Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business Servicepack 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3"

Transkript

1 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business Servicepack 3 1

2 Innhold 1. INNLEDNING Formål Business innhold I FORSKJELLIGE GRENSESNITT ELEMENTER Kontakt Sak Dokument Aktiviteter Prosjekt Eiendom ROLLER I SKRIVEBORDET I STEDFORTREDER VARSLER OG FRISTER Frister Ansvarsvarsel OPPFØLGING AV KUNDER, PARTNERE OG ANDRE KONTAKTER DOKUMENTHÅNDTERING I Korrespondanse Innkommende post Utgående dokumenter fra Office (Word) Arbeidsflyt for godkjenning og gjennomgang Generelle dokumenter VERKTØY FOR PDF-KONVERTERING OPPFØLGING OG SAKSBEHANDLING I Registrering av en sak

3 Visning av en sak Oppfølging av en sak HÅNDTERING AV PERSONALSAKER OG PERSONALDOKUMENTER I Registrering av en personalsak Visning av en personalsak Rettigheter for en personalsak Personaldokumenter Rettigheter for en personaldokumenter SØK I Globalt Søk Hurtigsøk Utvidet søk Lagre søkeresultat som en favoritt Vise søkeresultat på skrivebordet Eksportere søkeresultat til Excel RETTIGHETER I Rettighetsmatriser

4 1. Innledning 1.1 Formål Dette dokumentet beskriver løsningen for 360 for Bedrifter som levereres med 360 versjon 4.1 SP3. I dokumentet beskrives og illustreres hvordan løsningen ser ut og hvordan det er tenkt at fremtidige kunder skal jobbe i systemet. Dokumentet kan også være utgangspunkt for prosjekter og dokumentasjon av eventuelle endringer som gjøres i prosjektet. Merk at beskrivelser av funksjoner knyttet til integrasjon med MS Office er basert på funksjonalitet tilgjengelig i Office 2007/ Business innhold Business 360 er en løsning for dokument og informasjonshåntering i bedrifter med behov for strukturering av informasjon og for sporbarhet og kontroll. Business 360 består av en prekonfigurert løsning tilpasset målgruppen, ifølge beskrivelsene som følger i dette dokumentet. I 360 kjernen inngår i tillegg til den prekonfigurerte løsningen også; MS Outlook integrasjon MS Office integrasjon MS Office maldesigner Arbeidsflytverktøy MS Search server express Webservices Formatkonvertering Administrator Active directory Sync Sharepoint records management web services Sharepoint BCS web services I tillegg til det som finnes med i standard løsningen for Business 360 er naturlige tilvalg i sammenhengen moduler med funksjonalitet for håndtering av; 360 Styrende dokumenter 360 Kontrakter Andre aktuelle tilvalg vil også være; 360 Møte- og utvalgshåndtering 360 Papirløse møter 360 Samarbeidsrom

5 i forskjellige grensesnitt 360 er tilgjengelig i tre forskjellige grensesnitt, i Sharepoint, Outlook og i officeapplikasjonene, som Word, Powerpoint og Excel. Dette senker terskelen som det innebærer å komme seg over å lære seg 360. Det bidrar også til å gjøre 360 til en naturlig del av brukernes hverdag. 360 i Sharepoint Sharepoint kalles ofte for 360 s hovedgrensesnitt - det webbaserte grensesnittet. Her får du tilgang til relevant informasjon for seg selv på skrivebordet, informasjon relevant i sammenhengen i oversiktsbilder, tilgang til avanserte søkemuligheter og en rekke funksjoner som bidrar til å forenkle dennes hverdag i sammenheng med sak og dokumenthåndtering. Business 360 Versjon 4.1 baserer seg på Sharepoint i Outlook Når du logger på i Outlook ser det hele nesten ut som før, bortsett fra noen nye mapper og noen nye menyvalg. En betydelsefull side av 360 er at all 360 funksjonalitet også er tilgjengelig fra Outlook. Fra mappen 360 Links har du tilgang til en mappestruktur som inneholder tilsvarende menyvalg som du også kan se på sitt skrivebord i Sharepoint. Saker denne jobber med, dokumenter denne holder på og skriver etc. Du kan altså enkelt åpne saker og dokumenter lagret i 360 og jobbe videre med disse herfra. I tillegg er det i Outlook lagt til rette for enkel lagring av innkommende og utgående e- post. En e-post kan enten lagres manuelt, eller med hjelp av drag n`drop. Les mer om håndtering av epost i avsnitt 9.1 Korrespondanse. Du har også muligheten til å lagre informasjon om møter og andre avtaler fra Outlook til 360. Dette for å lagre informasjon om møter som er arrangert i sammenheng med et prosjekt eller en sak, med visse personer etc. Brukere har også muligheten til å benytte 360 s søkfunksjonalitet for å importere kontakter fra 360 til Outlook. 360 i Word, Powerpoint og Excel På samme måte som Outlook ser Word nesten ut som før, bortsett fra noen nye menyvalg. Fra menyen 360 har du muligheten til å lagre filen han jobber med som et nytt dokument eller som vedlegg i et eksisterende dokument. Han kan benytte standardtekster og evt åpne andre dokumenter fra 360 arbeidslister. Les mer om 360 i Word i avsnitt 360 fra Office (Word). I dette dokumentet kommer funksjoner som er tilgjengelige i de forskjellige grensesnittene til å beskrives mer i detalj. 5

6 elementer I Business 360 lagres informasjon om seks forskjellige elementer som alle er tett knyttet sammen; Kontakt, Sak, Prosjekt, Dokument, Eiendom og Aktivitet. Som bildet nedenfor illustrerer knyttes elementene sammen ved hjelp av lenker slik at du enkelt kan navigere mellom disse på jakten etter den informasjonen du leter etter eller for å skaffe deg en oversikt over informasjon som er relevant i sammenhengen. For eksempel kan du fra detaljbildet til et dokument med ett klikk gå videre for å lese mer om en tilknyttet kontakt eller saksmappen som dokumentet inngår i. Du får da enkelt et 360 graders overblikk over all relevant informasjon. Som kuriosa kan neves at det er fra denne modellen og fra dette prinsippet om et 360 graders perspektiv at løsningen har fått sitt navn! 3.1 Kontakt Kontaktregisteret i 360 er et felles register for alle brukere av 360. På kontaktene registreres informasjon om kommunikasjon (e-post, telefon, web og fax) og aktuelle adresser. Det finnes tre kontakttyper; Virksomhet, Kontaktperson og Privatperson. Kontakter av typen Virksomhet kan knyttes sammen for å danne en hierarkisk kontaktstruktur med seksjoner og avdelinger. Kontaktpersoner tilknyttes en virksomhet, og vil automatisk arve informasjon som for eksempel adresse og sentralbordnummer fra virksomheten. Privatpersoner er kontakter som opprettes i egenskap av seg selv uten tilknytning til en virksomhet. Fra detaljbildet til en kontakt får du raskt oversikt over saker, dokumenter, aktiviteter og prosjektet kontakten er tilknyttet. Dokumenter knyttet til en kontaktperson vises også fra detaljbildet til virksomheten slik at du enkelt får oversikt over all korrespondanse som har skjedd med en virksomhet. Ved lagring av e-poster vil dokumentet automatisk tilknyttes riktig kontakt om e-postadressen er registrert på kontakten i

7 Uregistrerte kontakter Ønsker du å knytte en kontakt til sak eller dokument uten å lagre den i kontaktregistret gjøres dette ved å benytte uregistrerte kontakter. En uregistrert kontakt er kun tilknyttet saken eller dokumentet den opprettes på, og vil ikke lagres i kontaktregisteret for gjenbruk. Skrive ut adresse-etiketter Fra kontaktregisteret kan du også skrive ut adresse-etiketter. Etikettene produseres i MS Word på formatet 3 x Sak En sak benyttes til å samle informasjon knyttet til en prosess, en hendelse eller et fenoment. Relevant informasjon kan være dokument, som for eksempel et brev eller en e-post, kontrakter, avtaler og notater, men også kontakter som interne medarbeidere som jobber med saken, eksterne partner som kunder, leverandører etc. Fra sakens detaljbilde har du oversikt over alle hendelser registret på saken slik at han kan følge behandlingen fra saken ble opprettet til den ble avsluttet. Saksbegrepet kan også benyttes til å samle dokument som har med det samme å gjøre. I Business 360 følger to sakstyper; Generell sak og Personalsak. 7

8 Ytterligere sakstyper følger med modulene 360 Kontrakthåndtering og 360 Styrende dokumenter. Nye sakstyper for andre formål kan konfigureres i 360 Administrator. 3.3 Dokument Et dokument inneholder informasjon om filen(e) tilknyttet, for eksempel beskrivelse, hvem som er avsender og mottaker av et brev. Flere filer kan være tilknyttet samme dokument, for eksempel som et brev med tilhørende vedlegg. Business 360 leveres med tre forhåndsdefinerte dokumentprofiler; Korrespondansedokument, Generelt dokument og Personaldokument. Korrespondansedokument benyttes til registrering av innkommende og utgående post/epost, samt lagring av interne dokumenter. Generelt dokument er et revisjonsarkiv ment for lagring av levende dokumenter. Det vil si dokumenter som revideres med jevne mellomrom men som alltid har en gjeldene utgave. En revisjon er en ny «utgave» av et dokument som vil bestå selv om dokumentet videreutvikles etter at revisjonen ferdigstilles. Les mer om de forskjellige dokumentprofilene senere i dette dokument. Ytterligere dokumentprofiler følger med modulene 360 Kontrakthåndtering og 360 Styrende dokumenter. Nye dokumentprofiler for andre formål kan konfigureres i 360 Administrator. 8

9 3.4 Aktiviteter Aktivitet er en samlebetegnelse for ulike oppgaver du skal utføre og for hendelser du ønsker å dokumentere i 360. Noen aktivitetstyper opprettes automatisk i 360 i forbindelse med arbeidsflyt og bruk av forløpsmal. Som bruker av 360 kan du selv oppretter aktiviteter av typen; Telefon, Henvendelse, Avtale og Frist. Nye aktivitetstyper for andre formål kan enkelt konfigureres i 360 Administrator. Frist En frist er en påminnelse om noe du skal gjøre innen en gitt dato. I en enkel dialog registreres en beskrivelse og dato for oppfølging. Frister som du er ansvarlig for vises i din arbeidsliste for mottatte frister 7 dager før fristdato. Ønsket tidsintervall en enkelt å endre i 360 Administrator. Henvendelse Aktiviteter av type henvendelse kan benyttes for å dokumentere hendelser som skjer, f.eks i forbindelse med en saksbehandlingsprosess. Informasjon Aktiviteter av typen informasjon kan benyttes for å dokumentere relevant informasjon kobblet til en viss virksomhet eller et visst prosjekt. F.eks informasjon som kan være bra å kjenne til om den aktuelle kunden. Telefon Aktiviteter av typen Telefon kan benyttes for å lagre informasjon om telefonsamtaler som er gjennomført med en viss person i sammenheng med en forhandling, en sak eller et prosjekt. Dette for å senere kunne lese ut hva dere ble enige om i samtalen etc. 9

10 Avtale Aktiviteter av type Avtale er integrert med avtaler i MS Outlook. Ved opprettelse av en ny avtale i 360 åpnes vinduet "Ny avtale" i Outlook automatisk. Avtaler opprettet i Outlook kan lagres og tilknyttes et element i 360 i ettertid. Dette er aktuelt for å holde oversikt over møter arrangert i sammenheng med et prosjekt, en sak eller med en person. 3.5 Prosjekt Elementet Prosjekt benyttes til å samle elementer og aktiviteter som hører sammen, slik at du enkelt får full oversikt over all relevant informasjon. Du kan for eksempel benytte et prosjekt til å samle saker og dokumenter som logisk hører sammen. Prosjekter kan knyttes sammen for å bygge opp en hierarkisk prosjektstruktur. 3.6 Eiendom Elementet Eiendom kan brukes til å registrere og administrere informasjon om eiendommer, bygninger og andre geografiske enheter. Du kan lage hierarkier hvor eiendommer inngår i andre eiendommer, og knytte både kontakter, saker, dokumenter og prosjekter til en eiendom. Elementet Eiendom er også tilrettelagt for kartfunksjoner. Det vil si at eiendommens geografiske plassering kan vises på et kart direkte fra detaljbildet i

11 4. Roller i 360 En bruker i 360 kan inneha en eller flere roller. Hvilken rolle en bruker er innlogget med påvirker hvilke menyer og hvilke lister som vises på skrivebordet. Rollen avgjør også til en viss grad hvilke funksjoner som er tilgjengelige ettersom noen funksjoner bare er aktuelle for visse roller. Hvilken rolle en bruker har påvirker naturlig nok også hvilke rettigheter denne har. I den sammenhengen er det viktig å huske at rettighetene en bruker har er som en total av alle de rolle som du har, mens utseendet på skrivebordet og hvilke funksjoner som vises avhenger av rollen du er logget på som. I Business 360 kan en bruker ha følgende roller: Ansatt Leder Dokumentkontroller Administrator Brukeradministrator Hvilken rolle en bruker pålogget som vises i hjørnet øverst til høyre i skjermbildet Brukeren har til en hver tid muligheten til å bytte mellom de rollene som den innehar fra brukermenyen 11

12 5. Skrivebordet i 360 Et skrivebord inneholder informasjon som er relevant for den påloggede brukeren. Et antall menyer og lister er tilgjengelige. Skrivebordet er bygget opp av fire deler; hovedmeny, globalt søk, venstre meny og arbeidsområde. Hovedmenyen Lengst opp til venstre på skrivebordet har du tilgang til hovedmenyen der den har mulighet til å opprette nye saker, kontakter, prosjekter osv. fra menyvalget Ny. Den har herfra også muligheten til å søke etter allerede registrerte elementer ved å velge Søk. Funksjonsmenyen Lengst opp til venstre, ved siden av hovedmenyen vises Funksjonsmenyen. Denne inneholder funksjoner som er aktuelle for brukeren i den rollen han/hun er pålogget som. Funksjonen Masseoppdatering som er tilgjengelig for brukere med rollen dokumentkontroller gjør det mulig å oppdatere større mengder saker og dokumenter i en operasjon. Dette kan for eksempel være aktuelt når en ansatt slutter og det er aktuellt å overføre de oppgaver som denne er ansvarlig for til en annen. Brukere med rollen dokumentkontroller har også tilgang til administrative funksjoner som administrasjon av forløpsmaler, flytting av dokumenter mellom saker og kassasjon av dokumenter. 12

13 Hurtigvalgsmenyen Lengst til venstre vises den såkalte hurtigvalgsmenyen. Denne inneholder menyvalg relevante for brukeren og rollen som denne er pålogget med. Innholdet i hurtigvalgsmenyen for en bruker med rollen Ansatt er som følger: Kontakt Mine kontakter inneholder kontakter som pålogget bruker er ansvarlig for eller på annen måte jobber med. Eksempelvis som prosjektleder, primærkonsulent eller kundeansvarlig. Kontakter der pålogget bruker inngår i Vårt team. Mine sist oppdaterte kontakter inneholder kontakter som pålogget bruker er ansvarlig for og det har vært aktivitet sist uke, enten det har blitt registrert dokumenter eller aktiviteter koblet til denne. Prosjekt Mine prosjekter liste prosjekter som pålogget bruker jobber i. Sak Mine åpne saker lister åpne saker som den påloggede brukeren er ansvarlig for. Dokument Til fordeling lister innkommende dokumenter som skal fordeles videre til ansatt i avdelingen for videre oppfølging. Ubesvarte dokumenter lister innkommende dokumenter som den påloggede brukeren skal følge opp. Under arbeid lister korrespondansedokumenter som pålogget bruker jobber med, men som ikke er ferdige ennå. Revisjoner under arbeid lister andre dokumenter som den påloggede brukeren jobber med. Dokumenter med revisjonshåndtering, som generelle dokumenter. Utsjekkede filer lister filer som pålogget bruker har sjekket ut. 13

14 Oppgaver Sendte oppgaver lister dokumenter som den påloggede brukeren har sendt på arbeidsflyt. Oppgaver er oppgaver som den påloggede brukeren har mottatt. F.eks en forespørsel om å kommentere eller godkjenne et dokument. Frister lister aktiviteter og frister som den påloggede brukeren må forholde seg til. For samtlige objekter finnes listen History. Her listes sist besøkte poster. Innholdet i menyen for en bruker med rollen Leder er lik som for de med rollen Ansatt. Innholdet i menyen for en bruker med rollen Dokumentkontroller inneholder også de samme listene som for en bruker med rollen Ansatt. Dokumentkontrolleren har også muligheten til å sjekke inn filer som er utsjekket til andre fra listen Filer sjekket ut av andre. Arbeidsområdet Det resterende av skrivebordet kalles for arbeidsområdet. Dette området kan fylles med arbeidslister med informasjon som er relevant for den påloggende brukeren. Oppsettet med arbeidslister kan være det samme for alle brukere eller være forskjellig for brukere med ulike roller. Dette avhenger av hvordan hver enkelt kunde ønsker å ha det. Et alternativ er også å la brukerne selv bestemme hva som skal vises på deres skrivebord. Innholdet i listene kan være 360 informasjon, standard Sharepoint arbeidslister eller informasjon fra andre systemer. Poenget med skrivebordet er hovedsaklig at den skal vise informasjon som er relevant for den påloggede brukeren og at brukeren til så stor grad som mulig kan utføre sitt arbeid direkte herfra. Relaterte arbeidslister Muligheten til å koble arbeidslister til hverandre gjør det mulig å se f.eks alle Mine prosjekter i en liste og dokumenter som inngår i respektive prosjekt i en tilkoblet liste. Du kan på denne måten markere et prosjekt i den førstnevnte listen og få oversikt over innholdet i prosjektet i den andre. 14

15 Mitt bibliotek Hver bruker i 360 har et eget Sharepointbibliotek som kalles Mitt bibliotek direkte tilgjengelig fra skrivebordet. Du kan påbegynne arbeidet med en fil i Mitt bibliotek eller velge å sende filer hit fra enhver liste med filer i 360. Mitt bibliotek gjør det mulig å synkronisere innholdet i listen med Outlook, for å kunne arbeide med filene offline og sjekke inn filen når du er tilbake og innlogget i

16 Filene kan fra biblioteket lagres i 360 som en ny versjon av det opprinnelige dokumentet, som vedlegg i ett eksisterende dokument eller som et nytt dokument. 6. Stedfortreder Som bruker av 360 kan du knytte en stedfortreder til din bruker, for eksempel ved sykdom eller ferie. Fra detaljbildet til en kontakt kan du se hvem som har vært stedfortreder og i hvilke tidsrom det handler om. Når funksjonen for stedfortreder er aktivert vil alle nye elementer som opprettes, for eksempel innkommende dokumenter, dokumenter til godkjenning, nye saker eller aktiviteter, automatisk videresendes til registrert stedfortreder. Stedfortreder settes da automatisk som ansvarlig for nye elementer. I de tilfeller hvor det er en stedfortreder settes som ansvarlig for et element vil dette vises fra detaljbildet til elementet. 16

17 7. Varsler og frister Et viktig poeng med skrivebordet er at du som bruker kan få direkte tilgang til relevant informasjon med hjelp av arbeidslister inneholdene dokumenter du skal følge opp, prosjekter du jobber med etc. Dette er en måte på å få en påminnelse om oppgaver som skal utføres. Det finnes dog flere muligheter å motta varsler og pminnelser om oppgaver som skal utføres. Du har selv muligheten til å registrere frister som du selv eller andre må følge opp, eller abonnere på ansvarsvarsler som innebærer at du mottar en varsel på e-post når du tildeles ansvaret for en sak, et dokument eller en aktivitet. 7.1 Frister På hvert objekt finnes muligheten til å legge til en frist for oppfølging. Dette kan f.eks være aktuelt om du skal huske å ringe en kunde eller å følge opp ett prosjekt på et visst tidspunkt. Du kan opprette frister som en påminnelse til deg selv eller til andre om å utføre en oppgave. Menyalternativet Ny frist er tilgjengelig fra alle objekters kontekstmeny. Du får fylle i en instruksjon til den som skal utføre noe på det aktuelle tidspunktet, hvem som er ansvarlig og aktuelt tidspunkt for påminnelsen. 17

18 Frister du selv skal følge opp vises i arbeidslisten Frister fra og med syv dager før fristen utløper. 7.2 Ansvarsvarsel Det er også mulig å be om en varsel/påminnelse i de sammenhenger du som bruker har blitt tildelt ansvaret for en sak, en aktivitet eller et dokument. Dette er spesielt aktuelt for brukere som ikke er pålogget i systemet daglig. Brukeren vil da motta en e-post med link til det aktuelle elementet. Muligheten til å abonnere på varsler av denne typen er tilgjengelig fra brukermenyen lengst opp til høyre. 18

19 Her kan du som bruker velge hvorvidt han vil motta en e-post når han har blitt tildelt ansvaret for aktiviteter, dokumenter og saker av forskjellige typer. 19

20 8. Oppfølging av kunder, partnere og andre kontakter Et sentralt aspekt i Business 360 er muligheten til å følge opp kontakter i så stor utstrekning som mulig. En kontakt kan være en kunde der som du er salgsansvarlig for, prosjektleder, primærkonsulent eller på annen måte er direkte involvert i. Listene Mine kontakter og Mine sist oppdaterte kontakter bidrar til å forenkle dette arbeidet. I Mine kontakter får du direkte tilgang til kontakter som du ansvarer for eller har en annen sentral rolle hos. I listen Mine sist oppdaterte kontakter får du, som i foregående liste, se kontakter der du har en sentral rolle, men der det har vært aktivitet den siste uken. Dvs om det har blitt avholdt en aktivitet koblet til kontakten eller blitt registrert et dokument. 20

21 På denne måten får du direkte tilgang til de kontakter du jobber med, samt at det blir enklere å holde seg oppdatert på omstendigheter rundt kontakten, f.eks. om en annen har avholdt et møte eller sendt et dokument som kan ha betydelse for ditt arbeid med denne. Du kan fra de forskjellige listene navigere videre og lese detaljert informasjon om kontakten, aktuelle dokumenter, aktiviteter etc. og få en direkte oversikt over all informasjon som har med den aktuelle kontakten å gjøre. I oversiktsbildet kan du se alle dokumenter som er sendt til eller kommet fra den aktuelle kontakten, men også sentrale dokumenter som inngåtte kontrakter og avtaler, samt informasjon som avholdte møter, relevante telefonsamtaler etc. Det er også mulig å se hvem som er aktuelle kontaktpersoner i den aktuelle virksomheten og hvem som eventuelt har sentrale tillitsverv i organisasjonen. 21

22 9. Dokumenthåndtering i 360 Et sentralt område for Business 360 er dokumenthåndtering. Her finnes muligheten til å lagre informasjon om forskjellige typer dokumenter, med forskjellige oppsett metadata og ulik oppsett av regelverk. I tilleghar brukeren tilgang til en rekke funksjoner for å forenkle arbeidet med produksjon, lagring og distribusjon av dokumenter i virksomheten. 9.1 Korrespondanse Med hjelp av dokumentprofilen Korrespondanse er det mulig å lagre alle interne, samt innkommende og utgående dokument Innkommende post Innkommende dokument kan være et brev som har blitt mottatt via post, eller som en e- post. Skanning Som tilleggsmoduler til 360 finns et antall forskjellige skanningsmuligheter. 360 Batch Scanning gjør det mulig å scanne store mengder post på en gang. Du printer ut skilleark som identifiserer de aktuelle dokumentene. Skillearkene legges mellom brevene som skal skannes, og filene kobles til riktig dokument i Klientskanning gjør det mulig å initiere en skanningprosess ved registrering av et dokument. Fra veiviser for dokument kan du velge Scan. Dette aktiverer i sin tur printeren som starter skanningsprosessen. Filen som skannes tilknyttes automatisk dokumentet. Dette forutsetter at du har tilgang til en bordskanner. Innkommende e-post En innkommende e-post kan håndteres på flere måter. Den kan lagres manuelt eller med hjelp av drag n`drop. En e-post lagres enkelt manuelt ved å markere e-posten og klikke Arkivere i 360 i menyraden, alternativt ved å høyreklikke på e-posten. 22

23 En dialog åpnes. Det meste av informasjonen som skal lagres om e-posten hentes fra selve e-posten. Vedleggene, samt selve e-posten lagres som filer tilknyttet dokumentkortet. Emnefeltet fra e-post hentes ut som beskrivelse i dokumentkortet, kobling skjer til den aktuelle kontakten etc. Du kan eventuelt fylle i kompletterende informasjon. 23

24 Når e-posten er lagret vises dette med et ikon i innboksen som indikerer at e-posten er lagret i 360. Det er viktig å understreke at dette ikonet også vises for andre mottakere av e-posten. Har en annen mottaker lagret en e-post du har mottatt vil dette hindre deg i fra å lagre den du også. (Du blir spurt om du vil lagre den en gang til) Dette gjør det enklere å unngå dobbeltlagring og duplikater i 360. Ved å høyreklikke på ikonet åpnes det dokumentet i 360. Som nevnt tidligere kan en e-post også lagres med hjelp av funksjonen for Drag n`drop. Brukeren kan lagre en e-post og koble denne til relevant sak/prosjekt ved å dra denne til spesifikke 360 arkiveringsmapper beregnet for dette. Brukeren kan opprette egne mappestrukturer inneholdene en mappe per treff i et favorittsøk. F.eks Mine åpne saker. 24

25 Dette forutsetter at du vet at e-posten skal lagres nøyaktig sånn som den kom. E-posten vil bli liggende i den aktuelle mappen og som en nytt dokument i den aktuelle saken. Oppfølging av innkommende korrespondanse I Business 360 er det mulig å velge hvorvidt et innkommende dokument skal følges opp eller ikke. Dokumenter som f.eks klager, søknader og forespørsler bør lagres på en måte som sikrer at disse følges opp. Dokumenter som har kommet inn til virksomheten som informasjon, men som likevel er aktuelle å lagre for å samle informasjonen rørende et prosjekt eller en kontakt etc. kan lagres bare for å finnes tilgjengelig. Hvorvidt et brev/e-post skal følges opp avgjør mottakeres når dette tas imot og lagres i 360. Om dokumentet skal følges opp lagres dokumentet som et dokument av typen Innkommende dokument. Om det ikke skal følges opp velges isteden Innkommende dokument (uten oppfølging). 25

26 Uansett hvordan du velger å lagre dokumentet vil det vises koblet til aktuelle avsendere og mottakere, samt fra den aktuelle saken eller prosjektet som du har valgt å knytte dokumentet til. Om et dokument er registrert for oppfølging innebærer dette at dokumentet vil vises i ansvarlig brukers liste Korrespondanse for oppfølging. 26

27 Dokumentet vil bli liggende i denne listen helt til den ansvarlige har gjort et aktivt valg og behandlet dokumentet. Den ansvarlige kan direkte fra arbeidslisten velge å besvare dokumentet med en e-post eller med et dokument, eller å avskrive dokumentet med en kode. Å velge besvare innebærer at produksjonen av et svarsbrev initieres. En dialog åpnes der du får fylle i relevant metadata og velge en aktuell mal. Å velge besvare med e-post innebærer at en e-postdialog åpnes og du får skrive et aktuelt svar i en e-post. Når denne sendes blir du oppfordret til å fylle i relevante metadata. Når du velger å besvare et dokument knyttes svarsbrevet til det opprinnnelige innkommende dokumentet. Å Avskrive innebærer at du angir at du har tatt stilling til innholdet i dokumentet. Det kan være at du har tatt inneholdet til deg som informasjon, som et råd, eller eventuellt at den aktuelle henvendelsen har blitt besvart via telefon. I det sistnevnte tilfellet kan det være aktuellt å lagre informasjon om hva dere ble enige om i den aktuelle telefonsamtalen. 27

28 Som mottakere av dokumentet har du også muligheten til å omfordele det innkommende dokumentet om du mener at dette er noe som en annen skal ta hånd om. Dokumentet vil isåfall dukke opp i denne brukerens liste Ubesvarte eller i listen Til fordeling om brukeren er usikker hvem dette skal til og velger å sende dette tilbake. Med hjelp av disse alternative behandlingsmulighetene logges hvordan den innkommende henvendelsen har blitt håndtert og det vil være mulig å gå tilbake i systemet i ettertid å se hvordan en henvendelse har blitt håndtert. F.eks om den som sendte inn f.eks søknaden eller forslaget tar kontakt for å stemme av hva som skjedde med tidligere henvendelse Utgående dokumenter Utgående dokumenter produseres i 360. Dette kan være et svar på en innkommende henvendelse (som beskrevet over) eller det kan være et dokument som initierer en korrespondanseprosess. Når du velger å besvare et innkommende dokument vil et antall felt automatisk være utfylt, f.eks. kan dokumentet inngå i samme sak (om det innkommende dokumentet er knyttet til en sak), avsender av det innkommende dokumentet vil bli mottaker av det utgående, samt at det som nevnt tidligere vil opprettes en kobling mellom det innkommende og det utgående, som en indikasjon på at disse er en del av samme korrespondanseprosess. Når du velger å opprette et utgående dokument kan du også fylle i disse selv. 28

29 Registreringsbildet for Nytt utgående dokument ser ut som følger: Bruk av mal Muligheten til å benytte predefinerte maler forenkler utarbeidelsen av utgående dokumenter betraktelig. Maler kan utvikles i verktøyet 360 Template designer. Malene kan speile virksomhetens branding med logo og layout. Dette verktøyet gjør det i tillegg mulig å koble sammen metafelt i 360 med såkalte content controls eller bookmarks i MS Word. Disse henter ut informasjon fra 360 til filen, men fra Office 2007 er det også mulig å oppdatere informasjon fra filen til 360. Microsofts teknologi Open XML og content controls gjør dette mulig. 29

30 Versjoner og varianter Hver gang en fil redigeres opprettes en ny versjon av denne. Hver og en av disse finnes tilgjengelig i en versjonshistorikk. Denne gjør det mulig å til enhver tid gå tilbake til tidligere versjoner og se hvilke endringer er gjort, av hvem og evt når. En versjon av en fil kan også finnes i flere varianter. Forskjellige varianter av samme versjon har det samme inneholdet, men er av forskjellig format. En fil kan f.eks kalles produksjonsvariant og være i wordformat, Offisiell variant i PDF og Arkivvariant i PDF/A. 30

31 Ferdigstillelse Et utgående dokument blir liggende i den ansvarlige arbeidsliste Under arbeid helt til brukeren indikerer at dokumentet er ferdig ved å velge Ferdigstill. Dette medfører at dokumentet bytter status til ferdigstilt og er å regne som klart for å distribueres til mottakeren. 31

32 Utgående e-post Et dokument kan også distribueres med e-post. En utgående e-post kan opprettes fra 360, fra en kontakt, en sak eller prosjekt etc. En Outlook e-post dialog åpnes. E-posten skrives, for så å lagres når brukeren klikker på send. En dialog gir deg muligheten til å registrere informasjon om dokumentet, dette lagres, med e-posten i seg som vedlegg. Du kan også velge å lagre e-posten fra den vanlige dialogen. Dette gjør du enkelt ved å velge Lagre i 360 fra fanen «360». Fra fanen «360» kan du også velge å legge til filer fra 360 som vedlegg i e-posten som skal sendes ut. 32

33 fra Office (Word) I 360 har du muligheten til å påbegynne ditt arbeid med et dokument direkte fra Word (Powerpint og Excel). Et antall menyvalg er tilgjengelig i word-fanen 360 lengst opp til høyre i skjermbildet: Herfra kan du velge å lagre dokumentet du jobber med som et nytt dokument i 360 eller som vedlegg i et eksisterende dokument. Du kan også velge å legge til en standardtekst i brevet. Dette kan være aktuelle i de sammenhenger som samme tekst benyttes gjentatte ganger. Organisasjonen har muligheten til å opprette et felles bibliotek med standardtekster tilgjengelig på serveren. Du har også muligheten til å åpne dokumenter som du allerede har lagret i 360 fra Officeapplikasjonene. Dette kan du gjøre fra menyvalget Dokumentlister. Herfra kan du f.eks velge å lese filer i dokumenter som ligger i Ubesvarte dokument eller å jobbe videre med et dokument som du har under arbeid. Du kan åpne dokumentet og arbeide videre med dette, samt utføre ytterlige oppgaver i 360, som å sende dette for gjennomgang/godkjenning eller å ferdigstille dokumentet. 33

34 9.1.4 Arbeidsflyt for godkjenning og gjennomgang I arbeidet med å opprette et dokument har du muligheten til å få kommentarer av kollegaer eller å få deres samtykke med hjelp av den tilgjengelige arbeidsflyten for godkjenning eller gjennomgang. Du kan velge å sende et eller flere dokument, eller evt en spesifikk revisjon av et dokument for godkjenning eller gjennomgang. Et dokument kan sendes på arbeidsflyt fra dokumentets kontekstmeny eller fra listen «under arbeid» Mottakeren får midlertidige rettigheter til dokumentet og kan gjøre aktuelle endringer for videre å godkjenne eller ikke godkjenne dokumentet. 34

35 9.2 Generelle dokumenter Generelle dokumenter kan benyttes for å lagre og håndtere interne dokumenter som møtereferater, interne notater, rapporter, tegninger etc. Det spesielle med generelle dokumenter er at de er levende dokumenter som videreutvikles over tid. Det er av den grunn relevant med bruk av revisjoner. Revisjonshåndtering av dokumenter Revisjoner av dokument benyttes for skille på forskjellige utgaver av et dokument. Funksjonen benytes typisk for levende dokumenter som oppdateres, men der det til enhver tid finnes en gjeldende utgave. Et dokuments revisjoner vises i dokumentets mappe Revisjoner. Revisjonshåndtering av dokumenter gjør det mulig for brukerne å til enhver tid vite hva som er den gjeldende utgaven av et dokument. En revisjons status angir hvorvidt en revisjon er under arbeid eller om den er ferdigstilt og gjeldene. En revisjons status avgjør også hvorvidt den er tilgjengelig for konsumentene eller bare for produsentene 1 av dokumentet. 1 De som utarbeider dokumentet 35

36 10. Verktøy for PDF-konvertering Når et dokument er ferdigstilt er det aktuelt å gjøre om dette til PDF. 360 leveres med verktøy for konvertering av filer til PDF/A-format. 360 Formatkonvertering er et serverbasert program som konverterer filer lagret i 360 til formatet PDF/A. Når en fil er konvertert lagres PDF/A-filen som en ny variant av filen i 360, fra dokumentet i 360 vil du da også ha tilgang til filen i originalformat også etter konvertering. Fra brukergrensesnittet til 360 kan sluttbrukere selv initiere konverteringsprosessen. Når konverteringsprosessen er initiert utføres konverteringen av filen på server. Oppstår det et problem i forbindelse med konverteringen slik at filen ikke blir konvertert vil filen vise i en liste i brukergrensesnittet. Formatkonvertering kan også kjøres som en "batch"-jobb. Ved faste intervaller vil da aktuelle filer hentes ut og bli konvertert uten at sluttbruker selv initierer prosessen. 36

37 11. Oppfølging og saksbehandling i 360 En sak kan opprettes for å holde informasjon om en viss hendelse, en prosess eller et fenomen samlet i en mappe. Det vil for eksempel være aktuelt å samle informasjon om en forespørsel som har kommet inn samlet i en mappe. Alle innkommende brev, utgående svar, informasjon om hvilke parter som er involvert og om eventuelle møter og telefonsamtaler som er avholdt Registrering av en sak Registreringsbildet for opprettelse av en ny sak ser ut som følger: Du kan fylle i relevant informasjon ved å gi den en tittel/beskrivelse og å knytte aktuelle interne og eksterne kontakter til den Visning av en sak Fra sakens oversiktsbilde har du tilgang til all informasjon som har med den aktuelle saken å gjøre. Her kan du se detaljert informasjon om saken, dokumenter som inngår i dette, aktiviteter som er utført eller avholdt, hvilke parter som er involverte etc. 37

38 Oppfølging av en sak En annen aspekt av saksbehandling er oppfølging av saken. For å støtte behandlingen av en sak er det i 360 mulig å benytte seg av enkle sjekklister eller mer avanesrte forløpsmaler. Sjekklister I 360 kan din virksomhet legge til rette for håndtering av saksprosesser ved å benytte enkle sjekklister. En sjekkliste består av et antall faser som i sin tur inneholder et antall aktiviteter som skal utføres i løpet av saksbehandlingsprosessen. Dette gjør det mulig å fordele forskjellige oppgaver til forskjellige personer. En fordel i sammenheng er at brukerne har en liste med sine aktiviteter på skrivebordet. Dette gjør at brukerne ikke behøver å følge med på saken i seg, men kan gå inn i denne og utføre tildelte oppgaver når de dukker opp i listen. En sjekkliste baserer seg på en sjekklistemal definert i 360 Administrator. Forskjellige sjekklistemaler kan defineres for forskjellige sakstyper. Forløpsmal I 360 kan din virksomhet legge til rette for håndtering av saksprosesser ved å benytte forløpsmaler. Et saksforløp er en mal for hvordan én eller flere sakstyper skal behandles. Et saksforløp består av flere faser med sentrale oppgaver som skal utføres i den enkelte fase. Oppgaver som skal utføres i de ulike fasene kan være manuelle handlinger som bruker skal utføre, eller klient- eller serverbaserte handlinger. Saksforløpet har en overordnet tidsfrist og en person som har overordnet ansvar for gjennomføring av forløpet. 38

39 En forløpsmal tilknyttes en sakstype og eventuelt arkivkoder. Fra veiviser for sak kan du velge mellom tilgjengelige forløpsmaler. Forløpsmaler opprettes og administreres av brukere med rollen Arkivar eller Administrator. 39

40 12. Håndtering av personalsaker og personaldokumenter i 360 En personalsak opprettes for å samle all informasjon som har med ansettelser og andre personalforhold å gjøre Registrering av en personalsak Registrering av en personalsak kan gjøres av brukere som har rettigheter til å opprette denne typen saker ved å velge Ny og videre Personalsak. Brukeren fyller videre i relevante felt for denne typen sak. Det er f.eks mulig å velge hvorvidt det er snakk om en ansettelse eller en generell personalmappe i feltet sakskategori Visning av en personalsak Informasjon om en sak vises i sakens oversiktsbilde. Her kan du se detaljert informasjon om saken, dokumenter som inngår i denne. Aktiviteter som er avholdt som møter og 40

41 telefonsamtaler etc. I en personalmappe kan det f.eks være aktuellt å lagre den innkommende søknaden, en introduksjonsplan, ansettelsesavtal, lønnsavtale, oppfølgingsplan etc, mens det i en rekrutteringssak er aktuellt å lagre alle søknader som har kommet inn til en annonsert stilling, men også annen informasjon som er av betydelse for ansettelsesprosessen som samtaler med referanser, intervjuer etc Rettigheter for en personalsak Saker av typen Personalsak inneholder til stor del sensitiv informasjon som ikke er av interesse for øvrige brukere enn personalavdelingen, den ansattes sjef og den ansatte selv. Derfor er rettighetsstyringen av denne typen saker viktig. Av den anledning er det i løsningen opprettet en tilgangsgruppe kalt Personell der brukere som har rettigheter til denne typen saker skal legges til, f.eks ansatte i personalavdelingen. Gruppen «Personell» kan benyttes i rettighetsmatrisen for å avgrense rettighetene til denne type saker. Skissen nedenfor illustrerer hvordan rettighetsmatrisen ser ut i en standard installasjon av Business

42 Kun medlemmer av gruppen Personell får opprette saker av typen «Personalsak». Så lenge saken har status»under arbeid» kanr medlemmer av gruppen redigere saken.når saken er avsluttet har de bare leserettigheter. Så lenge saken er under arbeid har også medlemmer av vårt team, ansvarlig for saken og brukere med rollen Document controller redigerings rettigheter på saken. Når saken er avsluttet eller utgått er det kun brukere med rollen «Document controller» som kan redigere saken. Dette er et eksempel på et mulig oppsett, hvordan dette skal fungere er konfigurerbart i 360 Administrator Personaldokumenter Alle dokumenter som hører til i en personalsak kan lagres som et personaldokument. Dette kan være en søknad, en ansettelseskontrakt, en introduksjonsplan, en oppfølgingsplan etc. 42

43 Rettigheter for en personaldokumenter Personaldokumenter inneholder til stor del sensitiv informasjon som ikke er av interesse for øvrige brukere enn personalavdelingen, den ansattes sjef og den ansatte selv. Derfor er rettighetsstyringen av denne typen dokumenter viktig. Av den anledning er det i løsningen opprettet en tilgangsgruppe kalt Personell der brukere som har rettigheter til denne typen dokument skal legges til, f.eks ansatte i personalavdelingen. Skissen nedenfor illustrerer hvordan rettighetsmatrisen for personaldokument ser ut i en standard installasjon av Business 360. Kun medlemmer av gruppen Personell får opprette dokumenter av typen «Personaldokument». Så lenge dokumentet har status»under arbeid» har medlemmer av gruppen fulle rettigheter til dokumentet. Når dokumentet er ferdigstillt har de bare leserettigheter. Så lenge dokumentet er under arbeid har også ansvarlig for saken og ansvarlig for dokumentet fulle rettigheter på dokuentet. Når dokumentet er ferdigstillt, eller avsluttet er det kun brukere med rollen «Document controller» som har fulle rettigheter på dokumentet, sak- og dokumentansvarlig har bare leserettigheter. Så lenge dokumentet er under arbeid har mottagere av en arbeidsflyt redigeringsrettigheter på dokumentet, når adokumentet er ferdigstillt elelr avsluttet får de bare lese dette. Brukere med rollen Docuemnt controller har fulle rettigheter til dokumentene uansett status. Dette er et eksempel på et mulig oppsett, hvordan dette skal fungere er konfigurerbart i 360 Administrator. Les mer om rettigheter i avsnittet 14 Rettigheter i

44 13. Søk i 360 Søkemulighetene i 360 er mange og forskjellige alternative søkemuligheter kan benyttes, avhengig av hvilket behov som finnes Globalt Søk Muligheten til å gjøre et globalt søk finnes tilgjengelig lengst oppe til høyre i skjermbildet. Globalt søk kan benyttes i de sammenhenger det er ønskelig å søke på tvers av alle objekter, uavhengig om det er et dokument, en aktivitet eller en kontakt man søker etter. Et antall felt er indeksert og søkbare for hvert objekt og resultat for respektive objekttype vises i hver sine mapper. Dette bidrar til å gi brukeren en oversikt over alt som f.eks har med et visst fenomen eller hendelse å gjøre Hurtigsøk Om du vet hva du søker etter og hvorvidt det er en sak, et prosjekt eller et dokument etc. kan du benytte deg av en av søkemuligheten under menyen Søk. Hurtigsøk er et en stripe søk og fungerer på samme måte som globalt søk. 44

45 Utvidet søk Utvidet søk gjør det mulig å opprette kombinasjoner av søkekriterier. Forskjellige kriterier er aktuelle og vises i skjermbildet avhengig av om det er et prosjekt, et dokument eller en kontakt du vil søke etter. Et utvalg av de felt som finns lagret om et objekt finnes tilgjengelige, mens resterende aktuelle felt finnes tilgjengelige under Legg til. Dette gjør det mulig å opprette komplekse kombinasjoner og å gjøre omfattende søk-operasjoner Lagre søkeresultat som en favoritt Du kan enkelt lagre en kombinasjon av søkekriterier eller et spesifikt søkeresultat som en såkalt favoritt for gjenbruk. Du kan velge å lagre søkekriteriene som en dynamisk favoritt eller et spesifikt søkeresultat som en statisk favoritt. Førstnevnte vil ta med seg eventuelle nyregistreringer som matcher søkekriteriene, mens sistnevnte vil vise hvordan søket så ut på et spesielt tidspunkt. Du kan evt vege å lagre noen valgte rader. 45

46 Favorittsøkene vil finnes tilgjengelige i mappen Favoritter, men også i hurtigvalgsmenyen til venstre Vise søkeresultat på skrivebordet Resultatet av et favorittsøk kan enkelt presenteres på en liste på skrivebordet. Dette gjør det enkelt for deg som bruker å maksimere nytten av skrivebordet ved å selv kunne bestemme hva som er viktigst og søke fram informasjonen, for så å presentere denne på skrivebordet, direkte tilgjengelig Eksportere søkeresultat til Excel Resultatet av et søk kan enkelt eksporteres til Excel for videre bearbeidelse. 46

47 14. Rettigheter i 360 Et tema som går igjen i dette dokumentet er rettigheter. 360 rettighetsoppsett er komplekst, men samtidigt fleksibelt. I sammenheng med oppsett og bruk av løsningen er det viktig å ha en forståelse for hvordan dette fungerer. Her følger en beskrivelse av hvordan rettighetsmatrisen i 360 fungerer og prinsippene bak Rettighetsmatriser Rettighet- og tilgangsgrupper brukes for å sikre at en bruker Har tilgang til informasjon som den skal få se Ikke har tilgang til informasjon denne ikke skal få se Et prinsipp i 360 er at om en bruker har rettigheter, så har den det av en grunn. Enten i egenskap av ansvarlig for dokumentet, medlem av en tilgangsgruppe eller innehaver av en viss rolle. Alle rettigheter tildeles brukeren. For å tildele brukerne rettigheter, benytter 360 en rettighetsmatrise med flere dimensjoner. For hver regel som gjelder stilles fem spørsmål: 1. Hvilket objekt handler det om? 2. Hva er forutsettningen for at regelen skal gjelde? (Criteria) 3. Hvem påvirkes av regelen? (User/Access group ) 4. Hvilket rettighetsnivå skal regelen gi dem? (Access level) 5. Hva skal disse få gjøre med relaterte objekt? (Actions) Nedenfor beskrives de fem spørsmålene detaljert: 1. Hvilket objekt handler det om? Samtlige objekt i 360 s relasjonsmodell kan rettighetsstyres. F.eks vil forskjellige rettigheter gjelde for korrespondansedokumenter og for generelle dokumenter og for personalsak og generelle saker. Hvert objekt (og hver understype) har sin egen matrise. 2. Hva er forutsettningen for at regelen skal gjelde? (Criteria) Alle felt som kan lagres om et objekt, kan også benyttes som kriterier i matrisen. Dette gjelder dog bare felter der brukeren kan registrere en verdi fra en meny. F.eks er det vanlig å benytte Type og status som kriterier. Rettighetene ser annerledes ut for et innkommende dokument som har kommer inn og har status ferdigstillt enn for et utgående dokument som fortsatt er å regne som arbeidsmatriale. 47

48 Kriteriene settes i kolonnene lengst til venstre i rettighetmatrisen. 3. Hvem påvirkes av regelen? (User/Access group) Kolonnen i matrisen sok indikerer hvem som påvirkes av regelen referer til en bruker eller til en tilgangsgruppe. En tilgangsgruppe kan dog settes sammes på froskjellige måter. En tilgangsgruppe kan vara statisk eller dynamisk. En statisk tilgangsgruppe kan inneholde alle med en viss rolle, alle ansatte i en avdling eller eventuellt begge deler, altså brukere med en viss rolle i en viss avdeling. En statisk gruppe kan også være en kombinasjon av utvalgte kontakter. Dette kan sies å være en statisk gruppe ettersom det allerede før registrering er klart hvilke som inngår. En dynamisk tilgangsgruppe beskrives ofte som en token. Det kan være medforfattere av et dokument elller medlemmer av vårt team på en sak. Det kan være den som har opprettet en sak eller den som er registrert som ansvarlig for det. Det er også en såkalt token som benyttes for medlemmer av den gruppe som brukeren velger når han registrerer en sak eller et dokument. Egne regler kan altså settes for å gjelde medlemmer av gruppen som brukeren har valgt ved registrering. Felles for alle såkalte dynamiske tilgangsgrupper er at det ikke er klart hvilke som inngår og hvilke som skal tildeles rettigheter, før registreringen er klar. Rettighetsmatrisen kan altså inneholde regler som tildeler rettigheter til spesifike grupper, men også regler for grupper som den som registrerer velger. Eksempel på tilgangsgrupper Tittel Alle Avdeling F.eks Personal Archivists Vårt team Beskrivelse Alle brukere Hver avdeling har en egen tilgangsgruppe Alla ansatte med rollen document controller Alle interne kontakter som brukeren har registrert som medlemmer av vårt team ved registrering av saken. Observere at en bruker i 360 kan ha flere roller/profiler og eventuellt inngå i flere grupper. F.eks kan en bruker både ha rollen ansatt og document controller. Brukeren vil veksle mellom de forskjellige rollene avhengig av hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, men rettighetene brukeren har er hele tiden den samme, en total av de rettigheter brukeren har i sine forskjellige roller. 48

49 4. Hvilket rettighetsnivå skal regelen gi dem? (Access level) Rettighetsnivå indikerer hva medlemmer av gruppen kan gjøre med det aktuelle objektet. Brukenen kan ha: Read public (Bare lese offentlig, ikke skjermet, informasjon) Read (Lese) Edit (Redigere) Delete (Ta bort) 5. Hva skal disse få gjøre med relaterte objekt? (Actions) I visse sammenhenger er det aktuellt å sette opp regler for hva en bruker får gjøre med relaterte objekt. Dette kan gjelde dokumenter i en sak eller filer i et dokument. Aktuelle Actions i en saks matrise: Insert document Grant Aktuelle Actions i et dokuments matrise: Insert file View file Insert revision Grant Eksempel på matrise med de fem spørsmålene: Dokument (1. Objekt) 49

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING Gro Wisting Haugland, versjon 1 11.12.2013 Innhold INNLEDNING... 3 EKSEMPLER PÅ DOKUMENTTYPER SOM SKAL ARKIVERES I PUBLIC 360... 4 HJELP-FUNKSJONEN I PUBLIC 360... 5 ROLLER...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Søk og gjenfinning Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 13:00 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:00 16:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Agenda Del

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky.

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky. Kort oppsummering av forskjeller på Office 365 og Idrettskontor Det kan være greit i Idrettskontor å ha klart for seg at begrepet Office 365 etter hvert har begynt å bety mer enn kombinasjonen "Exchange

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Versjon 1.0 Side 1 av 6 Innledning Altibox har valgt å fokusere på en helt ny e-post løsning som vil kunne gi brukere bedre funksjonelle muligheter i tiden

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller. ESA 8.1 - arkivaren på web

Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller. ESA 8.1 - arkivaren på web Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller ESA 8.1 - arkivaren på web ESA 8.1 - Nyheter Arkivarfunksjoner o Postmottak o Oppfølging av sendte o Publisering av lister o Hurtigtaster Forbedret veiviser for

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Visio 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Oppdaterte maler Med maler blir det enklere å starte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Sharepoint som arkiv www.steria.no. Jon Bjerkelien - Steria, 24.10.13

Sharepoint som arkiv www.steria.no. Jon Bjerkelien - Steria, 24.10.13 Sharepoint som arkiv Jon Bjerkelien - Steria, 24.10.13 Hvor vi er nå Sakarkiv Arkiv Arkiv 1.Fangst 2.Forvaltning 3.Bevaring Fangst Er en undervurdert kunst Som alle sliter med Som vi bruker alt for lite

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Installasjonsveiledning for EMSoft

Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonen av programmet bør gjøres av en datakyndig. Dersom programfilene installeres på en filserver, må likevel installasjonen fra og med pkt 2 gjøres på den enkelte

Detaljer

ephorteoutlook for leder og saksbehandler

ephorteoutlook for leder og saksbehandler ephorteoutlook for leder og saksbehandler Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av EVRY 2013-2015 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 2 Introduksjon til grensesnittet...

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS Piscus Findexa Forlag AS 2013 Brukermanual Piscus.no Findexa Forlag AS 22 77 00 07 kontakt@findexaforlag.no Findexa Forlag AS. Med enerett. Piscus.no, Piscus logo og andre Piscus Innkjøpsbok varemerker

Detaljer

Øk verdien av din DocuLive-løsning

Øk verdien av din DocuLive-løsning DocuLive Øk verdien av din DocuLive-løsning I produktet DocuLive har vi de siste årene jobbet med primærfokus å støtte nye versjoner av server operativsystemer, databaser og MS Office, implementere ny

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LÆRER

BRUKERHÅNDBOK FOR LÆRER BRUKERHÅNDBOK FOR LÆRER INNLEDNING Kjære lærer, Takk for at du nedlastet denne Ephorus brukerhåndboken. Hvis du har spørsmål, vennligst ta kontakt med Ephorus nøkkelbrukeren i ditt utdanningsinstitutt.

Detaljer