ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING"

Transkript

1 Årsberetning ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling ble holdt i Børssalen, Handelsstandens Hus, den 13. mai kl , etter kunngjøring med saksliste i Adresseavisen og Arbeideravisa den 29. april. I mellomtiden hadde dokumentene for forsamlingens behandling vært utlagt på T.T.'s kontor, Munkegt. 15. Generalforsamlingen ble åpnet av formannen Fritz Christensen som ønsket velkommen og refererte til innkallingen. Ingen innsigelser fremkom, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Tilstede var 28 medlemmer, T.T.'s styre og betjeningen ved T.T.'s kontor. Sakslisten ble vedtatt uten anmerkninger. Valgt til å undertegne protokollen ble Gunnar Birkeland og Bjarne Eriksen. Valgt til å teile stemmer ble Jarle Tidemann og Bjørn Haave. ÅRSBERETNING Formannen refererte årsberetningen. Følgende kommentarer fremkom: Øyvin Jystad mente at planene om bygging av ny hytte i Nedalen burde legges frem for generalforsamlingen før vedtak blir gjort. Han fikk støtte av Arne Falkanger og Tore Mo. Etter en del diskusjon, stilte Tore Mo forslag om at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling. Her legges fram budsjett og planer for ny Nedalshytte, sammen med utredningen fra komiteen s?6m! ble oppnevnt 18/6 for å behandle prognoser for foreningens drift. Forslaget. ble enstemmig vedtatt. Deretter ble årsberetningen vedtatt. REGNSKAP Forretningsføreren refererte regnskapet for året På spørsmål fra Gunnar Birkeland om grunnen til at rentene nesten var fordoblet, orienterte forretningsføreren om forfallsterminer. Det ble en del diskusjon om den regnskapsmessige føring av våre eiendommers verdi i status. Jystad ønsket revurdert A/S Forretningsbankens pant i alle våre hytter, (pkt. 2 i «Pantegjeld»,) Johansen orienterte for styret, som vil forandre og rette til neste år, slik at det fremgår hvilke hytter panteheftelsen gjelder. Etter revisors og dessisorenes anmerkninger pr. 31/12-68, ble regnskapet godkjent og styre og forretningsfører gitt ansvarsfrihet. BUDSJETT Forlaget til budsjett for 1969 ble referert av forretningsføreren, og enstemmig vedtatt, 159

2 KONTINGENT 1969'. Medlemskontingenten for 1969 har vært: Livsvarige medlemmer... kr. 250, Hovedmedlemmer... «20, Konemedlemmer... «10, Juniormedlemmer... «10, VALG ETABLERE! 1856 Spesial langrennstøvel nøyaktig tilpasset Rottefellabindingen. Lett og stødig på foten. Nr. 37/47. Styremedlemmer på valg var: Formann: Fritz Cristensen. Styremedlemmer: Astrid Olsen, Rolf Høyem, Knut Nilsen. : Astrid Olsen og Rolf Høyem hadde frasagt seg gjenvalg. Eldres Råds medlemmer på valg: Magne Haave, Finn Kleven, Roar Tønseth sen. Dag Schefte. Valgkomiteens formann Eivind Kierulf refererte valgkomiteens innstilling og presenterte de nye kandidaten Formann: Fritz Cristensen. Styremedlemmer: Gjenvalg på Knut Nilsen. Nye medlemmer: Ivar Belsaas, Mildrid Kvaale, Franck Rindal, Arne Rø. VALGT BLE: O Modell 01 KRISTEN VAREGG BLOMSTERHANDEL Formann : Fritz Christensen. Falkanger henstilte til Astrid Olsen og Rolf Høyem å stille seg til valg på nytt. Forslaget ble trukket tilbake etter at begge har lovt sin fortsatte støtte. Som styremedlemmer for ble valgt: Knut Nilsen, Mildrid Kvaale, Ivar Belsaas. Eldres Råd: Samtlige gjenvalgt ved akklamasjon. Lønnet revisor: Edvard Leistad, gjenvalgt for l år. Kritiske revisorer: Johan Sågen og Odd Schjetlein. Alle valgt ved akklamasjon. Valgkomite: Astrid Olsen og Helge Foss. Ingen forslag var innkommet. Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 22,20 ved at formannen takket styret for et arbeidsomt år. De to fratredende, Astrid Olsen og Rolf Høyem, ble takket spesielt. Astrid Olsen er tidligere dekorert for sin innsats, Rolf Høyem ble overrakt Reinrosa med gull eikekrans, som takk for sin innsats. Høyem ble takket av generalforsamlingen ved applaus, og takket deretter selv for utmerkelsen og for givende år. Formannen ønsket tilslutt de nye styremedlemmer velkommen til travelt virke, og Falkanger takket styrets medlemmer for strevet. STYRE, TILSYN, KOMITEER, RÅD OG OMBUD I styremøte den 21/ ble Tor Johansen valgt til viseformann, og tilsyn og komiteer ble oppnevnt.

3 Philishave Battery nå i lommeformat! Den nye kompakte Philishave Battery inneholder 4 små batterier og et innebygget speil - og gjør Dem dermed helt uavhengig av både bad og stikkkontakt. Med en Philishave Battery i bakhånd er De alltid forberedt på liva det sksl være - hvor som helst, l bilen, på jobben, utenfor Færder eller innerst i Jotunheimen - Philishave Battery er frihet for mannfolk, i ny og konsentrert form! Pris bare kr. 89,- (veil.) ekskl. batterier TTs styre har bestått av: TILSYN, KOMITEER: Formann Fritz Christensen Viseformann...: Tor Johansen Styremedlemmer...: Margrete Bekkevahr Ivar Belsaas Mildrid Kvaale Manghild Lereggen Frants-G. Mørch Knut Nilsen Sylene...: Ivar Belsaas og Mildrid Kvaale Trollheimen Knut Nilsen og Margrete Bekkevahr Dindalen-Dome-Nordpå-Kjøli: Magnhild Lereggen, Margrete Bekkevahr Utstyrskomité...: Tor Johansen og Magnhild Lereggen Mildrid Kvaale, Astrid Olsen og Arne Falkanger. Årbokredaktør...: Magne Haave Møte- og propagandaleder...: Ivar Belsaas Proviantkomité...,...: Tor Johansen, Jarle Langørgen Turkomité... Styrets representant: Tor Johansen. Øvrige medlemmer: Ivar Belsaas, Solveig og Ivar Dyrdahl, Torleif Jegerstedt, Magnhild Lereggen og Bård Nordberg. Branntilsyn...: Ivar Dyrdahl Bygge- og vedlikeholdskomité..: Fritz Christensen, Frants-G. Mørch Byggekomité Nedalshytta... Fritz Christensen, Frants-G. Mørch, Eivind Kierulf og Astrid Olsen. Valgkomite...,: Astrid Olsen og Helge Foss Ruteinspektører: Styrets representant: Fritz Christensen. Sylene...: Ivar Dyrdahl Trollheimen Harry Nilsen Eldres Råd: Innenbys...: Gunnar Wettergren, Arne Falkanger, Arvid Heirung, Gunnar Birkeland, Magne Haave, Finn Kleven, Roar Tønseth, sen. Anders Dahl, Reidar Jørgensen. Utenbys...: Trygve Kristiansen, Stjørdal, Dag Schefte, Ombudsmenn: Oppdal og Ola Hilmo, Tydal. Steinkjer...: Steinkjer Bokhandel A/S Levanger... T. Thurn Paulsens Bokhandel Stjørdal...: Stjørdalens Blads Bokhandel Selbu og Tydal...: Thomas Solem Oppdal...: Olav Odden Sport Løkken...,...,...: T. Resells Bokhandel Orkanger... Aasmund Øberg 163

4 MEDLEMSTALL tilgang/ 'av gang Bygning s artikler Livsvarige medlemmer Hovedmedlemmer Konemedlemmer Juniormedlemmer r- 80 -^ NICOLAY BUCH LA DET BLI SPORT - GÅ TIL 7336 Dette innebærer en avgang på 55 medlemmer ADMINISTRASJON r- 55 Styret har holdt 22 styremøter i 1969 og behandlet 207 saker. Det er dessuten holdt ekstraordinær generalforsamling 25/ i anledning Nedalssaken. Referat frå denne er inntatt i årboka Ved T.T.'s kontor i Munkegt. 15 har Jarle Langørgen vært forretningsfører og Ella Rædergård kontordame i YT. dags stilling. Rolf Høyem er fortsatt medlem av Turistforeningenes samarbeidsutvalg. Fritz Christensen er medlem av Sør-Trøndelag Friluftsråd. I løpet av sommeren ble den nye hytta ved Kjøli Grube fullført. Den blir åpnet for turistene påsken Både utseende og beliggenhet er førsteklasses og utstyret er det beste som kan skaffes. Erstatning for oppdemming i Folldalen ga lite resultat bortsett fra nye broer over Folla og Svartåa. L E F S T A D SPORTSFORRETNING Munkegaten 44. Telefon SKOMAGASIN A /s Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM 165

5 (grunnet 1860 All slags skadeforsikring Avdelingskontor i Trondheim: O. L. Bakke, O. Trygvasonsgt. 35 Hovedagent: Kristian Alstad, Fjordgt. l l. C. PIENE & SØN AKTIESELSKAP Styret forhandler* fortsatt om erstatning som følge av senking av Gjevilvatnet. Vi har foreløpig oppnådd at det blir ført frem kraftlinje til Gjevilvasshytta. Styrets og Nedalsutvalgets forhandlinger med Trondheims Elektrisitetsverk om erstatning for oppdemming i Nedalen førte ikke frem, og saken ble overlatt skjønnsretten. Denne foretok befaring i terrenget i slutten av juli. Skjønnsretten ble ført i dagene 9/12-11/ Resultatet av skjønnet skulle foreligge i begynnelsen av mars Byggingen av den nye Nedal Turisthytte har vært en merkessak for styret i Vi har kommet frem til et meget tiltalende prosjekt. Modell av hytten har vært med på utstillingen i Byggesentret på Torvet. De fleste anbud på bygging av hytta er innkommet og byggekomitéen har bestemt seg for utførende entreprenører. Styret. arbeider nu med finansiering av hytta. Det er meget om å gjøre at bygging av hytta kan ta til så snart det blir vår Dersom hyttebyggingen må utsettes et år p. g. a. overskjønn, vil foreningen få store vanskeligheter med å opprettholde turisttrafikken i Rapport fra den oppnevnte komité som skulle stille prognoser for forreningens fremtidige drift forelå ved generalforsamling Styret vil uttale sin hjerteligste takk for det arbeid komiteen har utført. (Falkanger, Bergmann, Belsaas, Kierulf og Innset.) OVERSIKT OVER ÅRET Det var forholdsvis lite snø vinteren , og den var delvis løs. Transport av varer til hyttene til påske gikk likevel forholdsvis bra. Påskeværet var mindre bra med en god del bløtvær. Dette hadde spesielt innflytelse på besøket i Trollheimen. Totalt var besøket omtrent som normalt, takket være utleie av enkelte hytter til Luftkrigsskolen, lærerskolen og diverse skoleklasser. Vi hadde meget godt vær sommeren Besøket var over middels, dog var det en markert nedgang for Nedalens vedkommende. Dette må bero på at den pågående rasering av området virket mindre tiltrekkende på turistene. Besøket på Schulzhytta steg som følge av at den nye Ramsjøhytta var åpnet. Ramsjøhytta og hytta på Kjøli, samt selvhusholdene har gitt turgåerne større muligheter til å ferdes i fjellet utenom sesongene. Det er flere og flere som kommer innom kontoret for å låne nøkler til hyttene for slike helgaturer. HYTTENES DRIFT: Nordpå har vært åpen hele året bortsett fra i vertinnens ferie. Røde Kors hadde fjellskole fra 10. februar til 10. mars. Da var hytta stengt for turister. Forøvrig har det vært holdt mange bryllupper der oppe. I påsken var de øvrige hytter åpne i følgende tidsrom: Nedalen, Storerikvollen 26/3-7/4. Schultzhytta 30/3-7/4, og Jøldalshytta, Trollheimshytta, Gjevilvasshytta og Kasa 29/3-7/4. 167

6 l sommersesongen *var åpningstidene: Nedalen, Storerikvollen, Gjevilvasshytta, Jøldalen, Trollheimshytta, Kasa, Dindalshytta og Schulzhytta 28/6-24/8. Orkelsjøhytta var åpen 5/7-24/8. Også i år var det jaktlag på Nedalshytta, Schulzhytta og Jøldalshytta MØRTELVÉRK A/S Ormen Langes vei 9 Telefon * HEIMDAL BETONGSTASJON Industrivegen Telefon Ferdigbetong og Tørrmørtel Nidaros Skomagasin Thorbjørn Hjelseth Ths. Angells gate 13 SKOTØY GUMMISTØVLER TØFLER STOFFSPESIALISTEN KVARTERA VTALER: Kårvatn i Todalen Gudmund Kårvatn Halle... ca. 20 senger Stordalsvoll i Meråker Inga Stokke... «12 «Stugudal i Tydal Birgit Stugudal... «20 «Jamtvollen i Brekken Ragnhild Sødal... «8 «HYTTENES STANDARD OG VEDLIKEHOLD: Jøldalshytta: Utvendig panel ble skiftet. En del vinduer ble byttet ut. Vannledning ble lagt frostfritt. Gjevilvasshytta: Her ble damedusjen gjort i stand. 2 nye dusjer med glass skillevegg ble innsatt. Vegger i dame og herredusj ble reparert. Dusjrom, avkledningsrom, toiletter og gang i kjelleren ble malt. Nordpå: Taket over peisestuen, spisestuen og mellombygget ble lagt om og isolert. Trollheimshytta: Materialer ble fremkjørt for utskifting av utvendig panel og maling av hytta. Kjøli: Ny hytte ble fullført. SYFORENINGEN: Vi har hatt stor hjelp av foreningen i år til utsmykning av hyttene og innredning på Kjøli. Styret takker for god assistanse. TURKOMITÉEN: Turkomitéen har i 1969 hatt 11 turer med 234 deltagere. Sesongen startet som vanlig med en treningstur til Iglefjell før de 2 tradisjonelle førpåsketurene i Trollheimen og Sylene. Helgen mai ble så punktum sått for skisesongen med en langhelg på Nordpå. Sommeren bød på 3 fellesturer i Trollheimen, den ene som ren ungdomstur, og l fellestur i Sylene. Sesongen ble avsluttet på Nordpå. En gros KLÆDEHANDEL NORDRE GT. 21 Bokreditt og interessekontorene TELEFON detail A/S MASKINAGENTUR Kongens &t. Telefon 2S76O T. T

7 BRUK NYPE suppe RUTER OG VARDINGER: Påsken i Sylene: Før påskesesongen ble det som vanlig kvistet over Essandsjøen. Likeså ble det kvistet der hvor staker var falt ned på de permanent stakede ruter. Påsken l Trollheimen: Som vanlig ble ruten Gjevilvasshytta Trollheimshytta kvistet over Falkfangervola Svarthamrene. Forøvrig er jo de øvrige ruter i Trollheimen ikke vardet i påsken. Sommeren i Sylene: Rutene Storerikvollen til Stordalen, Mannsæterbakken til Schulzhytta og ruten Hersjøen til Schulzhytta ble frisket opp. Sommeren i Trollheimen: På grunn av den tørre sommeren, med ikke noe snø selv på de høyeste topper, bl. a. på Mellomfjell, kom en del vardesteiner ut av posisjon. Dette ble rettet på så snart vi ble klar over forholdene, så vel som at enkelte andre ruter også ble frisket opp. 170 også på turer i skog og mark. Rik på C-vitaminer! A.s Trondhjems Cemenlstøberi og Enlreprenørforreining Sluppenveien 12 Telefon sentralbord MØTER OG PROPAGANDA: Årets førpåskemøte ble arrangert i Kunstindustrimuseet den 26/3. Oppmøtet var meget godt, salen ble full og vi ble dessverre nødt til å avvise noen interesserte tilhørere. Først var det orientering om forholdene i fjellet, om hyttenes åpningstider og andre opplysninger av interesse for påsken. Som foredragsholder hadde vi vært så heldige å få ruteinspektør Claus Heiberg i DNT. Heibergs foredrag og vakre bilder vakte stor interesse og stimulerte nok mange til å gå i fjellet. Forøvrig medvirket lektor Helge Foss med klavermusikk og etter møtet var det anledning til enkel servering for alle som hadde tid og lyst til det. Høstmøtet ble arrangert 29/10 i Katedralskolens aula. Formannen Fritz Christensen ga informasjoner om sommersesongen 69, så vel som han også informerte medlemmene hvor langt Nedalssaken var kommet. Vi hadde sikret oss fjellklatreren Ralph Høibak som foredragsholder, og hadde regnet med stort oppmøte, som dessverre skuffet oss. Høibak viste bilder og fortake oss om en ekpedisjon til Grønland og de tiltedeværende var meget fornøyd både med foredrag og bilder. Som «kunstnerisk» var det en gruppe fra Studentersangforeningen som sang og 'gjøglet'. Det er å beklage at tilslutningen til dette møtet var så beskjedent. NEDALSSAKEN: Forhandlingen med Elektrisitetsverket førte ikke frem og saken gikk til skjønn. Planleggingen for ny Nedalshytte er fastlagt. Endelige planer er utarbeidet av arkitekt Roar Tønseth, planene er godtatt av Tydal Bygningsråd og Statens Branninspeksjon. Anbud er innhentet og byggekomitéen har valgt utførende entreprenører. Bygging ble dog ikke satt i gang, idet en må vente på resultatet av skjønnsretten. 171

8 Tomt for ny hytte er delvis ryddet. Styret har tillatt Elektrisitetsverket å hugge en del skog i Nedalen, men det er dessverre blitt hugget mer enn tillatt. Elektrisitetsverket har satt i gang bygging av veg fra Sylskaftet frem til ny bru over Nea. Vegen var delvis kjørbar før vinteren kom. STRINDENS SPAREBANK SØNDRE GT. 13 Opprettet 1842 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/ ,9 MILL. KRONER nøkkelen til trygg økonomi ÅRBOKEN 1969: Vår mangeårige redaktør Magne Haave rakk å bli ferdig med årboka før han gikk bort. Han har også på dette område innen foreningens virke satt dype spor etter seg;. Styret oppfordrer nu foreningens medlemmer til å slutte opp om den nye redaktør Odd Valmot. Han trenger artikler og bilder, helst fra foreningens virkefelt. GÅVER OG BIDRAG: I årets løp har foreningen mottatt i gaver, bidrag og lotteri, kr ,85. Styret vil, for de kommende år oppfordre medlemmer og institusjoner om å støtte opp om foreningens virksomhet. Spesielt vil styret gjøre oppmerksom på at for utsmykning av den nye Nedalshytta trenges der betydelige beløp. Det ser ut som at den erstatning vi kan oppnå for våre herligheter i Nedalen på langt nær er tilstrekkelig til å dekke utgiftene til å bringe hytta i den innbydende forfatning som foreningens medlemmer er vant til på våre hytter. Trondheim, 31/ mai Fritz Christensen, formann Tor Johansen, viseformann Margrete Bekkevahr Ivar Belsaas Mlldrid Kvaale Magnhild Lereggen Frants-G. Mørch Knut Nilsen KOHTO^j i Spareskillingsbanken

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År 1 Julen 2006 Løssalg: kr. 20,- Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År Bildet er tatt av Jan Petter Hammervold "sist vinter", og er tatt fra Gråhaugen Da er det "på'n igjen" med et nytt

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

vært der? og selvbetjente avdelinger ved (Om T.T.s selvbetjeningshytter de betjente hyttene.)

vært der? og selvbetjente avdelinger ved (Om T.T.s selvbetjeningshytter de betjente hyttene.) vært der? (Om T.T.s selvbetjeningshytter de betjente hyttene.) AV FRANCK RINDAL _ og selvbetjente avdelinger ved 74 Fuglsøy-setra mot Snota. Vilhelm MøUwe I «Vern om vår natur». Byen eller la oss si den

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

med informasjon på kommunens hjemmeside.

med informasjon på kommunens hjemmeside. BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell l januar 2015 Positiv dialog gir penger til løypekjøring Den positive dialogen som Foreningen Blefjell de siste åra har hatt med Flesberg kommune, har

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Rekordstor UKM. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra BlackDesign Nyheter i smykker

Rekordstor UKM. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra BlackDesign Nyheter i smykker INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 3/2010, 18. februar Årg. 33 Rekordstor www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no UKM Lise Marie Stang Hoset sang Can you feel the love tonight

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang Friluftsklubben i Oslo Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer