EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret"

Transkript

1 EVRY AS Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Hensikten med dette dokumentet Overordnet tjenestebeskrivelse Produkter Årsregnskap (Aarsregnskap) Request Aarsregnskap (hentaarsregnskap) Respons Aarsregnskap Basisinformasjon (Basisdata / BasisdataFdato) Request Basisdata / BasisdataFdato (hentbasisdata / hentbasisdatafdato) Respons Basisdata / BasisdataFdato Basisinformasjon mini (BasisdataMini) Request BasisdataMini (hent BasisdataMini) Respons BasisdataMini Juridisk enhet med bedrifter (BedrifterVirksomheter) Request BedrifterVirksomheter (hentbedriftervirksomheter) Respons BedrifterVirksomheter BekreftelseKonkursregisteret Request BekreftelseKonkursregisteret (hentbekreftelsekonkursregisteret) Respons BekreftelseKonkursregisteret Bestillingsstatus Request Bestillingsstatus (hentbestillingsstatus) Respons Bestillingsstatus Generell informasjon om bedrift (EnBedriftVirksomhet) Request EnBedriftVirksomhet (hent EnBedriftVirksomhet) Respons EnBedriftVirksomhet Firmaattest (FirmaattestEngelskSignert / FirmaattestSignert) Request Firmaattest (hentfirmaattest) Respons Firmaattest Firmaattest på skjerm (FirmaattestOnline) Request FirmaattestOnline (hentfirmaattestonline) Respons FirmaattestOnline Grunndata Request Grunndata (hent Grunndata) Respons Grunndata Konsernstruktur (Konsern) Request Konsern (hent Konsern) Respons Konsern Kontaktdata EDB ErgoGroup AS Side 2 av 3

3 Request Kontaktdata (hent Kontaktdata) Respons Kontaktdata Navnesøk (Navneliste) Request Navneliste (hent Navneliste) Respons Navneliste Opplysninger fra tilknyttet register (OpplTilknRegister) Request OpplTilknRegister (hent OpplTilknRegister) Respons OpplTilknRegister Prokura/Signatur (ProkuraSignatur / ProkuraSignaturFdato) Request ProkuraSignatur / ProkuraSignaturFdato (hent ProkuraSignatur / ProkuraSignaturFdato) Respons ProkuraSignatur / ProkuraSignaturFdato Register utskrift (Registerutskrift / RegisterutskriftFdato) Request Registerutskrift / RegisterutskriftFdato (hent Registerutskrift / RegisterutskriftFdato) Respons Registerutskrift / RegisterutskriftFdato Roller i firma (Roller / RollerFdato) Request Roller / RollerFdato (hent Roller / RollerFdato) Respons Roller / RollerFdato Rollesøk i Foretaksregisteret (Rolleutskrift) Request Rolleutskrift (hent Rolleutskrift) Respons Rolleutskrift Særlige opplysninger (SaerligeOpplysninger) Request SaerligeOpplysninger (SaerligeOpplysninger) Respons SaerligeOpplysninger Globale definisjoner Leveringsadresse Kodeforklaring Leveringsmåte EDB ErgoGroup AS Side 3 av 3

4 1 Innledning 1.1 Hensikten med dette dokumentet Hensikten med dette dokumentet er å gi en oversikt over innhold i tjenesten Enhetsregisteret. Alle produkter er beskrevet. Det angis innhold på funksjonelt nivå, gruppert på de enkelte produkter. Dette dokumentet skal være tilstrekkelig til å avklare nødvendig innhold for implementering av tjenesten. 1.2 Overordnet tjenestebeskrivelse Tjenesten gir tilgang til de produktene som tilbys av webservices grensesnittet ved Brønnøysundregistrene. Dette er produkter som gir opplysninger om registrerte enheter og muligheter for å bestille utskrifter, attester og årsregnskap. Bruksområder Identifisere enheter og foretak. Oversikt over ansvarlige personer i enhet og foretak. Bestille firmaattest og årsregnskap. Dataeier Brønnøysundregistrene Søknad om tilgang Registeret er åpent for alle. EVRY AS Side 1 av 18

5 2 Produkter Nedenfor angis innhold i alle produkter. Det er opplistet feltinnhold med tilhørende beskrivelse samt henvisning til benevnelse i XML-dokument. For oppslag angis om feltet er mandatory eller optional dvs. om feltet må fylles ut ved oppslag eller om dette er valgfritt. 2.1 Årsregnskap (Aarsregnskap) Produktet Aarsregnskap gir mulighet for å bestille et komplett årsregnskap. Regnskapet leveres elektronisk ved at bestilleren mottar en epost med en lenke til et pdf-dokument som kan lastes ned Request Aarsregnskap (hentaarsregnskap) Aarsregnskap Orgnr til den enheten man ønsker å bestille regnskapet til Årstall Årstall for det regnskapet man ønsker å bestille. Format: ÅÅÅÅ Leveringsadresse Se kap 3.1 M M M orgnr aar Respons Aarsregnskap Aarsregnskap Status status Referansenummer Feiltekst referanse feiltekst 2.2 Basisinformasjon (Basisdata / BasisdataFdato) Produktet Basisdata / BasisdataFdato gir en oversikt over basis informasjonselementer som finnes registrert på hovedenheter i Enhetsregisteret. Produktene er helt like bortsett fra at Basisdata returnerer fødselsnummer på personer mens BasisdataFdato returnerer fødselsdato. Basisdata (fødselsnummer) er kun tilgjengelig for bruk av offentlig myndighet. EVRY AS Side 2 av 18

6 2.2.1 Request Basisdata / BasisdataFdato (hentbasisdata / hentbasisdatafdato) Basisdata / BasisdataFdato 9 sifret organisasjonsnummer. Skrives fortløpende uten mellomrom, el. M orgnr Respons Basisdata / BasisdataFdato Basisdata / BasisdataFdato Hovedstatus Gir status på spørringen hovedstatus Tilhører hovedstatus understatus Statusmelding Inkl regdato. organisasjonsnummer Navn Består av inntil 5 felter Inkl. regdato navn1, navn2, navn3, navn4 og navn5 Forretningsadresse Inkl. regdato adresse1, adresse2 og adresse3. postnr, poststed, kommunenummer, kommune, landkode, land Postadresse Inkl. regdato adresse1, adresse2 og adresse3. postnr, poststed, kommunenummer, kommune, landkode, land Organisasjonsform Formål Stiftelsesdato orgform, orgformbeskrivelse virksomhetartbransje, vedtektsfestetformaal stiftelsesdato Målform Reklame maalformkode, maalformtekst reklamekode, reklametekst Kontaktperson Rolle beskrivelse, rolletype EVRY AS Side 3 av 18

7 Person Enhet beskrivelse, rolletype, fodselsnr/fodselsdato, fornavn, mellomnavn, slektsnavn, adresse, postnr, poststed, land, valgtav, ansvarsandel, fratraadt, revisorkategori, revisorrkode orgnr, navn, adresse, postnr, poststed, land, valgtav, ansvarsandel, fratraadt, revisorkategori, revisorrkode Hovedforetak Foretak Register organisasjonsnummer, navn, forretningsadresse, organisasjonsform, lovgivendeland registreringsnummer, navn, postadresse 2.3 Basisinformasjon mini (BasisdataMini) Produktet BasisdataMini gir opplysninger om organisasjonsnummer, navn, forretningsadresse og postadresse på hovedenheter registrert i Enhetsregisteret Request BasisdataMini (hent BasisdataMini) BasisdataMini 9 sifret organisasjonsnummer. Skrives fortløpende uten mellomrom, el. M orgnr Respons BasisdataMini BasisdataMini Hovedstatus hovedstatus Statusmelding understatus Inkl regdato. organisasjonsnummer Navn Består av inntill 5 felter navn1, navn2, navn3, EVRY AS Side 4 av 18

8 Inkl. regdato navn4 og navn5 Forretningsadresse Inkl. regdato adresse1, adresse2 og adresse3. postnr, poststed, kommunenummer, kommune, landkode, land Postadresse Inkl. regdato adresse1, adresse2 og adresse3. postnr, poststed, kommunenummer, kommune, landkode, land 2.4 Juridisk enhet med bedrifter (BedrifterVirksomheter) Produktet BedrifterVirksomheter gir en oversikt over de bedrifter/virksomheter (underenheter) som finnes registrert på en enhet i Enhetsregisteret Request BedrifterVirksomheter (hentbedriftervirksomheter) Bedrifter Virksomheter 9 sifret organisasjonsnummer. Skrives fortløpende uten mellomrom, el. M orgnr Respons BedrifterVirksomheter Bedrifter Virksomheter Hovedstatus Statusmelding organisasjonsnummer hovedstatus understatus Juridisk Enhet Opplysninger om hovedenhet organisasjonsnummer, organisasjonsform, navn, forretningsadresse, Bedrift/Virksomhet Opplysninger om underenheter tilknyttet angitt hovedenhet organisasjonsnummer, organisasjonsform, navn, beliggenhetsadresse, postadresse, naeringskoder EVRY AS Side 5 av 18

9 2.5 BekreftelseKonkursregisteret Her kan man bestille en bekreftelse fra Konkursregisteret Request BekreftelseKonkursregisteret (hentbekreftelsekonkursregisteret) Bekreftelse Konkursregisteret Organisasjonsnumme r Orgnr til den enheten man ønsker å bestille bekreftelse på. Leveringsadresse Se kap 3.1 M M orgnr Respons BekreftelseKonkursregisteret Bekreftelse Konkursregisteret Status Referansenummer Feiltekst status referanse feiltekst 2.6 Bestillingsstatus Viser status på et bestillingsprodukt Request Bestillingsstatus (hentbestillingsstatus) Bestillingsstatus Referansenummer M referanse Respons Bestillingsstatus Bestillingsstatus Referanse Produkt Bestillingsstatus referanse produkt bestillingsstatus, bestillingsstatustekst EVRY AS Side 6 av 18

10 Leveringsmåte Leveringsstatus Levert leveringsmaate, leveringsmaatetekst leveringsstatus, leveringsstatus levert 2.7 Generell informasjon om bedrift (EnBedriftVirksomhet) Produktet EnBedriftVirksomhet gir opplysninger om en underenhet og knytning til juridisk enhet Request EnBedriftVirksomhet (hent EnBedriftVirksomhet) EnBedriftVirkso mhet 9 sifret organisasjonsnummer. Skrives fortløpende uten mellomrom, el. M orgnr Respons EnBedriftVirksomhet EnBedriftVirkso mhet Hovedstatus BedriftVirksomhet Juridisk enhet organisasjonsnummer hovedstatus understatus, organisasjonsnummer, organisasjonsform, navn, beliggenhetsadresse, postadresse, naeringskoder, oppstartsdato, eierskiftedato, antall ansatte, saerligeopplysninger, telefonnummer, telefaksnummer, mobiltelefonnummer, epostadresse, hjemmesideadresse, reklame organisasjonsnummer, organisasjonsform, navn, forretningsadresse EVRY AS Side 7 av 18

11 2.8 Firmaattest (FirmaattestEngelskSignert / FirmaattestSignert) Disse produktene gir mulighet for å bestille ulike typer firmaattester. Her har vi kun beskrevet produktet for å hente vanlig Firmaattest. De andre produktene er helt like. Det er bare å bytte ut produktnavnet for å bestille de andre typene Request Firmaattest (hentfirmaattest) Firmaattest Orgnr til den enheten man ønsker å bestille regnskapet til Leveringsadresse Se kap 3.1 M M orgnr Respons Firmaattest Firmaattest Status status Referansenummer Feiltekst referanse feiltekst 2.9 Firmaattest på skjerm (FirmaattestOnline) Dette produktet henter frem alle informasjonselementene/produktene som inngår i en tradisjonell firmaattest. For beskrivelse av svarelementene henvises det til de respektive kapitler der disse produktene står beskrevet Request FirmaattestOnline (hentfirmaattestonline) Firmaattest Online Orgnr til den enheten man ønsker å bestille regnskapet til M orgnr Respons FirmaattestOnline Firmaattest Online Status Basisinformasjon se eget kapitel status Juridisk enhet med bedrifter se eget kapitel EVRY AS Side 8 av 18

12 Kontaktdata Opplysninger fra tilknyttet register Prokura/Signatur i firma Roller i firma Særlige opplysninger se eget kapitel se eget kapitel se eget kapitel se eget kapitel se eget kapitel 2.10 Grunndata Produktet Grunndata gir utvalgte opplysninger hentet fra lokal indeksdatabase hos ErgoGroup AS Request Grunndata (hent Grunndata) Grunndata M orgnr Respons Grunndata Grunndata organisasjonsnummer Hovedstatus Navn Forretningsadresse Postadresse Organisasjonsform Stiftelsesdato Slettet dato Endret dato Hovedenhet Næringskoder hovedstatus understatus, navn forretningsadresse postadresse organisasjonsform stiftelsesdato slettetdato endretdato orgnr, navn, postnr, poststed kode, beskrivelse EVRY AS Side 9 av 18

13 2.11 Konsernstruktur (Konsern) Produktet Konsern gir en oversikt over konsernrelasjonene mellom enhetene Request Konsern (hent Konsern) Konsern M orgnr Respons Konsern Konsern organisasjonsnummer Hovedstatus hovedstatus understatus, 2.12 Kontaktdata Produktet Kontaktdata gir opplysninger om telefon, telefaks, epost og hjemmeside Request Kontaktdata (hent Kontaktdata) Kontaktdata M orgnr Respons Kontaktdata Kontaktdata organisasjonsnummer Hovedstatus hovedstatus EVRY AS Side 10 av 18

14 Telefonnummer Telefaksnummer Mobiltelefonnummer Epostadresse Hjemmeside understatus, telefonnummer telefaksnummer mobiltelefonnummer epostadresse hjemmesideadresse 2.13 Navnesøk (Navneliste) Produktet Navneliste gir muligheten for å gjøre et navnesøk mot Enhetsregisteret Request Navneliste (hent Navneliste) Navneliste Navn M navn Fonetisk Fonetisk eller Eksakt søk M fonetisk Fylke, kommune, post Filter for geografi O fylkesnr, kommunenr, postnr Næringskode O naeringskode Tilgjengelighet O tilgjengelighet Respons Navneliste Navneliste Status Ok, ingen, flere statuskode, statustekst Antall antall Navn Enhetstype Postnummer Poststed Kommunenummer Kommune Tilgjengelighet orgnr navn enhetstype postnr poststed kommunenr kommune tilgjengelighet EVRY AS Side 11 av 18

15 Slettet dato Historisk treff Orgnr hovedenhet Navn hovedenhet Postnr hovedenhet Poststed hovedenhet slettetdato histtreff orgnr navn postnr poststed 2.14 Opplysninger fra tilknyttet register (OpplTilknRegister) Produktet Opplysninger fra tilknyttet register gir opplysninger om næringskoder, sektorkode, aksjekapital, etc Request OpplTilknRegister (hent OpplTilknRegister) OpplTilknRegist er M orgnr Respons OpplTilknRegister OpplTilknRegist er Hovedstatus Næringskoder Sektorkode Ansvarskapital Antall ansatt Vedtektsdato organisasjonsnummer hovedstatus understatus, kode, beskrivelse kode, beskrivelse kapitaltype, valuta, innbetaling, bundetks antall vedtektsdato EVRY AS Side 12 av 18

16 2.15 Prokura/Signatur (ProkuraSignatur / ProkuraSignaturFdato) Produktet gir opplysninger om hvem som er registrert med prokura eller signatur Request ProkuraSignatur / ProkuraSignaturFdato (hent ProkuraSignatur / ProkuraSignaturFdato) ProkuraSignatur / ProkuraSignatur Fdato M orgnr Respons ProkuraSignatur / ProkuraSignaturFdato ProkuraSignatur / ProkuraSignatur Fdato Hovedstatus Prokura / Signatur Rolle Person Enhet organisasjonsnummer hovedstatus understatus, beskrivelse, rolletype beskrivelse, rolletype, fodselsnr/fodselsdato, fornavn, mellomnavn, slektsnavn, adresse, postnr, poststed, land, valgtav, ansvarsandel, fratraadt, revisorkategori, revisorrkode orgnr, navn, adresse, postnr, poststed, land, valgtav, ansvarsandel, fratraadt, revisorkategori, revisorrkode EVRY AS Side 13 av 18

17 2.16 Register utskrift (Registerutskrift / RegisterutskriftFdato) Produktene Registerutskrift / RegisterutskriftFdato gir muligheten for å bestille en registerutskrift med eller uten fødselsnummer fra Brønnøysundregistrene. Utskrift med fødselsnummer er forbeholdt offentlig myndighet Request Registerutskrift / RegisterutskriftFdato (hent Registerutskrift / RegisterutskriftFdato) Registerutskrift / Registerutskrift Fdato M orgnr Leveringsadresse Se kapittel 3.1 M leveringsadresse Respons Registerutskrift / RegisterutskriftFdato Registerutskrift / Registerutskrift Fdato Status Referansenummer Feiltekst status referanse feiltekst 2.17 Roller i firma (Roller / RollerFdato) Produktet gir opplysninger om hvilke roller som er registrert på en enhet. Opplysninger om fødselsnummer på rollehaver er forbeholdt offentlig myndighet Request Roller / RollerFdato (hent Roller / RollerFdato) Roller / RollerFdato M orgnr Respons Roller / RollerFdato Roller / RollerFdato Hovedstatus organisasjonsnummer hovedstatus EVRY AS Side 14 av 18

18 understatus, Kontaktperson, Deltakere, Komplementar, Sameiere, Styre, Revisor, Regnskapfører, Eierkommune, Rolle Person Enhet beskrivelse, rolletype beskrivelse, rolletype, fodselsnr/fodselsdato, fornavn, mellomnavn, slektsnavn, adresse, postnr, poststed, land, valgtav, ansvarsandel, fratraadt, revisorkategori, revisorrkode orgnr, navn, adresse, postnr, poststed, land, valgtav, ansvarsandel, fratraadt, revisorkategori, revisorrkode 2.18 Rollesøk i Foretaksregisteret (Rolleutskrift) Produktet Rolleutskrift er det samme som Rollesøk. Det gir oversikt over innførte roller i Foretaksregisteret og innførte roller i tilknytning til næringsvirksomhet i Enhetsregisteret Request Rolleutskrift (hent Rolleutskrift) Rolleutskrift Fødselsnummer 11 sifret fødselsnummer. Skrives fortløpende uten mellomrom, punktum, el. O foedselsnr O orgnr Respons Rolleutskrift Rolleutskrift, Fødselsnummer Hovedstatus orgnr, fodselsnr hovedstatus understatus, EVRY AS Side 15 av 18

19 Rolleinnehaver Roller orgnr/fodselsnr/fodselsdato, navn, adresse rollebeskrivelse, orgnr, navn, forretningsadresse, postadresse 2.19 Særlige opplysninger (SaerligeOpplysninger) Produktet Særlige opplysninger gir informasjon om i hvilke registre en enhet er registrert. Det gir også opplysninger om status på enheten og eventuelle fusjonspartnere Request SaerligeOpplysninger (SaerligeOpplysninger) SaerligeOpplysni nger M orgnr Respons SaerligeOpplysninger SaerligeOpplysni nger Hovedstatus Særlige opplysninger organisasjonsnummer hovedstatus understatus, paategning, tekstlinje EVRY AS Side 16 av 18

20 3 Globale definisjoner Her angis definisjoner av elementer som benyttes i flere ulike produkter og spørringer. 3.1 Leveringsadresse Delgruppe Felt-ledetekst Beskrivelse Leveringsadresse Navn Kundenavn navn Postadresse Postnummer Poststed Land postadresse postnr poststed landkode Kontaktperson Navn på kontaktperson kontaktperson Leveringsmåte post, telefaks eller epost leveringsmaate Telefaks Epost Telefaksnummer. Angis fortløpende uten mellomrom el. telefaks epost EVRY AS Side 17 av 18

21 4 Kodeforklaring 4.1 Leveringsmåte Gyldige valg Post Epost EVRY AS Side 18 av 18

Funksjonell feltbeskrivelse for Løsøreregisteret

Funksjonell feltbeskrivelse for Løsøreregisteret Funksjonell feltbeskrivelse for Løsøreregisteret EDB ErgoGroup AS POSTBOKS 4364, NYDALEN, 0402 OSLO - TLF 23 14 50 00 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 Overordnet

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene =I 1111=1 ffi I EE Kundenr : 974132 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Gaute Krogfjord Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til elektronisk utfylt

Detaljer

Indeks fra Enhetsregisteret

Indeks fra Enhetsregisteret 1. Totalbestand indeks for Enhetsregisteret (ER) og Foretaksregisteret (FR): Denne løsningen gir en oversikt over samtlige enheter som er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Hvilke informasjonselementer

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 7 7 9 O MALM Brønnøysund 30.04.2016 LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000746946-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000746946-OOO02 Registerutskrift fra SAKSYS 20l6000O746946

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for NAV Aa-registeret

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for NAV Aa-registeret EVRY AS Funksjonell feltbeskrivelse for NAV Aa-registeret Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 verordnet tjenestebeskrivelse... 1 2 Produkter... 2 2.1 Antall

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene ' ij HELSE SØR-ØST RHF Postboks 404 2303 HAMAR Brønnøysund LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000506182-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000506182-00002 Registerutskrift

Detaljer

EE Brønnøysundregistrene

EE Brønnøysundregistrene EE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET recristr.: Organisasjonsnr.: 874 777 072 Navn/foretaksnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG 18.02.2009 Forretningsadr.: Alf Nebbs gate 2 13.12.2010

Detaljer

GLN Guiden. GLN Guiden

GLN Guiden. GLN Guiden GLN Guiden GLN Guiden GLN oppbygging og struktur GLN oppbygging og struktur Global Location Number (GLN) er et globalt nummersystem for unik identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. En

Detaljer

Funksjonell beskrivelse for Eiendomsregisteret (EDR) EDB ErgoGroup AS

Funksjonell beskrivelse for Eiendomsregisteret (EDR) EDB ErgoGroup AS Funksjonell beskrivelse for Eiendomsregisteret (EDR) EDB ErgoGroup AS PSTBKS 4364, NYDALEN, 0402 SL - TLF 23 14 50 00 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 verordnet

Detaljer

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Definisjon Åpne data Fire egenskaper kjennetegner åpne data: De er tilgjengelig for alle De er i maskinlesbare formater De er gratis De kan fritt gjenbrukes/viderebrukes

Detaljer

GLN Guiden. GLN Guiden 1

GLN Guiden. GLN Guiden 1 GLN Guiden GLN Guiden 1 GLN oppbygging og struktur GLN oppbygging og struktur Global Location Number (GLN) er et globalt nummersystem for unik identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner.

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 101= 1 110111 EION le= 110111 MI INIE Brønnøysundregistrene Kundenr : 2132215 Wiersholm, Mellbye & Bech AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres ref.: Siri Rosendal Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret

Detaljer

Svein Erik Grønmo. Åpne data Brønnøysundregistrene

Svein Erik Grønmo. Åpne data Brønnøysundregistrene Åpne data Brønnøysundregistrene Visjon Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Instrumentelle verdier Kompetanse Nettverk IT-infrastruktur Kapital VISJON Brønnøysundregistrene skal være en tillitsskapende

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Rorbua Dolmsundet BA

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Rorbua Dolmsundet BA Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret, SSBs bedrifts-

Detaljer

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Oversikt over relevante registre fra Brønnøysundregistrene og hvordan man kan bruke disse Innholdet i presentasjonen En oversikt over hvilke

Detaljer

Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem

Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem Utfylt skjema skal sendes Miljødirektoratet per e-post: post@miljodir.no eller post: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen,

Detaljer

Brukerveiledning Soliditet Online

Brukerveiledning Soliditet Online Brukerveiledning Soliditet Online Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Fanene... 3 Logg Inn... 4 Logg Ut... 4 Hjem... 4 Foretak Rapport... 5 Gjenpartsbrev... 6 Treffliste... 6 Rapport valg... 7 Årsrapport...

Detaljer

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Organisasjonsnr: 974 767 880 Navn/foretaksnavn: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Forretningsadresse: Høgskoleringen 1 Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Brønnøysundregistrene Postadresse:

Detaljer

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes)

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes) 1. Foreningens navn Samordnet registermelding Forenklet blankett for foreninger for registrering i Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og NAV Aa-registeret

Detaljer

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn)

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

Funksjonell feltbeskrivelse for Det Sentrale Folkeregister (DSF)

Funksjonell feltbeskrivelse for Det Sentrale Folkeregister (DSF) Funksjonell feltbeskrivelse for Det Sentrale Folkeregister (DSF) EVRY PSTBKS 4364, NYDALEN, 0402 SL - TLF 23 14 50 00 - FAKS 23 14 50 03 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet...

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

Presisering av identifikatorer i EHF formatene

Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: 1000002 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator

Detaljer

1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/foretaksnavneendringen gebyrbelagt

1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/foretaksnavneendringen gebyrbelagt Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2009 0002 2606 74

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2009 0002 2606 74 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 BRØNNØYSUND Innsender: Sognsveien 61 0851 OSLO Sammendrag av elektronisk registrering Dato: 22.01.2009 Side 1/5 Meldingstype Nyregistrering Organisasjonsform

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn Brukerguide Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn VERSJON: 3 FEBRUAR 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNLOGGING... 4

Detaljer

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator Søknad om tilskudd y Skjema er utfylt Kvinnh:?;r3dkcnrnune av Fornavn MONIKA Etternavn HAUGLAND Fødselsdato Saksnr Saksbeh t_ 41272 (C -- rn Informasjon om søker - En søknad - Tilskudd må alltid ha én

Detaljer

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Frist: 2.mai 2016 Skjema sendes elektronisk til: post@bergensklinikkene.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha

Detaljer

Notater. Rapport fra arbeidsgruppa om forslag til arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR) og Statistisk sentralbyrå (SSB) 2003/53 Notater 2003

Notater. Rapport fra arbeidsgruppa om forslag til arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR) og Statistisk sentralbyrå (SSB) 2003/53 Notater 2003 2003/53 Notater 2003 Notater Rapport fra arbeidsgruppa om forslag til arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR) og Statistisk sentralbyrå (SSB) Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bedriftsregister

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet/tiltaket. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Søknad om brukertilskudd 2016

Søknad om brukertilskudd 2016 Søknad om brukertilskudd 2016 Spørsmålene merket med en stjerne * er obligatoriske og må besvares før du kommer videre i søknadsskjemaet. 1) * Søkerorganisasjonens fulle navn: 2) * Søkerorganisasjonens

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.1 Dato: 24.04.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer:

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer: 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.4 Dato: 29.10.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Kommunenummer i 1224 I KVINNHERA Kun for kommuner. afaa

Kommunenummer i 1224 I KVINNHERA Kun for kommuner. afaa Søknad ' tdskddd Ta Helsedirektoratet,[~l*

Detaljer

Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste

Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste 1. Om registeret Bispemøtet har fått utviklet et nytt register over deltakerne i Veien til prestetjeneste. Registeret er tilgjengelig

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsinnbydelse med datteselskaper Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsfrist XXXXXX 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.2.1 Kunngjøring...

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes)

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) SignForm 2008 Elektronisk utgave NB! Husk original underskrift i felt 28. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte feltene se egen veiledning Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering

Detaljer

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Samordnet registermelding Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts-

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer f.5» " if-'.i Lr_;»l";'!" NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding el1 - Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret,

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Det Sentrale Folkeregister (DSF) Overordnet beskrivelse av forskjeller mellom webservice versjoner 1.2 og 1.4

Det Sentrale Folkeregister (DSF) Overordnet beskrivelse av forskjeller mellom webservice versjoner 1.2 og 1.4 Det Sentrale Folkeregister (DSF) verordnet beskrivelse av forskjeller mellom webservice versjoner 1.2 og 1.4 EVRY AS PSTBKS 4364, NYDALEN, 0402 SL RG. NR. 933012867 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet API- dokumentasjon En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet Side: 2 av 7 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

m%0ttat'r k t* sa;- e, /3/7 i M Sak/dok-I /

m%0ttat'r k t* sa;- e, /3/7 i M Sak/dok-I / /ta/903 VERRAN KOMMUNE m%0ttat'r UAVEGEN 1 16 A u6&2m6 Kartverket k t* sa;- e, /3/7 i M 7790 MALM Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak/dok-I 10426901/719935 15.08.2016 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Nï ½kkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brï ½nnï ½ysundregistrene

Nï ½kkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brï ½nnï ½ysundregistrene Side 1 av 7 Hopp til hovedmeny Hopp til innhold A A Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten pï ½ Mac). Trykk pï ½ + for ï ½ forstï ½rre eller - for ï ½ forminske. Kontakt Om oss English Brï ½nnï ½ysundregistrene

Detaljer

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap post 68

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap post 68 Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap. 0761 post 68 INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/firma (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes)

1.1 Enhetens fullstendige navn/firma (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret, SSBs bedrifts-

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Brukerveiledning for kredittsjekk av norske foretak

Brukerveiledning for kredittsjekk av norske foretak Brukerveiledning for kredittsjekk av norske foretak. KREDITTSJEKK AV FORETAK Med ett søkefelt er det enkelt å gjøre et søk. 2 KREDITTSJEKK AV FORETAK Dersom du har behov for å spesifisere søket ditt kan

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI Driftstilskudd Meena Golabek

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI  Driftstilskudd Meena Golabek Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET

ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere klubben må identifisere

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

SØKERENS SØKNADSSUM kr.. 0 0 0. SAMLET KOSTNAD FOR SEREMONIROMMET kr.. 0 0 0 (se s. 2 i søknadsskjemaet)

SØKERENS SØKNADSSUM kr.. 0 0 0. SAMLET KOSTNAD FOR SEREMONIROMMET kr.. 0 0 0 (se s. 2 i søknadsskjemaet) SØKNADSSKJEMA TILSKUDD TIL LIVSSYNSNØYTRALE SEREMONIROM Seremonirommets navn: Evt.navn på bygget rommet ligger i: Søker / eier: Eier er: kommune kirkelig fellesråd organisasjon annet, spesifiser: Adresse:

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Søknad om: Ny videregående skole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny videregående skole etter privatskoleloven Søknad om: Ny videregående skole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Bergen (1201) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Ucb.3 Søknadom tillatelse til handelmed pyrotekniskvare til kommunen

Ucb.3 Søknadom tillatelse til handelmed pyrotekniskvare til kommunen Ucb.3 Søknadom tillatelse til handelmed pyrotekniskvare til kommunen Kommune: Tana Kommune For søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven

Detaljer

Brukerveiledning. CreditEasy

Brukerveiledning. CreditEasy Brukerveiledning CreditEasy 1 Introduksjon CreditEasy er Bisnodes portal for kredittopplysninger og annen forretningsinformasjon. Den gir deg det beste grunnlaget for å ta riktige beslutninger når du skal

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

gfedcb Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Karmøy Frivilligsentrl IOGT Postboks 108

gfedcb Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Karmøy Frivilligsentrl IOGT Postboks 108 Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn BRIT TURID Etternavn VALHAMMER Fødselsdato

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Fletting av data i dokumenter

Fletting av data i dokumenter Fletting av data i dokumenter Dataene som kan flettes inn i dokumenter er definert ved en indikator og en valgfri numerisk verdi. Indikatoren viser til hvilke data som skal hentes, indikatorene som er

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune.

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Kort beskrivelse av behov/oppdrag og omfang...

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAVENE VED ELEKTRONISK INN- SENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET

FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAVENE VED ELEKTRONISK INN- SENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET Notat HØRINGSNOTAT, HØRINGSFRIST: 8. OKTOBER 2009 FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAVENE VED ELEKTRONISK INN- SENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET Innhold 1. Hovedinnhold... 1 2. Bakgrunn... 2

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Brit Turid Valhammer

gfedc Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Brit Turid Valhammer Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn BRIT TURID Etternavn VALHAMMER Fødselsdato

Detaljer

Søknad om tilskudd for videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte.

Søknad om tilskudd for videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte. Søknadsskjema Søknad om tilskudd for videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte. Skjemaet fylles ut elektronisk og sender inn per e-post eller på papir

Detaljer