Saker til behandling. 66/12 12/ Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon SAKSKART Side 64/12 65/12 12/ / Saker til behandling Meldinger til kommunestyret 20. september Delegerte vedtak - kommunestyret 20. september /12 12/ Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 67/12 12/ Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag 18 68/12 12/ Søknad om fritak fra politisk verv - Kontrollutvalget 19 69/12 12/ Valg av medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger i forliksrådet /12 12/ Søknad fra IL Flåværingen til renovering av Flå Stadion 23 71/12 12/ Søknad om etablerertilskudd - Mingle Fjellmat DA 24 72/12 12/ Medlemskap i lokalsamfunnsforeningen 25 73/12 12/ Tilleggsbevilgning - Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP 28 74/12 12/ Eiendomsskatt - Takseringsprinsipper /12 12/ Søknad om forhøyelse av festeavgifter - Flå kirkegård 31 76/12 12/ Papirløse møter - ipad til politikere 34 1

2 77/12 12/ Handlingsprogram og økonomiplan /12 12/ Tertialrapport nr Flå kommune 49 79/12 12/ Sluttbehandling: forslag til detaljregulering av områdene F/H1 og F/H2 i gjeldende reguleringsplan for Høgevarde HV /12 12/ Rullering av plan for psykososialt krisearbeid i Flå kommune 56 81/12 12/ Rullering av Smittevernplan Flå kommune /12 12/ Rullering av plan for helsemessig og sosial beredskap Flå kommune Sted, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 64/12 Meldinger til kommunestyret 20. september 2012 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Årsmelding 2011 Rv7 2. Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr

4 65/12 Delegerte vedtak - kommunestyret 20. september 2012 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 044 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak 172/12 12/ Norefjellhytta Jellum Byggeservice AS, Eggedal Innsendte mangler til søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på gbnr. 18/231 Reinsjøfjell Øvre 173/12 12/ Norefjellhytta Jellum Byggservice AS, Eggedal Søknad om ferdigattest av hytte gbnr 18/231 tomt 5 Ferdigattest gitt. 174/12 12/ Griff Arkitektur as, Fredrikstad Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på gbnr 29/181 tomt nr /12 12/ Øyvind Riggenholt, Flå Refusjon av for mye betalt i slamavgift Refusjon gitt. 176/12 12/ LH Bygg Hytter as, Oppdal Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. Gbnr 28/52, HV3, Høgevarde Ferdigattest gitt. 177/12 12/ Ola Rapp og Kari Stillingen, Flå Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket gbnr.; 11/29 Søknaden godkjent. 178/12 12/ Arkitektene Fosse og Aasen Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av frittliggende avfallsskur på gbnr 25/82 Flå sentrum 4

5 179/12 12/ Arve Brekkhus/Heidi Rødal, Kløfta Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 29/175 tomt 246 HV6 180/12 12/ Frode Pettersen, Oslo Søknad om oppføring av garasje og overbygg på inngangspartiet på eiend. Gbnr 29/257, Høgevarde 181/12 12/ Rune Endrerud, Flå Søknad om oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen gbnr 8/13 182/12 12/ Flemming Roa, Flå Søknad om utslippstillatelse av gråvann til hytte på eiendommen gbnr 9/451 Skarsdalen 183/12 12/ Svein Gislerud, Flå Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus på eiendommen gbnr 25/6, Jacobsli Dispensasjon gitt på vilkår. 184/12 12/ Mesterlaft Norge AS, Stavern Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av bolighus på gbnr 6/3 Lien i Gulsvik 185/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 513, HV2, Høgevarde Godkjent på vilkår 186/12 12/ Bjørg Lund, Borgen Søknad om oppføring av bod på eiend. Gbnr 31/18, Vika i Flå kommune 187/12 12/ Lars Gunnar Sønsteby, Lier Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet gbnr 3/22 tomt nr 15 Østre Svarteli 188/12 12/ Lars Gunnar Sønsteby, Lier Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet gbnr 3/22 tomt 17 Østre Svarteli Søknad godkjent. 189/12 12/00723 Sigmund Heiplass, Jar Søknad om motorferdsel i utmark Dispensasjon gitt. 5

6 190/12 Delegert sak 190/12 UTGÅR 191/12 12/ Per Olav Gjerden, Hokksund Søknad om ferdigattest av hytte på gbnr 18/335 Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 192/12 12/ Sivilarkitekt Trond Fossen as, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 10/336, Veneli i Flå kommune 193/12 12/ Geilo Laft as, Nesttun Søknad om oppføring av hytte på anneks på eiendommen gbnr 28/127, Høgevarde 194/12 12/ ProsjektConsult as v/kristian Sigvartsen, Oslo Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 29/264, Høgevarde Ferdigattest gitt. 195/12 12/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 29/231, Høgevarde Ferdigattest gitt. 196/12 12/ Eikås Hytter og Hus AS, Eiken Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/318 Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 197/12 12/ Ålhytta as, Ål Søknad om endring av tidligere gitt tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/360, tomt 44, Reinsjøfjell 198/12 12/ Eystein Lund, Oslo Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av garasje, badstutilbygg og treningsbu på eiendommen gbnr 29/127, tomt 175, Høgevarde 199/12 12/ Olav Thon, Oslo Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gbnr 25/1 m.fl. Vold Konsesjon innvilget. 6

7 200/12 12/ Eli Grøttheim, Oslo Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 18/127, Trøgaset 201/12 12/ Brita-Karin og Tarjei Lie, Oslo Søknad om oppføring av garasje med bod på eiendommen gbnr 28/121 på Høgevarde 202/12 12/ Morten Mortensen, Oslo Søknad om oppføring av anneks på eiendommen gbnr 9/78, Skarsdalen 203/12 12/ Magnar Slettebø, Oslo Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 9/95, Dagali i Flå kommune 204/12 Delegert vedtak 204/12 UTGÅR 205/12 12/ Mistralaft AS, Rendalen Søknad om lokal godkjenning av foretak, Mistralaft AS 206/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 504, HV2, Høgevarde 207/12 12/00751 Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 509, HV2, Høgevarde 208/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 540, HV2, Høgevarde 209/12 12/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 tomt T1 Tunnelen 2, område ABB6-7 7

8 210/12 12/00746 Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 T2 Tunnelen 2, område ABB /12 12/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 T3 Tunnelen 2, område ABB /12 12/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 T4 Tunnelen 2, område ABB /12 12/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 T5 Tunnelen 2, område ABB /12 12/ Kristin og Marius Kulsrud, Oslo Igangsettingstillatelse for grunnarbeider: Hytte på eiendommen gbnr 18/366, Reinsjøfjell Øvre tomt /12 12/ Anleggsplan as v/odd-eldar Tveiten, Veggli Utslipps- og igangsettingstillatelse for etablering av renseanlegget for sanitært avløpsvann for nytt hyttefelt på Flatvollen, gbnr 18/343 i Flå kommune Igangsettingstillatelse gitt på vilkår. 216/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 501, HV2, Høgevarde 217/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 506, HV2, Høgevarde 218/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen 30/19, tomt 507, HV2, Høgevarde 8

9 219/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 525, HV2, Høgevarde 220/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 534, HV2, Høgevarde 221/12 12/ Gunnar Kolbjørn Viko (Oslo), Tor Skjong (Asker), Kjersti Knudsen (Asker) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet: Tidligere feste nr 3 under gbnr 17/1 222/12 12/ Tilbyderne Rehabilitering av kommunal veg over Støåsen. Asfaltarbeider. Valg av entreprenør. Entreprenør valgt 223/12 12/ Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, Drammen Søknad om utvidet jakttid på elg i Flå kommune Søknad sendt 224/12 12/ Torger Kolsrud, Flå Søknad om fritak for kommunale avgifter 2012 gbnr 18/47, 55 Fritak gitt. 225/12 12/ Sælid Bygg as Søknad om ferdigattest for tilbygg på hytte, gbnr 18/173 Kollen seter Ferdigattest gitt. 226/12 12/ Mesterlaft Norge as, Stavern Søknad om ferdigattest for bolighus på gbnr 6/3 Lien Ferdigattest gitt. 227/12 12/ Norefjellhytta Jellum Byggservice as, Eggedal Avstandserklæring for plassering av hytte på gbnr 18/228 Øvre Reinsjøfjell 228/12 12/ Norefjellhytte Jellum Byggservice as, Eggedal Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/228, Øvre Reinsjøfjell i Flå Ferdigattest gitt. 229/12 12/ SenterBygg entreprenør as, Åmot Søknad om ferdigattest på hytte gbnr 18/344, tomt 122, Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 9

10 230/12 12/ Jøra Bygg as, Follebu Søknad om ferdigattest for garasje på eiendommen gbnr 29/200, Høgevarde Ferdigattest gitt. 231/12 12/ Jens Jørn Svare, Krøderen Anmodning om ferdigattest av hytte på eiendommen gbnr 18/278 tomt 27 på Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 232/12 12/ Tømrer Knut Riis, Noresund Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/85, tomt 38, HV3, Høgevarde Ferdigattest gitt. 233/12 12/ Ålhytta as, Ål Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 20/92, Tollefsrudseter Ferdigattest gitt. 234/12 12/ Vassfaret Bjørnepark Eiendom as, Flå Søknad om gravetillatelse for oppføring av fjøs og lagerbygg på gbnr 23/29 Vassfaret Bjørnepark 235/12 12/ Kristin og Marius Kulsrud, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/366, Reinsjøfjell Øvre tomt /12 12/ Terje Trosterud, Oslo Søknad om oppføring av hytte samt dispensasjon fra regulert byggegrense på eiendommen gbnr 29/255, Høgevarde 237/12 12/ Bråten Hyttebygg as v/leif H. Bråten, Eggedal Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/3222, Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 238/12 Delegert vedtak 238/12 Utgår 239/12 12/ Høgevarde Hytteservice AS, Flå Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 10

11 240/12 12/ Høgevarde Hytteservice AS, Flå Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/197, tomt 268, HV7, Høgevarde 241/12 12/ Rørleggermester Lien, Tyristrand Søknad om lokal godkjenning av foretak fra rørleggermester Lien, Tyristrand 242/12 12/ Anne Marie og Per Munthe Magnus, Oslo Søknad om endring av plassering for anneks på eiendommen gbnr 28/160, HV 10, Høgevarde 243/12 12/ MA Entreprenør, Nesbyen Søknad om oppføring av tomannsbolig på eiendommen gbnr 9/462, tomt T3, Tunnelen II, Flå kommune 244/12 12/ MA Entreprenør, Nesbyen Søknad om oppføring av tomannsbolig på eiendommen gbnr 9/463, tomt T4, Tunnelen II i Flå kommune 245/12 12/ Hallingdal Varme & Sanitær as, Nesbyen Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg gbnr 9/152, Skarsdalen 246/12 12/ Hallingdal Varme & Sanitær as, Nesbyen Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg gbnr 9/381 og 9/376, Skarsdalen 247/12 12/ Anne-Britt Eine, Lommedalen Søknad om oppføring av svalgang mellom hytte og bod på eiendommen gbnr 3/95, Buvatnet, Østre Svarteli 248/12 12/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/398, tomt 32 i Damtjernhallin 249/12 12/ Tore Kristiansen, Lierskogen Søknad om tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 18/125, Reinsjøfjell i Flå 250/12 12/ Sissel Stamnes og Bjørn Dagfinn Johnsen, Røyse Søknad om oppføring av tilbygg på hytte og uthus på eiendommen gbnr 20/85, Olauglia i Flå kommune 11

12 251/12 12/ Siri Grette og Kenneth Nilsen, Krokstadelva Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/338, Øvre Reinsjøfjell i Flå 252/12 12/ Kjell Kristiansen, Oslo Søknad om utvidelse av terrasse og oppsetting av gjerde på eiendommen gbnr 10/148, Flå 253/12 12/ Belseth Rørleggerservice, Oslo Søknad om lokal godkjenning av foretak fra Belseth Rørleggerservice, Oslo 254/12 12/ Turhus Maskin as, Gol Søknad om lokal godkjenning av foretak fra Turhus Maskin AS, Gol 255/12 12/ Einar Leikanger, Oslo Søknad om oppføring av hytte på gbnr 29/62, tomt 126, Høgevarde 256/12 12/ Espen Joranger og Susanne Schumann, Fjellhamar Søknad om oppføring av hytte på gbnr 30/30 tomt 555-HV-2 257/12 12/00788 Hege Anita Leversby, Flå Søknad om oppføring av veranda på eiendommen gbnr 10/267, Vokterboligen 258/12 12/ Delegert vedtak 258/12 UTGÅR 259/12 12/ Otto Baltzersen, Heer Søknad om ferdigattest av hytte på gbnr 9/355 tomt 30 i felt H8 i Skarsdalen Ferdigattest gitt. 260/12 12/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: søknad om grensejustering/makeskifte mellom gbnr 9/3 og 9/78, Skarsdalen i Flå kommune Delingstillatelse gitt. 261/12 12/ Magne Christensen, Solbergelva Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/364, Øvre Reinsjøfjell 262/12 12/ Ellen og Per Andersen, Krokkleiva Søknad om oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 28/98, HV3, Høgevarde 12

13 263/12 12/ Trond og Solveig Stenslet, Slemmestad Søknad om oppføring av bod på eiendommen gbnr 9/307, Dagali i Flå kommune 264/12 12/ Holte Eiendom as, Vestfossen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/236, Høgevarde 265/12 12/ Tone Melby Bråten, Spydberg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene for plassering av hytte på eiendommen gbnr 29/112, tomt 157, Høgevarde i Flå Dispensasjon gitt. 266/12 12/ Tone Melby Bråten, Spydberg Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 29/112, tomt 157, Høgevarde i Flå Ferdigattest gitt. 267/12 12/ Ingrid Haukaas, Ski Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 9/454, tomt 8, Damtjernhallin Ferdigattest gitt. 268/12 12/ Svein Gulbrand Gulstuen, Brandbu Søknad om ferdigattest av hytte på gbnr 28/54 tomt 22 på Høgevarde Ferdigattest gitt. 269/12 12/ Fredrik Smith, Oslo Anmodning om ferdigattest av hytte på gbnr 29/141 tomt 189 på Høgevarde Ferdigattest gitt. 270/12 12/ Knut Harald Kolsrud, Flå Søknad om bygging av fritidsbolig på eiendommen 18/131, Kollen i Flå kommune 271/12 12/ Kennet Andre Schulz, Flå Søknad om oppføring av garasje m/uthus samt ny adkomstvei på eiendommen gbnr 11/82 Heimoen 272/12 12/ H landsleir 2012 Søknad om midler til landsleir 4H Søknad bevilget. 273/12 12/ Bjørn Ramton, Hønefoss Melding om hogst i vernskog Ramton 13

14 274/12 12/ Jakt- og Fiskesenteret AS, Flå Søknad om dispensasjon fra hundeloven Jakt- og Fiskesenteret AS Dispensasjon gitt på vilkår. 275/12 12/ Jakt- og Fiskesenteret AS, Flå Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelser i Lov om Hundehold Dispensasjon gitt på vilkår. 276/12 12/ Toralf Østvold, Flå Søknad om bygging av traktorveg, gbnr: 15/3 Godkjennelsen gitt på vilkår. 277/12 12/ Agnes Gulsvik, Flå Søknad om bygging av landbruksveg Lievegen, nedre del gbnr 27/1 Godkjennelsen gitt på vilkår. 278/12 12/ Olav Thon, Oslo Søknad om dispensasjon fra forskriftskrav for oppføring uteboder på eiendommen gbnr 25/82 Hallingtunet Dispensasjon avslått. 279/12 12/ Hans H. Gulsvik, Flå Søknad om dispensasjon til fradeling av bebygd tomt på eiendommen gbnr 29/2, Kårmo 280/12 12/ Olav Thon, Oslo Skilting av innkjøring til Bjørneparken Kjøpesenter 281/12 12/ Ellinor Frisenberg, Flå Søknad om oppføring av driftsbygning på eiendommen gbnr 25/8, ytre Vold 282/12 12/00833 Linn Sem Stokke, Nesøya Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje, tilbygg over inngangsdør og tilbygg mellom hytte og garasje på eiendommen gbnr 29/258, Høgevarde 283/12 12/00837 Varde Laft DA, Noresund Søknad om oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 29/243, HV7, Høgevarde 284/12 12/ Trude Stillingen og Jørn Eirik Stavn, Flå Utbetaling av kommunalt tilskudd til unge boligsøkende. Tilskudd utbetalt. 285/12 12/ Nils Harald Martinsen, Vikersund Søknad om oppføring av tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 19/14, Flatvollen i Flå kommune 14

15 286/12 12/ WKI Bygg AS Søknad om oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 29/113, HV 5, tomt 158 Høgevarde 287/12 12/ Østen Wold, Flå Søknad om bygging av ny landbruksveg på eiendommen gbnr 25/3, Vold Øvre Sjugurdsetra traktorveg Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene for perioden , saksnummer 172/12-287/12 15

16 66/12 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 205 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad fra Styret for vegen Gulsvik-Volden Dokument i saka: Referat fra årsmøte i vegen Gulsvik-Volden Saksopplysninger: Det vises til søknad om endring av passeringsavgift/bomavgift for vegen Gulsvik-Volden av 18. august Styret søker med dette om å øke passeringsavgiften pr passering med kr 10,-, fra kr 50,- til kr 60,-. Brøyteavgift ble søkt om i år 2010, men passeringsavgiften har vært uendret (kr 50,-) fra år Avgiften ønskes satt opp fra ca 1. september Øvrige avgifter er uendret. Begrunnelsen for økningen er at passeringsavgiften bør heves for å hole tritt med den generelle kostnadsutviklingen, samt at de gjennom en langsiktig oppgraderingsplan nå hever standarden på veien med bl.a. oppgrusing av hele traseen med 0-20 mm pukk («subbus») for å få et bedre topplag. Vegloven 56 lyder: Med samtykke fra kommune kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. Kommunen skal og fastsette storleiken og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlarne. Kommunen kan og fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til kjøretøyet ved unnlatt betaling av bompengar og fastsette storleiken på tilleggsavgifta. 16

17 Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til øking av passeringsavgiften/bomavgiften (biler, motorsykler og firhjulinger) fra kr 50,- til kr 60,- pr passering på vegen Gulsvik-Volden. Rådmannens innstilling: I henhold til vegloven 56 godkjenner Flå kommune økning av passeringsavgift (bomavgift) pr passering fra kr 50,- til kr 60,- på vegen Gulsvik-Volden. 17

18 67/12 Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Skriv fra Det Kgl. Kommunal- og Regionaldepartement, datert Saksopplysninger: Det vises til skriv fra Det Kgl. Kommunal- og Regionaldepartement vedrørende fastsettelse av valgdag. Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9. september I henhold til valglovens 9-2 (2) kan kommunestyret selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også på søndagen før den offisielle valgdagen. Stortingsvalget og sametingsvalget i 2009 ble gjennomført slik: Stemmelokaler søndag Flå stemmekrets Stemmelokaler mandag Stavn, Flå og Gulsvik stemmekretser Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten forslag til innstilling. 18

19 68/12 Søknad om fritak fra politisk verv - Kontrollutvalget Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Søknad fra Grethe Solberg om permisjon fra politisk verv i kontrollutvalget. Saksopplysninger: Det vises til søknad fra Grethe Solberg om permisjon fra sitt politiske verv i kontrollutvalget. Hun begrunner sin søknad med at hun skal ut i fødselspermisjon og ønsker i første omgang fritak ut år Kommunelovens 15. Uttreden. Suspensjon. 1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritas, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens 16, punkt 3: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, formannskap trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe som den utredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 19

20 Valgnemndas innstilling: Valgnemndas innstillig legges frem i møtet. 20

21 69/12 Valg av medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger i forliksrådet. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Skriv fra Det kgl. Justis- og Politidepartement av Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012 Brev fra Fylkesmannen i Buskerud av Møtefullmektiger i forliksrådene Saksopplysninger: Det ble i sak 49/12 a 21. juni 2012 oppnevnt/vedtatt medlemmer til forliksrådet i Flå kommune for perioden Det skal også velges møtefullmektiger til forliksrådet. Frist for disse valgene er innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Tvistelovforskriften 3 gir nærmere regler om utvalg for møtefullmektiger for forliksrådet. Paragrafen lyder: Ved hvert forliksråd skal det også være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte skal være uavhengig av andres interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. Kommunens ansvar for fullmektigene vil være begrenset til å utvise rimelig aktsomhet ved utvelgelsen og til å fjerne vedkommende fra utvalget dersom man får kjennskap til forhold som gjør det utilrådelig at han eller hun fortsatt er medlem. 21

22 Vurdering: Det velges medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet, da nåværende medlemmer har fungert i en fireårsperiode. Valgnemndas innstilling Valgnemndas innstilling legges frem i møtet. 22

23 70/12 Søknad fra IL Flåværingen til renovering av Flå Stadion Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad innkommet fra IL Flåværingen v leder Ingunn B. Ekeren. Saksopplysninger: Flå er den eneste kommunen i Hallingdal som fortsatt har gressbane. En gressbane krever et visst vedlikehold som idrettslaget har hatt ansvaret for de seneste årene. Samlet sett ligger vedlikeholdskostnadene på i størrelsesorden ,- kr årlig. Kvaliteten på gressmatta har blitt dårligere og dårligere de siste årene og sakkyndig vurdering av TMG Sportsdekke i Tønsberg konkluderte med at noe måtte gjøres dersom man ikke skulle risikere å måtte legge ny gressmatte til en kostnad av flere hundre tusen kroner. Renovering av gressmatta er derfor utført til en kostnad av kr ,50 inkl mva. Renoveringen var vellykket og gressmatta fremstår i dag i meget god stand. IL Flåværingen mottok i 2012 kr i driftsstøtte fra Flå kommune i form av kulturmidler. Idrettslaget går ut fra at disse midlene først og fremst er tiltenkt drift av aktiviteter i idrettslagets regi og ikke til vedlikehold av anlegg. IL Flåværingen søker derfor om å få dekket utgiftene til renovering av gressmatta. Økonomiske konsekvenser: Eventuell støtte vil redusere kommunens næringsfond. Vurdering: IL Flåværingen er en viktig aktør i Flå samfunnet med mange aktiviteter for barn og unge. Laget har fått kulturmidler fra kommunen til drift, men rådmann mener kostnaden til renovering av gressmatta er av en slik art at det ikke kan forventes at denne dekkes av driftsstøtten. Rådmann mener derfor at idrettslaget bør få dekket utgiftene som omsøkt. Rådmannens innstilling: IL Flåværingen gis et tilskudd på kr ,50 til dekning av renovasjon av gressbane. Beløpet bevilges fra konto

24 71/12 Søknad om etablerertilskudd - Mingle Fjellmat DA Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad innkommet fra Mingle Fjellmat DA v/ Heidi Lykke-Hunter og Randi Haug. Saksopplysninger: Mingle Fjellmat DA ble etablert 3. juni 2011 med salg av kortreist mat i Bjørneparken Kjøpesenter. Til tross for at driften stadig utvikles og at omsetningen øker er driften fortsatt av en slik art at det ikke lar seg gjøre å ta ut lønn for eierne. Det er derfor ønskelig å styrke driften med salg av bakervarer noe som krever en investering på kr ,-. Mingle Fjellmat DA søkte ikke om etableringstilskudd ved etablering i Det vises ellers til søknaden. Økonomiske konsekvenser: Eventuell støtte vil redusere kommunens næringsfond. Vurdering: Etableringen av Mingle Fjellmat DA var en positiv tilvekst i Bjørneparken Kjøpesenter da det ble etablert i Rådmann ser positivt på etableringen og en videre styrking av driften ved start av salg av bakervarer. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at det gis et tilskudd på kr ,- til anskaffelse av kjøledisk, brødhyller og kurver. I beløpet er det også hensyntatt at det ikke tidligere er gitt etableringstilskudd. Rådmannens innstilling: Mingle Fjellmat DA gis et tilskudd på kr til anskaffe av utstyr som beskrevet i søknaden. Tilskuddet utbetales ved fremvisning av fakturaer for beskrevet utstyr. Beløpet bevilges fra konto

25 72/12 Medlemskap i lokalsamfunnsforeningen Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: - Brev til ordfører: Oppfordring om innmelding i Lokalsamfunnsforeningen. - Formaliteter rundt det regnskapsmessige i Lokalsamfunnsforeningen Saksopplysninger: Bakgrunn: Lokalsamfunnsforeningen arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslutning av kommuner. Lokalsamfunnsforeningen ble formelt stiftet 7. september Initiativet til organisasjonen ble tatt av en gruppe ordførere fra alle partier som er representert på stortinget, samt Fagforbundets leder Jan Davidsen, gjennom et brev som ble sendt alle landets kommuner våren Henvendelsen til alle landets kommuner finnes på organisasjonens hjemmeside Om bakgrunnen for initiativet framgår følgende: Både i spørsmålet om sammenslåing av kommuner og i diskusjonen om den videre utviklingen av reformer i offentlig sektor er det nå behov for en organisasjon som målbærer betydningen av lokaldemokrati og desentralisering. Denne organisasjonen må ha et tydelig standpunkt mot tvangssammenslutning av kommuner og mot sentralisering av viktige velferdstjenester. Organisasjonen bør forsøke å samle små og mellomstore kommuner, fylker, interesseorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner om et felles budskap. Denne organisasjonen vil også kunne samarbeide med ulike fagmiljøer i universitets- og høgskolesektoren, og andre, om et opplysningsarbeid i disse sakene. Mange fagmiljøer og framtredende forskere advarer mot det som nå er i ferd med å skje. Organisasjonen bør derfor også kunne drive et omfattende opplysningsarbeid mot opinionen. Kommunene er bærebjelkene i velferdsstaten. En omfattende tvangssammenslutning av kommuner vil føre til sentralisering av bosetting, arbeidsplasser og makt. De mange kommunene i landet virkeliggjør et reelt folkestyre som befolkningen slutter opp om. Vi må 25

26 ikke passivt sitte og vente på det som nå er i ferd med å skje. Tvert om bør vi være i forkant av utviklingen for på den måten å gi vårt bidrag til viktige debatter vi ser vil komme.. Vi vil be om tilslutning til følgende: Et ordfører-opprop der kommunene tydelig avviser alle forslag om direkte eller indirekte tvangssammenslutning av kommuner. Et ordførermøte i august der partilederne for partiene på Stortinget, samt Kommunalministeren, inviteres for å diskutere kommunestrukturen og spørsmålet om bruk av direkte eller indirekte tvang. Støtte til et arbeid for å avklare interessen for dannelsen av en lokalsamfunnsaksjon. Aksjonen vil kunne dannes i forlengelsen av ordførerkonferansen i august. På Lokalsamfunnsforeningens hjemmeside finnes det også en oversikt over hvilke ordførere som støttet initiativet i 2009, samt referat fra organisasjonens første årsmøte. Lokalsamfunnsforeningen er tverrpolitisk og har fått støtte fra 147 ordførere i alle partier. Samlet innbyggertall i disse kommunene er mennesker. Organisasjonen er siden registrert i Brønnøysund-registeret og har etablert en egen hjemmeside på internett, samt en side på Facebook. Foreningen gjennomførte høsten 2010 en konferanse i Hurdal med inviterte foredrag om blant annet kommunestrukturen og samhandlingsreformen. Lokalsamfunnsforeningen samarbeider blant annet med et fagmiljø ved Høgskolen i Hedmark om faglige utredninger og Regionrådet for Sør-Østerdal sørger for regnskapsførsel, revisjon og bankkonto. Organisasjonen har til hensikt å drive et opplysningsarbeid, delta i debatten i media og arrangere seminarer og konferanser. Lokalsamfunnsforeningen har nå henvendt seg til de 147 kommunene der ordførerne støttet initiativet med forespørsel om kommunen vil bli medlem av organisasjonen. Et medlemskap koster kroner pr år. Kontingenten skal finansiere organisasjonens aktiviteter. Økonomiske konsekvenser: Dersom Flå kommune ønsker å melde seg inn i lokalsamfunnsforeningen medfører dette en årlig kontingent på kr 5000,- 26

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

Saker til behandling. 23/13 13/00107-6 Meldinger til kommunestyre 25. april 2013 2. 24/13 13/00108-5 Delegerte vedtak - kommunestyre 25.

Saker til behandling. 23/13 13/00107-6 Meldinger til kommunestyre 25. april 2013 2. 24/13 13/00108-5 Delegerte vedtak - kommunestyre 25. MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.04.2013 kl. 10:30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller epost postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saker til behandling. 11/12 12/00470-4 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2011 3. 12/12 12/00469-3 Kommunal avgift for salgsbevilling 2011 5

Saker til behandling. 11/12 12/00470-4 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2011 3. 12/12 12/00469-3 Kommunal avgift for salgsbevilling 2011 5 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.11.2012 kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 10/12 12/00974-1

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-107 U Dok.dato: 12.06.2013 Jour.dato: 11.09.2013

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste)

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.08.2015 kl. 17:00 18:40 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kristian Noreng (Nes Høyre), medlemmer:

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00089-7 I Helsedirektoratet Salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/981-34007/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Møtende Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Ståle Skarsgård Eggestøl, Ingolf varamedlemmer: Juven (Nes Høyre) for Wenche Marie Sæbø Ulsaker

Møtende Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Ståle Skarsgård Eggestøl, Ingolf varamedlemmer: Juven (Nes Høyre) for Wenche Marie Sæbø Ulsaker MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg C Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 11:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) medlemmer: Møtende Ole Arvid

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905629 : E: 064 : Kari Ødegård Aas, Kirsten Vatne m.fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 Bystyret

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013 LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 27.08.13 1030-1520 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-193 I Dok.dato: 31.10.2013 Jour.dato: 13.11.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Jeanette Myrvold Jansson

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Jeanette Myrvold Jansson RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.05.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Medlem Nestleder Jeanette Myrvold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:54 Fra saknr.: 117/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

25.06.2015 kl. 16.15 19.10 Nes kommune, ordførers kontor 12/00623. Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) for Geir Olav Alu Brøto

25.06.2015 kl. 16.15 19.10 Nes kommune, ordførers kontor 12/00623. Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) for Geir Olav Alu Brøto MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: Sted: Arkivsak: 25.06.2015 kl. 16.15 19.10 Nes kommune, ordførers kontor 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti),

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 2014/00025-001 I Datert: 20.01.2014 Arkiv: B06 Saksans: SENTRALADM/RVK Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skolerute for 2014/15 Dok: Forslag til skolerute

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.02.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling

Loppa kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Dato: 20.01.2006 Tidspunkt: 9:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 30 00. Er noen ugilde i en sak, må det

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2 Ringerike kommune Utvalg: VALGNEMNDA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

/91/ca(Sal ~ (55. Teknisk utvalg mm MØTEPROTOKOLL. (fit. Arkivsak: 12/00152. Forfall: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre) og Knut Jakob Larsen (Nes

/91/ca(Sal ~ (55. Teknisk utvalg mm MØTEPROTOKOLL. (fit. Arkivsak: 12/00152. Forfall: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre) og Knut Jakob Larsen (Nes MØTEPROTOKOLL /91/ca(Sal ~ (55 Teknisk utvalg mm (fit Dato: 11.08.2015 kl. 9:00 11:45 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 MØtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), medlemmer:

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 17.12.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.12.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 10.05.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) VARA- MEDLEMMER ANDRE

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer