Svein Erik Grønmo. Åpne data Brønnøysundregistrene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svein Erik Grønmo. Åpne data Brønnøysundregistrene"

Transkript

1 Åpne data Brønnøysundregistrene

2

3 Visjon Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Instrumentelle verdier Kompetanse Nettverk IT-infrastruktur Kapital VISJON Brønnøysundregistrene skal være en tillitsskapende myndighetsutøver og datakilde, som skal gjøre næringslivets samhandling med norsk forvaltning enklere POSISJON En offentlig etat, dataeier og samarbeidspartner som går nye veier for å dyrke gode idéer og innovasjon FORRETNINGSIDÉ Brønnøysundregistrene skal bidra til at det skapes varige verdier og settes tydelige spor i form av innovasjon og samfunnsøkonomisk gevinst Emosjonelle verdier Troverdighet Lagspill Langsiktighet

4 Oppdrag fra Regjeringen Tildelingsbrev til etater for 11/12 Tilgjengeliggjøring av offentlige data for viderebruk Virksomhetene skal gjøre informasjon tilgjengelig i form av rådata i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi og kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne. Regjeringen har i Soria Moria II tydeliggjort at offentlig informasjon som hovedregel bør være gratis

5 NORGE Semicolon-prosjektet Samhandling i offentlig sektor SVERIGE Etater Brønnøysundregistrene Skattedirektoratet DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT KS (Kommunesektorens organisasjon) Helsedirektoratet KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS SSB (Statistisk sentralbyrå) Innovasjonspartnere Karde AS (prosjekteier og prosjektleder) Computas AS NorStella DNV - Det Norske Veritas SINTEF Universiteter SERI - Senter for rettsinformatikk (Universitetet i Oslo) Institutt for informatikk (Universitetet i Oslo) Institutt for informasjonssystemer (Universitetet i Agder) Handelshøyskolen BI Linköpings universitet Etater Skatteverket (Koordinator) Bolagsverket Innovasjonspartnere Peter Krantz AB (Enmannsfirma) Groth & Groth AB Metametrix Development & Consulting AB AB Terminologicentrum TNC (Søsterorganisasjon av det norske språkrådet) Frontwalker AB (Konsulentselskap som har flere oppdrag for Bolagsverket) Norske bidragsytere Karde AS Computas AS Brønnøysundregistrene

6 MENY-ER/FR MENY-RR MENY-Kart MENY-Skatt MENY-Veg MENY-Fylke MENY-Mat Org.nr A A A A A A Firmanavn B B B B B B Adresse C C C C C C etc etc etc etc etc etc etc Juridiske begrensninger

7 Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret Frem til 19. nov. 12 Organisasjonsnummer Foretaksnavn Forretningsadresse Kommune (FADR) Postadresse Telefonnummer E-postadresse Telefaksnummer E-postadresse Internettadresse Registrert i Enhetsregisteret (dato) Stiftelsesdato Daglig leder/adm Dir Kontaktperson (Dersom ingen registrert daglig leder) Næringskode(r) Sektorkode Diverse tilknytninger til andre register Tilleggsopplysninger f.o.m 19. nov. 12 Signatur Prokura Styre Deltakere i ANS og DA Revisor(orgnr, navn, read) Regnskapsfører(orgnr, navn, rfad) Virksomhet/art/bransje Vedtektsfestet formål Særlige opplysninger (alle registrerte) Underenheter (lenke til egen side)

8 Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret Frem til 19. nov. 12 Organisasjonsnummer Foretaksnavn Forretningsadresse Kommune (FADR) Postadresse Internettadresse Registrert i Enhetsregisteret (dato) Stiftelsesdato Daglig leder/adm Dir Kontaktperson (Dersom ingen registrert daglig leder) Næringskode(r) Sektorkode Diverse tilknytninger til andre register Tilleggsopplysninger f.o.m 19. nov. 12 Signatur Prokura Styre Deltakere i ANS og DA Revisor(orgnr, navn, read) Regnskapsfører(orgnr, navn, rfad) Virksomhet/art/bransje Vedtektsfestet formål Særlige opplysninger (alle registrerte) Underenheter (lenke til egen side) Fjernet f.o.m. 19. nov. 12 Telefonnummer E-postadresse Telefaksnummer E-postadresse

9 Kluge advokatfirma

10

11

12

13

14 Innsynstjeneste i Produkter & tjenester fra Brønnøysundregistrene 16. juni 11 åpnet Brønnøysundregistrene innsynstjenesten «Produkter & tjenester» i Altinn Første tjenesteeier i Norge som etablerte en slik tjeneste

15 Registerutskrift Firmaattest Årsregnskap Produkter & tjenester fra Brønnøysundregistrene Bekreftelse fra Konkursregisteret Pantattest Foretak Pantattest - Privat Rolleoversikt Næringsvirksomhet Rolleoversikt Ikke næringsvirksomhet

16 Aksetittel Produkter & tjenester Altinn Manuell Nettbutikk Totalt

17 DIFI-datahotell Datahotellet er et nettsted hvor dataeiere kan publisere sine datasett uten å måtte gjøre investeringer i ny infrastruktur eller ny programvare. Datahotellet er gratis for alle offentlige virksomheter i Norge. BR sjekket inn i hotellet 12. juni 12

18 Data fra ER ligger i datahotellet (Nattlig oppdatering) Informasjonselement Orgnr Beskrivelse Organisasjonsnummer brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret består av ni siffer og starter på tallet 8 eller 9. Navn Organisasjonsform Forretningsadr Forradr postnr Forradr poststed Forradr kommnr Land Postadresse Ppostnr Ppoststed Land Reg i FR Enhetens/foretakets offisielle navn Angir hvilken form for juridisk organisering som er valgt for enheten. Enhetens geografiske beliggenhet Gate-/vegadresse Postnummer til enhetens geografiske beliggenhet Poststed til enhetens geografiske beliggenhet Kommunenummeret til kommunen der enheten er lokalisert Angir hvilket land Enhetens postadresse, derom denne er forskjellig fra forretningsadresse Postnummer til postadressens poststed Postadressens poststed Angir hvilket land Angir om enheten er registrert i Foretaksregisteret, i tillegg til Enhetsregisteret

19 NYE dataelementer i datahotellet (Januar 13) Informasjonselement Næringskode 5 siffer Beskrivelse Angir samtlige næringskoder på registrert på hovedforetaket, ikke underenhet Registrert i MVA-registeret Angir om enheten/foretaket er registrert i MVA-registeret

20 Bruksområder ER-datasett Datasettet som er lagt ut er begrenset, imidlertid er omfattende brukserfaring kartlagt: Direkte oppslag for å finne firmanavn og adresse Kvalitetsheving/adressevask av Kunderegister Leverandørregister Næringsliv i kommune Økonomisystem automatisk innhenting av foretaksinformasjon Automatisk kontroll på om kundeportefølje, leverandører er registrert i MVAregisteret Nettbutikker Preutfylling av av informasjon ved f.eks nettbestillinger etc. Adresseutrekk ved utsendelse til foretak i en gitt kommune De enkelte foretak kan sjekke kvaliteten på egen adresse registrert i Enhetsregisteret (Vil forhåpentligvis medføre større databruk med påfølgende endringsmeldinger som øker adressekvaliteten i ER.) Oppslagstjeneste på norske foretak i utlandet (Forbedringspotensial - Legg ut hjelpetekster på engelsk) Analysemuligheter innen geografisk område. Vise utviklingen innenfor norsk næringsliv (vekst/reduksjon innen ulike org.former)

21

22 Datahotell (Enkeltoppslag) API/csv Api/html Api/xml Api/jsonp Api/json Juni Juli August September Oktober

23 Datahotell (Enkeltoppslag) API/csv Api/html Api/xml Api/jsonp Api/json Juni Juli August September Oktober November

24 500 Datahotell (Download-Total) Juni Juli August September Oktober November

25 Landsoversikt -12 (Juni - November) UK Norway Ukjent Brazil Tyskland Ukraina Spania Sverige Polen Nederland Island

26 Open Government Partnership OGP, først lansert av USAs president i en tale i FN i september 10, er å fremme en åpen, tilgjengelig og velfungerende offentlig sektor, som grunnlag for demokrati og deltakelse, styrket sivilsamfunn, rettsstat og tilrettelegging for økonomisk og sosial utvikling i alle verdens land. Bruk av teknologi som legger til rette for innbyggernes deltakelse og en åpen og etterrettelig forvaltning står også sentralt. Norge er invitert til å sitte i styringsgruppa for initiativet, sammen med USA, Storbritannia, Brasil, Mexico, Sør- Afrika, Indonesia og Filippinene

27 Måling av åpne foretaksdata i OGP Måleparameter Gratis og åpne søk etter foretak Åpen lisensiering Datasett tilgjengelig for nedlastning Detaljert informasjon om ledelse tilgjengelig Lovpålagte registreringer Tilgjengelig informasjon om aksjeeiere

28 Måling av åpne foretaksdata i OGP (Max 100 poeng) AZERBAIJAN 0 BRAZIL 0 GHANA 0 GREECE 0 KENYA 0 LIBERIA 0 MALTA 0 PHILLIPPINES 0 ROMANIA 0 SPAIN 0 TANZANIA 0

29 Måling av åpne foretaksdata i OGP (Max 100 poeng) ALBANIA ARMENIA BULGARIA CANADA 12 COLOMBIA CROATIA CZECH REPUB. DENMARK ESTONIA GEORGIA ISRAEL ITALY JORDAN LATVIA LITHUANIA MEXICO MOLDOVIA MONTENEGRO NETHERLANDS NORWAY PANAMA PERU SLOVAK REPUBLIC SOUTH AFRICA SWEDEN TRINIDAD & TOBAGO TURKEY UK (current) UK (July) UKRAINE UNITED STATES

30 Måling av åpne foretaksdata i OGP (Max 100 poeng) ALBANIA ARMENIA BULGARIA CANADA 12 COLOMBIA CROATIA CZECH REPUB. DENMARK ESTONIA GEORGIA ISRAEL ITALY JORDAN LATVIA LITHUANIA MEXICO MOLDOVIA MONTENEGRO NETHERLANDS NORWAY PANAMA PERU SLOVAK REPUBLIC SOUTH AFRICA SWEDEN TRINIDAD & TOBAGO TURKEY UK (current) UK (July) UKRAINE UNITED STATES

31 Måling av åpne foretaksdata i OGP (Max 100 poeng) ALBANIA ARMENIA BULGARIA CANADA 12 COLOMBIA CROATIA CZECH REPUB. DENMARK ESTONIA GEORGIA ISRAEL ITALY JORDAN LATVIA LITHUANIA MEXICO MOLDOVIA MONTENEGRO NETHERLANDS NORWAY PANAMA PERU SLOVAK REPUBLIC SOUTH AFRICA SWEDEN TRINIDAD & TOBAGO TURKEY UK (current) UK (July) UKRAINE UNITED STATES

32 Hj Måleparameter Gratis og åpne søk etter foretak Åpen lisensiering Datasett tilgjengelig for nedlastning Detaljert informasjon om ledelse tilgjengelig Lovpålagte registreringer Tilgjengelig informasjon om aksjeeiere

33

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Definisjon Åpne data Fire egenskaper kjennetegner åpne data: De er tilgjengelig for alle De er i maskinlesbare formater De er gratis De kan fritt gjenbrukes/viderebrukes

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Sopra Steria Group 2015. Datahotellet innovasjon, kvalitet og effektivitet

Sopra Steria Group 2015. Datahotellet innovasjon, kvalitet og effektivitet Sopra Steria Group 2015 Datahotellet innovasjon, kvalitet og effektivitet Forord Denne rapporten oppsummerer et prosjekt som har gjennomført en undersøkelse blant brukerne av «Datahotellet» (http://hotell.difi.no).

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Notater. Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 2008/19.

Notater. Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 2008/19. 2008/19 Notater Jan Furseth Notater Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bedriftsregister Innhold 1.

Detaljer

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR FOR ELEKTRONISK SAMHANDLING SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2011-02-28 913A0304

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Versjon 1.0 14. januar 2002 KITH Rapport 12/01 ISBN 82-7846-115-5 KITH-rapport Tittel Grunnlag for standardisering av personalia,

Detaljer

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Samordnet registermelding Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts-

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Samordnet registermelding Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Strategi. Strategi for åpne kart- og eiendomsdata

Strategi. Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Strategi Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Innhold Åpen og gratis tilgang til kart- og eiendomsdata...5 1 Prinsipper for åpne offentlige kart- og eiendomsdata...6 1.1 Generelt...6 1.2 Prioriteringer...7

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i nhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret

Detaljer

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati Rapport 1 2010 Offentlige data for innovasjon og demokrati ISBN 978-82-92447-41-3 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-42-0 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsregisteret NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Forenklet blankett for foreninger Veiledning Samordnet registermelding Veiledning til blanketten for registrering i Enhetsregisteret Frivillighetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

StatRes Statlig ressursbruk og resultater

StatRes Statlig ressursbruk og resultater 2. juni 2010 StatRes Statlig ressursbruk og resultater Torgeir Skovdahl Torgeir.skovdahl@ssb.no Statistisk sentralbyrå, Norge (SSB) Prosjektleder StatRes Abstract: Statistisk sentralbyrå (SSB) skal på

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer