SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN"

Transkript

1 SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2014 Ajourført utgave pr

2 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse La oss være villige til å hjelpe og tjene La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar 2

3 INNHOLD Forklaringer..4 KLUBBLOVER OG -VEDTEKTER Artikkel I Generelle bestemmelser... 5 Artikkel II og landets lovverk... 5 Artikkel III Formål... 6 Artikkel IV Prinsipielle retningslinjer... 6 Artikkel V Medlemskap Artikkel VI Medlemskategorier og -kontingent... 7 Artikkel VII Venner av klubben... 8 Artikkel VIII Opphør av medlemskap... 8 Artikkel IX Styret Artikkel X Klubbmøter...11 Artikkel XI Programansvarlig og komiteer Artikkel XII Finanser Artikkel XIII Representasjon på unionsnivå Artikkel XIV Nominering av kandidater Artikkel XV Lov- og vedtektsendring Artikkel XVI Oppløsning Artikkel XVII Voldgift og forlik UNIONSLOVER OG -VEDTEKTER Artikkel I Generelle bestemmelser Artikkel II og landets lovverk Artikkel III Formål og funksjon Artikkel IV Prinsipielle retningslinjer Artikkel V Representantskapet...16 Artikkel VI Styret Artikkel VII Presidenten og visepresidentene Artikkel VIII Kasserer Artikkel IX Sekretær Artikkel X Komiteer og programansvarlig Artikkel XI Guvernører og guvernørsuppleanter Artikkel XII Valg Artikkel XIII Finanser Artikkel XIV Nye klubber Artikkel XV Unionens representanter og observatører Artikkel XVI Lov- og vedtektsendring Artikkel XVII Oppløsning Artikkel XVIII Voldgift Artikkel XIX Reiseutgifter og diett Artikkel XX Medlemsfortegnelse RETNINGSLINJER Reisereglementet Reisefordelingen Statutter for Norsk Soroptima Representantenes plikter og rettigheter Guvernørenes plikter og rettigheter Retningslinjer for unionens programansvarlig og ass. programansvarlig Retningslinjer for klubbenes programansvarlig og ass. programansvarlig Retningslinjer for landssekretæren Retningslinjer for ekstensjonsarbeidet Retningslinjer for distriktskontaktene Retningslinjer for distriktsmøter for Norske Soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør Retningslinjer for studiestipend Retningslinjer for kontakten mellom SI Norgesunionen og FN-sambandet. 45 Retningslinjer for unionens informasjonsmedarbeider. 46 Retningslinjer for unionens nettredaksjon Retningslinjer for klubbenes nettansvarlige og hjemmeside Retningslinjer for valgkomiteen Retningslinjer for Norgesunionens prosjektpris ENDRINGER I UNIONENS OG KLUBBENES LOVER SOM FØLGE AV VEDTAK PÅ GUVERNØRMØTET I KØBENHAVN INFORMASJON OM VEDTAK PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET Se også under Om oss 3

4 FORSKJELL MELLOM LOV VEDTEKT FORKLARINGER (i sort skrift) Kan endres hvert sjette år. Forslag til endringer fremsettes de første fire årene (sist endret med virkning fra ) (i rød skrift) Kan endres hvert år. Retningslinjer Disse kan endres på hvert representantskapsmøte. FLERTALLSFORMER VED VOTERING Simpelt flertall når et forslag har fått mindre enn halvparten av de avgitte stemmer, men flere enn hvert av de andre forslagene. Absolutt flertall når et forslag har fått flere stemmer enn alle de andre til sammen (50% + 1). Blanke stemmer er avgitte stemmer. Kvalifisert flertall når et forslag har oppnådd et bestemt antall stemmer i forhold til de avgitte, f. eks. 2/3 eller 3/4 av avgitte stemmer. NORGESUNIONEN Unionspresident UU R&L Representanter Ekstensjonskomité Ad hoc-komitéer Ex officio medlem EUROPAFØDERASJONEN SIE SIE HQ SIE Constitution and By-laws Guvernørmøte SIE Congress ØVRIGE FØDERASJONER SI/A SI/GBI SI/SWP HOVEDORGANISASJONEN SI SI Convention Leder av Norgesunionen og Unionsstyret. Ansvarlig redaktør av Norsk Soroptima. Ansvarlig for Norgesunionens hjemmeside. Hovedansvarlig for Norgesunionens prosjekter og temaer. Innehar Norgesunionens kontaktadresse pr. brevpost og e-post. Utvidet Unionsstyremøte. Norgesunionens tillitskvinner innkalles til møte 2, helst 3 ganger pr. soroptimistår. UU er et rådgivende, ikke besluttende organ. Representantskaps- og landsmøte. Representantskapsmøtet er Norgesunionens generalforsamling. Klubbenes 2 valgte deltakere til Norgesunionens Representantskapsmøte. Komité for opprettelse av nye klubber i Norgesunionen. Ekstensjonskomiteens leder er leder for distriktskontaktene. En midlertidig nedsatt komite for å behandle en bestemt sak for deretter å bli oppløst. Kan oppnevnes unionsstyret og/el. R-møtet Et spesialoppnevnt medlem i en komité, oppnevnt av unionspresidenten. Soroptimist International Europaføderasjonen Europaføderasjonens hovedkontor i Genève Europaføderasjonens lover og. Lovendringer vedtas hvert 6. år på guvernørmøtet. Neste gang i SIE Guvernørmøte. Holdes hvert år for unionenes guvernører. Europaføderasjonens generalforsamling. SIE Kongress hvert 4. år. For alle medlemmer. Neste gang i 2017 i Italia. Soroptimist International Amerikansk føderasjon Soroptimist International Britisk/Irsk føderasjon Soroptimist International Syd-vest Stillehavsføderasjon Soroptimist International. Hovedkontor i Cambridge, England. SI Convention. Organisasjonens internasjonale møte hvert 4 år. For alle medlemmer. Neste gang i 2019 i Malaysia. 4

5 Klubblover og SI Norgesunionen I Generelle bestemmelser 2014 II og landets lovverk 2014 III Formål 2014 KLUBBLOVER OG -VEDTEKTER ( vedtatt på guvernørmøtet mars 1979 med endringer; senest vedtatt i Warszawa juli 2008 med ikrafttreden 1. oktober vedtatt på Unionens representantskapsmøte 1982 med endringer; senest i 2010.) Artikkel I Navn 1. Generelle bestemmelser a) Klubbens navn er Soroptimistklubb (heretter benevnt klubben ). På engelsk: Soroptimist International Club of b) Klubbens navn skal vise til dens geografiske beliggenhet c) Navneendring må godkjennes av Føderasjonspresidenten etter forespørsel fra Klubben og Unionspresidenten. Stiftelse av klubben Klubben, medlem av Unionen 2. Klubben er stiftet i samsvar med bestemmelsene i SIE, og fikk sitt charter den..., som er stiftelsesdatoen. 3. Klubben er medlem av Soroptimist International of Norway, heretter benevnt Unionen, som er medlem av Soroptimist International of Europe (heretter benevnt Føderasjonen ). Klubben, en ideell 4. Klubben skal være en ideell organisasjon; en NGO organisasjon Sete 5. Klubbens sete skal være presidentens bopel eller en permanent adresse, fastlagt i vedtektene. Emblem 6. Klubben bruker Soroptimist Internationals emblem og identitetskort. Soroptimiståret 7. Soroptimiståret begynner 1. oktober. Artikkel II 1. og landets lovverk Hvis ikke annet er fastsatt i unionsvedtektene, skal klubben vedta egne for gjennomføringen av klubblovenes bestemmelser. Det er en forutsetning at slike klubb ikke strider mot klubblovene, lovene for Unionen, Føderasjonen eller Soroptimist International. Landets lovverk 2. Etter forespørsel fra Unionen, godkjenning fra Føderasjonen og basert på enstemmig innstilling fra Unionens og Føderasjonens Lovkomité, skal enhver vedtekt i denne loven, som er i strid med tvingende rettsregler i nasjonal lovgivning, tilpasses. Vedtektene til klubblovene vedtas på representantskapsmøtet og gjelder for alle norske klubber Artikkel III Formål 1. Formål Soroptimist International, en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, er en global stemme for kvinner gjennom bevisstgjøring, formidling og handling. Klubben skal arbeide for formålene til Soroptimist International, nemlig: - bedring av kvinners stilling, - høy etisk standard, - menneskerettigheter for alle, - likhet, utvikling og fred; 5

6 Klubblover og SI Norgesunionen IV Prinsipielle retningslinjer 2014 V Medlemskap 2014 Gjennom et globalt nettverk av medlemmer og internasjonale partnerskap, skal soroptimister oppfordre til handling og skape muligheter til endring av kvinners og jenters liv. Klubben forplikter seg til å: - yte service til lokale, nasjonale og internasjonale samfunn; - delta aktivt når det treffes avgjørelser på alle nivå i samfunnet. Prinsipielle retningslinjer 1. Artikkel IV Prinsipielle retningslinjer De prinsipielle retningslinjene for Soroptimist International er: Det er Soroptimist Internationals formål å engasjere seg i internasjonale og nasjonale spørsmål som berører organisasjonens formål og programområder. Ved saker som berører politisk kontroversielle spørsmål mellom nasjoner, partipolitikk og religioner skal Soroptimist International beholde en strengt nøytral stilling. Det er adgang til informasjon om religiøse og politiske spørsmål. Men partipolitisk og religiøs propaganda er ikke tillatt. Henvendelse til Nasjonale og internasjonale organer Medlemskap I annen organisasjon 2. Ingen klubb eller union kan i soroptimismens navn henvende seg til andre lands regjeringssjefer, nasjonale eller internasjonale organer om kontroversielle spørsmål som kan skape ubehag eller virke skadelig for soroptimister i andre land. Soroptimister som ønsker å gi uttrykk for sitt engasjement, må rette sine henvendelser gjennom sine klubber og unionspresidenten til føderasjonspresidenten som igjen henvender seg til SI-presidenten. Etter fullmakt fra SI-styret kan SI-presidenten ta passende initiativ i slike spørsmål. 3. Klubben som enhet kan ikke bli medlem i annen organisasjon, med unntak av det lokale kvinneråd. Medlemskapet skal godkjennes av unionsstyret. Enhver meningsytring i soroptimistenes navn krever unionsstyrets godkjenning. På Representantskapsmøtet 2008 ble det vedtatt retningslinjer for kontakten mellom Norgesunionen og FN-sambandet. Artikkel V Medlemskap Valgbarhet 1. For å kunne velges som medlem skal en kandidat oppfylle følgende betingelser: (a) være over 21 år. (b) (i) være i inntektsgivende yrke eller ha en funksjon av lignende art og med lignende ansvar, innbefattet husmoryrket, men ikke innbefattet politisk virksomhet. eller (ii) nylig ha trukket seg tilbake fra arbeidsmarkedet eller være midlertidig eller permanent uten arbeid eller virksomhet som beskrevet under pkt. (i) eller (iii) nylig ha påbegynt en yrkeskarriere som beskrevet under pkt. (i) Når det gjelder pkt. (ii) og (iii) må klubbene rette seg etter artikkel XVII pkt e) og f) i Unionslovene. Disse influerer ikke på valgbarheten for medlemskap, men kan få innvirkning på mulighetene til å godta nye medlemmer i en eksisterende klubb i forhold til sammensetningen av medlemmene i klubben. 6

7 VI Klubblover og Medlemskategorier og kontingent 2014 Fadderskap 2. a. Medlemskap oppnås bare gjennom innbydelse fra klubben ved forslag fra 2 soroptimister, hvorav 1 må være medlem av vedkommende klubb og i overensstemmelse med fremgangsmåten fastsatt i vedtektene. Hvis ingen av klubbens medlemmer protesterer, er det foreslåtte medlem godkjent. Klubbene må i den forbindelse også rette seg etter art. XVII pkt. e) og f) i Unionslovene, jfr. art V pkt. 1 b), pkt (ii) og (iii). b. Medlemskapet kan opprettholdes hvis et medlem skifter bosted midlertidig eller varig. Medlemmet har da uten videre rett til å bli overført til en klubb innenfor hennes bosteds geografiske område. Forslag om nye medlemmer sendes styret. Det skal inneholde kandidatens vita og være underskrevet av forslagsstillerne. Hvis styret finner at kandidaten kan tas opp i henhold til de krav som gjelder om alder og yrkesmessig mangfold, legges forslaget frem for alle klubbens medlemmer. Eventuell protest som må være skriftlig begrunnet, må forelegges styret innen 14 dager. Det skal spesielt tungtveiende grunner til for å avvise et forslag på nytt medlem. Kommer ingen protest er kandidaten godkjent. Hun informeres om klubbens regler og virksomhet og spørres om hun er interessert i medlemskap. Dersom det kommer protest, og styret finner den urimelig, bør den som protesterer innkalles til drøfting av saken med styret. Kommer de under drøftingene ikke til enighet, bes den som protesterer etter en uke gi styret beskjed om protesten opprettholdes. Om den opprettholdes, informeres klubben om at kandidaten ikke er godkjent. Alt forarbeid med innvotering av nye medlemmer skal behandles strengt konfidensielt. Kandidaten skal ikke kontaktes før klubben har godkjent henne. Eventuelle protester skal ikke navngis utenfor klubbstyret. Forarbeidet skal ikke protokolleres. Alle dokumenter vedrørende innvotering av nye medlemmer skal tilintetgjøres. Om klubbmedlemmene kontaktes av kvinner som er interessert i medlemskap, henvises vedkommende til klubbens ekstensjonskomite eller klubbstyret. Etter et orienterende møte kan vedkommende foreslås som medlem etter gjeldende retningslinjer. Klassifikasjon 3. Medlemskap i en klubb er åpent for alle yrker og/eller næringer. Hvert yrke og /eller næring skal være representert med ett aktivt medlem. Etter 5 års aktivt medlemskap kan det tas opp et nytt medlem fra samme yrke og/eller næring. Det er alltid tillatt å skifte klubb dersom man har en god begrunnelse. Artikkel VI Medlemskategorier og kontingent Kategorier 1. Klubbmedlemmene inndeles i følgende kategorier: (a) aktive medlemmer, dvs. 1. medlemmer som er opptatt i klubben i samsvar med betingelsene i artikkel V pkt.1, inklusive aktive medlemmer som er overflyttet fra andre klubber og medlemmer som har skiftet yrke eller næring, selv om deres klassifikasjon allerede er opptatt. 2. aktive medlemmer som har forlatt klubbens geografiske område og er bosatt på et sted hvor det ikke finnes noen klubber, forutsatt at de oppfyller alle de forpliktelser som påligger et vanlig klubbmedlem. (b) seniormedlemmer, dvs. aktive medlemmer som har fylt 75 år. Valgbarhet for tillitsverv 2. (a) aktive medlemmer kan velges til tillitsverv på alle soroptimistplan. Funksjonstiden må avsluttes før medlemmet får status som seniormedlem. 7

8 Klubblover og SI Norgesunionen VII Venner av klubben 2014 VIII Opphør av medlemskap (b) seniormedlemmer kan velges til tillitsverv på klubbplan, med unntak av presidentvervet, og til slike tillitsverv på unionsplan som fastsatt i unionsvedtektene, dog ikke til tillitsverv som medfører representasjon. (c) antall seniormedlemmer i klubbens styre skal ikke overstige 2. (d) Den som velges til president skal ha hatt tillitsverv eller vært representant for klubben (delegat) Medlemskontingent omfatter: Unionskontingent Klubbkontingent Alle medlemmer betaler lik kontingent til Unionen. Klubbkontingenten fastsettes fritt av klubben. Artikkel VII Venner av klubben Kvalifikasjoner 1. Uansett bestemmelsene i artikkel V pkt. 1 kan klubben ta opp kvinner som er fremragende personligheter eller har utmerket seg innen aktiviteter som ligger innenfor soroptimismens formål (heretter kalt venner av klubben ). Antall venner må ikke overstige 10 % av klubbens medlemstall. Fremgangsmåte ved opptak Begrenset valgbarhet 2. Venner av klubben opptas som fastlagt i artikkel V pkt Venner av klubben har stemmerett og kan velges til tillitsverv på klubbplan, unntatt vervene som president eller representant til Unionen. Kontingent 4. Venner av klubben betaler kontingent som fastsatt i artikkel XII. Artikkel VIII Opphør av medlemskap Grunner 1. Medlemskap i klubben opphører på følgende måter: (a) Ved klubbvedtak når vedkommende medlem i. unnlater å være til stede på det antall klubbmøter som er fastsatt i artikkel X pkt. 4 i disse lovene, ii. unnlater å betale kontingent, iii. unnlater å oppfylle andre bestemmelser i lovene og vedtektene. iv. har bidratt til alvorlige forstyrrelser av klubbens indre fred og fungering Et medlem som føler seg forurettet på grunn av en slik beslutning, kan henvende seg til en ad hoc voldgiftskomité som skal opprettes i klubben i samsvar med prosedyren i vedtektene, og hvis hun fremdeles ikke er fornøyd, kan hun henvende seg til Unionens voldgiftskomité for å få en ny avgjørelse. Avgjørelse av Unionens voldgiftskomité skal være endelig. (b) Ved at et medlem frasier seg sitt medlemskap. (c) Ved avgjørelse av Unionen En tredjedel av klubbens medlemmer kan henvende seg direkte til Unionsstyret for en avgjørelse. Denne avgjørelsen kan sendes til unionens voldgiftskomité. Voldgiftskomitéens avgjørelse skal være endelig. Fravær fra møter i egen klubb kan oppveies ved deltakelse i andre klubbers møter. Ved besøk i utenlandske klubber skal identitetskort fra egen klubb forevises. 8

9 Fraskrivelse av medlemskap må skje skriftlig. Fremgangsmåte 2. Fremgangsmåten ved opphør av medlemskap skal være i overensstemmelse med vedtektene. Før en sak om opphør av medlemskap behandles av klubben, skal styret be vedkommende medlem om en redegjørelse for forholdet. Gjenopptak 3. Når et medlemskap er opphørt uten at det skyldes a)iiii eller c), kan vedkommende gjenopptas etter de vanlige opptaksreglene. 9

10 Klubblover og SI Norgesunionen IX Styret 2014 X Klubbmøter Artikkel IX Styret Sammensetning 1. a) Styret er klubbens administrative ledelse. Styret består av president, visepresident(er), sekretær, kasserer, såvel som andre medlemmer som bestemt i vedtektene. Styret skal ha 5 medlemmer. I tillegg til de ovenfor nevnte skal det derfor velges ett styremedlem. Videre velges to suppleanter. b) Presidenten representerer Klubben utad, både juridisk og økonomisk. Dersom Presidenten ikke kan utføre sine plikter, skal 1. visepresident erstatte henne. Funksjonstid: Eksisterende klubber Klubbpresidenten skal sørge for at og holdes à jour til enhver tid. 2. (a) Styremedlemmenes funksjonstid er to år. De kan ikke gjenvelges til det samme verv, med unntak av kasserer, som kan gjenvelges en gang. Medlemmer, som er gått ut av styret, kan først gjenvelges etter to år til det samme verv. Sekretæren velges av presidenten. Valget må godkjennes av generalforsamlingen. Nychartrede klubber (a) (b) Når en klubb er nychartret før begynnelsen av soroptimiståret, skal funksjonstiden for styremedlemmene være ett år fra begynnelsen av det soroptimiståret som tar til etter at klubben ble chartret. Med klubbens samtykke kan funksjonstiden forlenges med ett år. Styrets funksjoner 3. Styret skal behandle klubbens løpende saker. Dets hovedoppgaver er: - Å forberede og forelegge saker for generalforsamlingen. Etter først å ha godkjent årsregnskapet og budsjettforslaget, å forelegge dette for generalforsamlingen. - Å godkjenne dagsorden for generalforsamlingen. - Å godkjenne opplegget for klubbens aktiviteter. - Å iverksette beslutninger fattet av generalforsamlingen. Styret er ansvarlig for å skrive ut det antall sett av og som de har behov for. Møter 4. Styret skal holde minst 4 møter i året, hvor representantene omtalt i artikkel XIII skal være til stede med rådgivende status. Dersom innkommende president er valgt kan hun og den avgåtte presidenten være tilstede på styremøtene iht. vedtektene. Fremgangsmåte 5. Reglene for valg av ovennevnte tillitskvinner såvel som for møtene skal være bestemt i vedtektene. Se til artikkel X. Artikkel X Klubbmøter Antall møter 1. Klubben skal holde minst 10 møter i løpet av soroptimiståret. Generalforsamling 2. (a) På ett av disse møtene skal det holdes generalforsamling, til hvilket alle medlemmene skal ha mottatt innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen skal holdes før Unionens representantskapsmøte. 10

11 Klubblover og SI Norgesunionen X Klubbmøter, forts b) Generalforsamlingens dagsorden skal forberedes av Presidenten og godkjennes av Styret. Dagsordenen skal inneholde valgkomiteens innstilling og rapporter fra tillitskvinnene om deres aktiviteter c) For at en generalforsamling skal kunne fatte vedtak, må 2/3 av medlemmene være til stede. Hvis så ikke er tilfelle, innkalles det til ny generalforsamling, som kan fatte vedtak uavhengig av antall fremmøtte. d) Vedtak skjer ved håndsopprekning og simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer er tilstrekkelig. Valg skjer skriftlig og 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer er tilstrekkelig. Dersom det ikke oppnås 2/3 flertall skal ny avstemming holdes hvor simpelt flertall er tilstrekkelig. Lovendringer og oppløsning av Klubben krever kvalifisert flertall, som fastsatt i artikkel XV og XVI i Klubbloven. e) Ekstraordinær generalforsamling holdes når presidenten, styret eller 1/3 av klubbens medlemmer ber om det. Dagsorden 3. Dagsorden for møtene skal være i overensstemmelse med vedtektene. Generalforsamlingen holdes innen utgangen av april måned. Innkalling med dagsorden sendes ut senest 14 dager før møtet. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være mottatt av styret innen 1. januar. På generalforsamlingen har tilstedeværende aktive, seniormedlemmer og venner av klubben stemmerett. Ved ekstraordinær generalforsamling skjer innkalling som nevnt ovenfor. Det er her tilstrekkelig med alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet gjør presidentens stemme utslaget. Alle valg skjer med 2/3 flertall. Presidenten velges i eget valg. Hennes funksjonstid er uavhengig av den tid hun har sittet i det foregående styret. Styret konstituerer seg selv. Hvis et medlem krever skriftlig valg, skal dette etterkommes. Hvis et styremedlem blir valgt inn i unionsstyret eller som guvernør, trer hun ut av styret i klubben. Generalforsamlingen velger også hvert år: 1 representant og 2 suppleanter til Unionen, se artikkel XIII, pkt 1. Likeså velges 2 revisorer og tillitskvinner for øvrig, jf. artikkel XI. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet. Den fastsetter årskontingent og eventuelt innmeldingsgebyr. Møteplikt 4. Hvert medlem har plikt til å delta på minst 5 møter pr. soroptimistår, dersom hun ikke har fått innvilget permisjon fra klubbstyret. Registrering av fravær: Alt fravær skal meldes til styret i forkant av klubbmøtene. Permisjon - enkeltmøter: I de tilfeller medlemmet har yrkesfravær og fraværet er meldt før møtet, innvilges permisjon automatisk for det aktuelle møtet. Fraværet vil da ikke påvirke fremmøtestatistikken. Permisjon lengre perioder: Permisjon kan innvilges etter skriftlig søknad for inntil ett år av gangen. Permisjon kan gis bl.a. ved utdanning, midlertidig flytting, politisk virksomhet eller tvingende velferdsgrunner. Kontingent til Union/Føderasjon og Norsk Soroptima må betales. Hvorvidt ytterligere kontingent skal betales, avgjøres av den enkelte klubb. Medlemmer som har permisjon, skal ikke tas med i møtestatistikken. Klubbstyrets avgjørelse kan ikke overprøves. 11

12 Klubblover og SI Norgesunionen XI Programansvarlig og komiteer 2014 XII Finanser 2014 XIII Representasjon på unionsnivå 2014 Artikkel XI Programansvarlig og Komiteer Komiteer 1. Klubben skal ha en programansvarlig og en assisterende programansvarlig for de formål som er nevnt i artikkel XI pkt. 2 i Føderasjonens lover. Klubben kan oppnevne andre komiteer eller velge tillitskvinner for de formål som er nevnt i artikkel XII i Føderasjonens lover, samt for andre formål i henhold til vedtektene. Klubbene kan opprette andre komiteer eller velge tillitskvinner til å ivareta sin ideelle og praktiske virksomhet. Klubbene skal ha nettansvarlig med ansvar for klubbenes nettsider. For nettansvarlig gjelder egne retningslinjer. Klubbene skal ha minst en ekstensjonsansvarlig. Funksjonstid 2. Funksjonstid og aktivitetsområder for nevnte programansvarlig og assisterende programansvarlig, kontaktmedlemmer, komiteer og andre tillitskvinner skal fremgå av vedtektene. Artikkel XII Finanser Midler 1. Klubbens midler består av innmeldingsgebyr for nye medlemmer, samt kontingent som fastlagt på klubbens generalforsamling og som skal betales av alle medlemmene, også de nye. Klubben bestemmer selv om den vil kreve innmeldingsgebyr av nye medlemmer. Spesielle 2. Penger som klubben samler inn til spesielle prosjekter holdes atskilt fra klubbmidlene. prosjekter Oppbevaring 3. Klubbens midler oppbevares og forvaltes som foreskrevet i vedtektene, og kassereren skal fremlegge årsregnskap for klubben på den årlige generalforsamling. Overføring av kontingent til Unionen 4. Kassereren skal overføre det kontingentbeløp som tilkommer Unionen, ikke senere enn 30. oktober hvert år, basert på medlemstallet pr. 30. juni. Artikkel XIII Representasjon på unionsnivå Representanter 1. Klubben skal være representert på unionsnivå med 2 aktive medlemmer, benevnt representanter, som velges for 2 år, en representant hvert år. Suppleanter velges på samme måte og trer inn når en representant er ute av stand til å utføre sitt verv eller blir valgt som medlem av unionsstyret. Hvis unionen består av mer enn 100 klubber og unionen bestemmer at Representantskapsmøtet skal bestå av bare en representant fra hver klubb, skal det bare velges ett aktivt medlem for to år. Gjenvalg 2. Representanter kan gjenvelges en gang, og kan velges på nytt etter at minst 2 år er gått siden siste periode. Rapport 3. Representantene skal avgi rapport til klubben etter representantskapsmøtet. Representantene velges av generalforsamlingen - se til artikkel X. Representantene skal fremlegge sin klubbs synspunkter på representantskapsmøtet, men møter med fritt mandat. De skal innkalles til alle styremøter i sin klubb som rådgivere uten stemmerett. De skal av klubbens styre holdes orientert om alle skriv fra Unionen og om arbeidet i klubben. 12

13 Klubblover og SI Norgesunionen XIV Nominering av kandidater 2014 XV Lov- og vedtektsendring 2014 XVI Oppløsning 2014 XVII Voldgift og forlik 2014 Artikkel XIV Nominering av kandidater På unionspresidentens anmodning foreslår klubben kandidater til tillitsverv på unionsog føderasjonsnivå. Hvilke krav som stilles til kandidatenes kvalifikasjoner, fremgår av Unionens og Føderasjonens lover. Artikkel XV 1. Lov- og vedtektsendring Forslag til endring av Klubbens lover kan fremsettes når som helst i løpet av året. Slike forslag skal, etter å ha blitt godkjent i henhold til nedenfor nevnte prosedyre, forelegges for Føderasjonen, ikke senere enn fire år regnet fra 1. oktober Ethvert medlem kan fremsette endringsforslag, som skal sendes skriftlig til Presidenten. 2. Presidenten legger forslaget frem for generalforsamlingen. Vedtak fattes med 2/3 flertall. 3. Et godkjent forslag til lovendring sendes av klubbens president til unionspresidenten og leder for Unionens lovkomité til videre behandling etter artikkel XVI i Unionens lover. Artikkel XVI Oppløsning Betingelser 1. Klubben kan fatte vedtak om oppløsning på ekstraordinær generalforsamling, som sammenkalles på styrets anmodning eller på anmodning av minst 1/3 av klubbens medlemmer. Vedtaket om oppløsning krever 5/6 flertall av de stemmeberettigede medlemmer som er til stede. Unionsstyret varsles om innkallingen til ekstraordinær generalforsamling. Før klubben besluttes oppløst bør klubben anmode om 3 års utsettelse i samsvar med Unionslover og. Artikkel XVIII pkt. 2 Klubben forpliktet til oppløsning Midler disponering 2. Klubben er forpliktet til å oppløse seg hvis medlemstallet synker under 15, med mindre medlemmene er gitt utsettelse og oppfyller vilkårene slik som fastsatt i artikkel XVII pkt.2 bokstav d, e eller f i unionslovene. Før klubben eventuelt besluttes oppløst, bør klubben anmode om 3 års utsettelse i samsvar med Unionslover- og. XVII pkt Ved oppløsning skal klubbens charter, emblemer og identitetskort returneres til Unionen, og midler skal behandles i samsvar med unionsstyrets avgjørelse. Artikkel XVII Voldgift og forlik Enhver tvist mellom klubbmedlemmer forelegges en ad hoc voldgiftskomité. Komiteen og komiteens formann oppnevnes av styret. Avgjørelse i voldgiftskomiteen kan ankes gjennom presidenten til Unionens voldgiftskomité for endelig avgjørelse. Anken må fremsettes innen 2 måneder etter at avgjørelsen er truffet i klubbens voldgiftskomité. 13

14 Unionslover og SI Norgesunionen I Generelle bestemmelser 2014 II og landets lovverk 2014 III Formål og funksjon 2014 UNIONSLOVER OG -VEDTEKTER ( vedtatt på guvernørmøtet mars 1979 med endringer, senest guvernørmøtet i København I kraft oktober 2014.) Artikkel I Generelle bestemmelser Navn 1. Organisasjonens navn er Soroptimist International Norgesunionen (heretter benevnt Unionen ). På engelsk Soroptimist International Union of Norway. Unionen som medlem av SIE 2. Unionen er en del av Soroptimist International of Europe (heretter benevnt Føderasjonen ), som er medlem av Soroptimist International. Område 3. Unionen omfatter alle nåværende og fremtidige soroptimistklubber i ovennevnte land og i tilknyttede områder (heretter benevnt Unionsområdet ). Unionen, en ideell organisasjon 4. Unionen skal være en ideell organisasjon; en NGO. Sete 5. Unionens sete er presidentens bopel eller Unionens administrative kontorer. Emblem 6. Unionen bruker emblemet til Soroptimist International. Soroptimiståret 7. Alle tillitsverv tiltres 1. oktober. Budsjettåret løper fra samme dato. Artikkel II og landets lovverk 1. Unionen fastsetter for gjennomføring av lovene. Det er en forutsetning at vedtektene ikke strider mot Unionens lover, eller mot lovene for Soroptimist International of Europe eller for Soroptimist International. Landets lovverk 2. Etter forespørsel fra Unionen, godkjenning fra Føderasjonen og basert på enstemmig innstilling fra Unionens og Føderasjonens Lovkomité, skal enhver vedtekt i denne loven, som er i strid med tvingende rettsregler i nasjonal lovgivning, tilpasses. til unionslovene vedtas på representantskapsmøtet. Artikkel III Formål og funksjon Formål 1. Soroptimist International, en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, er en global stemme for kvinner gjennom bevisstgjøring, formidling og handling. Unionen skal arbeide for soroptimismens formål beskrevet i Artikkel II i lovene til Soroptimist International, nemlig: - bedring av kvinners stilling, - høy etisk standard, - menneskerettigheter for alle, - likhet, utvikling og fred; Gjennom et globalt nettverk av medlemmer og internasjonale partnerskap, skal soroptimister oppfordre til handling og skape muligheter til endring av kvinners og jenters liv. 14

15 Unionslover og SI Norgesunionen IV Prinsipielle retningslinjer 2014 V Representantskapet 2014 Unionen forplikter seg til å: - yte service til lokale, nasjonale og internasjonale samfunn; - delta aktivt når det treffes avgjørelser på alle nivå i samfunnet. Funksjon 2. Unionens funksjon er: - å styrke forbindelsen mellom sine klubber i den hensikt å fremme interessene og idealene til soroptimistklubbene over hele verden. - å samarbeide med andre unioner for de samme formål - å stifte nye klubber - å sørge for at bestemmelsene i lovene overholdes. Artikkel IV Prinsipielle retningslinjer Prinsipielle retningslinjer 1. Det er Soroptimist Internationals formål å engasjere seg i internasjonale og nasjonale spørsmål som berører organisasjonens formål og programområder. Ved saker som berører politisk kontroversielle spørsmål mellom nasjoner, partipolitikk og religioner, skal Soroptimist International beholde en strengt nøytral stilling. Det er adgang til informasjon om religiøse og politiske spørsmål. Men partipolitisk og religiøs propaganda er ikke tillatt. Henvendelse til nasjonale og internasjonale organer 2 Ingen klubb eller union kan i soroptimismens navn henvende seg til andre lands regjeringssjefer, nasjonale eller internasjonale organer om kontroversielle spørsmål som kan skape ubehag eller virke skadelig for soroptimister i andre land. Soroptimister som ønsker å gi uttrykk for sitt engasjement, må rette sine henvendelser gjennom unionspresidenten til føderasjonspresidenten, som igjen henvender seg til SIpresidenten. Etter fullmakt fra SI-styret kan SI-presidenten ta passende initiativ i slike spørsmål. Artikkel V Representantskapet Sammensetning 1. Representantskapet er Unionens øverste myndighet. Det består av 2 delegater fra hver klubb (heretter benevnt representanter ), som velges i overensstemmelse med klubblovene. Hvis unionen består av mer enn 100 klubber, kan unionen bestemme at representantskapsmøtet bare skal bestå av en delegat fra hver klubb. Funksjoner 2. Representantskapets funksjoner er som fastlagt i Unionens lover og. Alle avgjørelser om Unionens virksomhet skal vedtas på representantskapsmøtet. Møter 3. (a) Representantskapsmøtet holdes innen juli måned. Styret, guvernørene, programansvarlig og lederne for de tekniske komiteer samt andre komitéledere deltar som rådgivere. Kun representantene har stemmerett. (b) Alle klubbmedlemmene i Unionen kan delta på representantskapsmøtet på betingelser som fremgår av vedtektene. Medlemmer som ikke er nevnt under foregående punkt, pkt. V 3(a), kan bare delta som observatører. De har talerett. (c) Andre representantskapsmøter skal holdes når presidenten eller minst 40 % av styremedlemmene eller minst 25 % av representantene anmoder om det. Datoen fastsettes av presidenten. (d) Med styrets samtykke kan presidenten innby enhver tillitskvinne til å delta i møtet som rådgiver. 15

16 VI Unionslover og Styret 2014 (e) Representantskapet er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er til stede. Hvis representantskapet ikke er beslutningsdyktig, kan unionspresidenten innkalle til et nytt møte. Dette møtet vil være beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte representanter. (f) Vedtak skjer ved håndsopprekning og simpelt flertall blant de fremmøtte representanter er tilstrekkelig. Valg skjer skriftlig og 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter er tilstrekkelig. Dersom det ikke oppnås 2/3 flertall skal ny avstemning holdes, hvor simpelt flertall blant de fremmøtte representanter er tilstrekkelig. Lovendringer og oppløsning av Unionen krever kvalifisert flertall, som fastsatt i artikkel XVI og XVII i Unionsloven. Avstemning via Post Skriftlig avstemning over enkeltsaker kan kreves av representantene. 4. I hastesaker kan unionsstyret beslutte å gjennomføre avstemning via post. I slike tilfeller vil kun stemmer innkommet innen tidsfristen telle i avstemningen. Fremgangsmåten skal være i samsvar med vedtektene. Prosedyre 5. Møteprosedyren, ledelse, innlevering av rapporter fra tillitskvinnene og avstemning via post, skal være i samsvar med vedtektene. Unionsstyret fastsetter dagsorden for R&L-møtet og bestemmer tidsfrist for innlevering av rapporter m.v. Forslag som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må være innkommet til unionssekretæren innen 1. januar. Klubbene skal ha mottatt dagsorden med bilag senest en måned før møtet. Det samme gjelder forslag til resolusjoner (fellesuttalelser), som først har aktualitet etter 1. januar. Forslag til spontanresolusjon skal fremsettes på representantskapsmøtet etter forutgående samtykke fra unionsstyret. Forslag skal legges frem for representantene ved begynnelsen av møtet. Ved møtets begynnelse velger representantskapet en møteleder. Artikkel VI Styret Administrativ og utøvende instans 1. Styret Styret er Unionens administrative og utøvende myndighet. Sammensetning 2. Styret består av presidenten, en eller flere visepresidenter, kasserer og sekretær. Innkommende president (President Elect), dersom hun allerede er valgt (art. VII pkt. 2), og den avgåtte president (Past President) kan være medlemmer av styret etter nærmere bestemmelse i vedtektene. Guvernørene skal inviteres til alle styremøtene, der de har rådgivende status. Forhenværende president er ikke medlem av styret. Styret skal ha 3 visepresidenter. 1. visepresident er fra hun er valgt, innstilt som kommende president. 2 og 3. visepresident er fra hun er valgt ansvarlig for de arbeidsoppgaver som unionspresidenten til enhver tid pålegger henne. President og 1. visepresident kan ikke tilhøre samme klubb. 3. visepresident, sekretær og kasserer bør være fra samme klubb som presidenten. Styret skal ha en suppleant som har rett til å møte, men uten stemmerett. Kandidater 3. En kandidat som blir foreslått av sin klubb til et verv på unionsplan, skal være eller ha vært tillitskvinne innen klubben, eller være eller ha vært klubbens representant. Dersom en representant blir medlem av unionsstyret, nedlegger hun sitt verv som representant. Hun blir avløst av en suppleant som ble valgt samtidig med henne, og som står hennes funksjonstid ut eller inntil klubben velger en ny representant. 16

17 VII Unionslover og Presidenten og visepresidentene 2014 Supplering av styremedlemmer 4. Et styremedlem som ikke har noen suppleant og som ikke er i stand til eller villig til å fortsette i sitt verv, skal avløses som fastsatt i vedtektene. I tilfelle av at et annet medlem av styret enn presidenten blir forhindret i å utøve sin funksjon, trer 3. visepresident inn i vedkommendes funksjon. Suppleanten trer da inn i styret som 3. visepresident. Funksjonstid 5. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. De kan ikke gjenvelges til det samme verv, med unntak av kasserer, som kan gjenvelges en gang. Medlemmer, som er gått ut av styret, kan først gjenvelges etter to år til det samme verv. Sekretæren velges av presidenten. Valget må godkjennes av representantskapsmøtet. Unionsstyret velges på Unionens representantskapsmøte i de år som ender på odde tall. Arbeidsoppgaver 6. Styret skal behandle Unionens løpende saker. Styrets hovedoppgaver er: (a) å holde direkte kontakt med klubbstyrene og koordinere felles virksomhet. (b) å forberede saker som skal behandles og avgjøres av representantskapet. (c) å fremlegge et årlig regnskap og budsjett, eller et toårsbudsjett, samt fremlegge rapporter fra tillitskvinnene, til representantskapsmøtet for godkjenning. (d) å fremlegge guvernørrapporten for representantskapet (e) å godkjenne dannelsen av nye klubber. Unionsstyret er ansvarlig for at alle tillitskvinner har ajourførte og til enhver tid. Møter 7. (a) Styret skal holde minst 4 ordinære møter i løpet av året. Ekstraordinære møter holdes når presidenten eller 40 % av styremedlemmene ber om det. (b) Fremgangsmåte, regler for avstemning og beslutningsdyktighet er som fastsatt i vedtektene. Unionsstyret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har unionspresidenten dobbelstemme. I tillegg til ordinære styremøter skal unionsstyret innkalle til minst 2 utvidede unionsstyremøter (UU-møter) pr. år, hvorav ett avholdes i forbindelse med representantskapsmøtet. Til disse møtene skal guvernørene, programansvarlig, lederne av tekniske komiteeer (ekstensjonskomite, finanskomite og lov- og vedtektskomite) innkalles. Guvernørsuppleantene skal innkalles til minst ett UUmøte. I tillegg kan redaktøren av Soroptima, unionens informasjonsmedarbeider, en av unionens nettansvarlige, landssekretæren samt øvrige tillitskvinner på unions-, føderasjons- og SI-nivå innkalles. UU-møtene behandler sakene til representantskapsmøtet og andre aktuelle saker. UU representantene har rådgivende status overfor Unionsstyret. Artikkel VII Presidenten og visepresidentene President, 1. Presidenten representerer Unionen utad, både juridisk og økonomisk. Valgår 2. Presidenten kan velges et eller to år forut for det året da hun tiltrer, for øvrig som fastsatt i vedtektene. Se vedtektene til artikkel VI pkt

18 Unionslover og SI Norgesunionen VIII Kasserer 2014 IX Sekretær 2014 X Komiteer og programansvarlig 2014 Innkalling til møte 3. Presidenten forbereder dagsorden for styre- og representantskapsmøter. Sistnevnte dagsorden skal godkjennes av styret og sendes deltakerne i god tid. Presidenten fastsetter tid for og godkjenner innkallingen til slike møter. Guvernørmøte 4. Presidenten kan være til stede på Føderasjonens guvernørmøter med rådgivende status. Rapport til Føderasjonen 5. Presidenten sender årsrapport om sin union til føderasjonspresidenten med kopi til sekretariatet i Geneve (SIEHQ). Rapporten må være mottatt av føderasjonssekretæren ikke senere enn to måneder før det tillyste guvernørmøte, hvis ikke føderasjonspresidenten setter en annen frist. Hvis denne forpliktelsen ikke blir overholdt, kan det medføre økonomiske konsekvenser som utestengelse fra økonomisk støtte. Visepresidentene 6. Visepresidentene utfører de arbeidsoppgaver som presidenten overdrar dem. Hvis presidenten ikke er i stand til å utøve sitt verv, skal visepresidenten eller, hvis det er flere enn en, 1. visepresident tre inn istedenfor henne inntil hun gjenopptar sitt verv, eller inntil innkommende president tiltrer. Antall visepresidenter fastsettes i vedtektene. Se til artikkel VI pkt. 2. Artikkel VIII Kasserer Funksjoner 1. Kassereren er Unionens økonomisjef og utfører dessuten andre plikter som er forbundet med hennes verv, eller de plikter som presidenten eller unionsstyret overdrar til henne. Regnskap og budsjett Betaling av føderasjonskontingent 2. Kassereren skal fremlegge et årlig regnskap og et budsjett for det kommende året. Dersom unionsstyret beslutter det, eller nasjonal lovgivning krever det, skal det utarbeides et to-årsbudsjett i samarbeid med Finanskomiteen til etterfølgende godkjenning av unionsstyret før endelig godkjenning på representantskapsmøtet. 3. Kassereren skal innen 1. september hvert år underrette føderasjonssekretæren og føderasjonskassereren om medlemstallet pr. 30. juni, og oversende skyldig kontingent til Føderasjonen ikke senere enn 30. november samme år. Artikkel IX Sekretær Oppnevning 1. Presidenten oppnevner sekretæren som godkjennes på representantskapsmøtet. Funksjoner 2. Sekretæren er presidenten behjelpelig i unionsarbeidet og utfører alle oppgaver som tilligger hennes verv, slik de blir pålagt henne av styret eller av presidenten. Artikkel X Komiteer og programansvarlig Komiteer 1. Unionen skal - i likhet med Føderasjonen - ha 3 tekniske komiteer, programansvarlig og assisterende programansvarlig. Disse skal ha samme formål og antall medlemmer som nevnt i artikkel XI og XII i Føderasjonens lover, nemlig: Tekniske komiteer: a) Ekstensjonskomité b) Finanskomité c) Lov- og vedtektskomité. 18

19 Unionslover og SI Norgesunionen Forts. X 2014 Ekstensjonskomiteen består av leder og 2 medlemmer. Av disse tre bør minst ett medlem være under 45 år. Ekstensjonskomiteens oppgave er å danne nye klubber og utøve en aktiv rolle i ekstensjonsarbeidet gjennom handlingsplaner og oppfølging av klubbene gjennom distriktskontaktene». Lederen for ekstensjonskomiteen bør ha vært representant til Unionen. Utgiftene til ekstensjonsarbeidet dekkes av Unionen. Finanskomiteen skal ha 3 medlemmer - fungerende og forrige unionskasserer pluss et valgt medlem. Finanskomiteen skal - utarbeide budsjettforslag for Unionen, - være rådgivende for unionsstyret i administrasjon og disponering av Unionens midler og fonds. Lovkomiteen skal ha leder og 2 medlemmer, alle fortrinnsvis fra samme klubb eller distrikt. Ett av medlemmene - fortrinnsvis lederen - skal møte på Unionens representantskapsmøter. Komiteen skal arbeide i nær kontakt med guvernørene. Ett av medlemmene bør være jurist. Lovkomiteen skal - forelegges og gi uttalelse i alle saker som angår endringer i lover eller, og forøvrig i alle saker som unionsstyret finner grunn til å forelegge dem, - tolke lover og etter anmodning fra unionsstyret eller klubbmedlemmer, - utarbeide mandat for andre komiteer. Ved langvarig forfall hos et medlem av en av de tekniske komiteer, kan Unionsstyret ved behov, utnevne en vararepresentant. Kandidater 2. Klubbene foreslår kandidater til ovenstående verv, og disse velges som fastsatt i artikkel XII. Funksjonstid 3. Funksjonstiden for komitéledere, medlemmer og programansvarlig/assisterende programansvarlig skal være 2 år, med mulighet for gjenvalg en gang, når dette fremgår av vedtektene. Ex officio medlemmer (spesialoppnevnt medlem) Samarbeid med føderasjonen 4. a) Unionspresidenten, eller et styremedlem utpekt av henne, er ex officio medlem av komiteene 1.a) og 1.c). Kassereren er ex officio medlem av komité 1.b). b) Et ex officio medlem har kun rådgivende status. For komiteene a) og c) kommer kontaktmedlemmet fra unionsstyret i tillegg til de 3 valgte medlemmer. 5. Lederne for de tekniske komiteer og programansvarlig skal fungere som kontaktledd til tilsvarende ledere og programansvarlig på føderasjonsnivå. Andre komiteer 6. Unionen kan nedsette andre komiteer, ad hoc eller av annen art. Lovkomiteen utarbeider mandat for disse komiteene. Mandatet godkjennes av unionsstyret før det fremlegges for representantskapet til endelig godkjenning. 19

20 X X1 Unionslover og Komiteer og programansavarlig Guvernører og guvernørsuppleanter 2014 Stavanger Unionen har i tillegg følgende faste verv: a) Landssekretær. Hun velges med suppleant fra samme klubb. Landssekretæren bør ikke velges samme år som unionspresidenten. Landssekretæren kan være representant for sin klubb. b) Redaksjonskomité på minst 3 medlemmer for Norsk Soroptima. Redaksjonen konstituerer seg selv. c) Valgkomité - se til art. XII pkt. 3. d) Suppleant til unionsstyret - se til artikkel VI pkt. 2. e) Distriktskontakter, se Retningslinjer for ekstensjonsarbeidet. f) Styret for Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør g) Informasjonsmedarbeider. For arbeidet gjelder egne retningslinjer. h) Tre medarbeidere til en nettredaksjon, hvorav en fungerer som redaktør. For nettredaksjonen gjelder egne retningslinjer. Alle valg skjer på representantskapsmøtet for 2 år med adgang til gjenvalg en gang. Alle tillitskvinner får dekket sine utgifter til porto og telefon. For reiseutgifter vises det til reisereglementet. Artikkel XI Guvernører og guvernørsuppleanter Valg 1. (a) I samsvar med bestemmelsene i artikkel IV i Føderasjonens lover velges 2 medlemmer fra forskjellige klubber som guvernører og to som guvernørsuppleanter. De kandidater som blir foreslått, skal være/ eller ha vært tillitskvinner i Unionen. Funksjonstid 2. (a) Guvernørenes og guvernørsuppleantenes funksjonstid er 2 år, således at en guvernør og en guvernørsuppleant velges hvert år. Det er anledning til gjenvalg i ytterligere en periode, dersom vedtektene fastsetter det. Innen hennes funksjonstid er utløpt, kan en guvernørsuppleant velges til å etterfølge en guvernør, som nærmere bestemt i vedtektene. En guvernør eller guvernørsuppleant velges for 2 år, gjenvalg kan skje unntaksvis. Suppleanten kan velges til guvernør før hennes periode som suppleant er utløpt. En guvernør kan etter endt funksjonstid ikke velges til guvernørsuppleant før minst 2 år er gått. (b) På det første konstituerende møte for en ny union skal en av guvernørene bli valgt for 1 år og den andre for 2 år. Det samme gjelder for guvernørsuppleantene. Guvernør - Kun ett verv 3. En guvernør kan ikke, i løpet av sin funksjonstid inneha andre verv på noe nivå i SI. Dersom hun blir valgt til et annet verv før funksjonstiden er utløpt, skal hun fratre som guvernør fra det tidspunkt hun tiltrer sitt nye verv. I slike tilfelle skal hennes guvernørsuppleant overta guvernørvervet inntil ny guvernør er valgt. I slikt tilfelle skal hennes verv kun vare ut funksjonstiden til den guvernør hun erstatter. Dersom guvernørsuppleanten blir valgt til et annet verv før hennes funksjonstid er utløpt, skal hun fratrer som suppleant. I disse tilfellene skal suppleanten fungere ut perioden. Det er intet til hinder for at suppleanten deretter blir valgt til guvernør. For guvernørens plikter og rettigheter vises til egne. 20

21 Unionslover og SI Norgesunionen XII Valg 2014 XIII Finanser 2014 Deltakelse på Unionens møter 4. Guvernørene skal delta på alle Utvidede Unionsstyremøter og representantskapsmøter. Guvernører som Unionens representanter 5. Guvernørene deltar på Føderasjonens guvernørmøter og fremlegger Unionens syn på saker oppført på dagsordenen. Dersom det reises saker som ikke er ført opp på dagsordenen, avgjør guvernørene om de vil be om utsettelse inntil de har rådført seg med sin union. Guvernørsuppleanten bør være til stede på ett guvernørmøte i løpet av sin funksjonstid. Hennes utgifter dekkes av Unionen. Rapport 6. Guvernørene fremlegger skriftlig rapport for unionsstyret senest to måneder etter guvernørmøtet. Artikkel XII 1. Valg Sted Valg av alle Unionens tillitskvinner, guvernører og guvernørsuppleanter finner sted på representantskapsmøtet. Skriftlig valg 2. Alle valg skjer skriftlig, og 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter er tilstrekkelig. Dersom det ikke oppnås 2/3 flertall skal ny avstemming holdes hvor simpelt flertall er tilstrekkelig. Dersom kun en kandidat stiller til valg, kreves et absolutt flertall blant de fremmøtte representantene (50 % + én). Fremgangsmåte 3. Nominering av kandidater og valg skjer i overensstemmelse med vedtektene. Forarbeidet til valgene gjøres av valgkomiteen. Denne består av de to sist avgåtte unionspresidenter samt et medlem som velges av representantskapet for 2 år. Den først avgåtte unionspresidenten er valgkomiteens leder. Valgkomiteens tredje medlem kan gjenvelges en gang. Det valgte medlem kan tilhøre samme klubb som et av de andre medlemmene. Valgkomiteen forespør klubbene om å overta unionsansvaret etter en modifisert ansiennitetsliste, som tidligere er vedtatt av representantskapet. Den klubb som påtar seg vervet, sender sitt forslag på sammensetningen av nytt unionsstyre til valgkomiteen. Forslag til valg av andre tillitskvinner sendes også til valgkomiteen. Kandidatene må være forespurt og villige. Alle forslag må inneholde kandidatenes navn og vita, og må være innkommet til valgkomiteen innen 20. januar. Kandidatenes navn og vita sendes ut til representantene før representantskapsmøtet. I tilfelle hvor et valgkomitémedlem selv er foreslått som kandidat til tillitsverv på unionsplan, skal dette medlem erstattes av et medlem av unionsstyret som tiltrer valgkomiteen i denne sak. Artikkel XIII Finanser Midler 1. Unionens midler består av den årlige kontingent innbetalt for det antall klubbmedlemmer som er registrert pr. 30. juni. Kontingent og gebyr 2. Størrelsen på kontingent og gebyr fastsettes på representantskapsmøtet, idet man tar hensyn til føderasjonsgebyret. 21

22 Unionslover og SI Norgesunionen XIV Nye klubber 2014 XV Unionens representanter og 2014 observatører XVI Lov- og vedtektsendring 2014 Norgesunionens egne prosjekter 3. Penger som er samlet inn av Unionen til egne prosjekter, holdes adskilt fra Unionens midler. Det kjøpes fast revisortjeneste for revisjon av regnskapene for Norgesunionen i statsautorisert revisjonsfirma, fortrinnsvis soroptimisteid. Artikkel XIV Nye klubber Kriterier 1. Charter kan gis til en klubb som har minst 18 medlemmer som oppfyller kriteriene for medlemskap i henhold til klubblovenes artikkel V pkt. 1 b (I). Stiftelse 2. a) Unionsstyret godkjenner dannelsen av en ny klubb innenfor Unionens område etter at det har fått seg forelagt ekstensjonskomiteens utredning. Presidenten sender en liste over foreslåtte medlemmer av den nye klubben og deres vita til føderasjonspresidenten og lederen for Føderasjonens ekstensjonskomite, i samsvar med artikkel VII pkt. 2 i Føderasjonens. b) Unionens ekstensjonskomité må så snart som mulig melde fra til eksisterende klubb om opprettelse av en ny klubb innenfor den eksisterende klubbs geografiske område. c) Eksisterende klubber kan bestemme seg for å danne en ny klubb ved å dele seg, forutsatt at de beholder minst tjuefem medlemmer og at de ikke overfører mer enn fem til ti prosent av sine medlemmer til den nye klubben. d) Et medlem av en eksisterende klubb som velger å bli stiftelsesmedlem (a founding member) av den nye klubben, beholder sitt medlemskap i samsvar med artikkel V pkt 2b i Klubblovene. Charter 3. Enhver ny klubb skal ha rett til et charter som fastsatt i artikkel XIV pkt. 4 i Føderasjonens lover. Klubbnavn 4. Klubbens geografiske beliggenhet skal inngå i klubbens navn. Artikkel XV Unionens representanter og observatører I overensstemmelse med artikkel XVI pkt. 4 og 5 i Føderasjonens lover skal representantskapet et år før SI Convention finner sted, velge: a) en unionsrepresentant, som møter på det SI styremøte som blir avholdt samtidig med SI Convention. Kandidater til vervet er: President, innkommende president, den avgåtte president, medlemmer av styret eller en av guvernørene eller tidligere guvernører. b) et annet medlem som silent observer på ovennevnte møte, etter Føderasjonens anmodning. Fremgangsmåten ved valg til vervene a) og b) er beskrevet i artikkel XII ovenfor. c) Unionsrepresentanten skal gi rapport til det første representantskapsmøtet etter SI Convention Artikkel XVI Lov- og vedtektsendring Endringsforslag 1. Forslag til endring av Unionens lover kan fremsettes når som helst i løpet av året. Slike 22

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2014 Ajourført utgave pr 1.10.2015 1 INNHOLD UNIONSLOVER OG -VEDTEKTER Artikkel I Generelle bestemmelser... 4 Artikkel II

Detaljer

Bergen Soroptimistklubb

Bergen Soroptimistklubb Bergen Soroptimistklubb LOVER, Klubbens lover, bygger på lover, og retningslinjer for Soroptimist International Norgesunionen Pr. oktober 2008. Ajourført pr. 10.2013 (se nedenfor og http://soroptimistnorway.no/hvem-er-vi/lover-og-.aspx)

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2008 Ajourført utgave pr. 1.10.2014 1 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og VEDTEKTER for NORGESUNIONEN Pr. 1. oktober 2014 Ajourført utgave pr. 1.sep. 2017 1 INNHOLD Forklaringer..3 UNIONSLOVER OG -VEDTEKTER Artikkel I Generelle

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser LOVER FOR NORSK MINIATYRHUND KLUBB Lover for Norsk Miniatyrhund Klubb stiftet 14.mars 1974. Vedtatt av årsmøtet den 14.03.1974 med senere endringer, senest av 23.04.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel

Detaljer

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARTIKKEL I NAVN Avdelingens navn skal være Arctic Roost, norsk avdeling av The Association of Old Crows (AOC). Artikkel II Formål Formålet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AVSNITT 1. FORMÅL VIRKE MEDLEMMER 1. Formål og virke Amcar Follo skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Stiftelsesdato: 22.03.1965 Første revisjon: 11.03.1971 Annen revisjon:

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

LOVER FOR NORSK RADIO REL Æ LIGA

LOVER FOR NORSK RADIO REL Æ LIGA LOVER FOR NORSK RADIO REL Æ LIGA Vedtatt på generalforsamlingen 11. august 1990 med endringer vedtatt 10.8.1991, 8.8.1992, 10.8.1996, 16.8.1997, 7.8.1999, 11.8.2001, 10.8.2002, 7.8.2004, 6.8.2005, 12.8.2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER.

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER. BERGENS ARKITEKTFORENING Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund VEDTEKTER Mars 1991 KAP. 1 FORENINGEN Alminnelige bestemmelser 1.01 Bergens Arkitektforening, BAF, er en del av Norges Arkitekters Landsforbund,

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet GRUNNREGLER for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet Vedtatt Generalforsamling august 2014 The Constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad 1 NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning.

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning. VEDTEKTER for JARLSBERG ROTARYKLUBB vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november 2008. Paragraf 1. Innledning. Klubben er tilsluttet Rotary International og underlagt dets lover. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER (sist endret 2. juni, 2010) Artikkel 1 Valg av styre og tillitsmann 1. Valgkomitéen innstiller overfor Klubben forslag på President for Rotary-året som begynner om ca.

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer