samhandling 1 Engelsk navn Communication and Interaction 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "samhandling 1 Engelsk navn Communication and Interaction 1"

Transkript

1 Emnebeskrivelser YFL HO 1. studieår Emnekode og emnenavn YFL3105 Kommunikasjon og samhandling 1 Engelsk navn Communication and Interaction 1 Faglig nivå Bachelor Omfang / studiepoeng 25 stp (10 stp bredde / 15 stp dybde) Undervisningssemester 1og 2 semester Undervisningsspråk Norsk Fokusområder fra Kunnskapsløftets læreplan for helse- og sosialfag 1, 2 og 3: Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøving og Helsefremmende arbeid Emneansvarlig Fagleder / faglærer Forkunnskapskrav Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen. Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Kan beskrive sentrale tema og teorier innen kommunikasjon og samhandling Kan oppdatere og forklare sin kunnskap innen kommunikasjon og samhandling innenfor eget fagområde Har kunnskap om betydningen av samhandling og tverrfaglig samarbeid Har kunnskap om empati, sosial kompetanse og sosialisering Har kunnskap om menneskets grunnleggende behov og et helhetlig menneskesyn Har kunnskap om omsorg og egenomsorg Har kunnskap om ulike utdanningsveier på Vg2 og Vg3 Har kunnskap om de ulike profesjonene Ferdigheter: Kan beherske ulike kommunikasjonsteknikker Generell kompetanse: Kan formidle sentralt fagstoff om kommunikasjon og samhandling, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Kan reflektere over egen kommunikasjons- og samhandlingsevne

2 Emneinnhold / sentrale tema Grunnleggende kommunikasjonsteori Bevisstgjøring av egen kommunikasjonsevne Helhetlig menneskesyn Samhandling og tverrfaglig samarbeid Empati Sosial kompetanse Sosialisering Grunnleggende behov Omsorg og egenomsorg Refleksjon Profesjonalitet Utdanningsveier Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Gruppearbeid Kommunikasjonsøvelser Refleksjonsøvelser Studentaktivitet Obligatoriske arbeidskrav 6 skriftlige arbeidskrav, herav 2 gruppeoppgaver Individuelle refleksjonsnotat Oppmøteplikt på samlingene Vurderingsform Mappeeksamen Karakterskala A F Læremidler / pensumlitteratur Eide, T. og Eide, H. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. 2. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Imsen, G. (2005). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

3 Imsen, G. (2009). Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kvello, Ø. (2009) (red.). Oppvekst. Om barns og ungdoms utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal Akademisk Røkenes, O.H. og Hanssen, P.H. (2006). Bære eller briste. Bergen: Fagbokforlaget. Skau, G.M. (2005). Gode fagfolk vokser. 3. utg. Oslo: Cappelen Forlag. Skaalvik og Skaalvik (2005). Skolen som læringsarena. Oslo: Universitetsforlaget. Stensaasen, S. og Sletta, O. (1998). Gruppe og prosesser. Læring og samarbeid i grupper. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Emnekode og emnenavn YFL3104 Fysisk og psykisk helse 1 Engelsk navn Physical and mental health 1 Faglig nivå Bachelor Omfang / studiepoeng 15 stp (10 stp bredde / 5 stp dybde) Undervisningssemester 1og 2 semester Undervisningsspråk Norsk Fokusområder fra Kunnskapsløftets læreplan for helse- og sosialfag 1, 2 og 3: Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøving og Helsefremmende arbeid Emneansvarlig Fagleder / faglærer Forkunnskapskrav Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen. Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Har anatomisk og fysiologisk kunnskap om celler og vev, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, urinveiene, fordøyelsen og bevegelsesapparatet Har kunnskap om smittekjeden, immunforsvaret, personlig hygiene og samfunnshygiene Har kunnskap om næringsstoffene, vitaminene og anbefalinger fra Statens Ernæringsråd Har kunnskap om utviklingspsykologiske teorier (Erikson, Freud, Piaget, Bronfenbrenner, Vygotsky, Stern)

4 Ferdigheter: Ingen Generell kompetanse: Kan formidle sentralt fagstoff innen fysisk og psykisk helse, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Emneinnhold / sentrale tema Anatomi og fysiologi (vektlegging av sentrale organsystem) Hygiene og immunforsvar Kosthold og ernæring (næringsstoffene, vitaminer, anbefalinger fra Statens Ernæringsråd) Utviklingspsykologi Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Gruppearbeid Individuelle arbeidsoppgaver Studentaktivitet Obligatoriske arbeidskrav Oppmøteplikt på samlingene Vurderingsform Individuell skriftlig eksamen (6 timer) Karakterskala A F Læremidler / pensumlitteratur Aagre, W. (2003). Ungdomskunnskap hverdagslivets kulturelle former. Bergen: Fagbokforlaget. Bunkholt, V. (2000). Utviklingspsykologi. Otta: Universitetsforlaget. Cullberg, J. (2007). Mennesker i krise og utvikling: en psykodynamisk og sosialpsykiatrisk studie. Oslo: Universitetsforlaget.

5 Nordhelle, G. m. fl. (2010). Psykologi for sosial- og helsefagene. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Sand, O. m.fl. (2006). Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Sortland, K. (2007). Ernæring mer enn mat og drikke. Bergen: Fagbokforlaget. Stordalen, J. (2009). Den usynlige fare. Smittevern og hygiene. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Ressurslitteratur: Gulbrandsen, L.M. (red.) (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget.

6 Emnebeskrivelser YFL HS 2. studieår Emnekode og emnenavn YFL3206 Kommunikasjon og samhandling 2 Engelsk navn Communication and Interaction 2 Faglig nivå Bachelor Omfang / studiepoeng 12 stp (12 stp bredde) Undervisningssemester 3 og 4 semester Undervisningsspråk Norsk Fokusområder fra Kunnskapsløftets læreplan for helse- og sosialfag 1 og 3: Kommunikasjon og samhandling og Helsefremmende arbeid Emneansvarlig Fagleder / faglærer Forkunnskapskrav Bestått YFL3101 Kommunikasjon og samhandling 1. Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Kan velge ut, vurdere og analysere kommunikasjons- og samhandlingsteorier som egner seg på ulike nivå Kan kjenne til aktuelt lovverk som angår helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljø og HMS Ferdigheter: Kan finne frem til og anvende aktuelt lovverk som angår helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljø og HMS Generell kompetanse: Kan formidle sentralt fagstoff innen kommunikasjon og samhandling, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Emneinnhold / sentrale tema Kommunikasjon og samhandling på ulike nivå (individnivå, gruppenivå, samfunnsnivå) Lovverk som regulerer helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljø og HMS

7 Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Gruppearbeid Kommunikasjonsøvelser Refleksjonsøvelser Studentaktivitet Obligatoriske arbeidskrav 6 skriftlige arbeidskrav, herav 2 gruppeoppgaver Individuelle refleksjonsnotat Oppmøteplikt på samlingene Vurderingsform Mappeeksamen Karakterskala A F Læremidler / pensumlitteratur Eide, T. og Eide, H. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. 2. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Henriksen, K.H. og Lahnstein, G. (2007). Aktuelle lover for helsetjenesten. 19. utg. Bekkestua: NKI-forlaget. Imsen, G. (2005). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Imsen, G. (2009). Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kvello, Ø. (2009) (red.). Oppvekst. Om barns og ungdoms utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal Akademisk Røkenes, O.H. og Hanssen, P.H. (2006). Bære eller briste. Bergen: Fagbokforlaget. Skau, G.M. (2005). Gode fagfolk vokser. 3. utg. Oslo: Cappelen Forlag. Skaalvik og Skaalvik (2005). Skolen som læringsarena. Oslo: Universitetsforlaget. Stamsø, M.A. (red.) (2009). Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

8 Stensaasen, S. og Sletta, O. (1998). Gruppe og prosesser. Læring og samarbeid i grupper. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Emnekode og emnenavn YFL3205 Fysisk og psykisk helse 2 Engelsk navn Physical and mental health 2 Faglig nivå Bachelor Omfang / studiepoeng 10 stp (5 stp bredde / 5 stp dybde) Undervisningssemester 3 og 4 semester Undervisningsspråk Norsk Fokusområder fra Kunnskapsløftets læreplan 3: Helsefremmende arbeid for helse- og sosialfag Emneansvarlig Fagleder / faglærer Forkunnskapskrav Bestått YFL3101 Fysisk og psykisk helse 1. Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Har kunnskap om livsstilssykdommene hjerte-karsykdom, diabetes 2, kols, ulike krefttyper, overvekt og fedme Har kunnskap om bipolare lidelser, angst, depresjon, tvangslidelser og schizofreni Har kunnskaper om spiseforstyrrelsene anorexia nevrosa og bulimi Har kunnskaper om seksuelle overgrep Har kunnskaper om hvordan helsetilstanden hos barn påvirkes på ulike måter Har kunnskaper om hvordan helsetilstanden hos eldre påvirkes på ulike måter Kan vurdere og reflektere over helse i et samfunnsperspektiv Ferdigheter: Ingen Generell kompetanse: Kan formidle sentralt fagstoff om fysisk og psykisk helse, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

9 Emneinnhold / sentrale tema Livsstilssykdommer Psykiske lidelser Spiseforstyrrelser Rusproblematikk Seksuelle overgrep Barn og helse Helse i alderdommen Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Gruppearbeid Kommunikasjonsøvelser Refleksjonsøvelser Studentaktivitet Obligatoriske arbeidskrav Oppmøteplikt på samlingene Vurderingsform 4 timers skriftlig eksamen Karakterskala A F Læremidler / pensumlitteratur Cullberg, J. (2007). Mennesker i krise og utvikling: en psykodynamisk og sosialpsykiatrisk studie. Oslo: Universitetsforlaget. Engelstad Snoek, J. og Engedal, K. (2008). Psykiatri. Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Oslo: Akribe. Kvello, Ø. (2009) (red.). Oppvekst. Om barns og ungdoms utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal Akademisk

10 Emnekode og emnenavn Engelsk navn Faglig nivå Omfang / studiepoeng Undervisningssemester Undervisningsspråk Fokusområder fra Kunnskapsløftets læreplan for helse- og sosialfag Emneansvarlig YFL3201 Møte med mennesker Meeting people Bachelor 15 stp (15 stp dybde) 3 semester Norsk 1 og 3: Kommunikasjon og samhandling og Helsefremmende arbeid Fagleder / faglærer Forkunnskapskrav Bestått YFL3105 Kommunikasjon og samhandling 1 Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Har kunnskap om ulike typer funksjonshemminger Har kunnskap om ulike minoritetsgrupper Har kunnskap om ulike kulturer Har kunnskap om etiske teorier og kriseteorier som grunnlag for å forstå ulike grupperinger i samfunnet Ferdigheter: Skal anvende etiske refleksjonsmodeller i praksis Generell kompetanse: Kan formidle sentralt fagstoff om funksjonshemming, minoriteter, kulturer, kriseteorier og etiske teorier, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Emneinnhold / sentrale tema Funksjonshemming Minoritetsgrupper Det flerkulturelle samfunnet Kriser og kriseteorier Etikk og etisk refleksjon

11 Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Gruppearbeid Refleksjonsøvelser Studentaktivitet Obligatoriske arbeidskrav Oppmøteplikt på samlingene Vurderingsform Individuell muntlig høring Karakterskala A F Læremidler / pensumlitteratur Aadland, E. (1998). Etikk for helse- og sosialarbeidarar. Oslo: Det norske samlaget. Bollingmo, L. m. fl. (2004). Det er mitt liv. Brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering. Oslo: Universitetsforlaget. Brenna, L.R. (2001). Djulaha!: om å forstå annerledeshet. Kristiansand: Høgskoleforlaget. Cullberg, J. (2007). Mennesker i krise og utvikling: en psykodynamisk og sosialpsykiatrisk studie. Oslo: Universitetsforlaget. Eide, T. og Aadland, E. (2008). Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget AS. Kvello, Ø. (2009) (red.). Oppvekst. Om barns og ungdoms utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal Akademisk Lingås, L.G. (2008). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk. Tøssebro, J. (2010). Hva er funksjonshemming. Oslo: Universitetsforlaget. Ressurslitteratur: Johansen, M., Thyness, E.M. og Holm, J. (1998). Seksualitet på alvor. Etiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere. Bergen: Fagbokforlaget. Selboe, A. m. fl. (2005). Selvbestemmelse for tjenestenytere. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

12 Emnekode og emnenavn Engelsk navn Faglig nivå Omfang / studiepoeng Undervisningssemester Undervisningsspråk Fokusområde fra Kunnskapsløftets læreplan for helse- og sosialfag Emneansvarlig YFL3202 Førstehjelp First Aid Bachelor 3 stp (3 stp bredde) 4 semester Norsk 3: Helsefremmende arbeid Fagleder / faglærer Forkunnskapskrav Bestått YFL3105 Kommunikasjon og samhandling 1 og YFL3104 Fysisk og psykisk helse % deltakelse på førstehjelps- og instruktørkurs før eksamen. Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Har kunnskap om grunnleggende førstehjelp Ferdigheter: Kan utføre førstehjelp Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre førstehjelpskurs Kan formidle sentralt fagstoff innen førstehjelp, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Emneinnhold / sentrale tema Grunnleggende førstehjelp Instruktørkurs Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Praktiske øvelser Studentaktivitet

13 Obligatoriske arbeidskrav 100 % oppmøteplikt på samlingen Vurderingsform Individuell praktisk prøve Multiple Choice Karakterskala Bestått / Ikke bestått Læremidler / pensumlitteratur Norsk Førstehjelpsråd (2007). Førstehjelp grunnbok. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kompendium

14 Emnebeskrivelser YFL HS 3. studieår Emnekode og emnenavn Engelsk navn Faglig nivå Omfang / studiepoeng Undervisningssemester Undervisningsspråk Fokusområder fra Kunnskapsløftets læreplan for helse- og sosialfag Emneansvarlig YFL3301 Ledelse og konfliktløsning Management and conflict solution Bachelor 10 stp (10 stp bredde) 5 og 6 semester Norsk 1: Kommunikasjon og samhandling 2: Yrkesutøving Fagleder / faglærer Forkunnskapskrav Bestått 1. og 2. studieår Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Har kunnskap om ulike ledelsesteorier, organisasjonsmodeller og konflikthåndtering Ferdigheter: Kan håndtere konflikter på ulike nivå i praksisfeltet Generell kompetanse: Kan formidle sentralt fagstoff innen organisasjonsteori, ledelsesstrategier og konflikthåndtering, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Emneinnhold / sentrale tema Ledelsesteorier Organisasjonsmodeller Konflikthåndtering i klasserommet og andre aktuelle arena Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Gruppearbeid Praktiske øvelser Studentaktivitet

15 Obligatoriske arbeidskrav Oppmøteplikt på samlingene Vurderingsform Individuell skriftlig eksamen (4 timer) Karakterskala A F Læremidler / pensumlitteratur Bolman, L. og Deal, T. (2009). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. 4. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Skau, G.M. (2005). Gode fagfolk vokser. 3. utg. Oslo: Cappelen Forlag. Ressurslitteratur: Johannesen, J.A. og Olsen, B. (2008). Positivt lederskap. Jakten på de positive kreftene. Oslo: Fagbokforlaget.

16 Emnekode og emnenavn Engelsk navn Faglig nivå Omfang / studiepoeng Undervisningssemester Undervisningsspråk Fokusområder fra Kunnskapsløftets læreplan for helse- og sosialfag Emneansvarlig YFL3303 Ungdom og helse Adolescent and health Bachelor 10 stp (10 stp bredde) 5 semester Norsk 3: Helsefremmende arbeid Fagleder / faglærer Forkunnskapskrav Bestått 1. og 2. studieår Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Har kunnskap om ulike ungdomskulturer Har kunnskap om ungdoms fysiske, psykiske og seksuelle helse Kan vurdere og analysere faktorer som påvirker ungdommens helsetilstand Ferdigheter: Ingen Generell kompetanse: Kan formidle sentralt fagstoff om ungdom og helse, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Emneinnhold / sentrale tema Ungdomskulturer og subkulturer Ungdom og fysisk helse

17 Ungdom og psykisk helse Ungdom og seksuell helse Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Gruppearbeid Studentaktivitet Obligatoriske arbeidskrav Oppmøteplikt på samlingene Vurderingsform Individuell skriftlig hjemmeeksamen (3 dager) Karakterskala A F Læremidler / pensumlitteratur Aagre, W. (2003). Ungdomskunnskap hverdagslivets kulturelle former. Bergen: Fagbokforlaget. Klepp, K.I. og Aarø, L.E. (2009). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kvello, Ø. (2009) (red.). Oppvekst. Om barns og ungdoms utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal Akademisk Skau, G.M. (2005). Gode fagfolk vokser. 3. utg. Oslo: Cappelen Forlag.

18 Emnekode og emnenavn Engelsk navn Faglig nivå Omfang / studiepoeng Undervisningssemester Undervisningsspråk Fokusområder fra Kunnskapsløftets læreplan for helse- og sosialfag Emneansvarlig YFL3302 Bacheloroppgave Bachelor degree Bachelor 20 stp (20 stp dybde) 5 og 6 semester Norsk 1: Kommunikasjon og samhandling 2: Yrkesutøving 3: Helsefremmende arbeid Fagleder / faglærer Forkunnskapskrav Bestått 1. og 2. studieår Forventet læringsutbytte Kunnskaper: Har dybdekunnskap innenfor eget fagfelt Ferdigheter: Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskningsarbeid Generell kompetanse: Kan formidle sentralt fagstoff, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

19 Emneinnhold / sentrale tema Valgfritt tema innen egen helse- og sosialfaglig bakgrunn Faglig og pedagogisk relevans Vitenskaplig tenkemåte, metode, forskings- og yrkesetikk Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Gruppearbeid Veiledning Studentaktivitet Bachelorseminarer Obligatoriske aktiviteter Oppmøteplikt på samlingene Obligatorisk veiledning Vurderingsform Individuell skriftlig oppgave Karakterskala A F Læremidler / pensumlitteratur Pensumlitteratur Forskningsartikler Selvvalgt litteratur

20

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL10-HS 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL10-HS 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL10-HS 180 studiepoeng Planen bygger på

Detaljer

NTNU- HIST. Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis

NTNU- HIST. Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL08-HS YFL09-HS 180 studiepoeng Planen

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 13.2.2014 Arkiv: 2014/ MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 21.2.2014 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Rolf Windspoll (styreleder)

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2013-2014 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærere Engelsk

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Overlapper med Pedagogikk, PE 130 i den nedlagte Allmennlærerutdanningen (ALU). Vekttallsreduksjon: 15 studiepoeng

Overlapper med Pedagogikk, PE 130 i den nedlagte Allmennlærerutdanningen (ALU). Vekttallsreduksjon: 15 studiepoeng EMNEKODE EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 2 (GLU 5-10) Engelsk: Pedagogy and Pupil-related Skills 2 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Overlapper med Pedagogikk,

Detaljer

UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga er lagt over to semestre, høst og vår, i det andre året av Grunnskolelærerutdanning 1 7.

UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga er lagt over to semestre, høst og vår, i det andre året av Grunnskolelærerutdanning 1 7. EMNEKODE EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 2 (GLU 1-7) Pedagogy and Pupil-related Skills 2 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Emnet overlapper med det obligatoriske

Detaljer

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet EMNEKODE: TiSP130 EMNENAVN Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 130 (ALU) FAGLIG NIVÅ Masternivå, første emne (syklus 2) OMFANG 30 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Høst 2012

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Veiledningspedagogikk 2

Veiledningspedagogikk 2 NO EN Veiledningspedagogikk 2 Studiet bygger på Veiledningspedagogikk 1, og handler om egenutvikling, faglige kunnskaper og å skape gode relasjoner med den profesjonelle samtalen som verktøy. Veileders

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emne BBA160_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:55 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring skal komme til uttrykk i fagnotatene

sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring skal komme til uttrykk i fagnotatene Emne BSOP20_2, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Praksis Emnekode: BSOP20_2, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Videreutdanning veilederutdanning for veiledere for nyutdannede yrkesfaglærere (VEILYRKEO)

Videreutdanning veilederutdanning for veiledere for nyutdannede yrkesfaglærere (VEILYRKEO) Studieplan Videreutdanning veilederutdanning for veiledere for nyutdannede yrkesfaglærere (VEILYRKEO) Further Education in Academic Supervision for Supervisiors of Newly Qualified Vacational Teachers 30

Detaljer

Kroppsøving 2 ( trinn)

Kroppsøving 2 ( trinn) Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Emnekode: GLU2061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Årsplanen er satt opp med totalt 38 uker. Vi anbefaler at dere lager detaljerte ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil dere hele tiden

Detaljer

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske LITTERATURLISTE/LÆREMIDLER HELSEADMINISTRASJON EMNE 1 Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske Graas Kari K, Sjursen M og Stordalen J (2009), Etikk og kommunikasjon. (224

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultetet for medisin og helse Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt- Norge) Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Denne årsplanen må justeres hvert år i forhold til ferier og andre fridager. Lag ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil du hele tiden

Detaljer

Emne: Naturfag 1 (5-10), emne 2

Emne: Naturfag 1 (5-10), emne 2 EMNEKODE: 4NA1 5-10E1 EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10, emne 2 Science 1 for 5-10, module 2 INNLEDNING Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON NO EN Rus og kommunikasjon Videreutdanningen i rus og kommunikasjonskompetanse tar for seg perspektiver og innsatser relevante for forebyggende arbeid og individuell behandling. RUS OG KOMMUNIKASJON Studiepoeng

Detaljer

Undervisningssemester Emnet går over to semester høst og vår fordelt med 15 studiepoeng per semester.

Undervisningssemester Emnet går over to semester høst og vår fordelt med 15 studiepoeng per semester. Vedtatt første gang av avdelingsstyret 16. juni 2004 (sak 039/2004), med senere justeringer av dekan våren 2012 Emnekode ENTREP1 Entreprenørskap i skolen Innledning Emnet er et fagtilbud som skolerelevant

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU1100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU1100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Veiledningspedagogikk 2

Veiledningspedagogikk 2 NO EN Veiledningspedagogikk 2 Ønsker du å utvikle deg som veileder? Det handler om egenutvikling, faglige kunnskaper og å skape gode relasjoner med den profesjonelle samtalen som verktøy. Veileders rolle

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 (=gjentakelser) (=gjentakelser) (=gjentakelser) Uke Helse Yrke KOS PTF Prosjekt 33 Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart/ Samtaler

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglige og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn)

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emne GLU2090_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2090_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Arbeide med ledelse i og av skoler. Organisasjon og ledelse i skolen: Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren:

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer