Indeks fra Enhetsregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indeks fra Enhetsregisteret"

Transkript

1 1. Totalbestand indeks for Enhetsregisteret (ER) og Foretaksregisteret (FR): Denne løsningen gir en oversikt over samtlige enheter som er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Hvilke informasjonselementer som inngår i løsningen fremgår i listen under. Øvrige opplysninger som styresammensetning, revisor, daglig leder o.l. kan eventuelt fås ved hjelp av oppslag mot Brønnøysundregistrenes Web Service-løsning. Indeksen produseres en gang, for deretter å bli ajourholdt en gang daglig. Ajourhold indeks vil inneholde alle enheter hvor det er foretatt endringer av indeksen siden siste kjørte ajourhold indeks. Indeksen vil være felles for Foretaksregisteret og Enhetsregisteret og vil inneholde opplysning om: organisasjonsnummer navn/firma redigert navn forretningsadresse postadresse kommune stiftelsesdato registreringsdato organisasjonsform næringskode telefon telefaks mobil e-post hjemmesideadresse organisasjonsnummer til hovedenhet tidligere navn registrert i Frivillighetsregisteret Teknisk beskrivelse av totalbestand indeks ER/FR: Når det gjelder koding av skilletegn mellom elementer og delelementer i kodingssyntaksen har vi lagt til grunn de faste skilletegnene som er beskrevet i «Online formidling av offentlig elektronisk registerinformasjon», Statskonsult 1996 side 75. Disse er: Segmentavslutter: (apostrof) Dataelementskilletegn: + (plusstegn) Delelementskilletegn: : (kolon) Opphevelsestegn:? (spørsmålstegn) Desimaltegn:, (komma) I forbindelse med overføring av data kan elementer og delelementer utelates fra et segment. Dette må det tas høyde for i samsvar med NISE-konseptet. Tegnsettet som benyttes fra BR er ISO tegnsett, og det brukes både store og små bokstaver i meldingene. Sist endret: Side 1.

2 Øvrig kodesett: Ident - Identifisering av de enkelte elementene i utvekslingen. Navn - Navn på element. S - Status: M = Mandatory/obligatorisk, C = Conditional/betinget. R - Antall ganger et element kan repeteres. Format - an = alfanumerisk tegn n = numerisk tegn an3 = 3 alfanumeriske tegn, fast lengde n3 = 3 numeriske tegn, fast lengde an..3 = opp til 3 alfanumeriske tegn n..3 = opp til 3 numeriske tegn 1.1. Segment for overføring av TOTALBESTAND INDEKS ER/FR Generelt om utveksling av Totalbestand indeks. Totalbestand indeks inneholder en oversikt med et utvalg av opplysninger som er registrert i Foretakseller Enhetsregisteret. Denne indeksen er altså felles for disse to registrene. Når det gjelder selve utvekslingen av totalbestand indeks, så foretas det ingen spørring mot Brønnøysundregistrene. Dette blir en oversending fra Brønnøysundregistrene til kunde etter avtale. I og med at dette ikke gjøres online, vil det ikke i denne utvekslingen bli oversendt noe NOL-segment for status/feilmeldinger. Av praktiske hensyn, og fordi at NISE-standarden tillater det, blir derfor NIB-segmentet i denne utvekslingen modifisert i forhold til den vanlige/faste svar-utvekslingen. Utvekslingsmottaker vil bli utelatt i det NIB-segmentet som er knyttet til totalbestand indeks. NIB-segment for totalbestand indeks blir som følge av dette: Ident Navn S R Format Kode N010 UTVEKSLINGSREFERANSE M Identifikasjonskvalifikator M an..4 * 0012 Avsenders identifikasjon M an..35 * 0013 Avsenders kontrollreferanse M an..35 * N020 UTVEKSLINGSAVSENDER M Identifikasjonskvalifikator M an..4 * 0021 Avsenders identifikasjon M an..35 * * Kolonnen «kode» i denne framstillingen viser om elementet skal være representert i selve NISE strengen. Sist endret: Side 2.

3 Record for oversending av totalbestand indeks - NTD-segment. Tabell for totalbestand indeks : Ident Navn S R Format Forklaring Verdi 0310 TABELL NAVN M 1 an..35 Tab. for Tot. indeks TOTIND 0320 ANT. KOLONNE M 1 n..4 Ant. kol. i svarrecord N330 KOLONNE NAVN M Navn kolonne 1 M 1 an..35 Organisasjonsnummer ORGNR Navn kolonne 2 M 1 an..35 Navn/firma. NAVN1 NAVN1-5 er å betrakte som et navn. Konkatinering kan imidl. by på probl. pga. innregistreringen Navn kolonne 3 M 1 an..35 NAVN Navn kolonne 4 M 1 an..35 NAVN Navn kolonne 5 M 1 an..35 NAVN Navn kolonne 6 M 1 an..35 NAVN Navn kolonne 7 M 1 an..35 Redigert navn/søkenavn REDNAVN Navn kolonne 8 M 1 an..35 Forretningsadresse. FADR1 FADR1-3 er å betrakte som samme adresse Navn kolonne 9 M 1 an..35 FADR Navn kolonne 10 M 1 an..35 FADR Navn kolonne 11 M 1 an..35 Forr. adr postnr. FPOSTNR Navn kolonne 12 M 1 an..35 Forr. adr poststed FPOSTSTED Navn kolonne 13 M 1 an..35 Forretning land FLAND Navn kolonne 14 M 1 an..35 Forr.adr utenlands UFADR poststed Navn kolonne 15 M 1 an..35 Postadresse PADR Navn kolonne 16 M 1 an..35 PADR Navn kolonne 17 M 1 an..35 PADR Navn kolonne 18 M 1 an..35 Postadresse postnr. PPOSTNR Navn kolonne 19 M 1 an..35 Postadresse poststed PPOSTSTED Navn kolonne 20 M 1 an..35 Postadresse land PLAND Navn kolonne 21 M 1 an..35 Postadr. utenlandsk UPPOSTSTED poststed/ nr er med her Navn kolonne 22 M 1 an..35 Forretningskommunenr KOMMKODE Navn kolonne 23 M 1 an..35 Forretningskommune FKOMMUNE Navn kolonne 24 M 1 an..35 Stiftelsesdato STIFTDATO Navn kolonne 25 M 1 an..35 Reg.dato enhet REGDATO Navn kolonne 26 M 1 an..35 Enhetstypekode. ENHKODE (For beskr. se vedlegg) Navn kolonne 27 M 1 an..35 Enhetstype beskrivelse ENHTYPE_BESKR Navn kolonne 28 M 1 an..35 Næringskode. NAERINGSKODE (For beskr. se vedlegg) Navn kolonne 29 M 1 an..35 Næringskodetekst NAERKODETXT Navn kolonne 30 M 1 an..35 Evt. fortsettelse av NAERKODETXT2 næringskodetekst Navn kolonne 31 M 1 an..35 Tilgjengelig (Off/Alle) TILGJENGELIGHET Navn kolonne 32 M 1 an..35 Telefon TLF Navn kolonne 33 M 1 an..35 Telefaks TFAKS Navn kolonne 34 M 1 an..35 Mobil MOBILTLF Navn kolonne 35 M 1 an..35 E-post EPOST Navn kolonne 36 M 1 an..35 Internett HTTP Navn kolonne 37 M 1 an..35 Orgnr. til hovedenheten. ORGH Sist endret: Side 3.

4 Navn kolonne 38 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 39 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 40 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 41 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 42 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 43 M 1 an..35 Frivillighetsregisteret(J/N FRIVILLIGREG N340 N350 KOLONNE MAKS LENGDE KOLONNE DATATYPE C C ) Er utelatt av segmentet. Dvs. i streng ( ) jfr.nise Er utelatt av segmentet. Dvs. i streng ( ) jfr.nise N360 DATA FOR RAD 1 M Data kolonne 1 M n..9 Hentes fra struktur Data kolonne 2 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 3 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 4 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 5 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 6 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 7 M an..36 Hentes fra struktur Data kolonne 8 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 9 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 10 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 11 M an..9 Hentes fra struktur Data kolonne 12 M an..28 Hentes fra struktur Data kolonne 13 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 14 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 15 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 16 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 17 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 18 M an..9 Hentes fra struktur Data kolonne 19 M an..28 Hentes fra struktur Data kolonne 20 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 21 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 22 M an..4 Hentes fra struktur Data kolonne 23 M an..26 Hentes fra struktur Data kolonne 24 M an..10 Hentes fra struktur. Eks. format: Data kolonne 25 M an..10 Hentes fra struktur. Eks. format: Data kolonne 26 M an..4 Hentes fra struktur Data kolonne 27 M an..70 Hentes fra struktur Data kolonne 28 M an..6 Hentes fra struktur Data kolonne 29 M an..70 Hentes fra struktur Data kolonne 30 M an..70 Hentes fra struktur Data kolonne 31 M an..1 Hentes fra struktur. O eller A Data kolonne 32 M 1 an..15 Hentes fra struktur Data kolonne 33 M 1 an..15 Hentes fra struktur Data kolonne 34 M 1 an..15 Hentes fra struktur Data kolonne 35 M 1 an..100 Hentes fra struktur Data kolonne 36 M 1 an..100 Hentes fra struktur Data kolonne 37 M 1 n..9 Hentes fra struktur Data kolonne 38 M 1 an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 39 M 1 an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 40 M 1 an..35 Hentes fra struktur. Sist endret: Side 4.

5 Data kolonne 41 M 1 an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 42 M 1 an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 43 M 1 an..1 Hentes fra struktur. J eller N Forklaring til tabellen "TOTIND": Ved flere forskjellige næringskoder/typer vil det bli returnert en rad for hver næringskode. Dvs. samme orgnr. og alle andre opplysninger, men med forskjellig næringskode. Ved flere forskjellige historiske navn vil det bli returnert en ny rad for hvert historisk navn. Dvs. tomt innhold i orgnr. og alle andre opplysninger, men med forskjellig historisk navn Eksempel på melding ( totalbestand indeks ).: NIB+BR: :+BR: ' NIH+NTRANS+GEN:BR:++BRDB:TOTIND' NTD+TOTIND+43+ORGNR:NAVN1:NAVN2:NAVN3:NAVN4:NAVN5:REDNAVN:FADR1:FADR2:FA DR3:FPOSTNR:FPOSTSTED:FLAND:UFADR:PADR1:PADR2:PADR3:PPOSTNR:PPOSTSTED:PLAN D:UPPOSTSTED:KOMMKODE:FKOMMUNE:STIFTDATO:REGDATO:ENHKODE:ENHTYPE_BESK R:NAERINGSKODE:NAERKODETXT1:NAERKODETXT2:TILGJENGELIGHET:TLF:TFAKS:MOBIL TLF:EPOST: :AAGAARD EURO-OIL AS:::::AAGAARD EURO-OIL AS:Strandv 20:::1366:LYSAKER:Norge::Postboks 33:::1366:LYSAKER:Norge::0219:BÆRUM: : :AS:Aksjeselskap:74840:Forretningsme ssig tjenesteyting ikke nevnt annet sted:: A: : :::::::::N +::::::::::::::::::::::::::::::::::::::AS HARALD M AAGAARD::::: +::::::::::::::::::::::::::::::::::::::AAGAARD BUNKER BROKERS AS::::: :ENTRACK NORGE AS:::::ENTRACK NORGE AS:Framv:::2264:GRINDER:Norge::Framveien:::2264:GRINDER:Norge::0423:GRUE: : :AS:Aksjeselskap:51620:Engrosh. med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet:: A: ::::::::::N..... NDI+:OPPSLAG:1' NIT' NIZ++BR: :' 1.2. Segment for overføring av ajourhold indeks ER/FR Generelt om av utvekslingen ajourhold indeks. Ajourhold indeks tilsvarer indeksen totalbestand indeks og blir oversendt distributører en gang i døgnet. Den vil inneholde opplysninger om foretak/enheter som det er foretatt endringer på siden sist Ajourhold indeks ble kjørt. Sist endret: Side 5.

6 Record for oversending av Ajourhold indeks - NTD-segment. Tabell for Ajourhold indeks: Ident Navn S R Format Forklaring Verdi 0310 TABELL NAVN M 1 an..35 Tab. for Tot. indeks AJOURIND 0320 ANT. KOLONNE M 1 an..4 Ant. kol. i svarrecord N330 KOLONNE NAVN M Navn kolonne 1 M 1 an..35 Organisasjonsnummer ORGNR Navn kolonne 2 M 1 an..35 Navn/firma. NAVN1 NAVN1-5 er å betrakte som et navn. Konkatinering kan imidl. by på probl. pga. innregistreringen Navn kolonne 3 M 1 an..35 NAVN Navn kolonne 4 M 1 an..35 NAVN Navn kolonne 5 M 1 an..35 NAVN Navn kolonne 6 M 1 an..35 NAVN Navn kolonne 7 M 1 an..35 Redigert navn/søkenavn REDNAVN Navn kolonne 8 M 1 an..35 Forretningsadresse. FADR1 FADR1-3 er å betrakte som samme adresse Navn kolonne 9 M 1 an..35 FADR Navn kolonne 10 M 1 an..35 FADR Navn kolonne 11 M 1 an..35 Forr. adr postnr. FPOSTNR Navn kolonne 12 M 1 an..35 Forr. adr poststed FPOSTSTED Navn kolonne 13 M 1 an..35 Forretning land FLAND Navn kolonne 14 M 1 an..35 Forr.adr utenlands UFADR poststed Navn kolonne 15 M 1 an..35 Postadresse PADR Navn kolonne 16 M 1 an..35 PADR Navn kolonne 17 M 1 an..35 PADR Navn kolonne 18 M 1 an..35 Postadresse postnr. PPOSTNR Navn kolonne 19 M 1 an..35 Postadresse poststed PPOSTSTED Navn kolonne 20 M 1 an..35 Postadresse land PLAND Navn kolonne 21 M 1 an..35 Postadr. utenlandsk UPPOSTSTED poststed/ nr er med her Navn kolonne 22 M 1 an..35 Forretningskommunenr KOMMKODE Navn kolonne 23 M 1 an..35 Forretningskommune FKOMMUNE Navn kolonne 24 M 1 an..35 Stiftelsesdato STIFTDATO Navn kolonne 25 M 1 an..35 Reg.dato enhet REGDATO Navn kolonne 26 M 1 an..35 Enhetstypekode. ENHKODE (For beskr. se vedlegg) Navn kolonne 27 M 1 an..35 Enhetstype beskrivelse ENHTYPE_BESKR Navn kolonne 28 M 1 an..35 Næringskode. NAERINGSKODE (For beskr. se vedlegg) Navn kolonne 29 M 1 an..35 Næringskodetekst NAERKODETXT Navn kolonne 30 M 1 an..35 Evt. fortsettelse av NAERKODETXT2 næringskodetekst Navn kolonne 31 M 1 an..35 Tilgjengelig (Off/Alle) TILGJENGELIGHET Navn kolonne 32 M 1 an..35 Telefon TLF Navn kolonne 33 M 1 an..35 Telefaks TFAKS Navn kolonne 34 M 1 an..35 Mobil MOBILTLF Navn kolonne 35 M 1 an..35 E-post EPOST Navn kolonne 36 M 1 an..35 Internett HTTP Sist endret: Side 6.

7 Navn kolonne 37 M 1 an..35 Orgnr. til hovedenheten. ORGH Navn kolonne 38 M 1 an..35 Slette dato enhet SLETTETDATOER Navn kolonne 39 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 40 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 41 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 42 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 43 M 1 an..35 Historisk navn. HNAVN Navn kolonne 44 M 1 an..35 Frivillighetsregisteret(J/N FRIVILLIGREG N340 N350 KOLONNE MAKS LENGDE KOLONNE DATATYPE C C ) Er utelatt av segmentet. Dvs. i streng ( ) jfr.nise Er utelatt av segmentet. Dvs. i streng ( ) jfr.nise N360 DATA FOR RAD 1 M Data kolonne 1 M n..9 Hentes fra struktur Data kolonne 2 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 3 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 4 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 5 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 6 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 7 M an..36 Hentes fra struktur Data kolonne 8 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 9 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 10 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 11 M an..9 Hentes fra struktur Data kolonne 12 M an..28 Hentes fra struktur Data kolonne 13 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 14 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 15 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 16 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 17 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 18 M an..9 Hentes fra struktur Data kolonne 19 M an..28 Hentes fra struktur Data kolonne 20 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 21 M an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 22 M an..4 Hentes fra struktur Data kolonne 23 M an..26 Hentes fra struktur Data kolonne 24 M an..10 Hentes fra struktur. Eks. format: Data kolonne 25 M an..10 Hentes fra struktur. Eks. format: Data kolonne 26 M an..4 Hentes fra struktur Data kolonne 27 M an..70 Hentes fra struktur Data kolonne 28 M an..6 Hentes fra struktur Data kolonne 29 M an..70 Hentes fra struktur Data kolonne 30 M an..70 Hentes fra struktur Data kolonne 31 M an..1 Hentes fra struktur. O eller A Data kolonne 32 M 1 an..15 Hentes fra struktur Data kolonne 33 M 1 an..15 Hentes fra struktur Data kolonne 34 M 1 an..15 Hentes fra struktur Data kolonne 35 M 1 an..100 Hentes fra struktur Data kolonne 36 M 1 an..100 Hentes fra struktur Data kolonne 37 M 1 n..9 Hentes fra struktur Data kolonne 38 M 1 an..10 Hentes fra struktur. Eks. format: Sist endret: Side 7.

8 Data kolonne 39 M 1 an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 40 M 1 an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 41 M 1 an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 42 M 1 an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 43 M 1 an..35 Hentes fra struktur Data kolonne 44 M 1 an..1 Hentes fra struktur. J eller N Forklaring til tabellen "AJOURIND": * Samme som for tabellen "TOTIND" Eksempel på melding ( ajourhold indeks ). (Fra virkeligheten) NIB+BR: :+BR: ' NIH+NTRANS+GEN:BR:++BRDB: AJOURIND NTD+AJOURIND+44+ORGNR:NAVN1:NAVN2:NAVN3:NAVN4:NAVN5:REDNAVN:FADR1:FADR2: FADR3:FPOSTNR:FPOSTSTED:FLAND:UFADR:PADR1:PADR2:PADR3:PPOSTNR:PPOSTSTED:PLA ND:UPPOSTSTED:KOMMKODE:FKOMMUNE:STIFTDATO:REGDATO:ENHKODE:ENHTYPE_BES KR:NAERINGSKODE:NAERKODETXT1:NAERKODETXT2:TILGJENGELIGHET:TLF:TFAKS:MOBI LTLF:EPOST: SLETTETDATOER:HNAVN1:HNAVN2:HNAVN3:HNAVN4:HNAVN5:FRIVILLIGREG :AAGAARD EURO-OIL AS:::::AAGAARD EURO-OIL AS:Strandv 20:::1366:LYSAKER:Norge::Postboks 33:::1366:LYSAKER:Norge::0219:BÆRUM: : :AS:Aksjeselskap:74840:Forretningsme ssig tjenesteyting ikke nevnt annet sted:: A: : ::::::::::N +:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::AS HARALD M AAGAARD:::: +:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::AAGAARD BUNKER BROKERS AS:::: :ENTRACK NORGE AS:::::ENTRACK NORGE AS:Framv:::2264:GRINDER:Norge::Framveien:::2264:GRINDER:Norge::0423:GRUE: : :AS:Aksjeselskap:51620:Engrosh. med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet:: A: :::::::::::N NDI+:OPPSLAG:1' NIT' NIZ++BR: :' Sist endret: Side 8.

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret EVRY AS Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 Overordnet tjenestebeskrivelse... 1 2 Produkter... 2 2.1 Årsregnskap

Detaljer

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Definisjon Åpne data Fire egenskaper kjennetegner åpne data: De er tilgjengelig for alle De er i maskinlesbare formater De er gratis De kan fritt gjenbrukes/viderebrukes

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.1 Dato: 24.04.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

Årsregnskap for regnskapsåret 2011

Årsregnskap for regnskapsåret 2011 Årsregnskap for regnskapsåret 2011 Organisasjonsnr: 995 359 774 Navn/foretaksnavn: SAGA TANKERS ASA Forretningsadresse: c/o Ferncliff TIH AS Sjølyst plass 2 0278 OSLO Brønnøysundregistrene 22.07.2014 Brønnøysundregistrene

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Oversikt over relevante registre fra Brønnøysundregistrene og hvordan man kan bruke disse Innholdet i presentasjonen En oversikt over hvilke

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

EE Brønnøysundregistrene

EE Brønnøysundregistrene EE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET recristr.: Organisasjonsnr.: 874 777 072 Navn/foretaksnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG 18.02.2009 Forretningsadr.: Alf Nebbs gate 2 13.12.2010

Detaljer

Presisering av identifikatorer i EHF formatene

Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: 1000002 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet API- dokumentasjon En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet Side: 2 av 7 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011

Registerutskrift. Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Organisasjonsnr: 974 767 880 Navn/foretaksnavn: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Forretningsadresse: Høgskoleringen 1 Brønnøysundregistrene 26.04.2011 Brønnøysundregistrene Postadresse:

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Uoffisielle adresser i Enhetsregisteret

Uoffisielle adresser i Enhetsregisteret Elin Strandheim, Enhetsregisteret Resultater av å bruke matrikkelen Rutiner ved registrering Tiltak Utfordringer, flere tall Vi vil registrere bare offisielle adresser i Enhetsregisteret MEN Så enkelt

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender

Detaljer

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2015 0018 2343 32

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2015 0018 2343 32 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 BRØNNØYSUND Innsender: Auskarnes 3 9518 ALTA Sammendrag av elektronisk registrering Dato: 27.03.2015 Side 1/5 Meldingstype Nyregistrering Organisasjonsform Samvirkeforetak

Detaljer

Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg

Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg Trondheim kommunes søkeportal for frivilligheten, idrett, friluftsliv, kunst- og kulturaktører Finn organisasjon Søk om tilskudd Søk om lån/leie av kommunalt lokale/idrettsanlegg Logg inn Registrer organisasjon

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.4 Dato: 29.10.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 7 7 9 O MALM Brønnøysund 30.04.2016 LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000746946-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000746946-OOO02 Registerutskrift fra SAKSYS 20l6000O746946

Detaljer

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

Oppdatering 4 ESA Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA server/web versjon

Oppdatering 4 ESA Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA server/web versjon Postadresse: EVRY Postboks 4 1330 Fornebu Besøksadresse: Snarøyveien 30 A Fornebu Til brukere av ESA Dato: 28.06.2017 Ref.: Ragnar Sturtzel Oppdatering 4 ESA 8.1.2.2 Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA

Detaljer

01.12.2011. Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse. Visjon og hovedmål. Svein Erik Grønmo

01.12.2011. Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse. Visjon og hovedmål. Svein Erik Grønmo Åpne data / Steinar Ekse Visjon og hovedmål 1 Visjon og hovedmål Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde Vi

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene ' ij HELSE SØR-ØST RHF Postboks 404 2303 HAMAR Brønnøysund LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000506182-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000506182-00002 Registerutskrift

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 Record ID varchar(11) Inneholder tilbyderens unike id for listingen

Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 Record ID varchar(11) Inneholder tilbyderens unike id for listingen VEDLEGG 1 ANBEFALT RECORDLAYOUT Dette vedlegget er anbefalt format (recordlayout) for utveksling av nummeropplysningsinformasjon. Vedlegget verken innskrenker eller utvider tilbyders utleveringsplikt etter

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET

ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET ARBEIDSLISTE FOR IDRETTSLAG OG BEDRIFTSIDRETTSLAG UTEN ORGANISASJONSNUMMER I ENHETSREGISTERET REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere klubben må identifisere

Detaljer

Næringslivets oppgaveplikter

Næringslivets oppgaveplikter Næringslivets oppgaveplikter Send blanketten til: Brønnøysundregistrene Oppgaveregisteret 8910 BRØNNØYSUND Oppgaveregisteret (OR) skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene =I 1111=1 ffi I EE Kundenr : 974132 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Gaute Krogfjord Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til elektronisk utfylt

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Filematch Foretak Vask og vedlikehold

Filematch Foretak Vask og vedlikehold Versjon: 1.0 Dato: 31.05.12 evry.com Tjenestebeskrivelse Filematch Foretak Vask og vedlikehold Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 0 31.05.12 Konvertert til EVRY-mal Tove

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 101= 1 110111 EION le= 110111 MI INIE Brønnøysundregistrene Kundenr : 2132215 Wiersholm, Mellbye & Bech AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres ref.: Siri Rosendal Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse Åpne data / Steinar Ekse Visjon og hovedmål Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde Vi skal gjøre næringslivets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 911 791 951 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK BERGEN AS Forretningsadresse: Lønningsvegen 2 5258

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes)

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes) 1. Foreningens navn Samordnet registermelding Forenklet blankett for foreninger for registrering i Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og NAV Aa-registeret

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des. EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Notater. Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 2008/19.

Notater. Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 2008/19. 2008/19 Notater Jan Furseth Notater Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bedriftsregister Innhold 1.

Detaljer

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn Brukerguide Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn VERSJON: 3 FEBRUAR 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNLOGGING... 4

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) Generelt Altinn er en portal, et felles nettsted for innlevering av offentlige skjemaer på Internet. Altinn er et samarbeid mellom flere offentlige etater som innhenter

Detaljer

Opprett fullmakt på 10 minutter

Opprett fullmakt på 10 minutter Viktig før oppstart Daglig leder/direktør, styreleder eller styremedlem, registrert i Brønnøysundregisteret for ditt selskap, må registrere bedriften. Det er kun disse personene som har tilgang til systemet

Detaljer

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 -

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 - Vareformat XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:

Detaljer

4.12.2014 2014/22738/AR Eie d m3f0"va ninq Deres dato Deres referanse

4.12.2014 2014/22738/AR Eie d m3f0va ninq Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse 4.12.2014 2014/22738/AR Eie d m3f0"va ninq Deres dato Deres referanse 1 av 1 Kartverket Tinglysing 3507 HØNEFOSS NNKOMMET JOURNALNR: 8 537 240 09 DES 2014 STATENS KARTVERK Tinglysing

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang ForsendelseServiceV5 Her beskrives funksjonalitet for ForsendelseServiceV5 WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang For å benytte webservicen må en bruke HTTP Basic autentication

Detaljer

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet

Detaljer

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4 LEVERINGSBETINGELSER Elektronisk Adresseoppdatering (EA) Innhold Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Hvordan gjør jeg det?... 4 Eksempel på EA sending... 4 EA-merket... 4 Strekkoder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være høyrestilt

Detaljer

Svein Erik Grønmo. Åpne data Brønnøysundregistrene

Svein Erik Grønmo. Åpne data Brønnøysundregistrene Åpne data Brønnøysundregistrene Visjon Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Instrumentelle verdier Kompetanse Nettverk IT-infrastruktur Kapital VISJON Brønnøysundregistrene skal være en tillitsskapende

Detaljer

Bakgrunn og motiver. Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør. Milepæler: Det nasjonale kompetansesenteret for IT og Demokrati i Norge

Bakgrunn og motiver. Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør. Milepæler: Det nasjonale kompetansesenteret for IT og Demokrati i Norge Nytt landsdekkende lekdommerregister Faglig forum for formannskapssekretærer Terje Gusdal Bakgrunn og motiver Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør Formål: forenkle de manuelle valgoppgjørene

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet/tiltaket. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012

Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012 Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Behovet for modernisering Fremtidens folkeregister Spørsmål / innspill Behovet for

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon IFTS S93.A INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender

Detaljer

Autoeksport til Notus

Autoeksport til Notus Innhold Autoeksport til Notus... 2 Def. autoeksport... 2 Service-komponenter (skjema)... 7 Service-komponenter (PLExportEngine)... 8 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Autoeksport til Notus I denne

Detaljer

Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008. H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket

Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008. H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket 2008/19 Notater ra o z JA ra Jan Furseth Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

DV-instruks Buede Glassfelter

DV-instruks Buede Glassfelter DV-instruks Buede Glassfelter Til Styret i Sameiet Akersbakken 39 v/ Harald Berg Akersbakken 39 0170 Oslo Dato : 16. nov. 2006 Fra C. A. Suphammer Krusebyvn. 64, 1540 Vestby Prosjekt : Akersbakken 39 vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning SmartCheck

Brukerveiledning SmartCheck Brukerveiledning SmartCheck Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Logg inn... 4 Justering av menylinjen (anbefalt å gjøre)... 5 Søk... 5 Selektering... 6 Avansert selektering... 7 Mitt søk... 9 SmartCheck

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Vask og ajourhold infotorgperson

Vask og ajourhold infotorgperson Versjon: 1.2 Dato: 11.08.14 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask og ajourhold infotorgperson Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av o.1 0 23.04.2013 NY MMH 0.2 07.05.2013

Detaljer