Nordland fylkeslag. 2.mars Meyergården hotell, Mo. Side 1. FFHB Nordland Årsmøtet Lørdag 2. mars Bilde: Martine, Sissel, Kristine

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordland fylkeslag. 2.mars 2013. Meyergården hotell, Mo. Side 1. FFHB Nordland Årsmøtet 2013 - Lørdag 2. mars 2013. Bilde: Martine, Sissel, Kristine"

Transkript

1 Nordland fylkeslag Bilde: Martine, Sissel, Kristine 2.mars 2013 Meyergården hotell, Mo Side 1

2 Velkommen til årsmøtet 2013 Ved leder i fylkesstyret Grete Ingemann Knudsen Det var 18 deltakere tilstede som representerer 9 familier Sak 1 Agenda for årsmøtet 1. Åpning og konstituering av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling og agenda 3. Valg av: a) Møteleder b) Referent c) Underskrivelse av protokollen 4. FFHB Nordlands beretning Regnskap Innkomne saker 7. Forslag til arbeidsplan for Forslag til budsjett for Valg i samsvar med vedtektene Årsmøtet godkjenner dagsorden. Side 2

3 Sak 2 Innkalling til årsmøtet I henhold til FFHBs vedtekter ble det 30. januar 2013 sendt ut innkalling til årsmøtet som nå avholdes. Innkallingen ble utsendt som Infonytt til alle medlemmene i Nordland via e-post. Årsmøtet godkjenner innkallingen. Sak 3 Valg av: a) Møteleder: b) Referent: d) Underskrivelse av protokollen: Årsmøtet valgte følgende personer til oppgavene over: a) Møteleder: Grete Knudsen b) Referent: Erik A Hansen c) Underskrivelse av protokollen: Espen Løkås og Johanne Alteren Side 3

4 Sak 4 FFHB Nordlands årsberetning for 2012 OVERORDNEDE RAMMER FOR FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 1 Formål Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil, deres familier samt de familier som har mistet sitt hjertesyke barn. Foreningen for hjertesyke barn har som formål å arbeide for å bedre hjertesyke barn og unge og deres families situasjon i samfunnet ved å: - drive opplysende og rådgivende virksomhet overfor barn og unge, familien og samfunnet - virke som kontaktorgan overfor samfunnet - støtte og påvirke relevant helsepersonell i videre utdanning og forskning - følge opp familiens rettigheter i det offentlige - være en arena for nettverksbygging og sosiale aktiviteter - benytte likemannsarbeid til å gi støtte og hjelp til dem som lever med eller har mistet et hjertesykt barn - drive inntektsbringende virksomhet for å finansiere foreningens aktiviteter Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. 2 Samarbeid med andre Foreningen for hjertesyke barn søker samarbeid med organisasjoner og institusjoner som arbeider for de samme formål, og søker gjennom de lovgivende og bevilgende myndigheter å fremme tiltak til løsning av disse oppgavene. 3 Oppbygning Foreningen består av fylkeslag og lokallag som er underlagt foreningens vedtekter. Hvert fylkes- og lokallag er selvstendige rettssubjekter. Fylkes- og lokallagene sin primære oppgave er nettverksbygging og sosiale aktiviteter. Foreningen for hjertesyke barns høyeste myndighet er Landsmøtet. Mellom landsmøtene er det landsstyret og i det daglige arbeid administrasjonen. 4 Medlemskap Foreningen for hjertesyke barns målgruppe er: 1. Foreldre/foresatte som har eller har hatt ett eller flere hjertesyke barn. Foresatte kan fortsette sitt hovedmedlemskap i Foreningen for hjertesyke barn etter at hjertebarnet er fylt 18 år. 2. Barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil. Side 4

5 Foreningen for hjertesyke barn har følgende medlemskap: 1. Hovedmedlem Familie bestående av mor (foresatt) og/eller far (foresatt) og barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil i samme husstand. Begge foresatte og hjertebarn 15 år eller eldre kan inneha verv og er stemmeberettigede medlemmer for ett betalt hovedmedlemskap. Foreldre med ulike adresser må tegne hvert sitt hovedmedlemskap, dersom begge skal være medlem. De foresatte har like rettigheter. 2. Støttemedlem Enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. Støttemedlemmer kan ikke inneha verv i foreningen. Støttemedlemmer har ikke stemmerett eller talerett, men kan møte som tilhørere ved landsmøte/årsmøte. Medlemmer i FFHB Nordland 2012 Antall betalende hovedmedlemmer pr : 67 medlemsfamilier Antall betalende støttemedlemmer pr : 40 personer Fylkesstyret Styret for fylkeslaget har i perioden bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Ungdomsrepresentant: Grete Knudsen, Bodø Silje Grytøyr, Bodø Atle Lund-Slettbakk, Bodø Wanja Klæbo, Mo i Rana Trine L. L. Stemland, Fauske Lise Smaavik, Bodø Benedicte Borge Hansen, Bodø Eirill Storjord, Glomfjord Valgkomiteen: Valgkomiteen: Marianne Walle, Vestvågøy Eskil Storjord, Glomfjord Side 5

6 Årsmøtet 2012 Årsmøtet 2012 ble avholdt på i Sulitjelma fjellandsby, 17. mars medlemmer deltok. Styremøter Det er avholdt 6 styremøter i meldingsåret. Styrets medlemmer har ellers hatt hyppig kontakt på telefon og e-post i forbindelse med styreaktiviteter. Fylkeslederkonferanser og annen representasjon Fylkeslederkonferanse På Landsmøtet i Trondheim i april 2012 deltok Trine L L Stemland, Silje Grytøyr, Benedicte Borge Hansen, Grete Knudsen og Eirill Storjord. På Fylkeslederkonferansen i november 2012 deltok Grete Knudsen og Silje Grytøyr. Annen representasjon Trine L L Stemland, Silje Grytøyr, Benedicte Borge Hansen, Grete Knudsen og Eirill Storjord deltok på regionsmøte i forbindelse med Landsmøtet i april. Grete Knudsen og Silje Grytøyr deltok på regionsmøte i forbindelse med Fylkeslederkonferansen i oktober. Informasjonsbladet - Infonytt FFHB Nordland har sitt eget informasjonsblad, Nytt fra Nordland. Her informeres det om hva som har skjedd og hva som skal skje i foreningen lokalt, dvs. innen fylket. I 2012 ble det gitt ut 3 nummer av informasjonsbladet. Bladet distribueres via e-post til medlemmene. Ansvarlig redaktør for Infonytt er Grete Knudsen. Side 6

7 Aktiviteter for medlemmene Familiehelg med årsmøte i Sulitjelma fjellandsby mars familie deltok - tilsammen 49 personer. Fredag var det grilling i lavvo. Lørdag var det årsmøte på formiddagen for de voksne. Etter lunsj var det lek og moro i bakken. Om kvelden var det felles middag. Fagseminar om organdonasjon og transplantasjon 14. april i Bodø Lørdag 14. april arrangerte FFHB Nordland i samarbeid med Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Norsk forening for cystisk fibrose, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Foreningen for hjerte-lunge transplanterte samt elever fra Saltvern ungdomsskole. På programmet var foredrag om organdonasjon, utstilling og konsert fra sangkoret Mix. Vi takker Leif Tore Lorentzen som var prosjektleder for seminaret. Ungdomssamling Ungdomssamlingen i Troms/Nordland - 1 ungdom fra Nordland deltok. Familiesamling 7-9. september 2012 i Henningsvær Det var 8 familier deltok - tilsammen 33 personer. Mange reiste med hurtigruta fra Bodø fredag. Lørdag sto vi opp til flotte Lofoten. Møttes til felles frokost, og vi fikk møte både nye og gamle medlemmer. På formiddagen var det foredrag av Vegard Løvå, forfatter av boka «Med hjerte for trening». Ettermiddagen ble stamping, badstu, grilling og sosialt samvær på kvelden. Store og små samlet ilag med lek, spill og hygge. Søndag tok vi turen til Lofotakvariet, før vi måtte takke for oss å reise hjem igjen til hver sitt! Pizza og bowling i Bodø 18. november 2012 Først pizza på Dolly Dimple i sentrum av Bodø og så bowling på Royal Bowling. Adventskaffe / julelunsj Det ble arrangert julelunsj i Bodø og i Mo Rana. Et hyggelig avbrekk i førjulstiden med sosialt samvær. Internettsidene På disse sidene vil siste nytt om det som skjer i Nordland bli lagt ut. Ellers reportasjer fra aktiviteter som har vært holdt i fylkeslaget. Facebook Det er laget en lukket gruppe for medlemmer i FFHB Nordland. Side 7

8 Grasrotandelen FFHB Nordland har invitert medlemmer og støttemedlemmer til å gi sin tippeandel til fylkeslaget. Ved årsskiftet hadde fylkeslaget 219 Grasrotgivere som til sammen hadde gitt kr i løpet av året. Økonomi/resultat Regnskapet for 2012 viser i år et overskudd på kr ,- I tillegg mottok vi kr fra FFHB som skal ble gitt i form av gavesjekk til barneavdelinga på Nordlandssykehuset i Bodø. Pengene skulle brukes til pc til barn som er innlagt samt utstyr for å trene på akuttsituasjoner. På vegne av styret i FFHB Nordland Grete Knudsen, fylkesleder Årsmøtet godkjenner årsberetningen. Sak 5 Regnskap Eget vedlegg. Årsmøtet godkjenner regnskapet Side 8

9 Sak 6 Innkomne saker 1. Forslag fra styret at det gis styrehonorar på kr pr år til hvert medlem av styret. Forslaget begrunnes med at dette kan være en liten påskjønnelse for arbeidet som blir utført samt at dette også er vanlig i andre fylkeslag. Årsmøtet vedtar at det gis styrehonorar på kr pr år til hvert medlem til styret. 2. Forslag fra Atle Lund-Slettbakk FFHB Nordland gir kr til Lasse liten fondet og kr forskningsfondet. Årsmøtet vedtar at FFHB Nordland gir kr til Lasse liten fondet og kr til forskningsfondet. 3. Søknad fra VMH region nord om støtte på kr til helgesamling i Søknaden begrunnes med at det er store avstander som gir høye kostnader, og det er ikke ønskelig med for høye egenandeler. Foreningen er i en oppbyggingsfase og jobber med å skaffe seg faste inntekter. Årsmøtet innvilger søknad fra VMH region nord og tildeler kr i støtte for Sak 7 Arbeidsplan 2013 Eget vedlegg. Årsmøtet godkjente arbeidsplanen. Side 9

10 Sak 8 Budsjett 2013 Eget vedlegg. Årsmøtet vedtar budsjettet. Side 10

11 Sak 9 Valgkomiteens forslag til årsmøtet FYLKESSTYRET Leder Silje Grytøyr, Bodø På valg i 2015 Nestleder Trine L. L. Stemland, Fauske 1 På valg i 2014 Kasserer Kjersti Falck Jakobsen, Bø På valg i 2015 Sekretær Wanja Klæbo, Mo I Rana På valg i 2014 Styremedlem Benedicte Borge Hansen, Bodø 2 På valg i 2014 Styremedlem Jørgen Grytøyr, Bodø På valg i 2015 Styremedlem Kate Pedersen, Dønna På valg i 2015 Ungdomsrepresentant Martine Akselsen, Ballangen På valg i 2014 VALGKOMITEEN Valgkomité medlem Marianne Walle, Vestvågøy 2 På valg i 2014 Valgkomité medlem Grete Knudsen, Bodø På valg i Trine L.L. Stemland er ikke på valg i 2013, men velges inn som nestleder. 2. Ikke på valg i Årsmøtet velger følgende (i tråd med valgkomiteens forslag): FYLKESSTYRET Leder Silje Grytøyr, Bodø På valg i 2015 Nestleder Trine L. L. Stemland, Fauske 1 På valg i 2014 Kasserer Kjersti Falck Jakobsen, Bø På valg i 2015 Sekretær Wanja Klæbo, Mo I Rana På valg i 2014 Styremedlem Benedicte Borge Hansen, Bodø 2 På valg i 2014 Styremedlem Jørgen Grytøyr, Bodø På valg i 2015 Styremedlem Kate Pedersen, Dønna På valg i 2015 Ungdomsrepresentant Martine Akselsen, Ballangen På valg i 2014 VALGKOMITEEN Valgkomité medlem Marianne Walle, Vestvågøy 2 På valg i 2014 Valgkomité medlem Grete Knudsen, Bodø På valg i 2014 Referent: Godkjent: Side 11

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2012-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517 Hell Mobil:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Fått papirkopi i posten? Da har dere ikke registrert en gyldig e-post hos oss. Send til: nord-trondelag@fosterhjemsforening.no NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2013-1- Styrets sammensetning

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2011-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer