Årsberetning for årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 1961 74. årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning for årsberetning Oversikt over 1961 IVled disse fjellets blomster ønsker vi Trondhjems Turistforening til lykke med de 75 år. Må den ha fremgang i sitt virke! OFFSETTRYKKER! TRONDHEIM På grunn av dårlige vær- og føreforhold både i påsken og om sommeren 1961, ble besøket på Turistforeningens hytter mindre enn de tidligere år. Forholdene før påske var så dårlige at styret for første gang på mange år bestemte seg til å ta endel faste gjester på hyttene i påsken. Den dårlige og snøfattige vinter bevirket også at besøket på «Nordpå» tilsammen ble betydelig dårligere enn noe foregående år. Gledelig var imidlertid den stadig økende tilgang på skoleturer til våre hytter i tiden mellom skriftlig eksamen og karakteropplesing. Vi hadde således flere skoleturer både til Nedalshytta, Nordpå og Gjevilvasshytta. Som nevnt i forrige årsberetning, sluttet vår tidligere forretningsfører pr. 31/ , og da en nyansatt forretningsfører trakk seg før han skulle tiltre, har foreningen vær uten forretningsfører i hele året. Dette i forbindelse med at vår kontordame, frk. Randi Grådal, sluttet pr. 1/6, og kontordame i halvdagsstilling, fru Borghild Møller, sluttet pr. 24/6, har styrets medlemmer hatt et ekstraordinært stort arbeidspress det forløpne år. Det har dessverre ikke vært til å unngå at ekspedisjonsforholdene på kontoret ikke alltid har vært så gode som styret kunne ønske. Frå fru Møller sluttet og til 1/9 ble kontoret betjent av gymnasiastene Per Otto Løpen og Ivar Stav, og frå 1/9 av fru Else Moan. Alle disse har gjort en glimrende innsats, og styret vil på det hjerteligste takke dem. Fra l/l 1962 begynte Axel Rønnelin som forretningsfører i heldagsstilling, slik at kontoret nå igjen er i full drift, og skulle nå kunne by bedre service. GENERALFORSAMLING ble holdt den 28. april 1961 i Handelsstandens Hus kl Tilstede ca. 40 medlemmer. Formannen, Eivind Kierulf, refererte dagsorden, og erklærte forsamlingen for lovlig satt. Han mintes 3 av T.T.s betydelige medlemmer som var vandret bort i løpet av det siste år, nemlig Haakon Aas, Herlov Stugudal og Elias Brandfjell. Styrets årsberetning for 1960 ble referert av formannen. Arne Falkanger, Reidar Jørgensen og Magne Haave hadde endel bemerkninger til årsberetningen, som formannen besvarte. Formannen leste årsregnskapet for 1960 etter at Falkanger, Jørgensen, Carlsen m. fl. hadde stillet spørsmål og fått disse besvart. Regnskapet ble godkjent og styret og forretningsfører meddelt ansvarsfrihet. Styrets budsjettforslag for 1961 ble vedtatt

2 VEIEN TIL VELSTAND^ VALG. :.m: Formann: Valgkomiteen foreslo.gjenvalg av formann enstemmig gjenvalgt. ::; :? ; ;;;; Styremedlemmer: Til nye styremedlemmer i stedet for Helge Foss, Heffcéffs Helgesen og Fredrik Kiær som ikke ønsket å motta gjenvalg, ble valgt: Magne Haave, Astrid Olsen og Baard Nordberg. Lønnet revisor: I stedet for Knut Lande som ikke kunne påta seg vervet som revisor lenger, ble til lønnet revisor valgt Kjell Dahl Andersen. Likeledes ble desisorene Arvid Heirung og Nils Klinge gjenvalgt. Eldres råd: Ved loddtrekning ble følgende uttrukket: Arvid Heirung, Arne Falkanger, Gunnar Birkeland, Trygve^ Kristiansen. Samtlige ble gjenvalgt med akklamasjon, slik at rådet består av: Utenbys: Trygve Kristiansen, Kopperå, Ola Hilmo, Tydal, Dag Schefte, Oppdal. Innenbys: Finn Kleven, Roar Tønseth, Gunnar Wettergreen, Magne Haave, Gunnar Birkeland, Arne Falkanger, Anders Dahl, Arvid Heirung, Reidar Jørgensen. j3& xgl^v Ta kontakt med Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt Arne Falkanger og Gunnar Wettergreen. KONTINGENT Styret foreslo ingen kontingentforandring. Det ble vedtatt, og kontingenten for året har vært: For hovedmedlemmer... kr. 12,oo For konekort...» 8 > For juniorkort...» 5>oo For livsvarige medlemmer...» 150,oo 162 Kongens gate 30 Trondheim En moderne bank som kan bli en god og hyggelig forbindelse. STYRE OG KOMITEER I styremøte den 15. mai holdtes følgende valg: Viseformann.,...- : Magne Haave. Tilsynsmenn: Sylene... ' Magne Haave, Øyvin Jystad. Trollheimen...: Tor Johansen, Baard Norberg. Kjøli, Nordpå og Orkelsjøtraktene...' Bjarne Eriksen, Karl Selmer. Følgende komiteer ble oppnevnt: Utstyrskomité...: Kirsten Haave, Hjørdis Mørkved, Astrid Olsen. 163

3 Ga tørt og støtt De får størst glede av fjellturen når De går tørt og komfortabelt gjennom myrer, bekkefar og kratt. Derfor bør De bruke JAKTSTØVLER Bruk innerst et par sokker eller strømper utenpå disse et par gode raggsokker. Da skal det ikke være noen ledig plass igjen! Med andre ord: Gå ikke med for store gummistøvler de skal sitte godt og stødig på foten når de er kommet på! Hver gang De har anledning til det, bør støvlene tas av for lufting og tørking. God tur! ASKIM GVMMIVAREFABRIK Arbokkomité Møte- og propagandakomité: Provianteringskomité. Byggekomité... Turkomité: Styrets representanter Ruteinspektør... Valgkomite: Styrets representant NY HYTTE Henry Strand, Helge Foss, Herbert Helgesen, Magne Haave. Tor Johansen, Bjarne Eriksen, Harald Eriksen, Magne Haave, Øyvin Jystad, Astrid Olsen. Tor Johansen, Baard Norberg. Eivind Kierulf, Bjarne Eriksen. Magne Haave, Tor Johansen, Hjørdis Mørkved. Helge Foss. Magne Haave. Dindalshytta. Som bekjent har T.T. i mange år hatt avtale om kvarter på Dindalshytta, som ble drevet av eieren Hjalmar Olsen, Lønset. Dessverre døde denne T.T.s gode venn i Han testamenterte hytten med innbo og sitt store bibliotek til T.T. Vi er således i løpet av året blitt eier av ny hytte. Hjalmar Olsen hadde hytten stengt i sommer på grunn av ombyggingsarbeider. Grunnet sykdom fikk han imidlertid ikke fullført disse arbeider. Styret i T.T. har besiktiget hytten, og vil gjøre sitt ytterste for å få ombyggingsarbeidene fullført snare.st, slik at hytten igjen kan komme i drift. : MEDLEMSTALLET Pr. 31/ var medlemstallet: Livsvarige medlemmer..., Hovedmedlemmer Hustruer..., 1188 Juniormedlemmer... 5 I alt pr. 31/ Pr. 1/ var medlemstallet i alt...i altså en økning på 158 medlemmer i løpet av året. TURISTOPPLYSNINGSKONTORET Bestyrer siste sommer var herr Eilert Struksnes. Dette kontoret hadde som tidligere lokale i I. N. Bruun's forretning i Olav Tryggvasonsgate. ;

4 BIDRAG Trondheim Kommune... kr ,oo Strinda Kommune...» l 000,oo Sør-Trøndelag fylke...» 2 OOO.oo Spareskillingsbanken...;...» 500,oo Trondhjems Sparebank...» 500,oo Bergens Privatbank...» 100,oo Frå en anonym giver har foreningen mottatt ny sentralvarmekjel til anlegget på «Nordpå». Videre har foreningen mottatt en rekke større om mindre gaver fra interesserte medlemmer, og T.T. vil uttrykke sin store takk for alle disse kjærkomne bidrag og gåver. A ebilue baule ui noe ute*, e*i*t au tejbe Snakk med våre folk. De lærte seg «bank» for å tjene Dem, og er alltid rede til dele sin viten med den som ønsker råd. BERGENS PRIVATBANK MØTER Styret har holdt 17 møter og behandlet 125 saker. Førpåskemøte holdtes i Handelsstandens Hus 17. februar med sivilingeniør Olav Tjønneland som foredragsholder. Han fortake og viste vakre fargelysbilder om «Gjennom Setesdal til Sørlandet, frå Rygnestadtunet til Erigeron's have». Formannen orienterte om forholdene i påsken. Møtet hadde samlet overfylt hus og mange kom ikke inn, hvorpå møtet ble gjentatt samme sted den 21. februar. Høstmøte ble holdt i Handelsstandens Hus 7. desember. Viseformann i Oslo Kameraklubb, Ragnar Paus-Nielsen, viste fargelysbilder og kåserte om «Aurlandsdalen». Rolf Kværnø viste sin premierte film frå den internasjonale filmfestival i Cannes 1961, «På ski». Det var fullt hus. Vertinnemøte ble holdt 8. juni. Styret hadde også i år innkalt samtlige vertinner til møtet i Trondheim. Etter konferanse på T.T.s kontor og besiktigelse av Lorentz Erbe & Søn A/S' fabrikk, samledes samtlige vertinner og styremedlemmer til en enkel middag på Skisma. Her ble særlig diskutert matstellet på hyttene, vertinneinstruksen og økonomi. Formannen i utstyrskomitéen, fru Haave, var også tilstede. Møtet var meget vellykket og givende. Møte med eldres råd ble holdt på Skistua 25. mai. Møtet hadde følgende dagsorden: 1. Medlemsverving. 2. T.T.s 75 års-jubileum høsten Forretningsfører. 4. Økonomi. 5. Eventuelt. Nesten alle rådsmedlemmer møtte, og styret er meget tilfreds med den anledning disse møter gir til å diskutere problemene med erfarne T.T.-medlemmer

5 HYTTENES ÅPNINGSTIDER Før påsken åpnet hyttene til følgende tider: Gjevilvasshytta, Nedalshytta og Storerikvollen den 18. mars, Kasa, Jøldalshytta, Trollheimshytta, Schulzhytta og Kjøli 25. mars. Samtlige hytter holdtes åpne til og med 3. april. Orkelsjøhytta og Dindalshytta var stengt. I tillegg til dette ble det i tiden mars arrangert et skikurs for Statens lærerskoleklasser med ca. 80 deltakere på Gjevilsvasshytta. / sommersesongen hadde hyttene følgende åpningstider: Gjevilvasshytta, Nedalshytta 24. juni. Storerikvollen, Schulzhytta, Jøldalshytta, Trollheimshytta, Kasa 1. juli. Orkelsjøhytta 6. juli. Dindalshytta var stengt på grunn av ombygging. Samtlige hytter stengte 3. september. «Nordpå» i Haltdalen var som vanlig åpen hele året, men besøket i vintersesongen var svært dårlig på grunn av den elendige vinter. På grunn av inntrufne omstendigheter kunne John Sakrisvold på Evavollen ikke lenger fortsette med kvarter for T.T. I stedet har vi fått kvarter på Jamtvollen ved Aursundsjøen, ca. 3 km øst for Evavollen. Den vardede ruten er omlagt til Jamtvollen. Avtale om kvarter har vi etter dette hatt hos følgende: Kårvatn i Todalen, Gudmund Kårvatn, Halle... ca. 12 senger Dindalshytta, Lønset, Hjalmar Olsen...» 16» Hilmo, Tydal, Per Hilmo...» 5» Stordalsvoll, Meråker, Inga Stokke...» 12» Stugudal, Tydal, Birgit Stugudal...» 20» Jamtvollen, Brekken, Ragnhild Sørdahl...» 8» TIL FJELLTUREN ANORAKKER VINDTØY KOMPASS SPESIAL FJELLSTØVLER MED ROCCIA SÅLE AXEL BRUUN A/S Prinsens gate

6 Oversikt over overnattinger og vertinner for året 1961: Hytte Vertinner Påske Senger Sommer Sum Sum *- MERCEDES-BE Trollheimshytta Jøldalshytta.. Gjevilvasshytta Kasa... Orkelsjøhytta. «Nordpå»... Kjøli... Nedalshytta... Storerikvollen. Schulzhytta... Ramsjøhytta Målfrid Dalsegg Dordi Skuggevik Magna Kjelland Signe Fløystad Ba Foss Hanna Røtvei And. Gundersen ubetjent Irene Jensvold Helene Gustafson Ingrid Elmgren H. Gustafson Else Moan ubetjent s * *- 108 H * s H- 283 H Sum: * HYTTENES ASSURANSE Hyttene er fullverdiforsikret, og T.T. har for tiden følgende brannpoliser for bygninger og inventar: Jøldalshytta, Rennebu... kr. 205 OOO.oo Trollheimshytta, Surnadal...» ,oo Gjevilvasshytta, Oppdal...» ,oo Kasa, Oppdal (inventar)...» ,oo Orkelsjøhytta, Oppdal...» 19 OOO.oo «Nordpå», Haltdalen... l Sauefjøs, Haltdalen... j» ' 0 Kjøli Gruber, ingeniørbolig, Ålen (inventar, utstyr og matvarer)...» ,00 Nedalshytta, Tydal...» 209 OOO.oo Nedalen Gård, Tydal...» 69 OOO.oo Storerikvollen, Tydal...» ,oo Ramsjøhytta, Tydal...» 15 OOO.oo Schulzhytta, Selbu...» ,oo Schivevollen, Strinda...» ,oo 171

7 Ta peiling Kjøpmannsgt. 38, (inventar) Trondhjems Sparebank (inventar) Tøy på Vollan Kretsfengsel Andre forsikringer. Kjøpmannsgt. 38: Innbrudd, kontor- og trykksaker... kr. Vannledningsskade, innbo og løsøre...» ,oo 3 500,oo ,oo 5 OOO.oo 2 400,oo på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes. Dresser, frakker, kapper, skjorter, undertøy etc. Sports-, turn- og idrettsutstyr. Utvalget er stort på «Det gode hjørne» iie rfrtning OLAVTRYGV. GATE 29. Olav Tryggvassons gt. 29, Trondheim OMBUDSMENN Steinkjer... Steinkjer Bokhandel A/S Levanger... T. Thurn-Paulsens Bokhandel Stjørdal.... Kjøpmann Ingolf Skille Selbu og Tydal.. Thomas Solem Oppdal... Kjøpmann Olav Odden Løkken... Erling Fannrem I løpet av året har vår mangeårige ombudsmann på Løkken, Bjarne Storsve, av private grunner måttet slutte, men han har selv utpekt sin etterfølger, og T.T. vil takke ham på det hjerteligste for det store og uegennyttige arbeide han har utført. SIKRINGSTJENESTEN I likhet med tidligere påsker var det også i påsken 1961 på Trollheimshytta plassert en mann frå Norsk Radio Relé Liga som hadde radioforbindelse med en stasjon i Trondheim. Nytt av året var at vi også forsøkte med en tilsvarende stasjon på Jøldalshytta, men dette falt ikke vellykket ut, idet han ikke oppnådde forbindelse med hverken Trollheimshytta eller Trondheim. På Schulzhytta var forholdet i likhet med tidligere at vertskapet sto i forbindelse med en radioamatør i Selbu, og- på denne måte hadde telefonforbindelse med Selbu 3 ganger daglig. Den samme ordning opprettholdes også om sommeren. I påsken ble meteorologiske observasjoner tatt 3 ganger daglig på Schulzhytta og tilstilt værvarslingen. VARDINGER Før påske ble som vanlig vinterstakingen mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta over Svarthamrene rettet opp og kvister satt ned hvor det var nødvendig. Likeledes ble det kvistet rute over Essandsjøen. Den nye rute til Jøldalshytta frå Nerskogen over Hårstadsetrene og Rishaugsetrene ble finmerket. FORENINGENS KONTOR Kontoret har hele tiden holdt til i Kjøpmannsgaten

8 ÅRBOKA Årbokkomité har vært Henry Strand, formann, Helge Foss, Herbert Helgesen og Magne Haave. På grunn av for lite hjelp på kontoret lykt.es det ikke å få alle annonsene ferdig i rett tid, slik at årboka først kom ut et godt stykke ut i Fotokonkurransen hadde fått en meget god tilslutning, og juryen som har bestått av årbokkomitéen, kom frem til følgende premiering: 1. premie: Kåre Halse «Gutter» 2.» : Egil Rein «Måser» 3.» : Knut Bakken «Uvær» KURS FOR VERTINNER 2 av våre vertinner, Magna Kjelland og Ingrid Elmgren, deltok i et 4-dagers kurs på Skistua for «Turist- og pensjonatvertinner». Det ble arrangert av Sør- Trøndelag Heimstellutvalg og Reisetrafikkforeningen for Trondheim og Trøndelag. Kurset var meget vellykket og ga nye impulser for våre vertinner. PLANLEGG SOMMERENS FJELLTURER NU BYGG OPP DERES PRIVATE «F E RIE F O N D» GJENNOM REGELMESSIG SPARING * BENYTT K REDITB AN KEN DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK TRONDHEIM Underkontor: BURAN ELGESETER ILEVOLLEN NYBORG Filialer: BREKSTAD - HEIMDAL STJØRDAL - VERDAL SAMARBEIDET MED ANDRE TURISTFORENINGER Også i 1961 har T.T. vært Svenska Turistforeningen behjelpelig med arrangementet av Armfeldt-turene i vårt distrikt. Vi har sørget for innkvartering, busser, guider og omvising i Trondheim, og overnattinger på «Nordpå» og Storerikvollen. Videre har vi satt opp forklarende skilter ved Melhus Prestegard, «Nordpå», Østby Tydal og Storerikvollen, samt merket ruten fra Østby i Tydal via Herrtjern til Nøsteråen. Det var i alt 3 Armfeldt-turer i 1961 og de var alle fulltegnet. I dagene september deltok formannen i et interskandinavisk turistmøte på Finse-hytta. Det deltok representanter fra turistforeningen i Finnland, Svenska Turistforeningen, Den Norske Turistforening, Alta Turistforening, Tromsø Turistforening og Trondhjems Turistforening. Man diskuterte særlig de ruter som krysser grensene, samt andre spørsmål av felles interesse. NATURVERN T.T. er blitt kollektivt medlem i Trøndelag Naturvernforening og har fått oversendt planer, og har uttalt seg i anledning flere vassdragsreguleringer, bl. a. reguleringen av Rensjøen i Selbu, Hulta, Holtsjøen samt Sørungen. I de første dager av juli deltok formannen i en befaring med E-verkets styre i de trakter rundt Nedalen og Essandsjøen som kan tenkes å bli berørt av ytterligere utbygging av Nea Kraftanlegg. Han fremhevet sterkt de interesser som T.T. har i disse strøk. FJELLTURER Også i 1961 arrangerte T.T. en ungdomstur med Christian Andersen som leder. Turen gikk i Sylene og var meget vellykket

9 Opprettet 1823 Sparebank SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv. 84 ELGESETER, Elgeseter gt. 38 BANKBUSS Turkomitéen arrangerte også 2 turer pl en uke hver, en i Trollheimen og en i Sylene, med henholdsvis Magnhild Lereggen Hjørdis Mørkved og Magne Haave som ledere. Nytt av året var at turen i Sylene startet ved Enafors og gikk via Storulvåstugan. TURKOMITÉEN Turkomitéen har i 1961 hatt 42 arrangementer med tilsammen 1257 deltakere. Det har vært arrangert fjellturer, fotturer, kombinerte buss- og fotturer, 2 ukesturer i fjellet, bussturer og en båttur. Sesongen ble avsluttet med en hyggekveld på Skistua. Turkomitéen har bestått av: Per Vinje, formann, Tor Johansen, Ivar Belsås, Beate Berner, Bjarne Eriksen, Magne Haave, Magnhild Lereggen, Hjørdis Mørkved, Kjell Nilsen, Baard Norberg, Ivar Skjesol og Axel Rønnelin. HYTTENE Jøldahhytta: I løpet av sommeren ble rørleggerarbeidet utført. Det ble installert ny varmtvannsbereder og nye vasker på kjøkken og betjeningsrom samt vaskerommene i kjeller. Det som nå gjenstår før hytten er ferdig er pussing av gulv i kjeller, maling, og oppsetting av nytt uthus. Dette arbeide er det meningen å få utført i løpet av kommende år. Trollheimshytta: Her er det i løpet av året foretatt endel mindre vedlikeholdsarbeider, samt anskaffet endel nytt utstyr. Gjevilvasshytta: Også her er det foretatt endel mindre vedlikeholdsarbeider, men vestveggen og vinduene utvendig trenger snart til en oppussing. «Nordpå»: Her har vi i løpet av året hatt atskillige påkostninger. Nytt belegg på kjøkkengulvet, ny fyrkjel den gamle var brent opp samt revisjon og omlegging av det elektriske utstyr. Kjøli: Her har det hele året vært drevet som ubetjent hytte. 3 av styrets medlemmer har vært der oppe og vasket hytten samt ordnet med det aller nødvendigste av vedlikehold. Nedalshytta: Her ble det i løpet av sommeren utført atskillig vedlikeholdsarbeide. Det ble lagt nytt gulv i kjøkkengangen, gulvet i vaskerommet i uthuset ble reparert, samtlige vinduer ble malt utvendig, likeså hele uthuset. På gården ble det også utført atskillig vedlikeholdsarbeide. Storerikvollen: Også her ble alminnelig vedlikehold som maling og lakking av gulv utført. Styret har i det hele tatt gått inn for å få lakket samtlige gulv minst en gang om året. Schulzhytta: Hvorvidt styrets forsøk på å få trafikken til denne hytte større ved å sette ned prisene 10 % i sommersesongen har hatt noen virkning på besøket er vanskelig å si. Også her er utført alminnelig vedlikehold

10 Schivevollen: Besøket på denne hytte som ligger så hendig til burde vært langt større. Den gamle komfyr som var i en elendig forfatning, er blitt skiftet ut med en brukt vedkomfyr som styret har fått meget rimelig. Ramsjøhytta: Utstyret er blitt komplettert og hytten pusset opp. Det har lyktes oss å få folk til å påta seg oppførelsen av uthuset, slik at dette vil bli gjort til kommende sommer. SKOLETURER I likhet med tidligere år har foreningen hatt besøk av mange skoleklasser både frå folkeskolen og realskolen, og av den grunn flyttet betjeningen tidligere opp både på Nedalshytta og Gjevilvasshytta før sommersesongen. Styret er meget glad over at ungdommen på denne måte får litt smak på fjell-livet. HUSMORFERIER.} Norske Kvinners Sanitetsforening henla øgså i år sine husmorferier på «Nordpå» i tiden 20/6 3/7. Disse ferierande er blitt årvisse gjester på denne hytte, og kommer også igjen til neste år. SYFORENINGEN På høstparten kunne syforeningen feire sitt 15 års jubileum. Også dette år har våre sydamer sydd tusenvis av sting og komplettert utstyret hvor dette er blitt nedslitt, og også skaffet meget nytt og pent til hyttene. Herr Angermann og frue Astri ga ved syforeningens jubileum en meget pen gave som skulle brukes til utsmykking av hyttene. ØKONOMISK OVERSIKT Styret har i år anvendt relativt mange penger til vedlikehold av hyttene, men til tross for dette og til tross for de dårlige værforhold i løpet av året med derav følgende dårligere besøk på hyttene, har det lyktes å betale ned foreningens gjeld med et betydelig beløp i løpet av året. Dette skyldes sikkert den større kontingentinntekt på grunn av at medlemstallet har holdt seg stabilt til tross for kontingentforhøyelsen, og at styret har vist sparsomhet på mange måter, samt vært heldig med arrangement av møtene. Alle utgifter stiger imidlertid sterkt, og styret har derfor funnet det nødvendig å foreslå en mindre kontingentforhøyelse frå neste år av. Trondheim, den 10. april Eivind Kierulj formann. Bjarne Eriksen, Hjørdis Mørkved. Tor Johansen. Baard Norberg. Magne Haave viseformann. Øyvin Jystad. Astrid Olsen

Årsberetning for 1963

Årsberetning for 1963 Årsberetning for 1963 Oversikt over 1963. Oversikt over 1963 Sommeren 1963 var usedvanlig stabil og fin, og vil nok leve lenge i minnet hos alle trøndere. Forholdene i påsken var også gode slik at året,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

Årsberetning for 1959

Årsberetning for 1959 Årsberetning for 1959 72-års beretning Oversikt over 1939. 1959 har vært 'et godt år for Trondhjems Turistforening. Det er spesielt hyggelig at trafikken i fjellet viser en betydelig stigning for året

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv.

Detaljer

Årsberetning for 1964

Årsberetning for 1964 Årsberetning for 1964 77. årsberetning Hovedkontor: Kongens gt. 4 Avdelingskontor: Cicignons plass FILIALER: Innherredsveien 84, Elgesefergf. 38, Høgskolen, Studentbyen på Moholt, Byåsen Butikksenter,

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå i \Y 2 times togreise, skulle det bli søkte trakter for søndagsturer på vårparten i tilfelle strøket ble mere kjent. En god del setrer og flere private hytter finnes innover fjellet langs den beskrevne

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning o Årsberetning for 1966 EN APPELL Er De oppmerksom på hva De kan gjøre for å støtte vår forening? Si til alle sorn ikke er medlem hos oss: Ved å støtte TT med Deres medlemskap oppnår De: Billig losji på

Detaljer

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1952 65 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHET S BOK

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Årsberetning for 1941 54. årsberetning 102 TROMDHEIAA Forvaltningskapital kr. 12,500,000.00. Egen formue oa. kr. 820,000.oo. A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Olav Trygvessønsgt. 28.

Detaljer

Årsberetning for 1958 71-års beretning

Årsberetning for 1958 71-års beretning ne som det glade fjellmennesket, med de kloke, gode ideer, som hun alltid fremkom med på sin likefremme, beskjedne, men dog bestemte måte, og for det gode hjertelag som la bak. Vi vil alltid bevare minnet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2006 avholdt tirdag 6. februar 2007 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. ni H 00000000000000000C>000 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1953 66 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

AUST-AGDER TURISTFORENING

AUST-AGDER TURISTFORENING REFERAT FRA ÅRSMØTE AUST-AGDER TURISTFORENING Austegdlagets Hus, Arendal kl. 19:00 29. MARS 2011 1. Åpning Styreleder Svein Hjorth-Olsen ønsket de 44 frammøtte medlemmene velkommen til det 96. årsmøtet

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL Møtedato: 22.02.2012 Møtenr: Årsmøte Møtested : Mandal Bedehus Årsmøtesaker Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Forslag til 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer:

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer: våre hedrede Æresmedlemmer: 1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 1953 Arne Falkanger, kjøpmann 1957 Reidar Jørgensen, rektor 1970 Eivind Kierulf, overingeniør t-^-i^umucsi 160 Innehavere av vårt hederstegn:

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1948 61 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 nindr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKEBHETSBOKSER

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2015 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2014-2015 2. Regnskap 2014-2015 3. Oppfølging

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla.

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Oppmøte (totalt 13 stk): Olav Skundberg, Jon Petter Myklebust, Ingrid Berg. Laila Moen, Øyvin Sæther, Liv Heide,

Detaljer

Landslaget for nordlands/lyngshest Hovedstyret

Landslaget for nordlands/lyngshest Hovedstyret Landslaget for nordlands/lyngshest Hovedstyret Landsmøtet 2013 Vollan Gjestestue Nordkjosbotn 9 mars Følgende delegater møtte: Hovedstyret: Marit Wasmuth, Gunn Grønås, Hans Erling Moholt, Arvid Reiersen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte torsdag, 24. mars 2011 kl. 18.00 under ledelse av representantskapets

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005

PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005 PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005 Rogaland Maler-og byggtapetsermesterlaug Lørdag 04.februar 2006 i Stavanger Den 109.ordinære generalforsamlingen ble avholdt på Victoria Hotell i Stavanger.

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND (Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 08.05.1959. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 24.05 1981. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 20.05.1990.

Detaljer

MAGNE HAAVE Streif gjennom 75 år

MAGNE HAAVE Streif gjennom 75 år blant aninet ved fredning på Nedalen, botanisk have i Trollheimen m. m. I de siste år er dessverre mørke skyer trukket opp i horisonten. Jeg.tenker her på den tiltakende regulering av- alle sjøer, elver

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Hellvikskog Vel v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78 www.hellvikskog.nesodden.net REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Tid: Kl. 19:15 Sted: Hellviktangen Tilstede:

Detaljer

Glade, aktive og motoriske barn, unge og voksne i et sunt, godt og inkluderende miljø

Glade, aktive og motoriske barn, unge og voksne i et sunt, godt og inkluderende miljø Glade, aktive og motoriske barn, unge og voksne i et sunt, godt og inkluderende miljø Nyborg IL 10 år 27. mai 2014. Jubileumsmarkering Trondheim spektrum 7. november 2014 Initiativtaker og første leder

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Forord. I årbokkomitéen. Per Amund Strickert Redaktør. sl^rl H.Brox. 0 Gadd-restene i Folldalen har en lang historie.

Forord. I årbokkomitéen. Per Amund Strickert Redaktør. sl^rl H.Brox. 0 Gadd-restene i Folldalen har en lang historie. Forord En ny årbok er herved presentert. Kjære leser og TT-medlem: Som så mange andre bøker av denne karakter, blir ikke årboka til av seg selv. Den krever innsats i mange ledd. Om vi som står bak produktet

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1950 63 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger.. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Sylan «bak» Sylstationen - en tur fra Storsjon til Selbusjøen

Sylan «bak» Sylstationen - en tur fra Storsjon til Selbusjøen pe^^ Trondhjems Turistforening Årbok 1997 Sylan «bak)> Sylstationen^ Sylan «bak» Sylstationen - en tur fra Storsjon til Selbusjøen Av Erik Stabell Jeg tar skrått ned de bratte moreneryggene. Jeg krongler

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2015 Organ for Skarpsno Baatforening 31. Årgang Formannen har ordet Årsmøtet/generalforsamlingen gikk som kjent av stabelen 26. januar. I etterhånd har jeg tenkt over

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

PRISER: Ta kontakt med arrangøren for direkte booking på halvdagsturer, heldagsturer og 2-dagers turer. Tydal kommune Ukestur

PRISER: Ta kontakt med arrangøren for direkte booking på halvdagsturer, heldagsturer og 2-dagers turer. Tydal kommune Ukestur Fjellridning i Sylan www.dyrhaug.no Ramsjø spesial l Ukesturer turer rer Konferansetu l Kurs- og g / firmaoppleg l Kick-off sturer l Villmark ter Salg av hes l Kjøp og r l Dagsture sturer l Halvdag l Guiding

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening

Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening Starten To-tre representanter fra Televerkets Pensjonistforbund og fem pensjonister fra Lillehammer møttes ut på vinteren 1985 med sikte på å starte ei

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2014

REFERAT ÅRSMØTE 2014 BMFK 23.02.2014 side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2014 Dato: 20.02.14 kl. 18.00 20.00 Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i kjelleren Deltakere: Forfall: Ragnar, Kenneth, Rune, Frank, Ole Andreas, Torbjørn,

Detaljer

Årsberetning for 1968

Årsberetning for 1968 Årsberetning for 1968 81. årsberetning GENERALFORSAMLING 1968. Snøheim og Snøhetta. Ordinær geralforsamling ble holdt i Børssal, Handelsstands Hus, d 14. mai kl. 20:00. Tilstede var 41 medlemmer + styret.

Detaljer

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2015 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Styret: Formann: Nestformann: Sekretær: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Forretningsfører: Rolf Anton Groos Ragnar Berg Kjell Erik Skaug Arne Fretheim

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 (19.03.12 18.03.13) Bilde: Fra Hovedlandsrennet 1. mars 2013 i Stormoegga Hovedsponsor Hovedsponsor Arbeidsutvalget har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Jan Kåre

Detaljer