11 siffer)/organisasjonsnr. Namn/Føretaksnamn (personar gir opp namnet slik: fornamn, mellomnamn, e Adresse Postnummer Poststad TORGT BRG HANS TASTAD Namn/Føretaksnamn (personar gir opp namnet slik: fornamn, mellomnamn, e Adresse Postnummer Poststad KAIGATN ASTRID HOLM Namn/Føretaksnamn (personar gir opp namnet slik: fornamn, mellomnamn, e Adresse Postnummer Poststad STORGATN

13 13 ndittselskap og stiftelser talen/selskapskapitalen/grunnkapitalen il kroner et gjelder fusjon mellom: erselskap To heleide datterselskap r.: å overta: il kroner r.: r.: r brøk i e. tternamn) ÅS tternamn) N tternamn) tternamn) Styrets leiar Nestleiar Styremedlem Varamedlem Observatør Komplementar Deltakar/sameigar/eigarkommune Ansvarsdel Spesielle opplysningar Kryss av for riktig rolle BRGN LANDÅS 19 Fisjon Dette feltet skal brukes av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og andre enheter som med hjemmel i lov kan fisjoneres. I feltets første del skal det selskapet som skal deles, angi om fisjonen innebærer kapitalnedsettelse eller oppløsning. Kryss av for «Kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon» når det overdragende selskap bare skal overdra en del av sine samlede eiendeler, rettigheter og forpliktelser til ett eller flere overtakende selskap. Hvis overdragende selskap skal overdra sine samlede eiendeler, rettigheter og forpliktelser til to eller flere overtakende selskap, krysses det av for «Oppløsning for å fisjonere med». Ved melding om oppløsning for fisjon skal det også krysses av for beslutning om oppløsning av enhet i felt 2.3. Det eller de overtakende selskap krysser av for å overta. Både det overdragende og det/de overtakende selskap må sende inn melding. Fyll ut feltet med navn/foretaksnavn, organisasjonsnummer og adresse til det/de selskap(er) som inngår i fisjonen. Hvis det ikke er plass kan felt 28 «Andre merknader/opplysninger» benyttes. tter at kreditorfristen har utløpt, må det sendes inn melding om gjennomføring av fisjonen for samtlige selskaper som deltar. I feltets nederste del skal allmennaksjeselskap opplyse om meldingen gjelder fisjonsplan. 20 Styre, deltakere o.a. Registrering i nhetsregisteret: Feltet skal fylles ut hvis enheten har styre, deltakere, sameiere (gjelder ikke for sameier som er seksjonert etter eierseksjonsloven), komplementar eller eierkommune. Stiftelser: Alle stiftelser må ha et styre. Oppgi hele styret (styrets leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og observatør) med fullt fødselsnummer, navn og adresse. Registrering i Foretaksregisteret: Disse enhetene må ha styre: aksjeselskap allmennaksjeselskap borettslag boligbyggelag eierseksjonssameier gjensidige forsikringsselskap stiftelser sparebanker statsforetak foreninger/lag/innretninger interkommunale selskap kommunale foretak fylkeskommunale foretak Ansvarlig selskap, kommandittselskap og partrederi oppgir styre hvis selskapet har det. Utenlandsk enhet med forretningssted i Norge: Oppgi styre, dersom slikt er valgt særskilt for virksomheten i Norge. Styre og/eller ansvarlige deltakere i hjemlandet oppgis i felt 28 «Andre merknader/ opplysninger». uropeisk økonomisk foretaksgruppe kan ikke registrere styre med mindre det er et avviklingsstyre. Oppgi hele styret (styrets leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og observatør) både ved nyregistrering og ved senere endringer. Bruk eget bilag hvis det ikke er plass til samtlige styremedlemmer i blanketten. Pass på å oppgi tilleggsopplysninger i forbindelse med styrevalget i rubrikken for spesielle opplysninger, f.eks. om styremedlemmene er valgt av A-, B- eller C- aksjonærer. Følgende enheter må oppgi deltakere: ansvarlig selskap partrederi interkommunalt selskap Oppgi samtlige deltakere både ved nyregistrering og ved senere endringer. Bruk eget bilag dersom det ikke er plass til samtlige deltakere i blanketten. Kommunale- og fylkeskommunale foretak må gi opp eierkommune. Ansvarlig selskap med delt deltakeransvar og interkommunalt selskap oppgir ansvarsandel i prosent eller brøk i feltet for ansvarsandel. Kommandittselskap oppgir komplementar.

14 14 Rolleinnehavere kan være personer eller i enkelte tilfelle juridiske personer. Fyll ut med navn, adresse (postnummer og -sted) og fødselsnummer eller organisasjonsnummer, jf. enhetsregisterloven 7. Utenlandske personer oppgir D-nummer. (D-nummer: se veiledningen til felt 12. Fødselsnummer/D-nummer er bare til internt bruk, og vil ikke bli offentliggjort, jf. enhetsregisterloven 22.) Hvilken dokumentasjon som må vedlegges, følger av oversikten over nødvendige vedlegg ved registrering og endring i henholdsvis nhetsregisteret og Foretaksregisteret. 21 Signatur Feltet fylles ut hvis enheten har tildelt signatur. Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold. Signaturrett kan tildeles rolleinnehaver(e), navngitte personer eller enheter. Oppgi hvem som er tildelt signaturrett ved å krysse av for riktig alternativ. Hvis ingen av standardalternativene passer, kan signaturbestemmelsen oppgis under «Annen signaturbestemmelse». r signatur meddelt navngitte personer, må det føres opp under «Annen signaturbestemmelse», med opplysning om navn, adresse og fødselsnummer. Utenlandske personer oppgir D-nummer. (D-nummer: se veiledningen til felt 12. Fødselsnummer/D-nummer er bare til internt bruk, og vil ikke bli offentliggjort, jf. enhetsregisterloven 22.) Det må presiseres om signatur gjelder hver for seg eller i fellesskap hvis flere har signatur. Pass på at signaturbestemmelsen som meldes, er i samsvar med enhetens eventuelle vedtekter/selskapsavtale. Utenlandsk enhet: Dersom personer tilknyttet den norske virksomheten er tildelt signatur, skal dette oppgis. Signatur kan ikke begrenses til bare å gjelde virksomheten i Norge. Ved endring må samtlige signaturberettigede etter endringen oppgis. 21. Signatur Oppgi hvem som er tildelt signatur ved å krysse av. Standardalternativene nedenfor kan benyttes. Pass p vedtekter/avtale. Styret i fellesskap Styrets medlemmer hver for seg To styremedlemmer i fellesskap Styrets leder alene Annen signaturbestemmelse: Daglig leder alene Annen prokurabestemmelse: Styrets leder og nestleder hver for seg Styrets leder og ett styremedlem i felles Daglig leder alene Standardalternativene nedenfor kan benyttes hvis det er tildelt prokura. Daglig leder og styrets leder i fellesskap r signatur tildelt navngitte personer eller enheter, må navn, adresser, fødselsnummer/d-nummer ( signaturrett, må det gå fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover d Ved endringer må samtlige signaturberettigede oppgis. 22. Prokura Styrets leder alene r prokura tildelt navngitte personer, må navn, adresser, fødselsnummer/d-nummer (11 siffer) oppg hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres. Ved endringer må samtlige prokurister oppgis. 23. Revisor (må være godkjent av Kredittilsynet) Organisasjonsnr. Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornav Adresse Postnummer Jeg bekrefter å ha påtatt meg oppdraget som revisor (underskrift). Bekreftelse kan også gis i form av 24. Regnskapsfører (må være autorisert av Kredittilsynet) Organisasjonsnr./fødselsnr./D-nr.(11 siffer) Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornav Adresse BRÅ RVISJON AS HAUGVIN BR Postnummer Jeg bekrefter å ha påtatt meg oppdraget som regnskapsfører (underskrift). Bekreftelse kan også gis 25. Navn og adresse m.m. for virksomheten i Norge Navn/Foretaksnavn Gate, husnummer eller sted Postnummer Poststed Ko 26. Offentlige eller utenlandske eierandeler 27 Offentlige eierandeler Utenlandske eierandeler Or Te Kr Hvis ja, vil nærmere informasjon bli tilsendt

15 15 at avkryssingen er i samsvar med eventuelle kap Deltakerne hver for seg Deltakerne i fellesskap Komplementaren alene 1 siffer) eller organisasjonsnummer oppgis. Hvis flere har ette kan ikke registreres. is. Hvis flere har prokura, må det gå fram om de har retten n, mellomnavn, etternavn) Poststed GN SANDVIKN egen vedlagt erklæring fra revisor. n, mellomnavn, etternavn) Poststed i form av egen vedlagt erklæring fra regnskapsfører. ganisasjonsnr.: lefonnummer mmune. Konsern/foretaksgruppe yss av hvis: Mobiltelefonnummer nheten inngår i konsern/foretaksgruppe Det har skjedd endringer i konsernstrukturen Nærmere informasjon vil bli tilsendt 22 Prokura Feltet fylles ut hvis enheten har tildelt prokura. Prokura er en fullmakt på samme måte som signatur, men er ikke like omfattende. Prokuristen kan ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte enhetens faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dens vegne i søksmål. r prokura meddelt navngitte personer, skal du føre dette opp under «Annen prokurabestemmelse», med opplysning om navn, adresse og fødselsnummer. Utenlandske personer oppgir D-nummer. (D-nummer: se veiledningen til felt 12. Fødselsnummer/ D-nummer er bare til internt bruk, og vil ikke bli offentliggjort, jf. enhetsregisterloven 22.) Det må presiseres om prokura gjelder hver for seg eller i fellesskap. Utenlandsk enhet: Dersom personer tilknyttet den norske virksomheten er tildelt prokura, skal dette oppgis. Prokura kan ikke begrenses til bare å gjelde virksomheten i Norge. Ved endring må samtlige prokurister etter endringen oppgis. 23 Revisor Registrering i nhetsregisteret: Feltet må fylles ut hvis enheten har revisor. Registrering i Foretaksregisteret: Som hovedregel gjelder at foretaket må ha revisor. Dersom dette ikke er hjemlet i lov eller i forskrift gitt med hjemmel i lov, er det ikke revisorplikt dersom enheten har fem eller færre ansvarlige deltakere og/eller årsomsetning under 5 millioner kroner. Spesielle krav: Revisor må være godkjent av Kredittilsynet og registrert i Revisorregisteret. Følgende selskaper kan ha revisor som ikke er registrert i Revisorregisteret: interkommunale selskap kommunale foretak fylkeskommunale foretak Utfylling: Feltet fylles ut med revisors navn/ foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer, jf. enhetsregisterloven 7. Merk at feltet har plass for revisors underskrift. Hvis revisor skriver under i dette feltet, er det ikke nødvendig å legge ved særskilt villighetserklæring. Hvis det er nødvendig med bekreftelse av innbetalt kapital, må det imidlertid legges ved egen erklæring om dette. 24 Regnskapsfører Spesielle krav: Regnskapsfører må være autorisert av Kredittilsynet og registrert i Regnskapsførerregisteret. Utfylling: Feltet må fylles ut med regnskapsførers navn/foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer. Oppgi fødselsnummer/d-nummer dersom regnskapsfører ikke har registreringsrett i nhetsregisteret. Merk at feltet har plass for regnskapsførers underskrift. Hvis regnskapsfører skriver under i dette feltet er det ikke nødvendig å legge ved villighetserklæring. 25 Navn og adresse m.m. for virksomheten i Norge Utenlandsk enhet med forretningssted i Norge: Oppgi navn/ foretaksnavn og forretningsadresse. nheten kan ha særskilt navn/foretaksnavn i Norge eller benytte samme navn/foretaksnavn som i hjemlandet. 26 Offentlige eller utenlandske eierandeler Kryss av dersom enheten er helt eller delvis offentlig eller utenlandsk eid. nheter som svarer ja, vil bli kontaktet og vil få nødvendig informasjon om tilleggsopplysninger som må sendes inn. Opplysninger om eierandeler skal brukes til å fastsette enhetens institu-

16 16 sjonelle sektorkode. Dette er en internasjonal standard som Statistisk sentralbyrå har bruk for i sitt statistikkarbeid bl.a. i nasjonalregnskapet og i forbindelse med regnskapsstatistikk. 28. Andre merknader/opplysninger Her oppgis for eksempel fullmakt til styret, nedsettelse av overkursfond, utdeling av utbytte, utdeling av delse av tegningsrettsaksjer og frie tegningsretter, meldepliktig erverv fra aksjonær eller selskap innen s fra Foretaksregisteret o.a. Kommandittselskap melder endring av kommandittister. Stiftelser som søker det her. Se for øvrig veiledningen. 27 Konsern/foretaksgruppe nhetsregisteret skal inneholde opplysninger om enheter som inngår i konsern eller foretaksgruppe, jf. enhetsregisterloven 6 første ledd bokstav k. nheter som inngår i konsern eller foretaksgruppe, har plikt til å melde visse opplysninger til nhetsregisteret, jf. forskrift av 9. februar 1995 om registrering av juridiske personer m.m. i nhetsregisteret. Kryss av dersom enheten inngår i konsern/ foretaksgruppe, eller dersom det har skjedd endringer i konsernstrukturen. nheten vil da motta ytterligere informasjon om hvordan dette skal meldes. 29. Underskrifter Hvem som skal underskrive meldingen, avhenger av hvor enheten skal registreres. Hvis meldingen bare gjelder nhetsregisteret, skal den underskrives av daglig leder, forretningsfører eller a innehaver skrive under. Melding til Foretaksregisteret skal underskrives av signaturberettiget eller samtlige styremedlemmer. Hvis foretak signaturberettiget eller innehaveren i enkeltpersonforetak, av samtlige deltakere i ansvarlig selskap og av komplem lemmer som ikke har underskrevet meldingen, må vedlegge villighetserklæring som bekrefter at de har påtatt seg ansvarlig selskap, må deltakere som ikke har underskrevet meldingen vedlegge samtykkeerklæring til registrering Ved registrering i Stiftelsesregisteret skal meldingen underskrives av styret. Vi bekrefter at de meldte opplysningene er riktige Dato År Underskrift Gjenta med blokkbokstaver 28 Andre merknader/ opplysninger Her meldes opplysninger som ikke kan meldes i de andre feltene på blanketten. Legg ved særskilt ark dersom det blir for liten plass. ksempel på opplysninger som skal meldes her er: Aksjeselskap og allmennaksjeselskap: styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning* styrefullmakt til å erverve egne aksjer til eie eller pant styrefullmakt til å erverve aksjer i morselskap til eie eller pant styrefullmakt til å oppta lån med rett til å kreve utstedt aksjer (konvertibelt lån) beslutning om opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer (konvertibelt lån)* nedsettelse av overkursfond utdeling av utbytte utdeling av konsernbidrag meldepliktig transaksjon mellom aksjonær og selskapet meldepliktig transaksjon mellom selskaper innen samme konsern I tillegg benyttes fritekstfeltet av allmennaksjeselskap ved melding om: beslutning om utstedelse av tegningsrettsaksjer* beslutning om utstedelse av frittstående tegningsretter* *Ved melding om kapitalforhøyelse på grunnlag av styrefullmakt, konvertering av lån, utstedte tegningsrettsaksjer eller frittstående tegningsretter, må det gis opplysninger om dato for når styrefullmakten ble gitt/lånet ble tatt opp/tegningsrettsaksjene eller tegningsrettene ble utstedt. Hvis den meldte kapitalforhøyelsen bygger på ulike grunnlag (eksempelvis styrefullmakt og konvertering av lån), må det i tillegg spesifiseres hvordan kapitalforhøyelsen fordeler seg på de ulike grunnlag. Kommandittselskap som har endret kommandittister, gir opplysning om dette. Må fylles u uropeisk økonomisk foretaksgruppe: forslag om flytting av offisiell adresse til annen ØS-stat. Stiftelser etablert før den nye stiftelsesloven trådte i kraft ( ), og som søker registrering i Stiftelsesregisteret, må opplyse om det her. Sparebanker som har utstedt omsettelige grunnfondsbevis, angir grunnfondsbeviskapitalen. Utenlandske enheter skal gi følgende opplysninger om virksomheten i hjemlandet: organisasjonsform registreringsnummer samt registerets navn, dersom enheten er registrert i et offentlig foretaksregister LARS HOLM PDR ÅS HANS TASTAD ASTRID HOLM

17 17 konsernbidrag, opptak av konvertibelt lån, utsteamme konsern, egenfratreden, særskilt sletting registrering i Stiftelsesregisteret må opplyse om nnen kontaktperson. For enkeltpersonforetak skal et ikke har styre skal meldingen underskrives av entaren i kommandittselskap. Nyvalgte styremedervet. Ved nyregistrering og endring av deltakere i i Foretaksregisteret. Før D-nummer kan rekvireres må det legges ved kopi av legitimasjonsdokument med bilde der personens fulle navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap går klart fram. Kopien skal være bekreftet av notarius publicus, norsk offentlig myndighet eller en norsk utenriksstasjon. Vi anbefaler at blanketten «Anmodning om tildeling av D-nummer» benyttes. Du får blanketten ved å kontakte Brønnøysundregistrene, eller ved å laste den ned fra: samordnet.html Merk at fødselsnummer/d-nummer bare er til intern bruk. Disse numrene kan ikke offentliggjøres, jf. enhetsregisterloven 22. Offentlig sektor oppgir navn og organisasjonsnummer til overordnet enhet. For alle organisasjonsformer: genfratreden i henhold til foretaksregisterloven 4-6. Angi hvilke(n) rolle(r) som fratres. Melding om egenfratreden fra rolle som ansvarlig deltaker er gebyrbelagt. Se veiledningen til felt 2.2. Særskilt sletting fra Foretaksregisteret. Se veiledningen til felt 2.4. Nyvalgte styremedlemmer som ikke har underskrevet meldingen, må vedlegge villighetserklæring som bekrefter at de har påtatt seg vervet. Ved nyregistrering og endring av deltakere i ansvarlig selskap, må deltakere som ikke har underskrevet meldingen, vedlegge samtykkeerklæring til registrering i Foretaksregisteret. For norskregistrert utenlandsk foretak skal meldingen underskrives av signaturberettiget eller av meldepliktige. Meldepliktige er styret for den norske virksomheten. Dersom slikt styre ikke finnes, er det daglig leder i den norske virksomheten. t! ansvarlige deltakere/styre* signaturbestemmelser* *Oppgi D-nummer dvs. et eget nummer som identifiserer utenlandske personer uten norsk fødselsnummer. D-nummer tildeles av Sentralkontoret for folkeregistrering. I tilfelle det mangler, skal det rekvireres av det registeret som har behov for D-nummeret, f.eks. fylkesskattekontorene eller Brønnøysundregistrene. 29 Underskrifter Meldingen må være underskrevet for at den skal bli godkjent. De som underskriver meldingen, bekrefter at opplysningene som er gitt er riktige, og at de er kjent med at det er straffbart å gi uriktige opplysninger, jf. straffeloven 189. Hvem som skal underskrive meldingen, avhenger av hvor enheten skal registreres: Hvis meldingen bare gjelder nhetsregisteret, skal den underskrives av daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson. For enkeltpersonforetak skal innehaver skrive under. Ved registrering i Stiftelsesregisteret skal meldingen underskrives av styret. Registrering i Foretaksregisteret Melding til Foretaksregisteret skal underskrives av signaturberettiget eller samtlige styremedlemmer. Hvis foretaket ikke har styre, skal meldingen underskrives av signaturberettiget eller innehaveren i enkeltpersonforetak, av samtlige deltakere i ansvarlig selskap og av komplementaren i kommandittselskap.

18 18 Nødvendige vedlegg ved nyregistrering og endringer i nhetsregisteret Organisasjonsform Nyregistrering D Aksjeselskap/allmennaksjeselskap D D D Kommandittselskap Selskap med begrenset ansvar Ansvarlig selskap / Selskap med delt ansvar D Forening/lag/innretning Stiftelse D F el. A Utenlandsk enhet CD nkeltpersonforetak D D D Tingsrettslig sameie Gjensidig forsikringsselskap Statsforetak D ierseksjonssameie Konkursbo D A* D Verdipapirfond D Borettslag/boligbyggelag Sparebank D D Interkommunale selskap D Kommunale-/fylkeskommunale selskap Offentlig sektor Annen juridisk person D ndringer av: Navn/ Foretaksnavn Forretningskommune Styre G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Deltakere GH G Sameiere Signatur Revisor Regnskapsfører Sletting G D C I G G G G G G G G G G G G G G G G G D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I I Vedlegg ved nyregistrering, endring og sletting A Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet. B Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd. C rklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes (kan også gis på selve blanketten i felt 24). D rklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes (kan også gis på selve blanketten i felt 23). Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd. F Firmaattest/registreringsbevis fra utenlandsk foretaksregister, evt. stiftelsesdokument for utenlandsk enhet. G Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring. H rklæring fra uttredende/nye deltakere. I Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet. * Det må vedlegges vedtekter som skal være godkjent av Kredittilsynet, jf. verdipapirfondloven 3 4. NB! Alle vedlegg skal være på norsk Vi minner om at en del enheter er registreringspliktige i Foretaksregisteret. Dersom det ønskes samtidig registrering i nhetsregisteret og Foretaksregisteret, må det krysses av for dette i blankettens felt 3. nheten må da oppfylle de krav Foretaksregisteret stiller med hensyn til vedlegg, se oversikten på side 19/20. Nødvendige vedlegg ved registrering i Stiftelsesregisteret For registrering av stiftelser i Stiftelsesregisteret gjelder spesielle vedleggskrav: Bekreftet kopi av stiftelsesdokument, jf. stiftelsesloven 9. Stiftelsesdokumentet skal inneholde stiftelsens vedtekter (krav til vedtekter fremgår av stiftelsesloven 10) Åpningsbalanse satt opp i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Åpningsbalansen skal være datert ikke senere enn fire uker før melding om registering. Åpningsbalansen skal være bekreftet av revisor Det skal foreligge bekreftelse fra revisor om at stiftelsens grunnkapital er stilt til stiftelsens rådighet. Dersom grunnkapitalen er i andre eiendeler enn penger, skal det foreligge erklæring fra revisor om at eiendelene minst har en verdi som svarer til det beløpet grunnkapitalen er fastsatt til i vedtektene rklæring fra revisor og styremedlemmer om at han/hun mottar valget Omdanning: se kapittel 6 i Lov om stiftelser av 2001

19 Nødvendige vedlegg ved nyregistrering og endringer for AS/ASA i Foretaksregisteret 19 Organisasjonsform Nyregistrering ndring av: Foretaksnavn Forretningskommune Formål Vedtekter Kapitalforhøyelse Beslutning om fullmakt til styret Beslutning om opptak av konvertibelt lån AS AIKL A2K2U (K3) L (3 K3S) ASA AIKL A2K2U L (3S) Forkortelser AS Aksjeselskap ASA Allmennaksjeselskap Samtlige vedlegg skal være på norsk Stiftelsesdokument, generalforsamlingsprotokoll, vedtekter A Stiftelsesdokument/vedtekter A2 Åpningsbalanse, samt redegjørelse hvis dette er påkrevd etter aksjeloven 2 6/allmennaksjeloven 2 6 C Vedtekter Protokoll fra generalforsamlingen som viser meldte opplysninger 2 Mor/datter fusjon, protokoll fra styret i begge selskap som viser beslutningen 3 Redegjørelse hvis dette er påkrevd etter aksjeloven 10 2, 13 10, 14 4, 15 1/allmennaksjeloven 10 2, 13 10, 14 4,15 1 F Protokoll fra generalforsamlingen som viser beslutning om oppløsning og valg av avviklingsstyre H Generalforsamlingsprotokoll som viser vedtak om godkjenning av revidert avviklingsregnskap I Protokoll som viser valg av styre Kapitalforhøyelse etter fullmakt Kapitalforhøyelse etter konvertibelt lån CJL (S) CL CJL (3S) CL Styreprotokoll J Protokoll som viser beslutningen Beslutning om utstedelse av tegningsrettsaksjer/frie tegningsretter Kapitalforhøyelse etter tegningsrettsaksjer/ frie tegningsretter Beslutning om kapitalnedsettelse Gjennomføring av kapitalnedsettelse Kapitalnedsettelse dekning av tap CNR M (S) CL CNR M Bekreftelse fra revisor K Villighetserklæring K2 Åpningsbalansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler K3 Av redegjørelse (som angitt i A2, 3, Z og Z2) L Innbetaling av kapital. NB! rklæringen må være i original M Kapitalnedsettelse går til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte N Forholdet til kreditorene er ikke til hinder for gjennomføring O Bekreftelse fra revisor om at selskapet har en egenkapital som minst svarer til den aksjekapitalen som selskapet skal ha som allmennsaksjeselskap Beslutning om nedsettelse av overkursfond Gjennomføring av nedsettelse fra overkursfond Beslutning om utdeling av utbytte Gjennomføring av utdeling av utbytte Beslutning om utdeling av konsernbidrag Gjennomføring av utdeling av konsernbidrag NR NR NR NR NR NR rklæring fra styremedlemmer R Forholdet til kreditorene er ikke til hinder for gjennomføring S Dersom kapitalforhøyelsen er et resultat av tilbud om tegning av verdipapirer som er eller søkes børsnotert, og omfattes av prospektplikten etter verdipapirhandelloven 5-1, skal prospektet og annet tegningsmateriale vedlegges. I tillegg må en erklæring fra de meldepliktige som bekrefter at tegningsmateriale er innsendt til børsen i samsvar med verdipapirhandelloven 5-7 legges ved U Villighetserklæring fra nyvalgte styremedlemmer som ikke har underskrevet meldingen Avtale om erverv fra aksjeeier/ selskap innen samme konsern Fusjonsplan Fusjonsbeslutning Fisjonsplan 3 K3 (2) 3 Z (2) Z2 rklæring/utskrifter fra andre W Kopi av varsel til foretaket Z Fusjonsplan, vedtekter for hvert av selskapene som deltar, redegjørelse for fusjonsplanen, samt årsoppgjør for de tre siste årene for de deltakende selskap Z2 Fisjonsplan, vedtekter for hvert av selskapene som deltar, redegjørelse for fisjonsplanen, samt årsoppgjør for de tre siste årene for de deltakende selskap Fisjonsbeslutning Oppløsning ordinær Revisor Signatur (når meldingen bare er underskrevet av signaturberettiget) F K J F K J Gjennomføring av fusjon Samtlige foretak skal inngi melding på gjennomføringstidspunktet Fusjon ved opptak: Overtaker: 3K3. Overdrager: Ingen vedlegg Fusjon ved nystiftelse: Overtaker: AIKA2K2K3U. Overdrager: Ingen vedlegg Mor/datter fusjon og fusjon mellom heleide datterselskaper: Overtaker: Ingen vedlegg. Overdrager: Ingen vedlegg Trekantfusjon: Overtaker og overdrager: Ingen vedlegg Vederlagsutsteder: 3K3 Styre Omdanning fra AS til ASA Omdanning fra ASA til AS genfratreden Sletting IU C W H IU CA2K2 K3O W H Gjennomføring av fisjon Samtlige foretak skal inngi melding på gjennomføringstidspunktet Fisjon ved kapitalnedsettelser: Overtaker: 3K3 eller AIKA2K23K3U. Overdrager: C Likvidasjonsfisjon: Overtaker: 3K3 eller AIKA2K23K3U Overdrager: Ingen vedlegg Trekantfisjon: Overtaker: Ingen vedlegg. Overdrager: Som ved «Fisjon ved kapitalnedsettelse» eller «Likvidasjonsfisjon» Vederlagsutsteder: 3K3L

20 20 Nødvendige vedlegg ved nyregistrering og endringer i Foretaksregisteret Organisasjonsform Nyregistrering DIO (KU) Ansvarlig selskap / Selskap med delt ansvar Partrederi D21O (KU) (K) nkeltpersonforetak DIKLO (U) AIU (K) Kommandittselskap Selskap med begrenset ansvar Forening/lag/innretning Stiftelse BCIU (K) BCIK LU A (2 3UY) BCIK TVU Sparebank Utenlandsk enhet AIKLU Statsforetak AKL A2K2 A3U Borettslag AKL A2K2 U Boligbyggelag BCIK UV B2CI U(K) BCI KLOU Interkommunale selskap Gjensidig forsikringsselskap ierseksjonssameie BIKU DIOU (K) uropeisk økonomisk foretaksgruppe Kommunalt/fylkeskommunalt selskap ndring av: Foretaksnavn el. D el. D2 el. D (C) V V el. D Forretningskommune el. D el. D2 el. D V V el. D Formål el. D el. D2 el. D C V V el. D Vedtekter/selskapsavtale generelt el. D el. D2 el. D C V V el. D Kapitalforhøyelse L (S) el. DL(S) L (N2) C LV (S) L L Vedtak om fullmakt til styret Vedtak om opptak av konvertibelt lån V Kapitalforhøyelse etter fullmakt CJLV (S) Kapitalforhøyelse etter konvertibelt lån CLV Kapitalnedsettelse beslutning Kapitalnedsettelse gjennomføring CNR CNR C CNR V Kapitalnedsettelse dekning av tap M el. DM M M V M Fusjonsbeslutning (3 K3) Gjennomføring av fusjon VH2 3 K3V Fisjonsbeslutning (3 K3) Oppløsning ordinær () V F F F F FV2 Revisor GK GK K GK GK GK GK GK GK GK GK GK GK GK GK GK Signatur når melding bare er underskrevet av signaturberettiget () J J J Daglig leder 3 Styre U U U U U U (U) U U U U U U U U U Deltakere nye DO el. CO DO el. CO () CO DO el. CO Deltakere uttreden DP el. CP DP el. CP () CP DP el. CP Komplementar DOP el. COP W genfratreden W W W W W W W W W W W W W W W Sletting H H el. H2 H H H H H ()

1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/foretaksnavneendringen gebyrbelagt

1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/foretaksnavneendringen gebyrbelagt Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn)

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Rorbua Dolmsundet BA

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Rorbua Dolmsundet BA Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret, SSBs bedrifts-

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes)

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) SignForm 2008 Elektronisk utgave NB! Husk original underskrift i felt 28. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte feltene se egen veiledning Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer:

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer: 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/firma (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes)

1.1 Enhetens fullstendige navn/firma (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret, SSBs bedrifts-

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsregisteret NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Samordnet registermelding Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts-

Detaljer

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes)

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes) 1. Foreningens navn Samordnet registermelding Forenklet blankett for foreninger for registrering i Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og NAV Aa-registeret

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Samordnet registermelding Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer f.5» " if-'.i Lr_;»l";'!" NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding el1 - Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret,

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

1.1 Fullstendig namn/føretaksnamn på eininga (skal alltid fyllast ut) Organisasjonsnummer

1.1 Fullstendig namn/føretaksnamn på eininga (skal alltid fyllast ut) Organisasjonsnummer SignForm 2014 Elektronisk utgåve 1. Samordna registermelding Del 1 Hovudblankett for registrering i Einingsregisteret, Føretaksregisteret, Meirverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak

Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak Veiledning Veiledning til fellesblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene =I 1111=1 ffi I EE Kundenr : 974132 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Gaute Krogfjord Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til elektronisk utfylt

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Forenklet blankett for foreninger Veiledning Samordnet registermelding Veiledning til blanketten for registrering i Enhetsregisteret Frivillighetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2015 0018 2343 32

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2015 0018 2343 32 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 BRØNNØYSUND Innsender: Auskarnes 3 9518 ALTA Sammendrag av elektronisk registrering Dato: 27.03.2015 Side 1/5 Meldingstype Nyregistrering Organisasjonsform Samvirkeforetak

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret Veiledning Veiledning til blankett for registrering i Merverdiavgiftsregisteret Altinn levér omsetnings oppgaven på Internett Alle

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene ' ij HELSE SØR-ØST RHF Postboks 404 2303 HAMAR Brønnøysund LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000506182-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000506182-00002 Registerutskrift

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 101= 1 110111 EION le= 110111 MI INIE Brønnøysundregistrene Kundenr : 2132215 Wiersholm, Mellbye & Bech AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres ref.: Siri Rosendal Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2009 0002 2606 74

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2009 0002 2606 74 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 BRØNNØYSUND Innsender: Sognsveien 61 0851 OSLO Sammendrag av elektronisk registrering Dato: 22.01.2009 Side 1/5 Meldingstype Nyregistrering Organisasjonsform

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 7 7 9 O MALM Brønnøysund 30.04.2016 LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000746946-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000746946-OOO02 Registerutskrift fra SAKSYS 20l6000O746946

Detaljer

EE Brønnøysundregistrene

EE Brønnøysundregistrene EE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET recristr.: Organisasjonsnr.: 874 777 072 Navn/foretaksnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG 18.02.2009 Forretningsadr.: Alf Nebbs gate 2 13.12.2010

Detaljer

Søknad om godkjenning av Hardanger Kunstskule

Søknad om godkjenning av Hardanger Kunstskule 1. Søknadsbrevet Utdanningsdirektoratet Øystese 30/3 2008 Pb 2924 Tøyen 0608 Oslo Søknad om godkjenning av Hardanger Kunstskule Søkjer med dette om godkjenning av Hardanger Kunstskule som kat 6-A skule.

Detaljer

FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAVENE VED ELEKTRONISK INN- SENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET

FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAVENE VED ELEKTRONISK INN- SENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET Notat HØRINGSNOTAT, HØRINGSFRIST: 8. OKTOBER 2009 FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAVENE VED ELEKTRONISK INN- SENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET Innhold 1. Hovedinnhold... 1 2. Bakgrunn... 2

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET

ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere klubben må identifisere

Detaljer

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret EVRY AS Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 Overordnet tjenestebeskrivelse... 1 2 Produkter... 2 2.1 Årsregnskap

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Innledning Selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn aksjeselskaper

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Deres ref.: vi~ii 02.12.2011

Deres ref.: vi~ii 02.12.2011 fl fl Bronnøysundregistra ~ Kundenr : 2489227 VOLDA NÆRINGSFORUM Storymra 2 Deres ref.: vi~ii 02.12.2011 Registrering i Einingsregisteret Vi viser til elektronisk utfylt melding motteken 30.11.2011 med

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Til Stifterne av Myken Handel SA 4. Februar 2010 Det har vært en flott oppslutning om å starte samvirkeforetaket Myken

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 PROKURA Saksbehandler: Rolf Jensen/Svein Utne Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: utdrag av firmaatest for Nordlandssykehuset HF, Lov om prokura.(lov 1985-06-21 nr. 80)

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF)...

MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF)... MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF) Søknaden gjelder ordinært medlemskap (kun foretak) eller passivt medlemskap (kun person som ikke er næringsdrivende) (sett kryss) Opplysninger

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i den 29. april 2009, kl. 17:30, på Radisson SAS Atlantic Hotell, Stavanger. Følgende saker

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Næringslivets oppgaveplikter

Næringslivets oppgaveplikter Næringslivets oppgaveplikter Send blanketten til: Brønnøysundregistrene Oppgaveregisteret 8910 BRØNNØYSUND Oppgaveregisteret (OR) skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom

Intensjonsavtale. mellom Intensjonsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (RHF) og Namsos kommune vedrørende etablering av Norsk Helseregister

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

AKSJEEIERAVTALE. mellom. SpareBank 1 SMN. SpareBank 1 Midt-Norges stiftelse for fremme av Oppdal som destinasjonssted

AKSJEEIERAVTALE. mellom. SpareBank 1 SMN. SpareBank 1 Midt-Norges stiftelse for fremme av Oppdal som destinasjonssted AKSJEEIERAVTALE mellom SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Midt-Norges stiftelse for fremme av Oppdal som destinasjonssted Denne aksjeeieravtale("aksjeeieravtalen") er datert den 14.februar2013 og er inngått

Detaljer

Vedlegg sak 4 Utstedelse av frittstående tegningsretter A) Frittstående tegningsretter utstedt mot ansatte i Agroplas AS I forbindelse med videreutviklingen av Agroplas AS er det ønskelig å incentivere

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer