Saker til behandling. 66/12 12/ Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon SAKSKART Side 64/12 65/12 12/ / Saker til behandling Meldinger til kommunestyret 20. september Delegerte vedtak - kommunestyret 20. september /12 12/ Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 67/12 12/ Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag 18 68/12 12/ Søknad om fritak fra politisk verv - Kontrollutvalget 19 69/12 12/ Valg av medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger i forliksrådet /12 12/ Søknad fra IL Flåværingen til renovering av Flå Stadion 23 71/12 12/ Søknad om etablerertilskudd - Mingle Fjellmat DA 24 72/12 12/ Medlemskap i lokalsamfunnsforeningen 25 73/12 12/ Tilleggsbevilgning - Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP 28 74/12 12/ Eiendomsskatt - Takseringsprinsipper /12 12/ Søknad om forhøyelse av festeavgifter - Flå kirkegård 31 76/12 12/ Papirløse møter - ipad til politikere 34 1

2 77/12 12/ Handlingsprogram og økonomiplan /12 12/ Tertialrapport nr Flå kommune 49 79/12 12/ Sluttbehandling: forslag til detaljregulering av områdene F/H1 og F/H2 i gjeldende reguleringsplan for Høgevarde HV /12 12/ Rullering av plan for psykososialt krisearbeid i Flå kommune 56 81/12 12/ Rullering av Smittevernplan Flå kommune /12 12/ Rullering av plan for helsemessig og sosial beredskap Flå kommune Sted, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 64/12 Meldinger til kommunestyret 20. september 2012 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Årsmelding 2011 Rv7 2. Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr

4 65/12 Delegerte vedtak - kommunestyret 20. september 2012 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 044 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak 172/12 12/ Norefjellhytta Jellum Byggeservice AS, Eggedal Innsendte mangler til søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på gbnr. 18/231 Reinsjøfjell Øvre 173/12 12/ Norefjellhytta Jellum Byggservice AS, Eggedal Søknad om ferdigattest av hytte gbnr 18/231 tomt 5 Ferdigattest gitt. 174/12 12/ Griff Arkitektur as, Fredrikstad Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på gbnr 29/181 tomt nr /12 12/ Øyvind Riggenholt, Flå Refusjon av for mye betalt i slamavgift Refusjon gitt. 176/12 12/ LH Bygg Hytter as, Oppdal Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. Gbnr 28/52, HV3, Høgevarde Ferdigattest gitt. 177/12 12/ Ola Rapp og Kari Stillingen, Flå Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket gbnr.; 11/29 Søknaden godkjent. 178/12 12/ Arkitektene Fosse og Aasen Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av frittliggende avfallsskur på gbnr 25/82 Flå sentrum 4

5 179/12 12/ Arve Brekkhus/Heidi Rødal, Kløfta Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 29/175 tomt 246 HV6 180/12 12/ Frode Pettersen, Oslo Søknad om oppføring av garasje og overbygg på inngangspartiet på eiend. Gbnr 29/257, Høgevarde 181/12 12/ Rune Endrerud, Flå Søknad om oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen gbnr 8/13 182/12 12/ Flemming Roa, Flå Søknad om utslippstillatelse av gråvann til hytte på eiendommen gbnr 9/451 Skarsdalen 183/12 12/ Svein Gislerud, Flå Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus på eiendommen gbnr 25/6, Jacobsli Dispensasjon gitt på vilkår. 184/12 12/ Mesterlaft Norge AS, Stavern Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av bolighus på gbnr 6/3 Lien i Gulsvik 185/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 513, HV2, Høgevarde Godkjent på vilkår 186/12 12/ Bjørg Lund, Borgen Søknad om oppføring av bod på eiend. Gbnr 31/18, Vika i Flå kommune 187/12 12/ Lars Gunnar Sønsteby, Lier Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet gbnr 3/22 tomt nr 15 Østre Svarteli 188/12 12/ Lars Gunnar Sønsteby, Lier Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet gbnr 3/22 tomt 17 Østre Svarteli Søknad godkjent. 189/12 12/00723 Sigmund Heiplass, Jar Søknad om motorferdsel i utmark Dispensasjon gitt. 5

6 190/12 Delegert sak 190/12 UTGÅR 191/12 12/ Per Olav Gjerden, Hokksund Søknad om ferdigattest av hytte på gbnr 18/335 Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 192/12 12/ Sivilarkitekt Trond Fossen as, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 10/336, Veneli i Flå kommune 193/12 12/ Geilo Laft as, Nesttun Søknad om oppføring av hytte på anneks på eiendommen gbnr 28/127, Høgevarde 194/12 12/ ProsjektConsult as v/kristian Sigvartsen, Oslo Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 29/264, Høgevarde Ferdigattest gitt. 195/12 12/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 29/231, Høgevarde Ferdigattest gitt. 196/12 12/ Eikås Hytter og Hus AS, Eiken Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/318 Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 197/12 12/ Ålhytta as, Ål Søknad om endring av tidligere gitt tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/360, tomt 44, Reinsjøfjell 198/12 12/ Eystein Lund, Oslo Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av garasje, badstutilbygg og treningsbu på eiendommen gbnr 29/127, tomt 175, Høgevarde 199/12 12/ Olav Thon, Oslo Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gbnr 25/1 m.fl. Vold Konsesjon innvilget. 6

7 200/12 12/ Eli Grøttheim, Oslo Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 18/127, Trøgaset 201/12 12/ Brita-Karin og Tarjei Lie, Oslo Søknad om oppføring av garasje med bod på eiendommen gbnr 28/121 på Høgevarde 202/12 12/ Morten Mortensen, Oslo Søknad om oppføring av anneks på eiendommen gbnr 9/78, Skarsdalen 203/12 12/ Magnar Slettebø, Oslo Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 9/95, Dagali i Flå kommune 204/12 Delegert vedtak 204/12 UTGÅR 205/12 12/ Mistralaft AS, Rendalen Søknad om lokal godkjenning av foretak, Mistralaft AS 206/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 504, HV2, Høgevarde 207/12 12/00751 Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 509, HV2, Høgevarde 208/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 540, HV2, Høgevarde 209/12 12/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 tomt T1 Tunnelen 2, område ABB6-7 7

8 210/12 12/00746 Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 T2 Tunnelen 2, område ABB /12 12/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 T3 Tunnelen 2, område ABB /12 12/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 T4 Tunnelen 2, område ABB /12 12/ Sparebank 1 Hallingdal Invest AS, Hemsedal Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/452 T5 Tunnelen 2, område ABB /12 12/ Kristin og Marius Kulsrud, Oslo Igangsettingstillatelse for grunnarbeider: Hytte på eiendommen gbnr 18/366, Reinsjøfjell Øvre tomt /12 12/ Anleggsplan as v/odd-eldar Tveiten, Veggli Utslipps- og igangsettingstillatelse for etablering av renseanlegget for sanitært avløpsvann for nytt hyttefelt på Flatvollen, gbnr 18/343 i Flå kommune Igangsettingstillatelse gitt på vilkår. 216/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 501, HV2, Høgevarde 217/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 506, HV2, Høgevarde 218/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen 30/19, tomt 507, HV2, Høgevarde 8

9 219/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 525, HV2, Høgevarde 220/12 12/ Marianne G. Skinnes, Flå Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 30/19, tomt 534, HV2, Høgevarde 221/12 12/ Gunnar Kolbjørn Viko (Oslo), Tor Skjong (Asker), Kjersti Knudsen (Asker) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet: Tidligere feste nr 3 under gbnr 17/1 222/12 12/ Tilbyderne Rehabilitering av kommunal veg over Støåsen. Asfaltarbeider. Valg av entreprenør. Entreprenør valgt 223/12 12/ Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, Drammen Søknad om utvidet jakttid på elg i Flå kommune Søknad sendt 224/12 12/ Torger Kolsrud, Flå Søknad om fritak for kommunale avgifter 2012 gbnr 18/47, 55 Fritak gitt. 225/12 12/ Sælid Bygg as Søknad om ferdigattest for tilbygg på hytte, gbnr 18/173 Kollen seter Ferdigattest gitt. 226/12 12/ Mesterlaft Norge as, Stavern Søknad om ferdigattest for bolighus på gbnr 6/3 Lien Ferdigattest gitt. 227/12 12/ Norefjellhytta Jellum Byggservice as, Eggedal Avstandserklæring for plassering av hytte på gbnr 18/228 Øvre Reinsjøfjell 228/12 12/ Norefjellhytte Jellum Byggservice as, Eggedal Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/228, Øvre Reinsjøfjell i Flå Ferdigattest gitt. 229/12 12/ SenterBygg entreprenør as, Åmot Søknad om ferdigattest på hytte gbnr 18/344, tomt 122, Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 9

10 230/12 12/ Jøra Bygg as, Follebu Søknad om ferdigattest for garasje på eiendommen gbnr 29/200, Høgevarde Ferdigattest gitt. 231/12 12/ Jens Jørn Svare, Krøderen Anmodning om ferdigattest av hytte på eiendommen gbnr 18/278 tomt 27 på Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 232/12 12/ Tømrer Knut Riis, Noresund Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/85, tomt 38, HV3, Høgevarde Ferdigattest gitt. 233/12 12/ Ålhytta as, Ål Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 20/92, Tollefsrudseter Ferdigattest gitt. 234/12 12/ Vassfaret Bjørnepark Eiendom as, Flå Søknad om gravetillatelse for oppføring av fjøs og lagerbygg på gbnr 23/29 Vassfaret Bjørnepark 235/12 12/ Kristin og Marius Kulsrud, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/366, Reinsjøfjell Øvre tomt /12 12/ Terje Trosterud, Oslo Søknad om oppføring av hytte samt dispensasjon fra regulert byggegrense på eiendommen gbnr 29/255, Høgevarde 237/12 12/ Bråten Hyttebygg as v/leif H. Bråten, Eggedal Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 18/3222, Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 238/12 Delegert vedtak 238/12 Utgår 239/12 12/ Høgevarde Hytteservice AS, Flå Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 10

11 240/12 12/ Høgevarde Hytteservice AS, Flå Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/197, tomt 268, HV7, Høgevarde 241/12 12/ Rørleggermester Lien, Tyristrand Søknad om lokal godkjenning av foretak fra rørleggermester Lien, Tyristrand 242/12 12/ Anne Marie og Per Munthe Magnus, Oslo Søknad om endring av plassering for anneks på eiendommen gbnr 28/160, HV 10, Høgevarde 243/12 12/ MA Entreprenør, Nesbyen Søknad om oppføring av tomannsbolig på eiendommen gbnr 9/462, tomt T3, Tunnelen II, Flå kommune 244/12 12/ MA Entreprenør, Nesbyen Søknad om oppføring av tomannsbolig på eiendommen gbnr 9/463, tomt T4, Tunnelen II i Flå kommune 245/12 12/ Hallingdal Varme & Sanitær as, Nesbyen Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg gbnr 9/152, Skarsdalen 246/12 12/ Hallingdal Varme & Sanitær as, Nesbyen Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg gbnr 9/381 og 9/376, Skarsdalen 247/12 12/ Anne-Britt Eine, Lommedalen Søknad om oppføring av svalgang mellom hytte og bod på eiendommen gbnr 3/95, Buvatnet, Østre Svarteli 248/12 12/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/398, tomt 32 i Damtjernhallin 249/12 12/ Tore Kristiansen, Lierskogen Søknad om tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 18/125, Reinsjøfjell i Flå 250/12 12/ Sissel Stamnes og Bjørn Dagfinn Johnsen, Røyse Søknad om oppføring av tilbygg på hytte og uthus på eiendommen gbnr 20/85, Olauglia i Flå kommune 11

12 251/12 12/ Siri Grette og Kenneth Nilsen, Krokstadelva Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/338, Øvre Reinsjøfjell i Flå 252/12 12/ Kjell Kristiansen, Oslo Søknad om utvidelse av terrasse og oppsetting av gjerde på eiendommen gbnr 10/148, Flå 253/12 12/ Belseth Rørleggerservice, Oslo Søknad om lokal godkjenning av foretak fra Belseth Rørleggerservice, Oslo 254/12 12/ Turhus Maskin as, Gol Søknad om lokal godkjenning av foretak fra Turhus Maskin AS, Gol 255/12 12/ Einar Leikanger, Oslo Søknad om oppføring av hytte på gbnr 29/62, tomt 126, Høgevarde 256/12 12/ Espen Joranger og Susanne Schumann, Fjellhamar Søknad om oppføring av hytte på gbnr 30/30 tomt 555-HV-2 257/12 12/00788 Hege Anita Leversby, Flå Søknad om oppføring av veranda på eiendommen gbnr 10/267, Vokterboligen 258/12 12/ Delegert vedtak 258/12 UTGÅR 259/12 12/ Otto Baltzersen, Heer Søknad om ferdigattest av hytte på gbnr 9/355 tomt 30 i felt H8 i Skarsdalen Ferdigattest gitt. 260/12 12/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: søknad om grensejustering/makeskifte mellom gbnr 9/3 og 9/78, Skarsdalen i Flå kommune Delingstillatelse gitt. 261/12 12/ Magne Christensen, Solbergelva Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/364, Øvre Reinsjøfjell 262/12 12/ Ellen og Per Andersen, Krokkleiva Søknad om oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 28/98, HV3, Høgevarde 12

13 263/12 12/ Trond og Solveig Stenslet, Slemmestad Søknad om oppføring av bod på eiendommen gbnr 9/307, Dagali i Flå kommune 264/12 12/ Holte Eiendom as, Vestfossen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/236, Høgevarde 265/12 12/ Tone Melby Bråten, Spydberg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene for plassering av hytte på eiendommen gbnr 29/112, tomt 157, Høgevarde i Flå Dispensasjon gitt. 266/12 12/ Tone Melby Bråten, Spydberg Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 29/112, tomt 157, Høgevarde i Flå Ferdigattest gitt. 267/12 12/ Ingrid Haukaas, Ski Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 9/454, tomt 8, Damtjernhallin Ferdigattest gitt. 268/12 12/ Svein Gulbrand Gulstuen, Brandbu Søknad om ferdigattest av hytte på gbnr 28/54 tomt 22 på Høgevarde Ferdigattest gitt. 269/12 12/ Fredrik Smith, Oslo Anmodning om ferdigattest av hytte på gbnr 29/141 tomt 189 på Høgevarde Ferdigattest gitt. 270/12 12/ Knut Harald Kolsrud, Flå Søknad om bygging av fritidsbolig på eiendommen 18/131, Kollen i Flå kommune 271/12 12/ Kennet Andre Schulz, Flå Søknad om oppføring av garasje m/uthus samt ny adkomstvei på eiendommen gbnr 11/82 Heimoen 272/12 12/ H landsleir 2012 Søknad om midler til landsleir 4H Søknad bevilget. 273/12 12/ Bjørn Ramton, Hønefoss Melding om hogst i vernskog Ramton 13

14 274/12 12/ Jakt- og Fiskesenteret AS, Flå Søknad om dispensasjon fra hundeloven Jakt- og Fiskesenteret AS Dispensasjon gitt på vilkår. 275/12 12/ Jakt- og Fiskesenteret AS, Flå Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelser i Lov om Hundehold Dispensasjon gitt på vilkår. 276/12 12/ Toralf Østvold, Flå Søknad om bygging av traktorveg, gbnr: 15/3 Godkjennelsen gitt på vilkår. 277/12 12/ Agnes Gulsvik, Flå Søknad om bygging av landbruksveg Lievegen, nedre del gbnr 27/1 Godkjennelsen gitt på vilkår. 278/12 12/ Olav Thon, Oslo Søknad om dispensasjon fra forskriftskrav for oppføring uteboder på eiendommen gbnr 25/82 Hallingtunet Dispensasjon avslått. 279/12 12/ Hans H. Gulsvik, Flå Søknad om dispensasjon til fradeling av bebygd tomt på eiendommen gbnr 29/2, Kårmo 280/12 12/ Olav Thon, Oslo Skilting av innkjøring til Bjørneparken Kjøpesenter 281/12 12/ Ellinor Frisenberg, Flå Søknad om oppføring av driftsbygning på eiendommen gbnr 25/8, ytre Vold 282/12 12/00833 Linn Sem Stokke, Nesøya Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje, tilbygg over inngangsdør og tilbygg mellom hytte og garasje på eiendommen gbnr 29/258, Høgevarde 283/12 12/00837 Varde Laft DA, Noresund Søknad om oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 29/243, HV7, Høgevarde 284/12 12/ Trude Stillingen og Jørn Eirik Stavn, Flå Utbetaling av kommunalt tilskudd til unge boligsøkende. Tilskudd utbetalt. 285/12 12/ Nils Harald Martinsen, Vikersund Søknad om oppføring av tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 19/14, Flatvollen i Flå kommune 14

15 286/12 12/ WKI Bygg AS Søknad om oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 29/113, HV 5, tomt 158 Høgevarde 287/12 12/ Østen Wold, Flå Søknad om bygging av ny landbruksveg på eiendommen gbnr 25/3, Vold Øvre Sjugurdsetra traktorveg Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene for perioden , saksnummer 172/12-287/12 15

16 66/12 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 205 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad fra Styret for vegen Gulsvik-Volden Dokument i saka: Referat fra årsmøte i vegen Gulsvik-Volden Saksopplysninger: Det vises til søknad om endring av passeringsavgift/bomavgift for vegen Gulsvik-Volden av 18. august Styret søker med dette om å øke passeringsavgiften pr passering med kr 10,-, fra kr 50,- til kr 60,-. Brøyteavgift ble søkt om i år 2010, men passeringsavgiften har vært uendret (kr 50,-) fra år Avgiften ønskes satt opp fra ca 1. september Øvrige avgifter er uendret. Begrunnelsen for økningen er at passeringsavgiften bør heves for å hole tritt med den generelle kostnadsutviklingen, samt at de gjennom en langsiktig oppgraderingsplan nå hever standarden på veien med bl.a. oppgrusing av hele traseen med 0-20 mm pukk («subbus») for å få et bedre topplag. Vegloven 56 lyder: Med samtykke fra kommune kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. Kommunen skal og fastsette storleiken og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlarne. Kommunen kan og fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til kjøretøyet ved unnlatt betaling av bompengar og fastsette storleiken på tilleggsavgifta. 16

17 Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til øking av passeringsavgiften/bomavgiften (biler, motorsykler og firhjulinger) fra kr 50,- til kr 60,- pr passering på vegen Gulsvik-Volden. Rådmannens innstilling: I henhold til vegloven 56 godkjenner Flå kommune økning av passeringsavgift (bomavgift) pr passering fra kr 50,- til kr 60,- på vegen Gulsvik-Volden. 17

18 67/12 Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Skriv fra Det Kgl. Kommunal- og Regionaldepartement, datert Saksopplysninger: Det vises til skriv fra Det Kgl. Kommunal- og Regionaldepartement vedrørende fastsettelse av valgdag. Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9. september I henhold til valglovens 9-2 (2) kan kommunestyret selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også på søndagen før den offisielle valgdagen. Stortingsvalget og sametingsvalget i 2009 ble gjennomført slik: Stemmelokaler søndag Flå stemmekrets Stemmelokaler mandag Stavn, Flå og Gulsvik stemmekretser Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten forslag til innstilling. 18

19 68/12 Søknad om fritak fra politisk verv - Kontrollutvalget Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Søknad fra Grethe Solberg om permisjon fra politisk verv i kontrollutvalget. Saksopplysninger: Det vises til søknad fra Grethe Solberg om permisjon fra sitt politiske verv i kontrollutvalget. Hun begrunner sin søknad med at hun skal ut i fødselspermisjon og ønsker i første omgang fritak ut år Kommunelovens 15. Uttreden. Suspensjon. 1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritas, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens 16, punkt 3: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, formannskap trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe som den utredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 19

20 Valgnemndas innstilling: Valgnemndas innstillig legges frem i møtet. 20

21 69/12 Valg av medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger i forliksrådet. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Skriv fra Det kgl. Justis- og Politidepartement av Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012 Brev fra Fylkesmannen i Buskerud av Møtefullmektiger i forliksrådene Saksopplysninger: Det ble i sak 49/12 a 21. juni 2012 oppnevnt/vedtatt medlemmer til forliksrådet i Flå kommune for perioden Det skal også velges møtefullmektiger til forliksrådet. Frist for disse valgene er innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Tvistelovforskriften 3 gir nærmere regler om utvalg for møtefullmektiger for forliksrådet. Paragrafen lyder: Ved hvert forliksråd skal det også være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte skal være uavhengig av andres interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. Kommunens ansvar for fullmektigene vil være begrenset til å utvise rimelig aktsomhet ved utvelgelsen og til å fjerne vedkommende fra utvalget dersom man får kjennskap til forhold som gjør det utilrådelig at han eller hun fortsatt er medlem. 21

22 Vurdering: Det velges medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet, da nåværende medlemmer har fungert i en fireårsperiode. Valgnemndas innstilling Valgnemndas innstilling legges frem i møtet. 22

23 70/12 Søknad fra IL Flåværingen til renovering av Flå Stadion Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad innkommet fra IL Flåværingen v leder Ingunn B. Ekeren. Saksopplysninger: Flå er den eneste kommunen i Hallingdal som fortsatt har gressbane. En gressbane krever et visst vedlikehold som idrettslaget har hatt ansvaret for de seneste årene. Samlet sett ligger vedlikeholdskostnadene på i størrelsesorden ,- kr årlig. Kvaliteten på gressmatta har blitt dårligere og dårligere de siste årene og sakkyndig vurdering av TMG Sportsdekke i Tønsberg konkluderte med at noe måtte gjøres dersom man ikke skulle risikere å måtte legge ny gressmatte til en kostnad av flere hundre tusen kroner. Renovering av gressmatta er derfor utført til en kostnad av kr ,50 inkl mva. Renoveringen var vellykket og gressmatta fremstår i dag i meget god stand. IL Flåværingen mottok i 2012 kr i driftsstøtte fra Flå kommune i form av kulturmidler. Idrettslaget går ut fra at disse midlene først og fremst er tiltenkt drift av aktiviteter i idrettslagets regi og ikke til vedlikehold av anlegg. IL Flåværingen søker derfor om å få dekket utgiftene til renovering av gressmatta. Økonomiske konsekvenser: Eventuell støtte vil redusere kommunens næringsfond. Vurdering: IL Flåværingen er en viktig aktør i Flå samfunnet med mange aktiviteter for barn og unge. Laget har fått kulturmidler fra kommunen til drift, men rådmann mener kostnaden til renovering av gressmatta er av en slik art at det ikke kan forventes at denne dekkes av driftsstøtten. Rådmann mener derfor at idrettslaget bør få dekket utgiftene som omsøkt. Rådmannens innstilling: IL Flåværingen gis et tilskudd på kr ,50 til dekning av renovasjon av gressbane. Beløpet bevilges fra konto

24 71/12 Søknad om etablerertilskudd - Mingle Fjellmat DA Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad innkommet fra Mingle Fjellmat DA v/ Heidi Lykke-Hunter og Randi Haug. Saksopplysninger: Mingle Fjellmat DA ble etablert 3. juni 2011 med salg av kortreist mat i Bjørneparken Kjøpesenter. Til tross for at driften stadig utvikles og at omsetningen øker er driften fortsatt av en slik art at det ikke lar seg gjøre å ta ut lønn for eierne. Det er derfor ønskelig å styrke driften med salg av bakervarer noe som krever en investering på kr ,-. Mingle Fjellmat DA søkte ikke om etableringstilskudd ved etablering i Det vises ellers til søknaden. Økonomiske konsekvenser: Eventuell støtte vil redusere kommunens næringsfond. Vurdering: Etableringen av Mingle Fjellmat DA var en positiv tilvekst i Bjørneparken Kjøpesenter da det ble etablert i Rådmann ser positivt på etableringen og en videre styrking av driften ved start av salg av bakervarer. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at det gis et tilskudd på kr ,- til anskaffelse av kjøledisk, brødhyller og kurver. I beløpet er det også hensyntatt at det ikke tidligere er gitt etableringstilskudd. Rådmannens innstilling: Mingle Fjellmat DA gis et tilskudd på kr til anskaffe av utstyr som beskrevet i søknaden. Tilskuddet utbetales ved fremvisning av fakturaer for beskrevet utstyr. Beløpet bevilges fra konto

25 72/12 Medlemskap i lokalsamfunnsforeningen Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: - Brev til ordfører: Oppfordring om innmelding i Lokalsamfunnsforeningen. - Formaliteter rundt det regnskapsmessige i Lokalsamfunnsforeningen Saksopplysninger: Bakgrunn: Lokalsamfunnsforeningen arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslutning av kommuner. Lokalsamfunnsforeningen ble formelt stiftet 7. september Initiativet til organisasjonen ble tatt av en gruppe ordførere fra alle partier som er representert på stortinget, samt Fagforbundets leder Jan Davidsen, gjennom et brev som ble sendt alle landets kommuner våren Henvendelsen til alle landets kommuner finnes på organisasjonens hjemmeside Om bakgrunnen for initiativet framgår følgende: Både i spørsmålet om sammenslåing av kommuner og i diskusjonen om den videre utviklingen av reformer i offentlig sektor er det nå behov for en organisasjon som målbærer betydningen av lokaldemokrati og desentralisering. Denne organisasjonen må ha et tydelig standpunkt mot tvangssammenslutning av kommuner og mot sentralisering av viktige velferdstjenester. Organisasjonen bør forsøke å samle små og mellomstore kommuner, fylker, interesseorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner om et felles budskap. Denne organisasjonen vil også kunne samarbeide med ulike fagmiljøer i universitets- og høgskolesektoren, og andre, om et opplysningsarbeid i disse sakene. Mange fagmiljøer og framtredende forskere advarer mot det som nå er i ferd med å skje. Organisasjonen bør derfor også kunne drive et omfattende opplysningsarbeid mot opinionen. Kommunene er bærebjelkene i velferdsstaten. En omfattende tvangssammenslutning av kommuner vil føre til sentralisering av bosetting, arbeidsplasser og makt. De mange kommunene i landet virkeliggjør et reelt folkestyre som befolkningen slutter opp om. Vi må 25

26 ikke passivt sitte og vente på det som nå er i ferd med å skje. Tvert om bør vi være i forkant av utviklingen for på den måten å gi vårt bidrag til viktige debatter vi ser vil komme.. Vi vil be om tilslutning til følgende: Et ordfører-opprop der kommunene tydelig avviser alle forslag om direkte eller indirekte tvangssammenslutning av kommuner. Et ordførermøte i august der partilederne for partiene på Stortinget, samt Kommunalministeren, inviteres for å diskutere kommunestrukturen og spørsmålet om bruk av direkte eller indirekte tvang. Støtte til et arbeid for å avklare interessen for dannelsen av en lokalsamfunnsaksjon. Aksjonen vil kunne dannes i forlengelsen av ordførerkonferansen i august. På Lokalsamfunnsforeningens hjemmeside finnes det også en oversikt over hvilke ordførere som støttet initiativet i 2009, samt referat fra organisasjonens første årsmøte. Lokalsamfunnsforeningen er tverrpolitisk og har fått støtte fra 147 ordførere i alle partier. Samlet innbyggertall i disse kommunene er mennesker. Organisasjonen er siden registrert i Brønnøysund-registeret og har etablert en egen hjemmeside på internett, samt en side på Facebook. Foreningen gjennomførte høsten 2010 en konferanse i Hurdal med inviterte foredrag om blant annet kommunestrukturen og samhandlingsreformen. Lokalsamfunnsforeningen samarbeider blant annet med et fagmiljø ved Høgskolen i Hedmark om faglige utredninger og Regionrådet for Sør-Østerdal sørger for regnskapsførsel, revisjon og bankkonto. Organisasjonen har til hensikt å drive et opplysningsarbeid, delta i debatten i media og arrangere seminarer og konferanser. Lokalsamfunnsforeningen har nå henvendt seg til de 147 kommunene der ordførerne støttet initiativet med forespørsel om kommunen vil bli medlem av organisasjonen. Et medlemskap koster kroner pr år. Kontingenten skal finansiere organisasjonens aktiviteter. Økonomiske konsekvenser: Dersom Flå kommune ønsker å melde seg inn i lokalsamfunnsforeningen medfører dette en årlig kontingent på kr 5000,- 26

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer