Trondhjems Sparebank. Årsberetning for Oversikt over 1962

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962"

Transkript

1 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv. 84 ELGESETER, Elgeseter gt. 38 BANKBUSS Årsberetning for årsberetning Oversikt over 1962 Det som har preget året 1962 ved siden av de usedvanlig vellykkede forhold i påsken og de slette forhold om sommeren, er feiringen av 75-årsjubileet. Forholdene for påsken var så ideelle som de neppe har vært på mange år. Gode, stabile sneforhold sammen med et strålende vær og føre som rakk over hele påsken, gjorde at det ble kjempeinnrykk på våre hytter. Men var påsken fin, var sommeren til gjengjeld elendig. Det var stadig gråvær, og surt og kaldt. Karakteristisk er således at det til fjells var kuldegrader hver eneste måned. Multemyrene sto fra våren av hvite av blomster, og det så ut til å bli et stort multeår, men allerede tidlig frøs disse vekk, slik at det overhodet ikke ble multer. Til tross for de dårlige forhold om sommeren var imidlertid besøket forbausende bra, ja i Trollheimen lå det endog over besøket året før. Totalt ble således besøket på hyttene for hele året bra. Som nevnt i forrige årsberetning tiltrådte Axel Rønnelin som forretningsfører i heldagsstilling fra 1/1 62, og videre har fru Else Moan fortsatt som kontordame, slik at kontoret har vært i full drift hele året, og nå kan yde medlemmene den service de har krav på. GENERALFORSAMLING På grunn av at foreningen i hele 1961 hadde vært uten fast forretningsfører, og fra sankthanstider uten fast kontorbetjening, ble det ekstra meget arbeide på styremedlemmene, og det lyktes derfor ikke å få årsberetning og regnskap ferdig, slik at generalforsamling kunne holdes først tirsdag den 29. mai i Handelstandens Hus kl Til stede var ca. 60 medlemmer. Formannen, Eivind Kierulf, refererte dagsorden og erklærte forsamlingen for lovlig satt. Han mintes to av T.T.s betydelige medlemmer som var vandret bort i løpet av det siste år, nemlig foreningens mangeårige formann og æresmedlem, bokhandler Fridtjof Brun, og eieren av Dindalshytta, Hjalmar Olsen, Oppdal. Styrets årsberetning for 1961 ble referert av viseformannen, Magne Haave. Et medlem spurte om grunnen til at Kjøli Gruber ikke hadde vært åpen påsken 1961, og formannen svarte at dette skyldtes de ekstraordinært dårlige vær- og føreforhold denne påsken, men at det i stedet var ordnet med nøkler på de nærmeste overnattingssteder, samtidig som disse var informert om forholdet. Hvis dette på noen måte hadde klikket, hvilket vedkommende medlem mente, beklaget

2 styret meget dette. Herr Gotaas berømmet Turkomitéen for alle dens turer, og kom med en spesiell hederlig omtale av siste mogop-tur. Formannen leste årsregnskapet for Falkanger syntes at den bokførte verdi av hyttene ikke sto i forhold til hverandre. Formannen opplyste at styret var oppmerksom på dette, og skulle rette det opp etter hvert som forholdene tillot det. Etter et par spørsmå fra herr Gotaas ble regnskapet godkjent, og styret og forretningsfører meddelt ansvarsfrihet. KONTINGENT Styret hadde på grunn av de økede omkostninger på alle kanter, og etter sammenlikning med andre turistforeninger funnet ut at en mindre kontingentforhøyelse var nødvendig, og foreslo følgende satser gjeldende fra 1/1 63: Livsvarige medlemmer forhøyes fra kr. 150,oo til kr. 250,oo Hovedmedlemmer»»» 12,oo»» 15,oo Konekort»»» 8 >» * 10 ' Juniorkort blir uforandret»- 5 > Dette ble enstemmig vedtatt. Deretter ble styrets budsjettforslag for 1963 vedtatt. VALG Styremedlemmer: Hjørdis Mørkved, som har sittet i styret i mange år, ønsket ikke å motta gjenvalg, til tross for at hun ble anmodet om dette på generalforsamlingen. I stedet for henne ble valgt Magnhild Lereggen. Bjarne Eriksen, Tor Johansen og Øyvin Jystad som var på valg, ble gjenvalgt. Eldres råd: Ved loddtrekning ble følgende uttrukket: Finn Kleven, Roar Tønseth, Hagne Haave, Dag Schefte. Samtlige ble gjenvalgt med akklamasjon, slik at rådet har bestått av: U t e n b y s: Trygve Kristiansen, Kopperå, Ola Hilmo, Tydal, Dag Schefte, Oppdal. Innenbys: Anders Dahl, Reidar Jørgensen, Gunnar Wettergren, Gunnar Birkeland, Arne Falkanger, Arvid Heirung, Magne Haave, Finn Kleven, Røar Tønseth. ft Lønnet revisor: Her ble Kjell Dahl Andersen gjenvalgt. Desisorer: Likeledes ble desisorene Arvid Heirung og Nils Klinge gjenvalgt. Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt: Gunnar Birkeland og Harald Eriksen. Generalforsamlingen ble avsluttet med en nydelig fargefilm, og formannen takket til slutt alle som hadde arbeidet og hjulpet T.T. i det forløpne ar. L18 119

3 STYRE OG KOMITEER: I styremøte den 18. juni ble Bjarne Eriksen valgt til viseformann. Etter dette har foreningens styre bestått av: Formann...: Eivind Kierulf. Viseformann...: Bjarne Eriksen. Styremedlemmer....: Magne Haave, Tor Johansen, Øyvin Jystad, Magnhild Lereggen, Baard Norberg, Astrid Olsen. Tilsynsmenn: Sylene...: Magne Haave, Øyvin Jystad. Trollheimen....: Tor Johansen, Baard Norberg. Nordpå...: Magnhild Lereggen, Karl Selmer. Orkelsjøhytta og Dindalshytta: Bjarne Eriksen, Astrid Olsen. PLANLEGG SOMMERENS FJELLTURER NU BYGG OPP DERES PRIVATE «F E RI E F O N D» GJENNOM REGELMESSIG SPARING * BENYTT KREDITBANK E N DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK TRONDHEIM Underkontor: BURAN ELGESETER ILEVO.LLEN NYBORG Filialer: BREKSTAD - HEIMDAL - STJØRDAL - VERDAL Følgende komiteer ble oppnevnt: Utstyrskomité......: Kirsten Haave, Magnhild Lereggen, Astrid Olsen. Arbok-komité for 75-årsjubileumsboken var tidligere valgt, og består av Reidar Jørgensen (formann), Arne Falkanger, Magne Haave og Helge Foss. Møte- og propagandakomité.: Tor Johansen, Bjarne Eriksen, Magne Haave, Øyvin Jystad, Knut Marstrand, Astrid Olsen. Provianteringskomité....: Tor Johansen, Baard Norberg, Axel Rønnelin. Byggekomité...: Eivind Kierulf, Bjarne Eriksen. Turkomité: ] Styrets representanter....: Magne Haave, Tor Johansen, Baard Norberg. Ruteinspektør......: Helge Foss. Valgkomite: Styrets representant...: Tor Johansen. MEDLEMSTALLET Pr. 31/12 62 var medlemstallet: Livsvarige medlemmer Hovedmedlemmer Koner Juniormedlemmer lalt pr. 31/ Pr. 1/1 62 var medlemstallet ialt altså en tilgang på 60 medlemmer i løpet av året

4 TURISTOPPLYSNINGSKONTORET Bestyrere siste sommer var Eva Eidsvik, Bjørg Seines og Kirsten Kristiansen. Reisetrafikkforeningen hadde fått tillatelse til å sette opp en hytte på Torvet, og kontoret holdt til der, et arrangement som var meget vellykket. BIDRAG Foreningen har i det forløpne år mottatt følgende bidrag: Trondheim Kommune... kr ,oo Strinda Kommune...» l 000,oo Sør-Trø.ndelag fylke...» 2 000,oo I tillegg til dette mottok foreningen en rekke gåver og bidrag til sitt 75-års jubileum, som blir omtalt nærmere nedenfor under den spesielhromtale av jubileet. Frå en rekke interesserte medlemmer har turistforeningen mottatt en rekke større og mindre gaver, og vi vil uttrykke vår store takk for alle disse kjærkomne bidrag og gåver. A toe bank møt c*ut Snakk med våre folk. De lærte seg «bank» for & tjene Dem, og er alltid rede til å dele sin viten med den som ønsker råd. BERGENS PRIVATBANK MØTER Styret har holdt 20 møter og behandlet 145 saker. Fellesmøte med Trøndelag Naturvernforening ble arrangert i Handelstandens Hus, festsalen, fredag den 16. mars. Konsulent i Svenska Naturskyddforeningen, Rune Bollvik, viste fargelysbilder og kåserte om «I svenska markar». Det var fullt hus. Førpåskemøte holdtes i Handelstandens Hus fredag den 6. april med Leif Tvedt som foredragsholder: «Over topp og tind, frå Sunnmøre til Galdhøpiggen». Foredraget var ledsaget av vakre fargelysbilder. Formannen orienterte om forholdene i påsken. Møtet hadde samlet meget godt hus. Vertinnemøte ble holdt 4. juni i Trondheim. Etter konferanse på T.T.s kontor og omvisning på E. C. Dahls Bryggeri, samledes samtlige vertinner og styremedlemmer til en enkel middag på Skistua. Her ble som vanlig diskutert stellet på hyttene, vertinneinstruks, økonomi m. m. Formannen i utstyrskomitéen, fru Haave, var også til stede. Møter i jubileumsuken: Jubileumsuken ble åpnet med et festmøte i Frimurerlogen søndag den 18. november. Foredrag med fargelysbilder av lektor Per Amdam og kjøpmann Søren Aandahl: «Med Bjørnson gjennom Romsdal». Måndag 19. november: Ungdomskveld for de høgre skoler i Gerhard Schønings lokale kl. 20. Samme foredrag som på møtet søndag

5 Onsdag 21. november: Familie- og ungdomskveld på Sverresborg skole. Innleder redaktør Sverre J. Herstad. Professor Olav Gjærevoll holdt foredrag med fargelysbilder: «Blant blomster og bjørn i Alaska's fjell». Konsert av Sverresborg Skole's orkester. Fredag 23. november: Festmøte i Frimurerlogen. Divisjonsmusikken spilte. Professor Nordhagen: «Trekk frå naturparken i Nedalsområdet», foredrag med dobbelt sett lysbilder (2 lysbildeapparater). Helge Foss og Per Hjort Albertsen spilte firhendig. Musikk av trio frå Trondheim Kammerorkester. Rørospols ved Agnes Falkberget, Frida Vintervoll og Iver Tønseth. Fele: Einar Galåen. De fleste av disse møter, bortsett frå ungdomsmøtet på Gerhard Schønings skole, var godt besøkt. ' 75-ÅRS JUBILEET Styret besluttet tidlig at jubileet skulle feires i løpet av en hel uke. Det skulle drives opplysning og propaganda for T.T., medlemsverving og innsamling av midler. I den anledning var foruten styret følgende komiteer i sving: Jøldalshytta SANITÆRANLEGGET er levert av K. LUND Vs Vi har tidligere levert sanitæranlegg til følgende T.T.-hytter: Gjevillvasshytta Nedalen Trollheimshytta Stor-Erikvollen Nordpå Schulzhytta Festkomite......: Magne Haave (formann), Helge Foss, Rolf Høyem, Erling Nilsen. Finanskomité....t Herman Nilsen (formann), Gunnar Birkeland, Bjarne Eriksen, Torleif Ranum. Møte- og propadangakomité...: Gunnar Wettergren (formann), Sverre Herstad, Tor Johansen, Øyvin Jystad, Knut Marstrand, Astrid Olsen, Karl Selmer. Syforeningen...: Kirsten Haave (formann), Ruth Birkeland, Astrid Kierulf, Hjørdis Mørkved, Helga Nielsen, Karen Nilsen, Astrid Olsen, Helene Gustafson. Vervekomité......: Per Vinje (formann), Magnhild Lereggen, Hjørdis Mørkved. Både styret og alle komiteer gjorde en glimrende innsats, slik at jubileet ble feiret på en verdig måte, og var en ypperlig propaganda for T.T.- Foruten de møter som er omtalt ovenfor ble jubileet feiret med bl. a. flagging på trikker med T.T.-vimpler hele uken fra 18/11 24/11. I Norsk Rikskringkastings program «På streiftog med mikrofonen» lørdag den 17. november frå kl til var det sending frå T.T.s hytte «Nordpå», med orientering om T.T.s arbeide. I programposten deltok redaktør Sverre J. Herstad, rektor Reidar Jørgensen, arkitekt Roar Tønseth og formannen. Pro- 125

6 Landets eldste oljefirma A S N O R S K Esso er tegnet på kvalitet, symbolet på servicn. E E O gramposten kom i stand ved god hjelp av programsjef Røstvig, N.R.K., her., og var meget vellykket. Tirsdag 20/11 og torsdag 22/11, hver dag mellom kl og 21.00, ble det vist fargelysbilder frå fjellet, ledsaget av kommentarer av Magne Haave, i Knut Lies møbelforretning, Kongensgt. 14. Været var begge dager surt og kaldt, men tross dette var det mange som så og hørte på. Lørdag 24/11 var det først mottagelse i Britannia Hotell kl Det var ialt 108 gjester som ble servert snitter og kaffe. T.T. fikk en rekke pene og verdifulle gaver, nemlig: Elektrisk lys til Nedalshytta frå Trondheim Kommune. Kr. 3000,oo frå Strinda Kommune. Flott tinnkrus frå Den Norske Turistforening. 2 lysestaker fra Kristiansund og Nordmøre T.F. 6 handbøker med kartsett fra Svenska Turistforeningen. Vandringsstav fra tidligere bestyrer på Sylstasjonen, Sten Brander. 3 parafinlamper fra Trondheim og Omegn Idrettskrets. Tinnkrus fra Trondheim og Omegn Friluftsråd. Merakerteppe til Storerikvollen fra T.T.s syforening. Tinnbolle fra «Den lille syforening». Kobber skjenkekjel til Nedalshytta fra fru Birgit Stuedal. Tinnbolle til Nedalshytta fra fru Martine Unsgaard. Kr ,oo innsamlet av Jubileets Finanskomité. Kobber vedkjel fra Trondhjems Skiklubb. Peispuster fra Trøndelag Naturvernforening. Byggematerialer og utstyr til Ramsjøhytta, verdsatt til ca. kr. 5000,oo fra aksjonskomiteen. 250 nye medlemmer fra vervekomitéen. Fryseboks og miksmaster til Nordpå fra T.T.T. Gitar til Nordpå. Robåt til Jøldalshytta. Ny komfyr til Trollheimshytta. Radio til Trollheimshytta. Radio til Jøldalshytta. 2 sett peisgarnityr. 2 porolon madrasser til Jøldalen. Elektrisk komfyr til Nedalen. Stol til Jøldalen. Marmelade m. m. Penger til vedlikehold av T.T.s hytter i årene fremover fra 2 anonyme T.T.- venner. I tillegg til dette fikk vi en rekke blomstergaver, telegrammer m. m

7 » Om kvelden, kl , var det festmiddag i Britannia HotePs Palmehave. Bispehaugen Guttemusikkorps åpnet med å spille i hallen idet gjestene kom. Det deltok i alt 23 gjester i festmiddagen, som var meget vellykket. Det var prolog ved Hans Kristiansen, generalmajor L. C. Kolstad utbragte H.M. Kongens såkl, formannen holdt festtale og delte ut hedersbevisninger til følgende: ØL OG MINERALVANN FRÅ AKTIEBRYGGERIET, Trondhjem OG A /s E. C. DAHLS BRYGGERI Reinrosa ml gull ekekrans: Gunnar Birkeland Helge Foss Hjørdis Mørkved Fru Olga Reitan, Tydal Fru Martine Unsgaard, Tydal Per Vinje. Innbudte livsvarige medlemmer ble: Asbjørn Claussen, Rennebu Per Hilmo, Tydal Thomas Solem, Selbu Ragnhild Nesmo, Selbu. Videre var det taler av D.N.T.s viseformann C. C. Grøndahl og direktør Halvard Sehlin, S.T.F., samt ordfører Olav Gjærevoll som takket for maten. Som gjester til festmiddagen møtte: Våre æresmedlemmer: Banksjef Ludvig Sivertsen m/ frue, fru Fredrikke Brun, grosserer Arne Falkanger, arkitekt Roar Tønseth m/ frue, rektor Reidar Jørgensen m/ frue, D.N.T.s viseformann, boktrykker C. C. Grøndahl, direktør Halvard Sehlin fra S.T.F., forstander Sten Brander m/ frue, fra S.T.F., forstander Olle Jørkell, fra S.T.F., formannen i Kristiansund og Nordmøre Turistforening, Alf Johansen m/ frue, ordfører Olav Gjærevoll m/ frue, ordfører Johan Dahle m/ frue, politimester Erling Østerberg, politimester Bernhard Hartmann m/ frue, generalmajor L. C. Rolstad. direktør Magne Nordnes m/ frue, professor Rolf Nordhagen m/ frue, overingeniør Tormod Moxness, generalsekretær Toralf Lyng m/ frue

8 T.T.s syklubb: Kirsten Haave, Ruth Birkeland, Helene Gustafson, Astrid Kierulf, Hjørdis Mørkved, Helga Nielsen, Karen Nilsen, Astrid Olsen. Våre vertinner: Ingrid Elmgren, Ba Foss, Helene Gustafson, Magna Kjelland, Hanna Røtvei. Lektor Hans Kristiansen. Representanter fra byens to aviser. I forbindelse med jubileet hadde redaktør Sverre Herstad utarbeidet en kort historisk oversikt over T.T.s historie og de hytter, ruter m. m. som T.T. har i dag. Denne oversikt, ledsaget av matriser frå T.T.s hytter og vårt terreng, ble sendt til 25 av landets aviser samt til Østersundsposten, Sverige. Videre gikk det ut en kort melding til NTB som også ble tatt inn i en rekke av de øvrige aviser. Praktisk talt alle aviser tok inn det tilsendte stoff, og dette var en glimrende propaganda for T.T. Vervingen av nye medlemmer var også meget vellykket, og vervekomitéens formann, Per Vinje, kunne på mottakelsen meddele at kampanjen hadde tilført T.T. ca. 250 nye medlemmer. Jubileumsarrangementene ble meget vellykkete, og styret har merket at propagandaen har båret frukter, ikke minst ved forespørsler fra turister i andre landsdeler. Styret vil derfor atter en gang takke alle som hadde en finger med i spillet, og som ydet verdifull innsats. Alle de gåver, blomster, telegrammer og hilsener m. m. som T.T. mottok i forbindelse med jubileet, var det beste bevis på at T.T. har mange gode venner, noe som lover godt for fremtiden. HYTTENES ÅPNINGSTIDER Før påsken åpnet hyttene til følgende tider: Gjevilvasshytta, Nedalshytta og Storerikvollen frå og med 7. april. Kasa, Jøldalshytta, Trollheimshytta, Schulzhytta og Kjøli frå og med 14. april. Samtlige hytter stengte 23. april. På Kjøli var det vakt og lettere servering. Orkelsjøhytta og Dindalshytta var stengt. I tillegg til dette ble det i tiden 31/3 7/4 arrangert et skikurs for Statens lærerskoleklasser med ca. 60 deltakere på "Gjevilvasshytta. For sommersesongen var det meningen at samtlige hytter skulle åpne 30/6. På grunn av den kalde og sene våren, og de store snemengder i fjellet, lyktes det imidlertid ikke å åpne Trollheimshytta før 7/4, Nedalen, Storerikvollen og 131

9 BRUK ELEKTRISITET TIL KOKING OG OPPVARMING Trondheim Elektrisitetsverk Schulzhytta den 7/7, Orkelsjøhytta åpnet den 11/7, mens derimot Gjevilvasshytta ble åpnet en uke tidligere enn beregnet på grunn av at vi her fikk endel faste gjester. Den åpnet således den 24/6. Hyttene stengte til følgende tider: Kasa, Trollheimshytta og Schulzhytta 26/8. Gjevilvasshytta, Jøldalshytta, Storerikvollen og Nedalen 2/9. Orkelsjøhytta 9/9. Nordpå i \Haltdalen var som vanlig åpen hele året, men besøket i sommersesongen var også her mindre enn tidligere på grunn av de dårlige værforhold. Avtale om kvarter har vi hatt hos følgende: Kårvatn i Todalen, Gudmund Kårvatn, Halle... ca. 20 senger Hilmo, Tydal, Per Hilmo...» 5» Stordalsvoll, Meråker, Inga Stokke...» 12» Stugudal, Tydal, Birgit Stugudal...» 20» Jamtvollen, Brekken, Ragnhild Sødal...» 8» Oversikt over overnattinger og vertinner for året 1962: Hytte : Vertinner Påske Senger Sommer Sum Sum 1961, 1 _._ Deres erfarne partner på alle områder innen elektroteknikken SIEMENS NORØE A/S Sluppen - Trondheim Trollheimshytta Jøldalshytta.. Gjevilvasshytta Kasa... Orkelsjøhytta. «Nordpå»... Kjøli... Nedalshytta... Storerikvollen. Schulzhytta... Ramsjøhytta.. Sum: Målfrid Dalsegg Aud Schiøll Magna Kjelland Signe Fløystad Ba Foss Hanna Røtvei A. Gundersen Ubetjent H. Gustavsen Ingrid Elmgren Ingebr. Wold Else Dahl Ubetjent ' * s _=_ 495* * Den store nedgang på Nedalshytta skyldes at vi i 1961 hadde 296 overnattinger av skolebarn før sesongen, samt at hytten hadde åpent en uke mindre sommeren Gjevilvasshytta, Storerikvollen, Schulzhytta, Kasa og Trollheimshytta hadde også en uke kortere sesong i

10 HYTTENES ASSURANSE Hyttene er fullverdiforsikret, og T.T. har for tiden følgende brannpoliser for bygninger og inventar: Jøldalshytta, Rennebu... kr ,oo Trollheimshytta, Surnadal...» ,oo Gjevilvasshytta, Oppdal...» 306 OOO.oo Kasa, Oppdal (inventar)...» ,oo Orkelsjøhytta, Oppdal...» ,oo «Nordpå», Haltdalen, saufjøs...» ,oo Kjøli Gruber, ingeniørbolig, Ålen, (inventar, utstyr og matvarer)...» ,oo Nedalshytta, Tydal...» ,oo Nedalen Gård, Tydal...» ,oo Storerikvollen, Tydal...» ,oo Ramsjøhytta, Tydal...» ,oo Schulzhytta, Selbu...» ,oo Schivevolhn, Strinda...» ,oo Kjøpmannsgt. 38 (inventar)...» ,oo Trondhjems Sparebank (inventar)...» 3 500,oo Tøy på Vollan Kretsfengsel...» ,oo Andre forsikringer. Kjøpmannsgt. 38: Innbrudd, kontor- og trykksaker... kr. Vannledningsskade, innbo og løsøre...» 5 000,oo 2.400,oo OMBUDSMENN: ', Steinkjer... Steinkjer Bokhandel A/S Levanger... T. Thurn-Paulsens Bokhandel Stjørdal... Kjøpmann Ingolf Skille, Selbu og Tydal.. Thomas Solem Oppdal... Kjøpmann Olav Odden Løkken.... Erling Fannrem. Tapeter - Linoleum - Gardiner - Gulvtepper PAULSEN & CO A /s Merk Dem vår nye adresse: Kjøpmannsgt. 32, hjørnet Dronningens gt. SIKRINGSTJENESTEN I påsken hadde vi for første gang samarbeide med Heimevernet i Trondheim, isom hadde stasjonert 3 mann på Jøldalshytta, 3 mann på Trollheimshytta og 3 mann på en sæter øverst i Svartådalen. Disse hadde radioforbindelse med hverandre, og avpatruljerte også løypene, ydet verdifull støtte og var også til stor hjelp for betjeningen på de 2 hytter. Sambandet mellom hyttene virket glimrende, og ordningen var så tilfredsstillende at vi håper dette kan bli en årlig tilbakevendende ordning

11 Likeledes hadde Heimevernet 3 patruljer å 3 mann i Sylene, på Nedalen. også her var arfaringene de samme gode. På Schulzhytta var forholdene i likhet med tidligere at vertskapet sto i forbindelse med radiosender i Selbu, og på denne måte hadde telefonforbindelse med Selbu 3 ganger daglig. Den samme ordning opprettholdes også her om sommeren. I påsken ble meteorologiske observasjoner tatt 3 ganger daglig på Schulzhytta og tilstilt værvarslingen. BLOMSTERHANDEL TRONDHEIM 5 BEDRE BANKSERVICE I MODERNE LOKALER Kongens gt. 30 TRONDHEIM Telefon Telex 5219 VARDINGER Før påske ble som vanlig vinterstakingen mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta over Svarthamrene rettet opp og kvister satt ned hvor det var nødvendig. Likeledes ble det kvistet rute over Essandsjøen. I løpet av sommeren ble en rekke ruter oppfrisket med maling. FORENINGENS KONTOR Kontoret har hele tiden holdt til i våre lokaler i Kjøpmannsgaten 38. ÅRBOKA Årboka for 1961 kom dessverre ikke ut før et godt stykke ut på nyåret i 1962, mens det derimot lyktes oss å få jubileumsårboken ut i rett tid til jubileet, og ved et heldig arrangement med «russen» ble årboken distribuert til alle innenbys medlemmer i løpet av kort tid. Styret setter alt inn på at årboken hvert år skal komme ut i god tid før jul, og dette skulle det være gode sjanser til nå da man, igjen er kommet i rute. For første gang ble årboka presentert med et fargefoto på omslaget. Dette gjør uten tvil boka meget tiltalende, men er såvidt kostbart at det ikke er sikkert at dette kan gjennomføres hvert år i fremtiden, selv om det kunne være meget ønskelig. SAMARBEIDET MED ANDRE TURISTFORENINGER Ved innvielsen av D.N.T.s utvidede og moderniserte Rondvassbu 16/2 var T.T. representert ved formannen. Ved innvielsen av D.N.T.s nye «Reinheim» i Stroppelsjødalen 30/6 var T.T. representert av formannen og Tor Johansen. På turistlandsmøtet, som ble arrangert på Ålesund og Sunnmøres Turistforenings hytte «Kaldhussæter» i Tafjord 1. og 2. september, møtte frå T.T. Bjarne Eriksen, Magne Håa ve og Eivind Kierulf. Videre deltok Reidar Jørgensen som medlem av Turistforeningenes arbeidsutvalg og overingeniør Tormod Moxness, Trondheim E.verk, som holdt foredrag på landsmøtet. Forretningsføreren, Axel Rønnelin, deltok i et fjell-lederkurs på Leirvassbu i tiden februar. Frå T.T. deltok videre frk. Beate Berner frå Turkomitéen i samme kurs

12 Ved imøtekommenhet fra utstillingskomitéen for Campingutstillingen på Leangen Travbane i dagene mai hadde T.T. fått gratis stand her. Denne stand ble betjent av styremedlemmene etter tur. Plantemargarin 100 REN VEGETABILSK A/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim UKESTURER TIL FJELLS Også i år arrangerte Turkomitéen 2 turer på en uke hver, en i Trollheimen og en i Sylene, med henholdsvis Baard Norberg og Magne Haave som ledere. Christian Andersen var også i år leder for en ungdomstur som gikk i Trollheimen. Alle turer var meget vellykkede. TURKOMITÉEN Turkomitéen har i 1962 hatt 23 arrangementer rried tilsammen ca. 650 deltakere. Det har vært arrangert fjellturer, fotturer, kombinerte buss- og fotturer, og 2 ukesturer i fjellet. På grunn av dårlig vær måtte den tradisjonelle båttur i pinsen avlyses. Nytt av året var en busstur på den nye veien fra Lensvik til Selva og Agdenes fyr. Turkomitéen har bestått av: Magne Haave, formann, Ivar Belsaas, Beate Berner, Bjarne Eriksen, Tor Johansen, Magnhild Lereggen, Kjell Nilsen, Baard Norberg, Hjørdis Mørkved, Axel Rønnelin, Per Skjesol, Per Vinje. HYTTENE Jøldalskytta: I løpet av høsten ble de resterende snekkerarbeider praktisk talt ferdig. Videre ble det sått opp nytt, prektig uthus, og også nytt nøst ved Jølvatnet. Det som nå gjenstår før hytten er fiks ferdig er litt snekkerarbeide samt maling. Trollheimshytta: Her er foretatt vanlige vedlikeholdsarbeider. FISK- & VILTFORRETNING Etablert 1888 Telefoner Sentralbord Telegramadresse..Lohegstad" Gjevilvasshytta: Her er i løpet av året opparbeidet ny inngjerdet parkeringsplass, ny vei fra veien og opp til hytta, og lagt avløpsrør frå rennestenen på baksiden av hytta, slik at man skal unngå å få vann inn i kjelleren ved sterk snesmelting. Dessverre fikk vi en større uventet utgift med lysaggregatet, idet dette ved begynnelsen av sommersesongen ble kjørt istykker, og måtte gjennomgå en større reparasjon. «Nordpå». Her er anskaffet ny elektrisk komfyr, og vi har endelig fått dypfrysingsskap, en gave frå Turkomitéen ved jubileet. Kjøli: Her har det hele året vært drevet som ubetjent hytte. Flere av styrets medlemmer har vært der oppe og vasket hytten, samt foretatt det aller nødvendigste av vedlikehold

13 REIS MED - SEND MED Nedalshytta: Her er de fleste vinduer malt opp samt vinduslemmer m. m. på selve hytta, og foretatt diverse reparasjoner både på hytta og på gården. Storerikvollen: Her er samtlige vinduer og værvegger malt, gulv i vaskerom for 20-sengsrommet samt i uthuset er blitt stålpusset. Ramsjøhytta: Utstyret er blitt ytterligere komplettert og hytten pusset opp både inn- og utvendig. Det var opprinnelig meningen å sette opp et nytt uthus, men styret er kommet til at det trengs en utvidelse av selve hytta, og dette vil bli løst ved å sette opp en liten hytte på andre siden av bekken. Dette arbeide har styret fått kr ,oo til, som bidrag fra Feriefondet. Likeledes fikk vi som nevnt under jubileet atskillige gåver in naturalia til denne hyttens utvidelse. ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE Dindalshytta: Dessverre lyktes det ikke styret å få penger nok til å sette igang det nødvendige ombyggingsarbeide på denne hytta, hvorfor den måtte være stengt. Så snart Jøldalshytta blir ferdig vil imidlertid arbeidet med Dindalshytta bli tatt opp. På de øvrige hytter er det foretatt vanlig vedlikehold, og spesielt har vi ofret en del for å friske opp hyttenes interiør til jubileet, og her har vi fått meget verdifull hjelp i form av gåver og bidrag frå interesserte medlemmer og syforeningen. Blomster til hverdag og fest SKOLETURER I likhet med tidligere år har foreningen hatt besøk av mange skoleklasser både frå folkeskolen og realskolen, og av den grunn flyttet betjeningen tidligere opp på Gjevilvasshytta for sommersesongen. På «Nordpå» var det også en rekke skoleturer i løpet av forsommeren. På Storerikvollen hadde vi en klassetur før påske. Idungården Telefoner: HUSMORFERIER Norske Kvinners Sanitetsforening henla også i år sine husmorferier til «Nordpå», i slutten av juni. Det later til at også disse ferierende trives på «Nordpå», seiv om været var dårlig. SYFORENINGEN Syforeningen har vært i travel aktivitet hele året for å pusse opp hyttene til 75-årsjubileet. Likeledes ytet de verdifull innsats ved å lage opp vimpler m. m. til selve jubileumsfeiringen

14 Bcuk taucwt, føczt BtMig, og, IcamfadaM ØKONOMISK OVERSIKT Det økende medlemstall og besøk på hyttene har gjort sitt til at året har vært gunstig. Under jubileet fikk jo også T.T. en rekke verdifulle gåver, slik at det har lyktes å nedbetale all løsgjeld, og det har heller ikke vært nødvendig å trassere så hardt på kassakreditten som i tidligere år. På Jøldalshytta har vi også kostet på mange penger, samtidig som jubileet og utgivelsen av 2 årbøker på ett år var en ganske stor økonomisk påkjenning. Styret håper imidlertid at medlemstallet vil holde seg eller helst øke, selv om den kontingentforhøyelse som ble vedtatt i fjor gjør seg gjeldende fra dette år. Alt i alt er den økonomiske situasjon atskillig lysere enn den var for noen år siden. Trondheim, den 1. mars TRONDHEIM SPORVEI Magne Haave. Magnhild Lereggen. Eivind Kierttlf (formann) Tor Johansen. Baard Norberg. Bjarne Eriksen (viseformann) Øyvin Jystad. Astrid Olsen. TELEFON A.s Trondheim Orkladal Billag THAMSHAVN FOR SIKKERHETS SKYLD

Årsberetning for 1961 74. årsberetning

Årsberetning for 1961 74. årsberetning Årsberetning for 1961 74. årsberetning Oversikt over 1961 IVled disse fjellets blomster ønsker vi Trondhjems Turistforening til lykke med de 75 år. Må den ha fremgang i sitt virke! OFFSETTRYKKER! TRONDHEIM

Detaljer

Årsberetning for 1963

Årsberetning for 1963 Årsberetning for 1963 Oversikt over 1963. Oversikt over 1963 Sommeren 1963 var usedvanlig stabil og fin, og vil nok leve lenge i minnet hos alle trøndere. Forholdene i påsken var også gode slik at året,

Detaljer

Årsberetning for 1959

Årsberetning for 1959 Årsberetning for 1959 72-års beretning Oversikt over 1939. 1959 har vært 'et godt år for Trondhjems Turistforening. Det er spesielt hyggelig at trafikken i fjellet viser en betydelig stigning for året

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

Årsberetning for 1964

Årsberetning for 1964 Årsberetning for 1964 77. årsberetning Hovedkontor: Kongens gt. 4 Avdelingskontor: Cicignons plass FILIALER: Innherredsveien 84, Elgesefergf. 38, Høgskolen, Studentbyen på Moholt, Byåsen Butikksenter,

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Årsberetning for 1958 71-års beretning

Årsberetning for 1958 71-års beretning ne som det glade fjellmennesket, med de kloke, gode ideer, som hun alltid fremkom med på sin likefremme, beskjedne, men dog bestemte måte, og for det gode hjertelag som la bak. Vi vil alltid bevare minnet

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1953. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. ni H 00000000000000000C>000 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1953 66 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og

Detaljer

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå

Fortroppen på sig opp mot Finnfjellet. T Beisvå i \Y 2 times togreise, skulle det bli søkte trakter for søndagsturer på vårparten i tilfelle strøket ble mere kjent. En god del setrer og flere private hytter finnes innover fjellet langs den beskrevne

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning

EN APPELL. Årsberetning for 1966. 79. årsberetning o Årsberetning for 1966 EN APPELL Er De oppmerksom på hva De kan gjøre for å støtte vår forening? Si til alle sorn ikke er medlem hos oss: Ved å støtte TT med Deres medlemskap oppnår De: Billig losji på

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1950. 'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1950 63 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger.. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Årsberetning for 1968

Årsberetning for 1968 Årsberetning for 1968 81. årsberetning GENERALFORSAMLING 1968. Snøheim og Snøhetta. Ordinær geralforsamling ble holdt i Børssal, Handelsstands Hus, d 14. mai kl. 20:00. Tilstede var 41 medlemmer + styret.

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1948 61 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 nindr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKEBHETSBOKSER

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer:

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer: våre hedrede Æresmedlemmer: 1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 1953 Arne Falkanger, kjøpmann 1957 Reidar Jørgensen, rektor 1970 Eivind Kierulf, overingeniør t-^-i^umucsi 160 Innehavere av vårt hederstegn:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1956

ÅRSBERETNING FOR 1956 Høyt på Storwaitz kan du hvile kroppen, hele Rørosvidda åpner segl Stolt og mektig '! ' kneiser Vigeltoppen, fjernt mot grensen hilser den på deg! Fra Aursunden Opp til Aursundsjøen går min tanke gjennom

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Årsberetning for 1941 54. årsberetning 102 TROMDHEIAA Forvaltningskapital kr. 12,500,000.00. Egen formue oa. kr. 820,000.oo. A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Olav Trygvessønsgt. 28.

Detaljer

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank 65 ÅRSBERETNING. Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1952 65 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHET S BOK

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår

Tvete. EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN. (Årsberetning 1970. En virkelig fin feriekombinasjon! 112. virkeår EN UKE I FJELLET TO UKER l SYDEN 166 En virkelig fin feriekombinasjon! Tvete Prinsens gt. 51 Trondheim (Årsberetning 1970 112. virkeår GENERALFORSAMLING 1970 i rdinær generalforsamling ble holdt i Børssalen,

Detaljer

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

BO-tekstil. Klart for fjellturen! REIS MED - SEND MED. Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap. TRONDHEIM A /s ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE! REIS MED - SEND MED Jlpaegjørélse om TT Ul Trondheim Formannskap Årboken gjengir ber en interessant skrivelse som Styret sendte Trondheim kommunes formannskap 10. mai 1971: ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE!

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Sommemter i Trollheimen og Sylene

Sommemter i Trollheimen og Sylene Sommemter i Trollheimen og Sylene l// AMtø^ - I \ / \ \ ' Riktignok kan enhver få brosjyrer om TTs sommerturer i Trollheimen og Sylene, men hvorfor ikke ta dem med t årboka? sa en velkjent tillitsmann

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016 Årsmøtet fant sted på Scandic Bystranda Kristiansand, tirsdag 19.4.2016 kl. 18.00 Sak 1 Åpning ved styrets leder Styrets leder Jan Willy Føreland ønsket velkommen. Det var 41

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

58 Trondhjems Turistforenings årbok

58 Trondhjems Turistforenings årbok 58 Trondhjems Turistforenings årbok Hvor mange foreldre er ennu ikke opmérksomme på hvilken betydning det kan ha å få de unge ut i naturen, ut på en for kropp og sjel sund og styrkende fjelltur? Fjellet

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår

Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Å rsmøte i Mosvik historielag Tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00 Etter årsmøtet viser Grethe Myrabakk bilder fra bygda vår Sakliste for årsmøtet 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Årsmelding

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla.

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Oppmøte (totalt 13 stk): Olav Skundberg, Jon Petter Myklebust, Ingrid Berg. Laila Moen, Øyvin Sæther, Liv Heide,

Detaljer

Møtereferat Mars-2012 Nr.3

Møtereferat Mars-2012 Nr.3 Pensjonistenes Fellesorganisasjon Møtereferat Mars-2012 Nr.3 Møtet gjelder: Styret for Pensjonistenes Fellesorganisasjon Tid: 20.mars 2012, kl.10.00. Sted: Daglig leders kontor 2.etage. Tilstede: Knut

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2013 kl. 18.00 i Oslo Konserthus, A-Spissen ved baren nede. Årsmøtet beregnes å vare ca. 45 minutter. Årsmøtet blir innledet med en orientering

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer