Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl. 20, Det møtte 60 medlemmer. llugéorden 9 årsberetning ble godkjent. Årsregnskapet, som var revidert og "" orden, ble enstemmig godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet. Forrefererte forslag til budsjett for I dette var ikke utgifter til Troll- Hyttas ombygning tatt med, da disse ville komme opp som egen sak senere en. Videre meddelte formannen at utgifter til Trollheimshyttas ombygholdt helt utenom det framlagte regnskap. Budsjettforslaget ble enstemi pdkjent. Finn Kleven redegjorde for ombygningen av Trollheimshytta. Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNIN G Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Valgkomiteens formann, Nikolai Dahl, refererte komiteens innstilling. ifalkanger ble gjenvalgt som formann. De uttredeiide styremedlemmer: Jørgensen, Gunnar Birkeland og Eivind Kierulf ble også gjenvalgt. jfliållmessig revisor ble valgt Knut Lande. revisorer ble valgt Arvid Heirung og Nils Klinge. É^algkomite bel valgt Nikolai Dahl og Kåre Domås. av kontingent: Formannen refererte et innkommet forslag om lse av kontingenten til kr. 10. pr. år. Forslaget redegjorde også for.ri kontingenten burde fordeles på de forskjellige felter som T.T. arbeider l gil Ellingsen omtalte hvordan kontorarbeidet hittil har vært ordnet. Forhadde holdt kontor for T.T. Dette mente styret ikke kunne fortsette hadde derfor ansatt forretningsfører som skulle holde kontor for ilfidere støttet Ellingsen forslaget om kontingentforhøyelse, men han ville kontingentens størrelse satt til kr. 8.. Jon Johannessen forespurte om iseg ordne med «konekort». Formannen framholdt at det ville være best kontingent for alle voksne. Personlig mente han det ville være rikkr. 8. og at denne forhøyelse ble gjort gjeldende fra årsskiftet 1951/52. forslaget om forhøyelse av kontingenten til kr Adolf Berg

2 DE TUSEN HJEMS DESSERT GELEER PUDDINGER SAUSER m LORfNTK TRONDHEIM SMAKSTYPER Rødvin Cltron Selskaps Ananas Karamell Punch Mandel Appelsin Vanilje og manae flere. jftågnhild Lien og Birgit velkjent vertskap i Sylene Magne Haave Ifpreslo spørsmålet utsatt til en ekstraordinær generalforsamling innen årets låiigang. Dr. Harstad støttet Bergs forslag, som så ble vedtatt. lieventuelt: Formannen omtalte ansettelsen av o.r.sakfører Gunnar Wettergreen ijm forretningsfører og ønsket ham velkommen til sitt virke. Hilmar Nilsen omi; alte turkomiteens planer for kommende sesong. IlilFormannen takket medlemmene for oppmøtet og nevnte det store arbeide som Ipdde vært utført av alle komiteer, vertinnene og betjeningen på hyttene og ;:s iie funksjonærer. Han brakte alle styrets beste takk. inikolal Dahl takket styret for det utmerkede arbeide det hadde utført. ITil å underskrive protokollen ble valgt Nikolai Dahl og dr. Harstad. ^Generalforsamlingen sluttet kl. 22. ^Ekstraordinær generalforsamling ble holdt i Bondeheimens festsal den 1. noveml r kl Det møtte 65 medlemmer. Reidar Jørgensen redegjorde for styrets Ili-slag om at kontingenten for 1952 fastsettes til kr. 8.~ for ordinære medlem- 1 er og kr. 3. for juniormedlemmer (uten årbok). Noe avvikende forslag ble fce framsatt, og forslaget ble vedtatt med 63 stemmer. itil å underskrive protokollen ble valgt Nikolai Dahl og Reidar Trætvik. 126 l 127

3 iliil styremøte tirsdag den 8. mai ble foretatt valg og oppnevnelser: :;j viseformann ble valgt Reidar Jørgensen. sjfljsynet i de forskjellige strøk-fordelte» slik: Syriene: Leif Dahl (formann), Finn Kleven. ' ijjjrkelsjøtraktene: Erling Nielsen (formann), Bjarne Eriksen, llføtø/ieimen: Gunnar Birkeland (formann), Reidar Jørgensen. komiteer oppnevntes:.. S' og personalkomite: Hildur Tønseth (formann), Hjørdis Mørkved, e; Magne Haave (formann), Reidar Jørgensen, Torbj. Baustad. e.- Finn Kleven (formann), Eivind Kierulf, Gunnar Birkeland og islffprie Eriksen. Wf-i^ovianteringskomite:. Egil Ellingsen (formann), Magne Haave og Bjarne Boken for den som er glad i Norges natur.,: Forfattere er Olav Gjærevoll og Reidar Jørgensen. De 150 fargebilder er tegnet av Dagny Tande Lid og trykt i 6 farger i Aktietrykkeriet i Trondhjem. Utgiver er Trondhjems Turistforening på F. Bruns Bokhandels Forlag. Fra anmeldelsene nevnes: Nidaros, Haakon Odd Christiansen: Teksten er et mesterverk i konsentrasjon praktfulle fargeillustrasjoner. Morgenbladet, Edvard Løchen: Den måtte være bra dum som nu drog til fjells uten denne boken i lommen. Verdens Gang, Per Stormer: Det er en usedvanlig vakker liten blomsterguide Trondhjems Turistforening her har utgitt. To botanikere og en kunstner er gått sammen om å lage en praktisk fører for alle dem som uten særlige botaniske forutsetninger vil lære vår fjellflora å kjenne. Dagbladet, Gunnar Raabe: Det er et under at det går an å gjengi de friske fjellfargene så helt igjennom riktig. Kr. 13,85 det er boka ærlig verd. Adresseavisen, Einar Fondal: Så gode fargebilder som gjengir plantene i sine helt naturlige farger, har vel ikke forekommet før i noen norsk flora.. En fulltreffer. Kjøp boken til Dem selv og gi den som gave til slekt og venner. Til salgs hos alle bokhandlere. Heft. kr Innb og propagandakomite: Erling Nielsen (formann), Arne Rønning og gne Haave. ll;;ii irfcom#e: Hilmar Nielsen (formann), Per Vinje, Kåre Jystad og Magne Disse utgjør arbeidsutvalget. Øvrige medlemmer av turkomiteen ble Mørkved, Kåre Domås, Kristoffer Eriksen, Brit Stokke og Bjarne tf en.. SSliyret har holdt 9 møter og behandlet 123 saker. IsFdrretnmgsfører har vært Gunnar Wettergreen og sekretær har vært Magne l ave. Wj^mterstakinger: Den vinterstaking som ble satt opp fra Hersjøen over Høgllfplet til Schulzhytta før påske 1951 ble dessverre ikke reist opp igjen over liføgfjellet. Der hvor stokkene lå nede, skal det kvistes før påske ""Ifra Stordalsvoll til Schulzhytta vil det bli vardet før påske Stakene si denne varding er mottatt som gave fra Meråker Brug. isommervardinger: Ingen nye ruter er vardet siste år, men en del ruter er : tersett og malt opp. Ny klopp er lagt ut over nordre Fiskåa ved Essandsjøen. ^Forholdene ved Djupholma var siste sommer lite tilfredsstillende. Båten ble lagt ut før i juli, så mange fikk «fornøyelsen» av å foreta en stor ombevegelse her. Essandsjøens ustabile vannstand og de derav endrede ISBnnforhold i Djupholmas nedre løp gjør kravet om en lett bru ved det gamle lljiritsted stadig mere aktuelt. ^Oversiktskarter er nå laget for dagsturer som kan gjøres fra alle våre hytter. f&rtene er ment som en rettledning for dem som er ukjent med terrenget ved IllsSrespektive hytter. ^Assuransen på hyttene: Styret har forhøyet assuransen på samtlige hytter. ^Turistopplysningskontoret var i drift også sommeren Søkningen er stigende og især utenbys turister har gjort bruk av denne lette adgang få ordnet med bl. a. fast bestilling på hyttene. Bestyrer var Kjell Roness. KElveskjønnet i Nedalen: Det er nå truffet avtale med Trondheim Elektrisitetsom bruspørsmålet ved Nedalshytta. T.E.V. har gått med på å sette opp 129

4 NYHET En bok De vil ha glede av å eie og også gi bort til venner idarosaomgn V/ i bilder Tekst og billedutvalg ved ".» domkirkearkitekt HELGE THIIS 72 sider. Pris ib. ca. kr Billedstoffet er delvis helt nytt Fåes hos alle bokhandlere F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG! l l i: Bidrag: Fra styret i Feriefondet har vi mottatt meddelelse om at T.T. er Illjjinvilget et bidrag av fondet på kr. 25,000. til ombygging av Trollheimshytta l!^g Storerikvollen. l i l: Gåver: Frå Trondheim kommune er mottatt kr Frå K. Lund har iivi mottatt kr til ny vannledning til Gjevilvassbytta. Av en anonym liijar vi fått tilsagn om et rente- og avdragsfritt lån på kr. 10,000. til start av! ; augård på «Nordpå». Fra Nordenfjeldske Kreditbank har vi mottatt kr Ilog frå A/S Forretningsbanken kr Frå Olaf T. Ranum har vi mottatt Ilen gitar til Nedalshytta. Den har vært flittig brukt og gjør sitt til god stemsjiing ved peisilden. Det er å håpe at vi får flere slike gåver. Det er enda 9 hytter Illisom ikke har noe musikkinstrument.!!! Seiv om vi her har referert bare de største bidragsytere, betyr ikke det at vi lilglemmer de mange enkeltpersoner og firmaer som også i det forløpne år har liigtøttet foreningen på forskjellig vis. Styret takker alle for disse bevis på stor ilinteresse for det arbeide foreningen_driver. l!; Foredrag: Interessen.for foreningens arbeide har også iår vist seg i de mange ^henvendelser fra foreninger både innen- og utenbys om å holde kåserier Ilined lysbilder. Så langt det har vært mulig er henvendelsene etterkommet og Sekretæren har holdt en rekke foredrag med fargefotografier. l i! Medlemsmøter: Til vårmøtet i Handelsstandens Hus fikk vi besøk av ;i runnar Raabe som tok oss med på en strålende tur gjennom Jotunheimen.! : På første høstmøtet kåserte tannlege Opsahl om turer i Telemarksheiene. illian viste oss både fargelysbilder og film, og til den siste hørte også vakker Ilinusikk. Dette møte ble holdt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i Bondeheimens festsal. l l ; Til det annet høstmøte i Folkets Hus (storsalen) hadde vi sikret oss ingeniør llfjønneland som foredragsholder. Hans foredrag artet seg som en høysang til vakkert i naturen. l l; Det viser seg at medlemsmøtene er like populære som før, idet vi hver gang llfcan notere fullt hus, og vel så det. i l! Pellesturer: Turkomiteen arrangerte ifjor i alt 7 turer med tilsammen 977 delllåkere. Rapport om turene er tatt inn i årboka 1951.!!!: Medlemstallet var pr. 31/ medlemmer, hvorav 7373 årsbetalende,!if54 livsvarige medlemmer og 3 æresmedlemmer. Ved årsskiftet 1950/51 var ; iiedlemstallet 7506 medlemmer, altså en stigning på 135 medlemmer siste år.! i ; Årboka ble ferdig like før jul, men ikke alle medlemmer fikk den tilsendt da. Ifirfaring viser at det tar minst l måned å få alle bøker ut. Det er derfor å lønske at årboka kunne bli ferdig noe tidligere på høsten. Vi ber alle interesserte Iftedlemmer om å hjelpe oss å finne godt billedstoff og sende oss gode artikler. j Besøkstatistikk: Det er heldigvis sjelden at vi har en så snøfattig påske som Sommerværet var dårlig. Flere ganger i juli hadde vi snøfall i fjellet fij temperaturen var vinterlig helt ut i august, da vi fikk en snev av sommervær

5 Oversikt over hyttet, vertinner og overnattinger for året 1951: Hytte: Vertinne: Påske Antall overnattinger Senger Sommer Sum , -*- Trollheimshytta... Jøldalshytta... Gjevilvasshytta... Kasa (leiet)... Kjøli... Schulzhytta Frk. I. Løset Frk. J. Nordbø Frk. A. Grendal Frk. K. Nerhoel Fru H. Røtvei Fru I. Galåen Fru G. Ås og fru Bakke Fru K. Haave Frk. R. Lilleås Frk. G. Kallar =-116 -f f- 424 Sum Hyttenes åpningstider: Gjevilvassbytta, Kasa, Nedalshytta, Storerikvollen og i Schulzhytta var åpne fra 10. mars. Den første stengte den 15. april mens de andre stengte den 8. april. Jøldalshytta, Trollheimshytta og Kjøli åpnet den '17. mars og stengte den 1. april. «Nordpå» var som vanlig åpen hele året. Prisene på hyttene var for medlemmer: Påske: Sommer: Nattlosji... kr kr Frokost » 3.25 Middag med kaffe og kaker...» 3.75» 4.75 Pensjonspris, minst 3 døgn...» 13.50» TAKPAPPFABRIKK ASFALT- OG TJÆRE1NDUSTRI Avtale om kvarter har vi nå på følgende steder: Storli pr. Lønset...Fredrik Storli... 6 senger Kårvatn i Todalen....Gudm. Kårvatn... Plass etter behov Holten seter...gregorius Holten... 6 senger Dindalshytta, Lønset....Hjalmar Olsen... 16» Nerskogen....Arvid Krovoll... Hilmo, Tydal....Per Hilmo... Stordalsvoll, Meråker... Inga Stokke... Stugudal, Tydal....Herlov Stugudal Råvollen ved Rien... Per J. Brynhildsvoll Storelvvollen, Ridalen... P. T. Borkhus Borkhusseter....Einar Eide... Flåmseter....Peder Ridal (ubest.) 135

6 Påskestemning på Ttollheimshytta A. Leonhardscn S Altmuligmann i Trollheimen har vært Peder M. Bolme, Rindal. :;: :. Våre ombudsmenn har vært oss til stor hjelp også i året som gikk. Vi har Ijinå følgende: Velgjørende Velsmakende'Verdensberømt. inamsos... Karoliussens Bokhandel Steinkjer... Steinkjer Bokhandel Levanger.... Thurn-Paulsens Bokhandel Meråker... Kontorsjef Th. Kristiansen, Kopperå... Kjøpmann Ingolf Skille iselbu... Kontorist Thomas Solem Orkanger... Kjøpmann Ingv. Solbu iløkken Verk.... Birger Berge, senere avløst av Bjarne Storsve Oppdal... Kjøpmann Olav Odden i Frå nyttår 1952 avløstes Th. Kristiansen, Kopperå, av avd.sjef R. Strøm. ' I Trondheim har all inkasso av kontingent og utlevering av årbøker vært utført iav J. H. Hegdahl. 137

7 Vileverer: J E R N - S ' T A L M E T A L L E R B y g n i n g s a r t i k l e r AnleggsmaterieM Dagen derpå Bjørn Haave Spør: IE.A.SMJTH TAM- 186» Foreningen har gitt ut nye brosjyrer for våre to viktigste fjellstrøk Trollheimen og Sylene. Disse brosjyrer leveres ut gratis. Kart- og kompasskurs: I likhet med ifjor arrangerte foreningen i samarbeid med Orienteringskretsen et kurs i bruk av kart og kompass. Leder av kurset var ing. Arne Karset. På en morsom og instruktiv måte ga han nybegynnerne den" første innføring i emnet. Kurset ble avsluttet med en prøve i Bymarka. I samarbeid med Røde Kors Hjelpekorps arrangerte foreningen et førstehjelpskurs. Tilslutningen til begge kursene var meget god og disse kurs har utvilsomt sin store nytte. ' Værvarslinga: I samarbeid med Værvarslinga på Vestlandet fikk vi ordnet med spesielle værvarsler for Trollheimen og Sylene. Både på Gjevilvassbytta og Vektarstua ble opprettet pbservasjonsstasjoner og meldinger om været sendt til Bergen 3 ganger daglig. Det er frå meteorologisk hold framholdt at disse meldinger har vært til stor nytte ved utarbeidelsen av værvarslene. Blinkfyr på Nedalshytta: Etter ønske frå Turkomiteen brukte styret det over-, skudd som turene innbrakte til å kjøpe et kraftig blinkfyr til Nedalen. Det ble montert på haugen like nord for gården og er synlig i meget stor avstand. Heimevernsøvelser i fjellet: Etter søknad frå Heimevernet i Trondheim besluttet styret å leie ut Gjevilvasshytta for et vinterkurs for Heimevernet. Vår vertinne stod for matstellet med hjelp av Heimevernets personale

8 f/41 NO R G E S S T A T S B A N E R,,Velg ikke juli sardinmåneden, men reis l mai, juni, august eller september. Da får De den rette gleden både av reisen og oppholdet," Påskestemning ved Nedalshytta Henry Iversen Ungdomsturer i fjellet: For å øke interessen for fjellet blant ungdom besluttet styret å ordne med 2 ungdomsturer. Turen i Trollheimen ble ledet av Helge Foss og turen i Sylene ble ledet av sekretæren. Begge turer var meget vellykket, tross det sure været i juli. Rapport om turene er tatt inn i årboka Fjellkurser: De populære fjellkurser frå 1950 ble gjentatt, men takket være det dårlige vær ble tilslutningen mindre enn ifjor. Kursene ble derfor lagt om noe. Propangassanlegg på hytte: For å lette betjeningen har styret anskaffet propangassånlegg til Kjøli, Nedalshytta og Storerikvollen. Propaganda i markedsuka: Foreningen fikk anledning til å sette opp en «stand» på Torvet under St. Hansmarked. Ved hjelp av vimpler, plakater og bilder ble turistforeningens arbeide framhevet. Fra denne «stand» ble det solgt turistskjerf og tegnet medlemmer. Opplysninger om hyttene deltes ut gratis. Båten i Gjevilvatnet: Det er anskaffet ny båt til bruk for turistene, da den gamle ble knust til pinneved fordi den var uforsvarlig fortøyet. Nøkkel til båten vil bare bli utlevert til den som sørger for at den etter bruk fortøyes forsvarlig eller settes inn i naustet. TTs sgforening har også siste år vært i virksomhet for å skaffe utstyr til hyttene. Det er ikke så få kilometer som er sydd på hodeputer, laken og trekk. Styret vil takke syforeningen for deres store uegennyttige arbeide. Carl Schulzs 100 årsdag. Den 11. november 1951 ville foreningens stifter 141

9 stue. S.U.tj.-komiteen har samlet inn ca kr i i og feriefondet har ytet kr Vt w ~ 9 kontanter - kr 5300 i t, * rt ^' :>00> ~- Be holdmngen pr. 31. desember 1951 er kr ^ x kontanten De resterende arbeider anslåes til kr n ber foremngens «edl emmer være oss behjelpelige med de kr lol"' " ^ ma^vi appelerer ti, vare med,e mm er oj ^ ^ eko^tn ZptdrLT 150. Prisen blir ca kr 1350 F ^flereproduksjoner blir Trondheim, den 20. april Arne Falkanger Gunner Birkeland B g il Finn Kleven Hjørdis Mørkved Erling Nielsen Eivind Kierulf Magne Haave sekretær H3

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

FORSKJELLIGE MEDDELELSER

FORSKJELLIGE MEDDELELSER Forskjellige meddelelser 95 FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1933 Påskeuken begynte med vakkert vær og godt føre palmesøndag. Dette holdt sig et par dager, men fra Skjærtorsdag

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77

76 Trondhjems Turistforenings årbok. Årsberetning for 1931 77 76 Trondhjems Turistforenings årbok FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1931 Været i påsken må stort sett betegnes som godt. Passe sne, passe koldt, klart vær fna palmesøndag ihelt

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

Den første hytta ollheimen

Den første hytta ollheimen Den første Jøldalshytta ble tatt i buk i 1908. Jøldalshytta Når vi i dag parkerer på Kle'va, eller Jølhaugen som de fleste feilaktig kaller stedet der bomveien til Jøldalen slutter, og begir oss i vei

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Holmendammen en dag i oktober (foto Stein Wines) 1932 75 år 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side Hilsen ved formannen 3 Redaksjonelt 6 Tidlig historie

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Filos 2011 11.-13.november

Filos 2011 11.-13.november MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2012 Skål for de 125 år! Den 11.11. kl.11 gikk følgende invitasjon til OFKs 508 medlemmer: Du er invitert til jubileumsmiddag på Grand Hotell søndag 11.12.

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb - klubben for alle i 100 år Stiftet den 07.05.1912 (Kongsvinger Lawn Tennisklubb) Skrevet av Arne Huse II Forord Jeg har i lang tid ønsket å lage

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang 2 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Døvestevne 2004 i samarbeid med Møre og Romsdal

Detaljer

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer