FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN VEDLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN VEDLEGG"

Transkript

1 FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN VEDLEGG 24. JANUAR 2003 EGIL KJERSTAD FRODE KRISTIANSEN 1

2 FORORD I dette notatet presenteres et utvalg nøkkeltall for helseforetakene i Helseregion Vest, dvs. Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger. Notatet inngår i Helse Vest sitt arbeid med å avklare prinsipper for funksjonsfordelingen mellom de ulike helseforetakene og institusjonene i regionen. Utviklingen innen både somatikk og psykiatri beskrives med et sett indikatorer. Indikatorene er delt inn i tre hovedgrupper. Gruppe 1 består av nøkkeltall som beskriver omfanget av pasientbehandlingen. Gruppe 2 rommer nøkkeltall for personalinnsats og sengekapasitet. Gruppe 3 gir en beskrivelse av produktivitets- og kostnadsutvikling. Beskrivelsen av pasientbehandlingen er den mest omfattende delen av de tre. Årsaken til det er i første rekke at det finnes mest tilgjengelig statistikk for denne gruppen indikatorer. 2

3 INNHOLD DEL 1 SOMATIKK... 4 HELSEFORETAK OG TILHØRENDE INSTITUSJONER... 5 Tabell 0. Helseforetak og institusjoner... 5 Helse Stavanger... 5 Helse Fonna... 5 Helse Bergen... 5 Helse Førde... 5 Tabell 1.1 Sykehusopphold... 6 Tabell 1.2 Oppholdstype... 7 Tabell 1.3 Oppholdstype per år... 8 Tabell 1.4 Innmåte... 9 Tabell 1.5 Innmåte per år Tabell 1.6 DRG-Type Tabell 1.7 DRG-Type per år Tabell 1.8 Komp-DRG Tabell 1.9 Komp-DRG per år Tabell 1.10 Liggetid Tabell 1.11 DRG-Vekt Tabell 1.12 Gjestepasienter; Helse Vest og resten av Norge Tabell 1.13 Gjestepasienter; Foretak i Helse Vest og resten av Norge Tabell 1.14 Gjestepasienter; Foretak innen Helse Vest Tabell 1.15 Befolkningsrater; Aldersgrupper Tabell 1.16 Befolkningsrater; DRG_type og Komp_DRG Tabell 1.17 Utvalgte behandlinger, antall Tabell 1.18 Befolkningsrater; Utvalgte behandlinger Tabell 1.19 Befolkningsrater per aldersgruppe; Utvalgte behandlinger HOVEDINDIKATORER 2: PERSONELL OG SENGEKAPASITET Tabell 2.1 Årsverkinnsats Tabell 2.2 Effektive senger og netto driftsutgifter HOVEDINDIKATORER 3: RESSURSUTNYTTELSE Tabell 3.1 Produktivitets- og kostnadsutvikling, veide gjennomsnitt DEL 2 PSYKIATRI HOVEDINDIKATORER 1: PASIENTBEHANDLING Tabell 1.1 Antall pasienter og tiltak. Poliklinikker Barn og unge Tabell 1.2 Regnskapstall for institusjoner og poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og ungdom Nominelle kroner. (1000 kroner) HOVEDINDIKATORER 2: PERSONELL OG SENGEKAPASITET Tabell 2.1 Personell i institusjoner og poliklinikker for barn og unge Tabell 2.2 Fagårsverk i poliklinisk virksomhet for barn og unge Tabell 2.3: Driftsdata for psykisk helsevern for barn og unge institusjoner HOVEDINDIKATORER 3: RESSURSUTNYTTELSE Tabell 3.1 Produktivitetsindikator for poliklinikker , veide gjennomsnitt. Barn og unge Tabell 3.2 Brutto og netto driftsutgifter per pasient. Barne- og unge Nominell kroner. (1000 kroner)

4 DEL 1 SOMATIKK 4

5 HELSEFORETAK OG TILHØRENDE INSTITUSJONER Tabell 0. Helseforetak og institusjoner SSB inst. nr. Helseforetak Helse Stavanger Sentralsykehuset i Rogaland Helse Fonna Fylkessykehuset i Haugesund Haugesund san for revm.sh Fylkessykehuset på Stord Fylkessykehuset i Odda Helse Bergen Haukeland sykehus Diakonissehj. sykehus Haraldsplass Kysthospitalet i Hagevik Fylkessykehuset på Voss Helse Førde Fylkessykehuset på Nordfjordeid Fylkessykehuset i Lærdal Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane Kommentar til flere av tabellene som følger: For en rekke variabler, er det beregnet prosentvis endring over tid. Vi har valgt å beregne veksten med utgangspunkt i tidsseriene vi har tilgjengelig, dvs. i all hovedsak rapportere endringer mellom 1995 og

6 HOVEDINDIKATORER 1: PASIENTBEHANDLING Tabell 1.1 Sykehusopphold Alle sykehusopphold , per år og per helseforetak i Helse-Vest og for resten av landet under ett. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Absolutte tall, og som prosent av årets innleggelser i Norge totalt Totalt 1 HF Stavanger ,1% 5,0% 5,0% 5,0% 4,7% 4,7% 4,6% 4,8% 2 HF Fonna ,2% 3,3% 3,2% 3,3% 2,9% 3,1% 3,0% 3,1% 3 HF Bergen ,9% 8,7% 8,8% 8,8% 8,7% 8,6% 8,7% 8,8% 4 HF Førde ,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,2% 2,2% 2,3% 2,4% 99 Resten av Norge ,1% 80,4% 80,5% 80,4% 81,5% 81,3% 81,5% 80,9% Norge totalt ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabellen er prosentuert nedover per år, som andeler av årets pasienter i Norge totalt. HF Bergen har hatt den sterkeste veksten i perioden Veksten er på rundt 32 prosent. HF Fonna og Helse Stavanger har hatt en vekst på henholdsvis 24 prosent og 21 prosent. HF Førde har hatt en vekst på om lag 15 prosent. Det klare skiftet i aktivitet fra 1998 til 1999 skyldes vekst i (registrerte) dagopphold (jf tabell 1.2 og 1.3). Kilde for tabellene 1.1 t.o.m i dette notatet er pasientindividuelle data (egentlig sykehusopphold) levert fra NPR (Norsk Pasientregister). Dette er de samme data som utgjør en viktig del av grunnlaget for de årlige publikasjonene Samdata Sykehus Rapport og Samdata Sykehus Tabeller som utgis av SINTEF Unimed NIS Samdata. I Samdata-utgavene for 2000 er det presentert mange tabeller for 1999 og 2000 per helseregion, bostedsområde og institusjon som utfyller materialet som presenteres i dette notatet. 6

7 Tabell 1.2 Oppholdstype Alle sykehusopphold fordelt etter oppholdstype. Per helseforetak i Helse- Vest og for resten av landet under ett. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Absolutte tall, og som prosent av innleggelser i helseforetaket. 1 Vanlig 2 Dagopphold Totalt innleggelse 1 HF Stavanger ,1% 3,9% 100,0% 2 HF Fonna ,0% 4,9% 100,0% 3 HF Bergen ,9% 7,1% 100,0% 4 HF Førde ,4% 2,6% 100,0% 99 Resten av Norge ,5% 8,1% 100,0% Norge totalt ,1% 7,5% 100,0% Tabellen er prosentuert bortover per helseforetak, som andeler av alle års pasienter i helseforetaket totalt. På grunn av innleggelser med andre (og ukjente) koder, vil ikke summen av kolonne 1 og 2 være identisk med tallene i totalkolonnen. HF Fonna mangler 87 opphold og HF Stavanger mangler 5. For Resten av Norge og Norge totalt er differansen henholdsvis og Dagopphold er registrert f.o.m HF Førde har den minste andelen dagopphold. HF Bergen har den største andelen blant Helse Vest foretakene. Andelen dagopphold er mindre for samtlige HF sammenliknet med gjennomsnittet for resten av landet. 7

8 Tabell 1.3 Oppholdstype per år Alle sykehusopphold fordelt etter oppholdstype (forenklet). Per år for helseforetak i Helse-Vest. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Absolutte tall, og som prosent av innleggelser i helseforetaket Totalt 1 Helse Stavanger 1 Vanlig innleggelse ,88 % 91,75 % 90,23 % 91,60 % 2 Dagopphold ,12 % 8,25 % 9,77 % 8,40 % 2 Helse Fonna 3 Helse Bergen 4 Helse Førde 1 Vanlig innleggelse ,18 % 88,50 % 88,84 % 89,46 % 2 Dagopphold ,82 % 11,50 % 11,16 % 10,54 % 1 Vanlig innleggelse ,01 % 85,42 % 83,66 % 85,33 % 2 Dagopphold ,99 % 14,58 % 16,34 % 14,67 % 1 Vanlig innleggelse ,82 % 94,54 % 93,27 % 94,19 % 2 Dagopphold ,18 % 5,46 % 6,73 % 5,81 % Tabellen er prosentuert til 100% per år per helseforetak. Dagopphold er registrert f.o.m

9 Tabell 1.4 Innmåte Alle sykehusopphold fordelt etter innmåte. Per helseforetak i Helse-Vest og for resten av landet under ett. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Absolutte tall, og som prosent av innleggelser i helseforetaket. 1 HF Stavanger 2 HF Fonna 3 HF Bergen 4 HF Førde 99 Resten av Norge Norge totalt 1 Vanlig/ elektiv 2 Øyeblikkelig hjelp 3 Født i sykehus Totalt ,8% 73,0%,2% 100,0% ,1% 72,2%,7% 100,0% ,1% 65,5%,3% 100,0% ,9% 64,5%,5% 100,0% ,2% 58,8%,8% 100,0% ,4% 60,7%,7% 100,0% Tabellen er prosentuert bortover per helseforetak, som andeler av alle års pasienter i helseforetaket totalt. Totalt antall sykehusopphold er for noen av helseforetakene og for Resten av Norge og Norge totalt forskjellig fra summen av kolonnene 1-3. Differansen skyldes andre kategorier av sykehusopphold utelatt her. HF Stavanger og HF Fonna har større andeler øyeblikkelig hjelp tilfeller sammenliknet med HF Bergen og HF Førde. Andelen øyeblikkelig hjelp tilfeller for samtlige HF er høyere enn gjennomsnittet for resten av landet. 9

10 Tabell 1.5 Innmåte per år Alle sykehusopphold fordelt etter innmåte. Per år for helseforetak i Helse- Vest. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Absolutte tall, og som prosent av innleggelser i helseforetaket. 1 Helse Stavanger 2 Helse Fonna 3 Helse Bergen 4 Helse Førde Totalt 1 Vanlig / elektiv ,8 % 23,8 % 23,0 % 23,8 % 28,6 % 30,1 % 30,3 % 26,8 % 2 Øyebl. hjelp ,2 % 76,2 % 77,0 % 76,2 % 71,4 % 69,9 % 69,7 % 73,2 % 1 Vanlig / elektiv ,9 % 24,1 % 23,3 % 23,7 % 28,9 % 32,5 % 31,8 % 27,3 % 2 Øyebl. hjelp ,1 % 75,9 % 76,7 % 76,3 % 71,1 % 67,5 % 68,2 % 72,7 % 1 Vanlig / elektiv ,8 % 29,9 % 29,7 % 29,3 % 37,3 % 38,3 % 40,8 % 34,2 % 2 Øyebl. hjelp ,2 % 70,1 % 70,3 % 70,7 % 62,7 % 61,7 % 59,2 % 65,8 % 1 Vanlig / elektiv ,0 % 36,2 % 36,4 % 32,9 % 32,9 % 34,0 % 35,7 % 35,1 % 2 Øyebl. hjelp ,0 % 63,8 % 63,6 % 67,1 % 67,1 % 66,0 % 64,3 % 64,9 % Tabellen er prosentuert til 100% per år per helseforetak. 10

11 Tabell 1.6 DRG-Type Alle sykehusopphold fordelt etter DRG_type (medisinsk og kirurgisk). Per helseforetak i Helse-Vest og for resten av landet under ett. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Absolutte tall, og som prosent av innleggelser i helseforetaket. Kirurgis Medisinsk Totalt k 1 HF Stavanger ,72 % 77,28 % 100,00 % 2 HF Fonna ,70 % 77,30 % 100,00 % 3 HF Bergen ,20 % 75,80 % 100,00 % 4 HF Førde Resten av Norge 26,38 % 73,62 % 100,00 % ,38 % 75,62 % 100,00 % Norge totalt ,28 % 75,72 % 100,00 % Tabellen er prosentuert bortover per helseforetak, som andeler av alle års pasienter i helseforetaket totalt. Forholdet mellom kirurgiske og medisinske DRGer er forholdsvis likt HFene i mellom: Fordelingen vel 25 / 75%. HF Førde skiller seg ut med den største andelen kirurgiske DRGer (laveste andelen medisinske), mens HF Stavanger og HF Fonna har de minste andelen kirurgiske DRGer. 11

12 Tabell 1.7 DRG-Type per år Alle sykehusopphold fordelt etter DRG_type (medisinsk og kirurgisk). Per år for helseforetak i Helse-Vest. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Absolutte tall. 1 Helse Stavanger 2 Helse Fonna 3 Helse Bergen 4 Helse Førde Totalt Ukjent Kirurgisk Medisinsk Ukjent Kirurgisk Medisinsk Ukjent Kirurgisk Medisinsk Ukjent Kirurgisk Medisinsk HF Bergen og HF Fonna har hatt størst relativ vekst (ikke rapportert i tabell) i antall medisinske DRGer. Antall kirurgiske DRGer er mer stabilt. 12

13 Tabell 1.8 Komp-DRG Alle sykehusopphold fordelt etter Komp_DRG (komplisert og ikkekomplisert). Per helseforetak i Helse-Vest og for resten av landet under ett. Heldøgnsog dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Absolutte tall, og som prosent av innleggelser i helseforetaket. Komplisert DRG Ikke komplisert Totalt 1 HF Stavanger ,82 % 89,18 % 100,00 % 2 HF Fonna ,10 % 88,90 % 100,00 % 3 HF Bergen ,66 % 85,34 % 100,00 % 4 HF Førde Resten av Norge 14,25 % 85,75 % 100,00 % ,96 % 87,04 % 100,00 % Norge totalt ,98 % 87,02 % 100,00 % Tabellen er prosentuert bortover per helseforetak, som andeler av alle års pasienter i helseforetaket totalt. HF Bergen har den største andelen kompliserte DRGer, mens HF Stavanger har den minste andelen. 13

14 Tabell 1.9 Komp-DRG per år Alle sykehusopphold fordelt etter Komp_DRG (komplisert og ikkekomplisert). Per år for helseforetak i Helse-Vest. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Absolutte tall, og som prosent av innleggelser i helseforetaket. 1 Helse Stavanger 2 Helse Fonna Totalt Komplisert ,8 % 10,2 % 11,0 % 12,2 % 12,4 % 10,8 % Ikke komp ,2 % 89,8 % 89,0 % 87,8 % 87,6 % 89,2 % Komplisert ,4 % 9,8 % 11,4 % 12,6 % 12,6 % 11,1 % Ikke komp Helse Bergen 4 Helse Førde 91,6 % 90,2 % 88,6 % 87,4 % 87,4 % 88,9 % Komplisert ,9 % 10,7 % 15,7 % 17,4 % 18,9 % 14,7 % Ikke komp ,1 % 89,3 % 84,3 % 82,6 % 81,1 % 85,3 % Komplisert ,4 % 11,3 % 12,8 % 18,2 % 19,4 % 14,2 % Ikke komp ,6 % 88,7 % 87,2 % 81,8 % 80,6 % 85,8 % Tabellen er prosentuert til 100% per år per helseforetak. 14

15 Tabell 1.10 Liggetid Kun heldøgns sykehusopphold per år. Gjennomsnittlig liggetid per sykehusopphold og helseforetak i Helse-Vest og for resten av landet under ett. Elektive og akutte innleggelser. Absolutte antall innleggelser. År for avsluttet sykehusopphold Helseforetak Antall opphold Aritmetisk gjennomsnitt HF Stavanger ,09 2 HF Fonna ,86 3 HF Bergen ,55 4 HF Førde ,53 99 Resten av Norge ,73 Norge totalt , HF Stavanger ,01 2 HF Fonna ,89 3 HF Bergen ,67 4 HF Førde ,23 99 Resten av Norge ,61 Norge totalt , HF Stavanger ,83 2 HF Fonna ,84 3 HF Bergen ,52 4 HF Førde ,17 99 Resten av Norge ,47 Norge totalt , HF Stavanger ,64 2 HF Fonna ,58 3 HF Bergen ,29 4 HF Førde ,17 99 Resten av Norge ,25 Norge totalt , HF Stavanger ,59 2 HF Fonna ,28 3 HF Bergen ,22 4 HF Førde ,31 99 Resten av Norge ,13 Norge totalt , HF Stavanger ,55 2 HF Fonna ,51 3 HF Bergen ,33 4 HF Førde ,07 99 Resten av Norge ,99 Norge totalt ,01 Forts. 15

16 Forts. År for avsluttet sykehusopphold Helseforetak Antall opphold Aritmetisk gjennomsnitt HF Stavanger ,39 2 HF Fonna ,41 3 HF Bergen ,11 4 HF Førde ,04 99 Resten av Norge ,78 Norge totalt ,81 Total 1 HF Stavanger ,72 2 HF Fonna ,62 3 HF Bergen ,38 4 HF Førde ,21 99 Resten av Norge ,27 Norge totalt ,25 HF Stavanger har gjennomgående den lengste gjennomsnittlige liggetiden. Liggetiden ligger over landsgjennomsnittet for resten av landet. HF Førde har gjennomgående den korteste liggetiden. Forskjellen i liggetid mellom HF Førde og HF Stavanger er om lag 1,5 dag i gjennomsnitt for perioden. HF Førde og HF Stavanger har begge den sterkeste prosentvise reduksjonene i liggetid mellom 1995 og 2001, på henholdsvis 9 prosent og 10 prosent. HF Bergen har en prosentvis reduksjonen i liggetid i perioden på om lag 7 prosent, mens HF Fonna har en reduksjon på om lag 8 prosent (prosenttallene ikke vist i tabell). 16

17 Tabell 1.11 DRG-Vekt Kun heldøgns sykehusopphold per år. Gjennomsnittlig DRG-vekt per sykehusopphold og helseforetak i Helse-Vest og for resten av landet under ett. Elektive og akutte innleggelser. Absolutte antall innleggelser. År for avsluttet sykehusopphold Helseforetak Antall opphold Aritmetisk gjennomsnitt HF Stavanger , HF Fonna , HF Bergen , HF Førde , Resten av Norge , Norge totalt , HF Stavanger , HF Fonna , HF Bergen , HF Førde , Resten av Norge , Norge totalt , HF Stavanger 33134, HF Fonna 21551, HF Bergen , HF Førde 16651, Resten av Norge , Norge totalt , HF Stavanger 34220, HF Fonna 22669, HF Bergen , HF Førde 17334, Resten av Norge , Norge totalt , HF Stavanger 35560, HF Fonna 21413, HF Bergen , HF Førde 17207, Resten av Norge , Norge totalt , HF Stavanger 35581, HF Fonna 22771, HF Bergen , HF Førde 17446, Resten av Norge , Norge totalt , Forts. 17

18 Forts. År for avsluttet sykehusopphold Helseforetak Antall opphold Aritmetisk gjennomsnitt HF Stavanger 35959, HF Fonna 22798, HF Bergen , HF Førde 18293, Resten av Norge , Norge totalt , Total 1 HF Stavanger , HF Fonna , HF Bergen , HF Førde , Resten av Norge , Norge totalt , DRG-Vektene er ikke direkte sammenlignbare mellom år. Det er spesielt forskjell mellom 1995 og 1996 og de påfølgende årene. DRG-Vektene er ikke direkte sammenlignbare mellom år. Det er spesielt forskjell mellom 1995 og 1996 og de påfølgende årene. HF Bergen har naturlig nok den høyeste gjennomsnitts DRG-vekten hvert år. Denne ligger også noe over landsgjennomsnittet. HF Stavanger har i de fleste år de i gjennomsnitt nest tyngste pasientene, mens HF Fonnas og HF Førdes rang varierer mer. Disse HFenes DRG-vekter ligger alle under landsgjennomsnittet. 18

19 Tabell 1.12 Gjestepasienter; Helse Vest og resten av Norge Kun elektive innleggelser og heldøgns sykehusopphold per år. Andel gjester inn til regionen og ut fra regionen, relativt til antall sykehusopphold i regionen. Helse- Vest som region, mot resten av landet under ett. Antall elektive heldøgnspasienter i alt Andel gjestepasienter inn, % Andel gjestepasienter ut, % Helse Vest ,15 7, ,21 10, ,51 9, ,36 8, ,64 8, ,93 7, ,61 8,01 Resten av Norge ,63, ,97, ,83, ,76, ,80, ,68, ,69,76 Tabellene 1.12 t.o.m omfatter pasientstrømmer (gjestepasienter) og befolkningsrater. For disse tabellene har vi valgt å utelate visse pasientgrupper. Dette er i samsvar med pasientutvalg som er gjort i Samdata Tabeller 2000 (se s. 163) for tilsvarende beregninger. Tabellene for pasientstrømmer (gjestepasienter) presenteres med tall som er eksklusive fødende, dialysebehandlinger, opphold for rehabilitering og kjemoterapi, fordi disse oppholdene kan gi grunnlag for stor variasjon og usammenlignbare tall. (Heller ikke pasienter som er døde ved ankomst/mottak er inkludert, jmf tabell 3.1). For fødende (definert ved DRG , DRG 382) skyldes dette stor variasjon i sykehusenes koding av innmåte (planlagte opphold versus øyeblikkelig hjelp) og bruken av fødestuer (som ikke inngår i sykehusdata) i enkelte fylker. Hver pasient som mottar dialysebehandling (DRG 317) eller kjemoterapi (DRG 410A, 410B, 410C) har vanligvis et relativt høyt antall opphold, og gjør at få pasienter kan ha stor betydning for ratene. Oppholdene for dialysebehandling og kjemoterapi kan derfor gi grunnlag for stor, men tilfeldig variasjon mellom fylkene og bostedsområdene og er derfor utelatt fra tabellene Primær rehabilitering (DRG 462A, 462B, 462C) er også utelatt i tabellene 8 12 på grunn av stor ulikhet mellom fylkene i hvilke rehabiliteringsinstitusjoner som er underlagt sykehusene og dermed er registrert i pasientdata. 19

20 Tabell 1.13 Gjestepasienter; Foretak i Helse Vest og resten av Norge Kun elektive innleggelser og heldøgns sykehusopphold per år. Andel gjester inn til helseforetaket fra andre dekningsområder og ut fra foretakets dekningsområde, relativt til antall sykehusopphold i helseforetaket. Helse-Vests foretak og resten av landet under ett. Antall elektive heldøgns-pasienter i alt Andel gjestepasienter inn, % Andel gjestepasienter ut, % 1 HF Stavanger ,50 24, ,59 34, ,18 35, ,29 36, ,71 32, ,45 31, ,92 36,80 2 HF Fonna ,64 72, ,06 68, ,11 67, ,33 66, ,63 76, ,21 70, ,11 73,29 3 HF Bergen ,89 4, ,60 6, ,60 6, ,13 6, ,07 6, ,99 6, ,85 7,14 4 HF Førde ,59 29, ,85 31, ,93 32, ,58 38, ,48 44, ,48 42, ,32 43,39 99 Resten av Norge ,63, ,97, ,83, ,76, ,80, ,68, ,69,76 I kolonnen for Antall elektive heldøgnspasienter i alt inngår antallet gjestepasienter inn. HF Bergen har den største andelen gjestepasienter inn og laveste andel ut. HF Førde har minste andel inn. HF Fonna største andel ut. 20

21 Tabell 1.14 Gjestepasienter; Foretak innen Helse Vest Kun elektive innleggelser og heldøgns sykehusopphold per år. Andel gjester inn til helseforetaket fra andre dekningsområder og ut fra foretakets dekningsområde, relativt til antall sykehusopphold i helseforetaket. Kun gjestepasienter innen Helse- Vest. Antall elektive heldøgnspasienter i alt Andel gjestepasienterandel gjestepasienter inn, % ut, % 1 HF Stavanger ,77 8, ,85 12, ,41 15, ,59 19, ,84 15, ,02 16, ,69 19,44 2 HF Fonna ,32 62, ,76 56, ,94 57, ,08 56, ,41 67, ,77 62, ,81 65,22 3 HF Bergen ,93 2, ,52 2, ,96 3, ,68 3, ,50 3, ,02 4, ,73 4,63 4 HF Førde ,10 18, ,23 19, ,16 18, ,13 23, ,60 26, ,71 25, ,71 28,33 Flyten av gjestepasienter reflekterer den hierarkiske sykehusstrukturen. Helse Bergen har størst andel inn og lavest andel ut. Helse Stavanger har nest laveste andeler ut, men lavere andeler inn enn Helse Fonna, noe som sannsynligvis skyldes en funksjonell arbeidsdeling i regionen. 21

22 Tabell 1.15 Befolkningsrater; Aldersgrupper Alle sykehusopphold som rater etter bostedsområde. Per bostedsområde i Helse Vest og for resten av landet under ett. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Som andel av befolkningen per 1000 innbygger i helseforetakets bostedsområde. Uavhengig av hvor (ved hvilket HF) pasientene har vært innlagt. Andel sykehusopphold i hver aldersgruppe i bostedsområdet År I alt 0-6 år 7-15 år år år år år år + år 1 Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Resten av Norge

23 Helse Stavanger har relativt lave andeler, Fonna og Bergen har middels og Førde har høye andeler sykehusopphold per 1000 innbygger. For Helse Førdes bostedsområder ser de høye andelene ut til å finnes både i kategoriene år og år, men kanskje særlig i gruppen år. 23

24 Tabell 1.16 Befolkningsrater; DRG_type og Komp_DRG Alle sykehusopphold som rater etter bostedsområde. Per bostedsområde i Helse Vest og for resten av landet under ett. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Kategorier sykehusopphold som andel av befolkningen per 1000 innbygger helseforetakets bostedsområde. Uavhengig av hvor pasientene har vært innlagt. 1 Helse Stavanger 2 Helse Fonna 3 Helse Bergen 4 Helse Førde 99 Resten av Norge År Kirurgisk DRG- Pasienter / Befolkning i alt Komplisert DRG- Pasienter / Befolkning i alt , , , , , Helse Stavanger har relativt lave andeler, Fonna og Bergen har middels og Førde har høye andeler kirurgiske og kompliserte sykehusopphold per 1000 innbygger. 24

25 Tabell 1.17 Utvalgte behandlinger, antall Sykehusopphold absolutte tall etter bostedsområde. Per bostedsområde i Helse Vest og for resten av landet under ett. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Uavhengig av hvor pasientene har vært innlagt. År Bypass- Pasienter Utblokkings- Pasienter Hofteprotese- Pasienter 1 Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Resten av Norge Kilde: NPR Perioden er valgt fordi nye operasjonskoder ble innført i 1999 Bypass = DRGene 106 Koronar by-pass op m/hjertekateterisering og 107 Koronar bypass op u/hjertekateterisering. Utblokking = Operasjonskode FNG Utvidelse og rekanalisering av koronararterier, spesielt FNG02 Perkutan transluminal koronar angioplastikk og FNG05 Perkutan transluminal koronar angioplastikk med stentinnklegging. Hofteprotese = Operasjonskode NFB Implantasjon av primær protese i hofteledd, spesielt NFB40 Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd med sement. 25

26 Tabell 1.18 Befolkningsrater; Utvalgte behandlinger Sykehusopphold som rater etter bostedsområde. Per bostedsområde i Helse Vest og for resten av landet under ett. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Kategorier sykehusopphold som andel av befolkningen per 1000 innbygger helseregionen. Uavhengig av hvor pasientene har vært innlagt. År Bypass- Pasienter / Utblokkings- Pasienter / Hofteprotese- Pasienter / Befolkning i alt Befolkning i alt Befolkning i alt 1 Helse Stavanger 1999,386,922 1, ,399,838 1, ,372 1,122 1,122 2 Helse Fonna 1999,583 1,252 1, ,603 1,145 1, ,613 1,527 1,502 3 Helse Bergen 1999,502,909 1, ,525 1,272 1, ,518 1,579 1,611 4 Helse Førde 1999,901 1,663 1, ,920 1,878 1, ,827 2,008 1, Resten av Norge 1999,687 1,049 1, ,674 1,140 1, ,758 1,531 1,812 Kilde: NPR Helse Stavanger har relativt lave andeler, Fonna og Bergen har middels og Førde har høye andeler sykehusopphold per 1000 innbygger. 26

27 Tabell 1.19 Befolkningsrater per aldersgruppe; Utvalgte behandlinger Sykehusopphold som rater etter per aldersgruppe. Per år og bostedsområde i Helse Vest og for resten av landet under ett. Heldøgns- og dagopphold, elektive og akutte innleggelser. Kategorier sykehusopphold som andel av befolkningen per 1000 innbygger helseregionen. Uavhengig av hvor pasientene har vært innlagt. Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Bef. ialt 0-6 år 7-15 år år år år år år90 år + 1 Helse Stavanger By-pass1999,386,,,,,446 1,866,378, 2000,399,,,,,459 1,964,372, 2001,372,033,,,,353 2,248,593, Utblokking1999,918,,,, 1,220 3,634,126, 2000,838,,,, 1,084 3,437,372, ,115,,,, 1,380 4,995,712, Hofteprotese1999 1,248,,,,107,718 7,759 9,203 3, ,212,,,137,,631 7,659 10,175 1, ,122,,027,,054,646 6,793 8,420 5,473 2 Helse Fonna By-pass1999,583,,,,,688 2,470,166, 2000,603,,,,,729 2,490,164, 2001,613,,,,,663 2,972,314, Utblokking1999 1,252,,,, 1,709 4,072,332, ,145,,,, 1,434 4,306,657, ,521,,,, 1,988 5,254 1,097, Hofteprotese1999 1,451,,,,,750 6,676 11,468 4, ,422,,,,090,717 7,940 8,047 4, ,502,,,110,,759 8,019 9,719 2,979 3 Helse Bergen By-pass1999,502,,,,,516 2,421,152, 2000,525,,,,,612 2,074,301, 2001,518,,,,,463 2,699,873, Utblokking1999,898,,,, 1,111 3,208,381, ,272,,,, 1,451 4,820 1,731, ,570,,,, 1,729 5,646 3,928, Hofteprotese1999 1,206,,,,,667 6,294 6,550 5, ,429,,,,,741 7,260 9,258 6, ,611,,,,,799 8,313 10,692 8,229 4 Helse Førde By-pass1999,901,,,,,887 4,186,824, 2000,920,,,,,828 4,595 1,050, 2001,827,,,,,807 4,206,209, Utblokking1999 1,663,,,, 2,070 6,046,412, ,878,,,, 2,098 7,314 2,100, ,008,,,, 2,182 8,030 2,712, Hofteprotese1999 1,431,,,,141,943 6,790 5,147 4, ,738,,,171,,884 8,252 9,662 4, ,840,,,,,990 9,751 7,092 8,457 Forts. 27

28 Tabell 1.19 Befolkningsrater per aldersgruppe; Utvalgte behandlinger. Forts. Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Pas. / Bef. ialt 0-6 år 7-15 år år år år år år90 år + 99 Resten av Norge By-pass1999,687,,,,,662 3,047,666, ,674,,,,,646 3,025,723, 2001,758,,,,,694 3,572 1,047,049 Utblokking1999 1,047,,,, 1,297 3,104,939, ,139,,,,005 1,369 3,566 1,153, ,529,,,,009 1,782 5,020 2,021, Hofteprotese1999 1,572,,003,,031,822 7,380 9,262 8, ,650,,,012,032,804 7,873 10,452 9, ,812,,002,018,042,893 8,675 11,712 8,751 Kilde: NPR Noe overlapp mellom gruppene, gjør at ratene (spes. for utblokking) ved beregningene til tabell 1.19 kan være marginalt lavere enn i tabell

29 HOVEDINDIKATORER 2: PERSONELL OG SENGEKAPASITET Tabell 2.1 Årsverkinnsats Årsverk (heltids- og deltidsstillinger omgjort til heltid) og fordelt på personellkategorier. Gjennomsnitt per år for helseforetak i Helse-Vest og for resten av landet under ett. Helseforetak År Leger Sykepleiere 1 Helse Stavanger Annet Annet Adm. Annet Årsverk pleiepersonell behandl. personell samlet personell personell ,1 825,06 232,62 200,23 325,85 397, ,5 70,5 440,25 251,35 418, ,16 974,76 73,1 451,77 280,82 438, ,5 1057, , , ,5 1060, ,6 357,5 253, % vekst % 32 % 3 % 31 % 43 % -27 % 22 % 2 Helse Fonna ,06 559,94 166,06 97,05 109,45 263, ,2 559,45 164,06 95,6 127,73 250, ,33 569,77 162,81 101,18 132,92 245, ,5 585,76 131,46 111,3 137,9 247, ,7 579,19 137,61 111,25 131,65 280, % vekst % 13 % -25 % 23 % 29 % 10 % 11 % 3 Helse Bergen , ,46 459,01 457,1 587,74 888, , ,83 478,85 498,58 631,7 899, , ,97 497,31 526,96 668,73 882, , ,24 463,5 549,56 741,98 945, , ,68 529,99 563,86 801,52 886, % vekst % 27 % -9 % 26 % 54 % 12 % 24 % 4 Helse Førde ,05 401,75 241,84 98,72 151, ,31 403,27 145,09 102,64 132,59 124, ,26 413,72 157,62 102,34 151,77 136, ,74 435,32 170,81 101,94 174,01 150, ,9 469,15 160,24 102,16 189,9 166, % vekst % 22 % -7 % 4 % 31 % 3 % 13 % 29

30 99 Resten av Norge , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Norge totalt , , ,8 4600, , , , , , ,5 6424, , , , , ,6 6743, , , , , , , , , , , , , , Kilde: SSB /NPR SAMDATA Sykehus Den samlede veksten i antall årsverk i perioden er sterkest i Helse Bergen og Helse Stavanger med en vekst på henholdsvis 24 prosent og 22 prosent. Helse Førde og Helse Fonna har en vekst på henholdsvis 11 og 13 prosent. Ser vi nærmere på hvordan veksten fordeler seg på ulike personalkategorier, finner vi at Helse Stavanger har den sterkeste veksten i legeårsverk, sykepleieårsverk og årsverk knyttet til gruppen annet behandlingspersonale. Veksten i administrativt personale er også sterk, men noe svakere enn for Helse Bergen. Reduksjonen i Annet personale er for øvrig den sterkeste blant helseforetakene. Helse Fonna skiller seg ut ved å ha den svakeste veksten i sykepleieårsverk og ved den sterkeste prosentvise reduksjonen i kategorien annet pleiepersonale. Helse Fonna har også den svakeste veksten i admin.personale. Helse Bergen skiller seg ut ved å ha den sterkeste veksten i admin. personale og den sterkeste veksten i Annet personale. Helse Bergen har også forholdsvis sterk vekst i sykepleieårsverk og årsverk knyttet til annet behandlingspersonale. Helse Førde har klart den svakeste veksten i legeårsverk og kategorien Annet behandlingspersonale. 30

31 Tabell 2.2 Effektive senger og netto driftsutgifter Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Driftsutgifter i løpende 1000 kr. Per år for helseforetak i Helse-Vest og for resten av landet under ett. Helseforetak År Antall (Faktiske netto) effektive senger driftsutgifter 1 Helse Stavanger , , , , , ,94 % vekst % 86 % 2 Helse Fonna , , , , , ,96 % vekst % 65 % 3 Helse Bergen , , , , , ,78 % vekst % 83 % 4 Helse Førde , , , , , ,19 % vekst % 67 % 31

32 99 Resten av Norge , , , , , , ,05 Norge totalt , , , , , , ,92 Kilde: SSB /NPR SAMDATA Sykehus Helse Stavanger, Helse Bergen og Helse Førde har en svak vekst i antall effektive senger i perioden Helse Fonna har den sterkeste nedgangen i effektive senger på hele 13 prosent. Faktiske nettodriftsutgifter øker i perioden. Helse Stavanger og Helse Bergen har de sterkeste prosentvise økningen, på henholdsvis 86 prosent og 83 prosent. 32

33 HOVEDINDIKATORER 3: RESSURSUTNYTTELSE Tabell 3.1 Produktivitets- og kostnadsutvikling, veide gjennomsnitt Veid gjennomsnitt (etter antall opphold) for institusjoner innen hvert helseforetak. Driftsutgifter i løpende 1000 kr. Årsverk for alle kategorier personell. Antall opphold er korrigert for DRG-vekt. Per år for helseforetak i Helse-Vest og for resten av landet under ett. Helseforetak År Beleggsprosent Korrigerte heldøgnsopphold per årsverk samlet Faktisk netto driftsutgifter per korrigerte opphold 1 Helse ,81 21,69 Stavanger ,03 15,1 24, ,05 13,69 25, ,33 14,09 26, ,57 17,57 24, ,13 18,21 25, ,4 18,24 27,05 %vekst % 15 % 24% 2 Helse Fonna ,97 16,41 20, ,96 16,35 21, ,15 16,52 23, ,74 17,07 23, ,14 20,07 21, ,01 20,64 22, ,33 20,93 24,38 %vekst % 28 % 16 % 3 Helse Bergen ,8 14,64 19, ,77 14,07 22, ,78 13,53 24, ,8 13,85 26, ,84 16,92 21, ,01 16,65 22, ,12 17,78 24,12 %vekst % 21 % 22 % 4 Helse Førde ,74 15,88 22, ,65 15,44 23, ,05 16,38 25, ,84 16,54 26, ,13 17,72 25, ,24 18,22 25, ,64 19,87 26,65 %vekst % 25 % 19 % 33

34 99 Resten av ,85 14,51 22,03 Norge ,39 13,97 24, ,55 14,15 26, ,38 14,61 27, ,16 16,9 24, ,96 17,21 24, ,31 18,46 26,38 Norge totalt ,47 15,45 21, ,56 14,99 23, ,72 14,85 25, ,42 15,23 26, ,57 17,84 23, ,27 18,19 23, ,76 19,06 26,04 Korrigerte opphold per årsverk er en indikator som brukes i Samdata Sykehus Tabeller En spesialstudie i Samdata Sykehus Rapport 2000 definerer et alternativt mål kalt: Teknisk effektivitet som også inkluderer utgifter til medikamenter og medisinsk forbruksmateriell som innsatsfaktorer. Disse dataene har vi ikke ved SNF. Faktisk netto driftsutgifter per korrigerte opphold er også en indikator som brukes i Samdata Sykehus Tabeller Samdata Sykehus Rapport 2000s definisjon av det alternative målet: Kostnadseffektivitet omfatter korrigerte brutto driftsutgifter. Disse dataene har vi ikke ved SNF. I Samdatas spesialstudie brukes også et mål for sykehusaktivitet som inkluderer polikliniske inntekter, liggedager over trimpunkt og antall dagopphold i tillegg til DRG.-korrigerte heldøgnsopphold. Beleggsprosenten er lavest i Helse Førde og høyest i Helse Stavanger, begge med en svak nedadgående trend. Helse Fonna har på sin side en oppadgående trend. Helse Stavanger har den svakeste produktivitetsveksten, målt ved korrigerte heldøgnsopphold per årsverk (samlet). Helse Fonna har den sterkeste produktivitetsveksten med Helse Førde og Helse Bergen på de neste plassene. Kostnadseffektiviteten, målt ved faktiske netto driftsutgifter per korrigerte opphold, er synkende: Utgiftene stiger over tid for samtlige helseforetak. Kostnadsveksten er sterkest i Helse Stavanger og lavest i Helse Fonna og Helse Førde. 34

35 DEL 2 PSYKIATRI 35

36 HOVEDINDIKATORER 1: PASIENTBEHANDLING Tabell 1.1 Antall pasienter og tiltak. Poliklinikker Barn og unge. Helseforetak Pasienter Pasienter Pasienter Sum tiltak * Sum tiltak * Sum tiltak * i 1999 i 2000 i 2001 i 1999 i 2000 i 2001 HF Førde HF Bergen HF Fonna HF Stavanger * Direkte og indirekte tiltak HF Bergen behandler flest pasienter. HF Fonna og HF Stavanger er jevnstore i Når det gjelder antall tiltak, er også HF Bergen størst. HF Førde og HF Fonna er jevnstore når det gjelder iverksatte tiltak i 2001, mens HF Stavanger iverksetter flest tiltak (etter HF Bergen ) i For tabell 1.1. og påfølgende tabeller for er ungdomspsykiatrisk avdeling Rogaland Sentralsykehus holdt helt utenfor som følge av mangelfulle data. For 2001 har vi fått opplyst fra institusjonen, at det ble innlagt 83 pasienter og utført om lag 2600 polikliniske konsultasjoner fordelt på om lag 650 behandlede pasienter. 36

37 Tabell 1.2 Regnskapstall for institusjoner og poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og ungdom Nominelle kroner. (1000 kroner). Sum driftsutgifter 1) Polikliniske refusjoner fra Folketrygden Funksjonstilskudd Sum driftsinntekter 2) Netto driftsutgifter HF Førde % endring % 35 % 52 % 21 % HF Bergen % endring % 22 % 7 % 18 % 8 % HF Fonna % endring % 3 % 14 % 27 % HF Stavanger % endring % 107 % 64 % 18 % 37

38 HOVEDINDIKATORER 2: PERSONELL OG SENGEKAPASITET Tabell 2.1 Personell i institusjoner og poliklinikker for barn og unge Helseforetak År Psykiatere Andre leger Psykologer Annet pers Sosionomer Terapi pers med høysk. utd Terapipers uten høysk.utd Personell totalt HF Førde ,1 1,0 12,0 7,0 10,5 5,2 5,7 41, ,4 2,0 15,6 7,0 7,5 0,0 4,7 37, ,6 1,8 17,6 8,9 5,2 1 7,3 43,4 HF Bergen ,1 7,0 46,8 15,2 82,3 8,0 29,5 197, ,0 6,1 56,5 14,3 81,6 6,7 31,7 206, ,2 7,5 53,7 14,4 95,8 5,1 38,5 224,2 HF Fonna ,6 2,4 9,0 6,8 13,2 3,7 5,1 41, ,5 2,0 12,6 7,0 14,9 3,7 6,0 47, ,2 4,6 11,3 8 18,8 3,7 10,6 57,2 HF Stavanger ,8 7,0 16,8 13,8 51,6 7,3 7,5 108, ,2 7,0 20,9 18,8 51,3 11,5 9,0 124, ,9 6 26, ,7 10,3 133 I perioden 1999 til 2001 øker samtlige HF antallet personell i institusjoner og poliklinikker for barn og unge. Veksten er sterkest i HF Fonna og HF Stavanger og er på henholdsvis 37 prosent og 22 prosent. Veksten i HF Bergen og HF Førde er på henholdsvis 13 prosent og 5 prosent. o Veksten i HF Førde knyttes i hovedsak til vekst i psykiater, psykologer, terapipersonale med høyskole og annet personale. o Veksten i HF Bergen er knyttet i all hovedsak til økt antall psykologer, terapipersonale med høyskoleutdanning og annet personale. Status quo i antall psykologer. o HF Fonna har vekst i alle kategorier. o HF Stavanger har redusert forholdsvis mye antallet sosionomer og økt antall psykiatere, psykologer og terapipersonale med høyskoleutdanning. 38

39 Tabell 2.2 Fagårsverk i poliklinisk virksomhet for barn og unge Helseforetak Fagårsverk i 1999 Fagårsverk i 2000 Fagårsverk i 2001 HF Førde 22,9 24,1 29,6 HF Bergen 42,2 71,2 78,8 HF Fonna 19,5 22,5 25 HF Stavanger 22,4 23,7 31,8 Med fagårsverk menes antall årsverk totalt minus annet personell. Det innebærer at merkantilt personell holdes utenfor. Årsaken til det er at omfanget av merkantilt personell varierer mellom institusjonene og en god del av variasjonen skyldes ulik organisering og derav ulik rapportering. For året 2001 er antall fagårsverk satt som gjennomsnittet for registrerte årsverk for 2000 og 2001, for 2000 er antallet gjennomsnittet for 1999 og 2000, og for 1999 er antallet snittet av 1998 og Årsaken er at tallene baserer seg på punkttellinger ved slutten av året. I og med at det ved svært mange poliklinikker er endringer i løpet av året, vil gjennomsnittet av punkttellingene i for eksempel desember 2000 og 2001 gi et bedre uttrykk for årsverksinnsatsen i 2001 enn punkttellingen i 2001 alene. Samtlige HF har vekst i antall fagårsverk i perioden 1999 til HF Bergen skiller seg ut med det klart sterkeste veksten på hele 86 prosent. HF Stavanger følger med 42 prosent, HF Førde med 30 prosent og HF Fonna med 28 prosent (ikke rapportert i tabell). 39

40 Tabell 2.3: Driftsdata for psykisk helsevern for barn og unge institusjoner Døgn-plasser Oppholdsdøgn døgnpasienter Oppholdsdager dagpasienter Ant saker med dag- og døgnbeh. Ant saker med Ant tiltak poliklinisk beh. poliklinisk beh. HF Førde HF Bergen HF Fonna HF Stavanger

41 HOVEDINDIKATORER 3: RESSURSUTNYTTELSE Tabell 3.1 Produktivitetsindikator for poliklinikker , veide gjennomsnitt. Barn og unge. Helseforetak Sum tiltak 1 per fagårsv Sum tiltak 1 per fagårsv Sum tiltak 1 per fagårsv Sum tiltak 1 per pasient 1999 Sum tiltak 1 per pasient 2000 Sum tiltak 1 per pasient 2001 Pasient per fagårsv Pasient per fagårsv Pasient per fagårsv HF Førde 304,98 333,7 293,2 12,13 13,0 14,0 25,15 25,6 24,2 HF Bergen 280,28 308,7 304,1 10,82 11,6 12,7 25,90 26,6 26,2 HF Fonna 317,33 342,2 346,6 10,65 10,9 12,3 29,79 31,4 31,9 HF Stavanger 339,78 346,4 321,0 16,80 14,0 12,5 20,22 1) Direkte og indirekte tiltak 24,7 26,0 HF Fonna og HF Bergen øker antall tiltak per fagårsverk i perioden i HF Fonna har den største absolutte veksten. HF Stavanger har den største absolutte nedgangen. Tiltak per pasient stiger over tid for HF Førde, HF Bergen og HF Fonna. HF Stavanger skiller seg ut med en relativt sterk nedgang. HF Fonna og HF Bergen har en svak oppgang i antall pasienter per fagsårverk. HF Stavanger har den sterkeste oppgangen. 41

42 Tabell 3.2 Brutto og netto driftsutgifter per pasient. Barne- og unge Nominell kroner. (1000 kroner). Helseforetak HF Førde HF Bergen HF Fonna HF Stavanger ÅrBr.utg./pas. Nto.utg./pas ,90 22, ,09 19, ,35 22, ,40 64, ,17 37, ,56 36, ,36 26, ,66 22, ,55 24, ,44 86, ,36 67, ,96 82,30 42

Funksjonsfordelingsprosjektet - beskrivelse av nå-situasjonen. Januar 2003

Funksjonsfordelingsprosjektet - beskrivelse av nå-situasjonen. Januar 2003 1 Funksjonsfordelingsprosjektet - beskrivelse av nå-situasjonen Januar 2003 2 HELSE VEST RHF FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET - BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN 1. INNLEDNING Helse Vest RHF skal sørge for at

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden 6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Johan Håkon Bjørngaard, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Ragnild Bremnes, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 6.1 Innledning Dette kapitlet beskriver

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Elisabeth Nørgaard Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Om lag halvparten av de offentlige utgiftene til helseformål går til spesialisthelsetjenestene. Dette betyr at i 2000 ble det brukt over 42

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red)

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red) SAMDATA SYKEHUS Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002 Heidi Torvik (red) SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Helse er et område som er blitt prioritert de siste årene. I tillegg er det et uttalt mål at tilgangen til helsetjenesten skal være

Detaljer

Notat nr analysegruppen HMN

Notat nr analysegruppen HMN Vedlegg 72/10 Orienteringssaker Notat nr 2-2010 analysegruppen HMN Hva er SAMDATA? En kort beskrivelse av SAMDATA-prosjektene Dato: 23.august 2010 Forfatter: Kjell Solstad 1. Innledning Dette notatet gir

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2004

SAMDATA Somatikk 2004 SAMDATA Somatikk 2004 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2004 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/05 ISBN 82-446-1002-6

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS Tabeller

SAMDATA SYKEHUS Tabeller SAMDATA SYKEHUS Tabeller Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2001 Beate M. Huseby (red) SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59

Detaljer

Samdata hvordan kan tallene brukes?

Samdata hvordan kan tallene brukes? Samdata hvordan kan tallene brukes? Avd.dir Lars Rønningen Oslo, 5. desember 2016 Disposisjon Hva inngår i publikasjonen Samdata? Hvem er brukere av Samdata? Eksempler på bruk av data i Samdata Kommende

Detaljer

FORFATTER(E) Stein Østerlund Petersen OPPDRAGSGIVER(E) Helse Vest RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG.

FORFATTER(E) Stein Østerlund Petersen OPPDRAGSGIVER(E) Helse Vest RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 22 06 73 00 (Oslo) 40 00 25 90 (Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Går produktiviteten ned?

Går produktiviteten ned? Helse- og omsorgstjenester Somatiske sykehus Anne Mundal Sykehuslegene: Går produktiviteten ned? Antall korrigerte sykehusopphold per legeårsverk er redusert med om lag 6 prosent i perioden 992 til 998.

Detaljer

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 0/2017 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 201 Analysenotat /2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS Tabeller

SAMDATA SYKEHUS Tabeller SAMDATA SYKEHUS Tabeller Sammenligningsdata for somatisk fylkeshelsetjeneste 2000 Lars Rønningen (red) SINTEF Unimed NIS SAMDATA 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 NIS-rapport 2/01

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2003

SAMDATA Somatikk 2003 SAMDATA Somatikk 2003 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2003 Beate M. Huseby (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/04 ISBN 82-446-0998-2

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Kortversjon Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 Beate M. Huseby (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 25 90 Telefax 932 70 800 Forord Formålet med SAMDATA er å presentere bearbeidede og sammenlignbare

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger?

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Heidi Torvik SINTEF 1 Tema/plan 1. Om SAMDATA 2. Hvordan beregne totale driftskostnader i SAMDATA? Herunder fordeling av felleskostnader 3. Driftskostnader

Detaljer

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Toni Kvalø Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Det har vært et økt aktivitetsnivå i de somatiske sykehusene i løpet av perioden fra 199 til 2, fordi atskillig flere pasienter har fått behandling.

Detaljer

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN 0802-4979

Detaljer

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr. 11/2017 Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Analysenotat 11/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016

Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 Nr. 02/2017 Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 Analysenotat 02/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske

Detaljer

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Nr. 03/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Analysenotat 03/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet i det

Detaljer

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004.

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004. INTERNT NOTAT TIL: FRA: EMNE: STYRET I HELSE VEST RHF HERLOF NILSSEN VENTETIDER - FOKUSOMRÅDE DATO: 10. AUGUST 2010 Bakgrunn Ventelistetallene for Helse Vest har de to siste årene vist en positiv utvikling.

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr. 15/2017 Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2012-2016 Analysenotat 15/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - Kjell Solstad mars 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på Nordfylket. Tilhørende regneark viser

Detaljer

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF A1369 RAPPORT Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005 Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF Helse Januar 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for psykisk helsevern Per Bernhard Pedersen (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/06 ISBN 82-446-1164-2

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger Samhandlingsmøte 11.06.2012 Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger PSYKIATRISK KLINIKK 5 timer 2005 1980 En klinikk 2003 Antall behandlede Antall pasientkontakter Psykiatrisk

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Presentasjon av en rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) 2008 Møte i prosjektgruppa pp 8. januar 2009 Hva og hvem er SKDE Eid av Helse

Detaljer

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Noen overskrifter De store bildene Ressursbruk Aktivitet Forbruksprofil Utfordring tilnærming Gjøre

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Helse Vest RHF Legefordeling i Helse Vest 22. mai 2008. PwC

Helse Vest RHF Legefordeling i Helse Vest 22. mai 2008. PwC Helse Vest RHF Legefordeling i Helse Vest 22. mai 2008 PwC Legefordeling i Helse Vest Innledning Antall leger etter bostedsområde og institusjon Analyse Leger etter bostedsområde Analyse Leger etter helseforetak

Detaljer

Nytt inntektssystem i Helse Vest

Nytt inntektssystem i Helse Vest Nytt inntektssystem i Helse Vest Inntektssystemet Søylediagrammet viser enkeltelementer i inntektssystemet. B1, B2, B3, B4 og B5 blir tildelt til Helse Vest fra staten gjennom basisrammen. ISF 40 % B5

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Kirurgi på busette i Finnmark i perioden

Kirurgi på busette i Finnmark i perioden Kirurgi på busette i Finnmark i perioden 2001-2005 Utarbeidet av prof Olav Helge Førde Forskn.sjef Gro Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Kirurgi på pasienter bosatt ved i Finnmark

Detaljer

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller Sammenligningsdata for psykisk helsevern 2002 Marit Sitter (red) SINTEF Unimed 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/03 ISBN 82-446-0993-1

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Helseregionenes utvikling i ressursinnsats, tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet 2002-2005. Marit Pedersen (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 2590

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Ina Heiberg og Gro R. Berntsen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering Mars 2009 1 Bakgrunn Bakgrunnen for arbeidet

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09 ISBN

Detaljer

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016 Nr. 04/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016 Analysenotat 04/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet

Detaljer

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak 05.03.2007 Erik Kreyberg Normann Adm. direktør, Akershus universitetssykehus Akershus universitetssykehus, 2006 Ansvaret for 280.000 innbyggere

Detaljer

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014 Rapport IS-2348 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten Utgitt: September 2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

STF78 F RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Foreløpig sektorrapport. Jorid Kalseth (red.) SINTEF Helse

STF78 F RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Foreløpig sektorrapport. Jorid Kalseth (red.) SINTEF Helse STF78 F055017 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern 2004 Foreløpig sektorrapport Jorid Kalseth (red.) SINTEF Helse Juni 2005 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern,

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Utgangspunkt inntektsfordeling 2011 Overordnet behov for omstilling i henhold til LTB 2011 2016 Alle HF-ene

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Evaluering av kommunal medfinansiering

Evaluering av kommunal medfinansiering Evaluering av kommunal medfinansiering Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Oddvar Kaarbøe Karin Monstad Rokkansenteret Samhandlingsreformen Behandling på mest effektive omsorgsnivå Mer på kommunenivå Økonomiske

Detaljer

Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008, rapport 4/09.

Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008, rapport 4/09. ERRATUM Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008, rapport 4/09. Endringer (tallene som er endret er uthevet) Side 7, avsnitt

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Nr. 13/2017 Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Analysenotat 13/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Detaljer

Hva er kodekvaliteten i helseforetakene?

Hva er kodekvaliteten i helseforetakene? Hva er kodekvaliteten i helseforetakene? 1 VET IKKE 2 Hva skal jeg snakke om? Bakgrunn for Riksrevisjonens interesse for koding Hva var kodekvaliteten i 2003? Hvorfor vi gjennomfører en ny journalrevisjon

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

7 Regionale utviklingstrekk

7 Regionale utviklingstrekk 7 Regionale utviklingstrekk Ragnild Bremnes, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 7.1 Innledning Med utgangspunkt i sentrale nøkkeltall, vil vi i dette kapitlet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Hva har opptrappingsplanen bidratt til?

Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Har man fått til det som ble lovet? Johan Håkon Bjørngaard, SINTEF Helse Helse 1 Tema Mål i opptrappingsplanen kvantitative mål Det psykiske helsevernet for voksne

Detaljer

Behandlingstilbudet i TSB

Behandlingstilbudet i TSB Nr. 0/0 Behandlingstilbudet i TSB Analysenotat 0/ SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Behandlingstilbudet i TSB Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 0 / Utgitt av: Avdeling: Kontaktperson:

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer