Sjakkbegreper Rating

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjakkbegreper Rating"

Transkript

1 Sjakkbegreper For utenforstående kan sjakk virke som gresk. Det er like enkelt for de som kan det, som det er ubegripelig for de som ikke kan det. Men det er fort gjort å lære seg det viktigste. Her følger en forklaring på noen sentrale sjakkbegreper. Sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnase har spilt en viktig rolle i Magnus utvikling og blir presentert til slutt. Rating Ratingsystemet er genialt. Det var en matematikkprofessor Arpad Elo fra USA som klarte å finne et matematisk mål for beregning av spillestyrke. Systemet ble innført i internasjonale turneringer i 1970 og snart fulgte de fleste land opp med egne nasjonale ratingtall som fanget opp alle de mindre, hjemlige turneringene. Vi har altså både et globalt internasjonalt ratingsystem administrert av verdenssjakkforbundet, Fide, og en rekke nasjonale ratingsystemer. For å få internasjonal rating holder det ikke bare at man deltar i internasjonale turneringer. Man må også være på et ganske høyt nivå. For år siden måtte man gjøre ratingprestasjoner på over 2200 for å komme med på den internasjonale listen. Dermed var det bare noen få norske spillere som var gode nok til å ha internasjonal rating. Siden er kravet blitt senket først til 2000 og nå til Det norske systemet er mindre krevende. Der holder det å spille minst ti offisielle turneringspartier. Med «offisiell» menes at turneringen er godkjent og registrert av Norges Sjakkforbund. Det er ingen minstekrav til prestasjon. Så alle som spiller litt sjakk i Norge har et nasjonalt ratingtall beregnet ut fra ens turneringsresultater. Dette tallet må imidlertid tas med en viss klype salt. Særlig for unge spillere i stor framgang klarer ikke ratingsystemet å holde tritt. Magnus Carlsen for eksempel gjorde tidlig ratingprestasjoner på over 2000, men det tok likevel en stund før ratingtallet kom opp på dette nivået. Mens et ratingtall er et mål på alle tidligere resultater, er ratingprestasjon et mål på et resultat i en bestemt turnering. Møter man for eksempel ni spillere med et ratingsnitt på 1900 og scorer 50 prosent, er det veldig enkelt. Da er ratingprestasjonen Som regel er scoren litt annerledes. Man har da en tabell og en matematisk formel som likevel gjør det enkelt å beregne prestasjonen. Med for eksempel 5 poeng av 9, altså én seier og resten remis i en turnering på ni partier, vil prestasjonen ligge omtrent 60 poeng høyere en ratingsnittet på motstanderne. Selve ratingtallet er seigere. Det tar tid å tjene ratingpoeng, og det går også an å gå ned i rating. Hvor mye man tjener eller taper i rating i en turnering er ikke bare avhengig av hvor mange poeng man scorer mot hvor sterk motstand. Man har også en 218

2 kvotient som kan variere fra turnering til turnering. Med lenger betenkningstid er kvotienten som regel høyere. Man har også en del særordninger for juniorspiller og de som har spilt veldig få partier. Prinsippet er man ganger poeng over forventet score med kvotienten, og man har ratingendringen. Forventet score utregnes omtrent på tilsvarende vis som ratingprestasjon. Om man selv har 1900 i rating og møter et ratingsnitt på 1900 er man selvfølgelig forventet 50 prosent score, eller 4,5 poeng om det er ni runder. Tar man da i stedet for eksempel 5,5 poeng, som da er ett poeng mer enn forvente score, tjener man 20 ratingpoeng om 20 skulle være den gjeldende kvotienten i den turneringen. For etablerte spillere i internasjonale turneringer er kvotienten som oftest 10, men den kan være så høy som 80 i enkelte turneringer for juniorspillere under 1500 i rating. Da Magnus gjorde ratingprestasjoner på over 2000 da han bare hadde 900 i rating, gikk han veldig mye opp i rating. I noen turneringer var han bare forventet 10 prosent score, eller mindre enn ett poeng på ni runder. Med for eksempel 4,5 av 9, som Magnus tok i sin første internasjonale turnering i Bad Wiesse høsten 2000, tjente Magnus godt over 100 ratingpoeng. Som stormester har Magnus stort sett 10 i kvotient i de turneringene han spiller. Ett poeng over forventet score kan på hans nivå tilsvarer et resultat blant verdens ypperste elite, men han vil likevel ikke tjene mer enn ratingpoeng. Så selv om Magnus vinteren 2004 jamt over har gjort ratingprestasjoner på nærmere 2700, som tilsvarer omtrent det nummer 25 på verdenrankingen har i rating, er hans internasjonale ratingtall sommeren 2004 på ikke mer enn Det tar tid å jobbe seg opp. Den gjennomsnittlige norske klubbspiller ligger på omtrent 1500 i rating. De fleste kommer seg aldri noe særlig videre enn det. Passerer man 2000 i rating, regnes man som mesterspiller i Norge. Man kan da delta i nest høyeste klasse i Landsturneringen. De beste juniorspillerne i landet ligger også omtrent på dette nivået. For å delta i Eliteklassen, den høyeste gruppen i Landsturneringen med rundt 20 spillere, må man ha mer enn 2300 i rating, men det gis visse dispensasjoner spillere i Norge har over 2400 i rating. Sjakktitler Foruten om forskjellig mesterskapstitler har man i sjakkverdenen to titler av betydning. Stormestertittelen er den gjeveste. For å bli stormester, eller International Grandmaster på engelsk, derav benevnelsen GM eller det mer fullstendige IGM, må man gjøre ratingprestasjon på over 2600 i tre turneringer med til sammen minst 27 partier. Dessuten må egen rating på et eller annet tidspunkt ha vært høyere enn Den internasjonal mestertittelen (IM) ligger et hakk under. For å oppnå denne holder det at ratingprestasjonen er på høyere enn 2450 og at egen rating må ha vært høyere enn I Norge har vi i dag sju stormestere og åtte aktive IM-er. Jeg ble første norske stormester i 1985, 18 år gammel. Siden har Einar Gausel, Jonathan Tisdall, Rune Djurhuus, Leif Erlend Johannessen, Berge Østenstad og nå Magnus Carlsen klart å fullbyrde denne tittelen. I verden finnes det flere hundre stormestere, så det skal mer til enn det for å kunne livnære seg av sjakken. For å tjene godt, bør man helst etablere seg blant verdens 25 beste spillere, altså oppnå en rating på nærmere 2700, men man kan 219

3 slumpe til å vinne en pott her og der. Mange østeuropeere lever på denne måten, fra hånd til munn, men det er risikofylt. Jeg var den yngste stormesteren i verden en periode da jeg fullbyrdet tittelen som 18-åring, men de senere årene har stormestrene blitt stadig yngre. Her følger en oversikt over de yngste stormestrene noen sinne og hvor gamle de var da de ble stormestere: Yngste stormestere: Sergey Karjakin 12 år, 7 mnd., 0 dager Magnus Carlsen 13 år, 4 mnd., 26 dager Bu Xiangzhi 13 år, 10 mnd., 13 dager Teimour Radjabov 14 år, 0 mnd., 14 dager Ruslan Ponomaryov 14 år, 0 mnd., 17 dager Etienne Bacrot 14 år, 2 mnd., 0 dager Peter Leko 14 år, 4 mnd., 22 dager Koneru Hompy (k) 15 år, 1 mnd., 27 dager Judit Polgar (k) 15 år, 4 mnd., 28 dager Bobby Fischer 15 år, 6 mnd., 1 dag (k) står for kvinne. Magnus er verdens yngste stormester nå, men bare den nest yngste noen sinne. Betenkningstid For 150 år siden kunne man spille sjakk uten sjakklokker og med mer eller mindre ubegrenset betenkningstid. Det er helt utenkelig nå. Da jeg var ung (jeg er 37 år nå) var standard betenkningstid 2,5 time på 40 trekk og deretter 1 time på de neste 16 trekkene helt til partiet ble ferdig. Etter fem timer tok man så gjerne en pause, kanskje til og med natten over, før man fortsatte partiet. Hengepartier kalte man det, og da var det bare å analysere som en gal, gjerne med medhjelpere. Et parti som varte over 100 trekk, kunne dermed strekke seg over flere dager. Etter hvert som computerne begynte å bli veldig gode og dermed nyttige verktøy for hengepartianalyser, måtte man kutte i betenkningstiden slik at det ikke ble noen avbrudd. Standard da ble to timer på 40 trekk, deretter 20 trekk på den neste timen før man avsluttet med en halv time på resten av partiet. Et parti kunne dermed maks vare sju timer. Med innføringen av digitale klokker har nye muligheter åpnet seg. Fides offisielle betenkningstid er nå 1,5 time på hele partiet samt 30 sekunder ekstra per utførte trekk. Et parti vil med denne nye betenkningstiden sjelden vare mer enn 4-5 timer. Normalt er det ni runder med ett parti per dag i turneringer med lang betenkningstid. Noen ganger kan det være dobbeltrunde, altså to partier på en dag, noe de fleste synes er veldig slitsomt. Det finnes også turneringer med kortere betenkningstid. I hurtigsjakk er gjerne betenkningstiden under 30 minutter per spiller på hele partiet. Da er man nødt til å fullføre partiet før tiden renner ut. Hvis ikke taper man partiet på tid. Lynsjakk er enda mer hektisk. Da er betenkningstiden gjerne 5 minutter per spiller på hele partiet. Man har også varianter med inkrementell tid, for eksempel 5 minutter og 3 sekunder ekstra per utførte trekk eller 25 minutter og 10 sekunder ekstra per utførte trekk. Trenden er at betenkningstiden stadig blir kortere. Det skaper mer tempo og underholdning for publikum. Kvaliteten blir kanskje lavere, men sportselementet øker. Dessuten er det besparende både i tid og penger med kortere turneringer, til glede for både arrangører og spillere. I hurtig- og lynsjakk kan man avvikle hele turneringer på en dag eller til og med en kveld. 220

4 Sjakknotasjon Jeg har møtt mange som synes at sjakkspalter ser ut som gresk og er komplett uforståelige. Det er bare fordi de ikke har lært seg sjakknotasjon. Men engst deg ikke. Systemet er uhyre enkelt. Et sjakkbrett er som et kart med koordinater på sidene. Dermed får alle feltene sin betegnelse, som for eksempel e4 eller c5. Det er bare å lete seg inn fra siden, så finner man de feltene lett. Dessuten har hver brikke sitt symbol: Konge = K, Dronning = D, Tårn = T, Løper = L, Springer = S. Så når det står for eksempel Sf3 betyr det at en springer går til feltet f3. For bønder er det litt annerledes. Disse har ingen forkortelser, så når de disse går et sted, skriver man bare hvor de havner, for eksempel e4, eventuelt det mer fullstendige e2-e4 om man også vil ha med hvor bonden kommer i fra. Videre må man vite at rokade betegnes med 0-0, lang rokade med og at når en brikke blir slått, skriver man et x etter brikkebetegnelsen og før feltet den slående brikke havner på, for eksempel Lxc6 om en løper slår en brikke på feltet c6. Når en bonde slår, skriver man også hvor bonden kommer, for eksempel exd4. Og for å holde orden på det hele og vite hvor mange trekk man har gjort, nummereres alle trekkene med det hvite trekket først og det svarte etterpå. Et parti kan dermed gå for eksempel slik: 1.e4 e5 2.Lc4 Sc6 3.Dh5 Sf6 4.Dxf7 matt. Man kan i kommentarer markere om et trekk er godt eller dårlig med spørsmålstegn eller utropstegn:! = godt trekk!! = veldig godt trekk? = dårlig trekk?? = veldig dårlig trekk!? = interessant trekk?! = tvilsomt trekk Ordliste BGP Barnas Grand Prix, en syklus av turneringer i regi av USF. Bonde kan gå et skritt rett frem, men slår kun på skrå. Fra utgangsfeltet kan imidlertid bonden flytte enten et eller to skritt. Bondeforvandling en bonde som når over til andre siden av brettet, henholdsvis 1. rad for svart og 8. for hvit, erstattes av en offiser etter fritt valg, som oftest dronning. Bukk et svært dårlig trekk som taper materiell Dobbeltbonde to bønder med samme farge i samme linje. Dronning brettets sterkeste brikke. Beveger seg parallelt med brettets sider eller diagonalt. Dronning kan flytte både fremover og bakover, men ikke hoppe over andre brikker. Dronningfløy betegnelse på den siden av brettet hvor dronningen står til å begynne med. ELO den internasjonale betegnelsen på rating. De beste i verden har rundt En passant et fransk uttrykk om et spesielt sjakktrekk. Står det for eksempel en hvit bonde på d5 og sort spiller e7-e5 kan hvit slå denne bonden på samme vis som om svart hadde spilt e7-e6. Trekket blir altså 1 e5 2.d5xe6 ep. FM FIDE-mester. Den laveste internasjonale tittel Fide verdenssjakkforbundet, som du finner her: Fribonde en bonde som ikke har fiendtlige bønder foran seg. Dermed har den lettere for å bli forvandlet (se bondeforvandling). Førsteraden den første linjen på sjakkbrettet sett fra hvits synsvinkel. GM Grand Master. Den engelske betegnelsen på stormester blir ofte brukt også på norsk. 221

5 Hurtigsjakk sjakk med begrenset tid. I hurtigsjakk har man vanligvis mellom 25 og 45 minutter på hele partiet. ICC Internet Chess Club, verdens største nettklubb. Programvare kan lastes ned fra IM Internasjonal Mester. Den nest høyeste sjakktittel. Initiativ å ha initiativet er viktig i sjakk. Da er man gjerne i angrepsposisjon. Magnus er spesielt flink til å oppnå initiativ og har ofret mange brikker for å oppnå dette. J'adoube Jeg retter. Sies høyt for å fortelle motstanderen at man retter på en brikke som står skjevt i ruten, men som man ikke har til hensikt å flytte i neste trekk. Kvalitet i sjakk er dette forskjellen på et tårn og en springer/løper. Man sier gjerne «jeg står over med en kvalitet». Kombinasjon en overraskende trekkrekkefølge med forsert karakter. Hensikten er å utnytte forbigående svakheter i motstanderens stilling. Kongefløy betegnelse på den side av brettet hvor kongen står til å begynne med. Kongen brikken alt handler om. Kan bevege seg et skritt om gangen i alle retninger. Lynsjakk sjakk med begrenset tid, vanligvis 5 minutter til begge parter på hele partiet. Løper beveger seg diagonalt, både fremover og bakover. Kan ikke hoppe over andre brikker. Matt kongen står i sjakk og spilleren kan ikke forhindre at den blir tatt i neste trekk. Partiet er slutt. NGP Norges Grand Prix, en syklus av turneringer i regi av NSF. NSF Norges Sjakkforbund finner du på Offer et dronningoffer innebærer at du ofrer dronningen mot for eksempel et tårn. Ettersom dronningen er verdt mye mer enn tårnet (9 mot 5), er målet å oppnå noe annet. Offiser fellesbetegnelse for dronning, tårn, løper og springer. De to førstnevnte kalles gjerne tunge offiserer, mens de to siste er lette offiserer. Patt en spesiell situasjon, som betyr at partiet ender uavgjort eller remis. Oppstår hvis en spiller ikke kan flytte uten å gjøre et ulovlig trekk, og man ikke står i sjakk. Posisjonelt spill langsiktig strategisk planlegging, som bygger på svakheter i motstanderens stilling. Rating et styrketall som forteller hvor god en spiller er. Se også Elo. Remis uavgjort. Et halvt poeng til begge. Rokade et spesielt trekk som søker å få kongen i sikkerhet. Kongen flyttes to skritt til siden og tårnet plasseres umiddelbart på den andre siden av kongen. Vi snakker om kort og lang rokade avhengig om det rokeres til henholdsvis konge- eller dronningsfløyen. Feltene mellom konge og tårn skal være frie og ingen av disse to brikkene må ha flyttet før. Rørt brikke i turneringssjakk må du flytte den brikken som du tar i. Det heter gjerne «rørt er ført». Sentrum betegnelse for brettets fire midterste felter (d4, d5, e4, e5) Sjakk når kongen er truet, står du i sjakk. I turneringspartier pleier man ikke å si sjakk. Sluttspill betegner stillinger sent i partiet der få brikker er igjen på brettet. Bondesluttspill har kun konge og bønder, dronningsluttspill kun konge, dronning og bønder osv. Springer den eneste brikken som kan hoppe over de andre. Den beveger seg to felter frem og en til siden eller en frem og to til siden. Klipp ut en stor L, og flytt den rundt på brettet, så har du springerens gange. Legg også merke til at en springer på midten av brettet har 8 felter å gå til, mens en springer en av randene bare har

6 Taktisk spill spill som legger vekt på angrep og kombinasjoner. Tårn beveger seg parallelt med brettets sider, både fremover og bakover. Kan ikke hoppe over andre brikker. Ungdommens Sjakkforbund det norske forbundet for sjakkspillere under 25 år, som du finner på Variant betegnelse for en serie med sjakktrekk. WGM Woman Grand Master, kvinnelig stormester i sjakk. Kravene for å oppnå denne tittelen ligger noe lavere enn for menn. en fin startportal på internett for alt som har med norsk sjakk å gjøre. X tegnet for at en brikke slår en annen. + etter et trekk betyr sjakk. Zugzwang det tyske ordet for trekktvang som også brukes på engelsk. Det betegner en situasjon der en spiller er tvunget til å gjøre et lite fordelaktig trekk. Oppstår gjerne i sluttspillet. Østlandsserien lagsjakk i Norge er delt inn i flere regionen, og Østlandsserien er den største. De beste lagene går til NMfinalen. Åpningsteori betegnelse for all den kunnskap som er bygget opp om gode og dårlige trekk i åpningen. De lengste variantene kan vare i over 20 trekk. Åttenderaden den siste linjen på sjakkbrettet sett fra hvits side. Også sisteraden blir brukt om det samme. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Sjakkmiljøet i Norge har mye å takke NTG for. Å etablere en sjakklinje på et toppidrettsgymnas var kontroversielt. I Norge er ikke sjakk med i idrettsforbundet, men ledelsen på NTG sa helt enkelt «jo, vi regner sjakk som idrett» når de ble spurt hva vi hadde der å gjøre. Høsten 1998 satte vi i gang med første kullet og meg som trener. Markedet var lite. Første året var det 10 elever fordelt på tre klassetrinn, neste året 15. Siden har rekrutteringen gått trått. De to siste årene har det bare vært sju elever på sjakklinja. Men vi har overlevd, og det ser ut til at vi har kommet over kneiken. Nå florerer det av unge talenter og det er kamp om de få plassene sjakklinja har fått tildelt. Totalt har rundt 40 ungdommer gått på sjakklinja på NTG. Sjakklinjas visjon er omfattende og ambisiøs. Vi har en Læreplan på 15 sider der visjoner, mål og delmål blir spesifisert i detalj. Primært trenger man en slik for å bli godkjent som skolefag i Utdanningsdepartementet. Sjakk på NTG står oppført under betegnelsen «aktivitetslære» på vitnemålet, og man får karakterer i sjakk som teller på lik linje med andre karakterer når man søker opptak til videre studier. Læreplanen er også et viktig instrument for utformingen av sjakktimene. Kort sagt er målsetningen todelt. Elevene skal naturligvis utvikle seg som sjakkspillere. Men de skal også gå ut fra NTG som ressurspersoner for norsk sjakk. De skal kunne arrangere en turnering og instruere barn, men også beherske data og skrive godt norsk. Vi lager blant annet en årbok der elevene skriver, redigererer, designer og gjør alt klart til trykking. Våre mange utenlandsturer er forhåpentligvis også utviklende. Vi er i det hele tatt opptatt av «det hele mennesket». Vi har rikelig med tid til å formidle vårt budskap. I snitt trenere vi sjakk omtrent tre klokketimer hver dag. Vi pleier også å delta samlet på 2-3 store turneringer i utlandet. Sjakklinja har også visjoner og ambisjoner utover de elevene som går på gymnaset. Spesielt satser vi stort på undervisning av barn. I Oslo har vi pleid å kunne tilby sjakkurs på skoler med rundt elever i gjennomsnitt per 223

7 skole. Jeg har administrert, og elevene og andre har reist rundt på barneskoler som instruktører. I det siste har vi også satt i gang i Bærum i et tilsvarende omfang. Interessen er stor. Det kryr av barn som vil lære sjakk og foreldre som synes det er fantastisk å se poden sitte stille i mer enn fem minutter og tenke. Erfaring har vist at det er for sent å begynne med ordentlig trening først når man kommer opp i gymnasalder, i hvert fall om man skal bli internasjonale mester eller stormester. Det siste året har vi derfor kommet i gang med fem landslagsgrupper for de 15 antatt beste i landet i årskullene fra 10 til 15 år. Ungdommens sjakkforbund tar ut gruppene, og NTG står for oppfølgingen med blant annet to samlinger i året. Les mer på 224

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer

Altibox Norway Chess 2016:

Altibox Norway Chess 2016: Pressemelding Kvalifiseringsturnering på Fagernes i påsken endte med svensk seier! Fagernes, Påskeaften 26.3.16 Stormester (GM) Nils Grandelius (22), Sverige, gikk seirende ut av kvalifiseringsturneringen

Detaljer

Spillevarianter og øvelser

Spillevarianter og øvelser Spillevarianter og øvelser Sjakk steg for steg Førstemann over Når man skal spille «Førstemann over», stiller man opp brikkene slik som dette: 8-+-+-+-+0 Hvit begynner, akkurat som i vanlig sjakk. Etterpå

Detaljer

Asker, september 2014 Simen Agdestein

Asker, september 2014 Simen Agdestein Forord til ny utgave 22. november 2013 kunne vi slippe jubelen løs. Magnus Carlsen hadde blitt verdensmester. Et fantastisk eventyr hadde fått sin fantastiske avslutning. For min del begynte historien

Detaljer

Sjakkvidunder Hvordan Magnus Carlsen ble verdens yngste stormester

Sjakkvidunder Hvordan Magnus Carlsen ble verdens yngste stormester Sjakkvidunder Sjakkvidunder Hvordan Magnus Carlsen ble verdens yngste stormester Partiene og historien Av Simen Agdestein Kom forlag as post@komforlag.no www.komforlag.no Prosjektansvarlig Svein Gran

Detaljer

«Hvorfor rir man egentlig?» Magnus med filosofiske betraktninger som fireåring

«Hvorfor rir man egentlig?» Magnus med filosofiske betraktninger som fireåring 1 En smart gutt Barneår fram til nyttår 2000 «Hvorfor rir man egentlig?» Magnus med filosofiske betraktninger som fireåring Magnus var et stort talent. Det så vi alle. Men hva var det som gjorde han så

Detaljer

1 En smart gutt. xabcdefghy. «Hvorfor rir man egentlig?» Magnus med filosofiske betraktninger som fireåring.

1 En smart gutt. xabcdefghy. «Hvorfor rir man egentlig?» Magnus med filosofiske betraktninger som fireåring. 1 En smart gutt Barneår fram til nyttår 2000 «Hvorfor rir man egentlig?» Magnus med filosofiske betraktninger som fireåring. Magnus er et stort talent. Det ser vi alle. Men hva er det som gjør han så enormt

Detaljer

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

ORION. 6 i 1. Bruksanvisning

ORION. 6 i 1. Bruksanvisning ORION 6 i 1 Bruksanvisning LEGGE INN BATTERIER: Legg datamaskinen med baksiden opp på et flatt underlag (for eksempel et bord). Åpne batterirommet og løft opp klaffen. Sjakkcomputeren trenger 4 x 1,5 V

Detaljer

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14.

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14. Årsberetning 2014 Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har klubben hatt stor medlemsvekst, med det mest omfattende spilletilbudet noen gang. Den 31.12.2014 var 30 spillere

Detaljer

Cybersjakk. Cybersjakk. av Kristoffer Gressli

Cybersjakk. Cybersjakk. av Kristoffer Gressli av Kristoffer Gressli Cybersjakk Selv om flere sjakklubber opplever rekordvekst, er verdens største sjakklubber i dag nettbaserte. Hva er de beste nettstedene for å spille og trene sjakk? Kristoffer Gressli

Detaljer

Algoritmer og teknikker for sjakkprogrammer - teori og praksis

Algoritmer og teknikker for sjakkprogrammer - teori og praksis A Microsoft Subsidiary Algoritmer og teknikker for sjakkprogrammer - teori og praksis Rune Djurhuus, stormester i sjakk 22. oktober 2008 Innhold Sjakkspillets kompleksitet Historien til computersjakk Søketre

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk.

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. Side 1 av 10 VESTFOLDMEISTERSKAPET 2015 Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. På første bord spela då unge Paulius Cebatarauskas

Detaljer

I Spillet Mathable er et spill basert på matematiske likninger som må være dannet på spillbrettet. For å gjøre dette, må spillerne gjøre bruk av et spillebrett med normale ruter(hvite), ruter med en begrensning

Detaljer

Brukerhåndbok. Orion Intelligent Chess

Brukerhåndbok. Orion Intelligent Chess Slik setter du i batteriene: Legg spillet med framsiden ned på en glatt overflate og finn batterirommet i bunnen av maskinen. Åpne døren til batterirommet ved å trykke på hempen med tommelen og løfte den

Detaljer

Nr. 3 2009 33. årgang. Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Norges. beste. klubber!

Nr. 3 2009 33. årgang. Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Norges. beste. klubber! Nr. 3 2009 33. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Norges beste klubber! Bli med på turnering! Har du deltatt på sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie.

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Første møte med Gjerdrum Barneskole Torsdag 17.11.2011 3 lærere/sfo-ansatte deltok på møtet for å få opplæring hvordan man kan gjennomføre

Detaljer

Drammen internasjonale sjakkfestival 2004-05 5LFD 3DUN +RWHO 'UDPPHQ GHVHPEHU ² MDQXDU

Drammen internasjonale sjakkfestival 2004-05 5LFD 3DUN +RWHO 'UDPPHQ GHVHPEHU ² MDQXDU Velkommen til en unik sjakkbegivenhet i Norge: Drammen internasjonale sjakkfestival 2004-05 5LFD 3DUN +RWHO 'UDPPHQ GHVHPEHU ² MDQXDU Drammen er stedet for alle sjakkentusiaster i ti dager rundt årsskiftet

Detaljer

Øving 3: Begrensninger

Øving 3: Begrensninger INF111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 3: Begrensninger 1 Sjakk og språkoversettelser Suksess for sjakkprogrammer begrenset suksess for språkoversettere I dag finnes det dataprogrammer som kan spille sjakk

Detaljer

Simens sjakkbok. Forord

Simens sjakkbok. Forord Simens sjakkbok Forord Dette er ikke bare en lærebok for deg som er ukjent med selv sjakkens enkleste regler eller deg som allerede har spilt en del, men som kunne tenke deg en mer grunnleggende forståelse

Detaljer

Norway Chess. Superturnering i sjakk 7.-18. mai 2013. Magnus Carlsen: side 8-10 Sjakkens første superstjerne. møter verdens sjakkelite i Rogaland

Norway Chess. Superturnering i sjakk 7.-18. mai 2013. Magnus Carlsen: side 8-10 Sjakkens første superstjerne. møter verdens sjakkelite i Rogaland Norway Chess Superturnering i sjakk 7.-18. mai 2013 Magnus Carlsen: side 8-10 Sjakkens første superstjerne møter verdens sjakkelite i Rogaland Stor skolesjakkturnering: Barn i Rogaland spiller sjakk side

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet Årsberetning 2013 for Brettet Innledning Brettet ble stiftet 18.9.01, og har således eksistert i 12 år i 2013. Det siste året har oppmøtet pr spillekveld har variert fra 5-14 spillere. Den 1.1.2013 var

Detaljer

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund Forslag til NSFs Kongress: - Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund 1. Bakgrunn Spørsmålet om norsk sjakk 1 skal søke om medlemskap i NIF har vært utredet en

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

EN HELT NY SOMMEROPPLEVELSE: SJAKKLEIR I UNGARN 18. - 23. JUNI!

EN HELT NY SOMMEROPPLEVELSE: SJAKKLEIR I UNGARN 18. - 23. JUNI! EN HELT NY SOMMEROPPLEVELSE: SJAKKLEIR I UNGARN 18. - 23. JUNI! Gjennom NSKUs meget gode kontakter med sjakklubben Geniusz SE, fra byen Tata, som vi har hatt kontakt med siden juni 1999, kan vi i år tilby

Detaljer

Endelig seier til Hardhaus?

Endelig seier til Hardhaus? Endelig seier til Hardhaus? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2011 Hardhaus har sluppet inn mange mål i årets serie, og poenghøsten har vært skral etter ferien. Men mot Leknes på lørdag er de håp

Detaljer

Innhold Hilsen fra forfatterne... 4 Symboler... 5 Forord av Simen Agdestein... 6 Del 1: Mattkunst... 7 Del 2: Matt for turneringsspilleren...

Innhold Hilsen fra forfatterne... 4 Symboler... 5 Forord av Simen Agdestein... 6 Del 1: Mattkunst... 7 Del 2: Matt for turneringsspilleren... Innhold Hilsen fra forfatterne... 4 Symboler... 5 Forord av Simen Agdestein... 6 Del 1: Mattkunst... 7 Mattbilder og mønstre... 8 Kombinasjoner og ofre... 9 Mattalfabetet...12 Juniorutfordringen...22 Hint

Detaljer

TRINN 1: HVA ER ET SET?

TRINN 1: HVA ER ET SET? ALDER: 8 år til voksen ANTALL SPILLERE: 2 til 4 FORMÅL MED SPILLET: Å skåre flest poeng. Skår poeng ved å lage SET med din terning og de som allerede er på brettet. Jo flere SET du lager, jo flere poeng

Detaljer

EIVIND RIISE HAUGE SPILLENES KONGE SJAKK

EIVIND RIISE HAUGE SPILLENES KONGE SJAKK EIVIND RIISE HAUGE SPILLENES KONGE SJAKK Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2014 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign: Laila Mjøs, Blæst ISBN: 978-82-419-1053-1 ISBN: 978-82-419-1042-5

Detaljer

L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet

L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet L.A.R.S. er et universelt rollespillsystem som er designet for å være enkelt og raskt å bruke. Reglene er få og fleksible, og

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

OSS-imellom. Sammendrag fra OSS hjemmeside av Leif Øgaard

OSS-imellom. Sammendrag fra OSS hjemmeside av Leif Øgaard OSS-imellom 2013 Sammendrag fra OSS hjemmeside av Leif Øgaard Sjakkåret 2013 vil gå inn i historien som det mest fantastisk i norsk sjakk noen sinne, og dermed også OSS historie. Magnus Carlsen ble verdensmester

Detaljer

AQUA ROMANA FORBEREDELSER

AQUA ROMANA FORBEREDELSER AQUA ROMANA Vann - livsnødvendig i byggingen av det romerske imperiet. For å sikre vannleveransene ble det oppført akvedukter - svimlende konstruksjoner som strekker seg over enorme avstander. Byggmestrene

Detaljer

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Ungdomstrinnet 8 _ (x²) 1 2 4 (x²) 1 2 _ (x²) 1 2 _ 4 _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver 3 x 3 ruter Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver som kan brukes i matematikktimene. Magisk kvadrat Du har

Detaljer

Sjakkinstruksjon, første termin. Innhold

Sjakkinstruksjon, første termin. Innhold Sjakkinstruksjon, første termin Innhold 1) Om permen 2) Eksempel på informasjonsskriv om terminens sjakktrening 3) De seks sjakkreglene 4) Spillevarianter og berger-tabeller 5) Sjakkma Gandhis øvingsoppgaver

Detaljer

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM for ungdom 2006 er i gang Det så stygt ut 45 minutter før åpningssere monien skulle starte, men etter en hektisk innspurt der

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

NORDISKE MESTERE! Nr. 5 2009 33. årgang

NORDISKE MESTERE! Nr. 5 2009 33. årgang Nr. 5 2009 33. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad NORDISKE MESTERE! Korsvoll skole fra Oslo vant årets nordiske mesterskap for skolelag! På bildet ser du vinnerne Elida, Markus, Johannes, Torgeir,

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Guide til turneringer. Nesodden tennisklubb

Guide til turneringer. Nesodden tennisklubb Guide til turneringer Nesodden tennisklubb 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 4 Juniorturneringer... 5 Klubbmesterskapet... 5 Follo-tour... 5 Team tennisskolen... 5 Red... 5 Orange... 5

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

Norsk. Language: English / Norwegian

Norsk. Language: English / Norwegian Rules of Coerceo by Coerceo Company Norwegian translation by Monica Rehaug Norsk Language: English / Norwegian Copyright Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, kopieres eller sendes, uansett

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! -6 Regler for: getsmart Grønn Hele tall 3 4 Hele tall 8-6 -6 3-6 3 8 Hele tall Hele tall 3 4 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Jeg, Finn Gulbrandsen, Sofiemyr BK, skriver dette kun på egne vegne. Det første man må gjøre før man eventuelt skal forandre dagens ligasystem er å komme

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Innhold. Forberedelser

Innhold. Forberedelser Spillet forsøker å gjenskape en berømt rømning i 1672 da rundt 30 pirater rømte fra den angivelig uinntagelige festningen Cartagena. Det er blitt sagt at ikke lenge etter denne utrolige flukten ble et

Detaljer

3 Første utenlandssuksess

3 Første utenlandssuksess 3 Første utenlandssuksess Juli desember 2001 «Jeg er stolt av å være gift med en som har slått en framtidig verdensmester.» Stormester Arthur Kogan etter at kona hadde slått Magnus i Bergen. Magnus avanserte

Detaljer

Følg disse trinnene og du vil snart være klar til å spille kamper på nettet. Som du kan se er det lett, kjekt og spennende!

Følg disse trinnene og du vil snart være klar til å spille kamper på nettet. Som du kan se er det lett, kjekt og spennende! HVORDAN SPILLE PÅ NETTET? Følg disse trinnene og du vil snart være klar til å spille kamper på nettet. Som du kan se er det lett, kjekt og spennende! 0. LAG DITT EGET MERKE MED DINE EGNE FARGER Du har

Detaljer

Moro for store og små under Landsturneringen NM i sjakk i Bergen

Moro for store og små under Landsturneringen NM i sjakk i Bergen Nr. 4 2009 33. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Moro for store og små under Landsturneringen NM i sjakk i Bergen Sommersjakkskoler i Oslo og Stavanger Side 8-9 Torbjørns smarte åpningsregler

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

(informasjon til gymnastikklærere)

(informasjon til gymnastikklærere) (informasjon til gymnastikklærere) Badminton er det rette valget for den som vil prøve en enkel, morsom idrett som hele tiden byr på nye utfordringer. Badminton er ikke bare en hurtig, krevende konkurranseidrett,

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til læreren

Detaljer

Full fart med funksjoner, prosent og potens Vg1T, TY, P, PY og Vg2P 75 minutter

Full fart med funksjoner, prosent og potens Vg1T, TY, P, PY og Vg2P 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Full fart med funksjoner, prosent og potens Vg1T, TY, P, PY og Vg2P 75 minutter Full fart med funksjoner, prosent og potens er et skoleprogram hvor elevene går fra

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

Sjakkalliansen 2005-2006

Sjakkalliansen 2005-2006 Sjakkalliansen 2005-2006 2. runde Dato 26 oktober 2005 Arr.: Oslo Taxi 2 Oslo Sporveier Oslo Taxi 2 Resultat Resultat BORD 1 Arne Danielsen Lars Even Andersen 0,0 1,0 BORD 2 Roaul Abrahamsson (D) Jørn

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day

KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day Innhold Innledning 3 Hva er målsettingen med KLUBBENS DAG? 3 Kan vi lage KLUBBENS DAG i vår ramme? 3 Eksempler på program for Klubbens dag 4 Når skal KLUBBENS DAG

Detaljer

- 1000 til 1000 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders.

- 1000 til 1000 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders. - 00 til 00 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders. 1. Lag ei talline for området -00 til +00. Velg inndeling alt etter storleiken på papiret. 2. Set blyantspissen i sentrum av spinner og snurr ein

Detaljer

BYLAN 2012 Starcraft II Regelsett

BYLAN 2012 Starcraft II Regelsett BYLAN 2012 Starcraft II Regelsett Informasjon Turneringens format Turneringen vil inneholde maks av 256 spillere Turneringen deles inn i to deler. Den første delen er ett gruppespill og den andre delen

Detaljer

Minigolf moro for store og små

Minigolf moro for store og små Minigolf moro for store og små Alle kan spille minigolf, ung som gammel. Minigolf - en sport for alle. Sandefjord Banegolfklubb har som mål å utvikle minigolfsporten i Sandefjord og omegn. Sandefjord Banegolfklubb

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 22. februar 2012 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 5 1.5 Lengste drive... 5 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer:

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Invitasjon til Hjertelig velkommen til Landsturneringen 2013 sjakk-nm på Radisson Blu Lillehammer Hotel, med strålende spilleforhold i den store Lillehammersalen.

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Syverfotball LYN. Tips:

Syverfotball LYN. Tips: Syverfotball LYN Her er noen enkle spilleprinsipper som forklarer hvordan spillerne kan posisjonere- og bevege seg for å skape bedre flyt og samhandling i spillet. Gjennom noen små taktiske- og strategiske

Detaljer

slo BULLETIN 0 Velkommen til Oslo! SJAKK-NM I dette nummer:

slo BULLETIN 0 Velkommen til Oslo! SJAKK-NM I dette nummer: C M Y CM MY CY CMY K BULLETIN 0 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Velkommen til Oslo! I dette nummer: Forhåndsomtale v/hans Olav Lahlum! Intervjuer NM-historie NM-sjefen briljerer

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

Kl. 10.00 14.00 Konferansen Norway Summit - Scandic Forus. Kl. 20.15 Mottakelse/pressekonferanse Rosenkildenhuset

Kl. 10.00 14.00 Konferansen Norway Summit - Scandic Forus. Kl. 20.15 Mottakelse/pressekonferanse Rosenkildenhuset Program 2014 Mandag 2. juni: Mandag 2. juni: Mandag 2. juni: Tirsdag 3. juni: Onsdag 4. juni: Torsdag 5. juni: Fredag 6. juni: Fredag 6. juni: Lørdag 7. juni: Søndag 8. juni: Mandag 9. juni: Tirsdag 10.

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Innhold 1 1 1.1 Hva er en algoritme?............................... 1 1.2

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

SmartUs beskrivelse og instruksjon.

SmartUs beskrivelse og instruksjon. SmartUs beskrivelse og instruksjon. 1 SmartUs er en internasjonalt populær lekeaktivitet og skaper et læringsmiljø for barn og familier i dagens samfunn. SmartUs har blitt installert rundt i Europa siden

Detaljer

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag 8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag Torgeir Onstad og Liv Sissel Grønmo Dette kapittelet starter med å presentere resultater som viser kjønnsforskjeller i prestasjoner

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen.

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen. Ferdigheter og øvelser Dette oppsettet kan brukes både for noenlunde kartlegging av elevenes forståelse og kompetanse og som suksessive øvelser. Ved å starte øvelse 1 og arbeide seg nedover (krysse av

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat Norges Sjakkforbund Styremøte nr 4 04/05 Referat Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata, Oslo. Tid: Lørdag 29. januar 2005 kl. 10.00. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge A. Nordahl

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del C: Notatark til kartleggingsleder Elev: Født: Skole: Klassetrinn: Kartleggingsleder: Andre til stede: Sted og dato for kartlegging:

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 3 2011. 35. årgang

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 3 2011. 35. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Nr. 3 2011 35. årgang Bli med på turnering! Å være på sjakkturnering er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over alle

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer