SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN"

Transkript

1 SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2008 Ajourført utgave pr

2 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse La oss være villige til å hjelpe og tjene La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar 2

3 INNHOLD Forklaringer..4 KLUBBLOVER OG -VEDTEKTER Artikkel I Generelle bestemmelser... 5 Artikkel II og landets lovverk... 5 Artikkel III Formål... 5 Artikkel IV Prinsipielle retningslinjer... 6 Artikkel V Medlemskap... 6 Artikkel VI Medlemskategorier og -kontingent...7 Artikkel VII Venner av klubben... 8 Artikkel VIII Opphør av medlemskap... 8 Artikkel IX Styret... 9 Artikkel X Klubbmøter Artikkel XI Programansvarlig og komiteer Artikkel XII Finanser Artikkel XIII Representasjon på unionsnivå Artikkel XIV Nominering av kandidater Artikkel XV Lov- og vedtektsendring Artikkel XVI Oppløsning Artikkel XVII Voldgift og forlik UNIONSLOVER OG -VEDTEKTER Artikkel I Generelle bestemmelser Artikkel II og landets lovverk Artikkel III Formål og funksjon Artikkel IV Prinsipielle retningslinjer Artikkel V Representantskapet Artikkel VI Styret Artikkel VII Presidenten og visepresidentene Artikkel VIII Kasserer Artikkel IX Sekretær Artikkel X Komiteer og programansvarlig Artikkel XI Guvernører og guvernørsuppleanter Artikkel XII Valg Artikkel XIII Finanser Artikkel XIV Nye klubber Artikkel XV Unionens representanter og observatører Artikkel XVI Lov- og vedtektsendring Artikkel XVII Oppløsning Artikkel XVIII Voldgift Artikkel XIX Reiseutgifter og diett Artikkel XX Medlemsfortegnelse RETNINGSLINJER Reisereglementet Reisefordelingen Statutter for Norsk Soroptima Representantenes plikter og rettigheter Guvernørenes plikter og rettigheter Retningslinjer for unionens programansvarlig og ass. programansvarlig Retningslinjer for klubbenes programansvarlig og ass. programansvarlig Retningslinjer for landssekretæren Retningslinjer for ekstensjonsarbeidet Retningslinjer for distriktskontaktene Retningslinjer for distriktsmøtene for Norske Soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør Retningslinjer for studiestipend Retningslinjer for kontakten mellom SI Norgesunionen og FN-sambandet 43 Retningslinjer for unionens informasjonsmedarbeider 44 Retningslinjer for unionens nettansvarlige Retningslinjer for klubbenes nettansvarlige og hjemmeside Retningslinjer for valgkomiteen Retningslinjer for Norgesunionens prosjektpris INFORMASJON OM VEDTAK PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET Se også under Om oss 3

4 FORSKJELL MELLOM LOV VEDTEKT FORKLARINGER Lover (i sort skrift) Kan endres hvert sjette år. Forslag til endringer fremsettes de første fire årene (sist endret med virkning fra ) (i rød skrift) Kan endres hvert år. Retningslinjer Disse kan endres på hvert representantskapsmøte. FLERTALLSFORMER VED VOTERING Simpelt flertall når et forslag har fått mindre enn halvparten av de avgitte stemmer, men flere enn hvert av de andre forslagene. Absolutt flertall når et forslag har fått flere stemmer enn alle de andre til sammen (50% + 1). Blanke stemmer er avgitte stemmer. Kvalifisert flertall når et forslag har oppnådd et bestemt antall stemmer i forhold til de avgitte, f. eks. 2/3 eller 3/4 av avgitte stemmer. NORGESUNIONEN Unionspresident UU R&L Representanter Ekstensjonskomité Ad hoc-komitéer Ex officio medlem EUROPAFØDERASJONEN SIE SIE HQ SIE Constitution and By-laws Guvernørmøte SIE Congress ØVRIGE FØDERASJONER SI/A SI/GBI SI/SWP HOVEDORGANISASJONEN SI SI Convention Leder av Norgesunionen og Unionsstyret. Ansvarlig redaktør av Norsk Soroptima. Ansvarlig for Norgesunionens hjemmeside. Hovedansvarlig for Norgesunionens prosjekter og temaer. Innehar Norgesunionens kontaktadresse pr. brevpost og e-post. Utvidet Unionsstyremøte. Norgesunionens tillitskvinner innkalles til møte 2, helst 3 ganger pr. soroptimistår. UU er et rådgivende, ikke besluttende organ. Representantskaps- og landsmøte. Representantskapsmøtet er Norgesunionens generalforsamling. Klubbenes 2 valgte deltakere til Norgesunionens Representantskapsmøte. Komité for opprettelse av nye klubber i Norgesunionen. Ekstensjonskomiteens leder er leder for distriktskontaktene. En midlertidig nedsatt komite for å behandle en bestemt sak for deretter å bli oppløst. Kan oppnevnes unionsstyret og/el. R-møtet Et spesialoppnevnt medlem i en komité, oppnevnt av unionspresidenten. Soroptimist International Europaføderasjonen Europaføderasjonens hovedkontor i Genève Europaføderasjonens lover og. Lovendringer vedtas hvert 6. år på guvernørmøtet. Neste gang i SIE Guvernørmøte. Holdes hvert år for unionenes guvernører. Europaføderasjonens generalforsamling. SIE Kongress hvert 4. år. For alle medlemmer. Neste gang i 2013 i Berlin. Soroptimist International Amerikansk føderasjon Soroptimist International Britisk/Irsk føderasjon Soroptimist International Syd-vest Stillehavsføderasjon Soroptimist International. Hovedkontor i Cambridge, England. SI Convention. Organisasjonens internasjonale møte hvert 4 år. For alle medlemmer. Neste gang i 2015 i Istanbul, Tyrkia. 4

5 Art. Klubblover og SI Norgesunionen I Generelle bestemmelser 2008 Lover II og landets lovverk 2008 III Formål 2008 KLUBBLOVER OG -VEDTEKTER (Lover vedtatt på guvernørmøtet mars 1979 med endringer; senest vedtatt i Warszawa juli 2008 med ikrafttreden 1. oktober vedtatt på Unionens representantskapsmøte 1982 med endringer; senest i 2010.) Artikkel I Navn 1. Generelle bestemmelser a) Klubbens navn er Soroptimistklubb (heretter benevnt klubben ). På engelsk: Soroptimist International Club of b) Klubbens navn skal vise til dens geografiske beliggenhet c) Navneendring må godkjennes av Føderasjonspresidenten etter forespørsel fra Klubben og Unionspresidenten. Soroptimist International Klubben, medlem av Unionen 2. Klubben er stiftet i samsvar med bestemmelsene i artikkel IV pkt. 2 i lovene for Soroptimist International, og fikk sitt charter den..., som er stiftelsesdatoen. 3. Klubben er medlem av Soroptimist International of Norway, heretter benevnt Unionen, som er medlem av Soroptimist International of Europe (heretter benevnt Føderasjonen ). Klubben, en ideell 4. Klubben skal være en ideell organisasjon; en NGO organisasjon Sete 5. Klubbens sete skal være presidentens bopel eller en permanent adresse, fastlagt i vedtektene. Emblem 6. Klubben bruker Soroptimist Internationals emblem og identitetskort. Soroptimiståret 7. Soroptimiståret begynner 1. oktober. Artikkel II 1. og landets lovverk Hvis ikke annet er fastsatt i unionsvedtektene, skal klubben vedta egne for gjennomføringen av klubblovenes bestemmelser. Det er en forutsetning at slike klubb ikke strider mot klubblovene, lovene for Unionen, Føderasjonen eller Soroptimist International. Landets lovverk 2. Etter forespørsel fra Unionen, godkjenning fra Føderasjonen og basert på enstemmig innstilling fra Unionens og Føderasjonens Lovkomité, skal enhver vedtekt i denne loven, som er i strid med tvingende rettsregler i nasjonal lovgivning, tilpasses. Vedtektene til klubblovene vedtas på representantskapsmøtet og gjelder for alle norske klubber Artikkel III Formål 1. Formål Soroptimist International, en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, er en global stemme for kvinner gjennom bevisstgjøring, formidling og handling. Klubben skal arbeide for soroptimismens formål som beskrevet i Artikkel II i lovene til Soroptimist International, nemlig: - bedring av kvinners stilling, - høy etisk standard, - menneskerettigheter for alle, - likhet, utvikling og fred; 5

6 Art. Klubblover og SI Norgesunionen IV Prinsipielle retningslinjer 2008 Lover V Medlemskap 2008 Gjennom et globalt nettverk av medlemmer og internasjonale partnerskap, skal soroptimister oppfordre til handling og skape muligheter til endring av kvinners og jenters liv. Klubben forplikter seg til å: - yte service til lokale, nasjonale og internasjonale samfunn; - delta aktivt når det treffes avgjørelser på alle nivå i samfunnet. Prinsipielle retningslinjer 1. Artikkel IV Prinsipielle retningslinjer De prinsipielle retningslinjene for Soroptimist International er: Det er Soroptimist Internationals formål å engasjere seg i internasjonale og nasjonale spørsmål som berører organisasjonens formål og programområder. Ved saker som berører politisk kontroversielle spørsmål mellom nasjoner, partipolitikk og religioner skal Soroptimist International beholde en strengt nøytral stilling. Det er adgang til informasjon om religiøse og politiske spørsmål. Men partipolitisk og religiøs propaganda er ikke tillatt. Henvendelse til Nasjonale og internasjonale organer Medlemskap I annen organisasjon 2. Ingen klubb eller union kan i soroptimismens navn henvende seg til andre lands regjeringssjefer, nasjonale eller internasjonale organer om kontroversielle spørsmål som kan skape ubehag eller virke skadelig for soroptimister i andre land. Soroptimister som ønsker å gi uttrykk for sitt engasjement, må rette sine henvendelser gjennom sine klubber og unionspresidenten til føderasjonspresidenten som igjen henvender seg til SI-presidenten. Etter fullmakt fra SI-styret kan SI-presidenten ta passende initiativ i slike spørsmål. 3. Klubben som enhet kan ikke bli medlem i annen organisasjon, med unntak av det lokale kvinneråd. Medlemskapet skal godkjennes av unionsstyret. Enhver meningsytring i soroptimistenes navn krever unionsstyrets godkjenning. På Representantskapsmøtet 2008 ble det vedtatt retningslinjer for kontakten mellom Norgesunionen og FN-sambandet. Artikkel V Medlemskap Valgbarhet 1. For å kunne velges som medlem skal en kandidat oppfylle følgende betingelser: (a) være over 21 år. (b) (i) være i inntektsgivende yrke eller ha en funksjon av lignende art og med lignende ansvar, innbefattet husmoryrket, men ikke innbefattet politisk virksomhet. eller (ii) nylig ha trukket seg tilbake fra arbeidsmarkedet eller være midlertidig eller permanent uten arbeid eller virksomhet som beskrevet under pkt. (i) eller (iii) nylig ha påbegynt en yrkeskarriere som beskrevet under pkt. (i) Når det gjelder pkt. (ii) og (iii) må klubbene rette seg etter artikkel XVII pkt e) og f) i Unionslovene. Disse influerer ikke på valgbarheten for medlemskap, men kan få innvirkning på mulighetene til å godta nye medlemmer i en eksisterende klubb i forhold til sammensetningen av medlemmene i klubben. 6

7 SI Norgesunionen Lover Art. VI Klubblover og Medlemskategorier og kontingent 2008 Fadderskap 2. Medlemskap oppnås bare gjennom innbydelse fra klubben ved forslag fra 2 soroptimister, hvorav 1 må være medlem av vedkommende klubb og i overensstemmelse med fremgangsmåten fastsatt i vedtektene. Hvis ingen av klubbens medlemmer protesterer, er det foreslåtte medlem godkjent. Klubbene må i den forbindelse også rette seg etter art. XVII pkt. e) og f) i Unionslovene, jfr. art V pkt. 1 b), pkt (ii) og (iii). Eller: Dersom et medlem skifter bosted midlertidig eller varig har hun rett til overflytting til en annen Klubb. Forslag om nye medlemmer sendes styret. Det skal inneholde kandidatens vita og være underskrevet av forslagsstillerne. Hvis styret finner at kandidaten kan tas opp i henhold til de krav som gjelder om alder og yrkesmessig mangfold, legges forslaget frem for alle klubbens medlemmer. Eventuell protest som må være skriftlig begrunnet, må forelegges styret innen 14 dager. Det skal spesielt tungtveiende grunner til for å avvise et forslag på nytt medlem. Kommer ingen protest er kandidaten godkjent. Hun informeres om klubbens regler og virksomhet og spørres om hun er interessert i medlemskap. Dersom det kommer protest, og styret finner den urimelig, bør den som protesterer innkalles til drøfting av saken med styret. Kommer de under drøftingene ikke til enighet, bes den som protesterer etter en uke gi styret beskjed om protesten opprettholdes. Om den opprettholdes, informeres klubben om at kandidaten ikke er godkjent. Alt forarbeid med innvotering av nye medlemmer skal behandles strengt konfidensielt. Kandidaten skal ikke kontaktes før klubben har godkjent henne. Eventuelle protester skal ikke navngis utenfor klubbstyret. Forarbeidet skal ikke protokolleres. Alle dokumenter vedrørende innvotering av nye medlemmer skal tilintetgjøres. Om klubbmedlemmene kontaktes av kvinner som er interessert i medlemskap, henvises vedkommende til klubbens ekstensjonskomite eller klubbstyret. Etter et orienterende møte kan vedkommende foreslås som medlem etter gjeldende retningslinjer. Klassifikasjon 3. Medlemskap i en klubb er åpent for alle yrker og/eller næringer. Hvert yrke og /eller næring skal være representert med ett aktivt medlem. Etter 5 års aktivt medlemskap kan det tas opp et nytt medlem fra samme yrke og/eller næring. Det er alltid tillatt å skifte klubb dersom man har en god begrunnelse. Artikkel VI Medlemskategorier og kontingent Kategorier 1. Klubbmedlemmene inndeles i følgende kategorier: (a) aktive medlemmer, dvs. 1. medlemmer som er opptatt i klubben i samsvar med betingelsene i artikkel V pkt.1, inklusive aktive medlemmer som er overflyttet fra andre klubber og medlemmer som har skiftet yrke eller næring, selv om deres klassifikasjon allerede er opptatt. 2. aktive medlemmer som har forlatt klubbens geografiske område og er bosatt på et sted hvor det ikke finnes noen klubber, forutsatt at de oppfyller alle de forpliktelser som påligger et vanlig klubbmedlem. (b) seniormedlemmer, dvs. aktive medlemmer som har fylt 75 år. Valgbarhet for tillitsverv 2. (a) aktive medlemmer kan velges til tillitsverv på alle soroptimistplan. Funksjonstiden må avsluttes før medlemmet får status som seniormedlem. 7

8 Art. Klubblover og SI Norgesunionen VII Venner av klubben 2008 Lover VIII Opphør av medlemskap (b) seniormedlemmer kan velges til tillitsverv på klubbplan, med unntak av presidentvervet, og til slike tillitsverv på unionsplan som fastsatt i unionsvedtektene, dog ikke til tillitsverv som medfører representasjon. (c) antall seniormedlemmer i klubbens styre skal ikke overstige 2. Medlemskontingent omfatter: Unionskontingent Klubbkontingent Alle medlemmer betaler lik kontingent til Unionen. Klubbkontingenten fastsettes fritt av klubben. Artikkel VII Venner av klubben Kvalifikasjoner 1. Uansett bestemmelsene i artikkel V pkt. 1 kan klubben ta opp kvinner som er fremragende personligheter eller har utmerket seg innen aktiviteter som ligger innenfor soroptimismens formål (heretter kalt venner av klubben ). Antall venner må ikke overstige 10 % av klubbens medlemstall. Fremgangsmåte ved opptak Begrenset valgbarhet 2. Venner av klubben opptas som fastlagt i artikkel V pkt Venner av klubben har stemmerett og kan velges til tillitsverv på klubbplan, unntatt vervene som president eller representant til Unionen. Kontingent 4. Venner av klubben betaler kontingent som fastsatt i artikkel XII. Artikkel VIII Opphør av medlemskap Grunner 1. Medlemskap i klubben opphører på følgende måter: (a) Ved klubbvedtak når vedkommende medlem - unnlater å være til stede på det antall klubbmøter som er fastsatt i artikkel X pkt. 4 i disse lovene, - unnlater å betale kontingent, - unnlater å oppfylle andre bestemmelser i lovene og vedtektene. Et medlem som føler seg forurettet på grunn av en slik beslutning, kan henvende seg til Unionens voldgiftskomité for å få en endelig avgjørelse. (b) Ved at et medlem frasier seg sitt medlemskap. Fravær fra møter i egen klubb kan oppveies ved deltakelse i andre klubbers møter. Ved besøk i utenlandske klubber skal identitetskort fra egen klubb forevises. Fraskrivelse av medlemskap må skje skriftlig. Fremgangsmåte 2. Fremgangsmåten ved opphør av medlemskap skal være i overensstemmelse med vedtektene. Før en sak om opphør av medlemskap behandles av klubben, skal styret be vedkommende medlem om en redegjørelse for forholdet. Gjenopptak 3. Uavhengig av grunnen til at et medlemskap opphører, kan vedkommende gjenopptas etter de vanlige opptaksregler, men ikke før tre år er gått. 8

9 Art. Klubblover og SI Norgesunionen IX Styret 2008 Lover X Klubbmøter Artikkel IX Styret Sammensetning 1. a) Styret er klubbens administrative ledelse. Styret består av president, visepresident(er), sekretær, kasserer, såvel som andre medlemmer som bestemt i vedtektene. Styret skal ha 5 medlemmer. I tillegg til de ovenfor nevnte skal det derfor velges ett styremedlem. Videre velges to suppleanter. b) Presidenten representerer Klubben utad, både juridisk og økonomisk. Dersom Presidenten ikke kan utføre sine plikter, skal 1. visepresident erstatte henne. Funksjonstid: Eksisterende klubber Klubbpresidenten skal sørge for at Lover og holdes à jour til enhver tid. 2. (a) Styremedlemmenes funksjonstid er to år. De kan ikke gjenvelges til det samme verv, med unntak av kasserer, som kan gjenvelges en gang. Medlemmer, som er gått ut av styret, kan først gjenvelges etter to år til det samme verv. Sekretæren velges av presidenten. Valget må godkjennes av generalforsamlingen. Nychartrede klubber (a) (b) Når en klubb er nychartret før begynnelsen av soroptimiståret, skal funksjonstiden for styremedlemmene være ett år fra begynnelsen av det soroptimiståret som tar til etter at klubben ble chartret. Med klubbens samtykke kan funksjonstiden forlenges med ett år. Styrets funksjoner 3. Styret skal behandle klubbens løpende saker. Dets hovedoppgaver er: - Å forberede og forelegge saker for generalforsamlingen. Etter først å ha godkjent årsregnskapet og budsjettforslaget, å forelegge dette for generalforsamlingen. - Å godkjenne dagsorden for generalforsamlingen. - Å godkjenne opplegget for klubbens aktiviteter. - Å iverksette beslutninger fattet av generalforsamlingen. Styret er ansvarlig for å skrive ut det antall sett av Lover og som de har behov for. Møter 4. Styret skal holde minst 4 møter i året, hvor representantene omtalt i artikkel XIII skal være til stede med rådgivende status. Dersom innkommende president er valgt kan hun og den avgåtte presidenten være tilstede på styremøtene iht. vedtektene. Fremgangsmåte 5. Reglene for valg av ovennevnte tillitskvinner såvel som for møtene skal være bestemt i vedtektene. Se til artikkel X. Artikkel X Klubbmøter Antall møter 1. Klubben skal holde minst 10 møter i løpet av soroptimiståret. Generalforsamling 2. (a) På ett av disse møtene skal det holdes generalforsamling, til hvilket alle medlemmene skal ha mottatt innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen skal holdes før Unionens representantskapsmøte. 9

10 Art. Klubblover og SI Norgesunionen X Klubbmøter, forts Lover b) Generalforsamlingens dagsorden skal forberedes av Presidenten og godkjennes av Styret. Dagsordenen skal inneholde valgkomiteens innstilling og rapporter fra tillitskvinnene om deres aktiviteter c) For at en generalforsamling skal kunne fatte vedtak, må 2/3 av medlemmene være til stede. Hvis så ikke er tilfelle, innkalles det til ny generalforsamling, som kan fatte vedtak uavhengig av antall fremmøtte. d) Vedtak skjer ved håndsopprekning og simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer er tilstrekkelig. Valg skjer skriftlig og 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer er tilstrekkelig. Dersom det ikke oppnås 2/3 flertall skal ny avstemming holdes hvor simpelt flertall er tilstrekkelig. Lovendringer og oppløsning av Klubben krever kvalifisert flertall, som fastsatt i artikkel XV og XVI i Klubbloven. e) Ekstraordinær generalforsamling holdes når presidenten, styret eller 1/3 av klubbens medlemmer ber om det. Dagsorden 3. Dagsorden for møtene skal være i overensstemmelse med vedtektene. Generalforsamlingen holdes innen utgangen av april måned. Innkalling med dagsorden sendes ut senest 14 dager før møtet. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være mottatt av styret innen 1. januar. På generalforsamlingen har tilstedeværende aktive, seniormedlemmer og venner av klubben stemmerett. Ved ekstraordinær generalforsamling skjer innkalling som nevnt ovenfor. Det er her tilstrekkelig med alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet gjør presidentens stemme utslaget. Alle valg skjer med 2/3 flertall. Presidenten velges i eget valg. Hennes funksjonstid er uavhengig av den tid hun har sittet i det foregående styret. Styret konstituerer seg selv. Hvis et medlem krever skriftlig valg, skal dette etterkommes. Hvis et styremedlem blir valgt inn i unionsstyret eller som guvernør, trer hun ut av styret i klubben. Generalforsamlingen velger også hvert år: 1 representant og 2 suppleanter til Unionen, se artikkel XIII, pkt 1. Likeså velges 2 revisorer og tillitskvinner for øvrig, jf. artikkel XI. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet. Den fastsetter årskontingent og eventuelt innmeldingsgebyr. Møteplikt 4. Hvert medlem har plikt til å delta på minst 5 møter pr. soroptimistår, dersom hun ikke har fått innvilget permisjon fra klubbstyret. Registrering av fravær: Alt fravær skal meldes til styret i forkant av klubbmøtene. Permisjon - enkeltmøter: I de tilfeller medlemmet har yrkesfravær og fraværet er meldt før møtet, innvilges permisjon automatisk for det aktuelle møtet. Fraværet vil da ikke påvirke fremmøtestatistikken. Permisjon lengre perioder: Permisjon kan innvilges etter skriftlig søknad for inntil ett år av gangen. Permisjon kan gis bl.a. ved utdanning, midlertidig flytting, politisk virksomhet eller tvingende velferdsgrunner. Kontingent til Union/Føderasjon og Norsk Soroptima må betales. Hvorvidt ytterligere kontingent skal betales, avgjøres av den enkelte klubb. Medlemmer som har permisjon, skal ikke tas med i møtestatistikken. Klubbstyrets avgjørelse kan ikke overprøves. 10

11 Art. Klubblover og SI Norgesunionen XI Programansvarlig og komiteer Lover XII Finanser 2008 XIII Representasjon på unionsnivå 2008 Artikkel XI Programansvarlig og Komiteer Komiteer 1. Klubben skal ha en programansvarlig og en assisterende programansvarlig for de formål som er nevnt i artikkel XI pkt. 2 i Føderasjonens lover. Klubben kan oppnevne andre komiteer eller velge tillitskvinner for de formål som er nevnt i artikkel XII i Føderasjonens lover, samt for andre formål i henhold til vedtektene. Klubbene kan opprette andre komiteer eller velge tillitskvinner til å ivareta sin ideelle og praktiske virksomhet. Klubbene skal ha nettansvarlig med ansvar for klubbenes nettsider. For nettansvarlig gjelder egne retningslinjer. Klubbene skal ha minst en ekstensjonsansvarlig. Funksjonstid 2. Funksjonstid og aktivitetsområder for nevnte programansvarlig og assisterende programansvarlig, kontaktmedlemmer, komiteer og andre tillitskvinner skal fremgå av vedtektene. Artikkel XII Finanser Midler 1. Klubbens midler består av innmeldingsgebyr for nye medlemmer, samt kontingent som fastlagt på klubbens generalforsamling og som skal betales av alle medlemmene, også de nye. Klubben bestemmer selv om den vil kreve innmeldingsgebyr av nye medlemmer. Spesielle 2. Penger som klubben samler inn til spesielle prosjekter holdes atskilt fra klubbmidlene. prosjekter Oppbevaring 3. Klubbens midler oppbevares og forvaltes som foreskrevet i vedtektene, og kassereren skal fremlegge årsregnskap for klubben på den årlige generalforsamling. Overføring av kontingent til Unionen 4. Kassereren skal overføre det kontingentbeløp som tilkommer Unionen, ikke senere enn 30. oktober hvert år, basert på medlemstallet pr. 30. juni. Artikkel XIII Representasjon på unionsnivå Representanter 1. Klubben skal være representert på unionsnivå med 2 aktive medlemmer, benevnt representanter, som velges for 2 år, en representant hvert år. Suppleanter velges på samme måte og trer inn når en representant er ute av stand til å utføre sitt verv eller blir valgt som medlem av unionsstyret. Gjenvalg 2. Representanter kan gjenvelges en gang, og kan velges på nytt etter at minst 2 år er gått siden siste periode. Rapport 3. Representantene skal avgi rapport til klubben etter representantskapsmøtet. Representantene velges av generalforsamlingen - se til artikkel X. Representantene skal fremlegge sin klubbs synspunkter på representantskapsmøtet, men møter med fritt mandat. De skal innkalles til alle styremøter i sin klubb som rådgivere uten stemmerett. De skal av klubbens styre holdes orientert om alle skriv fra Unionen og om arbeidet i klubben. 11

12 Art. Klubblover og SI Norgesunionen XIV Nominering av kandidater 2008 Lover XV Lov- og vedtektsendring 2008 XVI Oppløsning 2008 XVII Voldgift og forlik 2008 Artikkel XIV Nominering av kandidater På unionspresidentens anmodning foreslår klubben kandidater til tillitsverv på unionsog føderasjonsnivå. Hvilke krav som stilles til kandidatenes kvalifikasjoner, fremgår av Unionens og Føderasjonens lover. Artikkel XV 1. Lov- og vedtektsendring Forslag til endring av Klubbens lover kan fremsettes når som helst i løpet av året. Slike forslag skal, etter å ha blitt godkjent i henhold til nedenfor nevnte prosedyre, forelegges for Føderasjonen, ikke senere enn fire år regnet fra 1. oktober Ethvert medlem kan fremsette endringsforslag, som skal sendes skriftlig til Presidenten. 2. Presidenten legger forslaget frem for generalforsamlingen. Vedtak fattes med 2/3 flertall. 3. Et godkjent forslag til lovendring sendes av klubbens president til unionspresidenten og leder for Unionens lovkomité til videre behandling etter artikkel XVI i Unionens lover. Artikkel XVI Oppløsning Betingelser 1. Klubben kan fatte vedtak om oppløsning på ekstraordinær generalforsamling, som sammenkalles på styrets anmodning eller på anmodning av minst 1/3 av klubbens medlemmer. Vedtaket om oppløsning krever 5/6 flertall av de stemmeberettigede medlemmer som er til stede. Unionsstyret varsles om innkallingen til ekstraordinær generalforsamling. Før klubben besluttes oppløst bør klubben anmode om 3 års utsettelse i samsvar med Unionslover og. Artikkel XVIII pkt. 2 Klubben forpliktet til oppløsning Midler disponering 2. Klubben er forpliktet til å oppløse seg hvis medlemstallet synker under 15, med mindre medlemmene er gitt utsettelse og oppfyller vilkårene slik som fastsatt i artikkel XVII pkt.2 bokstav d, e eller f i unionslovene. Før klubben eventuelt besluttes oppløst, bør klubben anmode om 3 års utsettelse i samsvar med Unionslover- og. Art. XVII pkt Ved oppløsning skal klubbens charter, emblemer og identitetskort returneres til Unionen, og midler skal behandles i samsvar med unionsstyrets avgjørelse. Artikkel XVII Voldgift og forlik Enhver tvist mellom klubbmedlemmer forelegges en ad hoc voldgiftskomité. Komiteen og komiteens formann oppnevnes av styret. Avgjørelse i voldgiftskomiteen kan ankes gjennom presidenten til Unionens voldgiftskomité for endelig avgjørelse. Anken må fremsettes innen 2 måneder etter at avgjørelsen er truffet i klubbens voldgiftskomité. 12

13 Art. Unionslover og SI Norgesunionen I Generelle bestemmelser 2008 Lover II og landets lovverk 2008 III Formål og funksjon 2008 UNIONSLOVER OG -VEDTEKTER (Lover vedtatt på guvernørmøtet mars 1979 med endringer, senest i Warszawa juli 2008 med ikrafttreden 1.oktober vedtatt på Unionens representantskapsmøte 1982 med endringer; senest i 2011 ) Artikkel I Generelle bestemmelser Navn 1. Organisasjonens navn er Soroptimist International Norgesunionen (heretter benevnt Unionen ). På engelsk Soroptimist International Union of Norway. Unionen som medlem av SIE 2. Unionen er en del av Soroptimist International of Europe (heretter benevnt Føderasjonen ), som er medlem av Soroptimist International. Område 3. Unionen omfatter alle nåværende og fremtidige soroptimistklubber i ovennevnte land og i tilknyttede områder (heretter benevnt Unionsområdet ). Unionen, en ideell organisasjon 4. Unionen skal være en ideell organisasjon; en NGO. Sete 5. Unionens sete er presidentens bopel eller Unionens administrative kontorer. Emblem 6. Unionen bruker emblemet til Soroptimist International. Soroptimiståret 7. Alle tillitsverv tiltres 1. oktober. Budsjettåret løper fra samme dato. Artikkel II og landets lovverk 1. Unionen fastsetter for gjennomføring av lovene. Det er en forutsetning at vedtektene ikke strider mot Unionens lover, eller mot lovene for Soroptimist International of Europe eller for Soroptimist International. Landets lovverk 2. Etter forespørsel fra Unionen, godkjenning fra Føderasjonen og basert på enstemmig innstilling fra Unionens og Føderasjonens Lovkomité, skal enhver vedtekt i denne loven, som er i strid med tvingende rettsregler i nasjonal lovgivning, tilpasses. til unionslovene vedtas på representantskapsmøtet. Artikkel III Formål og funksjon Formål 1. Soroptimist International, en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, er en global stemme for kvinner gjennom bevisstgjøring, formidling og handling. Unionen skal arbeide for soroptimismens formål beskrevet i Artikkel II i lovene til Soroptimist International, nemlig: - bedring av kvinners stilling, - høy etisk standard, - menneskerettigheter for alle, - likhet, utvikling og fred; Gjennom et globalt nettverk av medlemmer og internasjonale partnerskap, skal soroptimister oppfordre til handling og skape muligheter til endring av kvinners og jenters liv. 13

14 Art. Unionslover og SI Norgesunionen IV Prinsipielle retningslinjer 2008 Lover V Representantskapet 2008 Unionen forplikter seg til å: - yte service til lokale, nasjonale og internasjonale samfunn; - delta aktivt når det treffes avgjørelser på alle nivå i samfunnet. Funksjon 2. Unionens funksjon er: - å styrke forbindelsen mellom sine klubber i den hensikt å fremme interessene og idealene til soroptimistklubbene over hele verden. - å samarbeide med andre unioner for de samme formål - å stifte nye klubber - å sørge for at bestemmelsene i lovene overholdes. Artikkel IV Prinsipielle retningslinjer Prinsipielle retningslinjer 1. Det er Soroptimist Internationals formål å engasjere seg i internasjonale og nasjonale spørsmål som berører organisasjonens formål og programområder. Ved saker som berører politisk kontroversielle spørsmål mellom nasjoner, partipolitikk og religioner, skal Soroptimist International beholde en strengt nøytral stilling. Det er adgang til informasjon om religiøse og politiske spørsmål. Men partipolitisk og religiøs propaganda er ikke tillatt. Henvendelse til nasjonale og internasjonale organer 2 Ingen klubb eller union kan i soroptimismens navn henvende seg til andre lands regjeringssjefer, nasjonale eller internasjonale organer om kontroversielle spørsmål som kan skape ubehag eller virke skadelig for soroptimister i andre land. Soroptimister som ønsker å gi uttrykk for sitt engasjement, må rette sine henvendelser gjennom unionspresidenten til føderasjonspresidenten, som igjen henvender seg til SIpresidenten. Etter fullmakt fra SI-styret kan SI-presidenten ta passende initiativ i slike spørsmål. Artikkel V Representantskapet Sammensetning 1. Representantskapet er Unionens øverste myndighet. Det består av 2 delegater fra hver klubb (heretter benevnt representanter ), som velges i overensstemmelse med klubblovene. Funksjoner 2. Representantskapets funksjoner er som fastlagt i Unionens lover og. Alle avgjørelser om Unionens virksomhet skal vedtas på representantskapsmøtet. Møter 3. (a) Representantskapsmøtet holdes innen juli måned. Styret, guvernørene, programansvarlig og lederne for de tekniske komiteer samt andre komitéledere deltar som rådgivere. Kun representantene har stemmerett. (b) Alle klubbmedlemmene i Unionen kan delta på representantskapsmøtet på betingelser som fremgår av vedtektene. Medlemmer som ikke er nevnt under foregående punkt, pkt. V 3(a), kan bare delta som observatører. De har talerett. (c) Andre representantskapsmøter skal holdes når presidenten eller minst 40 % av styremedlemmene eller minst 25 % av representantene anmoder om det. Datoen fastsettes av presidenten. (d) Med styrets samtykke kan presidenten innby enhver tillitskvinne til å delta i møtet som rådgiver. 14

15 Art. Unionslover og SI Norgesunionen Lover 2011 VI Styret (e) Representantskapet er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er til stede. Hvis representantskapet ikke er beslutningsdyktig, kan unionspresidenten innkalle til et nytt møte. Dette møtet vil være beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte representanter. (f) Vedtak skjer ved håndsopprekning og simpelt flertall blant de fremmøtte representanter er tilstrekkelig. Valg skjer skriftlig og 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter er tilstrekkelig. Dersom det ikke oppnås 2/3 flertall skal ny avstemning holdes, hvor simpelt flertall blant de fremmøtte representanter er tilstrekkelig. Lovendringer og oppløsning av Unionen krever kvalifisert flertall, som fastsatt i artikkel XVI og XVII i Unionsloven. Avstemning via Post Skriftlig avstemning over enkeltsaker kan kreves av representantene. 4. I hastesaker kan unionsstyret beslutte å gjennomføre avstemning via post. I slike tilfeller vil kun stemmer innkommet innen tidsfristen telle i avstemningen. Fremgangsmåten skal være i samsvar med vedtektene. Prosedyre 5. Møteprosedyren, ledelse, innlevering av rapporter fra tillitskvinnene og avstemning via post, skal være i samsvar med vedtektene. Unionsstyret fastsetter dagsorden for R&L-møtet og bestemmer tidsfrist for innlevering av rapporter m.v. Forslag som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må være innkommet til unionssekretæren innen 1. januar. Klubbene skal ha mottatt dagsorden med bilag senest en måned før møtet. Det samme gjelder forslag til resolusjoner (fellesuttalelser), som først har aktualitet etter 1. januar. Forslag til spontanresolusjon skal fremsettes på representantskapsmøtet etter forutgående samtykke fra unionsstyret. Forslag skal legges frem for representantene ved begynnelsen av møtet. Ved møtets begynnelse velger representantskapet en møteleder. Artikkel VI Styret Administrativ og utøvende instans 1. Styret Styret er Unionens administrative og utøvende myndighet. Sammensetning 2. Styret består av presidenten, en eller flere visepresidenter, kasserer og sekretær. Innkommende president (President Elect), dersom hun allerede er valgt (art. VII pkt. 2), og den avgåtte president (Past President) kan være medlemmer av styret etter nærmere bestemmelse i vedtektene. Guvernørene skal inviteres til alle styremøtene, der de har rådgivende status. Forhenværende president er ikke medlem av styret. Styret skal ha 3 visepresidenter. 1. visepresident er fra hun er valgt, innstilt som kommende president. 2 og 3. visepresident er fra hun er valgt ansvarlig for de arbeidsoppgaver som unionspresidenten til enhver tid pålegger henne. President og 1. visepresident kan ikke tilhøre samme klubb. 3. visepresident, sekretær og kasserer bør være fra samme klubb som presidenten. Styret skal ha en suppleant som har rett til å møte, men uten stemmerett. Kandidater 3. En kandidat som blir foreslått av sin klubb til et verv på unionsplan, skal være eller ha vært tillitskvinne innen klubben, eller være eller ha vært klubbens representant. Dersom en representant blir medlem av unionsstyret, nedlegger hun sitt verv som representant. Hun blir avløst av en suppleant som ble valgt samtidig med henne, og som står hennes funksjonstid ut eller inntil klubben velger en ny representant. 15

16 SI Norgesunionen Lover Art. VII Unionslover og Presidenten og visepresidentene 2008 Supplering av styremedlemmer 4. Et styremedlem som ikke har noen suppleant og som ikke er i stand til eller villig til å fortsette i sitt verv, skal avløses som fastsatt i vedtektene. I tilfelle av at et annet medlem av styret enn presidenten blir forhindret i å utøve sin funksjon, trer 3. visepresident inn i vedkommendes funksjon. Suppleanten trer da inn i styret som 3. visepresident. Funksjonstid 5. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. De kan ikke gjenvelges til det samme verv, med unntak av kasserer, som kan gjenvelges en gang. Medlemmer, som er gått ut av styret, kan først gjenvelges etter to år til det samme verv. Sekretæren velges av presidenten. Valget må godkjennes av representantskapsmøtet. Unionsstyret velges på Unionens representantskapsmøte i de år som ender på odde tall. Arbeidsoppgaver 6. Styret skal behandle Unionens løpende saker. Styrets hovedoppgaver er: (a) å holde direkte kontakt med klubbstyrene og koordinere felles virksomhet. (b) å forberede saker som skal behandles og avgjøres av representantskapet. (c) å fremlegge et årlig regnskap og budsjett, eller et toårsbudsjett, samt fremlegge rapporter fra tillitskvinnene, til representantskapsmøtet for godkjenning. (d) å fremlegge guvernørrapporten for representantskapet (e) å godkjenne dannelsen av nye klubber. Unionsstyret er ansvarlig for at alle tillitskvinner har ajourførte Lover og til enhver tid. Møter 7. (a) Styret skal holde minst 4 ordinære møter i løpet av året. Ekstraordinære møter holdes når presidenten eller 40 % av styremedlemmene ber om det. (b) Fremgangsmåte, regler for avstemning og beslutningsdyktighet er som fastsatt i vedtektene. Unionsstyret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har unionspresidenten dobbelstemme. I tillegg til ordinære styremøter skal unionsstyret innkalle til minst 2 utvidede unionsstyremøter (UU-møter) pr. år, hvorav ett avholdes i forbindelse med representantskapsmøtet. Til disse møtene skal guvernørene, programansvarlig, lederne av tekniske komiteeer (ekstensjonskomite, finanskomite og lov- og vedtektskomite) innkalles. Guvernørsuppleantene skal innkalles til minst ett UUmøte. I tillegg kan redaktøren av Soroptima, unionens informasjonsmedarbeider, en av unionens nettansvarlige, landssekretæren samt øvrige tillitskvinner på unions-, føderasjons- og SI-nivå innkalles. UU-møtene behandler sakene til representantskapsmøtet og andre aktuelle saker. UU representantene har rådgivende status overfor Unionsstyret. Artikkel VII Presidenten og visepresidentene President, 1. Presidenten representerer Unionen utad, både juridisk og økonomisk. Valgår 2. Presidenten kan velges et eller to år forut for det året da hun tiltrer, for øvrig som fastsatt i vedtektene. Se vedtektene til artikkel VI pkt

17 Art. Unionslover og SI Norgesunionen VIII Kasserer 2008 Lover IX Sekretær 2008 X Komiteer og programansvarlig Innkalling til møte 3. Presidenten forbereder dagsorden for styre- og representantskapsmøter. Sistnevnte dagsorden skal godkjennes av styret og sendes deltakerne i god tid. Presidenten fastsetter tid for og godkjenner innkallingen til slike møter. Guvernørmøte 4. Presidenten kan være til stede på Føderasjonens guvernørmøter med rådgivende status. Rapport til Føderasjonen 5. Presidenten sender årsrapport om sin union til føderasjonspresidenten med kopi til sekretariatet i Geneve (SIEHQ). Rapporten må være mottatt av føderasjonssekretæren ikke senere enn to måneder før det tillyste guvernørmøte, hvis ikke føderasjonspresidenten setter en annen frist. Visepresidentene 6. Visepresidentene utfører de arbeidsoppgaver som presidenten overdrar dem. Hvis presidenten ikke er i stand til å utøve sitt verv, skal visepresidenten eller, hvis det er flere enn en, 1. visepresident tre inn istedenfor henne inntil hun gjenopptar sitt verv, eller inntil innkommende president tiltrer. Antall visepresidenter fastsettes i vedtektene. Se til artikkel VI pkt. 2. Artikkel VIII Kasserer Funksjoner 1. Kassereren er Unionens økonomisjef og utfører dessuten andre plikter som er forbundet med hennes verv, eller de plikter som presidenten eller unionsstyret overdrar til henne. Regnskap og budsjett Betaling av føderasjonskontingent 2. Kassereren skal fremlegge et årlig regnskap og et budsjett for det kommende året. Dersom unionsstyret beslutter det, eller nasjonal lovgivning krever det, skal det utarbeides et to-årsbudsjett i samarbeid med Finanskomiteen til etterfølgende godkjenning av unionsstyret før endelig godkjenning på representantskapsmøtet. 3. Kassereren skal innen 1. september hvert år underrette føderasjonssekretæren og føderasjonskassereren om medlemstallet pr. 30. juni, og oversende skyldig kontingent til Føderasjonen ikke senere enn 30. november samme år. Artikkel IX Sekretær Oppnevning 1. Presidenten oppnevner sekretæren som godkjennes på representantskapsmøtet. Funksjoner 2. Sekretæren er presidenten behjelpelig i unionsarbeidet og utfører alle oppgaver som tilligger hennes verv, slik de blir pålagt henne av styret eller av presidenten. Artikkel X Komiteer og programansvarlig Komiteer 1. Unionen skal - i likhet med Føderasjonen - ha 3 tekniske komiteer, programansvarlig og assisterende programansvarlig. Disse skal ha samme formål og antall medlemmer som nevnt i artikkel XI og XII i Føderasjonens lover, nemlig: Tekniske komiteer: a) Ekstensjonskomité b) Finanskomité c) Lov- og vedtektskomité. 17

18 Art. Unionslover og SI Norgesunionen Forts. Art. VIII, IX, X 2008 Lover Ekstensjonskomiteen består av leder og 2 medlemmer. Av disse tre bør minst ett medlem være under 45 år. Ekstensjonskomiteens oppgave er å danne nye klubber og utøve en aktiv rolle i ekstensjonsarbeidet gjennom handlingsplaner og oppfølging av klubbene gjennom distriktskontaktene». Lederen for ekstensjonskomiteen bør ha vært representant til Unionen. Utgiftene til ekstensjonsarbeidet dekkes av Unionen. Finanskomiteen skal ha 3 medlemmer - fungerende og forrige unionskasserer pluss et valgt medlem. Finanskomiteen skal - utarbeide budsjettforslag for Unionen, - være rådgivende for unionsstyret i administrasjon og disponering av Unionens midler og fonds. Lovkomiteen skal ha leder og 2 medlemmer, alle fortrinnsvis fra samme klubb eller distrikt. Ett av medlemmene - fortrinnsvis lederen - skal møte på Unionens representantskapsmøter. Komiteen skal arbeide i nær kontakt med guvernørene. Ett av medlemmene bør være jurist. Lovkomiteen skal - forelegges og gi uttalelse i alle saker som angår endringer i lover eller, og forøvrig i alle saker som unionsstyret finner grunn til å forelegge dem, - tolke lover og etter anmodning fra unionsstyret eller klubbmedlemmer, - utarbeide mandat for andre komiteer. Ved langvarig forfall hos et medlem av en av de tekniske komiteer, kan Unionsstyret ved behov, utnevne en vararepresentant. Kandidater 2. Klubbene foreslår kandidater til ovenstående verv, og disse velges som fastsatt i artikkel XII. Funksjonstid 3. Funksjonstiden for komitéledere, medlemmer og programansvarlig/assisterende programansvarlig skal være 2 år, med mulighet for gjenvalg en gang, når dette fremgår av vedtektene. Ex officio medlemmer (spesialoppnevnt medlem) Samarbeid med føderasjonen 4. a) Unionspresidenten, eller et styremedlem utpekt av henne, er ex officio medlem av komiteene 1.a) og 1.c). Kassereren er ex officio medlem av komité 1.b). b) Et ex officio medlem har kun rådgivende status. For komiteene a) og c) kommer kontaktmedlemmet fra unionsstyret i tillegg til de 3 valgte medlemmer. 5. Lederne for de tekniske komiteer og programansvarlig skal fungere som kontaktledd til tilsvarende ledere og programansvarlig på føderasjonsnivå. Andre komiteer 6. Unionen kan nedsette andre komiteer, ad hoc eller av annen art. Lovkomiteen utarbeider mandat for disse komiteene. Mandatet godkjennes av unionsstyret før det fremlegges for representantskapet til endelig godkjenning. 18

19 SI Norgesunionen Lover Art. XI Unionslover og Guvernører og guvernørsuppleanter 2008 Unionen har i tillegg følgende faste verv: a) Landssekretær. Hun velges med suppleant fra samme klubb. Landssekretæren bør ikke velges samme år som unionspresidenten. Landssekretæren kan være representant for sin klubb. b) Redaksjonskomité på minst 3 medlemmer for Norsk Soroptima. Redaksjonen konstituerer seg selv. c) Valgkomité - se til art. XII pkt. 3. d) Suppleant til unionsstyret - se til artikkel VI pkt. 2. e) Distriktskontakter, se Retningslinjer for ekstensjonsarbeidet. f) Styret for Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør g) Informasjonsmedarbeider. For arbeidet gjelder egne retningslinjer. h) Minst 1 nettansvarlig med ansvar for unionens nettside. For nettansvarlige gjelder egne retningslinjer. Alle valg skjer på representantskapsmøtet for 2 år med adgang til gjenvalg en gang. Alle tillitskvinner får dekket sine utgifter til porto og telefon. For reiseutgifter vises det til reisereglementet. Artikkel XI Guvernører og guvernørsuppleanter Valg 1. (a) I samsvar med bestemmelsene i artikkel IV i Føderasjonens lover velges 2 medlemmer fra forskjellige klubber som guvernører og to som guvernørsuppleanter. De kandidater som blir foreslått, skal være/ eller ha vært tillitskvinner i Unionen. (b) Når guvernør eller guvernørsuppleanter blir valgt blant fungerende representanter, nedlegger de sine verv som representanter. Deres varamedlem, som er valgt samtidig, skal tre inn inntil klubbene velger nye representanter. Funksjonstid 2. (a) Guvernørenes og guvernørsuppleantenes funksjonstid er 2 år, således at en guvernør og en guvernørsuppleant velges hvert år. Det er anledning til gjenvalg i ytterligere en periode, dersom vedtektene fastsetter det. Innen hennes funksjonstid er utløpt, kan en guvernørsuppleant velges til å etterfølge en guvernør, som nærmere bestemt i vedtektene. En guvernør eller guvernørsuppleant velges for 2 år, gjenvalg kan skje unntaksvis. Suppleanten kan velges til guvernør før hennes periode som suppleant er utløpt. En guvernør kan etter endt funksjonstid ikke velges til guvernørsuppleant før minst 2 år er gått. (b) På det første konstituerende møte for en ny union skal en av guvernørene bli valgt for 1 år og den andre for 2 år. Det samme gjelder for guvernørsuppleantene. Guvernør - Kun ett verv 3. En guvernør kan ikke, i løpet av sin funksjonstid inneha andre verv på noe nivå i SI. Dersom hun blir valgt til et annet verv før funksjonstiden er utløpt, skal hun fratre som guvernør fra det tidspunkt hun tiltrer sitt nye verv. I slike tilfelle skal hennes guvernørsuppleant overta guvernørvervet inntil ny guvernør er valgt. I slikt tilfelle skal hennes verv kun vare ut funksjonstiden til den guvernør hun erstatter. Dersom guvernørsuppleanten blir valgt til et annet verv før hennes funksjonstid er utløpt, skal hun fratrer som suppleant. I disse tilfellene skal suppleanten fungere ut perioden. Det er intet til hinder for at suppleanten deretter blir valgt til guvernør. For guvernørens plikter og rettigheter vises til egne. 19

20 Art. Unionslover og SI Norgesunionen XII Valg Lover XIII Finanser 2008 Deltakelse på Unionens møter 4. Guvernørene skal delta på alle Utvidede Unionsstyremøter og representantskapsmøter. Guvernører som Unionens representanter 5. Guvernørene deltar på Føderasjonens guvernørmøter og fremlegger Unionens syn på saker oppført på dagsordenen. Dersom det reises saker som ikke er ført opp på dagsordenen, avgjør guvernørene om de vil be om utsettelse inntil de har rådført seg med sin union. Guvernørsuppleanten bør være til stede på ett guvernørmøte i løpet av sin funksjonstid. Hennes utgifter dekkes av Unionen. Rapport 6. Guvernørene fremlegger skriftlig rapport for unionsstyret senest to måneder etter guvernørmøtet. Artikkel XII 1. Valg Sted Valg av alle Unionens tillitskvinner, guvernører og guvernørsuppleanter finner sted på representantskapsmøtet. Skriftlig valg 2. Alle valg skjer skriftlig, og 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter er tilstrekkelig. Dersom det ikke oppnås 2/3 flertall skal ny avstemming holdes hvor simpelt flertall er tilstrekkelig. Dersom kun en kandidat stiller til valg, kreves et absolutt flertall blant de fremmøtte representantene (50 % + én). Fremgangsmåte 3. Nominering av kandidater og valg skjer i overensstemmelse med vedtektene. Forarbeidet til valgene gjøres av valgkomiteen. Denne består av de to sist avgåtte unionspresidenter samt et medlem som velges av representantskapet for 2 år. Den først avgåtte unionspresidenten er valgkomiteens leder. Valgkomiteens tredje medlem kan gjenvelges en gang. Det valgte medlem kan tilhøre samme klubb som et av de andre medlemmene. Valgkomiteen forespør klubbene om å overta unionsansvaret etter en modifisert ansiennitetsliste, som tidligere er vedtatt av representantskapet. Den klubb som påtar seg vervet, sender sitt forslag på sammensetningen av nytt unionsstyre til valgkomiteen. Forslag til valg av andre tillitskvinner sendes også til valgkomiteen. Kandidatene må være forespurt og villige. Alle forslag må inneholde kandidatenes navn og vita, og må være innkommet til valgkomiteen innen 20. januar. Kandidatenes navn og vita sendes ut til representantene før representantskapsmøtet. I tilfelle hvor et valgkomitémedlem selv er foreslått som kandidat til tillitsverv på unionsplan, skal dette medlem erstattes av et medlem av unionsstyret som tiltrer valgkomiteen i denne sak. Artikkel XIII Finanser Midler 1. Unionens midler består av den årlige kontingent innbetalt for det antall klubbmedlemmer som er registrert pr. 30. juni. Kontingent og gebyr 2. Størrelsen på kontingent og gebyr fastsettes på representantskapsmøtet, idet man tar hensyn til føderasjonsgebyret. 20

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2014 Ajourført utgave pr 1.10.2015 1 INNHOLD UNIONSLOVER OG -VEDTEKTER Artikkel I Generelle bestemmelser... 4 Artikkel II

Detaljer

Bergen Soroptimistklubb

Bergen Soroptimistklubb Bergen Soroptimistklubb LOVER, Klubbens lover, bygger på lover, og retningslinjer for Soroptimist International Norgesunionen Pr. oktober 2008. Ajourført pr. 10.2013 (se nedenfor og http://soroptimistnorway.no/hvem-er-vi/lover-og-.aspx)

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2014 Ajourført utgave pr. 1.10.2015 1 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser LOVER FOR NORSK MINIATYRHUND KLUBB Lover for Norsk Miniatyrhund Klubb stiftet 14.mars 1974. Vedtatt av årsmøtet den 14.03.1974 med senere endringer, senest av 23.04.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARTIKKEL I NAVN Avdelingens navn skal være Arctic Roost, norsk avdeling av The Association of Old Crows (AOC). Artikkel II Formål Formålet med

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets stiftet 10. august 1985 Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 1998 De nye endringene i lovverket trer i

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer