1 ECO Archive Hovedadministrasjonsmenyen Lokasjonstreet Jobbe i ECO Archive Lokasjoner Søke etter produkter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 ECO Archive Hovedadministrasjonsmenyen Lokasjonstreet Jobbe i ECO Archive Lokasjoner Søke etter produkter..."

Transkript

1 Brukermanual

2 1 ECO Archive Hovedadministrasjonsmenyen Lokasjonstreet Jobbe i ECO Archive Lokasjoner Søke etter produkter ECO Plus forespørsler Registrere mengdeendringer Abonnement Brukere Rapporter Oppstrøms rapportering Innstillinger Firmainnstillinger Risikovurdering Arbeidsplassbeskrivelse Produktinformasjon ADR/RID Etiketter Dokumenter Struktur II Beredskapsbeskrivelse ECO Local Publisher Firmaoversikt Standardsetninger Komponenter

3 1 ECO Archive ECO Archive er et verktøy for å holde orden på stoffkartoteket og utarbeide Sikkerhetsdatablad. Brukermanualen gir en generell innføring i hvordan man jobber i ECO Archive, og en oversikt over de forskjellige elementene i systemet. OBS! Innholdet i de enkelte Administrasjonsmenyene vil variere etter som hvilke brukerrettigheter man har. For hjelp til å jobbe i det enkelte bildet i ECO Archive klikker man på i tittellinjen på det aktuelle bildet. 2 Hovedadministrasjonsmenyen Hovedadministrasjonsmenyen i ECO Archive er utgangspunktet for å bevege seg rundt i systemet. Lokalt søk Gir tilgang til enkelt og avansert søk etter Sikkerhetsdatablad som er knyttet til en lokasjon i stoffkartoteket. Gir tilgang til oversikt over og kjøring av rapporter som er laget. Gir tilgang til diverse søkekriterier tilknyttet Eksponeringer. Globalt søk Gir tilgang til enkelt og avansert søk i alle tilgjengelige publiserte Sikkerhetsdatablad. Disse kan ligge i ECO Center, Local Publisher eller ECO Plus (tilleggstjeneste som holdes oppdatert av ECOonline AS). ECO Plus forespørsel (vises kun for de som har ECO Plus) Viser liste over sendte ECO Plus forespørsler. Abonnement - Gir tilgang til å abonnere på Sikkerhetsdatablad. Dvs. Motta e-post når et Sikkerhetsdatablad er revidert, eller når leverandøren har laget et Sikkerhetsdatablad på et nytt produkt. Brukere Opprette nye brukere. Redigere brukerrettigheter. Gi ECO support tilgang til systemet. Opprette roller til bruk i Beredskapsbeskrivelsen. Eksponering Opprette og arkivere eksponeringer. Lokasjoner Opprette og administrere lokasjoner. Rapporter Opprette rapporter og oversikt over rapporter. Oppstrøms rapportering Viser antall Sikkerhetsdatablad med/uten valgt produktgruppe. Viser liste over leverandører for elektronisk/manuell oppstrøms rapportering. Innstillinger Endre personlige innstillinger. Velge egendefinerte kolonner i lokasjonsvisningen. Firmainnstillinger Opprette egendefinerte felt til bruk i lokasjonsvisningen og rapportgeneratoren. Opprette dokumentbetegnelse for dokumenter som ønskes tilknyttet et Sikkerhetsdatablad. Opprette egendefinerte beredskapssymboler. ECOonline kunder Viser liste over ECOonline kunder. ECO Local Publisher Gir tilgang til å opprette Sikkerhetsdatablad. Firmaoversikt Gir tilgang til å legge inn firmainformasjon for det firma det skal lages Sikkerhetsdatablad for. Standardsetninger Gir tilgang til å opprette standardsetninger til bruk i Sikkerhetsdatabladene. Komponenter Gir tilgang til å opprette komponenter til bruk i Sikkerhetsdatabladene. 3 Lokasjonstreet Lokasjonstreet viser de lokasjoner med underlokasjoner man har opprettet. Lokasjonene vises med valgt symbol. Klikk på lokasjonsnavnet for å vise lokasjonen med tilhørende Sikkerhetsdatablad i øverste høyre vindu. Struktur I viser den reelle oppbyggingen av lokasjonsstrukturen. Struktur II viser alternativ oppbygging av lokasjonsstruktur for bruk til utarbeidelse av Beredskapsbeskrivelse (se denne). Denne fanen vises bare dersom det er opprettet lokasjoner i Struktur II, og for de brukere som har rettigheter til å se den. 3

4 4 Jobbe i ECO Archive Tilgangen til de enkelte menyene i ECO Archive er standardisert, slik at man møter de samme ikonene gjennom hele systemet. Tittellinjen Gir tilgang til å opprette et nytt element, eller tilgang til de forskjellige arbeidsoppgaver man kan utføre for det aktuelle element. Gir tilgang til å vise resultatet i PDF. Viser hjelpetekster til det aktuelle bildet. Administrasjonsmeny utfor det enkelte element gir tilgang til de forskjellige arbeidsoppgaver man kan utføre for det aktuelle element. Vises resultatet i kolonnen med blå skrift, kan man klikke på det enkelte element for å åpne det. 4

5 5 Lokasjoner Det første en må gjøre i ECO Archive er å opprette lokasjoner for å kunne legge inn produkter i disse. Klikk på Lokasjoner i Hovedadministrasjonsmenyen for følgende bilde (for Struktur II se under denne): Klikk på i tittellinjen og velg Opprett ny lokasjon. Fyll inn aktuell informasjon i bildet som kommer opp og Bekreft. Den nye lokasjonen vil nå vises i Lokasjonstreet. Legge til produkter Klikk på lokasjonen i Lokasjonstreet for følgende bilde: Velg fanen Produkter i bildet og klikk på i tittellinjen. Velg Legg til produkt for følgende bilde i feltet nedenfor: Her søkes etter de produkter man ønsker å legge inn. I søkeresultatet velges utfor aktuelt produkt for å legge produktet til lokasjonen. 6 Søke etter produkter Søke etter produkter via Lokalt søk eller Globalt søk i Hovedadministrasjonsmenyen. Lokalt søk - søker etter Sikkerhetsdatablad som er knyttet til en lokasjon i stoffkartoteket. Globalt søk - søker i alle tilgjengelige publiserte Sikkerhetsdatablad. Disse kan ligge i ECO Center, Local Publisher eller ECO Plus (tilleggstjeneste som holdes oppdatert av ECOonline AS). I søkeresultatet velges utfor aktuelt produkt for å legge produktet til lokasjonen. 7 ECO Plus forespørsler ECO Plus er et tilleggsprodukt for ECO Archive. ECO Plus er en database hvor ECOonline samler inn og vedlikeholder Sikkerhetsdatablad som leverandører ikke har lagt inn i ECO Center. Dersom man ikke finner et Sikkerhetsdatablad gjennom Globalt søk, kan man forespørre ECOonline om å legge databladet inn i ECO Plus og dermed gjøre det tilgjengelig. 5

6 8 Registrere mengdeendringer Gir tilgang til å registrere mengdeendringer for et produkt i en bestemt lokasjon. Dersom registrering av mengdeendringer skal gi et riktig bilde av den til enhver tid eksisterende mengde av et produkt, må man ved overgang til å registrere mengdeendringer sørge for å legge inn riktig eksisterende mengde av produktet i de enkelte lokasjonene. Dette gjøres ved å velge Rediger produktinformasjon i administrasjonsmenyen for produktet. For å kunne registrere mengdeendringer må dette velges under Firmainnstillinger i Hovedadministrasjonsmenyen. Klikk utfor aktuelt produkt og velg Registrer endring av mengde for å registrer en mengdeendring. Klikk i tittellinjen og velg Vis rapport for mengderegistrering for å vise mengdeendringene for alle produkter i lokasjonen. Den til enhver tid gjeldende mengde for et kjemikalie vises under Produktinformasjon. Klikk på Kjemikaliets navn for å vise Produktinformasjon i feltet under: Klikk i tittellinjen og velg Vis rapport for mengderegistrering for liste over mengdeendringer for dette kjemikaliet. Velg Rediger produktinformasjon i det øverste bildet for å Nullstille mengden av et produkt i valgte lokasjon. 9 Abonnement Abonnement gir tilgang til å abonnere på en automatisk e-post-melding fra de leverandører som tilbyr denne tjenesten, hver gang et Sikkerhetsdatablad er revidert. Man kan også abonnere på e-post-melding når leverandøren kommer med et nytt produkt. 6

7 10 Brukere Viser oversikt over brukere med tilhørende lisenstype. Roller Gir tilgang til å opprette roller til bruk i Beredskapsbeskrivelsen. Opprette ny bruker klikk i tittellinjen. Velg Opprett ny bruker. ECO Support klikk i linjen Deaktiverte brukere for å gi ECO Support tilgang til systemet for et visst tidsrom. 11 Rapporter Rapportgeneratoren gir tilgang til å lage rapporter basert på innholdet i Sikkerhetsdatabladene. Opprette ny rapport - Klikk i tittellinjen. Velg Opprett ny rapport. Klikk utfor aktuell rapport for å redigere, kopiere eller slette rapporten. For å åpne en rapport klikk på rapportnavnet, eller klikk Lokalt søk i Hovedadministrasjonsmenyen og velg fanen Rapporter i bildet som kommer opp. Klikk på rapportnavnet for å åpne rapporten. 12 Oppstrøms rapportering I henhold til REACH-forskriften skal brukere av kjemikalier rapportere kjemikaliets produktgruppe i virksomheten til kjemikalieleverandøren. Oppstrøms rapportering Gir tilgang til å lage rapporter til leverandørene over produktgruppene for de enkelte kjemikaliene. Angi bruksområde Klikk utfor aktuelt kjemikalie i lokasjonen og velg Rediger produktinformasjon i Administrasjonsmenyen. Velg ønsket Produktgruppe i bildet for Rediger produktinformasjon. 7

8 13 Innstillinger Publisher Standardsetninger/ Komponenter som skal vises - Viser hvilke standardsetninger og komponenter som vises når man jobber i Sikkerhetsdatabladet. Merk. ECO Language Module er kun tilgjengelig for de som har kjøpt lisens for modulen. Dato i listing av Sikkerhetsdatablad Gir tilgang til å velge hvilken dato som vises i oversikten over Sikkerhetsdatabladene. Personlig Gir tilgang til å endre personlige opplysninger: navn, e-post adresse og passord. Annet Verneblad - Reduser bakgrunnsfargen på verneblad. Reduserer bl.a. forbruket av toner og blekk ved utskrift. Lokasjon - egendefinert visning Gir tilgang til å velge 3 egendefinerte kolonner som vises ved valg av Egendefinert visning av produkter i en lokasjon. 14 Firmainnstillinger Oppsett Produktinformasjon - egendefinerte felter Tittel-feltene som velges her, vises når man velger Rediger Produktinformasjon for det enkelte Sikkerhetsdatablad, og fylles ut der. Men de vises ikke i selve Produktinformasjonen for databladet. Under Innstillinger i Hovedadministrasjonsmenyen - fanen Annet - vises feltene i nedtrekkslisten for Lokasjon - egendefinert visning. Feltene vises også i Rapportgeneratoren, Produktinformasjon - mengde Registreringsform Gir tilgang til å registrere mengde som en fast verdi (Angitt), eller fortløpende å registrere endringer i mengde (Inn / Ut). ECO Archive Innstillinger Tilgangs kontroll Ved å krysse av for denne, åpnes det for å logge inn som leserbruker kun med firma-id, via ECOonlines hjemmeside. Dokumenter Under fanen Dokumenter kan det opprettes dokumentbetegnelser for dokumenter som skal knyttes til det enkelte Sikkerhetsdatablad. Beredskap Under fanen Beredskap kan det legges til beredskapssymboler til bruk i Beredskapsbeskrivelsen (se denne). 8

9 15 Risikovurdering Vise risikovurderingen Klikk utfor det aktuelle kjemikaliet og velg Vis utvidet informasjon i Administrasjonsmenyen, eller klikk på en av risiko-symbolene for det aktuelle kjemikaliet. Følgende bilde vises i feltet under: Dersom risikovurdering er opprettet, vil denne vises. For å opprette/redigere risikovurderingen, klikk i tittellinjen og velg Opprett eller Rediger risikovurdering. 16 Arbeidsplassbeskrivelse Arbeidsplassbeskrivelsen opprettes for et bestemt kjemikalie i en bestemt lokasjon. For å opprette setninger til arbeidsplassbeskrivelsen, velg fanen Lokasjon og klikk for Administrasjonsmenyen. Her velges Opprett ny setning til arbeidsplassbeskrivelse. Velg Vis setninger til arbeidsplassbeskrivelse for å se setninger som er opprettet tidligere. 9

10 Vise arbeidsplassbeskrivelse Klikk utfor det aktuelle kjemikaliet og velg Vis utvidet informasjon i Administrasjonsmenyen, eller klikk på en av risiko-symbolene for det aktuelle kjemikaliet. Følgende bilde vises i feltet under: Dersom arbeidsplassbeskrivelse er opprettet, vil Sikkerhetsdatabladet vises, og Arbeidsplassbeskrivelsen er lagt til i enden av databladet. For å opprette/redigere arbeidsplassbeskrivelse, klikk eller Rediger arbeidsplassbeskrivelse. i tittellinjen og velg Opprett arbeidsplassbeskrivelse 17 Produktinformasjon Klikk utfor aktuelt kjemikalie (se illustrasjon under Risikovurdering) for å redigere Produktinformasjon, og velg Rediger produktinformasjon. Fyll inn aktuell informasjon i bildet som vises i feltet nedenfor. Vise Produktinformasjon Klikk på kjemikalienavnet og fanen Produktinformasjon i bildet som vises i feltet nedenfor. 18 ADR/RID Dersom det er utarbeidet ADR/RID-dokument Skriftlige instruksjoner til sjåføren for Sikkerhetsdatabladet, kan dokumentet hentes opp ved å klikke på kjemikalienavnet i lokasjonen, og velge fanen ADR/RID i bildet som vises i feltet under: Her kan firmainformasjon legges inn, og ADR/RID-dokumentet åpnes når man trykker Bekreft. 10

11 19 Etiketter Etikett-modulen vises som fane når man klikker på kjemikalienavnet i en lokasjon. Her kan man velge mellom 4 forskjellige etikett-størrelser eller etikett på rull. For å opprette egendefinert mal for etikett klikk på i tittellinjen og velg Legg til mal for etikett. Med egendefinert mal kan man tilpasse marger og avstanden mellom etikettene til den lokale skriver. Dessuten kan man velge størrelsen på teksten og faresymbolene. 20 Dokumenter Det kan knyttes opp dokumenter mot det enkelte Sikkerhetsdatablad. Først må det opprettes en Dokumentbetegnelse under Firmainnstillinger (se denne) i Hovedadministrasjonsmenyen. Selve dokumentet knyttes opp via fanen Dokumenter som vises når man klikker på kjemikalienavnet i en lokasjon: Klikk på og velg Rediger tilknyttede dokumenter for å knytte et dokument opp mot Sikkerhetsdatabladet. Tilknyttede dokumenter vil være tilgjengelige for Sikkerhetsdatabladet i alle lokasjoner det er registret. 21 Struktur II I tillegg til den eksisterende lokasjonsstrukturen Struktur I - er det mulig å bygge opp en alternativ lokasjonsstruktur Struktur II. I denne strukturen kan flere lokasjoner fra Struktur I slås sammen til en lokasjon. Dette kan blant annet være aktuelt ved opprettelse av Risikovurdering og Beredskapsbeskrivelse (se disse). Lokasjoner til Struktur II opprettes ved å klikke Lokasjoner i Hovedadministrasjonsmenyen og velge fanen Struktur II i bildet som vises i feltet nederst til høyre. Det kan ikke legges produkter til lokasjoner i Struktur II. Produktene vises i Struktur II ved at lokasjoner i Struktur I kobles til lokasjoner i Struktur II: Klikk i tittellinjen og velg Rediger lokasjon. I bildet som vises i feltet under velges det fra nedtrekkslisten for Koble til Struktur II hvilken lokasjon det skal kobles til. Flere lokasjoner i Struktur I kan kobles til samme lokasjon i Struktur II, men en lokasjon i Struktur I kan ikke kobles til flere lokasjoner i Struktur II. Endringer i produktregistreringen i en lokasjon i Struktur I vil automatisk vises i Struktur II. 11

12 22 Beredskapsbeskrivelse Beredskapsbeskrivelsen gir tilgang til å beskrive tiltak ved forskjellige beredskapssituasjoner. Beredskapsbeskrivelsen kan blant annet settes opp utenfor lokasjonen som informasjon til innsatspersonell. Beredskapsbeskrivelse opprettes ved å velge fanen Lokasjon og klikke utfor Beredskapsbeskrivelse nederst i bildet. Bredskapsbeskrivelsen vises ved å trykke på teksten Beredskapsbeskrivelse. Beredskapsrapport viser mengden av de forskjellige farekategoriene som er registrert i lokasjonen. Produkter det ikke er registrert mengde for, vil ikke vises. Denne visningen er kun tilgjengelig for brukere med Systemadministratorlisens. Struktur II alternativ lokasjonsstruktur I forbindelse med opprettelsen av Beredskapsbeskrivelse kan det være hensiktsmessig å bygge opp en ny lokasjonsstruktur Struktur II (se denne) - der for eksempel flere lokasjoner kan slås sammen til en. Dersom man ikke ønsker å opprette en ny lokasjonsstruktur, kan Beredskapsbeskrivelsen knyttes til eksisterende lokasjonsstruktur. Opprette Beredskapsbeskrivelse For å kunne opprette Beredskapsbeskrivelse må det først registreres hvem som er Romansvarlig/Verneombud/Ansvarlig enhet for den enkelte lokasjon. Klikk på Brukere i Hovedadministrasjonsmenyen og velg fanen Roller: Klikk i tittellinjen for å opprette ny rolle. Klikk utfor aktuell rolle for redigere eller slette rolle. Rollen vil være tilgjengelig i valgt lokasjon og dennes underlokasjoner. Beredskapskategori Beredskapskategorien for det enkelte produkt opprettes/redigeres ved å klikke utfor produktet i en lokasjon og velge Opprett/rediger beredskapskategori. Beredskapskategorien for dette produktet vil da være opprettet/redigert for alle lokasjoner det finnes i. De ferdigdefinerte beredskapskategoriene følger ADR-merkingen. Egendefinerte beredskapssymbol opprettes under Firmainnstillinger i Hovedadministrasjonsmenyen. Velg fanen Beredskap, klikk beredskapssymbol. tittellinjen og velg Legg til Artikkel (Gruppe 4) datablad For å kunne registrere andre produkter enn kjemikalier i forbindelse med Beredskapsbeskrivelsen, kan det opprettes et Gruppe 4 datablad i ECO Local Publisher. Se ovenfor for å opprette beredskapskategorier for disse produktene. 12

13 23 ECO Local Publisher ECO Local Publisher benyttes til å opprette Sikkerhetsdatablad som ikke er tilgjengelige fra ECO Center eller ECO Plus Firmaoversikt For å kunne opprette et Sikkerhetsdatablad i ECO Local Publisher, må firmainformasjonen for leverandøren av Sikkerhetsdatabladet legges inn i Firmaoversikten. Klikk på i tittellinjen og velg Opprett nytt firma. Opprett Sikkerhetsdatablad Klikk på firmanavnet for å opprette et Sikkerhetsdatablad fra det aktuelle firma. Følgende bilde vises i feltet ovenfor: Klikk i tittellinjen og velg Opprett nytt Sikkerhetsdatablad. For å gjøre Sikkerhetsdatabladet tilgjengelig i ECO Archive, må det publiseres. Klikk Sikkerhetsdatabladet og velg Publiser Sikkerhetsdatablad fra menyen som vises. utfor det aktuelle 23.2 Standardsetninger Standardsetninger finnes i 2 versjoner: Egendefinerte og standardsetningene i ECO Language Module (kun tilgjengelig for de som har kjøpt lisens for modulen). Egendefinerte standardsetninger Setninger man lager selv, og som lagres som standardsetninger, slik at de kan gjenbrukes. Dersom setningene skal brukes i Sikkerhetsdatablad i andre språk, må de oversettes. ECO Language Module - er et omfattende bibliotek av standardsetninger som også er oversatt til de språk ECOonline tilbyr. Viser liste over de felt i Sikkerhetsdatabladet det er laget egendefinerte standardsetninger for. Ved å klikke på feltnavnet vises det liste over setningene i feltet. Standardsetningene fra ECO Language Module vises først når man jobber i det enkelte felt i Sikkerhetsdatabladet. Opprette ny standardsetning - Klikk i tittellinjen. Velg Opprett ny standardsetning.:page 13

14 23.3 Komponenter Komponenter finnes i 2 versjoner: Egendefinerte og komponentene i ECO Language Module (kun tilgjengelig for de som har kjøpt lisens for modulen). Egendefinerte komponenter komponenter man lager selv. Dersom komponentene skal brukes i Sikkerhetsdatablad i andre språk, må de oversettes. ECO Language Module - er et omfattende bibliotek av komponenter som også er oversatt til de språk ECOonline tilbyr. Viser liste over egendefinerte komponenter. Komponenter fra ECO Language Module vises først når man skal legge inn komponenter i det enkelte felt i Sikkerhetsdatabladet. Opprette ny komponent - Klikk i tittellinjen. Velg Opprett ny komponent. 14

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner...

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... Brukermanual 1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... 5 7 Søke etter produkter... 6 8 Administrasjon av produkter...

Detaljer

Innlegging av SDB som ikke er tilgjengelig i databasen ECO center og ECO plus

Innlegging av SDB som ikke er tilgjengelig i databasen ECO center og ECO plus Dok.id.: 1.2.2.2.10.2 Innlegging av SDB som ikke er tilgjengelig i databasen ECO center og ECO plus Utgave: 0.02 Skrevet av: VB Gjelder fra: 06.09.2013 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr:

Detaljer

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive...5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen...5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive...5 Tittellinjen...5 Administrere felt...6 Brukeradministrasjon...6

Detaljer

Elektronisk stoffkartotek

Elektronisk stoffkartotek Elektronisk stoffkartotek Innsyn Kjemikalier i virksomhetene Produktinformasjon, sikkerhetsdatablad, verneblad, etiketter Lokale søk etter kjemikalier som kan være uheldige Masseutskrifter Registrering

Detaljer

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive... 5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen... 5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive... 6 Tittellinjen... 6 Administrere felt...

Detaljer

Innlogging. Innholdsfortegnelse

Innlogging. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innlogging... 1 Organisering av lokalene i ECOonline... 3 Opprett ny lokasjon... 3 Opprett ny lokasjon... 4 Opprett ny bruker... 5 Legge til produkter... 6 Jeg finner ikke kjemikaliet...

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Oppdatert 31.10.2017 Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan legge inn personnummer s 4 Hvordan registrere en enkelt eksponering s 5

Detaljer

Håndtering av utgåtte produkter og nedlagte lokasjoner i ECOonline

Håndtering av utgåtte produkter og nedlagte lokasjoner i ECOonline Håndtering av utgåtte produkter og nedlagte lokasjoner i ECOonline Sette produkter som utgått Produkter som ikke lenger brukes ved lokasjonen skal settes som «utgått». Dette gjøres ved å klikke på oransje

Detaljer

EcoOnline norsk brukermanual

EcoOnline norsk brukermanual U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N HMS-seksjonen EcoOnline norsk brukermanual Oppdatert: November 2016 Colourbox Innhold Hvor finner man informasjon om EcoOnline, og hvor har man tilgang til stoffkartotek

Detaljer

Gjelder fra: 23.10.2013. Godkjent av: <ikke styrt>

Gjelder fra: 23.10.2013. Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.10.3 Erstatning av SDB i local publisher med SDB hentet fra ECO Utgave: 0.04 Skrevet av: VB Gjelder fra: 23.10.2013 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 SDB som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR BRUK AV KJEMIKALIEREGISTERET

BRUKERVEILEDNING FOR BRUK AV KJEMIKALIEREGISTERET 1 av 18 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning til ECO Archive... 2 Innlogging... 2 Organisering av lokalene i ECOonline... 3 Opprett ny lokasjon... 5 Opprett ny bruker... 7 Legge til produkter... 8 Jeg

Detaljer

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 RELEASE NOTES SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 Versjon 6.2.0 tilbyr ny og viktig funksjonalitet. De viktigste endringene er ny etikett og verneblad modul, samt utvidelse av multidokument støtten. Nyheter

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Oppdatert 14.11.2016 Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan legge inn personnummer s 4 Hvordan registrere en enkelt eksponering s 5

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Eco Archive Eksponeringsregister

Eco Archive Eksponeringsregister Eco Archive Eksponeringsregister Eksponering (Eco Exposure) Virksomheten er pålagt å føre register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier. Innunder

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert 18.02.2016

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert 18.02.2016 «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Oppdatert 18.02.2016 Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Hvordan registrere kjemikalieeksponering i EcoOnline

Havforskningsinstituttet. Hvordan registrere kjemikalieeksponering i EcoOnline Versjon: 1.00 Opprettet: 15.01.2014 Skrevet av: MBM Godkjent av: KRR Gjelder fra: 17.01.2014 Ref.id.: KS&SMS.5.MAN- 04 Standard Sidenr: 1 av 7 Eksponering for kjemikalier kan gjøres på tre ulike måter:

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Leksjon 4 Kjemikaliestyring i Teekay

Leksjon 4 Kjemikaliestyring i Teekay Leksjon 4 Kjemikaliestyring i Teekay Introduksjon Denne leksjonen gir deg informasjon om Teekay Petrojarls (TKPJ) styringssystem for kjemikalier og hvordan Chess og ChemiRisk skal brukes i henhold til

Detaljer

Brukerveiledning Altibox Publisering

Brukerveiledning Altibox Publisering Brukerveiledning Altibox Publisering . Innledning Altibox Publisering (Publiseringsverktøy) er administrasjonsgrensesnittet for BRL-portalen. BRL-portalen gir borettslag og sameier en unik mulighet til

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Kompetanser i EQS Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Navn Versjon Kompetanser i EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 26.11.2015 Kompetanser i EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang]

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen [Oppdatert 23.01.2017 av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen er en helt ny modul som offisielt ble introdusert i versjon 1.24 av Extensor. Denne modulen krever en aktivering i lisensen. Dersom

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC)

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma Commerce AS Karenslyst allé 56, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO Tel: +47 40 00 68 14 www.visma.no/innkjop-og-inkasso/anbudstjenester/visma-tendsign-kgv/oversikt/

Detaljer

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Versjon 1 14.6.2006 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver 2 For hvordan logg inn, samt beskrivelse av «backend» vises

Detaljer

LibNet 3.0 Abonnementshåndtering. Brukerveiledning

LibNet 3.0 Abonnementshåndtering. Brukerveiledning LibNet 3.0 Abonnementshåndtering Brukerveiledning 1. Generelt 3 1.1 Tekniske krav 3 2. Tilgang til LibNet 4 3. Forside 4 4. Abonnement 6 4.1 Abonnementssøk 6 4.2 Avansert søk 7 4.3 Abonnementsinformasjon

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing SALG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Registrere salg... 1 Registrere opplysninger i fanen Salg... 1 Utsatte, solgte og tapte salg... 3 Detaljkortet Aktiviteter... 4 Knytte aktiviteter til salg...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet.

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet. Innhold A: Hovedmenyer... 2 A1: Brukersteder... 2 Opprett Brukersted... 2 A1:1 Info... 3 Rediger Brukersted... 4 Endre Brukersted Bilde... 4 Opprett under-brukersted... 4 A1:2 Produkter... 5 Legg til Produkt...

Detaljer

Felles verktøy for prosjektstyring

Felles verktøy for prosjektstyring Felles verktøy for prosjektstyring Hvordan komme i gang? It-avdelingen har nå installert og etablert rutiner for prosjekt.uib.no som er et web-basert prosjektstyringsverktøy som kan bidra til bedre informasjonsflyt

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SPORTSADMIN (SA) Versjon 2.0

BRUKERVEILEDNING SPORTSADMIN (SA) Versjon 2.0 BRUKERVEILEDNING SPORTSADMIN (SA) for KLUBB Versjon 2.0 1 Innholdsfortegnelse STIKKORDSREGISTER / OVERSIKT OVER FUNKSJONER... 3 Kom i gang!... 4 ADMINISTRERE FUNKSJONER OG VERV... 5 Avslutte funksjoner...

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Brukerveiledning TravelLog. Elektronisk Kjørebok

Brukerveiledning TravelLog. Elektronisk Kjørebok Brukerveiledning TravelLog Elektronisk Kjørebok Innhold Side 3 1. Introduksjon Side 3 2. Log in Side 4 3. Åpningssiden Side 5-6 4. Innstillinger Side 7 5. Kjøreboken Side 7 5.1 Månedsoversikt Side 8 5.2

Detaljer

Innhold brukerveiledning:

Innhold brukerveiledning: Brukerveiledning Innhold brukerveiledning: Opprett brukersted Legge til / rediger filter Inviter bedrift Legg til brukere Skriv ut Sikkerhetsdatablader Legg til produkt Produkttypesøk Fjern produkt Arkiver/Slett

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Hvordan bruke. Følg pila!

Hvordan bruke. Følg pila! Hvordan bruke Følg pila! Gå til fritid.agderposten.no Slik vil siden se ut når du skal logge på Trykk på «Registrering» Fyll inn informasjonen Trykk på «Registrer» Du har nå laget brukeren din. NB! Før

Detaljer

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE DOKUMENTASJON I NOBB Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE Oslo 26.03.2010 Ny lov og nye krav Ny plan- og bygningslov kommer 1. juli 2010 Avslutning

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Brukerveiledning ND Rev 02 Mai 2014 Praktiske forhold Web-adresse: https://www.klassifikasjonssystemet.no Forespørsel om leser- eller registeringsrettigheter

Detaljer

Brukerveiledning for MUSITbasen

Brukerveiledning for MUSITbasen Brukerveiledning for MUSITbasen MUSIT Ny IT-arkitektur Versjon 0.2 3. Januar 2017 Innholdsfortegnelse Contents 1. Pålogging... 2 2. Menylinjen... 4 3. Visning og navigering i magasinet... 5 3.1. Brødsmulesti...

Detaljer

Administrere abonnementet

Administrere abonnementet Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. I denne videoen som er 04:30 min lang viser

Detaljer

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm:

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm: Brukerveiledning Admin:... 1 Konto innstillinger:... 1 Brukeradministrasjon:... 1 Pressemeldinger:... 3 Dine pressemeldinger:... 3 Ny pressemelding:... 3 Kandidater:... 5 Kandidat søk: Styre CV:... 5 Kandidat

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Veiledningen for butikker, serviceinfo.nu

Veiledningen for butikker, serviceinfo.nu 2006-06-30 13:25 Innloggning Veiledningen for butikker, serviceinfo.nu Adresser er www.serviceinfo.nu Du logger deg på ved å angi brukernavn og passord. Klikk deretter på Login-knappen. Hovedbrukeren,

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

ProductXchange er et samhandlingssystem, som hjelper deg å samle inn produktdata og produktdokumentasjon

ProductXchange er et samhandlingssystem, som hjelper deg å samle inn produktdata og produktdokumentasjon Brukerveiledning ProductXchange er et samhandlingssystem, som hjelper deg å samle inn produktdata og produktdokumentasjon ProductXchange gir deg et enkelt verktøy for innsamling av nødvendig produktdata

Detaljer

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hva er Nasjonal øvelseskalender?... 1 Hvem kan registrere øvelser?... 1 Hvordan få tilgang til å registrere øvelser?...

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer