Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER MANNES Rådmannens forslag til vedtak: 1. Skjenkebevillingen til Karmøy Kystkultursenter Mannes/Mannes Boligutleie, org.nr utgår. 2. Karmøy formannskap innvilger Karmøy Selskapsutleie AS, org.nr , v/svein Arve Mannes,Mannesvn. 210, Sævelandsvik serverings- og skjenkebevilling i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol i pub i 1. etasje i «Skudeneshuset», selskapslokalet i 2. etasje i «Sjøhuset» og uteservering på avgrenset uteområde. Videre innvilges alminnnelig skjenkebevilling i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol begrenset til sluttet lag. Jf. serveringsloven og alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger. 3. Godkjent styrer er Svein Arve Mannes, f som har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking og etablererprøven etter serveringsloven. Unntak for krav om stedfortreder videreføres. 4. Skjenkebevillingene er knyttet til lokalet. Lokalene må til enhver tid være godkjent av Mattilsyn, teknisk etat og brannvesenet og krav fra disse må etterkommes. Eventuelle endringer av lokalene må alltid forhåndsgodkjennes i form av søknad til kommunen. 5. Det kreves internkontrollsystem i henhold til kap. 8 i forskrift til alkoholloven. 6. Bevillingshaver plikter å gi innsyn i varelager og regnskaper til bevillingsmyndighet og skjenkekontrollører. 7. Bevillingen blir gitt under forutsetning av at det ikke er anmerkninger fra skatteetaten. Dersom skjenkestedet får økonomiske restanser som manglende innbetalinger av skatter, avgifter, merverdiavgift eller omsetningsavgift av omsatt mengde alkoholholdig drikk, kan bevillingen tas opp til ny vurdering.

2 8. Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til å kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten) som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder såfremt det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen jfr. serveringslovens Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må bevillingshaver umiddelbart søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder vedlagt kopier av etablererprøven etter serveringsloven, kunnskapsprøven etter alkoholloven og kursbevis for dørvaktkurs/ansvarlig vertskap-kurs dersom styrer og/eller stedfortreder har noen av disse. Det kan søkes om godkjenning før disse prøvene/kursene er gjennomført. 10. Alle skjenkesteder plikter å være representert på ett årlig møte med kommunen der også andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.). 11. Det tillates ikke noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. 12. Skjenketider: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Skjenking av drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol: Mandag t.o.m. søndag: kl Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. 13. Det kan tillates at det spilles musikk, på et akseptabelt nivå, på uteserveringsområder fram til kl på fredager og lørdager. Dersom det framkommer klager på høyt støynivå etc og/eller anmerkninger fra politiet, kan tillatelsen til å spille musikk ute eventuelt uteservering generelt trekkes tilbake for det enkelte skjenkested som har fått innvilget uteservering. 14. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves i henhold til Alkoholloven med forskrift og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer , og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling.

3 SAKSFRAMSTILLING Karmøy Kystkultursenter Mannes, org.nr har endret navn til Mannes Boligutleie og er et enkeltmannsforetak. Dette foretaket ved bevillingshaver/eier/styrer Svein Arve Mannes fikk innvilget skjenkebevilling sist den Den ble Karmøy Selskapsutleie AS registrert i foretaksregisteret med org.nr med eneeier Svein Arve Mannes. Den søkte Karmøy Selskapsutleie AS om å overdra serverings- og skjenkebevillingen fra Karmøy Kystkultursenter Mannes/Mannes Boligutleie. Aktuelle bevillinger er serveringsbevilling og skjenkebevilling i Mannesvegen 210, Sævelandsvik i pub i underetasjen på «Skudeneshuset», selskapslokalet i 2. etasje i «Sjøhuset» og uteservering på avgrenset uteområde. På grunn av begrensede åpningstider/åpningsdager fikk foretaket innvilget unntak fra kravet om stedfortreder for skjenkebevillingen og dette anbefales videreført. Ny bevilling kan drives på tidligere bevilling i inntil tre måneder jf alkohollovens Svein Arve Mannes har hatt serverings- og skjenkebevilling i enkeltmannsforetaket Karmøy Kystkultursenter Mannes/Mannes Boligutleie, har godkjent vandel og bestått nødvendige prøver (kunnskapsprøve etter alkoholloven og etablererprøven etter serveringsloven). Den ble det innhentet vandel om eventuelle økonomiske restanser hos kemneren uten anmerkninger. Søknaden gjelder overdragelse fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. Rådmannens kommentarer/konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden om serverings- og skjenkebevilling i Mannesvegen 210, Sævelandsvik fra Karmøy Selskapsutleie AS v/svein Arve Mannes innvilges da det kun gjelder endring i driftsselskap og fortsetter driften med samme bevillingshaver, eier og styrer. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Søknad om overføring av skjenkebevilling

4 Dokid (12/ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Karmøy Selskapsutleie Mannesvn SÆVELANDSVIK Tlf Org. nr AS SiD3 B (3S-bYlls" Vtg12, Mannes den 9. mars 2015 Karmøy Kommune Att.: Eli Vikene 4250 Kopervik SAK: Skjenkebevilgning Mannes Boligutleie (Karmøy Kystkultursenter) Viser til tidligere samtale, samt tildelt skjenke bevilgning til Karmøy Kystkultursenter Arve Mannes via Svein Vedlegger ny firmaattest hvor Karmøy Kystkultursenter har endret navn til Mannes Boligutleie org. nr Dette er selvsagt samme organisasjonsnummer som tidligere. Jeg søker om å få overført sjenkebevilgningen fra Karmøy Kystkultursenter til mitt nye aksjeselskap Karmøy Selskapsutleie AS org som er nystiftet i Vedlegger kopi av firmaattest og registrerte utskrifter fra Brønnøysund. I tillegg vedlegger jeg aksjonærregisteret eneaksjonær. til det nystiftede selskapet som viser at jeg er Med hilsen Karmøy Selskapsutleie AS / Mannes Boligutleie Svein Arve Mannes

5 I.133, a Dokid: (12/503-1 Vedlegg EEE ffil E Efla EE Brønnøysundregistrene Firmaattest Organisasjonsnummer: Organisasjonsform: Stiftelsesdato: Registrert i Foretaksregisteret: Foretaksnavn: Aksjeselskap KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS Forretningsadresse: Kommune: Land: Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Aksjekapital NOK: Styre: Signatur: Revisjon av årsregnskap: Vedtektsfestet formål: Mannesvegen SEVELANDSVIK 1149 KARMØY Norge ,00 Svein Arve Mannes Mannesvegen SEVELANDSVIK Styrets leder alene. Foretakets årsregnskap skal ikke revideres. Drift av restaurant, bar og catering, samt hva som står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 1

6 EE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Organisasjonsnr.: Navn/foretaksnavn: KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS Forretningsadr.: Mannesvegen SÆVELANDSVIK Kommune: 1149 KARMØY Land: Norge E-postadresse: Telefonnummer: Mobiltelefonnr.: Organisasjonsform: Aksjeselskap Stiftelsesdato: Kontaktperson: Vedtektsdato: Vedtektsfestet formål: Virksomhet/art/ bransje: Institusjonell sektorkode: Særlige opplysninger: Svein Arve Mannes Mannesvegen SÆVELANDSVIK Fødselsdato: Drift av restaurant, bar og catering, samt hva som står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. Restaurant, bar og catering Private aksjeselskaper mv. Registrert i Foretaksregisteret Aksjekapital NOK: ,00 Styre: Styrets leder: Svein Arve Mannes Mannesvegen SÆVELANDSVIK Fødselsdato: Signatur: Styrets leder alene. Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 2

7 Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for Merknad: registr.: Revisjon av årsregnskap: Foretakets årsregnskap skal ikke revideres. Regnskapsfører: Målform: Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer GL SKIPSREGNSKAP AS Kaien KOPERVIK Bokmål Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 2 av 2

8 Iffie EE Brønnøysundregistrene Firmaattest Organisasjonsnummer: Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak Registrert i Foretaksregisteret: Foretaksnavn: MANNES BOLIGUTLEIE Tidligere foretaksnavn: KARMØY KYSTKULTURSENTER Mannes Forretningsadresse: Mannesvegen SÆVELANDSVIK Kommune: 1149 KARMØY Land: Norge Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Innehaver: Næringsvirksomhet: Svein Arve Mannes Reparasjon og bygging av trebåter. Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 1

9 Aksjeeierbok for Karmøy Selskapsutleie AS (A jour per stiftelsesdato 2. januar 2015) Selskapets aksjekapital er på NOK fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 10,-. Aksjefordelingen i selskapet er som angitt nedenfor: Navn Adresse F nr/org nr Antall Aksjenr Dato Pa Svein Arve Mannes Mannesvegen 210, 4275 Sævelandsvik nt nr Det er registrert følgende opplysninger om aksjer som er pantsatt: Pant nr Panthavers navn Panthavers adresse Panthavers f nr/o nr lnf. dato Det er registrert følgende transaksjoner: Dato Transaksjon Fra Til Antall aksjer Stiftelse Aksjonærene Selskapet Styrets leder gis fullmakt til å foreta senere tilføyelser og endringer i aksjeeierboken. Daglig leder gis fullmakt til å foreta senere tilføyelser og endringer av pantsettelser av aksjer i aksjeeierboken. Sævelandsvik den 22. januar 2015 Svein Arve Mannes

10 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER MANNES Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 100/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Skjenkebevillingen til Karmøy Kystkultursenter Mannes/Mannes Boligutleie, org.nr utgår. 2. Karmøy formannskap innvilger Karmøy Selskapsutleie AS, org.nr , v/svein Arve Mannes,Mannesvn. 210, Sævelandsvik serverings- og skjenkebevilling i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol i pub i 1. etasje i «Skudeneshuset», selskapslokalet i 2. etasje i «Sjøhuset» og uteservering på avgrenset uteområde. Videre innvilges alminnnelig skjenkebevilling i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol begrenset til sluttet lag. Jf. serveringsloven og alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger. 3. Godkjent styrer er Svein Arve Mannes, f som har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking og etablererprøven etter serveringsloven. Unntak for krav om stedfortreder videreføres. 4. Skjenkebevillingene er knyttet til lokalet. Lokalene må til enhver tid være godkjent av Mattilsyn, teknisk etat og brannvesenet og krav fra disse må etterkommes. Eventuelle endringer av lokalene må alltid forhåndsgodkjennes i form av søknad til kommunen. 5. Det kreves internkontrollsystem i henhold til kap. 8 i forskrift til alkoholloven. 6. Bevillingshaver plikter å gi innsyn i varelager og regnskaper til bevillingsmyndighet og skjenkekontrollører.

11 7. Bevillingen blir gitt under forutsetning av at det ikke er anmerkninger fra skatteetaten. Dersom skjenkestedet får økonomiske restanser som manglende innbetalinger av skatter, avgifter, merverdiavgift eller omsetningsavgift av omsatt mengde alkoholholdig drikk, kan bevillingen tas opp til ny vurdering. 8. Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til å kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten) som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder såfremt det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen jfr. serveringslovens Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må bevillingshaver umiddelbart søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder vedlagt kopier av etablererprøven etter serveringsloven, kunnskapsprøven etter alkoholloven og kursbevis for dørvaktkurs/ansvarlig vertskap-kurs dersom styrer og/eller stedfortreder har noen av disse. Det kan søkes om godkjenning før disse prøvene/kursene er gjennomført. 10. Alle skjenkesteder plikter å være representert på ett årlig møte med kommunen der også andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.). 11. Det tillates ikke noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. 12. Skjenketider: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Skjenking av drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol: Mandag t.o.m. søndag: kl Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden.

12 13. Det kan tillates at det spilles musikk, på et akseptabelt nivå, på uteserveringsområder fram til kl på fredager og lørdager. Dersom det framkommer klager på høyt støynivå etc og/eller anmerkninger fra politiet, kan tillatelsen til å spille musikk ute eventuelt uteservering generelt trekkes tilbake for det enkelte skjenkested som har fått innvilget uteservering. 14. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves i henhold til Alkoholloven med forskrift og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer , og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling.

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i nhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Versjon: 16 (Produksjon) Status endret : 27.06.2012 09:50:48 Innledning Bevillingssøker er Privatperson Arrangementstype Åpent arrangement (Enkeltanledning)

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer