Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Ingolf Juven (Nes Høyre), Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Margit Halvorsen (Nes Arbeiderparti), Per Rune Andersen (Nes Arbeiderparti), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Hildegunn Fossen Mikkelsplass (Nes Senterparti), Gerd Jorde (Nes Senterparti), Reidun Jordheim Garnås (Nes Senterparti), Reidun Brusletten (Nes Kristelig Folkeparti), Lars Olav Renslo (Nes Fremskrittsparti), Geir Olav Brøto (Nes Bygdeliste), Tommy Haugen (Nes Bygdeliste), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Sæbø Ulsaker (Nes Høyre) Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Kristian Noreng, Rune Owrenn Ihle (Nes Høyre) for Endre Storhaug, Tommy Johnsen (Nes Arbeiderparti) for Geir Egil Sanden, Magne Fremo (Nes Arbeiderparti) for Knut Jakob Larsen, Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste) for Ragnhild Østenfor Jensen Stanislaus Else Horge Asplin (rådmann) Ordføreren leste minneord over Einar Nordhagen. Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) Ifølge Kommuneloven 34: Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.» Følgende sak ble lagt fram i møtet uten å stå på sakskartet: Fylling av bassenget på Nes ungdomsskole saken ble fremmet av Kjell Ålien Ingen satte seg imot å ta opp saken til behandling og saken ble behandlet. 1

2 SAKSKART Side Saker til behandling 45/12 12/ Godkjenning av protokoll - kommunestyret /12 12/ Høring - regional planstrategi for Buskerud /12 12/ Planstrategi Nes kommune /12 12/ Papirløse møter 7 49/12 12/ /12 12/ Valg av varamedlem fra Høyre til Oppvekst-, skole- og kulturutvalget - retting Valg av varamedlem fra Bygdelista til Helse- og sosialutvalget retting og valg av nytt 3. varamedlem til Formannskapet /12 12/ Valg av ny leder og nestleder i helse- og sosialutvalget 11 52/12 12/ Søknad fra NTN om å endre lån til tilskudd 12 53/12 12/ /12 12/ Forum Nye Bergensbanen - Forslag til handlingsplan og budsjett for perioden Valg av representant for formannskapet i «Utredningsgruppe Hallingmarken» /12 12/ Retningslinjer for bruk av Næringsfondet 15 56/12 12/ Valg av forliksrådsmedlemmer /12 12/ Oppnevning av repr. til dyrevernnemnda i Hallingdal 17 58/12 12/ Anmodning om tilleggbosetting av flyktninger /12 12/ Fylling av bassenget på Nes ungdomsskole 19 2

3 Referatsaker 9/12 12/ Hallingdal Kraftnett - Protokoll fra styremøte 23.august 20 10/12 12/ , , Sak 64/12, Konstituering av varaordfører 20 Nesbyen, Kjell Ålien leder Møteprotokoll blir lagt ut på kommunens hjemmesider. 3

4 Saker til behandling 45/12 Godkjenning av protokoll - kommunestyret Kommunestyret /12 Sak 40/12: Pga de spørsmål som er reist rundt ordførers forslag og henvisning presiseres det at: I forslag fremsatt av ordfører og punkt 2 inneholder en henvisning til rådmannens vurdering og innstilling. Sak 42/12: Setningen «Avsetning til fond bør min være 4,5 mill.» skal inn i vedtaket. Protokollen godkjennes med disse endringene. 4

5 46/12 Høring - regional planstrategi for Buskerud Kommuneplanutvalget /12 2 Kommunestyret /12 Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte sak 15/12 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Regional planstrategi for Buskerud tas til etterretning. Kommuneplanutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Regional planstrategi for Buskerud tas til etterretning. 5

6 47/12 Planstrategi Nes kommune Kommuneplanutvalget /12 2 Kommunestyret /12 Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte sak 14/12 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Planstrategi for Nes kommune vedtas, jfr. Plan- og bygningslovens Kommuneplanutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Planstrategi for Nes kommune vedtas, jfr. Plan- og bygningslovens

7 48/12 Papirløse møter 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Nes kommune kjøper inn nødvendig antall ipad nettbrett til medlemmer, varamedlemmer og administrasjon i kommunestyre og hovedutvalg, der kommunens sak-/arkivsystem benyttes til produksjon av saksdokumenter og protokoller. 2. Vararepresentanter som skal møte i politiske utvalg, nevnt i pkt 1, disponerer ipad som hentes på kommunehuset til hvert møte. 3. Investeringen på kr blir belastet prosjekt 101 (EDB) i kapitalregnskapet. 4. Etter at systemet er tatt i bruk sendes ikke sakspapirene ut på papir. 5. Kommunen dekker kostnadene til mobilt bredbånd for brukere som ikke har tilgang til trådløst nett. Abonnementene skal bestilles gjennom kommunens avtale med leverandør av mobiltjenester. 6. Kommunen inngår skriftlig avtale med brukere som skal ha mobilt bredbånd. Avtalene benyttes som grunnlag for rapportering til skattemyndighetene. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Nes kommune kjøper inn nødvendig antall ipad nettbrett til medlemmer, varamedlemmer og administrasjon i kommunestyre og hovedutvalg, der kommunens sak-/arkivsystem benyttes til produksjon av saksdokumenter og protokoller. 2. Vararepresentanter som skal møte i politiske utvalg, nevnt i pkt 1, disponerer ipad som hentes på kommunehuset til hvert møte. 3. Investeringen på kr blir belastet prosjekt 101 (EDB) i kapitalregnskapet. 4. Etter at systemet er tatt i bruk sendes ikke sakspapirene ut på papir. 5. Kommunen dekker kostnadene til mobilt bredbånd for brukere som ikke har tilgang til trådløst nett. Abonnementene skal bestilles gjennom kommunens avtale med leverandør av mobiltjenester. 7

8 6. Kommunen inngår skriftlig avtale med brukere som skal ha mobilt bredbånd. Avtalene benyttes som grunnlag for rapportering til skattemyndighetene. 8

9 49/12 Valg av varamedlem fra Høyre til Oppvekst-, skole- og kulturutvalget - retting 1 Kommunestyret /12 Nes Høyre fremmet følgende forslag til varamedlemmer: Merethe Grøtt Grinde er valgt som fast medlem i OSK fram til (sak 32/12 i kommunestyret ). Varamedlemmer: 1. Ole Arvid Haraldseth 2. Kristian Noreng 3. Bjørnar Ulsaker Varamedlemmene velges frem til Forslaget ble enstemmig vedtatt. Merethe Grøtt Grinde er valgt som fast medlem i OSK fram til (sak 32/12 i kommunestyret ). Varamedlemmer: 1. Ole Arvid Haraldseth 2. Kristian Noreng 3. Bjørnar Ulsaker Varamedlemmene velges frem til

10 50/12 Valg av varamedlem fra Bygdelista til Helse- og sosialutvalget retting, og valg av nytt 3. varamedlem til Formannskapet 1 Kommunestyret /12 Nes Bygdeliste fremmet følgende forslag: For Nes Bygdeliste velges følgende varamedlemmer til Helse- og sosialutvalget frem til : 1. Karin W. Kvarteig 2. Noureddine Anibat 3. Bente Bye Garnås Til nytt 3. varamedlem til Formannskapet velges Tommy Haugen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. For Nes Bygdeliste velges følgende varamedlemmer til Helse- og sosialutvalget frem til : 1. Karin W. Kvarteig 2. Noureddine Anibat 3. Bente Bye Garnås Til nytt 3. varamedlem til Formannskapet velges Tommy Haugen. 10

11 51/12 Valg av ny leder og nestleder i helse- og sosialutvalget 1 Kommunestyret /12 Nes Arbeiderparti v/per Rune Andersen fremmet følgende forslag: Margit Halvorsen (Ap) velges som leder i Helse- og sosialutvalget ut valgperioden. Gerd Jorde (Sp) velges som nestleder i Helse- og sosialutvalget ut valgperioden. Nes Senterparti v/reidun Garnås fremmet følgende forslag: Gerd Jorde velges som leder i Helse- og sosialutvalget. Per Rune Andersen(Ap) trakk sitt forslag og fremmet følgende nytt forslag: 1. Margit Halvorsen (Ap) velges som nestleder for hele valgperioden. 2. Margit Halvorsen (Ap) rykker opp som leder i perioden t.o.m Ved skriftlig avstemming på leder ble Gerd Jorde valgt med 11 stemmer. 10 stemmer ble avgitt for Margit Halvorsen. Nes Arbeiderparti v/per Rune Andersen fremmet følgende forslag på nestleder: Margit Halvorsen resten av valgperioden. Nes Senterparti v/reidun Garnås fremmet følgende forslag på nestleder: Gerd Jorde velges resten av valgperioden. Ved skriftlig avstemming på nestleder ble Gerd Jorde valgt med 15 stemmer. 6 stemmer ble avgitt for Margit Halvorsen. Nes Arbeiderparti v/per Rune Andersen fremmet forslag på Margit Halvorsen som nestleder i perioden hvor Gerd Jorde fungerer som leder. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Gerd Jorde ble valgt som leder for Helse- og sosialutvalget for perioden fram til Gerd Jorde ble valgt som nestleder for Helse- og sosialutvalget for resten av valgperioden. Margit Halvorsen velges som nestleder for Helse- og sosialutvalget for den perioden Gerd Jorde fungerer som leder for utvalget. 11

12 52/12 Søknad fra NTN om å endre lån til tilskudd 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 63/12 Kristian Noreng (H) var inhabil i saken. I hans sted møtte Ståle Eggestøl (H) Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt Nes kommune omgjør Nesbyen Turist og Næringsservice sitt lån på kr ,- til tilskudd. Gerd Eli Berge ble erklært inhabil i sak 52/12. Torbjørn Aalton møtte ved behandling av denne saken. Det ble fremmet forslag om å utsette saken til etter behandlingen av sak 55/12. Utsettingsforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til etter behandling av sak 55/12. 12

13 53/12 Forum Nye Bergensbanen - Forslag til handlingsplan og budsjett for perioden Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 65/12 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Nes kommune slutter seg til forslag til handlingsplan og budsjett for Bevilgning for 2013 kr ,- innarbeides i årsbudsjett Gerd Eli Berge (Sp) fremmet følgende forslag: Bevilgning for 2013 rettes til kr i samsvar med vedlegg i saken. Rådmannen endret innstilling til: «Nes kommune slutter seg til forslag til handlingsplan og budsjett for Bevilgning for 2013 kr ,- innarbeides i årsbudsjett 2013.» Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Nes kommune slutter seg til forslag til handlingsplan og budsjett for Bevilgning for 2013 kr ,- innarbeides i årsbudsjett

14 54/12 Valg av representant for formannskapet i «Utredningsgruppe Hallingmarken» 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 66/12 Endre Storhaug (H) var inhabil i saken. I hans sted møtte Ståle Eggestøl (H) Forslag fra Kjell Ålien (Ap) til valg av representant for formannskapet «Utredningsgruppe Hallingmarken»: Ordfører og Geir Olav Brøto Forslag til detaljert beskrivelse av gruppens oppgaver og målsetting presenteres i møte i formannskapet 24.oktober Forslaget ble enstemmig vedtatt Som representanter for formannskapet Nes kommune i «Utredningsgruppe Hallingmarken» velges Ordfører og Geir Olav Brøto. Forslag til detaljert beskrivelse av gruppens oppgave og målsetting presenteres i møte i formannskapet 24.oktober Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Som representanter for formannskapet Nes kommune i «Utredningsgruppe Hallingmarken» velges Ordfører og Geir Olav Brøto. Forslag til detaljert beskrivelse av gruppens oppgave og målsetting presenteres i møte i formannskapet 24.oktober

15 55/12 Retningslinjer for bruk av Næringsfondet 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 67/12 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Nes kommune vedtar foreslåtte endringer i retningslinjer for bruk i Nes kommunes næringsfond og vedtekter for Nes kommunes næringsfond. Senterpartiet v/gerd Eli Berge fremmet følgende forslag: Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for saksutredning av de foreslåtte endringer. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for saksutredning av de foreslåtte endringer. 15

16 56/12 Valg av forliksrådsmedlemmer Valgnemnda /12 2 Valgnemnda /12 3 Valgnemnda /12 4 Kommunestyret /12 Valgnemnda har behandlet saken i møte sak 11/12 Valgnemnda innstiller følgende medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet: Innstilling Medlemmer: Nils Rodegård (leder) Anne Grøtt Lauvvang Torbjørn Aalton Varamedlemmer: 1. Gerd Jorde 2. Ellen Kathrine Haga Larsen 3. Lars Vestheim Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Nils Rodegård ble enstemmig valgt som leder i forliksrådet. Medlemmer: Nils Rodegård (leder) Anne Grøtt Lauvvang Torbjørn Aalton Varamedlemmer: 1. Gerd Jorde 2. Ellen Kathrine Haga Larsen 3. Lars Vestheim 16

17 57/12 Oppnevning av repr. til dyrevernnemnda i Hallingdal 1 Valgnemnda /12 2 Kommunestyret /12 Valgnemnda har behandlet saken i møte sak 13/12 Valgnemnda innstiller følgende kandidat Camilla Børdalen, Nes, innstilles som kandidat fra Nes kommune til Dyrevernnemnda i Hallingdal. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Camilla Børdalen, Nes, innstilles som kandidat fra Nes kommune til Dyrevernnemnda i Hallingdal. 17

18 58/12 Anmodning om tilleggbosetting av flyktninger Helse- og sosialutvalget /12 2 Kommunestyret /12 Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte sak 42/12 Rådmannens innstilling vedtatt. Helse- og sosialutvalget fattet enstemmig følgende Innstilling Nes kommune innstiller på å ta imot en ekstra person i 2012, og avslår anmodningen om 14 personer i Det innstilles på bosetting av 14 personer over en 3 års periode fra Helse- og sosialutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Nes kommune vedtar å ta imot en ekstra person i 2012, og avslår anmodningen om 14 personer i Det vedtas bosetting av 14 personer over en 3 års periode fra

19 59/12 Fylling av bassenget på Nes ungdomsskole 1 Kommunestyret /12 Kjell Ålien (Ap) fremmet følgende forslag: Bassenget på Nes ungdomsskole fylles omgående med vann slik at de som trenger behandling - så raskt som råd kommer i gang. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Bassenget på Nes ungdomsskole fylles omgående med vann slik at de som trenger behandling - så raskt som råd - kommer i gang. 19

20 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 9/12 12/ Protokoll fra styremøte 23.august 10/12 12/ , , Sak 64/12, Konstituering av varaordfører Referatene ble tatt til orientering. 20