Trondhjems Sparebank. Årsberetning for årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander."

Transkript

1 Trondhjems Sparebank Årsberetning for årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv. 84 ELGESETER, Elgeseter gt. 38 BANKBUSS Oversikt over har vært et relativt godt år for Trondhjems Turistforening. På grunn av de dårlige snøforhold i påsken, spesielt i Trollheimen, ble besøket i påskesesongen adskillig mindre enn foregående år, og lå betydelig under et gjennomsnittsår. Sommeren var imidlertid preget av godvær bortsett fra åpningen da det var regulær snøstorm. Dette skremte nok bort gjestene de første 14 dager av sesongen. Til gjengjeld ble det et godt multeår til fjells, og dette ga nok et ikke ubetydelig tilskudd til trafikken på ettersommeren i form av bærplukkere. På grunn av den kalde vinteren med lite snø og derav følgende dyp tele, fikk vi storsjau med vannforsyningen til hyttene. På samtlige hytter bortsett frå Schulzhytta var vannet borte. Det er såvidt vites første gang dette har hendt på Storerikvollen og Trollheimshytta. Situasjonen ble mestret ved at vi kjørte vann med hest på Gjevilvasshytta og la provisoriske plastledninger oppe på snøen på de øvrige hytter. På Nedalshytta måtte vi ta til hjelp motordrevet pumpe i tillegg. Alt dette medførte selvfølgelig adskillige merutgifter for oss. At telen på sine steder vad adskillig dyp, viser den ting at den! permanente vannledning på Storerikvollen først tinte opp igjen Olsokdag 29. juli. Foreningen hilser med glede den økende interesse for skolesturer til våre hytter. Dette er dobbelt kjærkomment fordi for det første oppnår man at ungdommen får smak på fjellet, og for det annet skaffer det oss gjester i en relativt stille tid. For øvrig har året vært preget av at styret har mattet vise resignasjon med hensyn til nyanskaffelser, og på grunn av nødvendige anskaffelser og reparasjoner, har det ikke blitt penger nok til å gjøre ferdig ombyggingen av Jøldalshytta. Styret håper imidlertid at dette vil bli mulig i kommende år. Medlemsstokken viser en stabil tendens, og har i løpet av året øket med 22 stk. Generalforsamling ble holdt den 10. mai 1960 i Handelstandens Hus klokken Til stede var ca. 40 medlemmer. Formannen, Eivind Kierulf, refererte dagsorden og erklærte forsamlingen for lovlig satt. Han mintes deretter 3 av foreningens fremste medlemmer som var gått bort i 1959, nemlig: Signe Falkanger, Gudrun Eriksen og Knut Rolvsjord. Formannen leste årsberetningen for I tilknytning til denne spurte Arne Falkanger om hvorledes styret vurderte vedlikeholdet av hyttene. Formannen svarte at styret var fullt oppmerksom på at hytter til fjells trenger et stadig vedlikehold, og at det etter hvert ville melde seg et stigende behov for repara

2 sjoner. Jørgensen spurte om bruken av Skivevollen. Formannen opplyste at besøket ikke sto i forhold til hva styret hadde ventet, noe som muligens skyldtes manglende utstyr. Dette er senere komplettert, og besøket er steget noe. Forretningsføreren leste årsregnskapet for Etter at Jørgensen, Falkanger m. fl. hadde anmodet styret om å analysere regnskapet nøye på grunn av de stigende omkostninger, og eventuelt søke kontakt med f. eks. Stavanger Turistforening, som driver på samme måte som vår forening, ble regnskapet godkjent, og styret og forretningsføreren meddelt ansvarsfritt. Styrets budsjettforslag for 1960 ble vedtatt. VALG Styremedlemmer: Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Hjørdis Mørkved, Øyvin Jystad, Tor Johansen og Bjarne Eriksen, og disse ble valgt. Eldres råd: Ved loddtrekning ble uttrukket: Anders Dahl, Ola Hilmo, Reidar Jørgensen, Gunnar Wettergreen. Samtlige ble gjenvalgt med akklamasjon, slik at rådet har bestått av: Utenbys: T. Kristiansen, Kopperå, Ola Hilmo, Tydal, Dag Schefte, Oppdal. I n n e n b y s : Finn Kleven, Roar Tønseth, Gunnar Wetteagreen, Magne Haave, Gunnar Birkeland, Arne Falkanger, Anders Dahl, Arvid Heirung og Reidar Jørgensen. Knut Lande ble gjenvalgt som lønnet revisor. Likeledes ble desisorene Arvid Heirung og Nils Klinge gjenvalgt. Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt Gunnar Wettergreen og Magne Haave. KONTINGENT Etter forslag av styret, støttet av De eldres råd, ble det for 1961 fastsatt en kontingentforhøyelse, slik at kontingenten for dette år blir:. For hovedmedlemmer... kr. 12,oo For konekort...» 8,00 For juniorkort...» 5,oo For livsvarige medlemmer...» 150,oo Per Vinje nevnte at styret måtte ta hensyn til de motoriserte gjester, slik at det ble ordnet med bedre parkeringsplasser. Magne Haave, støttet av Per Vinje, ba styret være oppmerksom på at det kunne være nødvendig med eventuell merking i byens omegn som Vassfjellet og Solemsvottan m. m. Viseformannen, Bjarne Eriksen, takket alle som hadde arbeidet for foreningen i året, og nevnte spesielt de dyktige vertinnene, foreningens tillitsmenn og pressen. 133

3 Landets eldste oljefirma A S IV O R S K 134 Esso er tegnet på kvalitet, symbolet på service. E E O MEDLEMSTALLET var pr. 31/ i alt medlemmer, som fordeler seg som følger: Livsvarige medlemmer Hovedmedlemmer Koner Junior Pr. 1/ var medlemstallet 7.834, altså en tilgang pl 22 medlemmer i løpet av året. I styremøte den 27. mai holdtes følgende valg: Viseformann: Bjarne Eriksen. Tilsynsmenn: Sylene: Øyvin Jystad og Kjell Nilsen. Trollheimen: Tor Johansen og Fredrik Kiær. Nordpå, Orkelsjøtraktene: Bjarne Eriksen og Herbert Helgesen. Følgende komiteer ble oppnevnt: Utstyrskomite....: Kirsten Haave, Hjørdis Mørkved, Inger Nilsen. Årbokkomlté...: Henry Strand, Helge Foss, Herbert Helgesen. Møte- og propagandakomité: Tor Johansen, formann, Bjarne Eriksen, A. Forfang, Herbert Helgesen, Øyvin Jystad. Provicmteringskomité...: Bjarne Eriksen, formann, Herbert Helgesen og forretningsføreren. Byggekomité...: Eivind Kierulf, Bjarne Eriksen. Turkomité. Styrets representanter...:' Bjarne Eriksen, Hjørdis Mørkved, Tor Johansen. Rttteinspektør....: Helge Foss. Valgkomite....: Styrets representant i valgkomiteen Bjarne Eriksen. Forretningsfører i 1960 har vært overrettssakfører Arne H. Gjengseth, som etter eget ønske sluttet pr. 31/ Styret har i alt holdt 14 møter og behandlet 103 saker. TURISTOPPLYSNINGSKONTORET Bestyrer siste sommer var herr Enevold Falsen. Dette kontoret hadde, som tidligere, lokale i I. N. Bruun's forretning i Olav Tryggvasons gt., her. BIDRAG Trpndheim kommune... kr ,oo Strinda kommune....» 1.000,oo Sør-Trøndelag fylke...;...» 1.000,oo 135

4 Spareskillingsbanken.. Trondhjems Sparebank Bergens Privatbank ,oo 500,oo 100,00 Frå en rekke interesserte medlemmer har foreningen mottatt større og mindre gaver. T.T. vil uttrykke sin store takk for disse kjærkomne bidrag og gåver. MØTER Førpåskemøte ble arrangert 15. mars i Handelsstandens Hus i Trondheim med Erling Birkeland, Molde, som foredragsholder. Han kåserte og viste lysbilder «Romsdal sommer og vinter, frå havet til tindene». Innerdalsfilmen i sort/hvitt ble vist for første gang i Trondheim. Formannen orienterte om forholdene i påsken. Møtet hadde samlet overfylt hus. Propagandamøte for ungdom ble holdt i festsalen på Gerhard Schønings Skole den 4/4 60. Hjalmar Andersen («Hjallis»), kåserte om og viste fargelysbilder og sin film frå vinterolympiaden i Squaw Valley. Foss ga gode råd for påsketuren. Møtet hadde samlet en meget god tilslutning. Høstmøte ble holdt i Handelsstandens Hus den 8/ Cand. real. Hjalmar Munthe Kaas Lund kåserte og viste fargelysbilder «På sporsne». Per Hjort Albertsen og Helge Foss spilte firhendig. Møtet hadde samlet fullt hus. Møte med eldres råd. I forbindelse med førpåskemøtet den 15. mars hadde styret innkalt de eldres råd til møte i Handelsstandens Hus. Møtet hadde følgende dagsorden: 1. Kontingentforhøyelse. 2. Eventuell feiring av T.T.'s 75-års jubileum høsten Medlemsverving. 4. Eventuelt. Møtet var meget verdifullt for styret, og det var meget gledelig at så mange av rådets medlemmer hadde anledning til å møte. Styret ser med glede fram til fortsatt behagelig samarbeide med Eldres råd. Vertinnemøte ble boldt den 8. juni. Her hadde styret innkalt samtlige vertinner til møte i Trondheim. Vertinnene og styrets medlemmer diskuterte aktuelle problemer, spesielt av økonomisk art. Vertinnene beså etterpå Nidar Chokoladefabrikk. HYTTENES ÅPNINGSTIDER For påsken åpnet hyttene til følgende tider: Gjevilvasshytta 28/3, Storerikvollen og Nedalshytta 2/4, Schulzhytta, Kjøli, Jøldalshytta og Kaasa 9/4. Samtlige hytter holdtes åpne til og med 18/4. Orkelsjøhytta var stengt. Likeledes var Dindalshytta stengt. I tillegg til dette ble det frå 23/3 til 27/3 arrangert 137

5 ØL OG MINERALVANN et skikurs for Norges Lærerhøgskole med ca. 70 deltagere. Til sommersesongen åpnet samtlige hytter, bortsett fra Orkelsjøhytta, den 26/6. Orkelsjøhytta åpnet ca. 6/7. Samtlige hytter stengte den 30/8, bortsett fra Gjevilvasshytta som holdt åpent til 7/9. For første gang ble Kjøli drevet som ubetjent hytte med kriselager av mat og med nøkkelutlevering på Stuggudal, Reitan og på T.T.'s kontor. Som vanlig var Nordpå i Haltdalen åpen hele året. Dindalshytta og de øvrige private kvarter holdtes åpne i stort sett samme tidsrom som våre hytter. Avtale om kvarter har vi hos følgende: Kårvatn i Todale: Gudmund Karvatn Halle... ca. 12 senger Dindalshytta, Lønset, Hjalmar Olsen Hilmo, Tydal: Per Hilme... 5 Stordalsvoll, Meråker: Inga Stokke Stugudal, Tydal: Herlov Stugudal Storelvvoll, Evavoll p.o.: Per J. Brynhildsvoll Oversikt over hytter, vertinner og overnattinger for året KJØPES BEST HOS Hytte Vertinne Påske Senger Sommer Sum 1960 Sum AKTIEBRYGGERIET, Trondhjem OG A /s E. C DAHLS BRYGGERI Trollheimshytta Jøldalshytta.. Gjevilvasshytta Kasa Orkelsjøhytta. «Nordpå»... Kjøli... Nedalshytta... Storerikvollen. Schulzhytta... Ramsjøhytta Signe Høystad Kjellrun Moen M. Kjelland R. Iversen Ba Foss Hanna Røtvei Berit Voll Anders Gundersen Vakt i påsken. Ubetjent om sommeren. I. Jensvold I. Elmgren Mary Stokke Sofie Michelsen Ubetjent * * H J- 175 H * *- 21 Sum: *

6 Både for påsken og sommeren 1960 har foreningen holdt følgende priser: Medlemmer Ikke medlemmer affa laget av Jaffa Nattelosji... kr. 4,50 kr. 7,00 Frokost...» 5,00» 5,50 Middag uten kaffe...» 6,50» 6,75 Middag med kaffe...'...» 7,75» 8,00 Pensjonspris...» 19,00» 22,00 HYTTENES ASSURANSE Hyttene er fullverdiforsikret og T.T. har for tiden følgende brannpoliser for bygninger og inventar: Jøldalshytta, Rennebu... kr ,oo Trollheimshytta, Surnadal...» ,oo Gjevilvasshytta, Oppdal...» ,oo Kasa, Oppdal (inventar)...» ,oo Orkelsjøhytta, Oppdal...» ,oo «Nordpå», Haltdalen Sauefjøs, Haltdalen...J» «5.000,00 Kjøli Gruber, ingeniørbolig Ålen, (inventar, ut- " styr og matvarer)...» ,oo Nedalshytta, Tydal...» ,oo Nedalen Gård, Tydal...» ,oo Storerikvollen, Tydal...» ,oo Ramsjøhytta, Tydal...» ,oo Schulzhytta, Selbu...» ,oo Skivevollen, Strinda...» ,oo Kjøpmannsgaten 38 (inventar)...» ,oo Trondhjems Sparebank (inventar)...» 3.500,oo Tøy på Vollan Kretsfengsel...» ,oo Andre forsikringer: Kjøpmannsgaten 38: Innbrudd, kontor og trykksaker... kr ,oo Vannledningsskade, innbo og løsøre...» 2.400,oo OMBODSMENN Steinkjer... Steinkjer Bokhandel A/S Levanger... T. Thurn-Paulsens Bokhandel Stjørdal.... Kjøpmann Ingolf Skille Selbu og Tydal.. Thomas Solem Oppdal... Kjøpmann Olav Odden Løkken Bjarne Storsve

7 Fosen Trafikklag A /s Fosenkaia TRONDHEIM Skipsruter F er j er ut er Bilruter Tlf SIKRINGSTJENESTEN I likhet med tidligere påsker var det også i påsken 1960 på Trollheimshytta plasert en mann fra Norsk Radio Reie Liga som hadde radioforbindelse med en stasjon i Trondheim. På Schulzhytta var forholdet i likhet med tidligere at vertskapet sto i forbindelse med en radioamatør i Selbu, og på denne måte hadde telefonforbindelse med Selbu tre ganger daglig. Den samme ordning opprettholdes også om sommeren. I påsken ble meteorologiske observasjoner tatt tre ganger daglig, og tilstilt værsvarslingen. VARDINGER Før påske ble vinterstakningen mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta over Svarthamrene rettet opp og skifting foretatt på de partier hvor dette var nødvendig. Likeledes ble det som vanlig kvistet rute over Essandsjøen. I løpet av sommeren ble endel ruter i Trollheimen og Sylene frisket opp, og det ble grovvardet en ny rute fra Nerskogen over Hårstadsetrene og Rishaugseter til Jøldalshytta. Denne rute, som blir den korteste rute inn til Jøldalshytta, går i et lett og avvekslende terreng, og vil bli finvardet før sommersesongen REPRESENTASJON Ved Svenska Turistforeningens 75-års jubileum den 27/2 var foreningen representert ved formannen, Eivind Kierulf. Han overrakte som gave et bispehode fra Nidaros Domkirkes Stenhuggeri. M/S «Fru Inger» Benytt anledningen til å ta en tur med et av våre skip, med ferje eller rutebil Rundreiser om Hitra, Frøya og Halten anbefales til de som ønsker en tur til den ytterste skjærgård. Billige rundreisebilletter. TURISTLANDSMØTE 1960 Dette ble holdt på Gjendebu 2. og 3. september med den Norske Turistforening som verter. Foreningen var representert ved formannen Eivind Kierulf, viseformannen Bjarne Eriksen og forretningsføreren Arne Gjengset. Dessuten deltok fra Trondheim Reidar Jørgensen, som er medlem av samarbeidsutvalget. Hovedtemaet utenom vanlige foreningssaker var naturfredningen, og det innledende foredrag ble holdt av naturverninspektør Kristen Krog, Trondheim. FORENINGENS KONTOR Kontoret har hele tiden holdt til i våre lokaler i Kjøpmannsgt. 38. Foreningens kontorfunksjonærer har i året vært: Forretningsfører Arne H. Gjengset, kontordame i heldagsstilling fru Lisa Bjørnstad til 15/2, som ble etterfulgt av frk. Randi Grådal, og fru Borghild Møller i halvdagsstilling. ÅRBOKA Det viser seg nærmest umulig å få årboka ferdig til jul. I år var det klisjeene som forsinket boka. Redaktør har vært Henry Strand med assistanse av Helge Foss og Herbert Helgesen. Nytt av året var at boka kunne hentes på T.T.'s kontor av medlemmene. Arbeidet med dette ble utført av. interesserte medlemmer

8 og styremedlemmer. Fotokonkurransen hadde fått en meget god tilslutning, idet det i alt kom inn ca. 150 bilder. Juruen har bestått av årbokkomitéen. Som vanlig er årbokkomitéen interessert i bilder og artikler, og vil med alvor gå inn for å få boka ferdig til jul neste år. HYTTENE Jøldalshytta. Arbeidet med utvidelsen og moderniseringen fortsatte før påske, men på grunn av de elendige føreforhold var det vanskelig å få alt nødvendig materiell fraktet opp. Det var meningen at arbeidet skulle fortsette før sommersesongen, men dessverre ble vår prektige byggmester Jon J. Vold utsatt for et kjøreuhell i pinsen og ble dermed sått ut av spillet foreløpig. Det lyktes ikke å få tak i nye folk, slik at arbeidet av denne grunn og på grunn av foreningens anstrengte økonomi ble utsatt. Arbeidet er imidlertid kommet så langt at det vesentlig er detaljer som står igjen, men allerede nå er hytten blitt meget triveligere og lettere å drive for betjeningen. PLANLEGG SOMMERENS FJELLTURER NU BYGG OPP DERES PRIVATE «F E RIE F O N D» GJENNOM REGELMESSIG SPARING * BENYTT KREDIT BANKEN DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK TRONDHEIM Underkontor: BURAN ELGESETER ILEVOLLEN NYBORG Filialer: BREKSTAD - HEIMDAL - STJØRDAL - VERDAL Trollheimshytta. Som nevnt innledningsvis var det trøbbel med vannforsyningen på nesten alle hytter i påsken. For første gang frøs vannet på Trollheimshytta, og vi måtte i all hast få sendt opp en plastledning med helikopter like før påske. På denne måte greidde vi å skaffe vann til påskesesongen. Gjevilvasshytta, Som nevnt i forrige årsberetning var det tidligere dieseldrevne elektriske aggregat kondemnabelt, men det lyktes foreningen å få tak i et ubetydelig brukt 15 kw luftkjølt dieseldrevet aggregat, som hadde stått som reserve på en bedrift i Kristiansund. Seiv om aggregatet kostet mange penger, gjorde foreningen her et meget fordelaktig kjøp, og aggregatet har virket helt tilfredsstillende. Allerede i påsken viste det seg lekkasjer på taket, og disse "ble i løpet av sommeren så omfattende at det måtte gjøres noe radikalt. Ved hjelp a'v et meget energisk arbeide frå et interessert medlem, lyktes det å få anskaffet billige materialer til hel tekking av taket med ny papp og bølge-eternitt belagt med torv. Arbeidet ble utført av hyttas byggmester Stensheim fra Oppdal, og vi regner med at man skal slippe vedlikehold på taket her i mange år. Seiv om vi slapp meget rimelig fra reparasjon, noe som styret er såvel de glade givere, leverandørfirma og byggmesteren meget takknemlig for, belastet dog reparasjonen økonomien adskillig. Nordpå. Våf prektige vertinne, Berit Voll, måtte av velferdsgrunner si opp hos oss og sluttet ca. 1. april. Hun ble etterfulgt av Anders Gundersen og hans frue Sofie fra Haltdalen, som styret ønsker velkommen på dette strategiske punkt. Også på -Nordpå er det utført adskillig vedlikeholdsarbeide, bl. a. måtte sauefjøset paneles innvendig, da halmplatene begynte å gå i oppløsning. Kjøli. Kjøli ble i påsken betjent av 3 studenter fra N.T.H., som holdt mat og enkel servering. Til sommersesongen ble hytta innrettet til ubetjent hytte med

9 Alt / OG.NfcttM0B4.mR ANDREAS MOES GLASMAGA*IW Kjøpmannsgt. 38 TELEFON torebnmfo FOR SIKKERHETS SKYLD matdepot og nøkkelsystem i likhet med Ramsjøhytta. Nøkler er å få på Reitan, Nordpå, Stuggudal og T.T.'s kontor. Ordningen har virket tilfredsstillende. Nedalshytta. Her er også utført en del nødvendig vedlikeholdsarbeide, spesielt på gården. Sommeren 1960 var der branninspeksjon som fant forholdene på våningshuset på Nedalen Gård utilfredsstillende, og vi ble gitt pålegg om å rette på 'de ting som strider mot brannforskriftene. Ramsjøhytta. På grunn av de dårlige føreforhold vinteren 1960 og vanskeligheter med å skaffe arbeidshjelp ble det ikke i 1960 anledning til å få bygget uthuset. Spørsmålet har også meldt seg om å få soverom i uthuset, slik at man disponerer to soverom på hytta. Styret har nemlig inntrykk av at enkelte kvier seg for å legge ruten om Ramsjøhytta, idet de kan risikere at denne er fullt belagt når de kommer fram. Schulzhytta. Den tidligere vertinne, fru Petra Rønsberg, var så uheldig å brekke foten like før påske, slik at hun ikke fikk anledning til å komme dit hverken i påske- eller sommersesongen. Vertinne i påsken var fru Mary Stokke, Sunndalsøra, og i sommersesongen fru Michelsen frå Trondheim. Dessverre er besøket spesielt i sommersesongen alt for lite, og foreningens styre overveier å øke besøket ved å forsøke å holde en lavere pris i sommersesongen på denne hytte enn på de øvrige hytter, samt å drive en forsterket propaganda for å få opp besøket. Skivevollen. Utstyret på hytta er nå komplettert, og det er foretatt videre opppussing. Besøket viser en adskillig stigning, men kunne godt ha vært større. Skoleturer. I likhet med tidligere år har foreningen hatt besøk av mange skoleklasser både frå folkeskolen og realskolen, og som nevnt i innledningen, så gleder styret seg over dette, og det ser også ut til at turene er populære blant ungdommen. Vi har således allerede nå fått en rekke bestillinger for lignende turer kommende år. Ungdomstur. Også i 1960 stilte Christian Andersen seg som leder for en ukestur for ungdom mellom 14 og 18 år gjennom Trollheimen. Turen, som ble lagt opp i likhet med fjorårets tur, ble meget vellykket. Styret håper at dette kan bli en tradisjon. Husmorferier. Norske Kvinnes Sanitetsforening henla også i år sine husmorferier på «Nordpå» i tiden 21/6 til 4/7. Det er hyggelig at også disse ferierende setter pris på stellet på våre hytter og kommer igjen år for år. SAMARBEIDE MED ANDRE TURISTFORENINGER T.T. har vært Svenska Turistforeningen behjelpelig med arrangementet av Armfeldtturene i vårt distrikt. Vi har sørget for innkvartering på Skistua, busser, guider og omvisning i Trondheim og overnattinger på «Nordpå» og Storerikvollen. Dette samarbeide vil bli ytterligere utvidet kommende år, idet vi skal

10 sette opp en del henvisninger i form av skilt på strategiske punkter. Kommende år vil det antagelig bli 4 slike turer, som har slått meget godt an. Styret har også tatt opp et nærmere samarbeide med Stavanger Turistforening, som driver sine hytter stort sett på samme måte som oss. Dette gjelder både kontorordningen og økonomien. Etter turistlandsmøtet ble det en del blest om naturvernfredningen, og den Norske Turistforenings generalsekretær, Lyng, ble medlem av det nye Naturvernråd. T.T. har gjort oppmerksom på de forhold som i første rekke berører oss, bl. a. Nesjødammen, reguleringen av Gjevilvannet, påtenkte kraftplaner i Folldalen og den prosjekterte vei fra Storlidalen til Todalen. TURKOMITEEN. Turkomitéen har i 1960 hatt i alt 40 arrangementer med tilsammen 1976 deltakere. Det har her vært arrangert 3 fjellturer, 12 fotturer, 8» kombinerte buss- og fotturer, 2 ukesturer i fjellet, l kombinert sykkel- og fottur, 7 bussturer og l båttur, en imponerende innsats. Turkomitéen har bestått av: Per Vinje, formann, Tor Johansen, Ivar Belsås, Bjarne Eriksen, Magne Haave, Magnhild Lereggen, Hjørdis" Mørkved, Kjell Nilsen, Baard Nordberg, Axel Rønnelin. ØKONOMISK OVERSIKT På grunn av vel stor investering i nyanlegg og reparasjoner på hyttene og til dels også på grunn av svært rimelige priser på kost og losji i de tidligere år, er foreningens stilling når det gjelder kontanter blitt anstrengt, slik at vi har vært nødt til å arbeide med en stor kassakreditt. Ved imidlertid å holde en streng økonomisk ramme det siste år, er det lykkes å få nedbetalt foreningens løsgjeld med ca. kr ,oo i løpet av året. Etterat kontingenten er forhøyet og årboka er blitt noe rimeligere, håper styret at det skal bli anledning til å nedbetale gjelden ennå mere i kommende år. Et stort, eller mange små pengebidrag ville dog ha vært kjærkomment, og avlastet styret for mange bekymringer. Trondheim, 13. april Eivind Kierulf. Helge Foss. Øivin Jystad. Herbert Helgesen. Fredrik Kiær. Bjarne Eriksen. Tor Johansen. Hjørdis Mørkved

Årsberetning for 1959

Årsberetning for 1959 Årsberetning for 1959 72-års beretning Oversikt over 1939. 1959 har vært 'et godt år for Trondhjems Turistforening. Det er spesielt hyggelig at trafikken i fjellet viser en betydelig stigning for året

Detaljer

Årsberetning for 1961 74. årsberetning

Årsberetning for 1961 74. årsberetning Årsberetning for 1961 74. årsberetning Oversikt over 1961 IVled disse fjellets blomster ønsker vi Trondhjems Turistforening til lykke med de 75 år. Må den ha fremgang i sitt virke! OFFSETTRYKKER! TRONDHEIM

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv.

Detaljer

Årsberetning for 1963

Årsberetning for 1963 Årsberetning for 1963 Oversikt over 1963. Oversikt over 1963 Sommeren 1963 var usedvanlig stabil og fin, og vil nok leve lenge i minnet hos alle trøndere. Forholdene i påsken var også gode slik at året,

Detaljer

Årsberetning for 1958 71-års beretning

Årsberetning for 1958 71-års beretning ne som det glade fjellmennesket, med de kloke, gode ideer, som hun alltid fremkom med på sin likefremme, beskjedne, men dog bestemte måte, og for det gode hjertelag som la bak. Vi vil alltid bevare minnet

Detaljer

Årsberetning for 1964

Årsberetning for 1964 Årsberetning for 1964 77. årsberetning Hovedkontor: Kongens gt. 4 Avdelingskontor: Cicignons plass FILIALER: Innherredsveien 84, Elgesefergf. 38, Høgskolen, Studentbyen på Moholt, Byåsen Butikksenter,

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå i \Y 2 times togreise, skulle det bli søkte trakter for søndagsturer på vårparten i tilfelle strøket ble mere kjent. En god del setrer og flere private hytter finnes innover fjellet langs den beskrevne

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. ni H 00000000000000000C>000 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1953 66 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1950 63 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger.. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1948 61 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 nindr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKEBHETSBOKSER

Detaljer

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1952 65 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHET S BOK

Detaljer

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Årsberetning for 1941 54. årsberetning 102 TROMDHEIAA Forvaltningskapital kr. 12,500,000.00. Egen formue oa. kr. 820,000.oo. A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Olav Trygvessønsgt. 28.

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer:

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer: våre hedrede Æresmedlemmer: 1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 1953 Arne Falkanger, kjøpmann 1957 Reidar Jørgensen, rektor 1970 Eivind Kierulf, overingeniør t-^-i^umucsi 160 Innehavere av vårt hederstegn:

Detaljer

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE! REIS MED - SEND MED Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap Årboken gjengir ber en interessant skrivelse som Styret sendte Trondheim kommunes formannskap 10. mai 1971: ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

Detaljer

Sommemter i Trollheimen og Sylene

Sommemter i Trollheimen og Sylene Sommemter i Trollheimen og Sylene l// AMtø^ - I \ / \ \ ' Riktignok kan enhver få brosjyrer om TTs sommerturer i Trollheimen og Sylene, men hvorfor ikke ta dem med t årboka? sa en velkjent tillitsmann

Detaljer

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning o Årsberetning for 1966 EN APPELL Er De oppmerksom på hva De kan gjøre for å støtte vår forening? Si til alle sorn ikke er medlem hos oss: Ved å støtte TT med Deres medlemskap oppnår De: Billig losji på

Detaljer

Årsberetning for 1968

Årsberetning for 1968 Årsberetning for 1968 81. årsberetning GENERALFORSAMLING 1968. Snøheim og Snøhetta. Ordinær geralforsamling ble holdt i Børssal, Handelsstands Hus, d 14. mai kl. 20:00. Tilstede var 41 medlemmer + styret.

Detaljer

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN 166 En virkelig fin feriekombinasjon! Tvete Prinsens gt. 51 Trondheim (Årsberetning 1970 112. virkeår GENERALFORSAMLING 1970 i rdinær generalforsamling ble holdt i Børssalen,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

58 Trondhjems Turistforenings årbok

58 Trondhjems Turistforenings årbok 58 Trondhjems Turistforenings årbok Hvor mange foreldre er ennu ikke opmérksomme på hvilken betydning det kan ha å få de unge ut i naturen, ut på en for kropp og sjel sund og styrkende fjelltur? Fjellet

Detaljer

Forord. Karl H.Brox Formann. Per Amund Strickert Årbok redaktør. Førpåskerast ved den norske grensa vest for Ekorndøra (SVEIN LOENG)

Forord. Karl H.Brox Formann. Per Amund Strickert Årbok redaktør. Førpåskerast ved den norske grensa vest for Ekorndøra (SVEIN LOENG) Forord ^m Værsågod, en ny årbok er servert. Den kommer sent, men forhåpentligvis godt. Vi vet at årboka betyr mye for Tunstforemngens medlemmer, for mange er den årets eneste møte med fjellet. Derfor er

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Forord. I årbokkomitéen. Per Amund Strickert Redaktør. sl^rl H.Brox. 0 Gadd-restene i Folldalen har en lang historie.

Forord. I årbokkomitéen. Per Amund Strickert Redaktør. sl^rl H.Brox. 0 Gadd-restene i Folldalen har en lang historie. Forord En ny årbok er herved presentert. Kjære leser og TT-medlem: Som så mange andre bøker av denne karakter, blir ikke årboka til av seg selv. Den krever innsats i mange ledd. Om vi som står bak produktet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Langtidsplanen for Trondhjems Turistforening.

Langtidsplanen for Trondhjems Turistforening. gang. Tilsammen kan vi peke lit mange kjente navn, minnes tidugere turer, og plutselig er flere nye under planlegging. Så priviligerte vi er! Og så utrolig mye vi har å ta vare på, suk at vi også i framtida

Detaljer

PRISER: Ta kontakt med arrangøren for direkte booking på halvdagsturer, heldagsturer og 2-dagers turer. Tydal kommune Ukestur

PRISER: Ta kontakt med arrangøren for direkte booking på halvdagsturer, heldagsturer og 2-dagers turer. Tydal kommune Ukestur Fjellridning i Sylan www.dyrhaug.no Ramsjø spesial l Ukesturer turer rer Konferansetu l Kurs- og g / firmaoppleg l Kick-off sturer l Villmark ter Salg av hes l Kjøp og r l Dagsture sturer l Halvdag l Guiding

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost.

LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost. 66 Trondhjems Turistforenings årbok Utvidelsen av Nedalen i forbindelse med den sterke utbygging på svensk side gjør det meget ønskelig at Storerikvoll utvides jo tør jo heller. KLUKSDAL Hos gårdbruker

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Sylan «bak» Sylstationen - en tur fra Storsjon til Selbusjøen

Sylan «bak» Sylstationen - en tur fra Storsjon til Selbusjøen pe^^ Trondhjems Turistforening Årbok 1997 Sylan «bak)> Sylstationen^ Sylan «bak» Sylstationen - en tur fra Storsjon til Selbusjøen Av Erik Stabell Jeg tar skrått ned de bratte moreneryggene. Jeg krongler

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

MAGNE HAAVE Streif gjennom 75 år

MAGNE HAAVE Streif gjennom 75 år blant aninet ved fredning på Nedalen, botanisk have i Trollheimen m. m. I de siste år er dessverre mørke skyer trukket opp i horisonten. Jeg.tenker her på den tiltakende regulering av- alle sjøer, elver

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

f- X Vet De at Vet De at

f- X Vet De at Vet De at medlemstallet i T. T. øker med upåklagelig accelerende fart? Pr. 31. desember 1941 var vi oppe i 2529. Vea Deres og andre medlemmers hjelp gjør vi regning på snart å passere tre tusen. På 10 år er medlemstallet

Detaljer

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTEPRODUKSJONSDATA... 7 2.1 Oversikt årsproduksjon

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985.

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøtet 2007 Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøte i Bydalens vel 29. mars 2007 i Gjærhuset, Fredrikstad Bryggeri med 49 medlemmer tilstede. Styret Styret har i 2006

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete Innkalt av (avd og navn): Merete Ordstyrer: Merete Referent: Merete Deltakere: Les først: Merete

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 16. mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: TIRSDAG 27.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G FOR 2014

Å R S B E R E T N I N G FOR 2014 Å R S B E R E T N I N G FOR 2014 1. MEDLEMSSTOKKEN Antall betalende medlemmer har de siste år beveget seg som følger: 1987-345, 1988-332, 1989-313, 1990-296, 1991-354, 1992-370, 1993-367, 1994-340, 1995-315,

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

historie en særoppgave i Strinda Gymnas

historie en særoppgave i Strinda Gymnas TOVE FREDRIKSEN Trondhjem Turistforenings historie en særoppgave i Strinda Gymnas Ved vår forenings 80-årige fødselsdag er det naturlig å minnes litt av historikken. Takket vare frk. Tove Fredriksen, som

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer