Sjakkbegreper Rating

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjakkbegreper Rating"

Transkript

1 Sjakkbegreper For utenforstående kan sjakk virke som gresk. Det er like enkelt for de som kan det, som det er ubegripelig for de som ikke kan det. Men det er fort gjort å lære seg det viktigste. Her følger en forklaring på noen sentrale sjakkbegreper. Sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnase har spilt en viktig rolle i Magnus utvikling og blir presentert til slutt. Rating Ratingsystemet er genialt. Det var en matematikkprofessor Arpad Elo fra USA som klarte å finne et matematisk mål for beregning av spillestyrke. Systemet ble innført i internasjonale turneringer i 1970 og snart fulgte de fleste land opp med egne nasjonale ratingtall som fanget opp alle de mindre, hjemlige turneringene. Vi har altså både et globalt internasjonalt ratingsystem administrert av verdenssjakkforbundet, Fide, og en rekke nasjonale ratingsystemer. For å få internasjonal rating holder det ikke bare at man deltar i internasjonale turneringer. Man må også være på et ganske høyt nivå. For år siden måtte man gjøre ratingprestasjoner på over 2200 for å komme med på den internasjonale listen. Dermed var det bare noen få norske spillere som var gode nok til å ha internasjonal rating. Siden er kravet blitt senket først til 2000 og nå til Det norske systemet er mindre krevende. Der holder det å spille minst ti offisielle turneringspartier. Med «offisiell» menes at turneringen er godkjent og registrert av Norges Sjakkforbund. Det er ingen minstekrav til prestasjon. Så alle som spiller litt sjakk i Norge har et nasjonalt ratingtall beregnet ut fra ens turneringsresultater. Dette tallet må imidlertid tas med en viss klype salt. Særlig for unge spillere i stor framgang klarer ikke ratingsystemet å holde tritt. Magnus Carlsen for eksempel gjorde tidlig ratingprestasjoner på over 2000, men det tok likevel en stund før ratingtallet kom opp på dette nivået. Mens et ratingtall er et mål på alle tidligere resultater, er ratingprestasjon et mål på et resultat i en bestemt turnering. Møter man for eksempel ni spillere med et ratingsnitt på 1900 og scorer 50 prosent, er det veldig enkelt. Da er ratingprestasjonen Som regel er scoren litt annerledes. Man har da en tabell og en matematisk formel som likevel gjør det enkelt å beregne prestasjonen. Med for eksempel 5 poeng av 9, altså én seier og resten remis i en turnering på ni partier, vil prestasjonen ligge omtrent 60 poeng høyere en ratingsnittet på motstanderne. Selve ratingtallet er seigere. Det tar tid å tjene ratingpoeng, og det går også an å gå ned i rating. Hvor mye man tjener eller taper i rating i en turnering er ikke bare avhengig av hvor mange poeng man scorer mot hvor sterk motstand. Man har også en 218

2 kvotient som kan variere fra turnering til turnering. Med lenger betenkningstid er kvotienten som regel høyere. Man har også en del særordninger for juniorspiller og de som har spilt veldig få partier. Prinsippet er man ganger poeng over forventet score med kvotienten, og man har ratingendringen. Forventet score utregnes omtrent på tilsvarende vis som ratingprestasjon. Om man selv har 1900 i rating og møter et ratingsnitt på 1900 er man selvfølgelig forventet 50 prosent score, eller 4,5 poeng om det er ni runder. Tar man da i stedet for eksempel 5,5 poeng, som da er ett poeng mer enn forvente score, tjener man 20 ratingpoeng om 20 skulle være den gjeldende kvotienten i den turneringen. For etablerte spillere i internasjonale turneringer er kvotienten som oftest 10, men den kan være så høy som 80 i enkelte turneringer for juniorspillere under 1500 i rating. Da Magnus gjorde ratingprestasjoner på over 2000 da han bare hadde 900 i rating, gikk han veldig mye opp i rating. I noen turneringer var han bare forventet 10 prosent score, eller mindre enn ett poeng på ni runder. Med for eksempel 4,5 av 9, som Magnus tok i sin første internasjonale turnering i Bad Wiesse høsten 2000, tjente Magnus godt over 100 ratingpoeng. Som stormester har Magnus stort sett 10 i kvotient i de turneringene han spiller. Ett poeng over forventet score kan på hans nivå tilsvarer et resultat blant verdens ypperste elite, men han vil likevel ikke tjene mer enn ratingpoeng. Så selv om Magnus vinteren 2004 jamt over har gjort ratingprestasjoner på nærmere 2700, som tilsvarer omtrent det nummer 25 på verdenrankingen har i rating, er hans internasjonale ratingtall sommeren 2004 på ikke mer enn Det tar tid å jobbe seg opp. Den gjennomsnittlige norske klubbspiller ligger på omtrent 1500 i rating. De fleste kommer seg aldri noe særlig videre enn det. Passerer man 2000 i rating, regnes man som mesterspiller i Norge. Man kan da delta i nest høyeste klasse i Landsturneringen. De beste juniorspillerne i landet ligger også omtrent på dette nivået. For å delta i Eliteklassen, den høyeste gruppen i Landsturneringen med rundt 20 spillere, må man ha mer enn 2300 i rating, men det gis visse dispensasjoner spillere i Norge har over 2400 i rating. Sjakktitler Foruten om forskjellig mesterskapstitler har man i sjakkverdenen to titler av betydning. Stormestertittelen er den gjeveste. For å bli stormester, eller International Grandmaster på engelsk, derav benevnelsen GM eller det mer fullstendige IGM, må man gjøre ratingprestasjon på over 2600 i tre turneringer med til sammen minst 27 partier. Dessuten må egen rating på et eller annet tidspunkt ha vært høyere enn Den internasjonal mestertittelen (IM) ligger et hakk under. For å oppnå denne holder det at ratingprestasjonen er på høyere enn 2450 og at egen rating må ha vært høyere enn I Norge har vi i dag sju stormestere og åtte aktive IM-er. Jeg ble første norske stormester i 1985, 18 år gammel. Siden har Einar Gausel, Jonathan Tisdall, Rune Djurhuus, Leif Erlend Johannessen, Berge Østenstad og nå Magnus Carlsen klart å fullbyrde denne tittelen. I verden finnes det flere hundre stormestere, så det skal mer til enn det for å kunne livnære seg av sjakken. For å tjene godt, bør man helst etablere seg blant verdens 25 beste spillere, altså oppnå en rating på nærmere 2700, men man kan 219

3 slumpe til å vinne en pott her og der. Mange østeuropeere lever på denne måten, fra hånd til munn, men det er risikofylt. Jeg var den yngste stormesteren i verden en periode da jeg fullbyrdet tittelen som 18-åring, men de senere årene har stormestrene blitt stadig yngre. Her følger en oversikt over de yngste stormestrene noen sinne og hvor gamle de var da de ble stormestere: Yngste stormestere: Sergey Karjakin 12 år, 7 mnd., 0 dager Magnus Carlsen 13 år, 4 mnd., 26 dager Bu Xiangzhi 13 år, 10 mnd., 13 dager Teimour Radjabov 14 år, 0 mnd., 14 dager Ruslan Ponomaryov 14 år, 0 mnd., 17 dager Etienne Bacrot 14 år, 2 mnd., 0 dager Peter Leko 14 år, 4 mnd., 22 dager Koneru Hompy (k) 15 år, 1 mnd., 27 dager Judit Polgar (k) 15 år, 4 mnd., 28 dager Bobby Fischer 15 år, 6 mnd., 1 dag (k) står for kvinne. Magnus er verdens yngste stormester nå, men bare den nest yngste noen sinne. Betenkningstid For 150 år siden kunne man spille sjakk uten sjakklokker og med mer eller mindre ubegrenset betenkningstid. Det er helt utenkelig nå. Da jeg var ung (jeg er 37 år nå) var standard betenkningstid 2,5 time på 40 trekk og deretter 1 time på de neste 16 trekkene helt til partiet ble ferdig. Etter fem timer tok man så gjerne en pause, kanskje til og med natten over, før man fortsatte partiet. Hengepartier kalte man det, og da var det bare å analysere som en gal, gjerne med medhjelpere. Et parti som varte over 100 trekk, kunne dermed strekke seg over flere dager. Etter hvert som computerne begynte å bli veldig gode og dermed nyttige verktøy for hengepartianalyser, måtte man kutte i betenkningstiden slik at det ikke ble noen avbrudd. Standard da ble to timer på 40 trekk, deretter 20 trekk på den neste timen før man avsluttet med en halv time på resten av partiet. Et parti kunne dermed maks vare sju timer. Med innføringen av digitale klokker har nye muligheter åpnet seg. Fides offisielle betenkningstid er nå 1,5 time på hele partiet samt 30 sekunder ekstra per utførte trekk. Et parti vil med denne nye betenkningstiden sjelden vare mer enn 4-5 timer. Normalt er det ni runder med ett parti per dag i turneringer med lang betenkningstid. Noen ganger kan det være dobbeltrunde, altså to partier på en dag, noe de fleste synes er veldig slitsomt. Det finnes også turneringer med kortere betenkningstid. I hurtigsjakk er gjerne betenkningstiden under 30 minutter per spiller på hele partiet. Da er man nødt til å fullføre partiet før tiden renner ut. Hvis ikke taper man partiet på tid. Lynsjakk er enda mer hektisk. Da er betenkningstiden gjerne 5 minutter per spiller på hele partiet. Man har også varianter med inkrementell tid, for eksempel 5 minutter og 3 sekunder ekstra per utførte trekk eller 25 minutter og 10 sekunder ekstra per utførte trekk. Trenden er at betenkningstiden stadig blir kortere. Det skaper mer tempo og underholdning for publikum. Kvaliteten blir kanskje lavere, men sportselementet øker. Dessuten er det besparende både i tid og penger med kortere turneringer, til glede for både arrangører og spillere. I hurtig- og lynsjakk kan man avvikle hele turneringer på en dag eller til og med en kveld. 220

4 Sjakknotasjon Jeg har møtt mange som synes at sjakkspalter ser ut som gresk og er komplett uforståelige. Det er bare fordi de ikke har lært seg sjakknotasjon. Men engst deg ikke. Systemet er uhyre enkelt. Et sjakkbrett er som et kart med koordinater på sidene. Dermed får alle feltene sin betegnelse, som for eksempel e4 eller c5. Det er bare å lete seg inn fra siden, så finner man de feltene lett. Dessuten har hver brikke sitt symbol: Konge = K, Dronning = D, Tårn = T, Løper = L, Springer = S. Så når det står for eksempel Sf3 betyr det at en springer går til feltet f3. For bønder er det litt annerledes. Disse har ingen forkortelser, så når de disse går et sted, skriver man bare hvor de havner, for eksempel e4, eventuelt det mer fullstendige e2-e4 om man også vil ha med hvor bonden kommer i fra. Videre må man vite at rokade betegnes med 0-0, lang rokade med og at når en brikke blir slått, skriver man et x etter brikkebetegnelsen og før feltet den slående brikke havner på, for eksempel Lxc6 om en løper slår en brikke på feltet c6. Når en bonde slår, skriver man også hvor bonden kommer, for eksempel exd4. Og for å holde orden på det hele og vite hvor mange trekk man har gjort, nummereres alle trekkene med det hvite trekket først og det svarte etterpå. Et parti kan dermed gå for eksempel slik: 1.e4 e5 2.Lc4 Sc6 3.Dh5 Sf6 4.Dxf7 matt. Man kan i kommentarer markere om et trekk er godt eller dårlig med spørsmålstegn eller utropstegn:! = godt trekk!! = veldig godt trekk? = dårlig trekk?? = veldig dårlig trekk!? = interessant trekk?! = tvilsomt trekk Ordliste BGP Barnas Grand Prix, en syklus av turneringer i regi av USF. Bonde kan gå et skritt rett frem, men slår kun på skrå. Fra utgangsfeltet kan imidlertid bonden flytte enten et eller to skritt. Bondeforvandling en bonde som når over til andre siden av brettet, henholdsvis 1. rad for svart og 8. for hvit, erstattes av en offiser etter fritt valg, som oftest dronning. Bukk et svært dårlig trekk som taper materiell Dobbeltbonde to bønder med samme farge i samme linje. Dronning brettets sterkeste brikke. Beveger seg parallelt med brettets sider eller diagonalt. Dronning kan flytte både fremover og bakover, men ikke hoppe over andre brikker. Dronningfløy betegnelse på den siden av brettet hvor dronningen står til å begynne med. ELO den internasjonale betegnelsen på rating. De beste i verden har rundt En passant et fransk uttrykk om et spesielt sjakktrekk. Står det for eksempel en hvit bonde på d5 og sort spiller e7-e5 kan hvit slå denne bonden på samme vis som om svart hadde spilt e7-e6. Trekket blir altså 1 e5 2.d5xe6 ep. FM FIDE-mester. Den laveste internasjonale tittel Fide verdenssjakkforbundet, som du finner her: Fribonde en bonde som ikke har fiendtlige bønder foran seg. Dermed har den lettere for å bli forvandlet (se bondeforvandling). Førsteraden den første linjen på sjakkbrettet sett fra hvits synsvinkel. GM Grand Master. Den engelske betegnelsen på stormester blir ofte brukt også på norsk. 221

5 Hurtigsjakk sjakk med begrenset tid. I hurtigsjakk har man vanligvis mellom 25 og 45 minutter på hele partiet. ICC Internet Chess Club, verdens største nettklubb. Programvare kan lastes ned fra IM Internasjonal Mester. Den nest høyeste sjakktittel. Initiativ å ha initiativet er viktig i sjakk. Da er man gjerne i angrepsposisjon. Magnus er spesielt flink til å oppnå initiativ og har ofret mange brikker for å oppnå dette. J'adoube Jeg retter. Sies høyt for å fortelle motstanderen at man retter på en brikke som står skjevt i ruten, men som man ikke har til hensikt å flytte i neste trekk. Kvalitet i sjakk er dette forskjellen på et tårn og en springer/løper. Man sier gjerne «jeg står over med en kvalitet». Kombinasjon en overraskende trekkrekkefølge med forsert karakter. Hensikten er å utnytte forbigående svakheter i motstanderens stilling. Kongefløy betegnelse på den side av brettet hvor kongen står til å begynne med. Kongen brikken alt handler om. Kan bevege seg et skritt om gangen i alle retninger. Lynsjakk sjakk med begrenset tid, vanligvis 5 minutter til begge parter på hele partiet. Løper beveger seg diagonalt, både fremover og bakover. Kan ikke hoppe over andre brikker. Matt kongen står i sjakk og spilleren kan ikke forhindre at den blir tatt i neste trekk. Partiet er slutt. NGP Norges Grand Prix, en syklus av turneringer i regi av NSF. NSF Norges Sjakkforbund finner du på Offer et dronningoffer innebærer at du ofrer dronningen mot for eksempel et tårn. Ettersom dronningen er verdt mye mer enn tårnet (9 mot 5), er målet å oppnå noe annet. Offiser fellesbetegnelse for dronning, tårn, løper og springer. De to førstnevnte kalles gjerne tunge offiserer, mens de to siste er lette offiserer. Patt en spesiell situasjon, som betyr at partiet ender uavgjort eller remis. Oppstår hvis en spiller ikke kan flytte uten å gjøre et ulovlig trekk, og man ikke står i sjakk. Posisjonelt spill langsiktig strategisk planlegging, som bygger på svakheter i motstanderens stilling. Rating et styrketall som forteller hvor god en spiller er. Se også Elo. Remis uavgjort. Et halvt poeng til begge. Rokade et spesielt trekk som søker å få kongen i sikkerhet. Kongen flyttes to skritt til siden og tårnet plasseres umiddelbart på den andre siden av kongen. Vi snakker om kort og lang rokade avhengig om det rokeres til henholdsvis konge- eller dronningsfløyen. Feltene mellom konge og tårn skal være frie og ingen av disse to brikkene må ha flyttet før. Rørt brikke i turneringssjakk må du flytte den brikken som du tar i. Det heter gjerne «rørt er ført». Sentrum betegnelse for brettets fire midterste felter (d4, d5, e4, e5) Sjakk når kongen er truet, står du i sjakk. I turneringspartier pleier man ikke å si sjakk. Sluttspill betegner stillinger sent i partiet der få brikker er igjen på brettet. Bondesluttspill har kun konge og bønder, dronningsluttspill kun konge, dronning og bønder osv. Springer den eneste brikken som kan hoppe over de andre. Den beveger seg to felter frem og en til siden eller en frem og to til siden. Klipp ut en stor L, og flytt den rundt på brettet, så har du springerens gange. Legg også merke til at en springer på midten av brettet har 8 felter å gå til, mens en springer en av randene bare har

6 Taktisk spill spill som legger vekt på angrep og kombinasjoner. Tårn beveger seg parallelt med brettets sider, både fremover og bakover. Kan ikke hoppe over andre brikker. Ungdommens Sjakkforbund det norske forbundet for sjakkspillere under 25 år, som du finner på Variant betegnelse for en serie med sjakktrekk. WGM Woman Grand Master, kvinnelig stormester i sjakk. Kravene for å oppnå denne tittelen ligger noe lavere enn for menn. en fin startportal på internett for alt som har med norsk sjakk å gjøre. X tegnet for at en brikke slår en annen. + etter et trekk betyr sjakk. Zugzwang det tyske ordet for trekktvang som også brukes på engelsk. Det betegner en situasjon der en spiller er tvunget til å gjøre et lite fordelaktig trekk. Oppstår gjerne i sluttspillet. Østlandsserien lagsjakk i Norge er delt inn i flere regionen, og Østlandsserien er den største. De beste lagene går til NMfinalen. Åpningsteori betegnelse for all den kunnskap som er bygget opp om gode og dårlige trekk i åpningen. De lengste variantene kan vare i over 20 trekk. Åttenderaden den siste linjen på sjakkbrettet sett fra hvits side. Også sisteraden blir brukt om det samme. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Sjakkmiljøet i Norge har mye å takke NTG for. Å etablere en sjakklinje på et toppidrettsgymnas var kontroversielt. I Norge er ikke sjakk med i idrettsforbundet, men ledelsen på NTG sa helt enkelt «jo, vi regner sjakk som idrett» når de ble spurt hva vi hadde der å gjøre. Høsten 1998 satte vi i gang med første kullet og meg som trener. Markedet var lite. Første året var det 10 elever fordelt på tre klassetrinn, neste året 15. Siden har rekrutteringen gått trått. De to siste årene har det bare vært sju elever på sjakklinja. Men vi har overlevd, og det ser ut til at vi har kommet over kneiken. Nå florerer det av unge talenter og det er kamp om de få plassene sjakklinja har fått tildelt. Totalt har rundt 40 ungdommer gått på sjakklinja på NTG. Sjakklinjas visjon er omfattende og ambisiøs. Vi har en Læreplan på 15 sider der visjoner, mål og delmål blir spesifisert i detalj. Primært trenger man en slik for å bli godkjent som skolefag i Utdanningsdepartementet. Sjakk på NTG står oppført under betegnelsen «aktivitetslære» på vitnemålet, og man får karakterer i sjakk som teller på lik linje med andre karakterer når man søker opptak til videre studier. Læreplanen er også et viktig instrument for utformingen av sjakktimene. Kort sagt er målsetningen todelt. Elevene skal naturligvis utvikle seg som sjakkspillere. Men de skal også gå ut fra NTG som ressurspersoner for norsk sjakk. De skal kunne arrangere en turnering og instruere barn, men også beherske data og skrive godt norsk. Vi lager blant annet en årbok der elevene skriver, redigererer, designer og gjør alt klart til trykking. Våre mange utenlandsturer er forhåpentligvis også utviklende. Vi er i det hele tatt opptatt av «det hele mennesket». Vi har rikelig med tid til å formidle vårt budskap. I snitt trenere vi sjakk omtrent tre klokketimer hver dag. Vi pleier også å delta samlet på 2-3 store turneringer i utlandet. Sjakklinja har også visjoner og ambisjoner utover de elevene som går på gymnaset. Spesielt satser vi stort på undervisning av barn. I Oslo har vi pleid å kunne tilby sjakkurs på skoler med rundt elever i gjennomsnitt per 223

7 skole. Jeg har administrert, og elevene og andre har reist rundt på barneskoler som instruktører. I det siste har vi også satt i gang i Bærum i et tilsvarende omfang. Interessen er stor. Det kryr av barn som vil lære sjakk og foreldre som synes det er fantastisk å se poden sitte stille i mer enn fem minutter og tenke. Erfaring har vist at det er for sent å begynne med ordentlig trening først når man kommer opp i gymnasalder, i hvert fall om man skal bli internasjonale mester eller stormester. Det siste året har vi derfor kommet i gang med fem landslagsgrupper for de 15 antatt beste i landet i årskullene fra 10 til 15 år. Ungdommens sjakkforbund tar ut gruppene, og NTG står for oppfølgingen med blant annet to samlinger i året. Les mer på 224

Norway Chess. Superturnering i sjakk 7.-18. mai 2013. Magnus Carlsen: side 8-10 Sjakkens første superstjerne. møter verdens sjakkelite i Rogaland

Norway Chess. Superturnering i sjakk 7.-18. mai 2013. Magnus Carlsen: side 8-10 Sjakkens første superstjerne. møter verdens sjakkelite i Rogaland Norway Chess Superturnering i sjakk 7.-18. mai 2013 Magnus Carlsen: side 8-10 Sjakkens første superstjerne møter verdens sjakkelite i Rogaland Stor skolesjakkturnering: Barn i Rogaland spiller sjakk side

Detaljer

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David.

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. C M Y CM MY CY CMY K BULLETIN 2 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Tjølsen i ledelsen! Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. I dette

Detaljer

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus.

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. 8 Stormester! Januar mai 2004 «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. Magnus hadde i løpet av høsten gått opp omtrent 100 ratingpoeng, fra 2346 til 2461 på den

Detaljer

MESTERSKAPET blir en stor fest også for 100- årsjubilanten Norges Sjakkforbund, og selve bursdagen søndag 20. juli feirer vi med NM i lynsjakk!

MESTERSKAPET blir en stor fest også for 100- årsjubilanten Norges Sjakkforbund, og selve bursdagen søndag 20. juli feirer vi med NM i lynsjakk! VELKOMMEN til sjakkfesten NM 2014 i Trondheim, i det nye og flotte Clarion Hotel & Congress. Forholdene blir førsteklasses med alle deltagerne i én stor og flott spillesal, og hotellet ligger midt i havneområdet

Detaljer

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red.

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red. Foto: red. Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500 nr. 3 2008 2 I n n h o l d Nr. 3 2008 årg 74 Redaksjonell leder: To sommeroverraskelser... 4 Leserbrev...

Detaljer

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte Ragnar Hoen (70) Femti år på topp Norsk Sjakkfestival Ny sjef på NTG Nordnorsk mestermøte nr. 3 2011 C M Y CM MY CY CMY K SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 NM I LYNSJAKK NJÅRDHALLEN Oslo FREDAG

Detaljer

Sheila. med 9,5 av 14 og WIM-tittel i OL. nr. 6. Foto: Øivind Johansen

Sheila. med 9,5 av 14 og WIM-tittel i OL. nr. 6. Foto: Øivind Johansen Sheila Foto: Øivind Johansen med 9,5 av 14 og WIM-tittel i OL nr. 6 2004 Springertrekk (Størrelse m/ramme: ca. 85 cm x 80 cm) fargelitografi av Carl Oscar Schelbred Støtt norsk sjakk! Årets julepresang,

Detaljer

Leif Øgaard (55) - ny norsk stormester. nr. 3

Leif Øgaard (55) - ny norsk stormester. nr. 3 Leif Øgaard (55) - ny norsk stormester nr. 3 2007 Ny lærdom? I alle fall ny glede! Vi har mange fine sjakkfristelser. Se dem i nettbutikken, og på Landsturneringen!! KASPAROV: HOW TO PLAY THE NAJDORF VOL.

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2013 ÅRG. 69 Innhold NFSFs organisasjon 2 Lederen/redaktørens hjørne 3 Partispalten 4 Sjakkperler 6 Trond

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Lynnedslag i Tjensvoll Bydelshus

Lynnedslag i Tjensvoll Bydelshus 1 S-Magasinet 2 Lynnedslag i Tjensvoll Bydelshus 69 hender viltert klaskende på en klokke. 69 munner tvinnet i total stillhet. Sinne, glede, fortvilelse, lettelse. Alt skjermet bak låste blikk. Lynsjakkturneringen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

7 av 7 på Jon Ludvig

7 av 7 på Jon Ludvig Nr. 3 2004 28. årgang Barnas eget sjakkblad Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad 7 av 7 på Jon Ludvig under NM i Nord-Odal Den suverene Jon Ludvig i den uventa problematiske sisterunden mot Espen Forså

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag Konnerud NGP Spilles sentralt i Drammen 10-11. november 2012 Spillested: Bragernes Menighetssenter, Albums gt.8, Drammen

Detaljer

Følg Magnus på hjemmebane!

Følg Magnus på hjemmebane! Følg Magnus på hjemmebane! Her er program for Sjakkens superlanghelg på Gjøvik over nyttår. Velkommen som både spiller og tilskuer! Som sjakkinteressert må du til den store sjakkfestivalen på Gjøvik rundt

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert JAKOB MELØE Om å se 1983? Ikke publisert Vår forståelse av det andre gjør har plass som premiss for våre egne handlinger vis a vis andre, eller for våre kommentarer til det andre gjør. Den moralske og

Detaljer