Trondhjems Sparebank. Årsberetning for Oversikt over 1962

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1962. Oversikt over 1962"

Transkript

1 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Filial: VOLDSMINDE, Innherredsv. 84 ELGESETER, Elgeseter gt. 38 BANKBUSS Årsberetning for årsberetning Oversikt over 1962 Det som har preget året 1962 ved siden av de usedvanlig vellykkede forhold i påsken og de slette forhold om sommeren, er feiringen av 75-årsjubileet. Forholdene for påsken var så ideelle som de neppe har vært på mange år. Gode, stabile sneforhold sammen med et strålende vær og føre som rakk over hele påsken, gjorde at det ble kjempeinnrykk på våre hytter. Men var påsken fin, var sommeren til gjengjeld elendig. Det var stadig gråvær, og surt og kaldt. Karakteristisk er således at det til fjells var kuldegrader hver eneste måned. Multemyrene sto fra våren av hvite av blomster, og det så ut til å bli et stort multeår, men allerede tidlig frøs disse vekk, slik at det overhodet ikke ble multer. Til tross for de dårlige forhold om sommeren var imidlertid besøket forbausende bra, ja i Trollheimen lå det endog over besøket året før. Totalt ble således besøket på hyttene for hele året bra. Som nevnt i forrige årsberetning tiltrådte Axel Rønnelin som forretningsfører i heldagsstilling fra 1/1 62, og videre har fru Else Moan fortsatt som kontordame, slik at kontoret har vært i full drift hele året, og nå kan yde medlemmene den service de har krav på. GENERALFORSAMLING På grunn av at foreningen i hele 1961 hadde vært uten fast forretningsfører, og fra sankthanstider uten fast kontorbetjening, ble det ekstra meget arbeide på styremedlemmene, og det lyktes derfor ikke å få årsberetning og regnskap ferdig, slik at generalforsamling kunne holdes først tirsdag den 29. mai i Handelstandens Hus kl Til stede var ca. 60 medlemmer. Formannen, Eivind Kierulf, refererte dagsorden og erklærte forsamlingen for lovlig satt. Han mintes to av T.T.s betydelige medlemmer som var vandret bort i løpet av det siste år, nemlig foreningens mangeårige formann og æresmedlem, bokhandler Fridtjof Brun, og eieren av Dindalshytta, Hjalmar Olsen, Oppdal. Styrets årsberetning for 1961 ble referert av viseformannen, Magne Haave. Et medlem spurte om grunnen til at Kjøli Gruber ikke hadde vært åpen påsken 1961, og formannen svarte at dette skyldtes de ekstraordinært dårlige vær- og føreforhold denne påsken, men at det i stedet var ordnet med nøkler på de nærmeste overnattingssteder, samtidig som disse var informert om forholdet. Hvis dette på noen måte hadde klikket, hvilket vedkommende medlem mente, beklaget

2 styret meget dette. Herr Gotaas berømmet Turkomitéen for alle dens turer, og kom med en spesiell hederlig omtale av siste mogop-tur. Formannen leste årsregnskapet for Falkanger syntes at den bokførte verdi av hyttene ikke sto i forhold til hverandre. Formannen opplyste at styret var oppmerksom på dette, og skulle rette det opp etter hvert som forholdene tillot det. Etter et par spørsmå fra herr Gotaas ble regnskapet godkjent, og styret og forretningsfører meddelt ansvarsfrihet. KONTINGENT Styret hadde på grunn av de økede omkostninger på alle kanter, og etter sammenlikning med andre turistforeninger funnet ut at en mindre kontingentforhøyelse var nødvendig, og foreslo følgende satser gjeldende fra 1/1 63: Livsvarige medlemmer forhøyes fra kr. 150,oo til kr. 250,oo Hovedmedlemmer»»» 12,oo»» 15,oo Konekort»»» 8 >» * 10 ' Juniorkort blir uforandret»- 5 > Dette ble enstemmig vedtatt. Deretter ble styrets budsjettforslag for 1963 vedtatt. VALG Styremedlemmer: Hjørdis Mørkved, som har sittet i styret i mange år, ønsket ikke å motta gjenvalg, til tross for at hun ble anmodet om dette på generalforsamlingen. I stedet for henne ble valgt Magnhild Lereggen. Bjarne Eriksen, Tor Johansen og Øyvin Jystad som var på valg, ble gjenvalgt. Eldres råd: Ved loddtrekning ble følgende uttrukket: Finn Kleven, Roar Tønseth, Hagne Haave, Dag Schefte. Samtlige ble gjenvalgt med akklamasjon, slik at rådet har bestått av: U t e n b y s: Trygve Kristiansen, Kopperå, Ola Hilmo, Tydal, Dag Schefte, Oppdal. Innenbys: Anders Dahl, Reidar Jørgensen, Gunnar Wettergren, Gunnar Birkeland, Arne Falkanger, Arvid Heirung, Magne Haave, Finn Kleven, Røar Tønseth. ft Lønnet revisor: Her ble Kjell Dahl Andersen gjenvalgt. Desisorer: Likeledes ble desisorene Arvid Heirung og Nils Klinge gjenvalgt. Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt: Gunnar Birkeland og Harald Eriksen. Generalforsamlingen ble avsluttet med en nydelig fargefilm, og formannen takket til slutt alle som hadde arbeidet og hjulpet T.T. i det forløpne ar. L18 119

3 STYRE OG KOMITEER: I styremøte den 18. juni ble Bjarne Eriksen valgt til viseformann. Etter dette har foreningens styre bestått av: Formann...: Eivind Kierulf. Viseformann...: Bjarne Eriksen. Styremedlemmer....: Magne Haave, Tor Johansen, Øyvin Jystad, Magnhild Lereggen, Baard Norberg, Astrid Olsen. Tilsynsmenn: Sylene...: Magne Haave, Øyvin Jystad. Trollheimen....: Tor Johansen, Baard Norberg. Nordpå...: Magnhild Lereggen, Karl Selmer. Orkelsjøhytta og Dindalshytta: Bjarne Eriksen, Astrid Olsen. PLANLEGG SOMMERENS FJELLTURER NU BYGG OPP DERES PRIVATE «F E RI E F O N D» GJENNOM REGELMESSIG SPARING * BENYTT KREDITBANK E N DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK TRONDHEIM Underkontor: BURAN ELGESETER ILEVO.LLEN NYBORG Filialer: BREKSTAD - HEIMDAL - STJØRDAL - VERDAL Følgende komiteer ble oppnevnt: Utstyrskomité......: Kirsten Haave, Magnhild Lereggen, Astrid Olsen. Arbok-komité for 75-årsjubileumsboken var tidligere valgt, og består av Reidar Jørgensen (formann), Arne Falkanger, Magne Haave og Helge Foss. Møte- og propagandakomité.: Tor Johansen, Bjarne Eriksen, Magne Haave, Øyvin Jystad, Knut Marstrand, Astrid Olsen. Provianteringskomité....: Tor Johansen, Baard Norberg, Axel Rønnelin. Byggekomité...: Eivind Kierulf, Bjarne Eriksen. Turkomité: ] Styrets representanter....: Magne Haave, Tor Johansen, Baard Norberg. Ruteinspektør......: Helge Foss. Valgkomite: Styrets representant...: Tor Johansen. MEDLEMSTALLET Pr. 31/12 62 var medlemstallet: Livsvarige medlemmer Hovedmedlemmer Koner Juniormedlemmer lalt pr. 31/ Pr. 1/1 62 var medlemstallet ialt altså en tilgang på 60 medlemmer i løpet av året

4 TURISTOPPLYSNINGSKONTORET Bestyrere siste sommer var Eva Eidsvik, Bjørg Seines og Kirsten Kristiansen. Reisetrafikkforeningen hadde fått tillatelse til å sette opp en hytte på Torvet, og kontoret holdt til der, et arrangement som var meget vellykket. BIDRAG Foreningen har i det forløpne år mottatt følgende bidrag: Trondheim Kommune... kr ,oo Strinda Kommune...» l 000,oo Sør-Trø.ndelag fylke...» 2 000,oo I tillegg til dette mottok foreningen en rekke gåver og bidrag til sitt 75-års jubileum, som blir omtalt nærmere nedenfor under den spesielhromtale av jubileet. Frå en rekke interesserte medlemmer har turistforeningen mottatt en rekke større og mindre gaver, og vi vil uttrykke vår store takk for alle disse kjærkomne bidrag og gåver. A toe bank møt c*ut Snakk med våre folk. De lærte seg «bank» for & tjene Dem, og er alltid rede til å dele sin viten med den som ønsker råd. BERGENS PRIVATBANK MØTER Styret har holdt 20 møter og behandlet 145 saker. Fellesmøte med Trøndelag Naturvernforening ble arrangert i Handelstandens Hus, festsalen, fredag den 16. mars. Konsulent i Svenska Naturskyddforeningen, Rune Bollvik, viste fargelysbilder og kåserte om «I svenska markar». Det var fullt hus. Førpåskemøte holdtes i Handelstandens Hus fredag den 6. april med Leif Tvedt som foredragsholder: «Over topp og tind, frå Sunnmøre til Galdhøpiggen». Foredraget var ledsaget av vakre fargelysbilder. Formannen orienterte om forholdene i påsken. Møtet hadde samlet meget godt hus. Vertinnemøte ble holdt 4. juni i Trondheim. Etter konferanse på T.T.s kontor og omvisning på E. C. Dahls Bryggeri, samledes samtlige vertinner og styremedlemmer til en enkel middag på Skistua. Her ble som vanlig diskutert stellet på hyttene, vertinneinstruks, økonomi m. m. Formannen i utstyrskomitéen, fru Haave, var også til stede. Møter i jubileumsuken: Jubileumsuken ble åpnet med et festmøte i Frimurerlogen søndag den 18. november. Foredrag med fargelysbilder av lektor Per Amdam og kjøpmann Søren Aandahl: «Med Bjørnson gjennom Romsdal». Måndag 19. november: Ungdomskveld for de høgre skoler i Gerhard Schønings lokale kl. 20. Samme foredrag som på møtet søndag

5 Onsdag 21. november: Familie- og ungdomskveld på Sverresborg skole. Innleder redaktør Sverre J. Herstad. Professor Olav Gjærevoll holdt foredrag med fargelysbilder: «Blant blomster og bjørn i Alaska's fjell». Konsert av Sverresborg Skole's orkester. Fredag 23. november: Festmøte i Frimurerlogen. Divisjonsmusikken spilte. Professor Nordhagen: «Trekk frå naturparken i Nedalsområdet», foredrag med dobbelt sett lysbilder (2 lysbildeapparater). Helge Foss og Per Hjort Albertsen spilte firhendig. Musikk av trio frå Trondheim Kammerorkester. Rørospols ved Agnes Falkberget, Frida Vintervoll og Iver Tønseth. Fele: Einar Galåen. De fleste av disse møter, bortsett frå ungdomsmøtet på Gerhard Schønings skole, var godt besøkt. ' 75-ÅRS JUBILEET Styret besluttet tidlig at jubileet skulle feires i løpet av en hel uke. Det skulle drives opplysning og propaganda for T.T., medlemsverving og innsamling av midler. I den anledning var foruten styret følgende komiteer i sving: Jøldalshytta SANITÆRANLEGGET er levert av K. LUND Vs Vi har tidligere levert sanitæranlegg til følgende T.T.-hytter: Gjevillvasshytta Nedalen Trollheimshytta Stor-Erikvollen Nordpå Schulzhytta Festkomite......: Magne Haave (formann), Helge Foss, Rolf Høyem, Erling Nilsen. Finanskomité....t Herman Nilsen (formann), Gunnar Birkeland, Bjarne Eriksen, Torleif Ranum. Møte- og propadangakomité...: Gunnar Wettergren (formann), Sverre Herstad, Tor Johansen, Øyvin Jystad, Knut Marstrand, Astrid Olsen, Karl Selmer. Syforeningen...: Kirsten Haave (formann), Ruth Birkeland, Astrid Kierulf, Hjørdis Mørkved, Helga Nielsen, Karen Nilsen, Astrid Olsen, Helene Gustafson. Vervekomité......: Per Vinje (formann), Magnhild Lereggen, Hjørdis Mørkved. Både styret og alle komiteer gjorde en glimrende innsats, slik at jubileet ble feiret på en verdig måte, og var en ypperlig propaganda for T.T.- Foruten de møter som er omtalt ovenfor ble jubileet feiret med bl. a. flagging på trikker med T.T.-vimpler hele uken fra 18/11 24/11. I Norsk Rikskringkastings program «På streiftog med mikrofonen» lørdag den 17. november frå kl til var det sending frå T.T.s hytte «Nordpå», med orientering om T.T.s arbeide. I programposten deltok redaktør Sverre J. Herstad, rektor Reidar Jørgensen, arkitekt Roar Tønseth og formannen. Pro- 125

6 Landets eldste oljefirma A S N O R S K Esso er tegnet på kvalitet, symbolet på servicn. E E O gramposten kom i stand ved god hjelp av programsjef Røstvig, N.R.K., her., og var meget vellykket. Tirsdag 20/11 og torsdag 22/11, hver dag mellom kl og 21.00, ble det vist fargelysbilder frå fjellet, ledsaget av kommentarer av Magne Haave, i Knut Lies møbelforretning, Kongensgt. 14. Været var begge dager surt og kaldt, men tross dette var det mange som så og hørte på. Lørdag 24/11 var det først mottagelse i Britannia Hotell kl Det var ialt 108 gjester som ble servert snitter og kaffe. T.T. fikk en rekke pene og verdifulle gaver, nemlig: Elektrisk lys til Nedalshytta frå Trondheim Kommune. Kr. 3000,oo frå Strinda Kommune. Flott tinnkrus frå Den Norske Turistforening. 2 lysestaker fra Kristiansund og Nordmøre T.F. 6 handbøker med kartsett fra Svenska Turistforeningen. Vandringsstav fra tidligere bestyrer på Sylstasjonen, Sten Brander. 3 parafinlamper fra Trondheim og Omegn Idrettskrets. Tinnkrus fra Trondheim og Omegn Friluftsråd. Merakerteppe til Storerikvollen fra T.T.s syforening. Tinnbolle fra «Den lille syforening». Kobber skjenkekjel til Nedalshytta fra fru Birgit Stuedal. Tinnbolle til Nedalshytta fra fru Martine Unsgaard. Kr ,oo innsamlet av Jubileets Finanskomité. Kobber vedkjel fra Trondhjems Skiklubb. Peispuster fra Trøndelag Naturvernforening. Byggematerialer og utstyr til Ramsjøhytta, verdsatt til ca. kr. 5000,oo fra aksjonskomiteen. 250 nye medlemmer fra vervekomitéen. Fryseboks og miksmaster til Nordpå fra T.T.T. Gitar til Nordpå. Robåt til Jøldalshytta. Ny komfyr til Trollheimshytta. Radio til Trollheimshytta. Radio til Jøldalshytta. 2 sett peisgarnityr. 2 porolon madrasser til Jøldalen. Elektrisk komfyr til Nedalen. Stol til Jøldalen. Marmelade m. m. Penger til vedlikehold av T.T.s hytter i årene fremover fra 2 anonyme T.T.- venner. I tillegg til dette fikk vi en rekke blomstergaver, telegrammer m. m

7 » Om kvelden, kl , var det festmiddag i Britannia HotePs Palmehave. Bispehaugen Guttemusikkorps åpnet med å spille i hallen idet gjestene kom. Det deltok i alt 23 gjester i festmiddagen, som var meget vellykket. Det var prolog ved Hans Kristiansen, generalmajor L. C. Kolstad utbragte H.M. Kongens såkl, formannen holdt festtale og delte ut hedersbevisninger til følgende: ØL OG MINERALVANN FRÅ AKTIEBRYGGERIET, Trondhjem OG A /s E. C. DAHLS BRYGGERI Reinrosa ml gull ekekrans: Gunnar Birkeland Helge Foss Hjørdis Mørkved Fru Olga Reitan, Tydal Fru Martine Unsgaard, Tydal Per Vinje. Innbudte livsvarige medlemmer ble: Asbjørn Claussen, Rennebu Per Hilmo, Tydal Thomas Solem, Selbu Ragnhild Nesmo, Selbu. Videre var det taler av D.N.T.s viseformann C. C. Grøndahl og direktør Halvard Sehlin, S.T.F., samt ordfører Olav Gjærevoll som takket for maten. Som gjester til festmiddagen møtte: Våre æresmedlemmer: Banksjef Ludvig Sivertsen m/ frue, fru Fredrikke Brun, grosserer Arne Falkanger, arkitekt Roar Tønseth m/ frue, rektor Reidar Jørgensen m/ frue, D.N.T.s viseformann, boktrykker C. C. Grøndahl, direktør Halvard Sehlin fra S.T.F., forstander Sten Brander m/ frue, fra S.T.F., forstander Olle Jørkell, fra S.T.F., formannen i Kristiansund og Nordmøre Turistforening, Alf Johansen m/ frue, ordfører Olav Gjærevoll m/ frue, ordfører Johan Dahle m/ frue, politimester Erling Østerberg, politimester Bernhard Hartmann m/ frue, generalmajor L. C. Rolstad. direktør Magne Nordnes m/ frue, professor Rolf Nordhagen m/ frue, overingeniør Tormod Moxness, generalsekretær Toralf Lyng m/ frue

8 T.T.s syklubb: Kirsten Haave, Ruth Birkeland, Helene Gustafson, Astrid Kierulf, Hjørdis Mørkved, Helga Nielsen, Karen Nilsen, Astrid Olsen. Våre vertinner: Ingrid Elmgren, Ba Foss, Helene Gustafson, Magna Kjelland, Hanna Røtvei. Lektor Hans Kristiansen. Representanter fra byens to aviser. I forbindelse med jubileet hadde redaktør Sverre Herstad utarbeidet en kort historisk oversikt over T.T.s historie og de hytter, ruter m. m. som T.T. har i dag. Denne oversikt, ledsaget av matriser frå T.T.s hytter og vårt terreng, ble sendt til 25 av landets aviser samt til Østersundsposten, Sverige. Videre gikk det ut en kort melding til NTB som også ble tatt inn i en rekke av de øvrige aviser. Praktisk talt alle aviser tok inn det tilsendte stoff, og dette var en glimrende propaganda for T.T. Vervingen av nye medlemmer var også meget vellykket, og vervekomitéens formann, Per Vinje, kunne på mottakelsen meddele at kampanjen hadde tilført T.T. ca. 250 nye medlemmer. Jubileumsarrangementene ble meget vellykkete, og styret har merket at propagandaen har båret frukter, ikke minst ved forespørsler fra turister i andre landsdeler. Styret vil derfor atter en gang takke alle som hadde en finger med i spillet, og som ydet verdifull innsats. Alle de gåver, blomster, telegrammer og hilsener m. m. som T.T. mottok i forbindelse med jubileet, var det beste bevis på at T.T. har mange gode venner, noe som lover godt for fremtiden. HYTTENES ÅPNINGSTIDER Før påsken åpnet hyttene til følgende tider: Gjevilvasshytta, Nedalshytta og Storerikvollen frå og med 7. april. Kasa, Jøldalshytta, Trollheimshytta, Schulzhytta og Kjøli frå og med 14. april. Samtlige hytter stengte 23. april. På Kjøli var det vakt og lettere servering. Orkelsjøhytta og Dindalshytta var stengt. I tillegg til dette ble det i tiden 31/3 7/4 arrangert et skikurs for Statens lærerskoleklasser med ca. 60 deltakere på "Gjevilvasshytta. For sommersesongen var det meningen at samtlige hytter skulle åpne 30/6. På grunn av den kalde og sene våren, og de store snemengder i fjellet, lyktes det imidlertid ikke å åpne Trollheimshytta før 7/4, Nedalen, Storerikvollen og 131

9 BRUK ELEKTRISITET TIL KOKING OG OPPVARMING Trondheim Elektrisitetsverk Schulzhytta den 7/7, Orkelsjøhytta åpnet den 11/7, mens derimot Gjevilvasshytta ble åpnet en uke tidligere enn beregnet på grunn av at vi her fikk endel faste gjester. Den åpnet således den 24/6. Hyttene stengte til følgende tider: Kasa, Trollheimshytta og Schulzhytta 26/8. Gjevilvasshytta, Jøldalshytta, Storerikvollen og Nedalen 2/9. Orkelsjøhytta 9/9. Nordpå i \Haltdalen var som vanlig åpen hele året, men besøket i sommersesongen var også her mindre enn tidligere på grunn av de dårlige værforhold. Avtale om kvarter har vi hatt hos følgende: Kårvatn i Todalen, Gudmund Kårvatn, Halle... ca. 20 senger Hilmo, Tydal, Per Hilmo...» 5» Stordalsvoll, Meråker, Inga Stokke...» 12» Stugudal, Tydal, Birgit Stugudal...» 20» Jamtvollen, Brekken, Ragnhild Sødal...» 8» Oversikt over overnattinger og vertinner for året 1962: Hytte : Vertinner Påske Senger Sommer Sum Sum 1961, 1 _._ Deres erfarne partner på alle områder innen elektroteknikken SIEMENS NORØE A/S Sluppen - Trondheim Trollheimshytta Jøldalshytta.. Gjevilvasshytta Kasa... Orkelsjøhytta. «Nordpå»... Kjøli... Nedalshytta... Storerikvollen. Schulzhytta... Ramsjøhytta.. Sum: Målfrid Dalsegg Aud Schiøll Magna Kjelland Signe Fløystad Ba Foss Hanna Røtvei A. Gundersen Ubetjent H. Gustavsen Ingrid Elmgren Ingebr. Wold Else Dahl Ubetjent ' * s _=_ 495* * Den store nedgang på Nedalshytta skyldes at vi i 1961 hadde 296 overnattinger av skolebarn før sesongen, samt at hytten hadde åpent en uke mindre sommeren Gjevilvasshytta, Storerikvollen, Schulzhytta, Kasa og Trollheimshytta hadde også en uke kortere sesong i

10 HYTTENES ASSURANSE Hyttene er fullverdiforsikret, og T.T. har for tiden følgende brannpoliser for bygninger og inventar: Jøldalshytta, Rennebu... kr ,oo Trollheimshytta, Surnadal...» ,oo Gjevilvasshytta, Oppdal...» 306 OOO.oo Kasa, Oppdal (inventar)...» ,oo Orkelsjøhytta, Oppdal...» ,oo «Nordpå», Haltdalen, saufjøs...» ,oo Kjøli Gruber, ingeniørbolig, Ålen, (inventar, utstyr og matvarer)...» ,oo Nedalshytta, Tydal...» ,oo Nedalen Gård, Tydal...» ,oo Storerikvollen, Tydal...» ,oo Ramsjøhytta, Tydal...» ,oo Schulzhytta, Selbu...» ,oo Schivevolhn, Strinda...» ,oo Kjøpmannsgt. 38 (inventar)...» ,oo Trondhjems Sparebank (inventar)...» 3 500,oo Tøy på Vollan Kretsfengsel...» ,oo Andre forsikringer. Kjøpmannsgt. 38: Innbrudd, kontor- og trykksaker... kr. Vannledningsskade, innbo og løsøre...» 5 000,oo 2.400,oo OMBUDSMENN: ', Steinkjer... Steinkjer Bokhandel A/S Levanger... T. Thurn-Paulsens Bokhandel Stjørdal... Kjøpmann Ingolf Skille, Selbu og Tydal.. Thomas Solem Oppdal... Kjøpmann Olav Odden Løkken.... Erling Fannrem. Tapeter - Linoleum - Gardiner - Gulvtepper PAULSEN & CO A /s Merk Dem vår nye adresse: Kjøpmannsgt. 32, hjørnet Dronningens gt. SIKRINGSTJENESTEN I påsken hadde vi for første gang samarbeide med Heimevernet i Trondheim, isom hadde stasjonert 3 mann på Jøldalshytta, 3 mann på Trollheimshytta og 3 mann på en sæter øverst i Svartådalen. Disse hadde radioforbindelse med hverandre, og avpatruljerte også løypene, ydet verdifull støtte og var også til stor hjelp for betjeningen på de 2 hytter. Sambandet mellom hyttene virket glimrende, og ordningen var så tilfredsstillende at vi håper dette kan bli en årlig tilbakevendende ordning

11 Likeledes hadde Heimevernet 3 patruljer å 3 mann i Sylene, på Nedalen. også her var arfaringene de samme gode. På Schulzhytta var forholdene i likhet med tidligere at vertskapet sto i forbindelse med radiosender i Selbu, og på denne måte hadde telefonforbindelse med Selbu 3 ganger daglig. Den samme ordning opprettholdes også her om sommeren. I påsken ble meteorologiske observasjoner tatt 3 ganger daglig på Schulzhytta og tilstilt værvarslingen. BLOMSTERHANDEL TRONDHEIM 5 BEDRE BANKSERVICE I MODERNE LOKALER Kongens gt. 30 TRONDHEIM Telefon Telex 5219 VARDINGER Før påske ble som vanlig vinterstakingen mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta over Svarthamrene rettet opp og kvister satt ned hvor det var nødvendig. Likeledes ble det kvistet rute over Essandsjøen. I løpet av sommeren ble en rekke ruter oppfrisket med maling. FORENINGENS KONTOR Kontoret har hele tiden holdt til i våre lokaler i Kjøpmannsgaten 38. ÅRBOKA Årboka for 1961 kom dessverre ikke ut før et godt stykke ut på nyåret i 1962, mens det derimot lyktes oss å få jubileumsårboken ut i rett tid til jubileet, og ved et heldig arrangement med «russen» ble årboken distribuert til alle innenbys medlemmer i løpet av kort tid. Styret setter alt inn på at årboken hvert år skal komme ut i god tid før jul, og dette skulle det være gode sjanser til nå da man, igjen er kommet i rute. For første gang ble årboka presentert med et fargefoto på omslaget. Dette gjør uten tvil boka meget tiltalende, men er såvidt kostbart at det ikke er sikkert at dette kan gjennomføres hvert år i fremtiden, selv om det kunne være meget ønskelig. SAMARBEIDET MED ANDRE TURISTFORENINGER Ved innvielsen av D.N.T.s utvidede og moderniserte Rondvassbu 16/2 var T.T. representert ved formannen. Ved innvielsen av D.N.T.s nye «Reinheim» i Stroppelsjødalen 30/6 var T.T. representert av formannen og Tor Johansen. På turistlandsmøtet, som ble arrangert på Ålesund og Sunnmøres Turistforenings hytte «Kaldhussæter» i Tafjord 1. og 2. september, møtte frå T.T. Bjarne Eriksen, Magne Håa ve og Eivind Kierulf. Videre deltok Reidar Jørgensen som medlem av Turistforeningenes arbeidsutvalg og overingeniør Tormod Moxness, Trondheim E.verk, som holdt foredrag på landsmøtet. Forretningsføreren, Axel Rønnelin, deltok i et fjell-lederkurs på Leirvassbu i tiden februar. Frå T.T. deltok videre frk. Beate Berner frå Turkomitéen i samme kurs

12 Ved imøtekommenhet fra utstillingskomitéen for Campingutstillingen på Leangen Travbane i dagene mai hadde T.T. fått gratis stand her. Denne stand ble betjent av styremedlemmene etter tur. Plantemargarin 100 REN VEGETABILSK A/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim UKESTURER TIL FJELLS Også i år arrangerte Turkomitéen 2 turer på en uke hver, en i Trollheimen og en i Sylene, med henholdsvis Baard Norberg og Magne Haave som ledere. Christian Andersen var også i år leder for en ungdomstur som gikk i Trollheimen. Alle turer var meget vellykkede. TURKOMITÉEN Turkomitéen har i 1962 hatt 23 arrangementer rried tilsammen ca. 650 deltakere. Det har vært arrangert fjellturer, fotturer, kombinerte buss- og fotturer, og 2 ukesturer i fjellet. På grunn av dårlig vær måtte den tradisjonelle båttur i pinsen avlyses. Nytt av året var en busstur på den nye veien fra Lensvik til Selva og Agdenes fyr. Turkomitéen har bestått av: Magne Haave, formann, Ivar Belsaas, Beate Berner, Bjarne Eriksen, Tor Johansen, Magnhild Lereggen, Kjell Nilsen, Baard Norberg, Hjørdis Mørkved, Axel Rønnelin, Per Skjesol, Per Vinje. HYTTENE Jøldalskytta: I løpet av høsten ble de resterende snekkerarbeider praktisk talt ferdig. Videre ble det sått opp nytt, prektig uthus, og også nytt nøst ved Jølvatnet. Det som nå gjenstår før hytten er fiks ferdig er litt snekkerarbeide samt maling. Trollheimshytta: Her er foretatt vanlige vedlikeholdsarbeider. FISK- & VILTFORRETNING Etablert 1888 Telefoner Sentralbord Telegramadresse..Lohegstad" Gjevilvasshytta: Her er i løpet av året opparbeidet ny inngjerdet parkeringsplass, ny vei fra veien og opp til hytta, og lagt avløpsrør frå rennestenen på baksiden av hytta, slik at man skal unngå å få vann inn i kjelleren ved sterk snesmelting. Dessverre fikk vi en større uventet utgift med lysaggregatet, idet dette ved begynnelsen av sommersesongen ble kjørt istykker, og måtte gjennomgå en større reparasjon. «Nordpå». Her er anskaffet ny elektrisk komfyr, og vi har endelig fått dypfrysingsskap, en gave frå Turkomitéen ved jubileet. Kjøli: Her har det hele året vært drevet som ubetjent hytte. Flere av styrets medlemmer har vært der oppe og vasket hytten, samt foretatt det aller nødvendigste av vedlikehold

13 REIS MED - SEND MED Nedalshytta: Her er de fleste vinduer malt opp samt vinduslemmer m. m. på selve hytta, og foretatt diverse reparasjoner både på hytta og på gården. Storerikvollen: Her er samtlige vinduer og værvegger malt, gulv i vaskerom for 20-sengsrommet samt i uthuset er blitt stålpusset. Ramsjøhytta: Utstyret er blitt ytterligere komplettert og hytten pusset opp både inn- og utvendig. Det var opprinnelig meningen å sette opp et nytt uthus, men styret er kommet til at det trengs en utvidelse av selve hytta, og dette vil bli løst ved å sette opp en liten hytte på andre siden av bekken. Dette arbeide har styret fått kr ,oo til, som bidrag fra Feriefondet. Likeledes fikk vi som nevnt under jubileet atskillige gåver in naturalia til denne hyttens utvidelse. ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE Dindalshytta: Dessverre lyktes det ikke styret å få penger nok til å sette igang det nødvendige ombyggingsarbeide på denne hytta, hvorfor den måtte være stengt. Så snart Jøldalshytta blir ferdig vil imidlertid arbeidet med Dindalshytta bli tatt opp. På de øvrige hytter er det foretatt vanlig vedlikehold, og spesielt har vi ofret en del for å friske opp hyttenes interiør til jubileet, og her har vi fått meget verdifull hjelp i form av gåver og bidrag frå interesserte medlemmer og syforeningen. Blomster til hverdag og fest SKOLETURER I likhet med tidligere år har foreningen hatt besøk av mange skoleklasser både frå folkeskolen og realskolen, og av den grunn flyttet betjeningen tidligere opp på Gjevilvasshytta for sommersesongen. På «Nordpå» var det også en rekke skoleturer i løpet av forsommeren. På Storerikvollen hadde vi en klassetur før påske. Idungården Telefoner: HUSMORFERIER Norske Kvinners Sanitetsforening henla også i år sine husmorferier til «Nordpå», i slutten av juni. Det later til at også disse ferierende trives på «Nordpå», seiv om været var dårlig. SYFORENINGEN Syforeningen har vært i travel aktivitet hele året for å pusse opp hyttene til 75-årsjubileet. Likeledes ytet de verdifull innsats ved å lage opp vimpler m. m. til selve jubileumsfeiringen

14 Bcuk taucwt, føczt BtMig, og, IcamfadaM ØKONOMISK OVERSIKT Det økende medlemstall og besøk på hyttene har gjort sitt til at året har vært gunstig. Under jubileet fikk jo også T.T. en rekke verdifulle gåver, slik at det har lyktes å nedbetale all løsgjeld, og det har heller ikke vært nødvendig å trassere så hardt på kassakreditten som i tidligere år. På Jøldalshytta har vi også kostet på mange penger, samtidig som jubileet og utgivelsen av 2 årbøker på ett år var en ganske stor økonomisk påkjenning. Styret håper imidlertid at medlemstallet vil holde seg eller helst øke, selv om den kontingentforhøyelse som ble vedtatt i fjor gjør seg gjeldende fra dette år. Alt i alt er den økonomiske situasjon atskillig lysere enn den var for noen år siden. Trondheim, den 1. mars TRONDHEIM SPORVEI Magne Haave. Magnhild Lereggen. Eivind Kierttlf (formann) Tor Johansen. Baard Norberg. Bjarne Eriksen (viseformann) Øyvin Jystad. Astrid Olsen. TELEFON A.s Trondheim Orkladal Billag THAMSHAVN FOR SIKKERHETS SKYLD

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for 1968

Årsberetning for 1968 Årsberetning for 1968 81. årsberetning GENERALFORSAMLING 1968. Snøheim og Snøhetta. Ordinær geralforsamling ble holdt i Børssal, Handelsstands Hus, d 14. mai kl. 20:00. Tilstede var 41 medlemmer + styret.

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985 ÅRSBERETNING 1985 VÅRE HEDREDE ÆRESMEDLEMMER: 1907 Carl Schulz 1920 Axel Sommerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1935 Fridtjof Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Roar Tønseth sen. 1953 Arne

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

58 Trondhjems Turistforenings årbok

58 Trondhjems Turistforenings årbok 58 Trondhjems Turistforenings årbok Hvor mange foreldre er ennu ikke opmérksomme på hvilken betydning det kan ha å få de unge ut i naturen, ut på en for kropp og sjel sund og styrkende fjelltur? Fjellet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Den første hytta ollheimen

Den første hytta ollheimen Den første Jøldalshytta ble tatt i buk i 1908. Jøldalshytta Når vi i dag parkerer på Kle'va, eller Jølhaugen som de fleste feilaktig kaller stedet der bomveien til Jøldalen slutter, og begir oss i vei

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

FORSKJELLIGE MEDDELELSER

FORSKJELLIGE MEDDELELSER Forskjellige meddelelser 95 FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1933 Påskeuken begynte med vakkert vær og godt føre palmesøndag. Dette holdt sig et par dager, men fra Skjærtorsdag

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM Kiwanis Club Elverum KAPITTEL 1 En klubb blir til Opptakten Hvordan det hele startet og omtrent når vet vi en god del om. Det skal da ha hatt seg slik at Elverum HV-område

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2008. Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl. 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning for sesongen 2008. Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl. 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. Årsberetning for sesongen 2008 Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl. 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2008 Generalforsamling på Skistua 9. mars 2009 kl

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer! Nr. 1 juni 2013 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 Løssalg kr. 40, 43. årgang God sommer! Terminliste høsten 2013, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 23.

Detaljer

Per Christiansen STIFTET 16. DESEMBER T r 1 o 8 n8dh 7 jems TurisTforening 125 år 1887-2012 1

Per Christiansen STIFTET 16. DESEMBER T r 1 o 8 n8dh 7 jems TurisTforening 125 år 1887-2012 1 Per Christiansen STIFTET 16. DESEMBER Trondhjems 1887 Turistforening 125 år 1887-2012 1 Utgiver: Trondhjems Turistforening Sandgt. 30, 7012 Trondheim Telefon: 73 92 42 00 Telefaks: 73 92 42 01 www.tt.no

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer