ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD"

Transkript

1 ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning Regnskap Forslag til handlingsplan 7. Innkomne forslag 8. Budsjett 9. Valg Side 1

2 4. ÅRSBERETNING 2011 A) ÅRSMELDINGENS PERIODE B) STYRET / STYREMØTER C) REPRESENTASJON D) ARRANGEMENTER E) FYLKESSTYRETS BETRAKTNING F) MEDLEMSTALLET G) ØKONOMI H) AVSLUTNING A) ÅRSMELDINGENS PERIODE Årsmeldingens periode er fra: B) STYRE / STYREMØTER I denne perioden har styret bestått av: LEDER : THOR HENNING NILSEN NESTLEDER : CAISSA GJØLBERG SEKRETÆR : KRISTINE LINDHØY KASSERER : ANNE KATHRINE MONSEN STYREMEDLEM 1 : ARNE K.ANDRESEN STYREMEDLEM 2 : ANN KATHLEEN HANSEN VARA MEDLEM 1 : KATRINE IMS VARA MEDLEM 2 : ARE ANDREASSEN Styret har i perioden hatt 4 styremøter + telefonisk kontakt og kontakt pr. . C) REPRESENTASJON Årsmøte i FFO Vestfold: - Thor Henning Nilsen Ledermøte FFO Vestfold - Thor Henning Nilsen Fylkeslederkonferanse april og november 2011 Oslo. (Kristine Lindhøy og Thor Henning Nilsen) Fylkeslederkonferanse april og november 2011 Gardermoen. (Kristine Lindhøy, Tommy Lindhøy og Thor Henning Nilsen) Brukerrepresentant NAV Vestfold: Kristine Lindhøy Brukerrepresentant Sykehuset i Vestfold: Thor Henning Nilsen Side 2

3 D) ARRANGEMENTER FEBRUAR Ungdomsleir på Gautefall. 2 deltagere fra Vestfold. FEBRUAR MAI AUGUST AUGUST Årsmøte i Tønsberg. Vi hadde årsmøte onsdag 9. mars. Det var 21 personer til stede hvorav 16 stemmeberettigede. Sverigetur Det var 13 familier, 23 barn/unge og 24 voksne som reiste på langweekend til Daftö ved Strömstad. Det var en fin tur med aktiviteter og sosialt samvær for både store og små. Også denne gangen var det full klaff med været. Ungdomsleir på Randøya ved Kristiansand. uten deltagere fra Vestfold. Ingen fra Vestfold deltok på Norsk eller Nordisk Leir. NOVEMBER Julebord i Langesund den 27. november Det var denne gangen 36 deltagere. E) FYLKESSTYRETS BETRAKTNING 2011 har vært et rolig år med relativt få aktiviteter for medlemmer. Foreningen for Voksne med Medfødt Hjertefeil (FMH) ble etablert på Landsmøtet i april 2010 og hjertebarn over 18 år kan ikke lenger være medlemmer i FFHB, men i den nye foreningen, Foreløpig har det blitt etablert et landsstyre og regionstyrer som drar den nye foreningen i gang. Som nevnt i fjorårets årsrapport forventet vi noe nedgang i medlemstall som følge av etableringen av VMH. Det har også vært en liten nedgang i medlemstallet i løpet av året, men i liten grad. FFHB Vestfold vil på sikt oppleve redusert medlemstall og må ta de økonomiske konsekvenser som følger av lavere medlemstall. Samtidig er det fullt mulig å fortsette i FFHB selv om barna blir over 18 år, enten som hovedmedlem eller støttemedlem. Styret har diskutert dette og er innstilt på at alle foreningens tilbud skal gå til alle medlemmer, uansett form. På sikt kan vi bli nødt til å differensiere egenandelene slik at de med hjertebarn under 18 år har en lavere egenandel enn andre. Som tidligere år var turen til Sverige i pinsen årets høydepunkt for mange og en tradisjon som videreføres. Denne leiren viser til fulle hvor viktig det er å ha med de gamle medlemmene og at mange av de som er for gamle for FFHB fortsatt setter pris på fellesskapet og ønsker å delta. Side 3

4 Dette har en svært god effekt på fellesskapet og gir inspirasjon til nye medlemsfamilier og hjertebarn. Region 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene) sammen med Rogaland inviterte fylkene i regionen til vinterleir på Hovden og 3 ungdommer fra Vestfold deltok og hadde en flott lang-weekend. Sommerleiren på Radøya ved Kristiansand ble arrangert som vanlig, dog uten deltagelse fra Vestfold. Ingen ungdommer fra Vestfold deltok på Norsk eller Nordisk Ungdomsleir i Fylkeslaget ønsker fortsatt å støtte ungdommer som reiser på leirer og samlinger. Støtte vil variere avhengig av type arrangement. Til norsk og nordisk leir støtter vi medlemmet direkte og til regionsleirene støtter Vestfold arrangementene direkte slik at egenandelen kan holdes så lav som mulig. Styret er også få kommentere at arbeidet inn mot NAV og SIV gjennom brukerutvalgene er viktig. Det er fremdeles store utfordringer for å bedre situasjonen for kronisk syke barn og deres familier. Vi har de seneste årene fått en del nye medlemmer, familier med små barn som vil medføre at foreningens aktiviteter vil måtte dreies i mer familiearrangementer. Samtidig har vi store utfordringer i å være likemenn for familier som trenger og ønsker samtalepartnere og hjelp i vanskelige situasjoner. Vi vil også rette varme tanker til de familier som har mistet familiemedlemmer i 2011, og samtidig takke for de minnegaver vi har mottatt. F) MEDLEMSTALLET Pr hadde vi 72 hovedmedlemmer (ned fra 75) og 25 støttemedlemmer (ned fra 30). Vi har også 62 hjertebarn i foreningen, 2 færre enn året før. Dessverre har det vist seg at enkelte medlemmer ikke betaler sin kontingent og etter 1-2 år blir disse strøket som medlemmer i FFHB. FFHB Vestfold arbeider med å få til et system der vi i Vestfold har større kontroll på våre medlemmer og kan ta kontakt med disse når noen er i ferd med å bli slettet. Samtidig er det viktig at medlemmene påser at FFHB har registrert rett adresse. Enkelte faller ut av systemet fordi vi i FFHB ikke får informasjon ved flytting eller ved endring av -adresse / telefonnummer. Samtidig vil vi igjen påpeke at det er svært nyttig for FFHB i Vestfold å ha oppdaterte mail-lister i tillegg til rett adresse og telefonnummer. Side 4

5 G) ØKONOMI Foreningen har en grei økonomi der det i 2011 også ble et overskudd. Budsjetterte inntekter: ,00 Virkelige inntekter ,63 Budsjetterte kostnader ,00 Virkelige kostnader ,59 Budsjettert overskudd 600,00 Virkelig overskudd ,21 Det vises også til noter i regnskapet. H) AVSLUTNING. Det sittende styret vil få takke medlemmene for tilliten og alle bidrag denne perioden. Selv om 2011 ikke har vært et år som vil og inn i historiebøkene som det store året i FFHB Vestfolds historie, har året vært på det jevne. Samtidig vil vi påpeke at vi er avhengig av engasjerte medlemmer som er villige til å bidra til fellesskapet. Styret har alltid plass til engasjerte medlemmer. Også i år ønsker styret å informere om at vi av både praktiske, økonomiske og administrative årsaker ønsker å sende mest mulig informasjon om arrangementer på og at informasjonen i tillegg legges ut på foreningens hjemmesider. Håper alle som ønsker informasjon melder fra om sin mail-adresse til En rekke medlemmer er allerede registrert og har fått info på mail den seneste tiden. Disse behøver nødvendigvis ikke gi oss beskjed. Side 5

6 VEDLEGG: REGLER FOR MEDLEMSSKAP: 4. Medlemskap Foreningen for hjertesyke barns målgruppe er: 1. Foreldre / foresatte som har eller har hatt ett eller flere hjertesyke barn. Foresatte kan fortsette sitt hovedmedlemskap i Foreningen for hjertesyke barn etter at hjertebarnet er fylt 18 år. 2. Barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil. Foreningen for hjertesyke barn har følgende medlemskap: 1. Hovedmedlem Familie bestående av mor (foresatt) og/eller far (foresatt) og barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil i samme husstand. Begge foresatte blir stemmeberettigede medlemmer for ett betalt hovedmedlemskap. Foreldre med ulike adresser må tegne hvert sitt hovedmedlemskap, dersom begge skal være medlem. De foresatte har like rettigheter. 2. Støttemedlem Enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. Støttemedlemmer kan ikke inneha verv i foreningen. Støttemedlemmer har ikke stemmerett eller talerett, men kan møte som tilhørere ved landsmøte/årsmøte. 5. Kontingent Kontingentens størrelse fastsettes av Landsmøtet, og fordeles etter følgende nøkkel: - Hovedmedlem 50 % fylket, 50 % sentralt - Støttemedlem 100 % i fylket hvor de er medlem. Side 6

7 5. REGNSKAP REGNSKAP 2011 Budsjett 2011 REGNSKAP 2010 INNTEKTER Loddsalg 720, , ,00 Gaver ,00 0,00 0,00 Gaver til Prosjekt/ aksjoner 0,00 0, ,00 Overfør. Medl. Kont , , ,00 Overføring fra FFHB Sentralt, Leire 0,00 0,00 Overføring fra FFHB Sentralt, Prosjekt , , ,00 julekortaksjon Tilbakebet. Fra FFHB Sentralt 0,00 0,00 Offentlig tilskudd , , ,00 Momsrefusjon 0,00 0,00 0,00 Egenandel arrangementer , , ,00 Grasrotandelen , , ,85 Hjertesyke barns dag 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter , , ,00 Renter 300,00 235,98 Sum INNTEKTER , , ,83 KOSTNADER Lønn 0,00 0,00 0,00 Kostnader i forb. med loddsalg 0, ,00 0,00 Styrehonorar 0,00 0,00 0,00 Årsmøte 7 700, , ,00 Møtekostnader 251, ,00 395,30 Rekvisita, porto og lignende 277, , ,00 Kostnader i forb. Med prosjekt 1 113, , ,05 Gaver 808, , ,00 Kostnader arrangement , , ,94 Revisor-honorar og regnskapsprogam 9 625, , ,00 Hjertesyke Barns dag 325, , ,00 Medlemsskap og web 5 205, , ,00 Kostnader deltagelse Fylkeslederkonf./landsmøte 2 190, , ,00 Andre kostnader 135, ,00 135,00 Bankgebyr 155,00 200,00 194,00 Tap på fordringer Sum KOSTNADER , , ,29 Renteinntekter av bankinnskudd 313,17 235,98 ÅRSRESULTAT (Overskudd) ,21 600, ,52 Side 7

8 BALANSE: Side 8

9 Side 9

10 6. AKTIVITETSPLAN FFHB VESTFOLD 2012 Vi ønsker en debatt på årsmøtet der medlemmene kommer med forslag til hvilke aktiviteter vi skal videreføre og hva vi ønsker nytt. FEBRUAR REGIONSLEIR FOR UNGDOMMER FEBRUAR ÅRSMØTE APRIL LANDSMØTE MAI FAMILIETUR I PINSEN - SVERIGE JUNI JULI/AUGUST NORSK OG NORDISK LEIR AUGUST REGIONSLEIR RANDØYA SEPTEMBER/OKTOBER BOWLING OG FAMILIEDAG NOVEMBER FYLKESLEDERKONFERANSE (Styret) NOVEMBER/DESEMBER JULEBORD M/ BADING ANDRE ARRANGEMENTER SOM VI ARBEIDER MED MEN IKKE HAR DATOFESTET: Foldvik Familiepark Bowling/lekeland (Ikke alle disse vil bli arrangert, men styret arbeider med å legge til rette for at flere av de nevnte kan gjennomføres. Dato kommer vi tilbake til) 7. Innkomne forslag Styret har ikke mottatt noen forslag til årsmøtet innen fristen. Side 10

11 Konto 8. Budsjett Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2011 INNTEKTER 100 Loddsalg 1 000,00 720, , Gaver ,00 0, Gaver til Prosjekt/ aksjoner (FFHB Vestfold) 0 0 0, Overfør. Medl. Kont , , , Overføring fra FFHB Sentralt, Leire 0 0,00 0, Overføring fra FFHB Sentralt, Prosjekt julekortaksjon , , , Offentlig tilskudd , , , Momsrefusjon 0 0,00 0, Egenandel arrangementer , , , Grasrotandelen , , , Hjertesyke barns dag 0,00 0,00 0, Andre inntekter , , , Renter 300,00 260,26 300,00 Sum INNTEKTER , , ,00 KOSTNADER 100 Lønn 0,00 0, Kostnader i forb. med loddsalg 1 000,00 0, , Styrehonorar 0 0,00 0, Årsmøte 8 000, , , Møtekostnader 5 000,00 251, , Rekvisita, porto og lignende 500,00 277, , Kostnader i forb. Med prosjekt , , , Gaver 2 000,00 808, , Kostnader arrangement , , , Revisorhonorar og regnskapsprogram , , , Hjertesyke Barns dag 0,00 325, , Medlemskap og web 5 500, , ,00 Kostnader deltagelse 7 500, , , Fylkeslederkonferanse/landsmøte 290 Andre kostnader 300,00 135, , Bankgebyr ,00 200,00 Tap på fordringer Sum KOSTNADER , , ,00 ÅRSRESULTAT (Underskudd) , , Underskuddet skyldes i all vesentlighet at diverse gaver mottatt i 2011 som er øremerket gaver til Barneavdelingen SIV vil bli utgiftsført i Dette beløper seg til ca ,-. Side 11

12 9. VALG AV STYRE I FFHB VESTFOLD VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYRE 2012: Leder Thor Henning Nilsen Velges for 2 år Nestleder Caissa Gjølberg Velges for 1 år Sekretær Kristine Lindhøy Ikke på valg Kasserer Anne Kathrine Monsen Ikke på valg Styremedlem 1 Arne K. Andresen Ikke på valg Styremedlem 2 Ann Kathleen Hansen Ikke på valg Varamedlem 1 Kathrine Ims Ikke på valg Varamedlem 2 Are Andreassen Velges for 2 år Valgkomite : Edith Kihle På valg Brit Lillian Fevang Ikke på valg Ihht. Praksis. Styremedlemmer som trer ut av styret tiltrer valgkomiteen i 2 år. ===================================================================== For Styret i FFHB Vestfold Side 12

13 Side 13

14 Side 14

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer