Årsberetning for 1964

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 1964"

Transkript

1 Årsberetning for årsberetning Hovedkontor: Kongens gt. 4 Avdelingskontor: Cicignons plass FILIALER: Innherredsveien 84, Elgesefergf. 38, Høgskolen, Studentbyen på Moholt, Byåsen Butikksenter, Bankbussen Det som preget året 1964 var den usedvanlig fine påsken og den likeså slette sommeren. Forholdene i påsken var nærmest ideelle, sol og stille hver eneste dag, og da det også var godvær mens man forberedte påskesesongen, var det rimelig at det ble en kjempeutfart med rekordbesøk på hyttene. Det eneste man kanskje kunne ønske annerledes var føret som i sine strøk var i hardeste laget. Sommeren var grå, regnfull og kald. Til fjells kom det således sne i alle sommermånedene. Men til tross for dette var besøket på hyttene meget godt, og gledelig er det å konstatere all den ungdom som etter hvert har fått smaken på vandringen til fjells. Beklageligvis skjedde det flere uforklarlige alvorlige ulykker med døden til følge i våre fjellstrøk. 29. juli døde ekteparet Ruth og Olav Moen av utmattelse på ruten mellom Trollheimshytta og Kårvatn, og Erling Henriksen døde av utmattelse i Sylene. Været denne dag var ufyselig med sluddbyger. Noen dager senere, 4. august, døde den svenske frue May-Britt Bjørkman på nesten samme sted som ekteparet Moen. Også denne dag var været meget dårlig. Ingen av de omkomne hadde gått seg vill eller kommet bort fra vardingene. Disse tragedier viser at fjellet også kan være hardt om sommeren, og at alle som ferdes til fjells alltid bør ha med solid og varmt utstyr og benytte dette i tide når styggværet setter inn. Axel Rønnelin sluttet som forretningsfører 1/4 64, og ble etterfulgt av Jarle Langørgen som tiltrådte fra samme dato. Fru Else Moan har vært kontordame i heldagsstilling hele året. Generalforsamling ble holdt i Handelsstandens Hus 28. mai. 64 medlemmer var til stede. Formannen, Eivind Kierulf, refererte dagsorden og erklærte forsamlingen for lovlig satt. Formannen mintes 5 av TTs gode venner som var vandret bort i løpet av siste år, nemlig de tidligere vertinner Anna Grendal Rønning, Meldal, Anne Åa, Rennebu, og Kari Aune, Tydal. Dessuten Per Hilmo som var eier av gården Hilmo i Tydal, hvor TT har hatt kvarter, og Lars Aune, Tydal. Styrets årsberetning for 1963 ble referert. Det utspant seg en kortere diskusjon om restaureringen av Dindalshytta, og det ble videre påpekt endel vardinger som ikke var i den stand de burde være. Formannen refererte det arbeide styret hadde hatt med disse saker. Videre ga han en orientering om hvor langt Trond

2 heim Elektrisitetsverks planer om Nesjø dam var kommet. Carl W. Gotaas hadde et innlegg om samme sak, og konkluderte med å foreslå at årsmøtet burde gi styret fullmakt til å arbeide videre med saken sammen med andre naturvernforeninger. Dette ble enstemmig vedtatt, og årsberetningen ble enstemmig godkjent. Formannen leste årsregnskapet for Etter at endel spørsmål frå Falkanger var besvart, ble regnskapet godkjent, og styret og forretningsfører meddelt ansvarsfrihet. Kontingent. Styret fremsatte forslag om uforandret kontingent fra foregående år, og etter dette vil kontingenten for 1965 bli: Livsvarige medlemmer... kr. 250,oo Hovedmedlem, pr. år...» 15,oo konekort»»...» 10,oo Juniorkort»»...» 5,oo Dette ble enstemmig vedtatt. Deretter ble styrets budsjettforslag for 1965 vedtatt. Valg. Styremedlemmer: Gjenvalgt ble Tor Johansen og Magnhild Lereggen. Som nye Styremedlemmer ble valgt Fritz Christensen og Erling Dyblie. Disse erstatter Bjarne Eriksen og Øivin Jystad som har sittet i styret i en lang rekke år. Gjenstående i styret var formannen Eivind Kierulf, og styremedlemmene Rolf Høyem, Baard Norberg og Astrid Olsen. Eldres råd: De 4 medlemmer som var på valg ble gjenvalgt, slik at Eldres råd har bestått av: Utenbys: Ola Hilmo, Tydal, Trygve Kristiansen, Kopperå, Dag Schefte, Oppdal. Innenbys : Gunnar Birkeland, Anders Dahl, Arne Falkanger, Arvid Heirung, Magne Haave, Reidar Jørgensen, Finn Kleven, Roar Tønseth, Gunnar Wettergreen, alle frå Trondheim. PL, Lønnet revisor: Her ble Kjell Dahl Andersen gjenvalgt. Desisorer: Til desisorer ble valgt Ivar Wold og Trygve Wik. Valgkomite: Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt Gunnar Birkeland og Finn Kleven. fcd Generalforsamlingen ble avsluttet med at formannen rettet en hjertelig takk til alle dem som hadde ydet bidrag og hjelp til TT i året som gikk. En spesiell takk ble rettet til Bjarne Eriksen og Øivin Jystad for det kjempemessige arbeide de har nedlagt som medlemmer av styre og komiteer i en rekke år. Forsamlingen sluttet seg til takken med kraftig applaus

3 Styre og komiteer. I styremøte den 3. juni ble Rolf Høyem valgt til viseformann. Etter dette har foreningens styre bestått av: PENGER ER IKKE ALT Så sant som det er sagt. Men de betyr tross alt en del. Mangler de skaper det usikkerhet og bekymringer. En reserve på sparekonto gir trygghet og visshet. Trygghet for at De og Deres familie har noe «å falle tilbake på» i en plutselig knipe. Visshet for at De har en reserve til å dekke uventete utgifter - som erfaringsmessig alltid dukker opp. Gjør det til en vane: Legg opp en sparereserve i banken. Det gjør tilværelsen tryggere for Dem og Deres familie. BERGENS PRIVATBANK Formann...: Eivind Kierulf Viseformann...: Rolf Høyem Styremedlemmer....: Fritz Christensen, Erling Dyblie, Tor Johansen, Magnhild Leregger, Baard Norberg, Astrid Olsen. Tilsynsmenn: Sylene: Fritz Christensen, Astrid Olsen, Øivin Jystad. Trollheimen: Joh Johansen, Magnhild Lereggen. Dovretraktene: Rolf Høyem, Baard Norberg. Nordpå: Tor Johansen, Karl Selmer. Følgende komiteer ble oppnevnt: Utstyrskomité....,...: Ruth Brikeland, Magnhild Lereggen, Astrid Olsen. Årbokkomité......: Magne Haave. Møte- og propagandakomité : Erling Dyblie, Magne Haave, Knut Marstrand, Astrid Olsen. Provianteringskomité....: Tor Johansen, Jarle Langørgen. Byggekomité for Dindalshytta...: Eivind Kierulf, Gunnar Birkeland, Fritz Christensen, Rolf Høyem, Baard Norberg. for Ramsjøhytta....: Eivind Kierulf, Fritz Christensen, Øivin Jystad, Astrid Olsen. Turkomité. Styrets representanter...: Tor Johansen, Magnhild Lereggen, Baard Norberg. Valgkomite. Styrets representant...: Tor Johansen

4 Medlemstallet. Pr var medlemstallet: Livsvarige medlemmer Hovedmedlemmer Koner... l 123 Juniormedlemmer I alt pr. 31/ Pr. 1/1 64 var medlemstallet i alt altså en avgang på 144 medlemmer i løpet av året. 108 S* minne frø. g>a/mu aqir KILLINGSTEINEN har sitt navn fra at geitene besteg den. Som en skygge frå svundne tider ligger steinen i Strandlinjen den dag i dag. Turfolk vil lett kunne finne den da navnet er risset inn i det mørke parti som vises på ovenstående skisse. Rør - K. LUND A /s Engros & Detail Rørleggerforretning TRONDHEIM Skogen har vokset meget siden den gang. Det har også vårt firma! Bidrag. Foreningen har i det forløpne år mottatt følgende bidrag: Trondheim kommune... kr ,oo Trondhjems Sparebank...» 500,oo Spareskillingsbanken...» 500,oo I tillegg til dette har foreningen i løpet av året mottatt en rekke gåver. Spesielt er styret meget takknemlig for en anonym gave på l 000 kroner til bygging av vindskydd på ruten Trollheimshytta Kårvatn. Til samme formål er ytterligere mottatt et anonymt bidrag på kr. 100,oo. Styret vil uttrykke sin store takk for alle disse kjærkomne bidrag og gåver. Møter. Styret har holdt 17 styremøter og behandlet i alt 131 saker. Påskemøte i samarbeide med Orienteringskretsen 16/3. Reidar Harkjerr kåserte om bruken av kart og kompass. Arne Røe og brødrene Kristen og Tore Mo repeterte de gode bud for ferdsel i fjellet, og kom særlig inn på hvordan man skal berge seg hvis man blir overrumplet av virkelig uvær. Møtet hadde samlet stappfullt hus. Filmaftener. I samarbeide med tannlege Nils Viker arrangerte TT 2 filmaftener i Frimurerlogen onsdag 21. og torsdag 22. oktober. Viker kåserte om og viste sine praktfulle farvefilmer «I Kongeørnens dal» og «Fra svanesang til tiurspill». Torsdag var det 2 forestillinger, en kl og en kl Til alle 3 forestillinger var det praktisk talt fulle hus. Fellesmøte med Trøndelag Naturvern ble arrangert i Festsalen, Handelsstandens Hus, torsdag 3/12. Lektor Helge Foss kåserte om «I Trollheimens eventyrrike» med farvelysbilder. Overingeniør John Singsaas frå Vassdragsvesenet orienterte 109

5 om det nye Trollheim kraftverk, og overingeniør Rathe frå Sør-Trøndelag E-verk fortake om vassdragsreguleringene i forbindelse med Gjevilvannet og Storlidalen. Til slutt sang studentene Tore Tuvold og Leif Bedmar «Gluntarne». Det var overfylt hus. ØL OG MINERALVANN FRÅ AKTIEBRYGGERIET, Trondhjem OG A /s E. C. DAHLS BRYGGERI Hyttenes åpningstider. For påsken åpnet hyttene til følgende tider: Gjevilvasshytta, Storerikvollen og Nedalshytta frå og med 15. mars. Kasa, Jøldalshytta, Trollheimshytta, Schulzhytta og Kjøli frå og med 22. mars. Samtlige hytter stengte 31. mars. På Kjøli var det vakt av 2 studenter, og lettere servering. Orkelsjøhytta og Dindalshytta var stengt. På Gjevilvasshytta ble det i tiden mars arrangert et skikurs for Statens lærerskoleklasser med ca. 60 deltakere. For sommersesongen åpnet samtlige hytter, bortsett fra Gjevilvasshytta, den 27. juni. Gjevilvasshytta åpnet 14 dager før, idet det ble arrangert en rekke turer for skoleungdom i denne tid. Dindalshytta var stengt på grunn av ombygging. Kjøli og Ramsjøhytta var ubetjente, men hadde lager av mat. Nordpå i Haltdalen var som vanlig åpen hele året. Den var kun stengt i den tid vertskapet hadde ferie i november måned. Avtale om kvarter har vi hatt hos følgende: Kårvatn i Todalen Gudmund Kårvatn Halle... ca. 20 senger Hilmo, Tydal Jenny Hilmo... Stordalsvoll, Meråker Inga Stokke Stugudal, Tydal Birgit Stugudal Jamtvollen, Brekken Ragnhhild Sødal Borkhusseter, Folldal Øistein Borkhus., Sletten gård Einar Sletten...» 20 A/S NORSKE ESSO TELEFON TRONDHEIM

6 Oversikt over hytter, overnattinger og vertinner for året 1964: Hytte Senger Vertinner Påske Sommer Sum 1964 Sum *- 1%/V i-wm. "? MM f* M. «L» f 1 * Mm V T* Mf Mm V Trollheimshytta Jøldalshytta... Gjevilvasshytta Kasa... Orkelsjøhytta. «Nordpå»... Kjøli... Nedalshytta... Storerikvollen. Schulzhytta... Ramsjøhytta Aud Schiøjl Magna Kielland Signe Fløystad Else Dahl Ingrid Elmgren Ellen Kirksæther Hanna Røtvei A. Gundersen Ingr. Hals Sørdahl Echaas ubetjent Helene Gustafson Randi O. Fossum Mette Setsaas Else Dahl Hanna Eidem Mogstad ubetjent , H H- 27 Sum: Hyttenes assuranse. Hyttene er fullverdiforsikret, og Trondhjems Forsikringsselskab har i året revidert sine takster, idet de har hatt sivilingeniør Torbjørn Høyem til å revidere disse i løpet av året. Hyttene er for tiden assurert etter følgende beløp: Jøldalshytta, Rennebu... kr ,oo Trollheimshytta, Surnadal...» ,oo Gjevilvasshytta, Oppdal...» ,oo Kasa, Oppdal (inventar)...» 10 OOO.oo Orkelsjøhytta, Oppdal...» 21 OOO.oo «Nordpå», Haltdalen...1 Sauef jøs, Haltdalen... j * Kjøli Gruber, Ålen (inventar, utstyr, mat)...» 346 OOO.oo ,oo 113

7 BRUK ELEKTRISITET Nedalshytta, Tydal... kr ,oo Nedalen gård, Tydal...» ,oo Storerikvollen, Tydal...» ,oo Ramsjøhytta, Tydal...» ,oo Schulzhytta, Selbu...» ,oo Schivevollen, Strinda...» ,oo Munkegt. 15 (inventar)...» 12 OOO.oo Trondhjems Sparebank (inventar)...» 3 500,oo Tøy på Vollan Kretsfengsel...» ,oo TIL KOKING OG OPPVARMING Trondheim Elektrisitetsverk Andre forsikringer: Munkegaten 15: Innbrudd, kontor- og trykksaker... kr. Vannledningsskade, innbo og løsøre...» Ombudsmenn. Steinkjer... Steinkjer Bokhandel A/S Levanger... T. Thurn-Paulsens Bokhandel Stjørdal.... Kjøpmann Ingolf Skilles Eftf. Selbu og Tydal.. Thomas Solem Oppdal... Kjøpmann Olav Odden Løkken.... Erling Fannrem Orkanger... Aasmund Øberg 5 000,oo 2 400,oo Deres erfarne partner på alle områder innen elektroteknikken SIEMENS NORGE A/S Sluppen Trondheim Sikrings! j enesten. I påsken hadde vi som forrige år samarbeid med Heimevernet i Trondheim, Ungdomsavdelingen, som hadde stasjonert 3 mann på Jøldalshytta, 2 mann på Trollheimshytta og 2 mann på en seter øverst i Svartådalen. Disse hadde radioforbindelse med hverandre og avpatruljerte også løypene, og var til stor hjelp for betjeningen på de 2 hytter. Sambandet mellom hyttene virket glimrende og ordningen var meget tilfredsstillende, og vil også bli utvidet til å omfatte Gjevilvasshytta. Likeledes hadde Heimevernet en patrulje på 6 mann på Nedalen i Sylene. De bodde på gården, og også disse ydet hjelp på hytta ved siden av sikringstjenesten. På Schulzhytta var forholdene i likhet med tidligere at vertskapet sto i forbindelse med radiosender i Selbu, og på denne måte hadde telefonforbindelse med Selbu flere ganger daglig. Den samme ordning opprettholdes også her om sommeren. På Trollheimshytta hadde vi dessuten stasjonert en telegrafist frå Norsk Radio Relæ Liga, som sto i direkte kontakt med Norges Røde Kors' hovedsentral for redningstjenesten på Gol

8 Vardinger, broer og heisestoler. Før påske ble som vanlig vinterstakingen mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta over Svarthamrene rettet opp og kvister satt ned hvor det var nødvendig. På samme måte ble det kvistet rute over Essandsjøen. I løpet av sommersesongen gikk Tore Mo over nesten samtlige både sommer- og vinterruter i Sylene og frisket opp og rettet på vardingene hvor dette var nødvendig. Styret har besluttet å anskaffe nye skilt ved utgangsrutene fra samtlige hytter, og også på alle steder hvor rutene deler seg. Arbeidet med dette er igang, og de første nye skilt vil bli satt opp til sommeren. Styret har også utarbeidet en plan for vindskydd på de lengste ruter, og det første av disse vil forhåpentlig være på plass i løpet av kommende sommer. Foreningens kontor. Kontoret har hele tiden holdt til i våre nye lokaler i Munkegaten 15. I løpet av året er anskaffet ny elektrisk skrivemaskin, og lagt opp nytt regnskapssystem. Årboka. Eneredaktør for årboka var Magne Haave, som her har ydet et kjempemessig arbeide. Også i år kom årboka ut i rett tid før jul. Distribueringen som er overtatt av herr Lykstad, har virket tilfredsstillende. Utlodningshytte. Ved Bakke Kirke har vi hatt stående en Utlodningshytte, bygget av byggmester Røtvei, Oppdal. Utlodningskomitéen har bestått av Astrid Olsen, Ruth og Gunnar Birkeland, Arne Falkanger og Øivin Jystad. Salget har gått godt, og hytten vil bli trukket til våren. Samarbeidet med andre turistforeninger. På turistlandsmøtet 1964 som ble holdt på Larvik og Omegn's Turistforenings hytte «Vindfjellhytta», var foreningen representert ved Tor Johansen og Magnhild Lereggen. Dessuten møtte formannen, Eivind Kierulf, som er medlem av Turistforeningens Samarbeidsutvalg. Han har dessuten deltatt i et møte i Oslo i Samarbeidsutvalget. ;, Tapeter - Linoleum - Gardiner - Gulvtepper Kjøpmannsgaten 32, hjørnet Dronningens gate TAPETER LINOLEUM 0'ARDINER. GULVTEPPER Vassdragsreguleringer. I 1964 kom arbeidet med Trollheim Kraftverk som bygges av Vassdragsvesenet i gang. Til å ivareta foreningens interesser ved de pågående skjønn er engasjert advokat Reidar Selmer. Hovedstyret for Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen var på en større befaring i Trøndelag for å besiktige de reguleringsplaner som er aktuelle. Ved befaringen i Nedalen deltok formannen, Eivind Kierulf, fra TT, fra Norges Naturvernforbund viseformannen, generalsekretær Thoralf Lyng, og fylkesskogsjef Hjorthol. Generalsekretær Roald i Vassdrags

9 vesenet opplyste på det etterfølgende møte at det ikke ville bli tatt noen avgjørelse i Nedalssaken før etter en fornyet befaring. TT har engasjert h.r.advokat Nils Vaagland til å ta seg av sine interesser, og har hele tiden samlet stoff til en grundig imøtegåelse av Trondheim E-verks planer. Dette skjer i samarbeide med Zoologisk Forening, Botanisk Forening og Naturvernrådet. Carl W. Gotaas har vært styret behjelpelig med å samle inn nødvendige opplysninger fra arkiver o.l., og har her ydet meget verdifull bistand. Ved befaringen av det såkalte Stor-Festa-anlegg som omfatter Gjevilvannet og Ångårdsvannet i Storlidalen m. m., har TT vært representert ved viseformannen, Rolf Høyem, og Arne Falkanger. Også her vil Vassdragsvesenet foreta flere undersøkelser og forlange fornyete opplysninger fra konsesjonssøkeren før noen avgjørelse tas. Uketur til fjells. I år arrangerte Turkomitéen 4 fotturer, hver på l uke, 2 i Trollheimen og 2 i Sylene. Alle turene var fulltegnet og meget vellykket. Nytt av året var at det for første gang på lenge ble arrangert en fellestur på ski i Sylene. Turen som startet i Meråker gikk om Schulzhytta, Ramsjøhytta, Storerikvollen, Nedalen til Vækterstua, var også fulltegnet og særdeles vellykket. Ledere for denne turen var Ivar Dyrdahl og Gunnar Kjelsberg. 5 BEDRE BANKSERVICE I MODERNE LOKALER Kongens gt. 30 TRONDHEIM Telefon Telex 5219 Tur for ungdommer. I samarbeide med barnevernsnemnda i Trondheim og Sosialdepartementet, arrangerte TT 2 fjellturer for unge gutter. Den ene i Trollheimen i dagene juli med gymnastikklærer Ivar Hove som leder, og den andre i Sylene l uke senere med politibetjent Arne Garberg som leder. Deltakerantallet var 7 8 på hver tur, og begge turer ble meget vellykket ikke minst takket være den fremragende måte turlederne gjennomførte turene på. TT er begge stor takk skyldig, og håper at vi også kan dra nytte av begge ved senere anledninger. Turkomitéen har i 1964 hatt 9 turer med i alt 205 deltakere. 8 turer måtte avlyses på grunn av buss-streik og de elendige værforhold. Turkomitéen har i 1964 bestått av: Magne Haave, formann, Tor Johansen, viseformann, Ivar Belsås, Beate Berner, Ivar Dyrdahl, Gunnar Kjelsberg, Magnhild Lereggen, Kjell Nilsen, Baard Norberg, Mette Mari Olsen og Axel Rønnelin. Hyttene Takket være den storslåtte gave som TT fikk til 75-års jubileet til utsmykking av hyttene, er det i løpet av året anskaffet en hel del nye, pene ting som treskurd, løpere m. m. til de fleste hytter

10 Jøldalshytta: Denne hytte er etter restaureringen i så god stand at det her bare er småting som er anskaffet. Gjevihasshytta: Her er taket i tingstua malt opp, og lysaggregatet har gjennomgått en større reparasjon. Videre er det lagt ny kloakk frå septiktanken og ut i Gjevilvannet. Plantemargarin 100 % REN VEGETABILSK A/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim FISK- & VILTFORRETNING Etablert 1888 Telefoner Sentralbord Telegramadresse..Lohegstad" Kasa: Etter sommersesongens slutt satte eierne av hytta, Marit Rolvsjord og Dordi Vassli, i gang en omfattende nyrestaurering, slik at hytta vil stå i fornyet stand for 1. etasjes vedkommende til påsken TT har anskaffet en god del nytt inventar. ' Dindalshytta: Reparasjonsarbeidene har fortsatt, og det er bygget nytt uthus. Det gjenstår nå kun endel etterreparasjoner og litt maling som vil -bli utført til våren, slik at hytta skulle kunne åpnes til sommeren Trollheimshytta: Her er utført alminnelig vedlikehold. «Nordpå»: Det tidligere vertskap, Anders Gundersen og frue, sa etter eget ønske opp, og som nytt vertskap ble frå 1/4 64 ansatt Bernhard Echaas og frue Ingrid Hals Sørdahl Erchaas. Da styret i den senere tid har mottatt mange klager over den dårlige forfatning sengene var i, er de gamle kjedebunner med bolster erstattet med nye skumplastmadrasser i samtlige senger. Styret vil gå inn for også etter hvert å skifte ut madrasser på de -øvrige hytter med skumplastmadrasser. Videre er det lagt nytt gulv i sauefjøset. Kjøli: I påsken var det vakt av 2 studenter, mens den i sommersesongen ble drevet som ubetjent hytte. Flere av styrets medlemmer har vært der oppe og vasket, samt foretatt det aller nødvendigste av vedlikehold. Som nevnt i forrige årsberetning blir imidlertid hytta dårligere og dårligere, og det må snarest tas opp spørsmål om hva det skal gjøres med den. Nedalshytta: Her er anskaffet ny elektrisk pumpe og lagt kabel frå hytta og ned til pumpehuset. På denne måten har vi nå ingen vanskeligheter med vann i påskesesongen. Det er anskaffet elektriske ovner til tørkerommene, og vi er nå etter l års drift meget fornøyd med overgang til elektrisk strøm og alle de fordeler dette innebærer. Her er utført en god del vedlikeholdsarbeide, blant annet nytt gulv i kjøkkengang. Videre er anskaffet ny elektrisk kappsag og vedklyver samt 2 nye båter. Storerikvollen: Arbeidet har fortsatt med utvendig maling, men på grunn av den dårlige sommer ble det utvendige vedlikehold på denne som på de øvrige hytter sterkt hemmet av været. Det er anskaffet 2 nye komfyrer på kjøkkenet. Ramsjøhytta: Materiell til den nye hytte ble kjørt opp til Tydal for videretransport inn til hytta i løpet av våren. Til istandsettelse av Dindalshytta og

11 REIS MED - SENP MED dette nybygg ble vi av Feriefondet innvilget et bidrag, stort kr. 35 OOO.oo. Schulzhytta: Her er foruten vanlig vedlikeholdsarbeide også anskaffet nytt trekk på møblene i peisestua. Skoleturer. I likhet med tidligere år har foreningen hatt besøk av mange skoleklasser, både frå folkeskolen og realskolen. Disse har dels vært på Gjevilvasshytta og dels på «Nordpå» og Nedalen. Fjell-lederkurs. I samarbeide med Ut-Trøndelag Kretsidrettsråd, Trondheim lærerlag og Skiinstruktørenes Forening ble det i tiden februar arrangert et fjell-lederkurs på «Nordpå» Turisthytte. Kurset som ble ledet av Henrik Støen og som hadde den kjente, erfarne fjellmann Øystein Røed som instruktør, ble meget vellykket og var mer enn fulltegnet. ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE Blomster til hverdag og fest Idungården - Telefoner: SPESIALFORRETNING l FOTO - KINO Husmorferier. Norske Kvinners Sanitetsforening henla også i år endel av sine husmorferier til «Nordpå» i slutten av juni. Syforeningen har hele året vært i travel aktivitet. Arbeidet har bestått i komplettering av eldre utstyr samt sying av nytt utstyr til Kasa og Dindalshytta. Styret er imponert over det arbeide som utføres, og er stor takk skyldig. Økonomisk oversikt. Til tross for en dårlig sommer og ekstra store utgifter til betjening på grunn av sykdom og dermed skifte av vertinner, har året, takket være godt besøk gitt et gunstig resultat. Til vedlikehold og nyanskaffelser er brukt ca. kr ,oo. Medlemstallet viser en mindre nedgang, men dette skyldes at kartoteket er ajour-ført, og styret håper at det fortsatt vil lykkes å holde medlemstallet oppe. Hvis interessen for fjellturer fortsatt øker, skulle det tross de stadig stigende utgifter være mulig å drive foreningen som tidligere, ikke minst takket være den goodwill TT nyder godt av i alle kretser, og som vi er meget takknemlig for. Trondheim, april SIMON ENGEN A /s MIDT l NORDRE TRONDHEIM Eivind Kierulf, formann. Fritz Christensen. Magnhild Lereggen. Erling Dyblie. Baard Norberg. Rolf Høyem, viseformann. Tor Johansen. Astrid Olsen

Årsberetning for 1963

Årsberetning for 1963 Årsberetning for 1963 Oversikt over 1963. Oversikt over 1963 Sommeren 1963 var usedvanlig stabil og fin, og vil nok leve lenge i minnet hos alle trøndere. Forholdene i påsken var også gode slik at året,

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Årsberetning for 1961 74. årsberetning

Årsberetning for 1961 74. årsberetning Årsberetning for 1961 74. årsberetning Oversikt over 1961 IVled disse fjellets blomster ønsker vi Trondhjems Turistforening til lykke med de 75 år. Må den ha fremgang i sitt virke! OFFSETTRYKKER! TRONDHEIM

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv.

Detaljer

Årsberetning for 1959

Årsberetning for 1959 Årsberetning for 1959 72-års beretning Oversikt over 1939. 1959 har vært 'et godt år for Trondhjems Turistforening. Det er spesielt hyggelig at trafikken i fjellet viser en betydelig stigning for året

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Årsberetning for 1958 71-års beretning

Årsberetning for 1958 71-års beretning ne som det glade fjellmennesket, med de kloke, gode ideer, som hun alltid fremkom med på sin likefremme, beskjedne, men dog bestemte måte, og for det gode hjertelag som la bak. Vi vil alltid bevare minnet

Detaljer

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning o Årsberetning for 1966 EN APPELL Er De oppmerksom på hva De kan gjøre for å støtte vår forening? Si til alle sorn ikke er medlem hos oss: Ved å støtte TT med Deres medlemskap oppnår De: Billig losji på

Detaljer

Årsberetning for 1968

Årsberetning for 1968 Årsberetning for 1968 81. årsberetning GENERALFORSAMLING 1968. Snøheim og Snøhetta. Ordinær geralforsamling ble holdt i Børssal, Handelsstands Hus, d 14. mai kl. 20:00. Tilstede var 41 medlemmer + styret.

Detaljer

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå i \Y 2 times togreise, skulle det bli søkte trakter for søndagsturer på vårparten i tilfelle strøket ble mere kjent. En god del setrer og flere private hytter finnes innover fjellet langs den beskrevne

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. ni H 00000000000000000C>000 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1953 66 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og

Detaljer

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer:

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer: våre hedrede Æresmedlemmer: 1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 1953 Arne Falkanger, kjøpmann 1957 Reidar Jørgensen, rektor 1970 Eivind Kierulf, overingeniør t-^-i^umucsi 160 Innehavere av vårt hederstegn:

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Sommemter i Trollheimen og Sylene

Sommemter i Trollheimen og Sylene Sommemter i Trollheimen og Sylene l// AMtø^ - I \ / \ \ ' Riktignok kan enhver få brosjyrer om TTs sommerturer i Trollheimen og Sylene, men hvorfor ikke ta dem med t årboka? sa en velkjent tillitsmann

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Årsberetning for 1941 54. årsberetning 102 TROMDHEIAA Forvaltningskapital kr. 12,500,000.00. Egen formue oa. kr. 820,000.oo. A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Olav Trygvessønsgt. 28.

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE! REIS MED - SEND MED Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap Årboken gjengir ber en interessant skrivelse som Styret sendte Trondheim kommunes formannskap 10. mai 1971: ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

Detaljer

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN 166 En virkelig fin feriekombinasjon! Tvete Prinsens gt. 51 Trondheim (Årsberetning 1970 112. virkeår GENERALFORSAMLING 1970 i rdinær generalforsamling ble holdt i Børssalen,

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1948 61 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 nindr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKEBHETSBOKSER

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1950 63 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger.. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1952 65 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHET S BOK

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Den første vertinna på Estenstadhytta

Den første vertinna på Estenstadhytta Den første vertinna på Estenstadhytta Ekteparet Støre ble overtalt av John Stendahl til å prøve ei helg som vertskap, men det ble først åtte år (til 1968), og etter det en ny periode på fem år fra 1970

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1956

ÅRSBERETNING FOR 1956 Høyt på Storwaitz kan du hvile kroppen, hele Rørosvidda åpner segl Stolt og mektig '! ' kneiser Vigeltoppen, fjernt mot grensen hilser den på deg! Fra Aursunden Opp til Aursundsjøen går min tanke gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 24.mars 2016 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ane Bjerkaas Nisja Sunndal

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ane Bjerkaas Nisja Sunndal OPPDALSSTEVNE INNENDØRS 27.-29.11.2014 Innendørsstevnet samlet 65 deltakere. Den beste prestasjonen stod Gunhild Helstad for meg 350 i Eldre rekrutt. Veldig gledelig med 8 deltakere i klasse Eldre rekrutt.

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 2. mai 2005 kl. 17.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 29 representanter med i

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015)

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) HLF Sør-Trøndelag Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund Din Hørsel vår sak) Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) Fylkesstyret Verv Navn Adresse Telefon E-post Leder Alf Inge Fillingsnes

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 2015 i Asterud Boligsameie. Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Som møteleder ble valgt: lan Johnsen.

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 2015 i Asterud Boligsameie. Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Som møteleder ble valgt: lan Johnsen. PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 2015 i Asterud Boligsameie Avholdt: 14.04.2015 Sted: Fellesrommet Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG

ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG 1 ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG Årsmøtet avholdes torsdag 26 januar kl. 19.30 i gamlebygget på Tvedestrand og Åmli videregående skole, Holt. ( Holt Landbrukskole ) SAKSLISTE: 1. Åpning

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Trondhjems Turistforening ÅRSMØTEINNKALLING. Vedlegg: Årsrapport 2015, med årsberetning, regnskap og budsjett for Valgkomiteens innstilling.

Trondhjems Turistforening ÅRSMØTEINNKALLING. Vedlegg: Årsrapport 2015, med årsberetning, regnskap og budsjett for Valgkomiteens innstilling. Tid/ sted: Sandgata 30, 6. april 2016 klokka 1900 SAKSLISTE: Trondhjems Turistforening Sandgata 30 7012 TRONDHEIM ÅRSMØTEINNKALLING Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Fra turen til Loppa øy i juni. Foto: Vigdis Nygård

Fra turen til Loppa øy i juni. Foto: Vigdis Nygård Årsmelding for 2016 Fra turen til Loppa øy i juni. Foto: Vigdis Nygård Alta og omegn turlag skal arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Geir Olav Brøto 4 0,-kr 49 35 49 133 93 226 226 Hans Dokken V55 0,-kr 46 43 46 135 87 222 0 222 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 4 4 8 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 50 40

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 2016 i Åsterud Boligsameie. Avholdt: Sted: Fellesrommet. Møtet ble erklært for lovlig innkalt.

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 2016 i Åsterud Boligsameie. Avholdt: Sted: Fellesrommet. Møtet ble erklært for lovlig innkalt. PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 2016 i Åsterud Boligsameie Avholdt: 12.04.2016 Sted: Fellesrommet Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Sylan «bak» Sylstationen - en tur fra Storsjon til Selbusjøen

Sylan «bak» Sylstationen - en tur fra Storsjon til Selbusjøen pe^^ Trondhjems Turistforening Årbok 1997 Sylan «bak)> Sylstationen^ Sylan «bak» Sylstationen - en tur fra Storsjon til Selbusjøen Av Erik Stabell Jeg tar skrått ned de bratte moreneryggene. Jeg krongler

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Styret: Formann: Nestformann: Sekretær: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Forretningsfører: Rolf Anton Groos Ragnar Berg Kjell Erik Skaug Arne Fretheim

Detaljer

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Tilstede fra styret: Inger Hjellemarken, Bjørn Pedersen, Ove Bruvoll, Solbjørg Saltvik Klubbene: BK Munken:

Detaljer