«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB"

Transkript

1 «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for utførelse av arbeid s 13 Søke frem kjemikalier som krever registrering s HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 1

2 Hvordan opprette bruker/lisens 1) Opprette lisens/gi tilgang (den eksponerte må allerede ha unik brukertilgang for at eksponering skal kunne registreres): a. Trykk på «Brukere» til venstre i Administrasjonsmenyen b. Opprett ny bruker eller velg en allerede eksisterende bruker og trykk på oransje pil og velg «Rediger brukerinformasjon». c. Velg EcoExposure rettigheter/lisenser. OBS! Vær bevist på valgene her: «Innsyn i register» Gir tilgang til å søke i samtlige av virksomhetens registrerte eksponeringer begrenset kun av tilhørighet i lokasjonsstrukturen. Brukeren får en egen fane for søk under "Lokalt søk". Eksponeringsbrukere uten rettigheten "Innsyn", vil kun ha tilgang til å lese/redigere eksponeringer som er registrert på egen person. Denne rettigheten er begrenset til relevant personale (verneombud, helsepersonale, AMU og Arbeidstilsynet). Rettigheten gir innsyn til andres eksponeringer. «Registrere eksponering» Tildeles brukere som skal registrere eksponeringer på andre enn seg selv. Brukeren kan velge personer som eksponeres, og knytte SDS til eksponeringen. Det er ikke nødvendig å huke av for «Registrere eksponering» om vedkommende bruker ikke skal registrere eksponeringer på egen person. Brukere som tildeles «Eco exposurelisens» kan registrere eksponeringer på egen person. «Administrere lisenser» Gis til brukere som skal tildele «Eco exposurelisens» til andre brukere. «Eco exposurelisens» Brukere som tildeles «Eco exposurelisens» kan registrere eksponeringer på egen person og oppføres i UiBs eksponeringsregister. Brukere med slik lisens aktivert, kan ikke slettes fra brukeroversikten i ettertid Disse må eventuelt deaktiveres! Informasjonen som registreres under eksponering på arbeidstakeren, skal være tilgjengelig for den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver i inntil 60/40/10 år HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 2

3 Dersom arbeidstakeren slutter i virksomheten, anbefales det at e-postadressen tilknyttet brukeren endres til en privat adresse før brukerlisensen deaktiveres. Hvis du lar personnummer være blankt, vil brukeren få tilsendt en e-post med instruksjoner om hvordan vedkommende selv legger inn dette. Frem til personnummer er registrert kan personen ikke velges i en evt. eksponering. Når opplysningene bekreftes, sendes e-post til ny bruker med instruksjoner om hvordan vedkommende skal sette passord og logge inn i systemet HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 3

4 Hvordan registrere eksponering 2) Opprett eksponering (punkt 1 må være gjennomført og personnummer registrert før punkt 2 kan utføres) a. Trykk på «Eksponering» (1) til venstre i Administrasjonsmenyen b. Under arkfanen «Aktive», trykk på oransje pil (2) c. Velg «Opprett eksponering» (3) i. Legg inn navn på eksponering (eks bruk av Acrylamide), dato, varighet, person, arbeidssted, evt. kommentarer (navn på prosjekt, forholde rundt eksponering) ii. Trykk «Bekreft» HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 4

5 d. Velg kjemikalie fra listen «Søkeresultat». Listen er basert på valg som er gjort ved «Spesielle egenskaper og farer» under risikovurderingen, «kreftfremkallende» skal kun hukes av for kjemikalier med 3340, 350 og 350i. e. Trykk på grønn pil for å legge til. f. Trykk så på oransje pil ved status. Velg «Rediger informasjon» eller «Fjern produkt» g. Rediger informasjon om eksponering «XXX» og trykk «Bekreft» 100 % status HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 5

6 3) For aktivt å låse / slette eksponeringen innen 7 dager etter registrering. a. Trykk på «Eksponering» til venstre i Administrasjonsmenyen b. Velg oransje pil tilhørende eksponeringsnavnet c. Velg «Låse eksponering» / «Slette eksponering» 4) Opprett repeterende eksponering. a. Trykk på «Eksponering» (1) til venstre i Administrasjonsmenyen b. Velg arkfanen «Repeterende» (2) c. Trykk på øverste oransje pil (3) og velg «opprett repeterende eksponering» HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 6

7 d. i. Legg inn navn på eksponering, varighet, start/slutt-dato (legg langt frem i tid), velg frekvenstype /uke/måned), person, arbeidssted, og evt. personlig verneutstyr og kommentar. ii. Velg så e-postvarsel til eksponerte, og evt. til deg selv (som admin). iii. Trykk «Bekreft» HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 7

8 iv. Finn kjemikalie og trykk på grønn knapp. (1) v. Trykk på oransje pil (2) og velg «Rediger informasjon» (3). vi. Legg til info og velg «Bekreft». status 100 % HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 8

9 HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 9

10 HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 10

11 HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 11

12 HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 12

13 Fra «Forskrift om utførelse av arbeid» Kapittel 31. Register over eksponerte arbeidstakere 31-1.Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly Arbeidsgiveren skal sørge for at det føres register over: a) arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier klassifisert som Kreft1, Kreft2, Mut 1 eller Mut 2 b) arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser. Registeret skal inneholde navn, fødselsnummer, stilling og arbeidssted og opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for, hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for eksponeringen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 år etter at eksponeringen er avsluttet Register over arbeidstakere som har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfiber Arbeidsgiveren skal føre register over arbeidstakere som skal gjennomgå helseundersøkelse etter Registeret skal inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, stilling, dato for tilsetting, arbeidets art og varighet, samt den eksponeringen arbeidstakerne utsettes for. Registeret skal videre inneholde opplysninger om dato for helseundersøkelse og navn på legen som gjennomførte undersøkelsen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 år etter at eksponeringen er avsluttet Register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer Arbeidsgiver skal føre register over arbeidstakere som er eller har vært eksponert for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 eller 4, jf. forskrift om tiltaks- og grenseverdier 6-1. Registeret skal inneholde opplysninger om den type arbeid som er utført og om mulig den biologiske faktor arbeidstakerne har vært eksponert for. Registeret skal også inneholde opplysninger om eksponeringer i forbindelse med eventuelle ulykker og uhell. Register skal oppbevares i minst 10 år etter at eksponeringen er opphørt. I følgende tilfeller skal registeret oppbevares i inntil 40 år etter den siste kjente eksponering som kan medføre infeksjon: a) med biologiske faktorer som er kjent for å kunne fremkalle vedvarende eller skjulte infeksjoner, b) som på bakgrunn av den nåværende viten ikke kan påvises før sykdommen bryter ut mange år senere, c) som har en særlig lang inkubasjonstid før sykdommen bryter ut, d) som medfører en sykdom som av og til blusser opp igjen over en lengre periode til tross for HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 13

14 behandling eller e) som kan medføre alvorlige følgesykdommer på lang sikt. Register over eksponerte arbeidstakere skal stilles til rådighet for Arbeidstilsynet i tilfelle virksomheten innstilles Register over arbeidstakere utsatt for ioniserende stråling Arbeidsgiveren skal føre register over arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling med opplysninger om navn, adresse, personnummer, nåværende arbeid, tilsettingstid og individuelt målte stråledoser. Ihht: strålevernforskriften 33: lagring i register i 60 år Register over arbeidstakere utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over de arbeidstakere som er utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid. Registeret skal inneholde opplysninger om navn, alder, stilling, arbeidsplass, arbeidets art og eksponeringens art, grad og varighet. Registeret skal ikke inneholde opplysninger av personlig karakter. Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 år etter at eksponering er avsluttet. Registeret, eller deler av det, skal ikke tilintetgjøres uten tillatelse fra Arbeidstilsynet Tilgang til opplysninger i registre Arbeidstaker som er oppført i register regulert i dette kapittel, skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder egen person. Opplysninger i registeret av ikke personlig art skal gjøres kjent for arbeidstakerne. Registeret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og Arbeidstilsynet. Har du 340, 350, eller 350i ved din lokasjon? HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 14

15 1. Velg «Lokalt søk» 2. Velg «Avansert søk» 3. Skriv inn 340 eller 350 eller 350i i søkefeltet ved «Faresetninger». Man kan kun søke èn faresetning av gangen. 4. Velg ønsket lokasjon man ønsker å søke på HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 15

16 5. Velg «Alle» 6. Trykk «Søk» HMS-seksjonen, Personal og organisasjonsavdelingen, UiB Side 16

Brukerveiledning - Eksponeringsregister

Brukerveiledning - Eksponeringsregister Brukerveiledning - Eksponeringsregister Register over eksponerte arbeidstakere (1) ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav

Detaljer

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive...5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen...5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive...5 Tittellinjen...5 Administrere felt...6 Brukeradministrasjon...6

Detaljer

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner...

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... Brukermanual 1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... 5 7 Søke etter produkter... 6 8 Administrasjon av produkter...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer