Sjakkopplæring i skoletiden for grupper fra 3.-5.klasse. Spill sjakk fra første samling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjakkopplæring i skoletiden for grupper fra 3.-5.klasse. Spill sjakk fra første samling"

Transkript

1 1 Sjakkpedagogisk forum v/arne Kildal Sjakkopplæring i skoletiden for grupper fra 3.-5.klasse Undervisningsmateriale for skoler tilknyttet Sjakkpedagogisk forum For sjakklærere, sjakkinstruktører og foresatte som kan sjakk Utarbeidet og utprøvd av Sjakkpedagogisk forum Spill sjakk fra første samling Innledning a. Generelt. Dette opplegget er beregnet på den sjakkaktiviteten som Sjakkpedagogisk forum arbeider for, nemlig sjakk i skoletiden. Den foregår ved at skoleelevene samles i undervisningsfrie perioder i løpet av skoledagen og får spille sjakk da. I disse samlingene kan det også legges inn begynnerundervisning i sjakk. Derfor har det vært naturlig for oss å utarbeide et opplegg for de første sjakksamlingene. De som vil benytte dette stoffet, bør selvsagt tilpasse det til den enkelte skole. Også andre opplegg kan benyttes. b. Målgruppe. Elever i grunnskolealder fra klasse. (Angående eldre elever jfr.: Sjakkopplæring i skoletiden for grupper fra 6.-7.klasse ) c. Forkunnskaper. Elevene som samles til sjakk i skoletiden, vil ha svært ulike forkunnskaper. Noen kan være helt uten kjennskap til sjakk. Dette tar opplegget vårt hensyn til. d. Leksjoner og spill. Opplegget vårt er inndelt i leksjoner som kombinerer teori og spill. Hver elevsamling vil, avhengig av elevenes forkunnskaper og alder, kunne tilbakelegge en eller flere slike leksjoner. Elever som vet det meste om brikkeflytting, kan hjelpe til med å undervise dem som kan mindre, eller de kan spille med hverandre. e. Prinsippet for sjakkopplæringen Spill sjakk fra første samling. Ved hver samling får elevene først en kort regelinformasjon og kommer deretter så fort som mulig i gang med å spille. Samlingene bør ikke få preg av tungt fordøyelig teori, men av lek og spill. Vi har lagt til grunn at elevene først og fremst kommer for å spille et spennende og morsomt spill, ikke for å motta en masse teori om spillet. Det følger av dette at hver leksjon er todelt: En kort informasjon om sjakk ( Lærestoff ) og deretter spill ( Lekesjakk ). Lærestoff-delen gir det minimum av kunnskap som skal til for å kunne spille det etterfølgende spillet. Hver ny informasjonsdel gir mer kunnskap, og hvert nytt spill utnytter all kunnskapen som er gjennomgått. I leksjon 1 5 er disse spillene ikke virkelig sjakk, men en slags lekesjakk som innøver brikkeflytting. Først med leksjon 6 spiller elevene sjakk etter vanlige regler. Det er meningen at Lærestoff-delen skal gjennomgås av en voksen sjakkyndig person og/ eller av en ditto elev som fungerer som hjelpeinstruktør. Denne delen viser vårt forslag til progresjon og kunnskapsstoff. Samtidig eksemplifiserer den en presentasjonsmåte som kan brukes overfor elevene. Den har forslag til eksempler, kalt Demonstrasjonsforslag. Disse kan godt suppleres med mer av tilsvarende stoff. Spille-delen henvender seg til alle i gruppen og er utformet med tanke på det. Den finnes også i egen fil og kan deles ut til elevene for bruk hjemme sammen med foresatte (se: Fra lekesjakk til sjakk ). Opplegget vårt dekker i hovedsak brikkeflytting og elementær sjakkhøflighet. For tak-tikk og strategi henvises til de mange bøker om dette (se pkt. g. nedenfor). f. Skolens utstyr. I tillegg til stoler og pulter må skolen ha et tilstrekkelig antall brett og brikker. Det er viktig at disse har korrekt turneringsstørrelse og utforming. Kontakt gjerne Spf for nærmere informasjon før innkjøp. Skoler som ønsker det, kan også kjøpe inn en demonstrasjonstavle for sjakk, men vi i Spf vil medbringe vår egen. g. Lærebøker i sjakk. Skolens elev-/lærerbibliotek bør kjøpe inn et eks. av for eksempel Øystein Brekke: Sjakkskolen 1 ( Den er nyttig og billig.

2 1. Første leksjon 2 Innledning: Still opp et (demonstrasjons-) brett med alle brikkene i utgangsposisjon og fortell (omtrent slik): Sjakk er et eldgammelt spill som spilles på samme måte i alle verdens land. Veldig mange mennesker spiller sjakk og har stor glede av det. De har oppdaget noe viktig: At spillet er både spennende og morsomt også når de taper. At spillet er så gammelt, kan vi se av brikkene. Her har vi kongen (vis brikken). I gamle dager var det konger i nesten alle land, Han har en krone med kors oppe på hodet (fjern brikken). Og kongen har selvsagt en dronning, hun ser slik ut (vis og fjern). Kongen og dronningen bodde veldig ofte i en borg eller festning, og den hadde tårn, derfor har hver spiller to tårn (vis brikken) du kan se at dette er festningstårn (fjern brikken). Kongen hadde alltid krigere, og noen av dem red på hester, derfor er det to hester av hver farge (vis og fjern ikke innfør ordet springer enda!). Kongen måtte alltid ha noen krigere som var veldig gode til å løpe, derfor er det også to løpere (vis og fjern). <Disse løperne fór som piler fra sted til sted, og derfor ser løperen ut som en pilspiss (hvis formen på løperen tilsier dette)> Først ut i kamp sendte de ofte bøndene, de står oppstilt her (vis). Og nå skal vi lære å spille med bøndene - så kommer vi til de andre senere! Lærestoff: Sjakkbrettet Sjakkbrettet består av svarte og hvite felter. Brettet står riktig hvis du har et svart felt aller nederst til venstre Lærestoff: Linjer og rader Sjakkbrettet har tall og bokstaver langs kantene. Det får du lære mer om siden. < Eller: Sjakkbrettet har tall på høyre og venstre side. Feltene som ligger mellom to like tall, kalles en rad. Sjakkbrettet har bokstaver oppe og nede. Feltene som ligger mellom to like bokstaver kalles en linje. Du får lære mer om dette siden > Lærestoff: Sjakkbrikkene Sjakkbrikkene er hvite og svarte (lyse og mørke). De hvite brikkene skal stå på den siden av brettet som har et hvitt felt like over bokstaven D. Den ene spilleren har de hvite, den andre de svarte. Hvit begynner alltid spillet, så derfor må spillerne avvekslende ha de hvite og svarte brikkene Lærestoff: Bøndene Det er mange ulike brikker, de minste brikkene kalles bønder, og vi begynner med dem. Demonstrasjonsforslag 1a: Still de hvite bøndene på 2. rad og de svarte på 7. rad. Vis at bøndene flyttes slik: Første gang du flytter en bonde kan den flyttes ett eller to felt rett frem, neste gang du flytter den bonden, kan den bare gå ett felt rett fremover. En bonde kan aldri flyttes bakover. Demonstrasjonsforslag 1b: Hvits bonde på e2 går to felt frem, svarts bonde på e7 går så to felt frem. Nå kan disse bøndene ikke komme lenger. Hvis en hvit og en svart bonde møter hverandre slik på brettet, står de fast. Demonstrasjonsforslag 1c: Still opp på nytt og flytt slik: Hvits bonde på e2 går to felt frem, så går svarts bonde på d7 to felt frem. Nå kan hvit bonde i neste trekk slå den svarte, fjerne den fra brettet og stille seg der hvor den svarte sto. Altså: En bonde kan slå den brikken som står til høyre eller venstre foran den, men ikke den brikken som står like foran.

3 3 Vis så at den hvite bonden også kan gå forbi til felt e5, og vis videre at den ikke behøver å flyttes men da kan den bli slått av den svarte bonden i neste trekk. Altså: Bonden har tre valg, den kan slå, den kan gå forbi, den kan bli stående. Fortell at det vanligste i sjakk er å begynne med de to bøndene på midten <på d- og e-linjen>, men at dette er frivillig (vis!) Spill lekesjakk: Begynnersjakk I Begynnersjakk spiller vi bare med bønder. Still de hvite bøndene opp på 2. rad og de svarte på 7. rad. Hvit og svart flytter brikkene annenhver gang. Hvit har alltid første trekk, derfor må vi veksle mellom å spille hvitt og svart. Den av spillerne som først får en av bøndene helt over på motsatt side av brettet (hvit skal til 8. rad, svart skal til 1.rad) har vunnet. Husk reglene for å flytte bønder: 1. Første gang du flytter en bonde kan den flyttes ett eller to felt rett frem, neste gang du flytter den bonden, kan den bare gå ett felt rett fremover. 2. En bonde kan aldri flyttes bakover. 3. En bonde kan slå den brikken som står til høyre eller venstre foran den, men ikke den brikken som står like foran. 4. Bonden kan velge mellom å slå, å gå forbi eller å bli stående. 5. Det er lurt å begynne spillet med å flytte de midterste bøndene. 1.3 Klar for neste leksjon: Når alle (de fleste) får til å spille Begynnersjakk riktig (dvs. kan flytte bøndene korrekt), gå videre til andre leksjon! 2. Andre leksjon Lærestoff: Løperen Hver spiller har to løpere. De kan minne litt om bønder av utseende, men er høyere og spissere øverst. Når spillet begynner står de hvite løperne på c1 og f1, de svarte løperne på c8 og f8. Løperne på c1 og f8 står og går på svarte felt og kalles derfor svartfeltede løpere. Løperne på f1 og c8 står og går på hvite felt og kalles derfor hvitfeltede løpere. Løperne kan bare gå på skrå (diagonalt), og de kan gå så langt du ønsker i én og samme retning, men stoppes av brikker av egen farge. Derfor må du flytte en eller flere bønder før du kan få løperne ut på brettet. Løperne kan slå motpartens brikker og blir da stående på den slåtte brikkens plass. Demonstrasjonsforslag 2a: Sett en hvit løper på f1 og en svart bonde på h7 Vis hvor mange trekk hvit må gjøre for å slå bonden hvis bonden ikke flytter seg. Demonstrasjonsforslag 2b: Sett en hvit løper på c1 og en svart bonde på d6 Vis hvor mange trekk må hvit gjøre for å slå bonden hvis bonden ikke flytter seg. Demonstrasjonsforslag 2c: Undersøk om den hvite løperen på c1 noen gang kan komme til å stå på et hvitt felt Lærestoff: Bønder og offiserer Sjakkbrikkene inndeles i to grupper: bønder og offiserer (alle som ikke er bønder, kalles for offiserer) Lærestoff: Det er viktig at offiserene kommer i spill (ut på brettet) Demonstrasjonsforslag 2d: Sett de hvite bøndene på 2. rad og de hvite løperne på c1 og f1. Vis hvilke bønder må du flytte frem for å få den hvitfeltede løperen i spill (ut på brettet). Vis hvilke for å få den svartfeltede løperen i spill. Demonstrasjonsforslag 2e: Sett de svarte bøndene på 7. rad og de svarte løperne på c8 og f8. Vis hvilke bønder må du flytte frem for å få den hvitfeltede løperen i spill (ut på brettet).

4 Vis hvilke for å få den svartfeltede løperen i spill Lærestoff: Brikkene har ulik verdi Vi sier at hver bonde er verdt 1 (poeng) og hver løper 3 (poeng). Derfor bør vi ikke ta en bonde hvis det gjør at vi mister en løper: Demonstrasjonsforslag 2f: Sett alle bønder og løpere i utgangsposisjon. Flytt: 1.d2-d4 h7-h6 2.Lc1xh6 (?) g7xh6 (eller: Th8xh6) - Nå har hvit vunnet en bonde (1 poeng), men tapt en løper (3 poeng); hvit har altså mistet 2 poeng Spill lekesjakk: Løpersjakk Løpersjakk spilles med bønder og løpere. Still de hvite løperne på c1 og f1, de svarte løperne på c8 og f8, de hvite bøndene på 2. rad og de svarte på 7. rad. Hvit og svart flytter annenhver gang. Hvit har som alltid første trekk. Den spilleren vinner som først får en av bøndene sine helt over på motsatt side av brettet (hvit skal til 8. rad, svart skal til 1. rad). Hvis bonden blir slått av en løper med det samme den kommer frem til 8.- / 1.raden, gir den ikke seier. Husk regelen for å flytte løpere: Løperne kan bare gå på skrå (diagonalt), og de kan gå så langt du ønsker i én og samme retning, men stoppes av brikker av egen farge. Derfor må du flytte en eller flere bønder før du kan få løperne ut på brettet. Løperne kan slå motpartens brikker og blir da stående på den slåtte brikkens plass. (Husk reglene for å flytte bønder (se 1.1.2)) Klar for neste leksjon: Når alle (de fleste) får til å spille Løpersjakk riktig (dvs. kan flytte bøndene og løperne korrekt), gå videre til tredje leksjon! 3. Tredje leksjon Lærestoff: Tårnet Hver av spillerne har to tårn, det er de brikkene som ser ut som tårnene i en gammel festning. Tårnet kan flyttes så langt frem eller tilbake, til høyre eller til venstre som du ønsker. Hvis tårnet kommer til en brikke av motsatt farge, kan det slå den brikken. Da blir tårnet stående der hvor den slåtte brikken sto. Hvis tårnet kommer frem til en brikke av egen farge, stoppes det. (Obs.: Tårnet kan ikke flyttes diagonalt). Demonstrasjonsforslag 3a: Sett de to svarte tårnene på henholdsvis d8 og e8. Sette en svart bonde på d5 og en hvit bonde på e5. Vis hvor langt frem de to tårnene kan flyttes, og hva som skjer med bøndene? Demonstrasjonsforslag 3b: Sett et hvitt tårn på e2 og en svart bonde på b2 e6 h6 g 7. Vis på brettet hvordan tårnet må flyttes, (tell antall trekk!) for å ta alle bøndene (forutsatt at de ikke flyttes). Vis hva som skjer i et virkelig spill hvis man tar bonden på e6 før man tar bonden på b2 og hva som skjer i et virkelig spill hvis man tar bonden på h6 før bonden på g Lærestoff: Forvandlingsfeltet En hvit bonde forvandles til en brikke som spilleren selv velger, men ikke til en konge, hvis den kommer frem til 8. raden; for en svart bonde gjelder tilsvarende hvis den når 1. raden. Den valgte brikken plasseres da på det feltet som bonden kom frem til, og som kalles forvandlingsfeltet. Slik kan en bonde f.eks. forvandles til et tårn, og en brikke med verdi 1 blir til en brikke med verdi 5. Derfor er det så viktig at vi øver på å få bønder over til motsatt side av brettet. Derfor er det at vi i lekesjakk sier at den som først greier det, har vunnet Lærestoff: Brikkene har ulik verdi

5 Hver bonde er verdt 1 (poeng), hver løper 3 (poeng), hvert tårn 5 (poeng) Lærestoff: Rørt brikke går sluppet brikke står I sjakk er det slik at en brikke som du rører ved, den må du flytte; derfor er det viktig å tenke seg om før en berører brikkene. Det er også slik at når du har sluppet taket i en brikke, så må den stå der hvor den da står Spill lekesjakk: Tårnsjakk Tårnsjakk spilles med bønder, løpere og tårn. Still de hvite bøndene på 2. rad og de svarte på 7. rad. De hvite tårnene på a1 og h1, de svarte på a8 og h8. Hvit og svart flytter annenhver gang. Hvit har som alltid første trekk. Den av spillerne som først får en av bøndene helt over på motsatt side av brettet (hvit skal til 8. rad, svart skal til 1.rad) har vunnet. Hvis bonden blir slått av en løper eller et tårn med det samme den kommer frem til 8.- / 1.raden, gir den ikke seier. Husk regelen for å flytte tårn: Tårnet kan flyttes så langt frem eller tilbake, til høyre eller til venstre som du ønsker. Hvis tårnet kommer til en brikke av motsatt farge, kan det slå den brikken. Da blir tårnet stående der hvor den slåtte brikken sto. Hvis tårnet kommer til en brikke av egen farge, stoppes det. (Husk reglene for å flytte bønder og løpere (se og ) Klar for neste leksjon: Når alle (de fleste) får til å spille Tårnsjakk riktig (dvs. kan flytte bøndene, tårnene og løperne korrekt), gå videre til fjerde leksjon! 4. Fjerde leksjon Lærestoff: Hesten (Springeren) Hver spiller har to hester (springere), hesten (springeren) er formet som hodet på en hest og kalles derfor ofte nettopp for hest. Når spillet begynner står de hvite hestene (springerne) på b1 og g1, de svarte hestene (springerne) på b8 og g8. Et springertrekk er enten to felt frem og ett til siden - eller ett felt frem og to til siden. ( Hest / Springer : Velg betegnelse ut fra elevene!) Demonstrasjonsforslag 4a: Sett hvit springer på e4. I neste trekk kan den flytte til ett av feltene f6-g5-g3 f2 d2 c3 c5 d6. Vis dette på brettet og understrek når springeren går ett felt frem og to til siden og når den går to felt frem og ett til siden! Springeren kan som eneste brikke hoppe over andre (både egne og motspillerens) brikker liksom en hest kan hoppe over et hinder. En brikke som blir hoppet over, blir ikke slått og fjernes altså ikke, men en brikke av motsatt farge som står der hvor hesten kommer ned, den blir slått. Hesten kan ikke lande på et felt hvor det står en brikke av egen farge. Demonstrasjonsforslag 4b: Sett de svarte bøndene på 7. rad og de to svarte springerne på henholdsvis b8 og g8. Vis hvordan springerne kan flyttes uten at noen bønder må flyttes først! Demonstrasjonsforslag 4c: Sett en hvit springer på e4, hvite bønder på c3 d6 f2, svarte bønder på d2 g5 og svart løper på f6. Vis hvilke felt springeren ikke kan gå til. Vis hvilke brikker som springeren kan slå. Vis hvilken brikke springeren ikke bør slå (med tanke på svarts neste trekk) og hvilken brikke springeren absolutt bør slå (med tanke på svarts neste trekk) Lærestoff: Brikkene har ulik verdi Hver bonde er verdt 1 (poeng), hver løper 3 (poeng), hver springer 3 (poeng), hvert tårn 5 (poeng) Lærestoff: Rimet med de tre S ene: Sjakk skal du spille / Sent og Stille! For å kunne spille Sjakk må du tenke, for å kunne tenke må du være Stille og du må spille Sent, for du trenger tid for å kunne tenke.

6 Hvis du prater eller lager uro på andre måter når du spiller sjakk, så spiller du dårligere enn du kunne ha spilt, og du forstyrrer de andre som vil tenke i fred og ro. Derfor er det både dumt og feigt å være urolig når du spiller sjakk! 4.2. Spill lekesjakk: Springersjakk Springersjakk spilles med bønder, løpere, tårn og springere. Still de hvite løperne på c1 og f1, de svarte løperne på c8 og f8, de hvite springerne på b1 og g1, de svarte springerne på b8 og g8, de hvite bøndene på 2. rad og de svarte på 7. rad. De hvite tårnene på a1 og h1, de svarte tårnene på a8 og h8. Hvit og svart flytter annenhver gang. Hvit har som alltid første trekk. Den spilleren vinner som først får en av bøndene helt over på motsatt side av brettet (hvit skal til 8. rad, svart skal til 1. rad). Hvis bonden blir slått av en løper, et tårn eller en springer med det samme den kommer frem til 8.- / 1.raden, gir den ikke seier. Husk regelen for å flytte springere: Et springertrekk er enten to felt frem og ett til siden - eller ett felt frem og to til siden. Springeren kan som eneste brikke hoppe over andre brikker. En brikke som blir hoppet over, blir ikke slåttt, men en brikke av motsatt farge som står der hvor hesten kommer ned, den blir slått. Hesten kan ikke lande på et felt hvor det står en brikke av egen farge. (Husk reglene for å flytte bønder (se 1.1.2) - løpere (se ) tårn (se ) Klar for neste leksjon: Når alle (de fleste) får til å spille Springersjakk riktig (dvs. kan flytte bøndene, tårnene, løperen og springeren korrekt), gå videre til femte leksjon! 5. Femte leksjon Lærestoff: Dronningen Hver spiller har en dronning. Dronningen er den sterkeste av alle brikkene og har verdien 9. Dronningen går som tårn og løper til sammen, altså rett frem, rett bakover, til begge sider og på skrå. Hvis dronningen kommer til en brikke av motsatt farge, kan hun slå den brikken. Da blir dronningen stående der hvor den slåtte brikken sto. Hvis dronningen kommer frem til en brikke av egen farge, stoppes hun. Hvit Dronning skal stå på hvitt felt d1 og Svart Dronning skal stå på svart felt d8. (Dronning begynner på bokstaven D og skal stå d1/d8-feltet med samme farge som hun selv!) Demonstrasjonsforslag 5a: Sett hvits dronning på d4 og plasser svarte brikker rundt omkring på brettet. Vis hvilke brikker dronningen kan slå og hvilke ikke Lærestoff: Kongen Kongen er den viktigste brikken i sjakk, og den kjennes på at den har et kors øverst. Hver spiller har én konge. Kongen kan bare flyttes ett felt av gangen, men til gjengjeld kan den flyttes til alle kanter, fremover, bakover, til siden og diagonalt. Men Kongen kan ikke flyttes til et felt hvor den i neste trekk kan bli slått. Den kan slå brikker av motsatt farge, men stoppes av brikker av egen farge. Demonstrasjonsforslag 5b: Still svart konge på e5 og svarte bønder på d6 og e4. Still hvite bønder på g7, c5 og f5. Vis hvor kongen kan gå i neste trekk. Hvilke brikker kan den slå, hvilke kan den ikke slå? (OBS: Kongen kan ikke gå til e6!) Lærestoff: Brikkene har ulik verdi Hver bonde er verdt 1 (poeng), hver løper 3 (poeng), hver springer 3 (poeng), hvert tårn 5 (poeng), dronningen 9 (poeng). Egentlig kan kongen ikke verdsettes, men kanskje kan man tenke slik at Kongen har verdien 100 (i alle fall mer enn alle de andre).

7 Spill lekesjakk: Konge- og Dronningsjakk Konge- og Dronningsjakk spilles med alle brikkene. Hvit dronning settes på d1 og hvit kong settes på e1; svart dronning settes på d8 og svart konge på e8, ellers er oppstillingen som Springersjakk. Hvit og svart flytter annenhver gang. Hvit har som alltid første trekk. Den spilleren vinner som først får en av bøndene helt over på motsatt side av brettet (hvit skal til 8. rad, svart skal til 1. rad). Hvis bonden blir slått av en løper, et tårn, en springer eller av dronningen eller kongen med det samme den kommer frem til 8.- / 1.raden, er den tapt og gir ikke seier. (Husk reglene for å flytte bønder (se 1.1.2) - løpere (se ) tårn (se ) springere (se ) 6. Sjette leksjon Etter denne leksjonen er elevene i stand til å spille virkelig sjakk altså flytte alle brikkene korrekt og ha som mål for spillet å sette motpartens konge sjakk, eventuelt patt. (NB: Om Sjakknotasjon, Remis ved trekkgjentakelse, Evig sjakk og 50-trekksregelen se begynnerbøker i sjakk.) Lærestoff: Matt (Sjakk matt) Kongen er (sjakk) matt når den er truet (kan slås) og ikke har noe sted den kan komme unna trusselen. Den som setter motpartens konge matt, har vunnet spillet. Demonstrasjonsforslag 6a: Sett svarts konge på g8 og svarte bønder på f7 g7 h7. Sett et hvitt tårn på c3. Vis hvordan hvit kan matte i neste trekk. Hvis svart trekker før hvit, kan svart unngå matten, vis hvordan. Demonstrasjonsforslag 6b: Sett hvit konge på g1 og hvite bønder på g2 f3 h2. Sett svart løper på b7 og svart dronning på d4. Vis hvordan svart kan matte i neste trekk. Hvis hvit trekker før svart, kan hvit da unngå matten? Lærestoff: Patt Kongen er patt hvis den står slik at den ikke er truet, men heller ikke kan flytte noe sted uten å bli det, samtidig som ingen brikker av denne kongens farge kan flyttes. Hvis kongen blir patt, er spillet slutt og uavgjort (remis). Demonstrasjonsforslag 6c: Sett svart konge på h8, hvit konge på e7 og hvit dronning på g6. Hvit er i trekket. Vis hva som skjer hvis Ke7-f7. (Er svart konge matt? Kan svart konge flyttes noe sted?) Demonstrasjonsforslag 6d: Sett svart konge på f1, svart springer på f3 og svart tårn på h3. Hvit konge på h1 og hvit bonde på h2. Vis hva som skjer hvis hvit er i trekket. Vis hva skjer hvis svart er i trekket Lærestoff: Rokade Rokade er et dobbeltrekk, d.v.s. at både kongen og tårnet flyttes i ett og samme trekk. Det kan skje hvis konge og tårn står i utgangsstillingen, og det ikke er noen brikke mellom dem. Kongen flyttes da to felt mot tårnet og tårnet plasseres på nærmeste felt på den andre siden av tårnet. Demonstrasjonsforslag 6e: Sett hvit kongen på e1 og hvitt tårn på h1. Vis rokade: Flytt kongen to felt mot tårnet, altså til g1 og sett så tårnet på f1. Dette kalles kort rokade. Demonstrasjonsforslag 6f: Sett hvit konge på e1 og hvitt tårn på a1. Vis rokade: Flytt kongen to felt mot tårnet, altså til c1 og sett så tårnet på d1. Dette kalles lang rokade.

8 Rokade kan ikke utføres hvis kongen eller tårnet har vært flyttet tidligere, hvis kongen står i sjakk eller hvis kongen flyttes over et felt eller til et felt som er angrepet. Demonstrasjonsforslag 6g: Sett hvit konge på e1, hvitt tårn på h1 og svart tårn på e8; kan du rokere? Flytt det svarte tårnet til d8; kan du rokere? Flytt det svarte tårnet til f8, kan du rokere? Flytt det svarte tårnet til h8, kan du rokere? Lærestoff: Åpningsspill Rokaden bør utføres tidlig i spillet, i åpningen. Kanskje vil du spille åpningen slik: 1) Flytt først en sentrumsbonde frem, 2) så en springer, 3) så en løper, 4) derpå rokade. 8 Sml. Rokadevarianten av Italiensk åpning: 1. e2-e4 e7-e5 2. Sg1 f3 Sb8-c6 3. Lf1-c4 Lf8-c (rokade) Sg8-f6 5. Sb1-c3 0-0 (rokade) (5. trekk valgt av pedagogiske grunner - bedre er nok: 5. d2-d4 e5xd4) En god rekkefølge for utviklingen er denne: Først en sentrumsbonde, så én eller begge springerne, så den andre sentrumsbonden, så én eller begge løperne, så rokade, og helt til slutt de tunge offiserene (som er tårn og dronning). (Øystein Sande: Sunt åpningsspill Norges Sjakkforbunds Ungdom 1980) Lærestoff: en passant Hvis en bonde går to felt frem, for eksempel c2-c4 og da blir stående ved siden av en av motspillerens bønder som står på d4, (eller b4), kan motspillerens bonde slå den. Motspillerens bonde plasseres da på c3. Dette trekket kalles for en passant (uttales ang passang ) og må foretas i første trekk etter at bonden går to felt frem. Demonstrasjonsforslag 6h: Sett svart bonde på f7 og hvite bønder på e4 og g5. Flytt svarts bonde til f5, og vis hva som skjer (kan noen av hvits bønder slå en passant?). Vis hvor den bonden som slår en passant blir stående etterpå. Demonstrasjonsforslag 6i: Sett svarte bønder på c7 d6 og hvite bønder på b4 - d3 e4. Vis hva som skjer hvis svart c-bonde går til c5 (kan hvit slå en passant?). Flytt så svarts c- bonde tilbake til c7 og flytt svarts d-bonde til d5 og vis hva som skjer (kan hvit slå en passant?) Spill Sjakk! Nå er du klar til å spille sjakk helt på ordentlig! Husk at hensikten med spillet nå har endret seg! Gratulerer og lykke til!

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer

Spillevarianter og øvelser

Spillevarianter og øvelser Spillevarianter og øvelser Sjakk steg for steg Førstemann over Når man skal spille «Førstemann over», stiller man opp brikkene slik som dette: 8-+-+-+-+0 Hvit begynner, akkurat som i vanlig sjakk. Etterpå

Detaljer

ORION. 6 i 1. Bruksanvisning

ORION. 6 i 1. Bruksanvisning ORION 6 i 1 Bruksanvisning LEGGE INN BATTERIER: Legg datamaskinen med baksiden opp på et flatt underlag (for eksempel et bord). Åpne batterirommet og løft opp klaffen. Sjakkcomputeren trenger 4 x 1,5 V

Detaljer

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver 3 x 3 ruter Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver som kan brukes i matematikktimene. Magisk kvadrat Du har

Detaljer

Sjakkbegreper Rating

Sjakkbegreper Rating Sjakkbegreper For utenforstående kan sjakk virke som gresk. Det er like enkelt for de som kan det, som det er ubegripelig for de som ikke kan det. Men det er fort gjort å lære seg det viktigste. Her følger

Detaljer

Norsk. Language: English / Norwegian

Norsk. Language: English / Norwegian Rules of Coerceo by Coerceo Company Norwegian translation by Monica Rehaug Norsk Language: English / Norwegian Copyright Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, kopieres eller sendes, uansett

Detaljer

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

Brukerhåndbok. Orion Intelligent Chess

Brukerhåndbok. Orion Intelligent Chess Slik setter du i batteriene: Legg spillet med framsiden ned på en glatt overflate og finn batterirommet i bunnen av maskinen. Åpne døren til batterirommet ved å trykke på hempen med tommelen og løfte den

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

Sjakkinstruksjon, første termin. Innhold

Sjakkinstruksjon, første termin. Innhold Sjakkinstruksjon, første termin Innhold 1) Om permen 2) Eksempel på informasjonsskriv om terminens sjakktrening 3) De seks sjakkreglene 4) Spillevarianter og berger-tabeller 5) Sjakkma Gandhis øvingsoppgaver

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk.

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. Side 1 av 10 VESTFOLDMEISTERSKAPET 2015 Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. På første bord spela då unge Paulius Cebatarauskas

Detaljer

AQUA ROMANA FORBEREDELSER

AQUA ROMANA FORBEREDELSER AQUA ROMANA Vann - livsnødvendig i byggingen av det romerske imperiet. For å sikre vannleveransene ble det oppført akvedukter - svimlende konstruksjoner som strekker seg over enorme avstander. Byggmestrene

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

KUBEKURS: HVORDAN LØSE RUBIKS KUBE? By Norges Kubeforbund / Marie Lilleborge

KUBEKURS: HVORDAN LØSE RUBIKS KUBE? By Norges Kubeforbund / Marie Lilleborge KUBEKURS: HVORDAN LØSE RUBIKS KUBE? By Norges Kubeforbund / Marie Lilleborge Hællæ! Og god påske og happy TG! Dette heftet er laget til kubekurs på TG påsken 2014. Det beskriver en begynnermetode for å

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 101. STOPP SITT 102. STOPP SITT STÅ 103. STOPP SITT DEKK 104. STOPP SITT DEKK SITT 105. STOPP SITT - GÅ RUNDT 106 STOPP SITT DEKK - GÅ RUNDT 107 HØYRE SVING

Detaljer

(informasjon til gymnastikklærere)

(informasjon til gymnastikklærere) (informasjon til gymnastikklærere) Badminton er det rette valget for den som vil prøve en enkel, morsom idrett som hele tiden byr på nye utfordringer. Badminton er ikke bare en hurtig, krevende konkurranseidrett,

Detaljer

Algoritmer og teknikker for sjakkprogrammer - teori og praksis

Algoritmer og teknikker for sjakkprogrammer - teori og praksis A Microsoft Subsidiary Algoritmer og teknikker for sjakkprogrammer - teori og praksis Rune Djurhuus, stormester i sjakk 22. oktober 2008 Innhold Sjakkspillets kompleksitet Historien til computersjakk Søketre

Detaljer

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine Elasund Flere år etter at dristige sjøfarere oppdaget og slo seg ned på øya Catan, har befolkningsveksten skutt fart. Det har vokst frem bosetninger over hele øya, og handelen mellom dem er yrende. Catan

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

Øving 3: Begrensninger

Øving 3: Begrensninger INF111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 3: Begrensninger 1 Sjakk og språkoversettelser Suksess for sjakkprogrammer begrenset suksess for språkoversettere I dag finnes det dataprogrammer som kan spille sjakk

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter

Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter Moro med regning er et skoleprogram hvor elevene får bruke sin egen kropp til utforsking av tall-området 1 100, samt å addere

Detaljer

Sjakkspillet. Fylogenetisk analyse av sjakkspillet: 3. Analyse av de eldste sjakkspillene og 4. Konklusjon

Sjakkspillet. Fylogenetisk analyse av sjakkspillet: 3. Analyse av de eldste sjakkspillene og 4. Konklusjon 3. Analyse av de eldste sjakkspillene og 4. Konklusjon Fra foredraget til Nikolas Axel Mellem under det Åpne NM Fagernes 18. april 2011. Sjakkspillet Fylogenetisk analyse av sjakkspillet: 1. Trekk for

Detaljer

Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY)

Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY) Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY) Oslo, 16.-17.10.14 Astrid Bondø 19-Nov-15 Bygda Alvfjord Eksamen har i dag 5000 innbyggere. 2P 2014 Man regner med at innbyggertallet vil

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

LEKSJONSOPPLEGG B-14

LEKSJONSOPPLEGG B-14 LEKSJONSOPPLEGG B-14 Tid for lek (repetisjon) 1. Stafett med puck: Spillerne står i skyttelformasjon. a. På signal starter X1 med pucken og fører den med seg til merket hvor han passer til X2 og fortsetter

Detaljer

Ballbehandling, 1 spiller

Ballbehandling, 1 spiller Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Ballen er håndballspillernes redskap, slik skiene er for en skiløper. Det er derfor naturlig at vi bruker mye ball i treningen. Men hvor mange er flinke til å trene spillerne

Detaljer

Simens sjakkbok. Forord

Simens sjakkbok. Forord Simens sjakkbok Forord Dette er ikke bare en lærebok for deg som er ukjent med selv sjakkens enkleste regler eller deg som allerede har spilt en del, men som kunne tenke deg en mer grunnleggende forståelse

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Innhold. Forberedelser

Innhold. Forberedelser Spillet forsøker å gjenskape en berømt rømning i 1672 da rundt 30 pirater rømte fra den angivelig uinntagelige festningen Cartagena. Det er blitt sagt at ikke lenge etter denne utrolige flukten ble et

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Ungdomstrinnet 8 _ (x²) 1 2 4 (x²) 1 2 _ (x²) 1 2 _ 4 _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

TRINN 1: HVA ER ET SET?

TRINN 1: HVA ER ET SET? ALDER: 8 år til voksen ANTALL SPILLERE: 2 til 4 FORMÅL MED SPILLET: Å skåre flest poeng. Skår poeng ved å lage SET med din terning og de som allerede er på brettet. Jo flere SET du lager, jo flere poeng

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Beredskapsstilling. - Forflytning. - Samarbeide to og to i forsvar. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du

Detaljer

TRESS Fireball Games

TRESS Fireball Games TRESS Fireball Games Består av 3 ulike spill; Fireball The Game, Flaggbasket og Ultimate Hitball Alle spillene tilbyr høyt aktivitetsnivå med høy puls og god intensitet Opp til 14 deltakere på hvert spill,

Detaljer

I Spillet Mathable er et spill basert på matematiske likninger som må være dannet på spillbrettet. For å gjøre dette, må spillerne gjøre bruk av et spillebrett med normale ruter(hvite), ruter med en begrensning

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8 Innhold Innhold Tryll bort heksa Introduksjon Steg 1: Lag en flyvende heks Steg 2: Få heksa til å dukke opp og forsvinne Steg 3: Tryll bort heksa med et klikk! Steg 4: Legg til tid og poeng En ekstra utfordring:

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom Oppdatert august 2015 Sekretariatkurs Layout: Josefine C. S tokke Haugom Disposisjon for teoridelen Generelt Viktige dommertegn Sekretæren Tidtakeren Skuddklokkeoperatøren Nye regler 2014 Generelt Møt

Detaljer

Matematikkløypa ved Vitensenteret

Matematikkløypa ved Vitensenteret ved Vitensenteret Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing Vitensenteret 2008 Matematikkløypa ved Vitensenteret En orientering Henvendelser om opplegget kan rettes til: Vitensenteret Postboks 117 7400

Detaljer

Altibox Norway Chess 2016:

Altibox Norway Chess 2016: Pressemelding Kvalifiseringsturnering på Fagernes i påsken endte med svensk seier! Fagernes, Påskeaften 26.3.16 Stormester (GM) Nils Grandelius (22), Sverige, gikk seirende ut av kvalifiseringsturneringen

Detaljer

Full fart med funksjoner, prosent og potens Vg1T, TY, P, PY og Vg2P 75 minutter

Full fart med funksjoner, prosent og potens Vg1T, TY, P, PY og Vg2P 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Full fart med funksjoner, prosent og potens Vg1T, TY, P, PY og Vg2P 75 minutter Full fart med funksjoner, prosent og potens er et skoleprogram hvor elevene går fra

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Fylogenetisk analyse av brettspill:

Fylogenetisk analyse av brettspill: 2. Analyse av de eldste brettspillene Fra foredraget til Nikolas Axel Mellem under det Åpne NM Fagernes 18. april 2011. Fylogenetisk analyse av brettspill: Fylogenetisk analyse: 1. Klassifisering av grunntrekkene

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Begreper

Regelhefte for: getsmart Begreper Regelhefte for: getsmart Begreper Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner. Det vil

Detaljer

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder 1. Match brikkene i grupper på to, tre eller fire: Brikkene

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Fasit og løsningsforslag til Julekalenderen for mellomtrinnet

Fasit og løsningsforslag til Julekalenderen for mellomtrinnet Fasit og løsningsforslag til Julekalenderen for mellomtrinnet 01.12: Svaret er 11 For å få 11 på to terninger kreves en 5er og en 6er. Siden 6 ikke finnes på terningen kan vi altså ikke få 11. 02.12: Dagens

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Inviter foreldrene på matematisk aften (forslag til invitasjon nederst i dette dokumentet).

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» BENJAMIN (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

SmartUs beskrivelse og instruksjon.

SmartUs beskrivelse og instruksjon. SmartUs beskrivelse og instruksjon. 1 SmartUs er en internasjonalt populær lekeaktivitet og skaper et læringsmiljø for barn og familier i dagens samfunn. SmartUs har blitt installert rundt i Europa siden

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen

Detaljer

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Det som i all hovedsak skiller stafetter fra individuelle o-løp, er bruk av gaflinger. Gaflinger vil si at løpere på samme etappe løper innom forskjellige poster,

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill Tema: - Duellspill NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell og

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeres fra det vinduet som automatisk dukker opp når cd en settes inn i CD-porten: Klikk til høyre for INSTALLATION på det flagget som svarer til den

Detaljer

Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I

Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I 4 Kombinatorikk Vi må lære tellemetoder når valgtrær, som vi brukte tidligere, blir for store og vanskelig å håndtere.

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Treningsoppplegg/øvelser mini/juniorhåndball OPPLEGG FOR FORSKJELLIGE ØKTER

Treningsoppplegg/øvelser mini/juniorhåndball OPPLEGG FOR FORSKJELLIGE ØKTER 12 forskjellige treningsøkter, 1 times varighet. Tidsangivelse fra start (0 min) til slutt (60 min) TRENING NR. 1 TRENING NR. 2 00-02 min Velkommen + kort hva vi skal gjøre 02-10 min Oppvarming: Nappe

Detaljer

Nr. 3 2009 33. årgang. Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Norges. beste. klubber!

Nr. 3 2009 33. årgang. Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Norges. beste. klubber! Nr. 3 2009 33. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Norges beste klubber! Bli med på turnering! Har du deltatt på sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie.

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 37 dag 1 1. Dersom vi dobler et bestemt tall, og så trekker fra tre, får vi tre mer enn halvparten av det tallet vi begynte med. Hvilket tall begynte vi med?

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

11.02.2010. : Når Seierherren drar ut for å seire

11.02.2010. : Når Seierherren drar ut for å seire Åpenbaringen del 3 (De syv seglene) : Når Seierherren drar ut for å seire De syv seglene fører oss inn Johannes framtid Deretter så jeg, og se! -en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Rugby. av Jose Miguel Gorrotxategui Polo, Utviklingsansvarlig Norges Rugbyforbund

Rugby. av Jose Miguel Gorrotxategui Polo, Utviklingsansvarlig Norges Rugbyforbund Rugby av Jose Miguel Gorrotxategui Polo, Utviklingsansvarlig Norges Rugbyforbund 2013 Rugby AV: JOSE MIGUEL GORROTXATEGUI POLO, UTVIKLINGSANSVARLIG NORGES RUGBYFORBUND Jose har spilt rugby siden han var

Detaljer

H å n d b a l l http://handball.aasgaard.cc handball@aasgaard.cc

H å n d b a l l http://handball.aasgaard.cc handball@aasgaard.cc H å n d b a l l http://handball.aasgaard.cc handball@aasgaard.cc Rullespill Side 2 av 7 Innledning Rullespill er et grunnleggende angrepsvåpen i fase IV, og kan gjøres i et uttall av varianter. Her beskrives

Detaljer

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt.

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. 56 Gyldig fra A DOMMERTEGN A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. A.2 Når dommeren henvender seg til sekretariatet er det anbefalt at man i tillegg til tegnbruken også bruker stemmen.

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

GODE ALGORITMER. Mekanisk regneferdighet. Forskningens konklusjon. Hva kreves i læreplanen? Var alt bedre før? 17.09.2012

GODE ALGORITMER. Mekanisk regneferdighet. Forskningens konklusjon. Hva kreves i læreplanen? Var alt bedre før? 17.09.2012 Mekanisk regneferdighet GODE ALGORITMER IKKE SØRGELIG SUBTRAKSJON OG DYSTER DIVISJON Bjørnar Alseth Multi i Vest 2012 Forskningens konklusjon Hva kreves i læreplanen? Forskerne er enige om 1. Vi må ikke

Detaljer

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM for ungdom 2006 er i gang Det så stygt ut 45 minutter før åpningssere monien skulle starte, men etter en hektisk innspurt der

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Snapp. - eredsskapsstilling. - Forflytning. N! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter.

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Navn: FASITEN Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En reservespiller

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. I OLE OG EVA LESER er rekkefølgen av bokstavene først og fremst bestemt av bokstavens bindingsvillighet. O, L og E er lettere å få til å henge sammen med

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet Ny GIV! Møre og Romsdal

Regning som grunnleggende ferdighet Ny GIV! Møre og Romsdal Regning som grunnleggende ferdighet Ny GIV! Møre og Romsdal Hefte med praktiske eksempler Tone Elisabeth Bakken Molde, 29.januar 2013 Ønsker du beskrivelse av og informasjon om flere metoder, - ta kontakt!

Detaljer