Innlogging. Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlogging. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innlogging... 1 Organisering av lokalene i ECOonline... 3 Opprett ny lokasjon... 3 Opprett ny lokasjon... 4 Opprett ny bruker... 5 Legge til produkter... 6 Jeg finner ikke kjemikaliet... 7 ECO Plus... 8 Registrere selv i ECO local publisher... 8 Fjerne et produkt, sette et produkt som utgått, endre plassering eller legg til produktinformasjon Oppdatering av stoffkartoteket Risikovurdering av kjemikaliene Utarbeidet av: Kjetil Aursland Innlogging Det er utnevnt en koordinator for ved hver enhet. Ønsker dere tilgang eller veiledning kan dette gis av disse eller av Sentral koordinator. Innlogging

2 2 av 18 Har du glemt passord og/eller brukernavn. Kan denne brukes. En e-post fra ECOonline vil bli sendt til e-postadressen som er registrert på din bruker. Oppi firmakode, brukernavn og passord Universitetet i Bergen har også en engelsk modul. Velg engelsk under språk. 2

3 3 av 18 Organisering av lokalene i ECOonline For å gi rett tilgang (lese eller lese/skrive) til lokalene i ECOonline, er det nødvendig å bestemme seg for hvor åpent systemet skal være. En tilgang gis alltid på et nivå og alle underliggende nivå. Alt. 1 Om en person drifter alle rommene, kan organiseringen gjøres på denne måten. Lese og/eller skriverettigheter kan gis per enkeltrom, men det kreves en ID/passord pr. rom. Dette slipper en om tilgang gis på Instituttnivå (nivå 1). Da vil imidlertid en bruker få skrivetilgang til alle underliggende lokasjoner. nivå 2 nivå 1 Institutt XX Lab 1 Lab 2 Fellesrom 1 Fellesrom 2 Alt. 2 Om en person har ansvar pr. forskergruppe og gruppen sin del av et fellesrom (Fellesrom 1), kan det løses på denne måten. Seksjon 1 eller Forskergruppe 1 Institutt XX nivå 1 Seksjon 2 eller Forskergruppe 2 nivå 2 Lab 1 Fellesrom 1 Lab 2 Lab 3 nivå 3 Fellesrom 2 Fellesrom 1 Fellesrom 2 Alt. 3 Her er driftsoppgaven til Fellesrom 1-2 lagt til en person som også har ansvaret for andre rom. Her kan alle ved instituttet få lesetilgang til uten å ha tilgang til de andre rommene til Seksjon 1 / Forskergruppe 1. Institutt XX Seksjon 1 Seksjon 2 eller eller Forskergruppe 1 Forskergruppe 2 Lab 1 Fellesrom 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Fellesrom 2 3

4 4 av 18 Opprett ny lokasjon Opprette en lokasjon (under Administrasjon) Trykk Lokasjoner. Velg deretter. Ved å velge kan en registrere et nytt lokale. Ansvarlig person Dette skal være en person som kan svare på spørsmål vedrørende kjemikalier i dette aktuelle rommet Her vil Universitetet bruke romnummeret (Lydianummeret) på lokasjonen. Fyll inn dette feltet om dere har dette nummeret tilgjengelig. Plassering av lokasjonen gjøres ved å holde musepekeren over lokasjonen. Da vil eventuelle underlokasjoner dukke opp. Disse kan velges ved et museklikk. 4

5 5 av 18 Opprett ny bruker Opprette en bruker (under Administrasjon) Trykk Brukere. Velg deretter. Ved å velge kan en registrere nye brukere. Husk å gi denne brukeren rettigheter til rett lokasjon. Administrator: Disse har fulle rettigheter og kan også slette kjemikalier og lokasjoner, noe som en bruker med lese- /skrivetilgang ikke kan. Flerbruker: Nyttig tilgang som oftest brukes hos de som ikke skal ha skrivetilgang. Flere kan bruke denne samtidig. Andre lisenstyper er: - Lese/skrive - Lese 5

6 6 av 18 Legge til produkter Globalt søk: Brukes når du skal legge til et produkt Lokalt søk brukes når du skal søke etter et kjemikalie du har registrert Søketips: Avansert søk gir flere søkemuligheter Artikkelnummer er unike. Ikke skriv søkeordene helt ut. Søkemotoren er følsom for manglende mellomrom. Ved for mange treff kan en kombinere søket med firmanavn. Bruk funksjonen Begynner med /inneholder Det er nødvendig å legge til tilleggsinformasjon (mengde) når du registrerer et kjemikalie. Velg til høyre for produktet. Det dukker opp en hurtigmeny (se under). 6

7 7 av 18 Velg Legg produkt til en lokasjon med produktinformasjon Fyll inn minimum: Mengde lagret. Her brukes det alltid maksimalt lagret, ikke hvor mye som faktisk er igjen. Hvor kjemikaliet er lagret/brukt Velg Bekreft for å Jeg finner ikke kjemikaliet Skriver du for mye i søkefeltene er det stor fare for at du ikke får treff. Søk trunkert og heller suppler med firmanavn om søket gir for mange treff. Se for øvrig kapittelet Legg til et produkt. Bruk helst artikkelnummer når du søker. Om en likevel ikke finner produktet kan du bruke tilleggstjenesten ECO plus Vi har kjøpt kjemikalier fra utlandet og sikkerhetsdatablad (SDB) er ikke mulig å få tak i. Her er det importøren (kjøper) som er pliktig å utarbeide SDB for et produkt. Denne tjenesten vil normalt koste 1500,- pr. datablad. Vi anbefaler derfor å bruke UiB sin rammeavtale for kjemikaliekjøp. Gjøres dette vil SDB bli utarbeidet også ved såkalte skaffevarer. For mange produkter er ikke leverandøren pliktig til å levere SDB til. For eksempel medisiner, radioaktive stoffer, kosmetikk. Leverandøren skal uansett kunne dokumentere egenskaper til produktet via informasjonsblad. 7

8 8 av 18 ECO Plus Universitetet har en avtale med ECOonline om bistand i innleggelse av sikkerhetsdatablad. Finner du ikke det du søker etter kan disse bestilles her. Saksgangen kan du sjekke her Registrere selv i ECO local publisher ECOonline stiller krav om at et sikkerhetsdatablad må oppfylle gitte krav før det kan legges inn i ECO Plus. Om dette er tilfelle må databladet legges inn manuelt vha ECO local publisher. 8

9 9 av 18 Det er nødvendig at firmaet er opprettet før en kan lage en registrering. Velg Om firmaet er registrert, gå til bildet under. Om ikke velg 2 så Når firmaet er registrert velges dette ved å klikke på dette. Firmaets navn vil vises rett under første fane (her Medprobe AS). 1 Her kan det velges: 16 punkters sikkerhetsdatablad Forkortet versjon Informasjonsblad (gruppe 2-3) Artikkel (gruppe 4) Velg forkortet versjon, kjemikaliske produkt og Annex II. 9

10 10 av 18 Last opp sikkerhetsblad en kan også peke til en lenke. (Se bildeboks under for mer detaljer) Oppgi artikkelnummer Pek til hvor du har filen liggende. Velg for å lagre. Fyll inn R setninger i feltet. Systemet søker automatisk og disse kan velges ved å dobbeltklikke på dem. Husk å velge for lagring. Det samme gjøres for Faresymbol og Farepiktogrammer. CLPpiktogrammene vil fases gradvis inn i Norge og erstatte faresymbolene. Husk å velge for lagring. For beskrivelse av disse vises det til KLIF. Etter at ønsket informasjon er fylt inn, kan fanen eller vinduet lukkes. 10

11 11 av 18 Registreringen må publiseres før de kan søkes opp i Globalt søk. Dette gjøres ved igjen å velge firmaet (her vist Medprobes AS). Da vil alle registreringer vises i øvre høyre vindu. Velg bak din registrering og velg Publiser sikkerhetsdatablad Under globalt søk finner en registreringen som kan knyttes til lokasjonen på vanlig måte 11

12 12 av 18 Fjerne et produkt, sette et produkt som utgått, endre plassering eller legg til produktinformasjon For å kunne lage et historisk arkiv, er det nødvendig å sette et produkt som utgått fremfor å slette det. Velg bak produktet. Velg Slett eller sett et produkt som utgått. En ny fane Utgåtte produkter vil da genereres. Det er enkelt å legge produktet der i fra tilbake til lokasjonen. Trykk bekreft. Det lages en fane som kalles Utgåtte produkter. Det er nå lett å hente produktet inn igjen om dette skulle være ønskelig 12

13 13 av 18 Oppdatering av stoffkartoteket Velg lokalt søk. Her kan bruker søke etter datablader der revisjonsdatoen er endret For oppdateringer av stoffkartoteket kan en søke på revisjonsdato. Om en har faste rutiner på dette, for eksempel. 4 ganger i året, er dette en grei måte å gjøre: Lokalt søk fyll inn ønsket dato (eks Velg Søk Skriv ut alle databladene og bytt ut de gamle i permen. 13

14 14 av 18 Risikovurdering av kjemikaliene Universitetet i Bergen bruker til å risikovurdere bruk og lagring av kjemikalier. Dette gjøres enklest ved å klikke på det aktuelle kjemikaliet Det er en stor fordel å ha databladet åpent når risikovurderingen skal gjøres. Det gjøres enklest ved å høyreklikke på fanen sikkerhetsdatablad for så å åpne det i en ny fane eller et vindu. Du har nå to vinduer eller faner som du lett kan veksle mellom. Den ene inneholder sikkerhetsdatabladet, mens den andre inneholder selve risikovurderingen Bak produktet i fanen Produkter velges Velg Rediger global risikovurdering Velg Neste 14

15 15 av 18 Systemet henter informasjon om merking fra produktinformasjonen. Legg setningen over og lagre. Risikosetningene for det aktuelle produktet i gamle datablad alltid i pkt. 15. I nyere sikkerhetsdatablad (REACH) finnes disse i pkt 2. Mangler stoffet merking for helse, miljø og brann, skal følgende setning velges: Ingen helsemerking angitt Ingen brannmerking angitt Ingen miljømerking angitt Dobbelt klikk eller bruk pilene på det du vil ha registrert Systemet kan flagge kjemikalier og biologiske faktorer som det ved en risikovurdering eller eksponering kreves lagret i et register. Se 28 i Kjemikalieforskriften Informasjon om dette finnes i pkt 11 i sikkerhetsdatabladet. Er sikkerhetsbladet publisert i fulltekst, vil systemet også her innhente denne informasjonen. 15

16 16 av 18 Vektingen gjøres slik: Vekting 1: Lukket beholder, hanskeboks og lignende Vekting 3: Delvis lukket system er gjerne avtrekkskap Vekting 5: Arbeid på benken med kjemikalier i åpne beholdere, glassutstyr og lignende. Vekting 7: Arbeid som medfører stor sannsynlighet for eksponering Fyll inn og velg neste Årlig forbruk. Om dette ble registrert når produktet ble registrert med tilleggsinformasjon, vil dette hentes inn og vises. Lagerbeholdning. Også her vil systemet innhente registrerte verdier. 16

17 17 av 18 Systemet beskriver resultatene av risikovurdering før og etter risikoreduserende tiltak. Det er verdt å legge merke til at bruk av personlig verneutstyr er utelatt i denne modulen. Det er mulig å overstyre resultatene om lokale forhold skulle tilsi dette. 17

18 18 av 18 Ytterligere risikoreduserende tiltak beskrives i en tiltaksplan med ansvarsperson og frist for gjennomføring Alle produkter som presenterer fare for helse, miljø og sikkerhet skal alltid vurderes for substitusjon. Tiltakene beskrives og ved å lagre vil dette kunne dokumenteres 18

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive...5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen...5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive...5 Tittellinjen...5 Administrere felt...6 Brukeradministrasjon...6

Detaljer

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner...

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... Brukermanual 1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... 5 7 Søke etter produkter... 6 8 Administrasjon av produkter...

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 3 Kjære kunde... 3 Et overblikk... 5 Forsiden... 5 Varekategorier / navigering... 7 Upålogget navigering... 7 Tips: URL-navigering...

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær/prostesaksbehandler. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer