Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa"

Transkript

1 FDV Manual

2 Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa Innhold: KAP 1. Oppbyggingen av FDV dokumentasjon i Cordel 1) Generell anleggs- og kundeinformasjon 2) Anleggs-inndeling (struktur) med beskrivelse av hovedposter (anleggsdeler), systemer, og utstyrsbeskrivelse med tilhørende drifts- og vedlikeholds-instrukser 3) Generelle dokumenter tilknyttet anlegget ( tegninger, bilder, sjekklister) 4) Leveranseliste med tilhørende FDV spesifikasjoner (produktlink) og leverandørliste 5) Drifts- og vedlikeholds-instrukser for utstyr og systemer - kan også inngå i pkt. 2 KAP 2. Dataunderlag (registre) som benyttes i Cordel FDV 1) Konfigurering av oppsett for drift- og vedlikehold 2) FDV informasjon i vareregister inkl. produktlink og kobling til leverandører 3) FDV informasjon i pakkeregisteret 4) FDV maler (forhånddefinerte oppsett) og hvordan disse opprett KAP 3. FDV arbeidet (rutinene) for et anlegg 1) Opprette ordre (prosjekt) med spesifikasjon og dokumenter (evt. overføre fra kalkyle/tilbud) 2) Opprette anleggsid. og nødvendig kundeinformasjon (herunder link til boligmappa) 3) Gjennomføre anlegget kjøpe inn, produsere, registrere, dvs. 4) Opprette FDV beskrivelse (fra mal, fra ordrespes, eller kombinasjon) legge inn nødvendig informasjon 5) Opprette leveranseliste 6) Velge dokumenter som skal inngå i FDV dokumentasjon 7) Produsere, sende og lagre FDV rapporten 8) Sende til Boligmappa

3 KAPITTEL 1 Oppbyggingen av FDV dokumentasjon i Cordel

4 1.1 Generell anleggs- og kundeinformasjon Kundeinformasjon Ordre /prosjekt (anlegg) Anleggsregisteret i Cordel Informasjon for boligmappa og KS FDV funksjoner i Cordel Overføre til BoligMappa

5 Fylles ut for hvert anlegg (hvis påkrevd) Fylles ut, eller hentes automatisk fra spesifikasjon, fra mal, eller fra komponentregister Fylles ut, eller hentes automatisk fra spesifikasjon, fra mal, eller fra komponentregister Fylles ut, eller hentes automatisk fra spesifikasjon, fra mal, eller fra komponentregister

6 1.2 Anleggsstruktur og nivå for dokumentasjon (nivåene kan brukes fritt) Anlegg Opprettes som en ordre, knyttet til en kunde. Blir også overført til anlegg. Bygningsdel (anleggsdel) Opprettes automatisk å grunnlag av bygn.deler i ordrespesifikasjon (kontrakt), fra mal, eller ved fri oppretting. System (kapittel) Opprettes automatisk å grunnlag av avsnitt i en ordrespesifikasjon, fra mal, eller ved fri oppretting. Komponent (utstyr) Opprettes automatisk fra ordrespesifikasjon (pakker og varer), fra eller fra eget komponent-register Driftsinstruks system Vedlikehold system

7 1.3 Generelle dokumenter tilknyttet anlegget Krever at dokument-administrasjon er installert Dokumentasjon fra tilbud overføres til ordre Dokumentasjon for ordre-gjennomføring blir supplert En velger ut hvilke dokumenter som skal inngå (være med) i FDV

8 1.4 Leveranseliste Spesifikasjon av varer (produkter) som kreves eller ønskes dokumentert Velges ut fra ordrespesifikasjon og/eller medgått (faktisk forbruk) Linkes automatisk til registrer for produktinformasjon Leverandørliste genereres automatisk

9 1.5 Driftsinstruks pr. komponent (også pr. bygnings-del eller system) For organisering av utskrift (FDV rapport) Fylles ut, eller hentes automatisk fra mal, eller fra komponentregister Kan defineres av bruker

10 1.5 Vedlikeholds-info pr. komponent (også pr. bygnings-del eller system) For organisering av utskrift (FDV rapport) Intervall kan defineres Fylles ut, eller hentes automatisk fra mal, eller fra komponentregister Tekster Kan defineres av bruker

11 KAPITTEL 2 Dataunderlag (registre) som benyttes i Cordel FDV

12 2.1 Konfigurering av skjermbildet drifts- og vedlikeholds- instruks pr. komponent (gjelder også bygnings-del, system, komponent-registeret og maler) Gå inn på en ordre og stå i FDV mappa, klikk på Konfig. og velg instrukser velg deretter skilleark for å definere oppsett gjelder både i komponent-registeret og på FDV for et anlegg drifts- og vedlike-holdsinstruks pr. også pr. bygnings-del eller system) Konfigurering av DRIFTS data Konfigurering av VEDLIKEHOLDSdata Hvis en krydder her vil en få spørsmål og valg av intervall (både i maler og i et gitt anlegg)

13 2.2 FDV informasjon i vareregister inkl. produktlink og kobling til leverandører Leverandør må være koblet til varen, dersom leverandørliste skal genereres automatisk Automatisk oppslag i eksterne registre for produktinfo. Her kan en legge inn egne (individuelle) linker - hvis register ikke finnes Innlegging av FDV informasjon vedr. DRIFT- og VEDLIKEHOLD (se kap I)

14 2.2 FDV informasjon i vareregister produktlink og oppslag Bilde FDV dokumentasjon Denne informasjonen linkes til en vare (produkt) som finnes i et anlegg og som er valgt skal dokumenteres Funksjonen er tilgjengelig alle steder i Cordel der vareregisteret er i bruk!!

15 2.3 FDV informasjon i pakkeregisteret (fagområder) Innlegging av FDV informasjon vedr. DRIFT- og VEDLIKEHOLD (se kap I) På pakker kan det legges inn FAGLIG UTFØRELSE. Følger med over i FDV beskrivelsen

16 2.4 FDV maler (ferdige oppsett) Ferdig struktur og poster som kan kopieres helt eller delvis til et nytt anlegg. Kan opprettes fritt eller fra en eksisterende FDV a. Opprette og slå opp en eksisterende mal Gå inn på en ordre og stå i FDV mappa - klikk på Konfig. og velg maler. Innlagte maler blir listet opp Velg NY for å lage en ny mal. Gi denne et navn (beskrivelse) og gå deretter inn i detaljspesifikasjonen: Klikk på NY og bruk funksjonene (post typer): bygningsdel System Komponent Komponent fra vareregisteret Komponent fra pakkeregisteret Komponent fra leveranseliste

17 b. Opprette en ny mal fra en eksiterende FDV 2.4 FDV maler (ferdige oppsett) Gå inn på en ordre og stå i FDV mappa - klikk på kopier til mal angi navn på malen lagre

18 KAPITTEL 3 FDV arbeidet (rutinene) for et anlegg

19 3.1 Opprette ordre (prosjekt) fra kalkyle/tilbud Sett kryss på at tilbudets dokumenter skal kopieres (overføres til ordre) Velg riktig ordremetode o Større anbud = prosjektordre o Bolig o.l = Serviceordre m/ordremetode 3.2. Opprette anleggsidentifikasjon med link til boligmappa Opprett anlegg m/ Se pkt. I.1

20 3.3 Gjennomføre anlegget - Registrering av varer medgått (dir. innkjøp /lager) FDV dokumentasjon - Registering av ordre dokumentasjon FDV dokumentasjon - Registrering av timer - Registrering av produsert /utført - Fakturering

21 3.4 Opprette FDV beskrivelse Kan opprettes på følgende måter (automatisk): Fra mal (kopiere) de postene en ønsker. Evt. hente fra forskjellige maler Fra ordrespesifikasjon hele FDV spes. genereres automatisk og kan deretter bearbeides. For et lite anlegg blir et avsnitt til system mens pakker og varer i spesifikasjonen blir komponenter En kan også opprette FDV poster fritt og/eller i kombinasjon med ovenstående metoder, herunder: Legge inn nye bygningsdeler Legge inn nye system Legge inn nye komponenter ved å: o Plukke poster fra vareregister o Plukke poster fra pakkeregister o Plukke poster fra leveranse FDV Postene kan videre redigeres, flyttes, slettes osv.

22 3.5 Opprette leveranseliste (og leverandørliste) Plukke ut aktuelle produkter (varer) fra ordrespesifikasjon og/medgått, dvs. velge ut produkter som skal dokumenteres Gå inn på en ordre og stå i FDV mappa, klikk på skillearket leveranseliste - dette er tomt. Klikk på ny for å starte oppretting. En får da opp en liste med alle varer som finnes i ordren, både i ordrespesifikasjon og i medgått. Merk ønskede varer med ordskiller eller blokk, evt alle (kan sene fjernes). Esc for å avslutte leveranselisten blir generert, tilhørende produktlink og leverandør vises i oversikten

23 3.6 Velge dokumenter som skal inngå i FDV dokumentasjon En velger fra en komplett liste over alle dokumenter på anlegget, og merker de som skal inngå i FDV (tab + mellomromstasten). Disse lagres også i mappa vedlegg

24 3.7 Produsere, sende og lagre FDV rapporten Når foranstående punkter er gjennomgått er FDV rapporten klar. Denne genereres automatisk og kan tas ut som: 1. En vanlig rapport på papir (stå i FDV bildet og velg utskrift - velg aktuelle rapport) 2. Som en PDF fil med bokmerker som kan sendes til kunde (stå i FDV bildet og velg utskrift - velg deretter PDF fil). Genererer dokument med bokmerker. Lagres automatisk i dokumentregisteret for hver gang det skrives ut (oppdaterer automatisk). Kan sendes som et vedlegg.

25 3.8 Sende til boligmappa Må opprette anlegg med nødvendig info se pkt. I.1 Plassere markøren og klikke på kommando Send til Boligmappa Aktuelle dokument blir overført og merket Link til boligmappa Boligmappa.no

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Manual for salg og registrering av varer med binding/abonnement

Manual for salg og registrering av varer med binding/abonnement Salg av varer med binding/abonnement blir mer og mer vanlig, spesielt siden alle blant annet eier en mobiltelefon. Men dette omfatter også salg av parabolpakke-løsninger m.m. Hvordan legge inn binding

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud Veiledning Eltilbud ELtilbud Innhold: Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud... 11 Akkord...26 Prisbok...29 Rabattavtaler...32 Pakker...34 Adressebok...38 Rapport Utforsker... 41 Importer data

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner...

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... Brukermanual 1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... 5 7 Søke etter produkter... 6 8 Administrasjon av produkter...

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL NATRE Ekspress BRUKERMANUAL Versjon 15.08.2014 INNHOLD Brukermanual... 1 Innhold... 2 Innledning... 3 Logge på EKSPRESS... 4 Hovedbildet i NATRE EKSPRESS... 5 Lag nytt tilbud... 6 Legg til produkt... 7

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy.

MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED MekoEasy Pr. 20. November 2013 Copyright InfoEasy AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy.no : Side 1 av 46 Innholdsfortegnelse 1. Verkstedsmodul programendringer:...

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler.

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler er tilpasset behovet for et administrativt verktøy for all saksbehandling i organisasjoner og menigheter. Alle ansatte

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer