Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae"

Transkript

1 Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt for historie og klassiske fag UNIVERSiT.4 j S3iOL.iOTHE:< KIEL - ZENTRALBIBLIOTHcK - ØNTNU Det skapende universitet

2 Innholdsfortegnelse Forord Innholdsfortegnelse i v Kapittel 1 1 Folkeforbundet og krigen - en introduksjon 1 Folkeforbundet og krigens bekjempelse 3 Tilnærminger, problemstillinger og avgrensninger 6 Krigens idé og Folkeforbundet - en introduksjon til forskningen 13 Om Folkeforbundet generelt 15 De skandinaviske land og Folkeforbundet 18 Sverige 18 Danmark 20 Norge 23 Om kildene 27 Avhandlingens struktur og argument 30 Ideen om et Folkenes Forbund Kapittel II 39 Ideen om et forbund av verdens stater 39 Krig - en normaltilstand? 43 Liberalismen og freden 44 Kapittel III 52 Den liberale verdensanskuelsen og Norge 52 Fredstanken og Norge 56 Ulike arenaer - samme sak, samme mannskap 63 Kapittel IV 69 Fredsarbeidets sammenbrudd - Første verdenskrig og veien videre 69 Den interparlamentariske union flytter "hjem" 73 Arbeidet i regi av Den nordiske interparlamentariske union 74 Norsk Komité for Varig Fred 76 v

3 Nye initiativ, nye komiteer 77 Nordisk samarbeid og håpet om en fredsløsning 86 Arbeidet i de nasjonale komiteene 89 De nordiske land og forarbeidet til Versailles 93 Rustningsspørsmålet Kapittel V 99 Rustningsspørsmålet - eller våpnenes avskaffelse 99 Hvordan nedrustning? Etableringen av The Permanent Advisory Commission (PAC) 103 Kapittel VI 105 Folkeforbundet og rustningsspørsmålet 105 The Temporary Mixed Commission (TMC) 112 Washington-konferansen og dens ringvirkninger 113 De første nedrustningsforslagene 117 Ingen ratifisering - veien mot Genéve-protokollen 124 Kapittel VII 127 Nye bestrebelser og kravet om en nedrustningskonferanse 127 Skandinaviske forberedelser 130 Langes utgangspunkt for nedrustning 131 Munchs utgangspunkt for nedrustning 133 Et omforent forslag 134 Forsamlingen i 1924 og Genéve-protokollen 135 Genéve-protokollens endelikt 145 Tanken om en nedrustningskonferanse 150 Genéve høsten Kapittel VIII 160 Nedrustningskonferansen - det forberedende arbeidet 160 Den forberedende kommisjonen og arbeidet med Nedrustningskonferansen 161 Konferansens avgrensninger og tema 164 Norge og det forberedende arbeidet 166 Et militært opprør mot Lange 167 Holtfodt versus Lange - kampen om norsk forsvarspolitikk og Folkeforbundet 175 Ventetid 183 Vedtaket om Nedrustningskonferansens sammentredende og et norsk kandidatur 184

4 Kapittel IX 186 Nedrustningskonferansen - instruks og sammensetning 186 Bevilgningsdebatten og de første synspunktene på delegasjonens sammensetning 189 Komitéen til forberedelse av Norges deltagelse 194 En oppfordring om å fryse forsvarsutgiftene - Genéve høsten Den norske instruksen til Nedrustningskonferansen 203 Den norske delegasjonen til Nedrustningskonferansen 207 Kapittel X 213 Nedrustningskonferansen - forhandlinger og havari 213 Fra hvileskjær til sammenbrudd 229 Kapittel XI 235 Rustningsspersmålet etter Nedrustningskonferansen 235 Forvandlingen - Arbeiderpartiet i regjering 237 Fra reorientering til opprustning 241 Forsvarsforliket av Nøytralitetspolitikkens kostnader 247 En internasjonal rettsorden Kapittel XII 255 Folkeretten og krigens avskaffelse 255 Hvordan avslutte konflikter på en fredelig måte? 258 Kapittel XIII 265 Folkeforbundet og Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie 265 Timannskomiteen i arbeid 269 Domstolens organisering og valgprosedyrer 271 Domstolens myndighetsområde og kompetanse 273 Prosedyrer ved domstolen 276 Opprettelsen av domstolen - behandlingen i Folkeforbundet høsten Domstolens kompetanse - spørsmålet om obligatorisk jurisdiksjon 280 Valg av dommere til domstolen 284 Den formelle opprettelsen av domstolen 285 Men hvem hadde ansvaret for å utvikle folkeretten? 286 Kapittel XIV 291 Valg av dommere og rettspraksis ved Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie 291 Domstolens opprettelse og ratifiseringen av statuttene 294 vii

5 Valg av dommere til Den faste domstolen for mellomfolkelig rettspleie 298 Dommervalget i Dommervalget i Unntaket fra regelen (?)- suppleringsvalg 308 Beichmann og Den faste domstolen for mellomfolkelig rettspleie 314 Kapittel XV 319 Norge og voldgiftsarbeidet i Forsamlingen 319 Utgangspunktet - den norske tilslutningen til Folkeforbundspakten 322 Fremsatte forslag til endring av Folkeforbundspakten 324 Genéveprotokollen 331 Voldgiftsarbeidet - nye initiativ med et bilateralt utgangspunkt 335 Et gjensyn med Genéve-protokollen og Nansens voldgiftsforslag 340 Kapittel XVI 349 Forbudet mot krig - Kelloggpakten 349 Kelloggpakten og dens innhold 351 Forslaget om å innta Kelloggpakten i Folkeforbundspakten 355 Sanksjonspolitikken Kapittel XVII 367 Kollektiv sikkerhet og sanksjonspolitikk 367 Kollektiv sikkerhet - en begrepsavklaring 370 Kollektiv sikkerhet og den norske medlemskapsdebatten 373 Sanksjonspolitikken og Folkeforbundets forste forsamlinger 376 Den internasjonale blokadekomiteen og artikkel Kapittel XVIII 386 Sikkerhetsutford ringer og sanksjonspolitikk 386 Åland - finsk eller svensk? 388 Korfiisaken - konflikten mellom Italia og Hellas i Manchuria - japansk ekspansjonisme i Asia 399 Etiopiakonflikten - Folkeforbundets skjebnetime 404 Et farvel med sanksjonspolitikken 419 Mellom realisme og idealisme Kapittel XIX 429 imellom realisme og idealisme 429 viii

6 Avhandlingens plass i forskningen 433 Linjer i norsk folkeforbundspolitikk 435 Rustningsspørsmålet 437 En internasjonal rettsorden 440 Sanksjonspolitikken 442 Folkeforbundets fall og norsk utenrikspolitikk 444 Vedlegg Appendiks Kilder og litteratur 449 Kilder 449 Trykte kilder 449 Utrykte kilder 451 Litteratur 466 Hjelpemidler og oppslagsverk 466 Hovedoppgaver, masteroppgaver og magisteravhandlinger 466 Doktoravhandlinger 467 Bøker og artikler 468 Appendiks Folkeforbundspakten - norsk 512 Appendiks Folkeforbundspakten - engelsk 522 Appendiks En oversikt over norske delegerte til Folkeforbundet 531 Appendiks Norske delegerte til Folkeforbundet 542 Appendiks Norsk representasjon i Rådet 544 ix

Sosialiseringsspøkelset - bare et knirk i trappen?

Sosialiseringsspøkelset - bare et knirk i trappen? CM3MM Sosialiseringsspøkelset - bare et knirk i trappen? Debatten om sosialisering og demokratisering av norsk forsikring 1915-1985 av Kristian Trosdahl Forskningsrapport 4/2007 Handelshøyskolen Bl Institutt

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 03/10 Grunnloven 93 og unntaket for lite inngripende myndighetsoverføring Av Fredrik Lied Lilleby STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

Bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede

Bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede Bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede Når loven og virkeligheten møtes Elisabeth Mork Fjeldvær Masteroppgave i rettssosiologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet

Detaljer

Menneskerettigheter i et fugleperspektiv

Menneskerettigheter i et fugleperspektiv KAPITTEL 31: 445 Del VI: Menneskerettigheter i et fugleperspektiv KAPITTEL 32: TILBAKEBLIKK 447 KAPITTEL 32: Tilbakeblikk Menneskerettigheter dekker mange og forskjellige forhold. Samtidig involverer de

Detaljer

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Bakgrunn rapport Utenriksministermøtet 26. august 2005 - beslutning om å styrke samarbeidet mellom nordiske land ved

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk Læring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Det felles Europeiske rammeverket

Detaljer

En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910 1965

En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910 1965 Åsmund Arup Seip Rett til å forhandle En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910 1965 Doktoravhandling Åsmund Arup Seip Rett til å forhandle En studie i statstjenestemennenes

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 3 Politisk samarbeid EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

Å ha rett eller å få rett

Å ha rett eller å få rett Å ha rett eller å få rett Gir norsk rett effektive rettsmidler ved krenkelser av FNs barnekonvensjon? Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 579 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 Siden 1915 har Internasjonal kvinneliga for fred og frihet snakket klart og tydelig om nedrustning,

Detaljer

Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk. Carsten Smith 27. juni 2015

Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk. Carsten Smith 27. juni 2015 Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk Carsten Smith 27. juni 2015 Innhold 1. Innledning 3 2. Grunnlovsbestemmelsen om den samiske folkegruppe 5 3. Samene som folk 6 3.1. Prinsipputtalelser

Detaljer

Andreas Nilsen Kosmo Spanias økonomiske betydning for Norge 1920 1939. Masteroppgave. Masteroppgave i historie. Trondheim, våren 2013

Andreas Nilsen Kosmo Spanias økonomiske betydning for Norge 1920 1939. Masteroppgave. Masteroppgave i historie. Trondheim, våren 2013 Andreas Nilsen Kosmo Andreas Nilsen Kosmo Spanias økonomiske betydning for Norge 1920 1939 Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt for historie

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Dokument 16. (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Dokument 16. (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Dokument 16 (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven,

Detaljer

Vil du vite hva jeg ser?

Vil du vite hva jeg ser? Karina Berg Vil du vite hva jeg ser? En Q-metodologisk studie av lederes opplevelse av det å gi korrigerende tilbakemeldinger til sine ansatte. Veileder Ragnvald Kvalsund Masteroppgave i rådgivning Trondheim,

Detaljer

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering Innledning De stater som er parter til denne konvensjon som tar i betraktning at De Forente Nasjoners Nasjoners Pakt bygger på prinsippene

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

En rapport om alternativer til internering. Frihet først

En rapport om alternativer til internering. Frihet først En rapport om alternativer til internering Frihet først Frihet først En rapport om alternativer til internering NOAS 2015 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.org noas@noas.org Innhold FORORD...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom

Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom Hilgunn Olsen og Astrid Skretting SIRUS rapport nr. 7/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Hvor ble det av mitt barn?

Hvor ble det av mitt barn? 02C/0 ex:757d9" Hvor ble det av mitt barn? En undersøkelse av Kirkens behandling av dødfødte barn i Norge Aldri fikk vi se ditt ansikt, aldri røre ved din hud. I et lukket rom du levde, skjult for alle,

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Cecilia Bailliet. Grensen mellom asyl og beskyttelse på humanitært grunnlag

Cecilia Bailliet. Grensen mellom asyl og beskyttelse på humanitært grunnlag Cecilia Bailliet Grensen mellom asyl og beskyttelse på humanitært grunnlag Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/2004 ii Innholdsfortegnelse Hovedoppsummering...1 1. Innledning...5 1.1 Formål...5

Detaljer